close

Enter

Log in using OpenID

1. KURUL-Hareket Sistemi Hastalıkları

embedDownload
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU
HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
(13 EKİM 2014 – 05 ARALIK 2014)
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
1. Ders Kurulu Başkanı
1. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Emre ENTOK
: Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
: Prof.Dr. Cengiz KORKMAZ
: Doç.Dr. Ulukan İNAN
DERS ADI
Algoloji:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon:
Nükleer Tıp:
Ortopedi ve Travmatoloji:
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi:
Radyasyon Onkolojisi:
Radyoloji
Romatoloji:
TOPLAM
Bağımsız Öğrenme:
Teorik Saat
2
19
1
29
22
1
3
19
106
Pratik Saat
80
1. ARA SINAV
21 KASIM 2014
03 ARALIK 2014
2. ARA SINAV
3. ARA SINAV
Saat: (09.30-11.15)
Saat: (09.30-11.15)
03 ARALIK 2014
YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV
Saat: 11.00 – 12.30
FTR
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 10.30-12.30
05 ARALIK 2014
ROMATOLOJİ BİLİM DALI
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 09.30-12.30
186
45
31 EKİM 2014
04 ARALIK 2014
80
TOPLAM
Saat: (09.30-11.15)
ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF
VE ESTETİK CERRAHİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
Sınav Sorumlusu: Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR
CANSU
Sınav Sorumlusu: Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Sınav Sorumlusu: Doç.Dr. Merih ÖZGEN
Sınav Sorumlusu: Prof.Dr.Cengiz Korkmaz
Doç.Dr.Ulukan İnan
Sınav Sorumlusu: A.D. Tüm Öğr.Üyeleri
Sınav Sorumlusu: A.D. Tüm Öğr.Üyeleri
1
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF
1 Kurul
1. Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
Hareket Sistemi Hastalıkları
13.10.2014
Pazartesi
14.10.2014
Salı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
15.10.2014
Çarşamba
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
16.10.2014
Perşembe
17.10.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
GEÇEN DERS KURULUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ve
YENİ DERS KURULUNUN TANITIMI
Ders Kurulu Başkanı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Prof.Dr. Cengiz KORKMAZ
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Giriş Dersi:
Giriş Dersi:
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Cerrahi
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Romatolojik Hastalıklarda Öykü Ortopedi ve Travmatolojide Temel Rehabilitasyonun Temel İlkeleri ve
Öykü Alma ve Hastaya Yaklaşım
Alma ve Hastaya Yaklaşım
Bilimler
Yaşam Kalitesi
Prof.Dr. Onur ARMAĞAN
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Prof. Dr. Nusret KÖSE
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Romatolojik Hastalıklara Özgü
Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik
Belirti, Bulgular ve Fizik Bakı
Belirti ve Bulgular ve Fizik Bakı
Muayene: Ortopedik Bakı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç. Dr. Merih ÖZGEN
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Erişkinlerde Öykü Alma ve Fizik
Romatolojide Laboratuvar
Muayene: Ortopedik Bakı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Giriş Dersi: Romatoloji
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Giriş Dersi:
Ortopedi ve Travmatoloji
Prof Dr. Erol GÖKTÜRK
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
Antifosfalipid Sendromu
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Romatoid Artrit 1
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Romatoid Artrit 2
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
2
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF
1 Kurul
2. Hafta
Hareket Sistemi Hastalıkları
20.10.2014
Pazartesi
21.10.2014
Salı
22.10.2014
Çarşamba
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
23.10.2014
Perşembe
24.10.2014
Cuma
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Sistemik Lupus Eritematozis
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Vaskülitler 1
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Spondilartopatiler 1
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Kristal Artritler 1
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Romatolojik Hastalıklarda
Rehabilitasyon
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
14:30
15:15
Polimyozit Dermiyotozu
Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR CANSU
Vaskülitler 2
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Spondilartopatiler 2
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Kristal Artritler 2
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Osteoartrit ve Rehabilitasyonu 1
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
3
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
15:30
16:15
16:30
17:15
Sjegren Sendromu
Skloderma, Fibromiyalji Sendomu
Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR CANSU Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR CANSU
