close

Enter

Log in using OpenID

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Programları İçin Başvuru ve

embedDownload
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lisansüstü Programları İçin
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri
Başvuru ve Kayıt Kılavuzu
2014-2015 Güz Yarıyılı
(10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu karar ekidir.)
EK: 2
2014-2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ
Başlangıç
Bitiş
T.C. Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara
Başvurularının Alınması
04 Ağustos 2014
11 Ağustos 2014
Yabancı Uyruklu Adayların Başvuruları
04 Ağustos 2014
11 Ağustos 2014
Yatay Geçiş Başvuruları
14 Temmuz 2014
01 Ağustos 2014
Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci
Listesi İlanı
13 Ağustos 2014
18 Ağustos 2014
Mülakat Sınav Tarihi
22 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
Mülakat Sınav Sonuçlarının İlanı
01 Eylül 2014
Kesin Kayıt Tarihleri
05 Eylül 2014
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ
Boş Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan
Adayların İlanı
08 Eylül 2014
Boş Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan
Adayların Belgelerinin Enstitüye Teslimi
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Adres: Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Kavaklı Yerleşkesi Değirmencik
Yolu Üzeri Kavaklı / KIRKLARELİ
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz Yolu
Kayalı Yerleşkesi Merkezi Derslikler 1
No:39/L KIRKLARELİ/MERKEZ
Adres: Kırklareli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kavaklı
Yerleşkesi Değirmencik Yolu Üzeri
Kavaklı/KIRKLARELİ
Telefon
0 288 246 15 16
Fax
0 288 246 16 02
E mail
[email protected]
Web
http://fbe.kirklareli.edu.tr/
Telefon
0 288 214 55 47 - 214 76 34
Fax
0 288 214 70 86
E mail
[email protected]
Web
http://sabe.kirklareli.edu.tr/
Telefon
0 288 246 16 01
Fax
0 288 246 16 02
E mail
[email protected]
Web
http://sbe.kirklareli.edu.tr/
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAŞVURULAR İÇİN GENEL BİLGİLER VE KOŞULLAR

Bu kılavuz, Kırklareli Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına yapılacak başvuru ve
yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

Lisansüstü programlarına başvurabilmek için; Lisansüstü Programlarına Kabul Edilen
Mezuniyet Alanları ve ALES Puan Türleri tablosunda belirtilen alanlardan mezun
olunması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türlerinden
istenilen asgari puana sahip olunması gerekir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin geçerlilik süresi,
ALES sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. Ancak Doktora Programına Yüksek
Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES ya da
ALES belgelerinde geçerlilik sürelerine bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak
değerlendirmeye alınır.

Enstitülerimiz tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular Online olarak
http://www.kirklareli.edu.tr/klubsis/ adresinden yapılacak olup; Web sitemizde yayımlanan
elektronik başvuru formunun noksansız ve doğru şekilde doldurularak süresi içerisinde sisteme
kaydının yapılması gerekmektedir. Online olarak başvuru yapıldıktan sonra başvuru için aşağıda
belirtilen tüm evrakların Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların aslı olmak kaydıyla
üçüncü kişiler de getirebilir, gerekli evraklar başvuru süresi içerisinde enstitümüze teslim
edilmediği takdirde online olarak yapılmış olan başvuru geçersiz sayılacaktır. (Evrak teslimleri
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri için Kavaklı Kampüsü Enstitü Öğrenci işleri,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Kayalı Kampüsü Sağlık Yüksekokuluna yapılacaktır.)

Yatay geçiş, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci başvuruları şahsen ve aşağıda belirtilen
gerekli evraklarla yapılacaktır.

Adayların başvuru formlarında, lisansüstü mülakat sınavını başararak kesin kayıt yaptırmaları
sırasında alınan belgelerde yer alan bilgilerden farklı beyanları olduğu görüldüğü takdirde; bu
adaylar lisansüstü programa giriş için başarılı olup, kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi gerçeğe
aykırı beyan vermeleri nedeniyle bu haklarını kaybetmiş sayılır ve adaylar hakkında yasal işlem
uygulanır.

Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılı için geçerlidir.

Bir programın alan dışı kontenjanından kayıt hakkı kazanan öğrencilere, eksiklerini
tamamlamaları amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Sınav yapılan kurum tarafından sonuç belgesi gönderilmeyen ALES, ÜDS, KPDS, YDS gibi
sınav sonuçlarını gösteren belgelerin bilgisayar çıktıları Enstitü tarafından onaylanır.

100’lük sistem dışında alınmış olan transkriptlerin ilgili üniversite tarafından 100’lük sisteme
çevrilmiş olması gerekmektedir, çeviri yapılmamış transkriptler için YÖK’ün not dönüşüm
tablosu kullanılır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından KPDS, ÜDS ve YDS’ye eşdeğer olarak kabul edilen diğer
Uluslararası Yabancı Dil Sınavı eşdeğerliliklerine http://www.osym.gov.tr/dosya/169111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf adresinden bakabilirsiniz.

Kayıt kabul işlemleri Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Lisansüstü programlara başvurularda Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yükseköğretim
Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Senatosu ve Enstitü Kurul kararları uygulanır.

Enstitülerimiz web sayfasında adaylara yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir.
ÖNEMLİ NOT: ADAYLAR EN FAZLA BİR PROGRAMA BAŞVURABİLİRLER.
LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI
TABLO 1. Yüksek Lisans ve Doktora Program Kontenjanları
ENSTİTÜ
ANABİLİM
DALI
PROGRAM
ALES
PUAN
TÜRÜ
ALES
TABAN
PUANI
MEZUN OLUNAN FAKÜLTE
ENERJİ
SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ
Yüksek Lisans
(Tezli)
Yüksek Lisans
(Tezli)
ALAN
DIŞI
-
15
-
Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesinin,
Elektrik, Elektronik, Kontrol,
Elektronik ve Haberleşme,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümleri
-
10
-
Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi,
Mühendislik Fakültesinin,
Tüm Bölümleri
Fizik Bölümü dışındaki tüm bölümler
5
5
Teknik Eğitim Fakültesi, İnşaat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin,
İnşaat Mühendisliği, Yapı
Ressamlığı, Yapı Öğretmenliği,
Mimarlık Bölümleri
Yapı Ressamlığı, Yapı Öğretmenliği,
Mimarlık Bölümleri
10
5
Sayısal
ELEKTRİKELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ALAN İÇİ
Teknoloji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen
Fakültesi/Fen Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim
Fakültesinin,
55
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ALINACAK ÖĞRENCİ
SAYISI T.C. UYRUKLU
Enerji Sistemleri Müh.,
Makine Müh., Petrol ve
Doğalgaz Müh. Elektrik Müh.,
Elektrik-Elektronik Müh.,
Elektronik Müh., Çevre Müh.,
Fizik Müh., Kimya Müh.,
Kimya ve Süreç Müh., Kontrol
Müh., Otomotiv Müh., Fizik,
Kimya, Makine Öğretmenliği,
Elektrik Öğretmenliği,
Elektronik Öğretmenliği,
Bilgisayar Öğretmenliği
Bölümleri
Sayısal
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
MEZUN OLUNAN
BÖLÜM
BİLİMSEL HAZIRLIK
PROGRAMI OKUYACAK
BÖLÜMLER
55
Sayısal
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
FİZİK
Yüksek Lisans
(Tezli)
55
Sayısal
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
Yüksek Lisans
(Tezli)
55
ENSTİTÜ
SAĞLIK
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM
DALI
PROGRAM
ALES
PUAN
TÜRÜ
ALES
TABAN
PUANI
Eşit Ağırlık
