close

Enter

Log in using OpenID

VI. PELVİS-ASETABULUM - TOTBİD | Türk Ortopedi ve Travmatoloji

embedDownload
Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Birliği Derneği
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI:
PROF. DR. MEHMET ARAZİ
PROF. DR. GÜVENİR OKÇU
EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERLERİ:
DOÇ. DR. H. YALÇIN YÜKSEL
DOÇ. DR. UFUK ÖZKAYA
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
25 ŞUBAT 2015, ÇARŞAMBA
15:00
Giriş ve Kayıt
21:00
Kokteyl
26 ŞUBAT 2015, PERŞEMBE
08.30-08.45 Açılış
- Eğitim Toplantısı Başkanları; Dr. Güvenir OKÇU, Dr. Mehmet ARAZİ
- TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Başkanı: Dr. Mehmet SUBAŞI
08.45-10.15 Pelvis kırıklarının değerlendirilmesi
Yönetici: Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ, Dr. Ufuk ÖZKAYA
08.45-09.00 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi; Dr. Muzaffer SİNDEL
09.00-09.15 Pelvis kırıklarında radyolojik değerlendirme; Dr. Kemal DURAK
09.15-09.30 Pelvis kırıklarının sınıflandırması; Dr. Ufuk ÖZKAYA
09.30-09.50 Pelvis kırıklarında ilk değerlendirme ve acil tedavi; Dr. Cem ÇOPUROĞLU
09.50-10.20 Tartışma ve Sorular
10.20-10.45 KAHVE ARASI
10.45-13.00 Anterior pelvik yaralanmalar
Yönetici: Dr. Kemal DURAK, Dr. Hakan ÖZDEMİR
;
10.45-11.15 Anterior pelvik yaralanmalarda cerrahi yaklaşım, redüksiyon ve tespit teknikleri;
(plak vida, intramedüller vida, eksternal fiksatör) Dr. Güvenir OKÇU
11.15-11.25 Subkutan anterior internal tespit (İnfix®) Dr. Ömür ÇAĞLAR
11.25-13.00 Pratik uygulama 1
11.25-12.30 SP yaralanmalarında plak vida / pubik kola vida tespiti;
Dr. Güvenir OKÇU
12.30-13.00 Pelvik eksternal fiksatör; Dr. Özgür YILDIRIM
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI
14.00-17.30 Posterior pelvik yaralanmalar
Yönetici: Dr. Mehmet SUBAŞI, Dr. Ertuğrul AKŞAHİN
14.00-14.20 Posterior pelvik yaralanmalarda cerrahi yaklaşım redüksiyon ve tespit teknikleri;
Dr. Hüseyin DEMİRÖRS
14.20-14.35 Sakrum kırıkları; Dr. Mehmet SUBAŞI
14.35-14.50 Posterior pelvik yaralanmalarda perkütan vidalama; Dr. Hüseyin DEMİRÖRS
14.50-15.05 Posterior gergi bandı plaklama ve spinopelvik fiksasyon endikasyonları,
Dr. Bülent DAĞLAR
15.05-15.15 Ortopedik Travmatolojide ve pelvis kırıklarında VTE profilaksisi;
Dr. Ertuğrul AKŞAHİN
15.15-15.30 Tartışma ve Sorular
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.30 Pratik uygulama 2
Posterior pelvik yaralanmalarda plaklama ve vidalama; Dr. Hüseyin DEMİRÖRS
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
27 ŞUBAT 2015, CUMA
08.30-10.10 Asetabulum kırıklarının değerlendirmesi
Yönetici: Dr. Hakan KINIK, Dr. Özgür YILDIRIM
08.30-08.50 Asetabulum kırıklarında radyolojik değerlendirme; Dr. Hakan ÖZDEMİR
08.50-09.20 Asetabulum kırıklarının sınıflandırması; Dr. H. Yalçın YÜKSEL
09.20-09.40 Asetabulum kırıklarında cerrahi endikasyonlar; Dr. Bülent DAĞLAR
09.40-10.10 Asetabulum kırıklarında cerrahi yaklaşım seçimi ve cerrahi planlama;
Dr. Hakan KINIK
10.10-10.30 KAHVE ARASI
V. OTURUM
10.30-15.30 Asetabulum kırıklarında anterior yaklaşım
Yönetici: Dr. Ali BİÇİMOĞLU, Dr. Kürşat DABAK
10.30-10.50 İntrapelvik (Stoppa) yaklaşımı; Dr. Mehmet ARAZİ
10:50-11:10 İlioinguinal yaklaşımla kırık redüksiyonu ve tespit; Dr Mehmet SUBAŞI
11.10-11.30 Her iki kolon kırığı; Dr. Mehmet ARAZİ
11.30-11.45 Anterior kolon ve posterior hemitransvers; Dr. H. Yalçın Yüksel
11.45-12.00 Tartışma ve Sorular
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-15.00 Pratik uygulama 3
Anterior yaklaşımla kırık redüksiyonu ve tespit; Dr. Mehmet ARAZİ
