close

Enter

Log in using OpenID

Bizden Size - Özel Sanko Okulları

embedDownload
..
Bizden Size
MART ­ NÝSAN 2014
SAYI : 65
.
.
OZEL SANKO KOLEJI'NIN
.
YGS BASARISI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2014­
YGS) sonuçlarına göre Özel Sanko Koleji aldığı puan ortalamaları ile önceki yıllın üzerinde bir başarı sergiledi.
Yüksek Öðretime Geçiş Sınavı'na giren 2 milyon 7
bin 685 öðrenciden YGS puanlarından en az
birinden 180 ve daha fazla olan adayların,
LYS'lere girme hakkı kazandıðı sınavda Özel
Sanko Koleji'nden 57 öðrenci aldıkları derecelerle
ilk aşamayı başarıyla tamamladı. 2014 ÖSYM
verilerine göre Sanko Koleji ilk 100 içerinde 2, ilk
250'de 6, ilk 5000'de 10, ilk 10.000'de 29
dereceyi almayı başardı.
Öðrencilerinin Üniversiteye girişin ilk aşamasını
geçen yıla göre aldıkları puan ortalamalarının
üzerinde bir başarıyla geçtiklerinin altını çizen
Özel Sanko Liseler Müdürü Ýhsan Ýçbudak, LYS
hazırlıklarının da devam ettiðini belirtti.
Sanko Eðitim Programı çerçevesinde öðren­
cilerini fark yaratacak gençler olarak geleceðe
hazırladıklarını vurgulayan Ýçbudak, yarına
güvenle bakan, ne istediðini bilen, tercihlerinin
bilincinde olan gençler yetiştirdiklerini bu
durumun Üniversite yaşamlarında da onları hep
daha ileriye taşıyacaðını kaydetti.
TÜBÝTAK'ta Ýki Dalda Bölge Birinciliði
TÜBÝTAK tarafından yapılan 45. Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışmasında Özel Sanko Koleji
öğrencilerinin Fizik ve Bilgisayar alanlarındaki iki projesi
bölge birincisi oldu.
Daha önce yapılan ilk elemelerde Gaziantep'ten 6 proje ile Mersin
bölge sergisine davet edilen tek okul olan Sanko Koleji'nin finalde yer
alacak iki projesi 100 proje arasından bölge birinciliðine deðer
görüldü.
TÜBÝTAK sonuçlarına göre Fizik dalında Fizik Öðretmeni Hasan
Gökhan Aslan rehberliðinde Oðulcan Ahi ve Muratcan Nacak
“Yerçekimsiz Ortamda Kütle Ölçümü” adlı projeleriyle yerçekimsiz
ortamlarda çalışabilen ve çok hassas ölçüm yapabilen yeni,
ekonomik ve kullanışlı bir kütle ölçüm aygıtı tasarladı. Öðrenciler bu
yolla uzay araştırmalarına katkı saðlamayı amaçlıyor.
Bilgisayar dalında ise Matematik Öðretmeni Mehmet Başaran
danışmanlıðında Burak Erkılınç ve Ýsmet Erdem Demir'in “Görüntü
Ýşleme Yöntemi ile En Kısa Yol Bulma Algoritması ve Yazılımı” adlı
projeleri birinci oldu. Öðrenciler, kendi geliştirdikleri bir algoritma ve
yazılım ile verilen herhangi bir harita veya yolu, görüntü işleme
tekniði ile çözümleyerek en kısa yoldan, hedeflenen noktaya varmayı
amaçlayan algoritma ve yazılım tasarladı.
Mersin bölge sergisinden bölge birinciliði ile ayrılan projeler 4­7
Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye finallerinde
yarışacak.
2
PROJELER M Z
Bizden Size
MART ­ NÝSAN 2014
First Lego Ligi Bölge Şampiyonluðu
Özel Sanko Okulları öğrencileri Bilim Kahramanları
Derneği tarafından düzenlenen First Lego Ligi (FLL)
Bölge Finalleri'nde Bölge Þampiyonluğu ve Mekanik
Tasarım Ödüllerine hak kazandı.
Þehitkamil Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılan Turnuvaya Özel
Sanko Okulları'ndan Teoman Efe Kuday, Alican Ekşi, Elif Zeynep
Alageyik, Ezgi Çember, Eftelya Başak Bayseçkin, Timur Paydak, Mert
Ryan Kıroðlu, Koray Çekici adlı öðrencilerden oluşan Sanço­1 takımı
bölge şampiyonu olurken, Bora Çarpınlıoðlu, Lidya Þahin, Ali Arda
Gökçek, Arda Sabahlar, Utku Özpolat, Berkay Özkeçeci, Civan Can'dan
oluşan Sanço­2 takımı hazırladıkları robotlar ile en iyi Mekanik Tasarım
ödülüne layık görüldü.
Türkiye Finaline kalacak beş takımın seçildiði turnuvanın bölge
finallerinde 10 farklı şehirden toplam 15 takım mücadele etti. Gün
boyunca devam eden turnuvada 9­16 yaş arası öðrencilerden oluşan
takımlar "Doðanın Gücü" temasıyla afet öncesi, afet sırasında ve afet
sonrasında hayatta kalabilmek için ürettikleri yenilikçi çözümleri proje
sunumlarıyla paylaştı.
Öðrenciler, hazırladıkları robotlar ile aynı tema ile robot masalarında
robotlarına görevlerini yaptırdı. Ayrıca takım jürilerine nasıl iyi bir takım
olunur, iyi bir takım çalışması nasıl gerçekleştirilir başlıklarında
sunumlarını gerçekleştirdi.
Öðretmenleri M.Harun Bayseçkin, Mehmet Fatih Günaydın ve Ömür
Durmaz danışmanlıðında turnuvanın bölge şampiyonu olan Sanço­1
takımına kupa ve madalyaları Bilim Kahramanları Derneði Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Habip, Mekanik Tasarım ödülüne hak kazanan
Özel Sanko Koleji Comenius
Projesiyle Ýtalya'da
Avrupa Birliği ülkeleriyle kültürel paylaşım platformu Comenius
projesi kapsamında Özel Sanko Koleji öğrencileri “Ülke
Vatandaşlığından Avrupa Birliği Vatandaşlığına” (From being a
citizen of a country to being a citizen of Europen Union) adlı
projenin toplantısı için Ýtalya'ya gitti.
Özel Sanko Okulları koordinatörlüðünde yürütülen projenin ikinci proje
toplantısı için Ýtalya'nın Soverato şehrine giden Hakan Tekerekoðlu,
Nihat Furkan Eratılgan, Ece Gökçek, Ayçıl Özmen adlı öðrenciler,
öðretmenleri Melike Özyurt, Mehmet Bozbaş, Ayşin Çelebi ve Ýbrahim
Halil Yeşil rehberliðinde kendi ülkelerini, şehirlerini ve okullarını tanıttı.
Proje ortaðı olan Hırvatistan, Ýtalya, Ýspanya, Polonya, Bulgaristan,
Slovakya öðrencileri de kendi ülkelerinin tarihi ve kültürel yapısını
sundu. Tarih alanında yapılan paylaşımlarda kimlik ve ülkelerin kuruluş
hikâyesi konu başlıkları esas alındı. Sunumlar sonrası yapılan
toplantılarda öðrenciler bu konu başlıklarında kendi ülkelerinin
benzerlik ve farklılıklarını içeren raporlar yazdı. Ayrıca proje ortaðı
diðer ülkelere ve ev sahibi ülke Ýtalya ve kültürüne yönelik izlenimlerini
raporladılar.
Yapılan çalışma çerçevesinde ayrıca öðrenciler Roma, Vatikan ve
Sicilya'da kültürel gezi yapma imkânı buldu. Bir sonraki proje toplantısı
11­18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijeck kentinde
gerçekleşecek.
Okullarının ikinci kez iki yıl süreli bir Comenius çalışmasında koordinatör
okul olduðunun altını çizen Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Murat
Köylüoðlu ilk projenin yıldız proje ödülüne layık görüldüðünü hatırlattı.
Sanço­2 takımına ise ödülü Bilim Karamanları Derneði proje koordinatörü
tarafından verildi. Onuncusu düzenlenen turnuvayı ünlü tiyatro
oyuncusu Hakan Bilgin sundu.
First Lego Ligi'den Duyarlı
Profesyonellik Ödülü
Bilim Kahramanları Derneği
tarafından düzenlenen First
Lego Ligi'nin Türkiye final­
lerinde yarışmaya hak kaza­
nan Özel Sanko Okulları San­
ço­2 takımı “Duyarlı Pro­
fesyonellik” ödülüne layık
görüldü.
Özel Sanko Okulları öðrencileri,
bir ay önce Bilim Kahramanları
Derneði tarafından düzenlenen
''First Lego Ligi (FLL) Bölge
Finalleri''nde Bölge Þampi­
yonluðu ve Mekanik Tasarım Ödüllerini kazanmıştı.
Ýstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde yapılan finalde takımlar,
"Doðanın Gücü" temasıyla afet öncesi, afet sırasında ve afet
sonrasında hayatta kalabilmek için ürettikleri yenilikçi çözümleri
proje sunumlarıyla paylaştı. Ayrıca takım jürilerine nasıl iyi bir takım
olunur, iyi bir takım çalışması nasıl gerçekleştirilir başlıklarında
sunumlarını gerçekleştirdi.
Bora Çarpınlıoðlu, Lidya Þahin, Ali Arda Gökçek, Arda Sabahlar, Utku
Özpolat, Berkay Özkeçeci, Civan Can'dan oluşan Sanço­2 takımı
Mardin Sivrice köyü Ortaokulu öðrencilerine yarışma öncesi ve
sürecinde gösterdikleri yakın ilgi ve destekten dolayı Duyarlı
Profesyonellik ödülünü aldı.
Öðretmenleri M.Harun Bayseçkin, Mehmet Fatih Günaydın ve Ömür
Durmaz danışmanlıðında turnuvada yer alan Sanço­2 takımı
turnuvanın en duyarlı takımı oldu. Ayrıca Özel Sanko Ortaokulu
Müdür Baş Yardımcısı Uður Çekici'ye Aslan Koç ödülü olarak kupa ve
belge verildi.
