close

Enter

Log in using OpenID

EUP

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Giden Evrak Servisi
Giden Evrak No: 34085
Giden Evrak Tarihi: 18.03.2014
Güvenlik Kodu: 721043
İşlem Takip No: 1216224
Sayı : 80977004 – 010.07.02
Konu : Elektronik Başvuru
Onaylanmış Kuruluşlar Tarafından Yapılacak Başvuruların
Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere onaylanmış kuruluşlara ilişkin hükümler 11.07.2001 tarih ve 24459
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 3. bölümü, 07.06.2011 tarihli ve 27957 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek XI ve Vücuda Yerleştirilebilir
Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ek VIII ile 09.01.2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
Ek IX’da düzenlenmiştir.
Ayrıca onaylanmış kuruluşlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde 23.02.2012 tarih
ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle
Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümleri ile 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış
Kuruluşlara Dair Tebliğ hükümleri dikkate alınmaktadır.
Onaylanmış Kuruluşlarla ilgili tüm başvurular (bilgi-belge bildirimleri, resmi görüş
talepleri, harç bedeli istenen başvuru/denetimler) Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)
sistemi üzerinden yapılacaktır. Onaylanmış kuruluşlarla ilgili harç ödemelerinde gönderilen
denetim planının kuruluşunuz tarafından onaylanmasını takiben, www.titck.gov.tr web
sayfasında “Fiyat Tarifesi (2014)” dokümanında belirtilen tutarların dikkate alınması ve en
geç denetimin planlandığı günün bir gün öncesine kadar ödeme dekontu ile birlikte EUP
sisteminden gerekli başvuru yapılmalıdır. Başvurular, EUP sistemi üzerinden “elektronik
başvuru kılavuzu” doğrultusunda elektronik ortamda yapılacaktır. Bu doğrultuda başvurular
için ilgili dokümanların ve gereken durumlarda harç ücretine ait makbuz (CD hariç)
kılavuzda belirtildiği şekilde EUP sistemine yüklenecektir. Ayrıca, başvuru dosyası,
gerekli evraklar ve CD hâlihazırda uygulanan şekilde fiziki olarak Kurumumuza
iletilmeye devam edecektir”.
17.02.2014 tarihinden önce TİTUBB sistemine “kayıtlı ve onaylı” durumda olan
firmaların EUP sistemine giriş yapabilmeleri için gerekli şifreler otomatik olarak yetkili eposta adreslerine iletilmiş olması gerekmektedir. 17.02.2014 tarihi ve sonrasında TİTUBB
sistemine kaydolan ve bu tarihten sonra onaylanan firmaların ise “Firma Kayıt Kılavuzunda”
belirtilen şekilde EUP sistemine elektronik ortamda kayıt işlemlerini tamamlamaları ve ilgili
kılavuzda belirtildiği şekilde gerekli belgelerle Kurumumuz Bilişim Sistemleri Daire
Başkanlığı, Kurum Otomasyon Birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvurular Kurum
Otomasyon Birimince onaylandığı takdirde EUP sistemine giriş için gerekli şifre otomatik
olarak kendilerine iletilecektir.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
__________________________________________________________________________
Sögütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 34 60
www.titck.gov.tr
18.03.2014 12:40:38 Tarih Ve 34085 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Harç bedeli istenen başvurular için, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çukurambar
Şubesi nezdinde açılan 1937-59211027-5001 (IBAN NO: TR44 0001 0019 3759 2110 2750
01) nolu hesaba Kurumumuz www.titck.gov.tr web sayfasında yayınlanan Fiyat Tarifesi
(2014) dokümanında belirtilen ücret (her yıl güncellenmektedir), ilgili başvuru ücreti olarak
yatırılacaktır. Açıklama bölümüne bedeli ödenmekte olan başvuru adı yazılmalıdır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Saim KERMAN
Kurum Başkanı
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
__________________________________________________________________________
Sögütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 34 60
www.titck.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content