close

Enter

Log in using OpenID

UTAK 2014 Konferans Programı

embedDownload
10-12 Eylül 2014, ODTÜ Mimarlık Fakültesi
UTAK 2014 Konferans Programı
2. Çalıştay (devam)
12.20 - 13.20
13.20 - 14.40
Düzenleyenler: Doç. Dr. Hümanur Bağlı, Araş. Gör. Koray
Gelmez; İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Düzenleyenler: Cengizhan Bilgin, Aslı Yorulmazel, Görkem
Erdoğan, Sadık Gelirli; Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi,
Endüstriyel Tasarım Ekibi
1. Çalıştay: MARKA KİMLİĞİ – TASARIM İLİŞKİSİ VE ANALİZİ
10.10 - 10.30
10.30 - 12.20
Açılış konuşmaları
 ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar
 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Cengizkan
 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
Çay-kahve arası
1. Oturum: TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE
ÖNERİLER
ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURUSUNDA
GÖRSEL ANLATIMIN HAZIRLANMASINA YÖNELİK
ULUSAL BİR KILAVUZ ÖNERİSİ
Irmak Yalçıner, Yalçıner Patent ve Danışmalık
Fatma Korkut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL TASARIM YAZINI ÜZERİNE
BİR İNCELEME: 1971 – 2009 ARASI AKADEMİK
ÇALIŞMALARIN ANALİZİ
Fatma Cizrelioğlu Karaer, Marmara Üniversitesi
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL TASARIM LİSANS
EĞİTİMİ VEREN OKULLARDA MEVCUT AKADEMİK
VE FİZİKİ YAPI ARAŞTIRMASI
Fatma Filiz Özsuca, Atılım Üniversitesi
İSTANBUL TASARIM HARİTASI
Özlem Er, İstanbul Teknik Üniversitesi
Şebnem Timur Öğüt, İstanbul Teknik Üniversitesi
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
Feyza Baltacı
Öğle yemeği
2. Oturum: TASARIMCININ DENEYİMİ
TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMCILARININ MOTİVASYON FAKTÖRLERİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Şahika Etemoğlu, Cam Ocağı Vakfı
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
EMEĞİN TAHAYYÜLÜ: TÜRKİYE’DE TASARIM
EMEĞİNE DAİR BİR ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEME
Osman Şişman, Anadolu Üniversitesi
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI EĞİTİMİNİN
GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Handan Temeltaş, İstanbul Arel Üniversitesi
Özlem Er, İstanbul Teknik Üniversitesi
1. Çalıştay (devam)
9.30 - 10.10
2. Çalıştay: ENDÜSTRI ÜRÜNLERI TASARIMI ALANINDA
TEMEL TASARIM DERSİNE ÖZGÜ BIR YÖNTEM: “SALT
İŞLEV”
10 Eylül 2014
18.00
1. Çalıştay (devam)
2. Çalıştay (devam)
2. Çalıştay (devam)
16.20 - 16.40
16.40 - 17.40
Çay-kahve arası
3. Oturum: KULLANICI ARAŞTIRMALARI I
TÜRKİYE’DE KULLANICI DENEYİMİ TASARIMININ
DOĞUŞU VE GELİŞİMİ SÜRECİNDE ENDÜSTRİYEL
TASARIMCILARIN ROLÜ
Ahmet Hamurcu, İstanbul Teknik Üniversitesi
LOO-LAB: DAHA İYİ BANYOLAR İÇİN ALTERNATİF
BİR KULLANICI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Berrak Karaca Şalgamcıoğlu
Özlem Er
Paul Chamberlain
TOPLU TAŞIMA BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMININ
YAŞLI KULLANICILAR İÇİN UYGUNLUĞUNUN
ARAŞTIRILMASI
Selin Gülden, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Çay-kahve arası
4. Oturum: KULLANICI ARAŞTIRMALARI II
OYUN ALANI TASARIMINDA BİR TASARIM
PARTNERİ OLARAK ÇOCUK
Oylum Dikmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
ÇOCUKLARLA YARATICI TASARIM ARAŞTIRMASI:
UYGULAMAYA YÖNELİK ZORLUKLAR VE ÖNERİLER
Sedef Süner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çiğdem Erbuğ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Konferans resepsiyonu
1. Çalıştay (devam)
14.40 - 15.00
15.00 - 16.20
*2. Çalıştay gün sonunda sona eriyor.
11 Eylül 2014
12.40 - 13.40
Düzenleyenler: Hakan Diniz, Merve Bayram; Studio
HDD
1. Çalıştay (devam)
11.00 - 11.20
11.20 - 12.40
Seminer
ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCiLi BAŞVURUSU: GÖRSEL ANLATIM, TASARIM VE ÜRÜN
TANIMI, ÇOKLU BAŞVURU
Türk Patent Enstitüsü
Çay-kahve arası
5. Oturum: TASARIMDA KATILIM
KAMUSAL ALAN İÇİN TASARIM: İSTANBUL’DA
YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE
YÜRÜTÜLEN DİSİPLİNLER ARASI PROJELERDE
TASARIMCININ KONUMU
Selen Çatalyürekli, İstanbul Teknik Üniversitesi
Çiğdem Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi
TASARIM AKTİVİZMİ OLARAK KATILIMCI TASARIM
VE TASARIMCININ KATILIM DENEYİMİ: ODTÜ
ASİSTAN DAYANIŞMASI ÖRNEĞİ
Sedef Süner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ENDÜSTRİYEL TASARIM EĞİTİMİNDE ‘AÇIKKAYNAK-TASARIM’ YÖNTEMİNİN STÜDYO