MART ­ NÝSAN 2014
Bizden Size
B L M TEKN K
3
Doðadaki Kodlar Teknolojiye
Ýlham Kaynaðı Oluyor
Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti Özel
Sanko Liseleri öğrencileri ile bilimin ve teknolojinin
gelişiminde doğadan alınan ilhamı örneklerle
paylaştı.
Özellikle hayvanlardaki mekanizmanın her zaman yeni bir şey üretmede
fikir verdiðini vurgulayan Eti, Mercedes mühendislerinin araçtaki
sübvansiyonu saðlamak için tavukların boynu hareket ederken
kafalarının hareketsiz kalabilmesinden yararlandıðını aynı yöntemi
LG'nin de kameralarda örnek aldıðını belirtti.
Biyolojik sistemlerin bıraktıðı atıkların doðada temizlendiðine de dikkat
çeken Revnak Eti “bugün dünyanın en iyi markaları teknolojiyi
geliştirmek için biyolojiyi kullanıyor. Her canlı birer başyapıttır,
mühendislik ve matematik harikasıdır. Günümüzde doðayı taklit bilimi
olan Biyomimetrik birçok bilim insanının ilgi odaðı oldu. Bunlar
öðrenildikçe doðaya dost endüstri sanayi geliştirebileceðiz” dedi.
Eti doðadan ilham alınarak geliştirilen sistemlere örnekler vererek şöyle
devam etti; “Doðadaki olabileceðinin en iyisidir diyen Leonardo Da
Vinci'nin yaptıðı uçak maketi kanatlarını kaldırıp indirebiliyordu. Mercan
karbonu yiyebiliyor ve bundan da tuðla üretiyor. Hayalet uçaklar için
baykuş örnek alınmıştır. Helikopter böceði 36 milyon yıldır vardır. Bu
canlı havada çarparak öldürüyor ve bunu gözleriyle yapıyor. Buradaki
gözler dayanıklı mercek, objektif ve camlar için ilham olmuştur.
Nilüfer çiçeði çamurda yaşamasına raðmen hiçbir şey üstüne
yapışmıyor. Su damlaları üzerinde yuvarlanarak kiri tozu topluyor. Yani
NANO teknolojisi mevcut. Doðadaki mimari apayrı bir alandır. Bu
mimariyi taklit eden mimarlar en başarılı olanlardır. Termitlerin yaptıðı
bacalardan yararlanılarak yapılan bacalar elektronik kullanmadan klima
görevi görüyor.
Ultrason bizim içi yeni ama aye aye adlı canlı bunu milyonlarca yıldır
kullanıyor. Ses dalgaları ile içerideki görüntüyü algılayabiliyor.”
Özel Sanko Liseler Müdürü Ýhsan Ýçbudak “öðrencilerimizin bilginin
üretime dönüşmesinde doðanın genetiðinin bilincinde olmaları ve
yapacakları çalışmalarda doðanın kendi iç dinamiðinin farkında olmaları
önemlidir. Bu bilgiler sayesinde doðaya saygıları artacak. Örneðin pat
diye öldüren sineklerin ayaðındaki almacın bile ne kadar mükemmel bir
donamımda olduðunu bilecekler” dedi.
Öðrencilerinin ekositem içindeki dengeyi, farklılıkları ve işleyişi
görmelerinin onların doðaya sahip çıkan bir perspektiften yaklaşımı da
beraberinde getireceðini sözlerine ekledi.
Yenilenebilir Enerji
Projesi Sergilendi
Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBÝTAK ortaklığında yapılan Bu Benim
Eserim Proje Yarışması'nda Özel Sanko Ortaokul öğrencisi Hasan
Atakan Aslan'ın projesi Mersin bölge sergisine davet edilmeye
hak kazandı.
Danışmanlıðını öðretmeni Meltem Alkan'ın yaptıðı 6. sınıf öðrencisi Hasan
Atakan Aslan' ın Kompredalga' isimli deniz dalgalarından elektrik üretmeyi
amaçlayan fizik projesi yaklaşık 300 proje arasından ilk 87 proje arasına
girerek bölge sergisine katılmaya deðer görüldü.
Ýlköðretim öðrencilerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında
yapılan “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında Mersin bölge sergisinde yer
almaya hak kazanan projeler 8­9­10 Nisan 2014 tarihlerinde sergilendi.
Özel Sanko Ortaokulu Müdürü Handan Þahintaş “öðrencimizin yenilenebilir
enerji kaynaklarından biri olan deniz dalgasıyla elektrik üretmeyi tasarladıðı
projesi çevre duyarlılıðının ve bilincinin de göstergesidir. Deniz kökenli
yenilebilir enerji kategorisinde yer alan deniz dalga enerjisi projesinde
yaratıcı bir çalışma sergileyen öðrencimizi ve emeði geçen öðretmenlerimizi
kutluyorum” dedi.
4
M AT E M AT K
Bizden Size
MART ­ NÝSAN 2014
Dünya Pi Günü'nde Matematik Yarışması
Dünya Pi günü nedeniyle Özel Sanko Liseleri
öğrencileri arasında oluşturulan gruplarla
matematik yarışması düzenlendi.
Abdülkadir Konukoðlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans
Salonu'nda yapılan yarışmada Keteninkiler, Başaranlar,
Boranın Melekleri, Başaranın Aslanları adlı gruplar yarıştı.
Ozan Ýkidað, Furkan Bulgur, Batuhan Peltek adlı öðrencilerden
oluşan grup tüm sorulara doðru yanıtlar vererek yarışmanın
kazananı aldı.
Yarışmayı birinci olarak tamamlayan öðrencilere kol saati,
diðerlerine ise sinema bileti verildi. Ayrıca yarışma arasında
verilen mola ile Ayşe Sena Çelenk ve Mert Kılıç adlı öðrenciler
mini bir moral konseri verdi.
14 Mart Dünya Pi Günü Kutlandı
Ýlk olarak 1988 yılında San
Francisco Exploratorium'da
“Pi Günü” her yıl 3,14'ü hatır­
latması sebebiyle mart ayının
14'ünde kutlanmaktadır.
Matematiðin meşhur sabiti Pi
sayısı için en yaygın yaklaşım
3,14'tür. Gerçek deðeri ise;
3,141592653589793238462
643383... şeklinde sonsuza
kadar devretmeden devam
etmektedir. Çemberin çevre­
sinin ve alanın hesap­lanması
başta olmak üzere Matema­
tik, Geometri ve Fizik gibi bi­
limlerde büyük bir öneme
sahiptir. Pi günü 2007 yılın­
dan beri ülkemizde de kutlan­
maktadır. Okulumuz koridor­
larındaki çeşitli panolarda Pi
günüyle ilgili bilgiler asılarak
ve matematik derslerinde
konuyla ilgili öðrencilere bil­
giler verildi.
Zeka Soruları
Kapsül
1­ Diyagrama 3 tane hücrenin üzerinde yer alan yatay ya da dikey
olarak kapsüller yerleştirilmiştir.
2­Kapsüllerin her birinin içine 1.den n.e (örnek için 1­4) rakamları tam
olarak bir kez yerleştirin.
3­ Diyagramın dışındaki sayılar o satır ya da sütunda yer alan
kapsüller içindeki rakamların toplamını vermektedir.
Sözcük Bulma
Her satırdaki birinci sözcüðü
tamamlayan, ikinci sözcüðü
ise başlatan harfleri bulunuz.
Bu harfler yukarıdan aşaðıya
doðru birleştiðinde ortaya
yeni bir sözcük çıkacak.
Bölgesel Sudoku Cevabı
Sedat, bir gün arkadaşları Burcu,
Serhat, Hikmet ve Merve'den içinde
sayı bulunan (tek parça halinde)
Bir il ismi yazmalarını istedi. (Örnek:
Bingöl)
Kendi de bir il ismi yazarak, diðer dört
arkadaşından aldıðı il isimlerini
kartlara yazarak masanın üstüne
koydu. Her bir il isminin farklı olduðunu
fark ederek, her bir il isminin içinde
sadece sayının okunuşu kalana kadar isimlerdeki fazla harfleri sildi
ve sildiði harflerin sayısını aklında tuttu.
Sedat, buna göre aşaðıdaki sonuçları açıkladı ve diðer
arkadaşlarının yazdıkları il isimlerini bulmalarını istedi.
∙Sedat'ın sildiði harf sayısı sadece Serhat'ın yazdıðı ilde farklılık
göstermiştir. (Bingöl olsaydı 3 harf silecekti)
∙ Hikmet ile Merve'nin yazdıðı iller eşit sayıda harf içermekte; silinen
harflerin 2 tanesi aynı, 1 tanesi farklıdır. (Bingöl, Yüzgöz adlı iki il
olsaydı silinen “g,ö” harfleri aynı “l,z” harfleri farklı olacaktı)
∙ Sedat ve Burcu'nun yazdıðı iller eşit sayıda harf içermekte, silinen
harf sayıları da eşit olmaktadır.
∙ Tüm arkadaşların yazdıkları il isimlerinin silinmesi sonrasında kalan
gizli sayının yazılışı aynı olmaktadır.
∙ Tüm il isimleri alfabetik olarak sıralandıðında Hikmet'in yazdıðı ilk
sırada, Sedat'ın yazdıðı il ise son sırada yer almaktadır.
∙ Kim hangi ilin ismini yazmıştır? Ortak gizli sayı kaçtır?er alan iki
sayının çarpımının sonucunu vermektedir.
Geçen Sayıdaki Zeka
Sorusunun Cevabı
Hangi İl
MART ­ NÝSAN 2014
Bizden Size
Big Brother and
Sister Reading Program
14 Year 9 students held a book reading event with the grade 5 students from the
Middle School. The year 9s created their own stories and illustrations to share
with the younger students. As you can see in the picture, they had a wonderful
time reading these stories together.
