close

Enter

Log in using OpenID

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma anlamlı sözcük

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU I.
DÖNEM 5. SINIF TÜRKÇE DERSİ III. SINAV SORULARI
7.
Adı-Soyadı:
Sınıfı-Numarası:
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma anlamlı sözcük
vardır? (5 puan)
A) Rüzgâr çok şiddetli esiyor.
B) Çayırlarda kuzular meliyor.
C) Kara bulutlar göğü kapladı.
D) Bahçe duvarı birden yıkıldı.
2.
3.
4.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi
ötekilerden farklı bir yolla oluşmuştur?
A) İyi kötü bizim de bir arabamız var.
B) Kimsenin hakkında ileri geri konuşma.
C) Aşağı yukarı herkes bu kitabı okumuş.
D) Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı.
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Gazeteci, ispanyolca bilmediği için futbolcunun
söylediklerini anlamıyordu?
B) 1969’ da Ay’ a ayak basan ilk insan olan astronot,
yaşamını yitirdi.
C) Kore Savaşı’ na katılan gaziler, bu gezide anılarını
tazelediler.
D) Dağcılar, bu sabah Ağrı Dağı’ na tırmandılar.
Sinema ve tiyatro hem göze hem kulağa hitap eden
sanatlardır. Tiyatronun geçmişi çok eskilere dayanır.
Sinema ise tiyatroya göre daha yeni bir sanattır. Tiyatro
sanatçıları izleyiciyle yüz yüzedir. Bu bakımdan tiyatro
sinemaya göre daha samimi, daha sıcaktır. Tiyatroda
zaman zaman seyirci de oyunun bir parçası olur.
Bu metinde aşağıdakilerden hangi ikisi
karşılaştırılmıştır?
A) İzleyici-sinema
B) Tiyatro-oyuncu
C) Sinema-tiyatro
D) Tiyatro-sanat
5.
Bir sözcüğü, bir cümleyi, bir fıkra ya da olayı tiyatro
tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar
geliştirerek öyküleştirmeye ……………… denir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Tiyatro
B) Müzikli oyun
C) Hikâye
D) Drama
6.
1. Bir aile ormana piknik yapmaya gidiyor.
2. Baba ızgara yapıyor, diğerleri sofrayı hazırlıyor.
3. Sonra aile piknikten neşeyle geri dönüyor.
4. Anne masa örtüsünü silkeliyor.
5. Baba mangaldaki közleri yere döküyor.
6. Ormandaki ağaçlar alev alev yanıyor.
Yukarıda bir olayı anlatan cümleler karışık olarak
verilmiştir. Olayları, oluş sırasına göre numaralandıracak
olursak diziliş nasıl olmalıdır?
A) 1-2-4-5-3-6
B) 1-6-5-2-3-4
C) 3-4-1-2-6-5
D) 1-2-5-6-3-4
Sağlığı giderek bozuluyordu. Ağrı kesiciler, şuruplar,
vitaminler( ) Bunların hiç biri fayda etmiyordu. Neden
dersiniz( ) Çünkü zamanında sağlığına dikkat etmemişti.
Ama şimdi ise sağlığının değerini anlamıştı( )
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere uygun
noktalama işaretlerinin sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (.), (-), (…)
B) (…), (?), (.)
C) (…), (.), (.)
D) (?), (…), (.)
8.
(1) Onun ünlü bir şair olacağı başından belliydi. (2)
Çünkü henüz çocukken şiirler yazar, çocuk dergilerinde
yayımlardı. (3) Çocuk dergilerinin sayısı mutlaka
artırılmalıdır. (4) Sonunda herkesin tanıdığı çok ünlü bir
şair oldu.
Bir şairin anlatıldığı bu paragrafta numaralanmış
cümlelerden hangisi yer almamalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9.
“İçine tuz konulan kap” anlamına gelen bir kelime
türetmek için “tuz” kelimesine aşağıdakilerden hangisi
eklenmelidir?
A) –cu
B) –luk
C) –lu
D) –suz
10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi hal (durum) eki
almamıştır?
A) Çocuklar sokakta neşe içinde oynuyorlar.
B) Arkadaşımız, hasta olduğu için okula gelememiş.
C) Bu sabah evden çıkarken komşumuzla karşılaştık.
D) Evde sana ait bir oda var mı?
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk eki eklendiği