DERSLERİNE UYARLAMA ÖRNEĞİ
Mine Ovacık, Yaşar Üniversitesi
Sevi Merter, Yaşar Üniversitesi
Selin Gençtürk, Yaşar Üniversitesi
Öğle yemeği
3. Çalıştay: OYUN TASARIMI
9.30 - 11.00
*1. ve 3. Çalıştaylar gün sonunda sona eriyor.
3. Çalıştay (devam)
3. Çalıştay (devam)
1. Çalıştay (devam)
3. Çalıştay (devam)
16.20 - 16.40
16.40 - 18.00
1. Çalıştay (devam)
15.00 - 15.20
15.20 - 16.40
6. Oturum: SOSYAL SORUMLULUK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KİŞİSELLEŞTİRME YOLUYLA KULLANICILARI
TASARIM SÜRECİNDE ETKİN KILAN YÖNTEM VE
YAKLAŞIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÜRÜN
TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi Ozan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağla Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SEKTÖRÜNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TASARIM: KAYNAKLARIN
VERİMLİ KULLANIMI VE ÜRÜN BAKIMI VE ONARIMI
KONULARINDA TASARIMCI VE ÜRETİCİ
YAKLAŞIMLARININ VE FARKINDALIĞININ
ANLAŞILMASI
Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Senem Turhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağla Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK EKSENİNDE KALKINMA VE
TASARIM: GÖKÇEADA İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Alayça Erözçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
Çay-kahve arası
7. Oturum: ZANAAT VE TASARIM
ZANAATIN İNOVASYONLA SINAVI: KAPALIÇARŞI
KUYUMCULUĞUNUN İNOVASYON POTANSİYELİNİN
TESPİTİNE YÖNELİK BİR TASARIM ARAŞTIRMASI
Ayşe Coşkun Orlandı, Kadir Has Üniversitesi
Yonca Kösebay Erkan, Kadir Has Üniversitesi
ZANAAT, İNANÇ TURİZMİNİN HİZMETİNDE:
HACIBEKTAŞ TAŞ İŞÇİLİĞİ VE HEDİYELİK ÜRÜNLER
Dilek Akbulut, Gazi Üniversitesi
ZANAAT ATÖLYELERİNİN ÜRÜN TASARIMI
MÜFREDATINA EKLEMLENMESİ: ID202 VE ŞİŞHANE
Aslı Kıyak İngin, Made in Şişhane; İstanbul Bilgi
Üniversitesi
Can Altay, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çay-kahve arası
8. Oturum: DUYGULAR VE DUYULAR
MUTLULUĞUN BİR TASARIM HEDEFİ OLARAK
İNCELENMESİ: LİTERATÜR DERLEMESİ
Hande Işık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ÜRÜN TASARIMINA DUYGUSAL YAKLAŞIMLAR:
AYDINLATMA KOBİ’LERİYLE BİR PROJE ÇALIŞMASI
DENEYİMİ
Seçil Şatır, Hitit Üniversitesi
KULLANICILARIN DUYUSAL ÜRÜN DENEYİMLERİNİ
DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA KURGUSU
Merve Coşkun, Gazi Üniversitesi
Bahar Şener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1. Çalıştay (devam)
13.40 - 15.00
12 Eylül 2014
9.30 - 11.10
11.10 - 11.30
11.30 - 12.50
12.50 - 13.50
13.50 - 14.30
14.30 - 15.10
9. Oturum: TASARIM SÜRECİNDE YÖNTEMLER
BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİYLE AMBALAJ TASARIMINA YÖNELİK ÇÖZÜM ALANLARI
ÖNERİLMESİNDE İZLENEN DÜŞÜNCE TAKTİKLERİ VE STRATEJİLER
Naz Börekçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI EĞİTİMİNDE ZAMAN TEMELLİ GÖRSEL ANLATIMIN
ALGISAL ETKİLERİ
Dalsu Özgen Koçyıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Aykut Coşkun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ÜRÜN TASARIMI EĞİTİMİNDE KURAM VE UYGULAMANIN KESİŞMESİ: ANLAMBİLİMSEL BİR
DENEME
Hümanur Bağlı, İstanbul Teknik Üniversitesi
ENDÜSTRİYEL TASARIMDA ÜRÜN VE MARKA ALGISI VE İLİŞKİSİ: BİR ÇİKOLATA MARKASI
ÖZELİNDE ANLAM BİLİMSEL BİR METOD UYGULAMASI
Can Güvenir, Can Güvenir Tasarım Stüdyosu
Şebnem Timut Öğüt, İstanbul Teknik Üniversitesi
Çay-kahve arası
10. Oturum: STÜDYO EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR
ENDÜSTRİ DESTEKLİ EĞİTİM PROJELERİNİN ARKASINDAKİ MOTİVASYONLAR: ODTÜ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNİYET PROJELERİ
Gülay Hasdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bahar Şener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ÇEVRİMİÇİ YANSIMALI ETKİLEŞİMLER: ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYO DERSİNDE
İLETİŞİMİ DESTEKLEMEK İÇİN SOSYAL AĞ SİTELERİNİN KULLANIMI
Simge Hough
Şebnem Timur Öğüt, İstanbul Teknik Üniversitesi
DİSİPLİNLER ARASI TASARIM İŞBİRLİĞİ: ÇOK KATMANLI TASARIM PROBLEMLERİNE
ÇÖZÜM ARAYIŞLARI İÇİN BİR PİLOT PROJE UYGULAMASI VE SONUÇLARI
Elçin Tezel, Bahçeşehir Üniversitesi
Öğle yemeği
Çalıştayların değerlendirilmesi
Konferansın değerlendirilmesi ve kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
323 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content