close

Enter

Log in using OpenID

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi BTDB7-14-IH

embedDownload
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
1.
BTDB7-14-IH-38872
AMAÇ
Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu’nda kurulması planlanan
İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine
ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel gereksinimleri tanımlamaktır.
2.
İŞİN TANIMI
Bu proje kapsamında satın alınacak sistemlerin kablolama dahil montajı ile, satın
alınacak tüm yazılımların kurulumu ve sistemin tüm fonksiyonları ile çalışır hale
getirilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Satın alınacak ağ tabanlı
cihazlar için yedekli gigabit ethernet ağ altyapısı da yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
3.
GENEL GEREKSİNİMLER
3.1.
Teklif edilen teçhizatın high definition giriş ve çıkışları “SMPTE 292M serial
component video”, “SMPTE 372M” ve “SMPTE 299M/272M-A embedded audio”
standartlarına uygun olacaktır.
3.2.
Teklif edilen tüm High Definition teçhizat 1080/50i standartlarını destekleyecektir.
Öte yandan dosya olarak gelen 1080/50p içerik sisteme alınabilmelidir.
3.3.
Teklif edilen teçhizat 200-240 VAC ve 50 Hz (5%) monofaze şebeke gerilimi ile
sorunsuz olarak çalışacaktır.
3.4.
Teklif edilen her cihaz için “European” tip güç kabloları sağlanacaktır.
3.5.
Teklif edilen teçhizat +10ºC, +30ºC aralığında teknik karakteristiklerinde problem
olmaksızın çalışacaktır.
3.6.
Teklif edilen teçhizat 365 gün/24 saat çalışacak kapasitede olacaktır.
3.7.
Teklif edilecek sistemler hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere tasarlanmış
olmalıdır. Öyle ki, sistemlerdeki herhangi bir arıza durumunda yapım ve yayın
hizmetlerine devam edilebilmelidir.
3.8.
Rack tipi tüm teçhizat kapaklı ve rack içi soğutma sistemine sahip olacaktır. Cihaz
dolaplarına (rack) yerleştirilecek tüm cihazlar için rack montaj kitleri yüklenici
tarafından sağlanmalı ve yüklenici tarafından cihaz dolaplarına montajı
yapılmalıdır.
3.9.
Tüm video giriş ve çıkışları BNC tipinde olacaktır.
3.10.
Teklif edilen cihazların analog audio giriş ve çıkışları var ise XLR-3 pin tipinde
olacaktır.
3.11.
Tüm işletme ve ölçü-bakım kitapları Türkçe ve/veya İngilizce olarak teçhizatla
birlikte temin edilecektir.
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
3.12.
Sisteme kaydedilen ve sistemde üretilen tüm kliplere verilen isimlerde Türkçe
karakterler kullanılabilmelidir. Bu durum, sistemin hiçbir yerinde bir çelişki ya da
ikilem doğurmamalıdır.
3.13.
Teklif edilecek tüm yazılımlar lisanslı olacak ve yazılım lisansları ile yazılımların
orjinal kopyaları CD, DVD veya başka bir kayıt ortamında teçhizatla birlikte teslim
edilecektir.
3.14.
Temin edilen tüm
güncellenecektir.
3.15.
Sistemde kullanılacak tüm yazılımların son sürümleri teklif edilmelidir.
3.16.
Lisanslama yöntemi ileride ilave lisans gerektirmeyecek şekilde kalıcı lisans
tipinde olacaktır.
3.17.
Satın alınacak cihazlar bu şartnamede belirtilen tüm fonksiyonları ile çalışır halde
teslim edilecektir.
3.18.
Teklif edilen cihazların analog video referans girişi olacaktır.
3.19.
Teklif edilen cihazların analog audio giriş ve çıkışları var ise analog audio
seviyeleri 0 dBm veya +4 dBm, 600  balanced olacaktır.
3.20.
İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli görüldüğü
takdirde, istekliden teçhizatın tamamı veya bir kısmı için tanıtım (demo) talep
edilecektir.
4.
VİDEO SERVER SİSTEMLERİ
4.1.
SİSTEM MİMARİSİ
4.1.1.
Bu proje kapsamında, birbirinden tamamen bağımsız donanımlar üzerinde
çalışacak Kayıt&Yapım ve Yayın Server Sistemleri olarak adlandırılacak iki ayrı
server sistemi ile, server sistemlerine ağ üzerinden bağlanacak 7 adet non-linear
kurgu seti satın alınacaktır.
4.1.2.
Yapım hizmetlerinde kullanılacak Kayıt&Yapım Server Sistemi ve yayın
hizmetlerinde kullanılacak Yayın Server Sistemi tamamen HD altyapıya sahip
olacaktır.
4.1.3.
Yayın materyali Kayıt&Yapım Sistemi üzerinde üretildikten sonra Yayın Server
sistemine transfer edilecek ve buradan devamlılık stüdyosuna HD-SDI okuma
yapılacaktır.
4.1.4.
Yayın formatı olarak XDCAM HD @50 Mbps kullanılacaktır.
4.1.5.
TRT İngilizce kanalında 168 aktif kullanıcı olacaktır ve bunlardan aynı anda
maksimum 60 tanesi sisteme erişebilecektir.
yazılımlar
garanti
2
süresi
boyunca
ücretsiz
olarak
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
4.1.6.
Aşağıda özellikleri belirtilen Kayıt, Proxy Editing, Arşivleme, İçerik Yönetimi ve
Production Okuma işlemleri aynı yazılım üzerinden tek tip arayüzle
yapılabilmelidir.
4.1.7.
Teklif edilecek yazılımla aynı marka non-linear&in-place kurgu yazılımı
önerilmelidir. Bu kurgu yazılımı, piyasada kullanılan, uluslararası alanda kabul
görmüş, broadcast seviyesinde bir kurgu yazılımı olmalıdır.
4.1.8.
Yayın ve Kayıt&Yapım Server Sistemleri’ne ilişkin genel blok şema aşağıda
verilmiş olup, bu şartname şemada yer alan bloklara ilişkin aşağıdaki öngörüler
doğrultusunda oluşturulmuştur:
4.1.9.