15.00-15.30 KAHVE ARASI
VI. OTURUM
15.30-18.00 Asetabulum kırıklarında posterior yaklaşım
Yönetici: Dr. Kemal AKTUĞLU, Dr. Ömür ÇAĞLAR
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.50
Kocher-langenbeck yaklaşımı ile kırık redüksiyonu ve tespit; Dr. Hakan KINIK
Posterior duvar ve posterior kolon; Dr. Nadir ÖZKAYIN
Transvers ve T-şekilli kırıklar; Dr. Güvenir OKÇU
Asetabulum kırıklarında komplikasyonlar ve önlenmesi; Dr. Kemal AKTUĞLU
16.50-18.00 Pratik uygulama 4
Posterior yaklaşımla kırık redüksiyonu ve tespit; Dr. Hakan KINIK
20.30-23.00 GECE OTURUMU
20.30-21.45 Pelvis kırıkları - gruplar halinde vaka tartışması (4 grup)
21.45-23.00 Asetabulum kırıkları - gruplar halinde vaka tartışması (4 grup)
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
28 ŞUBAT 2015, CUMARTESİ
08.30
Otelden anatomi salonuna transfer
09.00-09.20 Pfannenstiel yaklaşım video izlemi; Dr. Hakan KINIK
09.20-09.45 İlioinguinal yaklaşım video izlemi; Dr. Mehmet ARAZİ
09.45-10.10 KAHVE ARASI
10.10-12.00 Pfannenstiel ve ilioinguinal yaklaşım kadavra pratik uygulaması
12.00-12.45 ÖĞLE ARASI
12.45-13.10 Kocher-langenbeck yaklaşım video izlemi; Dr. Güvenir OKÇU
13.10-13.30 Sakroiliak eklem posterior yaklaşım ve perkütan vidalama video izlemi;
Dr. Hüseyin DEMİRÖRS
13.30-15.30 Kocher-langenbeck ve sakroiliak eklem posterior yaklaşım kadavra pratik uygulaması
15.30
KURS BİTİŞİ
08.30
Anatomi salonundan otele ve havaalanına transfer
Prof. Dr. MUZAFFER SİNDEL’İN SORUMLUSU OLDUĞU Prof. Dr. YAŞAR UÇAR KLİNİK
ANATOMİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA ÜNİTESİNDE GERÇEKLEŞECEKTİR.
ANATOMİ ÖĞRETİM ÜYELERİ KADAVRA EĞİTİMİNDE GÖREVLİDİRLER.
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
dahildir.
23 Ocak 2015
28 Ocak 2015
13 Şubat 2015
(%18)
Bu ücretlere KDV dahildir.
Konaklamalar, ultra herşey dahil konseptindedir.
20 Şubat 2015
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
GENEL BİLGİLER
26-28 Şubat 2015
Ramada Plaza / Antalya
Kayıt ve Danışma:
Kayıt ve danışma masası 25 Şubat 2015 günü 15:00-19:00 saatleri arası, 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde
08:00-18:30 saatleri arası, 28 Şubat 2015 günü 08:00-16:00 saatleri arasında açık olacaktır.
28 Şubat 2015 tarihinde Eğitim Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Anatomi salonunda devam edeceği için
kayıt ve danışma masası burada açık olacaktır.
Yaka Kartı:
Tüm katılımcıların Eğitim Toplantısı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, yaka kartlarını
takmaları Eğitim Toplantısı’nın sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.
Davet Mektubu:
Kaydını tamamlamış olan Eğitim Toplantısı katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu
gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmelerine
yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Katılım Belgesi:
Kaydını yaptırmış tüm katılımcılara, Eğitim Toplantısı bitiminde kayıt masasından dağıtılacaktır.
VI. PELVİS-ASETABULUM
KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA”
26-28 ŞUBAT 2015
’2015
RAMADA PLAZA / ANTALYA
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TOTBİD Sekretaryası
Emre Aktuna
Bayraktar Mahallesi
İkizdere Sokak No: 21/12 GOP - Ankara
Telefon: 0312 436 11 40
Faks: 0312 436 27 16
E-posta: [email protected]
SPONSORLARIMIZ
VI. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı’na
katkılarından dolayı sponsor firmalara teşekkür ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
724 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content