LANGUAGE
5
Student
Magazine
Have you seen our new student English Magazine – 'Sanko
Colors'? It contains a whole range of poems, stories,
cooking recipes, book and movie reviews and many other
interesting things. This magazine is made up of
outstanding work from your fellow High School students.
By the end of the term, there will be 2 editions available for
you to read. So pick up a copy today!
Birthdaycake for the QUEEN
Here Comes The
English Talent Show!
Have you seen our new student English Magazine – 'Sanko
Colors'? It contains a whole range of poems, stories, cooking
recipes, book and movie reviews and many other interesting
things. This magazine is made up of outstanding work from your
fellow High School students. By the end of the term, there will be 2
editions available for you to read. So pick up a copy today!
William's strangest story
This month, the High School English Department will be hosting an English
Talent Show. It will take place on Tuesday, May 20th, beginning at 2:00pm in
the AKKM Hall. There will be a big mix of activities taking place. Students will
work in groups to perform English songs, featuring “We Will Rock You”,
“Wavin' Flags”, “When I'm Gone (the cup song)” and many more. There will
also be some funny and interesting plays and drama skits. Finally, there will
a quiz show that will test your knowledge of science and the world, using
English. We look forward to seeing you there and hope we can all laugh and
sing along together!
What is Done in Kindergarten?
Spring has arrived, and here at Sanko we are
so excited to be learning about it in our
English classes! Our classes have been as
fun and active as ever as we've learned a
variety of topics related to seasons,
including the names of the seasons,
different weather conditions, and clothing
through interactive songs, games and
activities. We especially enjoyed learning
about body parts by making our own Mr.
Potato heads, and expanding our knowledge
of shapes with our very own shapes twister
game! We can't wait to show off these newly
learned language skills and vocabulary
during our final project exhibition for our
parents in mid May.
5th grade students like creating
different things. They created
imaginary spaceships and
aliens. They enjoyed drawing,
cutting and coloring them. They
wrote a small paragraph
introducing their spaceship
and aliens. They demonstrated
how productive they are with
this colorful task.
Recently Grades 1 and 2
have been focusing on
numbers, principally those
up to one hundred but
they've also been intro­
duced to thousands, milli­
ons, billions and even
trillions! In addition to
numbers, students have
studied a variety of verbs.
This topic has served as a
gateway for students to
make posters about their
daily routines, as well as
discussing some activities
they like and dislike, and
things they can and cannot
do.
Numbers
6
E D E B YAT
Çanakkale
Zaferi
Bizden Size
Yaşasın
Kitaplar
MART ­ NÝSAN 2014
Yaşa
3/B Sınıfı
Burcu Erkılıç
8­C
18 Mart'ta kazandık cephemizde.
Halkın da yüzü güldü, askerin de.
18 Mart zafer günüdür,
Düşmanı üzdürür, bizi güldürür.
Þehitlerimizin kanı,
Doldurdu toprakları.
Savaştılar düşmana karşı,
Bizi kurtarmaktı amaçları.
Genç yaşta ölen mi dersin,
Vatanını korumak için.
Yaşlı çocuk cephane edinen mi dersin,
Ülkesini yaşatmak için.
Onur KUTSAL
6/D
Kitaplar olmasa
Ne yapardık acaba?
Güzel konuşamazdık
Bilgi kazanamazdık.
Aðlardık, üzülürdük,
Masallara dalamazdık.
Farklı farklı dünyalara
Yolculuk yapamazdık.
Yolumuzu aydınlatır,
Bilgi dolu kitaplar.
Hayatımıza renk katar
Sevgi dolu masallar.
Gelince kitap haftası
Canlanır tüm sınıflar.
Baðırır tüm çocuklar
Yaşasın kitaplar.
Trafik Kuralları Arkadaşım
Anneannem
TBMM açıldı,
23 Nisan'da.
Çocuklara en büyük bayram verildi,
Yaşa Atatürk, yaşa.
23 Nisan geldi,
Dünya çocukları geldi.
O gün hep bayram oldu,
Yaşa Atatürk, yaşa.
Bugün 23 Nisan,
Bütün çocuklar el ele.
Þarkılar söyleyip, oynuyorlar;
Yaşa Atatürk, yaşa.
23 NÝSAN
NÝL MERMER
5/A
SÝMLA DENÝZ AKÇAKALE
4/D
EREN ÖĞÜCÜ
6/C
Trafik kurallarına uy,
Yoksa kaza yaparsın.
Zaten asıl sebebi budur kazaların.
Kemerini tak arabanda,
Güvenliðini saðla,
Canını koru.
Eðer uymazsan kurallara:
Kaza yaparsın,
Ceza yersin,
Daha kötüsü canını verirsin.
Her direksiyon başına geçişte,
Hatırla bu söylediklerimi.
Kemerini takıp,
Yakala ucundan hayatı ve sevdiklerini.
Beyin
Göçü
Beyza KAYIN
9/C
Herkesin en yakın dostu farklıdır.
Benimkisi anneannem,
Söyleyince herkes şaşırır.
Gözümün içine bakar,
Beni “paşam” diye sorar.
Azıcık hastalansam,
Hemen gözleri dolar.
Her zaman yanımdadır.
Beni en iyi o anlar.
Annem ne kadar kıskansa da,
Anneannem en iyi arkadaşımdır.
Ben size beyin göçünden bahsetmek
istiyorum çünkü Türkiye en fazla beyin
göçü veren 34 ülke arasında 24. sırada
olup, maalesef iyi eðitim görmüş yüz
kişiden elli dokuzunu elinden kaybet­
mektedir. Bu ise herkesin bildiði gibi
Türkiye'ye büyük bir eksi olmakta. Peki,
beyin göçü nedir ? Beyin göçü, yetiştiril­
mesi için büyük kaynak gerektiren veya
yetiştiði halde ilgisizlik ve olanaksızlık
sebebiyle bilim insanı, doktor, mühendis
gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş
bir ülkeye göç etmesidir.
Kıt ve sınırlı kaynakları ile yetiştirdiði
deðerli beyinleri kaybeden az gelişmiş
veya hala gelişmekte olan ülkelerin
gelişmeleri daha da yavaşlarken ,
gelişmiş ülkelerin yetişmiş beyinlere
daha iyi koşullar saðlaması ile beyin göçü
alması sonucu gelişmeleri daha da
23 Nisan
Oldu bize bayram.
Neşeliyiz, sevinçliyiz,
23 Nisan çocuklara armaðan.
Sınıflar süslenir.
Oyunlar oynanır
Coşkuyla kutlanır.
Dünya bize hayrandır.
Her ülkeden gelir misafir.
Hep birlikte kutlanır.
Kardeş olur dünya çocukları.
Bu bayram hepimizin bayramı.
hızlanmaktadır. Beyin göçünden bah­
sedilmesi için terk edilen ülke ile göç
edilen ülke arasında gelişmişlik ve olanak
açısından az da olsa fark bulunmalıdır.
Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere
yönelik bir kaynak aktarımı olarak da
deðerlendirilebilir. Ülkeler arasındaki
gelişmişlik farkının daha da artmasına
neden olan beyin göçünün geçmişi çok
eskilere dayanıyor. Çeşitli dini, siyasi,
bilimsel nedenlere dayanan beyin göçü
ilk ve ortaçaðlara kadar dayanmakta.
Ýkinci Dünya Savaşından önce çok sayıda
bilim insanı Hitler ' den kaçıp ABD' ye
yerleştiler.Bu gelişmeler de Amerika 'nın
gelişmesi de büyük ölçüde rol oynadı.
Albert Einstein da Almanya 'dan ABD'ye
göç eden bilim insanlarından biridir.
Açıklamaya çalıştıðım şey gelişmemiş
ülkelerin kabusu olan beyin göçünü az
gelişmişlikle özdeşleştirebiliriz. Biz
insanlar bulunduðumuz yerden daha iyi
olanaklar varsa veya neresi bizim
çalışmamız için uygun ve refah bir ortam
saðlıyorsa oraya göç ediyoruz. Gelişmiş
ülkelerdeki iş ve fırsat olanakları olduðu
ve daha iyi bir gelecek sunulduðu sürece
beyin göçü kaçınılmaz olarak devam
edecektir. Yapılacak en iyi iş bunu
minimuma indirmektir. Ülkemiz insan­
larının refah düzeyini artırmak ve yaşam
kalitesini yükseltmek bilim, teknoloji ve
buluş yeteneðimizin yükselmesine
baðlıdır. Bu da ancak yetişmiş beyinlerle
başarılabilir. En önemli yatırım eðitilmiş
insana yapılan yatırımdır. Refah sevi­
yemizi ancak teknoloji üreterek artıra­
biliriz.
7
Bizden Size
Ýlkokul Müzik Korosu “Orman Sevgisi”
Temalı Resim Ýl 3.sü
S A N AT
MART ­ NÝSAN 2014
Özel Sanko Ýlkokulu Öðrenci Korosu yaptıðı çalışmalar sonucu Atatürk ve Annem
temalı şarkıları izleyicilerle buluşturdu. Öðretmenleri Ozan Tekin rehberliðinde su
borularını notalara göre keserek şarkı oluşturan öðrenciler bu hünerlerini okula
gelen TRT Çocuk ekibinin canlı yayınında da sergiledi. Yapılan çekim 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü TRT Çocuk kanalında yayınlandı.
Monami’den 27 Öðrenciye Ödül
Þarkgülü Kırtasiye'nin Monami adına düzenlediði "Çocuk ve Çevre" konulu
ulusal resim yarışmasında Özel Sanko Anasınıfından 11, Ýlkokulu'ndan 15,
Ortaokulu'ndan 2 olmak üzere toplam 27 öðrenci madalya almaya hak
kazanırken bir öðrenci de çanta ile ödüllendirildi.
Gaziantep Orman Ýşletme Müdürlüğü tarafından
yapılan “orman sevgisi” temalı resim yarışmasında
Özel Sanko Ýlkokulu 4. sınıf öğrencisi Selin Konuk­
oğlu il üçüncüsü oldu ve mp3 çalarla ödüllendirildi.