Server sistemleri server grupları ve A/V depolama birimlerinden (HDD
blokları) oluşmaktadır.

Server grupları video server cihazlarından oluşmaktadır.

Her bir video server cihazında giriş/çıkış arabirimleri ve yönetim birimleri aynı
kasada olabileceği gibi, bu birimler farklı kasalarda da bulunabilir.

Her bir A/V depolama birimi (HDD) birden fazla disk kasasından oluşabilir.
Yüklenici tarafından sağlanacak yedekli 1 gigabit ethernet ağ üzerinden server
sistemleri arasında ve server sistemleri ile non-linear kurgu setleri arasında veri
3
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
transferi ve harici kaynaklardan server sistemlerine ftp yoluyla veri transferi
mümkün olacaktır.
4.1.10. Her bir video server cihazı ve non-linear kurgu setinden, bağlanacakları yedekli
ağdaki (Yüklenici tarafından sağlanacak yedekli 1 gigabit ethernet ağı) her bir
network switch’e birbirini yedekleyecek ve yük paylaşımına izin verecek şekilde
ağ bağlantısı yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu cihazlarda en az ikişer adet ağ
portu olacaktır.
4.1.11. Her bir kurgu setinden aynı anda 2 adet XDCAM HD @50 Mbps formatında
realtime stream yapılabilmelidir. Bu durumda herhangi bir performans kaybı
yaşanmamalıdır.
4.2.
KAYIT&YAPIM SERVER SİSTEMİ
4.2.1
Bu proje kapsamında Boğaziçi Stüdyosunda yayına okuma amaçlı olarak 4 adet
ve video wall için 2 adet HD yayına okuma çıkışı (portu) olmalıdır.
4.2.1
Prodüksiyon için gelen video kaynaklarının eşzamanlı olarak kaydedilmesi için
toplam 14 adet HD kayıt girişi (portu) teklif edilmelidir.
4.2.2
Prodüksiyon için 12 adet HD genel playout portu teklif edilmelidir.
4.3.
YAYIN SERVER SİSTEMİ
4.3.1
Devamlılık Merkezi için 4 adet HD yayına okuma çıkışı ve 4 adet HD yedek çıkış
portu eklenmelidir. Teklif edilen standalone video serverların her birinde en az 300
saat lokal HD video saklama alanı bulunmalıdır.
4.3.2
Devamlılıklarda herhangi bir arıza durumunda yayının kesintisiz devam etmesi
için aktif aktif çalışan yedekli video server teklif edilmelidir. Bu iki video serverin
aktif aktif çalışması sağlanmalıdır.
4.4.
KAYIT&YAPIM VE YAYIN SERVER SİSTEMLERİ İÇİN ORTAK ÖZELLİKLER
4.4.1.
Video server cihazları aynı üretici tarafından üretilen görüntü giriş/çıkış kartları ve
görüntü işleme donanım ve yazılımı ile bütün olarak görüntü sunum işi için özel
olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
4.4.2.
Teklif edilen her bir video server en az 4 porta sahip olmalıdır. Kayıt amaçlı
kullanılacak portlar, eşzamanlı olarak bütün portlardan yüksek çözünürlüklü HD
kayıt yaparken aynı zamanda düşük çözünürlüklü kopya da (proxy) çıkartabilme
özelliği olmalıdır.
4.4.3.
Kayıt&Yapım adasındaki Ingest portları haricinde teklif edilen video serverların
diğer video portları ve Yayın tarafında teklif edilen video serverların bütün video
portları hem giriş, hem de çıkış olarak set edilip kullanılabilmelidir (bi-directional).
Portlarla ilgili herhangi bir konfigürasyon değişikliği yapıldığında video server reset
(yeniden başlatma) işlemi gerektirmemelidir.