sözcüğe “millet” anlamı katmıştır?
A)
B)
C)
D)
Kolyelerin taneleri yere saçıldı.
Üç yaşlarında bir çocuk kayboldu.
Japonlar, çalışkandırlar.
Fatihlerin evinde yangın çıkmış.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir
kişi adının yerini tutmuştur?
A) Mustafa’ ya söyle, onu yarın arayacağım.
B) Bu oyuncaklarla kardeşinle oynayabilirsin.
C) Evden çıkarken arkadaşıyla kapıda karşılaşmış.
D) Duvardaki tablolar ünlü bir ressama aitmiş.
13. Bazı kelimeler isimlerin yerini belirsizlik anlamıyla
tutar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kelime
kullanılmamıştır?
A) Çocuklardan biri bize gül verdi.
B) İstersen burada bir süre dinlenelim.
C) Öğrencilerin hepsi kitap okuyor.
D) Herkes arkadaşlarına saygılı olmalı.
14. çiçek – canlı – papatya – bitki
Yukarıdaki sözcüklerin özelden genele doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) bitki
canlı
papatya
çiçek
B) papatya
çiçek
bitki
canlı
C) canlı
çiçek
bitki
papatya
D) canlı
bitki
çiçek
papatya
RÜZGÂR
Şimdi bir rüzgâr geçti buradan,
Koştum ama yetişemedim.
Nerelerde gezmiş tozmuş,
Öğrenemedim.
Besbelli, denizden çıkıp
Kıyılar boyunca gitmiştir.
Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu,
Yüreğini allak bullak etmiştir.
Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru,
Bulutları koyun gibi gütmüştür.
Okşayıp otları yaylalarda,
Büyütmüştür.
19. “Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Boş kavanozlara reçel doldurdu.
B) Boş işlerle uğraşmanın faydası yoktur.
C) Boş kutuları kapının önüne koydu.
D) Boş şişeleri bu kutunun içine atınız.
20. Öncelikle haftalık ödevlerimi yapıyorum. Ödevlerimden
arta kalan zamanda ise müzik dinliyorum, kitap
okuyorum. Cumartesi günüm genellikle böyle geçiyor.
Pazar günleri ise yakın arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.
Hava güzelse sinemaya, tiyatroya veya konsere
gidiyoruz. Bazen de bizim evde toplanıp kendimize göre
bir etkinlik yapıyoruz.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak
söylenmiştir?
A) Hafta sonlarında ne yapıyorsun?
B) Yaz aylarında nerelere gidiyorsun?
C) Akşamları nasıl vakit geçiriyorsun?
D) Yalnızlıktan sıkılınca ne yapıyorsun?
Her sorunun değeri 5 puandır.
Aşağıdaki iki soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.
BAŞARILAR
15. Rüzgarın yüreğini allak bulak edenler nelerdir? Aşağıda
boş bırakılan yerler yazınız.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
16. Şiirde yer alan çokluk eki alan sözcükleri aşağıda boş
bırakılan uygun yerlere yazınız.
….................
……………...
………………
…………….
……………...
17. Yazılı ve sözlü anlatımlarda bir düşünceden başka bir
düşünceye geçerken farklı düşünmeye yönlendiren
ifadeler kullanırız.
Buna uygun olarak aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan
yerlere kutudaki sözcüklerden uygun olanı ile
tamamlayınız.
ancak – yalnız – ne var ki, ama, vaya
Seni görmeye gelecektim …………… annem izin
vermedi.
Yarın benimle ablam …………… abim gelecek.
Sizleri İstanbul’ daki müzelere götürmek istiyoruz ……
…… ….. araç ve ödenek bulamıyoruz.
Çok uğraştım ……. bir türlü söyletemedim.
Bizimle birlikte gelebilirsin ………….. yaramazlık
yapmamalısın.
18. Ahmet Amca, dünyanın en anlayışlı insanıdır. Birisi bir
hata yaptığında ona kızmaz, incitici bir söz söylemez.
Herkesin hata yapabileceğini söyler, hata yapanları
anlayışla karşılar.
Bu metne göre Ahmet Amca nasıl bir insandır?
A) İleri görüşlü
B) Tokgözlü
C) Hoşgörülü
D) Ön yargılı
Mecit SÜREN
Türkçe Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content