close

Enter

Log in using OpenID

12 Soruda Düello Varantları

embedDownload
12 Soruda Düello Varantları...
1. Düello Varan Nedir?
Düello varantları literatürde “outperformance ” olarak adlandırılmaktadır. Bu varant yapısında
ya/rımcıya bir payın diğer paya göre sağladığı göreceli performans ödenmektedir. Örneklerini
aşağıda görebilirsiniz.
2. Düello Varantları’nın Avantajları nelerdir?
Ya/rımcılar kısa-uzun ya/rım (pair trade) yapma imkanına sahip olur. Kısa pozisyon açmak için
gerekli olan açığa sa/ş işlemi yapılmadan bir pay senedinin diğer pay senedine göre sağladığı ek
ge=ri ya/rımcılara ödenir. Bu nedenle ya/rımcıları açığa sa/ş maliye=nden kurtarır.
3. Düello Varantları’nın Dayanak Varlıkları Nelerdir?
Düello Varantları’nın Dayanak Varlıklarına Dayanak Pay Paritesi denir.
Dayanak Pay Paritesi: BIST 30 Endeksinde yer alan paylardan varanta konu iki tanesinin fiyatlarının
birbirine oranıdır. Vade sonunda Dayanak Pay Paritesi virgülden sonra iki haneye yuvarlanacak şekilde
hesaplanır. Düello Varantları’nın çarpanı 10’dur.
İlk etapta GARAN/AKBNK ve PGSUS/THYAO dayanak pariteleri üzerine Düello Varantlar Borsa
İstanbul’da işlem görmektedir.
4. Düello Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiya Nasıl Hesaplanır?
Düello varantları’nın vade sonunda dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, vade tarihinde ilgili
pay senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş'de ikinci seans sonu kapanış fiyatları kullanılarak bulunan vade sonu
Dayanak Paritesi'dir.
5. Düello Varantları’nın Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?
Örnek 1:
ABB Pay Senedi’nin fiya/nın 6,40 TL, XYZ Pay senedinin fiya/nın ise 6,09 TL olduğunu varsayalım.
Bu durumda Dayanak Pay Paritesi;
ABC / XYZ = 6,40 TL / 6,09 TL = 1,05 (6,40/6,09=1,050903) olacak/r.
Alım varan/ için işleme koyma fiya/nın da 1,05 olduğunu varsayalım.
Vade sonunda ABC Pay senedi fiya/ 6,50 TL, XYZ Pay senedinin fiya/ ise 6,00 TL olursa, bu durumda
dayanak pay paritesi 1,08 (ABC / XYZ = 6,50 TL / 6,00 TL = 1,083333) olacak/r.
Örnek 1 (Devam Ediyor): Böyle bir senaryoda işleme koyma fiya ile vade sonu uzlaşı değeri
arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sonucu elde edilen değer ya/rımcıya nakit uzlaşı sonucunda
ödenir ve varan/n ya/rımcıya sağladığı kar 0,30 TL’dir (10 * (1,08-1,05)).
www.isvarant.com — İŞ VARANT DESTEK HATTI: 0212 350 2300
Örnek 2:
ABC Pay Senedi’nin fiya/nın 26,50 TL, XYZ Pay senedinin fiya/nın ise 6,26 TL olduğunu varsayalım.
Bu durumda Dayanak Pay Paritesi;
ABC / XYZ = 26,50 TL / 6,26 TL = 4,23 (26,50/6,26=4,233226) olacak/r.
Sa/m varan/ için işleme koyma fiya/nın da 4,23 olduğunu varsayalım.
Vade sonunda ABC Pay senedi fiya/ 25,50 TL, XYZ Pay senedinin fiya/ ise 6,20 TL olursa, bu durumda
dayanak pay paritesi 4,11 (ABC / XYZ = 25,50 TL / 6,20 TL = 4,112903) olacak/r.
Böyle bir senaryoda işleme koyma fiya ile vade sonu uzlaşı değeri arasındaki farkın çarpan ile
çarpılması sonucu elde edilen değer ya/rımcıya nakit uzlaşı sonucunda ödenir ve varan/n ya/rımcıya sağladığı kar 1,2 TL’dir (10*(4,23-4,11)).