4.4.4.
İhtiyaç duyulduğunda her bir video server grubunun kayıt ve okuma portlarının
sayısını band genişliği problemi oluşmaksızın en az ikişer katına çıkarmak
mümkün olacaktır.
4
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
4.4.5.
Video server cihazlarının üzerinde birbirini yedekleyen
kaynakları olacaktır.
hot-swappable güç
4.4.6.
Video server cihazlarının üzerinde birbirini yedekleyen fanlar olacaktır.
4.4.7.
Video-seslerin saklanacağı depolama birimlerinde veri güvenliği RAID algoritması
veya eşleniği bir algoritmayla sağlanmalı, teklif edilen sistemde eğer RAID kontrol
birimleri kullanılıyorsa bunlar birbirini kesintisiz yedekleyecek şekilde, ikili gruplar
halinde, aktif-aktif çalışacak şekilde yapılandırılarak kullanılmalıdır. RAID konrol
birimleri kullanılmıyorsa da kesintisiz çalışma prensibine uyulmalıdır.
4.4.8.
Video-seslerin saklanacağı depolama birimlerinde eğer disk grupları (array)
bulunuyorsa bir disk grubu (array) en fazla 16 adet diskten oluşacak ve en az 2
disk hatasını tolere edebilecek, disk grupları bulunmuyorsa da teklif edilecek
sistem yine en az 2 disk hatasını tolere edebilecek şekilde konfigüre edilecektir.
Sistem üzerinde en az 4 (dört) adet yedek disk (hotspare) kullanılacak, yedek
diskler global hotspare olacak yani gruplara özel olmayacak her grup arıza
durumunda herhangi bir yedek diski otomatik olarak kullanabilecektir.
4.4.9.
Sistemin devamlılık tarafı için; video-seslerin saklanacağı lokal disklerin toplam
net ve data saklanabilir kapasitesi en az 300 saat HD video (@50 Mbps) olacaktır.
Teklif edilen saklama alanlarının kapasiteleri ikilik (binary) sistemde Byte türevleri
olarak hesaplanacaktır.
4.4.10. Kayıt ve Yapım tarafı için video-seslerin saklanacağı depolama biriminin toplam
net ve data saklanabilir kapasitesi en az 1300 saat HD video (@50 Mbps) olacak
ve RAID 6 veya eşdeğeri güvenlikte, en az 7200K rpm, 6 Gbps hızında, 600 GB
kapasiteli Enterprise SATA, SAS veya SSD disklerle oluşturulacaktır. Depolama
birimlerinin, tasarımları gereği kullandığı alanlar varsa (vault, snapshot, clone vb.)
bu alanlar net alan hesaplamasının dışında tutulacaktır. Teklif edilen depolama
birimlerinin ve saklama alanlarının kapasiteleri ikilik (binary) sistemde Byte
türevleri olarak hesaplanacaktır. Bu kapasite kayıtlı materyal kaybedilmeden en
az iki katına çıkarılabilecektir.
4.4.11. Teklif edilen depolama birimlerini oluşturan her disk kasasının birbirini yedekleyen
hot-swappable güç kaynakları ve birbirini yedekleyen hot-swappable fanları
olacaktır.
4.4.12. Tüm media (audio/video) diskleri hot-swappable olacaktır.
4.4.13. Video server cihazlarında giriş/çıkış arabirimleri ve yönetim arabirimleri ayrı
kasalarda ise, her bir giriş/çıkış arabirimi ile yönetim arabirimi arasında en az 1
Gbps hızında gigabit Ethernet bağlantısı sağlanacaktır ve bu birimler arasındaki
ağ altyapısı yüklenici tarafından kurulacaktır.
4.4.14. Depolama birimleri ile kendilerine bağlı video server cihazları arasında fiber kablo