Rehabilitasyonda Egzersiz
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Elektroterapi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
5.SINIF
1 Kurul
3. Hafta
8:30
9:15
27.10.2014
Pazartesi
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
11:30
12:15
14:15
Ailevi Akdeniz Ateşi
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Osteoartrit ve Rehabilitasyonu 2
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Osteoporoz ve Rehabilitasyonu
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
Hareket Sistemi Hastalıkları
09:30
10:15
13:30
Behçet Hastalığı
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
28.10.2014
Salı
Doğumsal Ekstremite Eksiklikleri, Deformiteler, İskelet Displazileri
Prof.Dr.Nusret KÖSE
29.10.2014
Çarşamba
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
30.10.2014
Perşembe
31.10.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
1. ARA SINAV
Saat: (09.30-11.15)
Çocuk Ayak Sorunları, alt Ekstremitede Toırsiyonel ve Dizilim Sorunları
Prof.Dr.Nusret KÖSE
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Üst Ekstremitenin Doğumsal ve Edinsel Sorunları
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Legg-Calve-Perthes
Hastalığı, Femur Başı Epifiz
Kayması, Geçici Kalça
Sinoviti, Koksa Vara
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI
AREFESİ
Skolyoz, Kifoz,
Spondilolistezis, Omurga
Enfeksiyonları
Prof.Dr.Nusret KÖSE
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç. Dr. Döndü
ÜSKÜDAR CANSU
4
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
14:30
15:15
Gelişimsel Kalça Displazisi
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Metabolik Kemik
Hastalıkları
Prof Dr. Erol GÖKTÜRK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
15:30
16:15
Serebral Palsi ve
Myelomeningoselin
Ortopedik Tedavisi,
Osteokondrozlar
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Spesifik, Non-Spesifik
Kemik ve Eklem
Enfeksiyonları
Prof.Dr.Akın TURGUT
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
5.SINIF
1 Kurul
4. Hafta
8:30
9:15
Hareket Sistemi Hastalıkları
03.11.2014
Pazartesi
KLİNİK UYGULAMA
04.11.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
05.11.2014
Çarşamba
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
06.11.2014
Perşembe
07.11.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
5
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Prof.Dr.Akın TURGUT
Kemik ve Yumuşak Doku
Tümörleri
Doç.Dr.Ulukan İNAN
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Erişkin Ayak Sorunları,
Amputasyonlar
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Kırık ve Çıkıklar; Tanımlama, Oluş
Mekanizmaları, Genel Tedavi
Prensipleri
Doç.Dr.Ulukan İNAN
8:30
9:15
Açık Kırıklar, Patolojik Kırıklar,
Erişkin Üst Ekstremite
Kırık ve Çıkıkların Lokal ve Sistemik
Travmatolojisi
Komplikasyonları
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Diz, Tibia, Ayak Bileği, Ayak
Travmatolojisi
Prof.Dr.Erol GÖKTÜRK
Kemik Sintigrafisi
Prof.Dr. Emre ENTOK
Çocuk Kırıklarının Genel Özellikleri
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Erişkin El Kırıkları
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Omurga Travmatolojisi
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Kemik Tümörlerinde
Radyoterapinin Yeri
Yrd.Doç.Dr. Evrim BAYMAN
Çocuk Üst veAlt Ekstremite
Kırıkları
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Erişkin Pelvis, Kalça, Femur
Travmatolojisi
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Hidroterapi, Balneoterapi ve
Masaj
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
10.11.2014
Pazartesi
11.11.2014
Salı
13.11.2014
Perşembe
14.11.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
5.SINIF
1 Kurul
5. Hafta
KLİNİK UYGULAMA
Hareket Sistemi Hastalıkları
12.11.2014
Çarşamba
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
6
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
Aşırı Kullanım Sorunları, Spora
Bağlı Bağ, Menisküs ve Tendon Tuzak Nöroatiler ve Tenosinovitler
Yaralanmaları
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Prof.Dr.Akın TURGUT
Ortopedide ve Travmatolojide
Erişkin ve Çocuk Üst Ekstremite
Kullanılan İmplant ve Bio
Tendon ve Sinir Yaralanmalar
Malzemeler
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Kırık Rehabilitasyonu
Prof.Dr.Onur Armağan
Üst Ekstremite Hareket
Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Doç.Dr.Merih ÖZGEN
Spor Hekimliğine Giriş
Prof.Dr.Akın TURGUT
Spor Yaralanmalarında
Rehabilitasyon Yaklaşımları
Prof.Dr.Onur Armağan
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kronik Ağrılarda Farmakolojik ve
Girişimsel Ağrı Tedavi Yöntemleri 1
Prof.Dr. Sacit GÜLEÇ
Kronik Ağrılarda Farmakolojik ve
Girişimsel Ağrı Tedavi Yöntemleri 2
Prof.Dr. Sacit GÜLEÇ
Hareket sistemi hastalıklarda genel
durum değerlendirilmesi, tetkikleri
planlayabilme, laboratuvar sonuçlarını
değerlendirebilme, tanı koyma / tanıya
ulaşma-1