ÇOCUK
GELİŞİMİ
Yüksek Lisans
(Tezli)
55
SAĞLIK
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
HALK SAĞLIĞI
SAĞLIK
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK
Yüksek Lisans
(Tezli)
Yüksek Lisans
(Tezli)
Sayısal
55
Sayısal
55
Eşit
Ağırlık
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
Yüksek
Lisans
(Tezli)
MEZUN OLUNAN FAKÜLTE
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
ALINACAK ÖĞRENCİ
SAYISI T.C. UYRUKLU
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
–Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Ev Yön.
Öğretmenliği, Okul Öncesi EğitimiÖğretmenliği, Okul Öncesi Talim ve
Terbiye dışındaki tüm bölümler
10
5
Fen–Edebiyat Fak., Sağlık Bilimleri Fak.,
Eğitim Fak., Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık
Yüksekokulunun
Tüm Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fak., Hemşirelik Fak., Hemşirelik
Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Eczacılık
Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin
Hemşirelik Bölümü,
Çevre ve Kimya Mühendisliği
Bölümleri,
Eczacılık Bölümü
-
10
-
Sağlık Bilimleri Fak., Hemşirelik Fak., Hemşirelik
Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulunun
Hemşirelik Bölümü
-
10
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi,
İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokullarının
Tüm Bölümleri
Mühendislik Fakültesinin
Endüstri Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği Bölümü
Turizm Fakültesinin Tüm Bölümleri,
Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümü
10
3
Turizm Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesinin
Turizm Fakültesinin tüm
bölümleri, Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Tüm Fakültelerin
Sosyal Hizmetler Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi,
İktisat Fakültesi, Siyasal ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokullarının
Herhangi bir Bölümünde tezli
yüksek lisans yapmış olmak,
Turizm İşletmeciliği, Sosyoloji, Sosyal
Hizmetler anabilim dalları tezli yüksek
lisans mezunları
5
3
65
Eşit
Ağırlık
MEZUN OLUNAN
BÖLÜM
BİLİMSEL HAZIRLIK
PROGRAMI OKUYACAK
BÖLÜMLER
Mühendislik Fakültesinin
Doktora
Turizm Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesinin
65
Tüm Fakültelerin
Endüstri Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği bölümlerinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak,
Turizm Fakültesi içinde yer
alan herhangi bir programdan
tezli yüksek lisans yapmış
olmak, Sosyoloji bölümlerinde
tezli yüksek lisans yapmış
olmak,
Sosyal Hizmetler bölümünde
tezli yüksek lisans yapmış
olmak,
ENSTİTÜ
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM
DALI
FELSEFE
PROGRAM
Yüksek
Lisans
(Tezli)
ALES
PUAN
TÜRÜ
ALES
TABAN
PUANI
Doktora
Yüksek
Lisans
(Tezli)
65
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
TARİH
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
TARİH
Yüksek
Lisans
(Tezli)
ALAN DIŞI
8
2
3
-
3
7
En az 4 yıllık lisans eğitimi veren eğitim birimlerinin
Tüm Bölümleri
Felsefe Anabilim Dalları Tezli Yüksek Lisans
Programı
Felsefe Anabilim Dalları Tezli
Yüksek Lisans
Programlarından herhangi biri,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Sağlık Bilimleri
Fakülteleri, Sağlık Yüksekokulları, Hemşirelik
Fakülteleri, İşletme, İktisat Fakülteleri, Eczacılık
Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Fen Edebiyat
Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksekokulları, Turizm Fakülteleri, Turizm
Yüksekokullarının,
Tüm Bölümleri
Mühendislik Fakültesinin
İşletme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği Bölümü
Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültelerinin
Tarih Bölümü
-
12
-
Eğitim Bilimleri Enstitüleri, Sosyal Bilimler
Enstitülerinin
Tarih alanında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak
-
4
-
65
SAĞLIK
KURUMLARI
İŞLETMECİLİĞİ
ALAN İÇİ
Felsefe Bölümü dışındaki tüm bölümler
65
Eşit Ağırlık,
Sözel veya
Sayısal
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
MEZUN OLUNAN
BÖLÜM
ALINACAK ÖĞRENCİ
SAYISI T.C. UYRUKLU
Eşit
Ağırlık
Eşit
Ağırlık
FELSEFE
MEZUN OLUNAN FAKÜLTE
BİLİMSEL HAZIRLIK
PROGRAMI OKUYACAK
BÖLÜMLER
-
Sağlık Yönetimi (İdaresi), Hastane ve
Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği, Hastane
Yöneticiliği dışındaki tüm bölümler
Sözel
65
Sözel
Doktora
65
ENSTİTÜ
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM
DALI
TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
PROGRAM
Yüksek
Lisans
(Tezli)
ALES
PUAN
TÜRÜ
ALES
TABAN
PUANI
Eşit Ağırlık,
Sözel veya
Sayısal
65
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
Kırklareli
ÜniversitesiMarmara
Üniversitesi Ortak
*İKTİSAT
Yüksek
Lisans
(Tezli)
Kırklareli
ÜniversitesiMarmara
Üniversitesi Ortak
*İŞLETME
Yüksek
Lisans
(Tezli)
Kırklareli
ÜniversitesiMarmara
Üniversitesi Ortak
*TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Yüksek
Lisans
(Tezli)
MEZUN OLUNAN FAKÜLTE
MEZUN OLUNAN
BÖLÜM
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
Tüm Bölümleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Turizm Bölümleri hariç), Siyasal Bilgiler
Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat
Fakültesi, Yabancı Dil Eğitimi Fakülteleri
ve Yüksekokulları
6
4
Tüm Bölümleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi,
İşletme Fakültesi, Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokulları, Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulları dışındaki tüm
bölümler
10
2
En az 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm Fakülte ve
Yüksekokulların
Tüm Bölümleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi,
İşletme Fakültesi, Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokulları, Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulları dışındaki tüm
bölümler
5
5
Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin,
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları, Türkçe
Öğretmenliği, Dil Bilimi
Bölümleri
-
10
-
Turizm Fakülteleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulları, Turizm İşletmeciliği
Yüksekokulları, Ticaret ve Turizm Eğitimi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat
Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Yabancı Dil
Eğitimi Fakülteleri ve Yüksekokulları
Eşit
Ağırlık
En az 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm Fakülte ve
Yüksekokulların
65
Eşit
Ağırlık
65
Sözel
65
BİLİMSEL HAZIRLIK
PROGRAMI OKUYACAK
BÖLÜMLER
ALINACAK ÖĞRENCİ
SAYISI T.C. UYRUKLU
BAŞVURU ŞARTLARI
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları:
Bu Programlara Başvuracak Adayın;