Burç mevkii ormanlık alanda yapılan törenle kazanan
öðrencilere ödülleri verildi. Törene Gaziantep Valisi Erdal Ata,
Þahinbey Kaymakamı Uður Turan, Ýl Jandarma Komutanı Jan.
Alb. Adnan Arslan katıldı. Tören sonrası 13 bin hektarlık alana
aðaç dikme çalışmaları başlatıldı.
Çocuk Resimlerine Ödül
Mizyal Galeri Müze ve Þahinbey Belediyesi ortaklıðında düzenlenen Uluslararası
2014 Serbest konulu Çocuk Resimleri Yarışmasında derece alan öðrenciler
açıklandı. Hazar Þahin 4­12'ta gümüş ödülü, Simge Fakılı ve Elifnaz Teymur aynı
yaşta bronz ödülü aldı.
Sude Kayhan, Ece Tiken, Onur Emre Özefe, Ada Ercan, Begüm Güralp, Sudem
Gölbaşı, Efe Tanyeri, Setenay Sarsu ve 13­19 yaşta Burak Erkılıç ve Zeynep Çoban'ın
eserleri Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda sergilenmeye deðer görüldü.
Geleneksel El Sanatı Etamin
7.sınıf öğrencilerinin bu yıl başlatmış
olduğu etamin çalışmaları keyifle
yapıldı ve sergilenmeye hazır hale
geldi.
Geleneksel el sanatları adı altında
yapılan bu çalışmada kullanılan
etamin kumaşın en önemli özelliði
deliklerinin kanaviçe veya goblen
kumaşa göre daha sık olmasıdır. Bu
özelliðiyle biraz zorlayıcıdır ve
dikkat gerektirir.
Tuval Üzerine Resim
Ana Sınıfı öğrencileri tuval üzerine resim çalıştı.
Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya
pamuklu kaba kumaştan oluşan tablo üzerine küçük
ressamlardan kimisi içlerinden gelen duyguyu özgürce
ifade ederken, kimi de ünlü sanatçılardan röprodüksiyon
çalışarak minik eserlerini tamamladı. Sınıf panolarında
sergilenen çalışmalar çok büyük ilgi gördü. Küçük ellerin
,çocuk kalbindeki coşkuyu anlatması bir başka güzeldi.
8
SPOR
Bizden Size
MART ­ NÝSAN 2014
Basketbol Küçük Kız Takımı Bölge Şampiyonu
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul
Sporları tarafından düzenlenen Basketbol
Bölge Þampiyonluğu karşılaşmalarında Özel
Sanko Okulları Küçük Kız takımı Bölge
Þampiyonu oldu.
Þanlıurfa GAP Arena Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda
Adana, Mersin, Antalya, Malatya, Osmaniye Batman, Gaziantep,
Þırnak, Urfa ve Hatay olmak üzere on il yer aldı. Özel Sanko
Okulları Küçük Kız takımı Malatya, Osmaniye ve Batman
illerinden kendi illerinde şampiyon olan takımlarla karşılaştı.
Pelin Kelleci, Ýdil Aðan, Elif Sergen, Ece Sergen, Selin Altınöz,
Zeynep Sakıcı, Öykü Çevik, Doða Çevik, Þevval Alisinanoðlu, Ýdil
Þeker, Defne Ýnal ve Dila Kılıç'tan oluşan Özel Sanko Okulları
Küçük Kız takımı, bölge şampiyonu olarak okul tarihinde
basketbolda bir ilke imza attı.
Teniste Ýl Şampiyonuluðu
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “Okul Sporları Tenis Ýl Þampiyonluğu” karşılaş­
malarında Özel Sanko Ortaokulu tenis takımı yıldız erkeklerde il
Þampiyonu oldu.
Tenis Ýhtisas Kulübü'nde yapılan karşılaşmalarda Ýbrahim Emir
Kafadar, Þayan Nakıpoðlu, Cesurcan Çekem adlı öðrencilerin yer
aldıðı Özel Sanko Ortaokulu Yıldız Erkek Tenis takımı Emine
Nakıpoðlu Ortaokulu'nu 2­0 lık skorla yenerek il şampiyonu olmayı
başardı.
Aralarında Gaziantep milletvekilleri ve Türkiye Tenis Federasyonu
Başkanı Osman Tural'ın yer aldıðı ödül töreninde öðrencilere kupa
verildi. Tören sonunda Sankolu öðrenciler Türkiye Tenis
Federasyonu Başkanı Osman Tural ile kısa süreli maç yaptı.
Genç Kızlar Tenis'te Ýl Ýkincisi
Küçük Erkekler
Masa Tenisinde Şampiyon
Gençlik Hizmetleri Ýl Müdürlüðü Okul Sporları tarafından
düzenlenen Küçük Erkek Masa Tenisi Turnuvası'nda Özel
Sanko Ortaokulu Küçük Erkek Masa Tenisi takımı il
şampiyonu oldu.
Ýl genelinden katılan 32 takım Kamil Ocak Spor
Salonu'nda yapılan turnuvada şampiyonluk için yarıştı.
Karşılaştıðı beş takımı farklı skorlarla yenen Özel Sanko
Ortaokulu'ndan Ýnanç Çerkezoðlu, Sami Kudret Orhan,
Yakup Kaan Keskin, Yavuz Burak Þahin, Emir
Kerestecioðlu'nun yer aldıðı takım il şampiyonu olarak
kupa almaya hak kazandı.
Gaziantep Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü
tarafından düzenlenen ''Liseler arası Tenis Kızlar Ýl Birinciliði Müsa­
bakaları''nda, Özel Sanko Koleji Genç Kız Tenis Takımı il ikincisi oldu. Tenis
Atıcılık Spor Kulübü'nde yapılan turnuvada Özel Sanko Koleji'nden Billur
Alaşehirli, Aral Aslansoy, Yeşim Köylüoðlu ve Bengisu Þahin'in yer aldıðı lise
kızlar kort tenisi takımı il ikincisi olarak kupa almaya hak kazandı.
MART ­ NÝSAN 2014
Bizden Size
SPOR
9
Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluðuna Oynuyor
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından
düzenlenen Basketbol Türkiye Þampiyonası yarı final
karşılaşmasında Özel Sanko Okulları Küçük Kız Basketbol
takımı ilk 8'de yer alarak Türkiye finallerinde şampiyon
olmaya yeşil ışık yaktı.
Karşılaşmalar Osmaniye, Antalya,
Mardin, Hatay, Mersin, Ankara,
Gaziantep ve Kıbrıs il temsilcisi
okul takımlarıyla Þehitkamil
Atatürk Spor ve Kültür Merke­
zi'nde yapıldı. Türkiye çapında 32
il de yapılan müsabakalarda Özel
Sanko Okulları Küçük Kız Takımı,
Kıbrıs, Antalya, Osmaniye,
Mardin illerinde şampiyon olan
takımları yenerek Türkiye şampi­
yonasına katılmaya hak kazandı.
Yüzmede Çifte Kupa
Özel Sanko Okulları'nın yüzme takımlarından
kızlar minikler ve küçükler yarıştığı kategoride
Gaziantep Þampiyonu oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce okullar arası yapılan
minikler – küçükler il birinciliði yüzme müsabakalarında
şampiyonluða adına yazdıran Pelin Tan, Nehir Ay, Beril Öztürk, Azra
Keven, Melisa Özkılıç ve Sude Bingül'ün yer aldıðı Minik Kız takımı ve
Deniz Ay, Dila Bingül, Ceren Ülger, Cemre Pelin Hamamcı, Ada
Üstünsoy, Oya Sima Özberk, Gamze Neva Özatan'dan oluşan Küçük
Kız takımı şampiyonluk kupası madalyalarla ile döndü.
Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlarda
ayrıca Özel Sanko Okulları Küçük Erkek ve Minik Erkek takımları da il
ikincisi olarak yarışları tamamladı.
Pelin Kelleci, Ýdil Aðan, Elif Ser­
gen, Ece Sergen, Selin Altınöz,
Zeynep Sakıcı, Öykü Çevik, Doða
Çevik, Þevval Alisinanoðlu, Ýdil
Þeker, Defne Ýnal ve Dila Kılıç'tan
oluşan Özel Sanko Okulları Küçük
Kız Takımı, aldıðı başarılı sonuçla
basketbolda sadece okulda deðil
Gaziantep ilinde de bir ilki başardı.
Takımın mayıs ayı sonunda Adıya­
man'da yapılacak Türkiye final­
lerine katılacaðını belirten Özel
Sanko Okulları Genel Müdürü
Murat Köylüoðlu bir ilke imza atan
Küçük Kız takımını, takım koçunu
ve beden eðitimi öðretmenlerini
kutladıðını ifade etti.
Bocce'de
Ýl Ýkinciliði
Kızlar Yüzmede
Türkiye Finallerinde
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü Okul Sporları tarafından
düzenlenen Okullar arası Bölge Þampiyonluðu yüzme
müsabakalarında Özel Sanko Ortaokulu Küçük Kızlar Yüzme takımı
Bölge üçüncüsü olarak Türkiye Þampiyonasına katılmaya hak
kazandı.
Dila Bingül, Deniz Ay, Ada Üstünsoy, Pelin Hamamcı, Ceren Ülger
adlı öðrencilerin yer aldıðı takım Türkiye genelinde yapılan bölge
elemelerinde ilk 12 takım arasına girmeyi başardı. Ayrıca 50 metre
serbestte ferdi olarak yarışan Deniz Ay bölge üçüncüsü oldu.
Malatya Gençlik Hizmetleri Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlarda
Ýstanbul, Adana, Ankara, Malatya, Mersin ve Gaziantep'ten gelen
dokuz takım arasında geçen zorlu mücadele sonunda ilk üç
derecede yer alan takımlar Gaziantep'te yapılacak Türkiye
Finallerinde yarışacak.