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
5.SINIF
Hareket Sistemi Hastalıkları
1 Kurul
6. Hafta
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
7
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Saat: 09.30-11.15
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
2. ARA SINAV
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
10:30
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
13:30
14:15
Yara İyileşme Süreçleri ve
Etkileyen Faktörler
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Yanıklar 1
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Maksillofasial Yaralanmaların
Sınıflandırılması, Tanı ve Tedavi
Yöntemleri 1
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Etik ve Mesleki Değerler,
Sorumluluklar, İnsani, Toplumsal
ve Kültürel Değerler ve
Sorumluluklar
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
14:30
15:15
Konjenital el anomalileri, tendon
ve Sinir yaralanmaları,
Replantasyon ve El Hastalıkları 1
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Yanıklar 2
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Maksillofasial Yaralanmaların
Sınıflandırılması, Tanı ve Tedavi
Yöntemleri 2
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Cerrahide
Temel Teknikler
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Benign, Premalign, Malign Deri
Tümörlerin Tanı ve Tedavi
Yöntemleri
1
Doç.Dr.Yakup KARABAĞLI
Benign, Premalign, Malign Deri
Tümörlerin Tanı ve Tedavi
Yöntemleri
2
Doç.Dr.Yakup KARABAĞLI
11:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Konjenital el anomalileri, tendon
Maksillofasial Yaralanmaların
ve Sinir yaralanmaları,
Yanıklar 3
Sınıflandırılması, Tanı ve Tedavi
Replantasyon ve El Hastalıkları 2
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Yöntemleri 3
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Genital Bölge Konjenital
Anomalileri ve Travmaya Bağlı Rekonstrüktif Cerrahinin Temelleri
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Defektler
Yrd.Doç.Dr.A.Emre KOÇMAN
Doç.Dr.Yakup KARABAĞLI
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
8
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF
1 Kurul
7. Hafta
Hareket Sistemi Hastalıkları
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
26.11.2014
Çarşamba
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
Greftler, Flepler ve Doku
Alt ektremite Hareket
Defektlerinin Kapatma Yöntemleri
Estetik Cerrahi
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 1
Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
1
Prof.Dr.Onur Armağan
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Greftler, Flepler ve Doku
Bel ağrılarına Yaklaşım, Tedavi ve
Mikrocerrahi Teknikleri, Uygulama
Defektlerinin Kapatma Yöntemleri
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 2
Rehabilitasyon Uygulamaları 1
Alanları
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
2
Prof.Dr.Onur Armağan
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Bel ağrılarına Yaklaşım, Tedavi ve
Rehabilitasyon Uygulamaları 2
Prof.Dr.Onur Armağan
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Normal Yürüyüş Analizi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Dudak-Damak Yarıkları
Prof.dr.Cengiz ÇETİN
Boyun Arılarına Yaklaşım, Tedavi
ve Rehabilitasyon
Doç.Dr.Merih ÖZGEN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kas-İskelet Sisteminde Girişimsel
ve Tedavi Edici Radyolojik
İşlemleri
Yrd.Doç.Dr.Berat ACU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
9
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF
Hareket Sistemi Hastalıkları
1 Kurul
8. Hafta
01.12.2014
Pazartesi
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
02.12.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
03.12.2014
Çarşamba
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
04.12.2014
Perşembe
05.12.2014
Cuma
FTR SÖZLÜ SINAVI
Saat: 10.30-12.30
ROMATOLOJİ BİLİM DALI SÖZLÜ
SINAVI
Saat: 09.30-12.30
Prof.Dr.Funda Taşçıoğlu
Fzy.Prof.Dr.Nesrin Demirtaş
Prof.Dr.Onur Armağan
Doç.Dr. Merih Özgen
Prof.Dr. Cengiz Korkmaz
Doç.Dr. Timuçin Kaşifoğlu
Doç.Dr.Döndü Üsküdar Cansu
3. ARA SINAV
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Saat: 09.30-11.00
Doç.Dr. Merih Özgen
10:30
11:15
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK
SINAV
Saat: 11.00 – 12.30
Prof.Dr.Cengiz Korkmaz
Doç.Dr.Ulukan İnan
13:30
14:15
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Erol Göktürk
Prof.Dr.Nusret Köse
Prof.Dr. Hakan
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
Prof. Dr.Cengiz ÇETİN
Prof.Dr. Aydan KÖSE
10
5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Ömeroğlu
Prof.Dr. Akın Turgut
Doç. Dr.Ulukan İnan
Doç.Dr.Abdurrahman Özçelik
Yrd. Doç. Dr. Adnan Sevencan
14:30
15:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Yakup KARABAĞLI
Yrd.Doç.Dr. Atacan Emre KOÇMAN
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
96 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content