“Yüksek lisans ve doktora programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ALES Puan
Türleri ve ALES Taban Puanları” tablosunda (Tablo 1) belirtilen alanlardan mezun olması,

Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya
yüksekokul diplomasına sahip olmak,

Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanların, Yükseköğretim Kurulundan alacakları
denklik belgesine sahip olmaları,

İlgili ALES puan türünden “Yüksek lisans ve doktora programlarına Kabul Edilen Mezuniyet
Alanları ALES Puan Türleri ve ALES Taban Puanları” tablosunda (Tablo 1) ALES taban
puanını almış veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen ve ALES'e eşdeğer kabul
edilen GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission
Test) gibi sınavlardan belirtilen taban puanına eşdeğer puan almış olması gerekir.

Lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre en az 60; 4’lük sisteme göre ise en az 2,29
olması,

Yüksek lisans programları için yabancı dil koşulu aranmamaktadır. Yabancı Dil puanı olan
adayların puanları değerlendirilmeye alınacaktır.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde; yüksek lisans programları için başvuran
adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile
sınırlandırılır. Adaylar ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notlarının %40’ı ve
varsa, yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanlar
üzerinden, ilan edilen kontenjanın iki katına kadar sıralanır.

Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans diploma
derecesinin %15’i, yabancı dil puanının %10’u ve 100 tam not üzerinden 50’den aşağı
olmamak kaydıyla mülakat sınavının %25’i dikkate alınır. Ancak mülakat notu 100 tam not
üzerinden 50 puanın altında olan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu şekilde
hesaplanacak toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 50 puan olması kaydıyla, adaylar en
yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
Doktora Programlarına Başvuru Şartları:
Bu Programa Başvuracak Adayın;

“Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve ALES Puan
Türleri” tablosunda (Tablo 1) belirtilen alanlardan mezun olması,

Başvurulan doktora programına ilişkin; ilgili programın başvuru koşullarında açıklanmış olan
anabilim dalı veya bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, (tezli yüksek
lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde Yükseköğretim Kurulu
tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.)

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’den en az 55
puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil
sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olması (Yabancı dil puanı geçerlilik süresi
KPDS ve Diğer Uluslararası sınavlar için alınış tarihinden itibaren 3 yıldır, ÜDS ve YDS
Sınavlarının geçerliliği süresizdir.)

Tezli yüksek lisans not ortalamasının 100'lük sistemde en az 75; 4’lük sisteme göre ise en az
2,93 olması,

İlgili ALES puan türünden “Yüksek lisans ve doktora programlarına Kabul Edilen Mezuniyet
Alanları ALES Puan Türleri ve ALES Taban Puanları” tablosunda (Tablo 1) ALES taban
puanı alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen ve ALES'e eşdeğer kabul
edilen GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission
Test) gibi sınavlardan belirtilen taban puanına eşdeğer puan alınmış olması gerekir.

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair
Yönetmeliğe eklenen “GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: RG-6/2/2013-28551)” gereği; 06/02/2013
tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora
programlarına başvurabilirler.

Doktora programları için başvuran adaylardan; mülakata alınacakların sayısı, program
için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50’si,
yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın %10’unun
toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak
aşağıya doğru sıralanır.

Doktora programları için giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının
%50’si, yüksek lisans diplomasının %15’i, yabancı dil puanının %10’u, 65 puandan az
olmamak koşuluyla mülakat notunun %25’i alınır. Ancak mülakat notu 100 tam not
üzerinden 65 puanın altında olan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu şekilde
hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya
doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Diploma aslı, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Yurtdışından mezun olanlar için Türkçe
Tercümeli diploma ve denklik belgelerinin asılları ve 1’er adet fotokopileri (Evrakların asılları
ibraz edildiği takdirde onaylı fotokopiler kabul edilecektir.)
2. Transkript Belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. (100’lük sisteme çevrilmiş olması
gerekmektedir.)
3. ALES sonuç çıktısı, GRE veya GMAT Belgesi. YDS, ÜDS, KPDS sonuç çıktısı. (Yabancı dil
yeterlilik şartı aranan programlar için.) (İlgili belgelerin başvuru esnasında kontrolü için
ÖSYM aday şifrenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.)
4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
5. 2 adet fotoğraf.
6. Nüfus cüzdan fotokopisi.
TABLO 2. Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Başvuru Şartları ve
Kontenjanları
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI
PROGRAM
KONTENJANLAR
Yabancı Uyruklu
Fen Bilimleri
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Yüksek Lisans (Tezli)
2
Fen Bilimleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans (Tezli)
2
Fen Bilimleri
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans (Tezli)
2
Sosyal Bilimler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Sosyal Bilimler
Felsefe
Sosyal Bilimler
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Doktora
Yüksek Lisans (Tezli)
Doktora
Yüksek Lisans (Tezli)
Doktora
2
1
1
1
1
1
Sosyal Bilimler
Turizm İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı (Kırklareli
Üniversitesi-Marmara Üniversitesi
ortak)
İktisat (Kırklareli ÜniversitesiMarmara Üniversitesi ortak)
Yüksek Lisans (Tezli)
2
Yüksek Lisans (Tezli)
2
Yüksek Lisans (Tezli)
1
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler
Üniversitelerin lisans ya da tezli yüksek lisans programlarından mezun olan, lisansüstü eğitim
görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile Enstitü Akademik Takviminde
belirlenen kayıt süresi içerisinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurur.
Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili konularda işlemleri “Kırklareli Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, Kırklareli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci
Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi (Enstitü web Sayfasında),

Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Tercüme edilmiş), Not Döküm Belgesi (Tercüme edilmiş),

Yabancı Dil Belgesi Sureti (Yüksek Lisans öğrencileri hariç),

Pasaport (Başvuruda kimlik belgeleri ile ilgili kısımların fotokopisi), Öğrenim Meşruhatlı Giriş
Vizeli Pasaport örneği (Kesin kayıtta),

Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa),
Başvuruları alınan adayların kesin kaydının yapılabilmesi için herhangi bir TÖMER’den Türkçe
bildiğine dair Başarı Belgesi (TÖMER’lerde A düzeyinde; Avrupa Dil Portfolyosuna göre C; 100
üzerinden 85 puan) almış olmaları gerekir veya Türkiye’de lise ya da herhangi bir yükseköğretim
kurumundan mezun olmaları durumu hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde Türkçe Dil
Yeterliliğine sahip olup olmadıkları, Kırklareli Üniversitesi TÖMER tarafından yapılacak sınavla
belirlenir. Sınav sonunda başarılı bulunanlar, lisansüstü öğrenime başlayabilirler. Sınav sonunda
başarısız olan adaylar ise Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Bilim Dalı Başkanlığının bildirdiği görüş
doğrultusunda EYK kararı ile Kırklareli Üniversitesi TÖMER’e gönderilirler. TÖMER’e gönderilen
öğrenciler 1 yıl izinli sayılır.
İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.
TABLO 3. Özel Öğrenci Başvuru Kabul Şartları ve Kontenjanları
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI
Sağlık Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Çocuk Gelişimi
Halk Sağlığı
Hemşirelik
Sosyal Bilimler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Bilimler
Felsefe
Sosyal Bilimler
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Bilimler
Tarih
Sosyal Bilimler
Turizm İşletmeciliği
İktisat (Kırklareli Üniversitesi-Marmara
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler
Üniversitesi ortak)
İşletme (Kırklareli Üniversitesi-Marmara
Üniversitesi ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı (Kırklareli
Üniversitesi-Marmara Üniversitesi ortak)
PROGRAM
KONTENJANLAR
Yüksek Lisans (Tezli)
Yüksek Lisans (Tezli)
Yüksek Lisans (Tezli)
Yüksek Lisans (Tezli)
Doktora
Yüksek Lisans (Tezli)
Doktora
Yüksek Lisans (Tezli)
Yüksek Lisans (Tezli)
Doktora
Yüksek Lisans (Tezli)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yüksek Lisans (Tezli)
1
Yüksek Lisans (Tezli)
1
Yüksek Lisans (Tezli)
1
 Yüksek Lisans ve Doktora programı için; İlgili EABD tarafından “Yüksek lisans ve doktora
programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve ALES Puan Türleri” tablosunda (Tablo 1)
uygun görülen bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
 ALES belgesine Sahip olmak,
 Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve kayıt yenileyip yenilemediğine
bakılmaksızın ikinci yarıyıl sonunda özel öğrencilik statüsü sona erer. Bu statüde ders alan
öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri
yürütülmez.) Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla 18 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler.
Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma
koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili oldukları lisansüstü programların ilkelerine tabidir.
 Özel öğrenciler, sadece enstitüde açılan dersleri seçebilir. Öğrenci kabulünde başarı
değerlendirme sırası aşağıdaki şekilde ilgili enstitü tarafından hesaplanır.
Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme kriteri:
 ALES notunun %50’si,
 Mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak hesaplanır.
 Özel öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adaylar Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına
belirlenen ücreti öderler.
 Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi halinde aldığı dersleri veya başarı durumunu
gösterir bir belge verilir.
 Özel öğrenciler son beş yıl içinde özel öğrenci statüsünde başardıkları dersleri bir lisansüstü
programına kayıt yaptırdıkları takdirde, EABD Başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile
mezuniyet kredisine saydırabilir. Kredi aktarma talebinde bulunulacak dersin başarı notunun,
yüksek lisans için ez az “BB” olması gerekir.
Başvuru için Gerekli Evraklar:
 Özel Öğrenci Başvuru Formu (Enstitü Web Sayfasında)
 Diploma Sureti (asılları ibraz edildiği takdirde onaylı fotokopiler kabul edilecektir.)
 ALES Belgesi Sureti
 Not Dökümü
TABLO 4. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Başvuru Kabul Şartları ve Kontenjanları
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI
PROGRAM
KONTENJANLAR
Yurt İçi
Yurt Dışı
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans (Tezli)
2
1
Sosyal Bilimler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Yüksek Lisans (Tezli)
2
-
Sosyal Bilimler
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
1
-
Doktora
1
-
Sosyal Bilimler
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yüksek Lisans (Tezli)
Sosyal Bilimler
Tarih
Doktora
1
2
2
-
Yüksek Lisans (Tezli)
2
-
Yüksek Lisans (Tezli)
2
-
Yüksek Lisans (Tezli)
1
-
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler
İktisat (Kırklareli Üniversitesi-Marmara
Üniversitesi ortak)
İşletme (Kırklareli Üniversitesi-Marmara
Üniversitesi ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı (Kırklareli
Üniversitesi-Marmara Üniversitesi ortak)
Yüksek Lisans (Tezli)
Yurt için veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Kırklareli Üniversitesindeki lisansüstü
programlara yatay geçiş talebinde bulunabilmek için en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan ve
genel not ortalaması 100’lük not sisteminde yüksek lisans programları için 75, doktora programları
için 85 olan öğrenciler Kırklareli Üniversitesi’nde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına
aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler.

Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında
kayıtlı olan,

Başarısız dersi (devamsızlık sebebi dahil) bulunmayan,

Disiplin cezası almamış olan,

Yüksek lisans ve doktora programları için, ilgili EABD’nca kabul edilen ALES ve Yabancı Dil
şartını taşıyan,

En az bir yarıyıl, en çok üç yarıyılı başarıyla tamamlamış ve tez aşamasına geçmemiş öğrencinin
yatay geçiş başvurusu kabul edilir.

Yurt dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden T.C. uyruklu olanların
bir üst bentte öngörülen şartları taşıması gerekir.
Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:
1. Başvuru dilekçesi (Enstitü Web Sayfasında),
2. Diploma veya mezuniyet belgesi (tercüme edilmiş),
3. ALES sonuç belgesi sureti,
4. Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi (Tercüme edilmiş),
5. Disiplin cezası almadığına dair belge.
Yatay Geçiş Talebi Kabul Edilmeyecek Programlar:



Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.
Tezsiz lisansüstü programlardan tezli lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul
edilmez.
Uzaktan eğitim programlarından tezli lisansüstü programlara yatay geçiş kabul edilmez.
Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede öğrenim gören veya
enstitümüzde kadrosunun bulunduğu programı açık olmadığından başka bir programda öğrenim
gören araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu lisansüstü programın açılması ile birlikte başvuru
yapması durumunda EYK kararı ile başka bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.
Başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki “Not Dökümü” (ağırlıklı genel not ortalaması)
esas alınarak yapılır. Ayrıca öğrencinin öğrenim süresince alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler
EABD Başkanlığınca belirlenip EYK tarafından karara bağlanır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content