Gençlik Hizmetleri Ýl Müdürlüðü Okul
Sporları tarafından düzenlenen
Bocce müsabakaları sonucunda Özel
Sanko Ortaokulu Küçük Kız Takımı il
ikincisi oldu.
Ceyda Katar, Nazlı Ece Kervancıoðlu,
Sena Kılıç, Gökçen Türkmen'in yer
aldıðı Özel Sanko Ortaokulu Küçük
Kız takımı il ikincisi, Ecem Barlıoðlu,
Ayşe Simla Hoşgören, Gökçe Geçit,
Elif Gökçe Hozatlıoðlu'ndan oluşan
Özel Sanko Koleji Genç kızlar takımı
ise üçüncü olarak kupa almaya hak
kazandılar.
En eski spor dallarından birisi olan bocce'nin kökeninin Anadolu'ya
dayandıðını daha sonra Romalılar tarafından bugünkü formunu kazanan bir
spor dalı olduðunu belirten Özel Sanko Okulları Beden Eðitimi Bölüm
Başkanı B. Mete Horasan “Toprak zeminde oynanan oyundaki amaç, atılan
ya da yuvarlanılan topların hedef olarak belirlenen topa yakın olmasını
saðlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top
için bir puan alınır ve 13 puan alan oyuncu maçı kazanır. Aynı zamanda bir
strateji oyunu da olan boccede dikkat ve denge önemlidir” dedi.
Öðrencilerini ve emeði geçen öðretmenlerini kutladıðını ifade eden
Horasan, farklı kazanımları olan dünya sporlarını öðrencileriyle
tanıştırmaya devam edeceklerini kaydetti.
Sanko Stadyumu'nda yapılan ve Gaziantep'te ilk defa düzenlenen
müsabakalarda küçük kızlarda on iki, genç kızlarda sekiz takımın yer aldıðı
bildirildi.
10
HABERLER
Bizden Size
MART ­ NÝSAN 2014
6. Yükselen Okullar Konferansı
Türkiye'nin farklı illerinden katılan öğretmenlerin
eğitimde farklı örnek uygulamalarını sundukları Özel
Sanko Okulları tarafından düzenlenen 6. Yükselen
Okullar konferansı geniş katılımla yapıldı.
Abdülkadir Konukoðlu Spor ve Kültür Merkezinde yapılan konferansta Dr.
Özgür Bolat konuşmacı olarak yer aldı. Açılışta konuşan Özel Sanko
Okulları Genel Müdürü Murat Köylüoðlu Okulum Ýçin Yaptıklarım ­ Yükselen
Okullar Konferansı'nın sosyal sorumluluk anlayışı ile çıkılan uzun bir
yolculuk olduðunu belirtti.
Gaziantep'te eðitimi daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla 2004 yılından
beri bu çalışmayı yaptıklarının altını çizen Köylüoðlu, ilk dört yılda
Gaziantep'teki öðrencilere, öðretmen ve idarecilere verilen seminerlerle
yapılan üniversite deneme sınavları ile akademik destek saðladıklarını altı
yıldır da okulum için yaptıklarım formatıyla çalışmalarını sürdürdüklerini
ifade etti.
Paylaşılmayan bilginin deðeri olmadıðını belirten Köylüoðlu “yaptıðımız
çalışmalarda tespit ettiðimiz birçok şey oldu. Bunlardan en önemlisi
üretime dönüşmeyen bilginin deðeri olmadıðı diðeri üç S bir A yani sosyal,
sportif, sanatsal çalışmalar olmadan akademik başarının saðlanamayacaðı.
Biz kapımızı okul olarak her zaman açıyoruz paylaşıyoruz” dedi.
Gaziantep Ýl Milli Eðitim Müdürü Celalettin Ekinci konuşmasının başında
özel sanko okullarına vizyonu ve çalışmaları için teşekkür etti. Eðitimin çok
büyük bir yapı olduðunu belirten Ekinci “ sorunları rutin anlayışlarla aşmak
mümkün deðil. Bir sanatçı duyarlılıðıyla yaklaşmak gerekir. Öðretmen ruhu
işleyen bir sanatçıdır. Bireysel başarı gösteren birçok öðretmen
arkadaşımız var. Okullarımızdaki bu güzel uygulamaları diðerleriyle
paylaşmak isteriz. Bilgi paylaşıldıkça
çoðalır. Eðitime gönül vermiş
öðretmenlerin katılımıyla gerçekleşen
Sanko Okulları projesi bu anlamda
güzel bir örnek olmuş” dedi.
Konferansın konuşmacı konuðu Dr
.Özgür Bolat öðrenci motivasyonunun
nasıl saðlanabileceðini örneklerle
anlattı. Konuşmasında hem mutlu hem
de başarılı insan yetiştirmenin
mümkün olup olmadıðını sorgulayan
Bolat, insanların diðer insanlarla
sohbet edip sosyalleştiði yani kabul
gördüðünde mutluluk oranının
arttıðını belirtti. Çocuðun iç referanslı
mı dış referanslı mı yetiştiðinin çok
önemli bir farklılık yarattıðının altını
çizen Bolat “dış odaklı motivasyonu
olan bir öðrenci neden ödev yaptıðı
sorusuna öðretmen kızar, bu benim
görevim gibi yanıtlar verirken, iç
odaklı motivasyonu olan öðrenci ödevle öðrendiðini, bunun onu
geliştirdiðini v.b düşünür” dedi.
Okulların sadece bilişsel beceriye göre tasarlandıðını ifade eden Bolat
doðuştan farklı alanlarda yetenekleri olan öðrencilerin başarısızlık
duygusunu geliştireceklerini vurguladı. Çocuklara ortam ne olursa olsun
hayat benim kontrolüm altında anlayışının verilmesinin önemli olduðunu
belirten Bolat söyle devam etti; çocuklara öz deðerlendirme yapmasının
yolları açılmalı. Çocuklar öðretmenin yargısına ihtiyaç duymadan kendini
deðerlendirebilirse sınıf yönetmekte daha kolay olacaktır. Övgüye baðımlı
hale gelindiðinde övgünün olmadıðı durumda başarısızlık yaşanır. Bir
çocuðun yapabilme ihtimalini övgü deðil geri bildirim artırır.”
Konferansa Gaziantep Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Ýl Milli Eðitim
Müdürü Celalettin Ekinci, Özel Sanko Okulları idarecileri ve Türkiye
genelinden çok sayıda öðretmen katıldı.
Konuşmaların ardından öðretmenler okullarında uyguladıkları her ders
alanındaki iyi örnekleri düzenlenen dört oturumum her birinde sekiz ayrı
sunumla toplamda 32 çalıştayla diðer öðretmenlerle paylaşma fırsatı
buldu. Konferans sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Sosyal Bilimler Sanatla Buluştu
“Gülyabani” Oyunu
Büyük Alkış Aldı
Özel Sanko Ortaokul öðrencileri,
tiyatro kulübü etkinliði kapsamında
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulya­
bani" adlı eserini sahneledi. Drama
öðretmeni Canan Karhan tarafından
uyarlaması yapılan oyunda öðren­
ciler performanslarını sergiledi.
Halasının mal varlıðına konmak
isteyen Þevki'nin kurduðu entrika ve
bunun ortaya çıkarılması şeklinde
özetlenebilecek oyunda cehaletin
ve dolandırıcılıðın çatışmasında hiç
hesapta olmayan, bir aşk ve dürüst­
lük kazanır. Dans ve müzik eşliðinde
eðlenceli bir şekilde sergilenen
oyunda rol alan Duru Alkan, Gülin
Ýzgi, Esra Topçuoðlu, Nazlı Özer,
Melis Karslıgil, Ýlkay Tiryaki, Þevval
Alisinanoðlu, Elif Zeynep Alageyik,
Dilara Satıl, Melissa Bilge Karadere,
Nisa Torbaş, Elvin Nur Büyükbeşe
adlı öðrenciler uzun süre alkışlandı.
Özel Sanko Ortaokulu öğrencileri Sosyal Bilimler alanında
öğrendiklerini görünür kılarak yazı, resim, mozaik, yer ve hayvan
figürleri ve çeşitli teknikler kullanarak yaptıkları maket ve
görselleri sergiledi.
Mozaiklerle dünya haritasını, Türkiye bölgeler haritasını, dünya iklim
kuşaklarını, filografi tekniði kullanarak tarihte yer almış Türk Devletlerinin
bayraklarını, oluşturdukları deðişik kompozisyonlardaki maketlerle
coðrafi konumları, yer şekillerini, bölgelere göre geçim kaynaklarını
gösteren 5.6.7.8. sınıf öðrencileri ürünlerini Proje ve Sergi salonunda
diðer öðrencilerle paylaştı. Sosyal Bilimler öðretmenlerinin rehberliðinde
hazırlanan çalışmada öðrenciler tarih, sanat, coðrafya, gibi disiplinler
arası işbirliðinden yararlanılarak teorik bilgileri görünür kıldı. Öðrenciler
ayrıca çalışmalarında ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını
araştırarak etkin şekilde kullanma yollarını aradı. Daha temiz bir çevrede
yaşamak için ortaya koyduðu çözümlerle önerilerde bulundu.
Bizden Size
Lise Öðrencileri Köy Gezisi Ýle Baharı Karşıladı
HABERLER
MART ­ NÝSAN 2014
Özel Sanko Liseleri 9. sınıf öğrencileri Sakçagözü köyünü
gezdi ve oradaki ilköğretim öğrencileri ile paylaşımda
bulundu. Ayrıca Gaziantep Adana yolu üzerinde bulunan
Özel Sanko Okulları Mezunlar Derneği (SANMED)
Ormanı'na fidan da diken öğrenciler baharın tadını
çıkardı.
Sakçagözü 10 Kasım Ýlköðretim Okulu öðrencileri ile keman eşliðinde
şarkılar söyleyen öðrenciler okula oyuncak ve kitap hediye etti. Özel
Sanko Okulları'ndan mezun olan Nevra Atıcı'nın da öðretmenlik
yaptıðı ilkokulda öðrenciler misafirlerini coşkuyla karşıladı. Çeşitli
oyunların da oynandıðı okul bahçesinde konser havasında geçen
Özel Sanko Liseleri Müzik Öðretmeni Gökhan Hüsünbeyi ve öðrenci
Birkan Hallaç'ın keman dinletisi beðeni topladı.