Bu değerin sıRr ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleş=rilmez ve varant
sıRr değer ile iSa olur.
6. Düello Varantları’nın Fiyanı Neler Etkiler?
Düello varantlarında dayanak pay paritesi iki pay senedi de aynı yüzdesel yükseliş veya düşüş
gösterir ise değişmez. Önemli olan göreceli performans/r.
Diğer varantlardan farklı olarak düello varantlarında pay senetlerinin arasındaki korelasyon da
fiyatlamada kullanılmaktadır. Düello varan/, özünde bir opsiyon olduğu için bir vadesi ve primi
vardır. Dayanak pay paritesindeki değişiklikler bir kaldıraç ile düello varan/nın fiya/na yansımaktadır
ve vadesonunda karda ya da sıRr değerle iSa olur. Ya/rımcılar alacakları düello varantları seçerken,
diğer varantlar gibi, vade, kaldıraç ve duyarlılık değerlerinin de uygun olduğundan emin olmalılar.
7. Düello Varantları’nın Fiyatları Sermaye Arrımı ve Teme4ü İşlemlerinden Etkilenecek mi?
Piyasa beklen=lerine paralel temeTü dağı/mı ve sermaye işlemlerinde gerekli ayarlamalar yapılarak
fiyatların bu işlemlerden etkilenmemesi sağlanacak/r.
8. Düello Varantları’nı Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?
Düello Varantların kısa kodlarında ilk iki harUe düello varantlarını çağrış/rabilmek için DU harfleri
kullanılmaktadır.
9. Düello Varantları’nın Kısa Kodları nelerdir?
GARAN/AKBNK Alım Varan/: DUIAA
GARAN/AKBNK Sa/m Varan/: DUIPA
PGSUS/THYAO Alım Varan/: DUIAB
PGSUS/THYAO Sa/m Varan/: DUIPB
10. Kimler Düello Alım veya Sam Varantları Almalı?
Örnek olarak Dayanak Pay Paritesi GARAN/AKBNK olan düello varan/nı alalım.
Eğer ya/rımcılar GARAN pay senedinin, AKBNK pay senedine oranla daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorsa GARAN/AKBNK Düello Alım Varant’ını tercih etmelidir.
Eğer ya/rımcılar AKBNK pay senedinin, GARAN pay senedine oranla daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorsa GARAN/AKBNK Düello Sam Varant’ını tercih etmelidir.
www.isvarant.com — İŞ VARANT DESTEK HATTI: 0212 350 2300
11. Düello Varantları’nın Pair Trade’den Farkı Nedir ?
Düello varantların pair trade’den farkı, varantların pay senetleri ile olan farkı ile aynıdır. Düello
varantı, özünde bir opsiyon olduğu için bir vadesi ve primi vardır ve vadesonunda karda ya da sıfır de
ğerle itfa olur. Dolayısıyla eğer pay paritesi değişmezse; varant sıfır değerle itfa olabilir. Yatırımcıların
pay senetlerindeki fiyat beklentilerinin vadesi bu nedenle önemlidir.
12. Düello Varantları’nın Riskleri Nelerdir ?
Dayanak Pay Paritesi’ndeki değişiklikler bir kaldıraç ile düello varan/nın fiya/na yansımaktadır. Eğer
beklen=nin ters yönünde hareket gerçekleşirse düello varan/nın fiya/ da aynı şiddeTe gerileyebilir.
Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda dayanak pay paritesi kullanım seviyesinin al/ndaysa;
düello varan/ “sıRr” değerle iSa olacak/r. Sa/m varantlarında ise vade sonunda dayanak pay
paritesi kullanım seviyesinin üstündeyse; düello varan/ “sıRr” değerle iSa olacak/r.
www.isvarant.com — İŞ VARANT DESTEK HATTI: 0212 350 2300
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
81 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content