close

Enter

Log in using OpenID

Gümüş İhtiva Eden Ürünler Hakkında Duyuru

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İç Yazışma No
: İY 10824 - 1352313
İç Yazışma Tarihi : 30.06.2014
Sayı : 46897150 Konu : Duyuru
Tıbbi Cihaz Üreticileri Ve İthalatçılarına;
TİTUBB’da Kayıtlı Gümüş İhtiva Eden Tıbbi Cihazların Belgelendirilmesi Hakkında
Duyuru
Tıbbi cihaz yönetmeliği gereği insan vücudu üzerindeki işlevine yardımcı olması
amacıyla, beşeri tıbbi ürün ihtiva eden ve doğrudan vücuda temas eden tıbbi cihazlar
(üründeki gümüşün vücut üzerinde etki göstermediğinin iddia edildiği ve cihazdan gümüş
salınımının olmadığının uygun test yöntemleri ve bilimsel literatür ile ispatlandığı tıbbi
cihazlar hariç) Sınıf III tıbbi cihazlar olarak kabul edilmekte ve bu çerçevede
belgelendirilmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda gümüş içeren bu ürünlerin tıbbi cihaz yönetmeliklerine göre hangi
sınıfta belgelendirilmeleri gerektiği hususu 7.1.2014 tarihli ve İY 256-1148115 sayılı
yazımızla ilgili taraflara duyurulmuş, gümüşün antimikrobiyal özelliğinin vücutta
oluşturabileceği etki nedeniyle özellikle gümüşün antibakteriyel etkisinin amaçlandığı ve
bileşiminde gümüş bulunan ya da gümüşle kaplanan tıbbi cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Ek IX Sınıflandırma Kuralları “Kural 13” kapsamında Sınıf III tıbbi cihazlar olarak kabul
edilmeleri gerektiği, uygunluk değerlendirme prosedürünün bu çerçevede yürütülmesi
gerektiği dolayısıyla da bu kapsamdaki tıbbi cihazlardan, bu doğrultuda belgelendirilmemiş
olanlar için son geçiş süresi olarak 30.06.2014 tarihinin belirlendiği ilgili duyurumuz ile ifade
edilmişti.
Gerek üreticiler tarafından Kurumumuza yapılan bildirimlerde gerekse onaylanmış
kuruluşlarla yapılan görüşmelerde 7.1.2014 tarihli ve İY 256-1148115 sayılı duyurumuz ile
üreticilere tanınan altı aylık süre içinde belgelendirme prosedürlerinin tamamlanamadığı
görülmüş olup yeni belgelendirme tamamlanıncaya kadar mevcut belgesi geçerli olan
30.6.2014 tarihinden önce bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapmış ve bu tarih itibari ile
belgelendirme süreci çeşitli nedenlerle tamamlanamamış olan üreticilere 31.12.2014 tarihine
kadar ek süre verilmesi hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
Dr. Saim KERMAN
Kurum Başkanı
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
__________________________________________________________________________
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 218 32 78
Faks: (0312) 218 30 59
Ayrıntılı bilgi için: Ali BOZDOĞAN
Elektronik Ağ: www.titck.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content