Sanko Aile Akademisi'nin
Anasınıfı Velileriyle Paylaşımı
Edebiyat
Yarışmasında
Ýki Birincilik
Özel Sanko Liseleri 10.sınıf öğrencileri
arasında müfredat kapsamında Edebiyat Bilgi
yarışması düzenlendi.
Özel Sanko Anasınıfı tarafından Sanko Aile Akademisi etkinlikleri
çerçevesinde velilere yönelik, “Çocuklarda cinsel kimlik gelişimi ve cinsel
eğitim” konulu paylaşım toplantısı yapıldı.
Kendilerine Altın Kızlar, Esinti, 2. Dereceden
Edebiyat, Ütopyalar Güzeldir, Kitabı Dede
Korkut adını veren üçerli grupların yer aldıðı
yarışmada 20 soru soruldu. Nihat Furkan
Eratılgan, Serra Yalçın, Zeynep Pekmez'den
oluşan Altın Kızlar ve Mert Özdemir, Utkucan
Cebiş, Egemen Canpolat'ın yer aldıðı Esinti
grupları arasındaki eşitlik yarışma bitiminde
sorulan ek sorulara raðmen bozulmayınca iki
grup birinciliði paylaştı. Kazananlara ödül
olarak kitap verildi.
Her ay farklı konu başlıklarında “Çay Saati Toplantısı” adı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Özel
Sanko Anasınıfı rehber öðretmeni Ýlkay Gün, velilere çocukların cinsel eðitimine ilişkin
önerilerde bulundu ve velilerin soruları doðrultusunda rehberlik etti.
Çocukların meraklı ve öðrenmeye çok yatkın olduðu erken yaş dönemlerinde bu konuyla ilgili
sordukları soruların mümkün olduðunca hemen cevaplanması deðilse ertelemeyi çok
uzatmamak gerektiðini belirten Gün, “Cinsel eðitim ailelerin genelde kendi deðer yargılarına
göre veriliyor. Özel alan mahremiyetinin korunması önemli olduðu gibi baskılayıcı ve
yasaklayıcı anlayışın da olumsuz sonuçlar doðurabileceði göz ardı edilmemeli” dedi.
Çocuklara her şeyden önce özel alanlarının olduðu ve herkesle paylaşılamayacaðı bilincinin
verilmesi gerektiðinin altını çizen Ýlkay Gün, günah, ayıp gibi tanımlamaların suçluluk
duygusu oluşturacaðını ve olası bir cinsel istismar durumunda çocuðun ailesiyle bu konuyu
paylaşamayacaðını, bu nedenle cinsel eðitimi önemsemek gerektiðini söyledi.
Çocukların cinsel kimliði ile barışık olması için bir cinsiyeti diðerinden üstün görmemek
gerektiðini anlatan Gün, çocuklara ''Ýnsanlar kötüdür güvenilmezdir'' gibi onların sosyal
ilişkilerini etkileyecek yanlış mesajların da verilmemesi önerisinde bulundu.
Velilerin de görüşlerini paylaştıðı söyleşide Ýlkay Gün, ailelerin kimi durumlarda
cevaplamakta zorlandıðı çocuklarının sorularını pedagojik olarak nasıl yanıtlayabileceklerini
anlattı.
MART ­ NÝSAN 2014 Sayı : 65
Bizden Size
Genel Yayın Yönetmeni
Semra ÇÝÇEK
Ýletişim : 0342 211 55 00
www.sanko.k12.tr
Yayın Türü : Aylık Bülten
Yayın Kurulu
Hatice Tosun ­ Ali Çelik ­ Perihan Seyran ­ Þerif Özer
Dilay Ergün ­ Aysun Taşdoðan ­ Ayten Dingil ­ Ersin Korkmaz
Grafik & Tasarım
Cahit POLAT
Fotoğraf
Oðuz ERKOL
11
12
HABERLER
Bizden Size
MART ­ NÝSAN 2014
Ýlkokul Öðrencileri Keloðlanı Sahneledi
Özel Sanko Ýlkokulu öğrencileri tiyatro kulübü etkinlikleri
kapsamında 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde müzikli ve
danslı “Keloğlan” oyununu sahneledi.
Senaryosunu Drama öðretmeni Canan Karhan, koreografisini Dans
öðretmeni Ayça Anlar, müzik danışmanlıðını Müzik öðretmeni Ozan Tekin
ve dekor­tasarımını Resim öðretmeni Merve Ölçer'in yaptıðı oyununu
sergileyen öðrencilerin performansları beðeni topladı.
Keloðlanın annesiyle ve karşılaştıðı kişilerle diyaloglarının yer aldıðı oyuna
müzikli ve danslı gösterilerle renk verildi. Bazı sahnelerinin günümüze
uyarlandıðı oyunda çevre bilinci kazanılmasının önemine ve plastiklerin
çevreyi tahribatına dikkat çekildi.
Anasınıfı ve ilkokul öðrencileriyle birlikte veli ve öðretmenlerin de izlediði
oyunda sahnedeki öðrencilerin mutluluðu ve oyundan aldıkları keyif
performanslarına yansıdı.
Oda Orkestrası ile
Bahara Merhaba
Özel Sanko Okulları Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Pamukkale
Üniversitesi Polifonik Korosu ve Gençlik Oda Orkestrası'nın verdiği
“Bahar Konseri” büyük ilgi gördü.
Pamukkale Üniversitesi Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü
Müzik Eðitimi Anabilim Dalı öðrencilerinin oluşturduðu koro ve orkestra,
Öðretim Görevlisi Aykut Önder Sarıçiftçi yönetimde Abdulkadir
Konukoðlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda konser verdi.
Türkülerden, sanat müziðine ve klasik müziðe kadar her tür eserin yer
aldıðı temsilde okutman Çaðatay Þişman şefliðindeki orkestra
repertuvarındaki Vivaldi ve Bach eserlerine yer verdi.
Özel Sanko Ýlkokulu öðrencilerinin Atatürk şarkılarıyla sahne aldıkları
koroyla açılışı yapılan konserde aynı zamanda farklı yörelere ait halk
türkülerini seslendiren Semiha Akın, Ümit Öztürk ve Tenor Aykut Önder
Sarıçiftçi konsere sesleri ve yorumlarıyla renk kattı. Konseri Sanko
Holding Yönetim Kurulu üyesi Hakan Konukoðlu, Özel Sanko Okulları
Danışma Kurulu üyesi Zeynep Konukoðlu, veliler, öðrenciler ve okul
çalışanları izledi.
Özel Sanko Okulları Okul Aile Birliði Başkanı Dr. Belgin Alaşehirli koro ve
orkestraya verdikleri müzik şöleni için teşekkür etti ve çiçek takdim etti.
Çok sesli müzik ve orkestranın ahengiyle bahara merhaba dediklerini
belirten Alaşehirli, yardım amaçlı düzenledikleri bu organizasyonun elde
edilen gelirini ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarda kullanacaklarını
sözlerine ekledi.
Münazarada Başarılı Temsil
Özel Sanko Koleji öðrencilerinden Abdülkadir Koçer, Zeynep
Konukoðlu, Lale Begüm Mutlu, Haşim Bakbak ve Dilara Berrin
Binbay Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarınca düzenlenen
münazara turnuvasında okullarını başarıyla temsil etti.
Takımda yer alan öðrenciler hukuk, siyaset, ekonomi, insan hakları
alanlarında başarılı performans sergileyerek Ýstanbul Erkek
Lisesi, Adapazarı Enka Okulları ve Ankara Mehmet Emin
Resulzade Anadolu Lisesi maçlarını kazandı.
“Dünya Renklerle Güzel”
Özel Sanko Anasınıfı öð­
rencileri Alphino tara­
fından hazırlanan "Dün­
ya Renklerle Güzel" tiyat­
ro oyununu Ýzledi.
Ormanların ve hayvan­
ların dünya için önemi,
korunması, farklılıkların
güzel olduðu ve bizi zen­
ginleştirdiði gibi mesaj­
ların yer aldıðı oyun
Abdülkadir Konukoðlu
Spor ve kültür Merkezi
Tiyatro Salonu'nda sah­
ne aldı. Eðlenceli ve akıcı
olan oyunu Ya­Pa, Bilge
Çocuk gibi kreşlerden ge­
len öðrenciler de ilgi ile
izledi.
MART ­ NÝSAN 2014
Bizden Size
HABERLER
13
Aile Akademisi'nden Anne Babalara Seminer
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, Özel
Sanko Okulları tarafından “Sanko Aile
Akademisi” çerçevesinde düzenlenen
“Çocukların Bize Oynadığı Oyunlar”
seminerinde çocuğun kişiliğine yapılan
yatırımın önemini anlattı.
Gaziantep genelinde okul öncesi çocuðu olan
anne ve babalara yönelik yapılan paylaşımda
Aydın, Özel Sanko Okulları'nın Aile Akademisi
çerçevesinde yürüttüðü faaliyetleri takdirle
karşıladıðını ifade etti. Çocuk yetiştirmedeki
paradigmaların nasıl deðiştiðini iyi görmek ve
anlamak gereðini belirten Aydın, özellikle
kişilik yapısının en temel aygıtı olan egonun
saðlıklı çalışıp çalışmadıðının önemli
olduðunun altını çizdi.
Araştırma sonuçlarına göre 13­14 yaşına kadar
çocuða verilen mesajların alındıðını ama daha
sonra çocuðun kendi bildiði yoldan gittiðini
belirten Aydın, “4 yaşına kadar çözülemeyen
sorunlar yetişkinlikte insanlara sorunlar yara­
tır” dedi.
Çocukların ilgi çekme, aðlama, ayrılmama,
hırs, yemek yememe, uyku, ikna, inatçılık gibi
ilişki oyunları oynadıðına dikkat çeken Aydın
şöyle devam etti; “Ýlgi çekmenin doðal yolu bir
beceri sergilemektir. Gitar çalmak gibi. Çocuða
bu ihtiyaç duyduðu ilgiyi göstermek gerekir.
Doðal olmayan yolu abartılı olanıdır. Çocukları
baðımlı kılmamak gerekir. Mutlaka karar
verme becerisi kazandırılmalıdır. Ýnatlaşan
çocuk kişilik direncinin de göstergesidir. Emir
kipiyle çok sık konuşmamak gerekir. Hayır
sözcüðü kullanmadan hayır demek
gerekir.
Çocukları ikna etmek için onların da
kendi yaşam alanlarına saygı duyul­
duðunu ve önemsendiðini hisset­
tirmek gerekir. Örneðin, arkadaş­
Ortaokul Bilgi
Yarışması Birincisi
Þehitkâmil Ýlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen okullar arası bilgi yarışmasında Özel
Sanko Ortaokulu birinci olarak plaketle
ödüllendirildi.
Grup karşılaşmalarını başarıyla tamamlayıp
finalde yer almaya hak kazanarak diðer
ortaokullarla yarışan öðrencilere Türkçe,
Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Ýnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük ve genel kültür alanlarında olmak
üzere toplam 20 soru soruldu.
Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu toplantı
salonunda yapılan bilgi ve kültür yarışmasında
Özel Sanko Ortaokulu 8. sınıf öðrencilerinden
Eralp Koparal, Zeynep Sena Sökmen, Selen
Özdinç, Fatma Özge Þahin'den oluşan takım 20
sorudan 19'una doðru yanıt vererek aldıðı 95
puanla birinci olmaya hak kazandı.
larıyla oyuna dalmış bir çocuða hadi gidiyoruz
demek yerine on dakika sonra kalkacaðız ya da
oyunun bittiðinde haber ver gidelim demek
daha etkin bir sonuç yaratacak hatta çocuk
kendi gelip artık girmeye hazır olduðunu ifade
edebilecektir.
Her şeyi yarışma ve rekabete çeviren
çocuklarda hırs tablosu görüldüðünde müm­
kün olduðunca yarışmalı oyunlar oynamamak
gerekir. Yaramaz çocukla şımarık çocuk
ayrıdır. Her çocuðun yaramazlık yapmaya
hakkı vardır. Ama şımarıklık egonun geniş bir
alana yayılması sonucunu işaret eder. Otorite
figürünü iyi kurgulamak gerekir. Etkileyen ve
etkilenen dinamiklerde güç vardır. Ego odaklı
otoritede kendini tatmin vardır. Pedagojik
otorite kaşlarını çatarken arkadan ona
tebessüm eden otoritedir.
Çocuða yaklaşım biçimi ve kurgulanan dil
önemlidir. Konuşan deðil çocuðu konuşturan
bir üslup uygulamak gerekir. Sorularla
duygularını tanımasına yardımcı olunmalıdır.”
Geleceðin saðlıklı yetişkinlerinin ancak bilinçli
anne bana tavrı ve okul aile işbirliði ile
oluşturulabileceðini belirten Özel Sanko
Okulları Genel Müdürü Murat Köylüoðlu
“Gaziantep'te yaşayan anne babalarda okul
öncesi dönem olarak bilinen ama eðitimin çok
önemli bir basamaðını ve ilk adımını oluşturan
0­6 yaş grubu çocukların gelecek yaşamlarını
saðlam temeller üzerine inşa edebilmeleri için
farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize”
dedi.
Kolej Öðrencileri Genç Eleştirmenler
Sempozyumuna Katıldı
Özel Sanko Koleji öğrencilerinden Þevval
Özdinç ve Dilek Süral TED Ankara Koleji
Vakfı Okulları Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenleri tarafından düzenlenen 4.
Ulusal Genç Eleştirmenler Sempoz­
yumu'na katıldı.
Lise öðrencilerinin edebiyat dersleri
aracılıðıyla edindikleri kültürel birikimi
paylaşmaları, edebi metinlere yaklaşım ve
eleştiri yöntemleri konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla düzenlenen sempoz­
yum, aralarında ODTÜ Geliştirme Vakfı
Lisesi, Ýstanbul Saint Joseph Fransız
Lisesi, TED Zonguldak Koleji, TED Samsun
Koleji, Özel Sanko Koleji, Büyük Kolej'in
yer aldıðı okullardan 190 öðrencinin
katılımıyla gerçekleşti.
Dört oturumda düzenlenen sempozyum,
yapıtları tartışılan şair ve yazarlara anma
niteliði de taşıdı. Þiir oturumunda Ahmet
Erhan'ın Buz Üstünde Yürür Gibi, Roman
oturumunda Peride Celal'in Gecenin
Ucunda, Tiyatro oturumunda Turgut
Özakman'ın Ocak adlı yapıtları tartışıldı.
Öykü oturumunda ise Leyla Erbîl'in Hallaç,
Gecede, Eski Sevgili adlı kitaplarından
öyküler seçildi.
Edebiyattan Sinemaya Uyarlamalar
bölümünde ise John Steinbeck'in Fareler
ve Ýnsanlar filmi(1992) ile romanı, Ayla
Kutlu'nun Sen de Gitme Triyandafilis adlı
filmi (1995) ve romanı, Necati Cumalı'nın
Susuz Yaz adlı filmi (1964) ve romanı
tartışıldı.
Öðrenci sunumlarından hareketle üç
araştırma sorusunun belirlendiði etkin­
likte makale yazma çalışması da yapıldı.
Ayrıca üç günlük süreçte öðrencilerin
edebiyat ile dil ve anlatım derslerinden
edindikleri becerileri sergileme olanaðı
buldukları edebiyat ve drama atölyelerine
ve diðer etkinliklere de yer verildi.
14
HABERLER
Bizden Size
MART ­ NÝSAN 2014
Özel Sanko Okulları Çocuklara Bayram
Keyfi Yaşattı
Özel Sanko Okulları TRT tarafından bu yıl Gaziantep'te
düzenlenen “36. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Þenliği”ne
katılan çocuklara bayram coşkusu yaşattı.
Ayrıca TRT Çocuk ekibinin yaptıðı yayında yer alan Özel Sanko Okulları
Çocuk Korosu borularla hazırladıkları ve notaları özel bir yöntemle
yerleştirdikleri aletle ritim tutarak şarkı söyledi.
Çocuk Þenliði kapsamında Masal Park'ta kurulan ve 36 ülkeden gelen
dünya çocuklarının şenlik yürüyüşüyle açılışı yapılan Çocuk Ülkesinde,
Sanko Holding ve 4 şirketi de stant açarak destek verdi.
Þenliðin konseptine uygun olarak Özel Sanko Okulları, Çocuk Ülkesini
gezmeye gelen çocuklara, çeşitli kırtasiye malzemeleri, balon ve dergi
hediye etti. Ayrıca deney setleri ve robot ile çocukları eðlenirken
öðrenmeye teşvik etti. Özel Sanko Okulları'nın sevimli karakteri
Sanço'nun eşlik ettiði stantda yer alan deðişik zeka oyunları da büyük ilgi
gördü.
Renkli ve Coşkulu
23 Nisan Kutlaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 94. yıldönümünde Mustafa
Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı Özel Sanko Ýlkokulu öğrencilerinin birbirinden
renkli gösterileri ve geniş katılımla düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar okulun etrafında yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.
Yürüyüşe bando takımı ve ilkokul öðrencileri ellerinde bayraklarla eşlik
etti.
Abdulkadir Konukoðlu Spor ve Kültür Merkezi'nde Ýlkokul öðrencilerinin
sunduðu törene Özel Sanko Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide
Konukoðlu ve danışma kurulu üyeleri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler
katıldı. Katılımın yüksek olduðu tören saygı duruşu ve istiklal marşının
ardından Özel Sanko Ýlkokulu­ Ortaokulu Müdürü Handan Þahintaş'ın
konuşmasıyla devam etti.
Ulusal egemenlik ve çocukların bayramı olarak iki bayramın bir arada
kutlandıðını belirten Þahintaş “Bu yıl bayramınızın Gaziantep için anlamı
daha da büyüktür. 36 yıldır Dünya çocuklarıyla birlikte kutladıðımız ve
dünyadaki tek Çocuk Bayramı bu yıl Gaziantep'te kutlanmaktadır. Son bir
haftadır şehrimizde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar misafir
edilmektedir. Farklı kültürlere ev sahipliði yapmak kendimizi tanıtmak ve
onları tanımak bizi bilgi zengini ve dünya insanı yapar” dedi.
Çocuklara hitaben yaptıðı konuşmasına Þahintaş şöyle devam etti;
“Atatürk, Cumhuriyetin geleceðini gençlere ve yarının sahipleri
çocuklara emanet edecek kadar sizlere güvenmiş ve bu günü sizlere
bayram olarak armaðan etmiştir. Bugün de sizlere düşen görev; Atamızı
anarken anlamaya çalışmak Atamızın emanetlerinin sahibi olduðumuzu
göstermektir. Bizler büyüklerimizden aldıðımız bu emaneti sizlere
devrediyoruz. Biliyoruz ki ona sahip çıkacak, koruyacak ve yaşatacak olan
sizlersiniz.”
Programda konuşmanın ardından halkoyunları ve koro sahne aldı.
Öðrencilerin borularla yaptıðı müzik, bale ve rengârenk şemsiyelerle
yaptıkları şemsiye dansı büyük ilgi gördü. Tek kişilik bateri gösterisinin
ardından program jimnastik performansıyla sona erdi.
Lise Öðrencileri “Yasaklar”
Oyununu Sahneledi
Özel Sanko Liseleri Tiyatro Kulübü öğrencileri Kandemir Konduk
tarafından kaleme alınan “Yasaklar” adlı oyunu sahneledi.
Gündelik yaşamın her alanında karşımıza çıkan yasakların eleştirel
komedisini yapan oyun, 80'li yıllarda Devekuşu Tiyatrosu'nda Zeki
Alasya ve Metin Akpınar ikilisi tarafından sahnelenerek, dönemin
yasaklarını eleştirel bir mizahla ortaya koymuştu.
Özel Sanko Liseleri drama ve Edebiyat öðretmenlerinin de katkısıyla
Abdulkadir Konukoðlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda
tiyatro kulübü öðrencilerinin sergilediði oyun izleyenleri kahkahaya
boðdu.
MART ­ NÝSAN 2014
Bizden Size
HABERLER
15
Okul Aile Birliði'nin Dünya Kadınlar Günü Buluşması
Özel Sanko Okulları Okul Aile Birliği'nin Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla okulun sınıf temsilcilerine
düzenlediği yemekte Gaziantep Üniversitesi öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Berna Balcı Ýzgi “Kadın Yönetici
Fark Yaratır mı” başlıklı paylaşımda bulundu.
Öðretim üyesi Berna Balcı Ýzgi kadın yöneticilerin fark yaratıp
yaratmadıðını sorguladıðı araştırmasında önemli konu başlıklarından
birinin kadın işgücü olduðunu belirtti. Yaptıkları araştırmaya göre kadın
istihdamının düşüklüðünü şehirleşme ve in aktiflik, eðitim, toplumsal
cinsiyet algısı ve medeni durum gibi faktörlerle açıklayan Ýzgi,
“kadınların çalışma hayatındaki sürekliliðini saðlayamamış bir ülke
olarak kadın yöneticisi fazla olan firmalarda firma performansının %30
daha yüksek olduðunu gördük. Yönetim kurullarında daha fazla kadın
bulunduran firmalar sermaye gelirlerinden %30 daha fazla gelir elde
etmişlerdir” dedi.
Ýşverenin hala kadını vasıfsız eleman olarak talep ettiklerini ifade eden
Ýzgi, çalışma hayatında kadın yönetici olmak için zihniyetin deðişmesi ve
kadınların daha cesur adımlar atması gerektiðini vurguladı.
Okul Aile Birliði Başkanı Dr. Belgin Alaşehirli yemekte yaptıðı açılış
konuşmasında “gün geçmiyor ki kadına şiddetin olmadıðı bir haber
izlemeyelim. Cinnet geçirme diye açıklanan neden kabul edilebilir
deðildir. Giderek kadınların sesi yükseliyor. 8 Martlar konuşulan
zamanlar olacak artık” dedi.
Alaşehirli, geleneksel olarak düzenlenen bu yemekte katılımları ve
katkıları ile destek olan velilere ve okul yöneticilerine teşekkür ettiðini
sözlerine ekledi.
Yazar Işık, Öðrencilerle
Atölye Çalışması Yaptı
Sanko Koleji Türkiye
Münazara Finallerinde
Özel Okullar Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Münazara
Þampiyonasının Adana’da yapılan ön elemelerinden sonraki
ikinci tur elemelerde de Özel Sanko Koleji öğrencileri Ýstanbul'da
yapılacak final karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.
Ýstanbul Eyüboðlu Koleji'nde gerçekleştirilen ikinci tur elemelerine
Türkiye'den yaklaşık yüz takım katıldı. Þampiyonluk karşılaşmalarının
TED Ýstanbul, Ýtalyan Koleji, Ýzmir Çakabey Koleji, Ankara Büyük Fen
Koleji ve Eyüboðlu Koleji gibi okullarla yapılan ikinci turunda Özel Sanko
Koleji öðrencilerinden Ahmet Murat Hatabay, Furkan Anlar, Nihat
Güneysu, Hakan Tekerekoðlu ve Dilara Berrin Binbay'dan oluşan takım,
yapılan 6 maçın 5'ini alarak ilk 8 takım arasında yer aldı.
Böylece aralarında Özel Sanko Koleji, Robert Koleji, Galatasaray Lisesi,
Ýtalyan Koleji, Ýzmir Ege Koleji, Ýstek Özel Bilge Kaðan Anadolu Lisesi,
Üsküdar Amerikan Lisesi ve Kolej Vakfı'nın yer aldıðı sekiz takım finalde
yarışmaya hak kazandı.
Yazar Toprak Işık Özel Sanko Ortaokulu öğrencileriyle kendi
yazdıkları kısa öykülerin de yer aldığı atölye çalışması yaptı.
Aynı zamanda Elektrik Elektronik Mühendisi olan yazar Toprak Işık
çocuklar ve yetişkinler için yazdıðı kitapları üzerinden öðrencilerle
söyleşi de yaptı. Ýki insanın birbirini anlamasının en iyi yolarından
birinin kendini diðerinin yerine koymak olduðunu belirten Işık,
edebiyatta bundan çoðunlukla faydalandıðını söyledi. Öðrencilerle
atölye çalışmalarını eðer siz babanız ya da anneniz olsaydınız nasıl
bir baba ya da anne olurdunuz? sorusu üzerinden kurgulanan
metinler etrafında yapan Işık, iyi bir edebi kurgu için tavsiyelerde
bulundu.
Yaşadıklarını, okuduklarını, gözlemlerini kendi hayal dünyasında
yeniden tasarlayarak yazdıðını ifade eden Işık, edebiyatçı için en iyi
malzemenin sıradanlık olduðunu bunun hayal dünyasının zenginliði
ile yoðrulduðunu vurguladı.
Fen ve Teknoloji konularında yazdıðı kitaplarla bu alanı roman tarzı
içinde sevdirmeye çalıştıðını belirten Işık “kitap yazmak benim için
özgürleşmek hayalimi gerçekleştirmektir. Kitapta aslında gerçek
hayatta bulamadıklarımızı arıyoruz” dedi. Þık şöyle devam etti; “iyi
bir eser yazdıklarımızdan sonra attıklarımızla oluşur. Neleri
söylemesem de olur gözüyle bakmak gerekir. Bazı öykülerimi açık
uçlu bir sonla bitirmeyi tercih ediyorum, böylece o hikâye okurun
kafasında yaşamını devam ettirebiliyor. Eserlerimde kullandıðım
mizahı bilinçli ve ciddi bir uyarlama olarak görüyorum. Yazarken o
duyguyu ne kadar hissedebiliyorsan okura da o oranda
aktarabiliyorsun.”
Çalışma ve söyleşi esnasında soruları yanıtlayan yazar, arzu eden
öðrencilerin kitaplarını da imzaladı.
Bizden Size
OCAK ­MART
ÞUBAT
­ NÝSAN
2014 2014
99. Yıldönümünde Çanakkale Zaferi
Özel Sanko Okulları'nda düzenlenen törenle
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 99. Yıldönümü
kutlandı ve şehitler anıldı.
Törende konuşma yapan Özel Sanko Okulları Genel Müdürü
Murat Köylüoðlu “Üzerinde yaşadıðımız bu kutsal vatan
topraklarını topraðımız yapan, bayraðı bayraðımız,
özgürlüðü özgürlüðümüz yapan aziz şehitlerimizi rahmet,
minnet ve saygıyla anıyorum” dedi. Çanakkale savaşının zor
şartlarda kazanılan bir yiðitlik destanı olduðunu belirten
Köylüoðlu, top ve tüfekle kazanılan zaferlerin günümüzde
teknoloji savaşlarına dönüştüðünün ve kazanan olmanın
üretken olmaktan geçtiðinin altını çizdi.
Okulun Ýngilizce öðretmenlerinden Heather Guilfoyle bir Avusturalyalı
olarak duygularını paylaştıðı konuşmasında Gelibolu'nun sadece Türk
insanları için deðil, neden olduðunu bile bilmeden evlerinden
kilometrelerce uzaða gelip hiç bilmedikleri, tanımadıkları insanlarla
savaşmak zorunda kalan Avusturalyalı içinde önem taşıdıðını ifade etti.
Savaş esnasında Türk askerlerinin yaptıðı insanı yardımların örnek
oluşturduðunu kaydeden Guilfoyle “savaş
insanların kendi isteði deðildir. Bizler kardeşiz
ve hepimiz biriz. Bunu en güzel Mustafa Kemal
Atatürk bu memleketin toprakları üstünde
kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir
vatanın topraðındasınız huzur ve sükûn içinde
uyuyunuz diyerek dile getirmiştir. Atalarımızın
nedenini bile bilmeden savaşmak zorunda kaldıðı bu ülkede bir öðretmen
olarak bulunmaktan onur duyuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından veli ve öðretmenlerden oluşan koro günün
anlam ve önemine göre seçilen türküleri seslendirdi. Sahnede
performansları ve kostümleriyle göz dolduran öðrenciler müzik
eşliðinde oratoryo sergiledi.
Uluslararası Coðrafya
Olimpiyatları Finalindeyiz
Türk Coğrafya Kurumu tarafından Uluslararası
Coğrafya Olimpiyatları'na (ÝGEO) katılacak
Türkiye takımını oluşturulmak üzere düzenlenen
iki aşamalı sınavda Özel Sanko Fen ve Teknoloji
Lisesi'nden iki öğrenci başarı göstererek final
sınavına girmeye hak kazandı.
Hazırlanan iki aşamalı sınavın ilk aşamasına Türkiye'nin çeşitli
illerinden, özel ve devlet okulları katıldı. Ýngilizce yapılan, yazılı ve
test aşamalarından oluşan sınava Özel Sanko Okulları'ndan katılan
Melike Demirci, Erdem Deðirmenci, Onur Sümer ve Gizem Kiraz
adlı dört öðrenciden Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi
öðrencilerinden Onur Sümer ve Gizem Kiraz ilk aşamayı geçerek
Türkiye takımının oluşturulacaðı final sınavına girmeye hak
kazandı.
Uluslararası Coðrafya Birliði (IGU) tarafından 12­18 Aðustos 2014
tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilecek
olan 11. Uluslararası Coðrafya Olimpiyatları'na (ÝGEO) katılacak
öðrencilerin belirleneceði final sınavının 11 Mayıs'ta mülakat
şeklinde uygulanacaðı bildirildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 704 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content