üzerinden fibre channel, İSCSI, SAS veya Ethernet (10 Gb) arayüzü ile bağlantı
yapılacaktır.
4.4.15. TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sisteminin genel mimarisinde de belirtilen
Yayın ve Kayıt&Yapım sistemleri arasında 10 Gbps yedekli Ethernet network
Yüklenici Firma tarafından kurulacaktır. Teklif edilecek sistemin kendisinden
beklenen işlevlerin yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgisayar ağ altyapısı
5
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
(prizi, bağlayıcıları (konnektör), numaralandırması, aktif cihazları ve gerekli tüm
diğer bileşenleri ile) ve teçhizat içine takılacak tüm donanım yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
4.4.16. Kayıt İşlemleri
Video server sistemlerine hem video bağlantısı hem de ağ bağlantısı üzerinden
materyal kaydı yapılabilecektir.
4.4.16.1. Video Bağlantısı Üzerinden Kayıt
4.4.16.1.1. Video server cihazlarının kayıt portlarına gönderilen audio/video materyali
“HD-SDI video with embedded audio” formatında olacak ve HD video materyali
ile birlikte 8 kanal audio materyalinin kaydı mümkün olacaktır.
4.4.16.1.2. Video server sistemleri ile birlikte 4 adet kayıt terminali sağlanacaktır.
Bu amaçla gerekli olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte sağlanacaktır.
4.4.16.1.3. Tek bir kayıt terminali üzerinden farklı video server cihazları üzerindeki kayıt
portları kumanda edilebilecek ve bu portlar aynı terminal üzerinden eşzamanlı
olarak ya da
birbirinden bağımsız şekilde kayda sokulabilecek ve kayıttan
çıkarılabilecektir.
4.4.16.1.4. Video server sistemlerinde kayıtlı olan ya da kaydı devam eden her materyal
aynı anda tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak, izleme ve yayın amacıyla aynı
anda tüm okuma portlarından okunabilecektir.
4.4.16.1.5. Kayıt terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli
açılabilecek ve bu panel üzerinden gerek kayıt amacıyla server portlarına,
gerekse izleme amacıyla monitörlere kaynak seçimi mümkün olacaktır.
4.4.16.1.6. Kayıt operatörleri, yayın için ayrılan portlar haricindeki okuma portlarından
herhangi birisini seçerek, yapılan kayıtları kontrol amacıyla bu port üzerinden
okuyabilecek, yaptıkları kaydı izlerken duraklatma (pause), başa sarma, ileri
sarma, trim (ilgili zaman kodları arasını seçme), modify (trim edilmiş klibin aynı
isimle kaydedilmesi) ve üzerinde değişiklik yapılmış klibin farklı isimle kaydı gibi
fonksiyonlar mümkün olacaktır.
4.4.16.1.7. Seçilen okuma portu kayıt operatörünün izleme monitörüne sanal matriks
panel aracılığıyla manuel olarak yönlendirilecektir. İzleme için gerekli monitörler
yüklenici tarafından sağlanacaktır.
4.4.16.1.8. Tarih ve saate göre önceden planlanmış kayıtların sistem tarafından otomatik
olarak yapılması mümkün olacaktır.
4.4.16.1.9. Scheduler Ingest özelliği olacaktır.
4.4.16.1.10. Aşağıda belirtilen sıkıştırma algoritmalarından hangisi seçilirse seçilsin, kayıt
portlarının o algoritmaya uygun donanım ya da yazılım ile konfigüre edilebilmesi
mümkün olacaktır.
6
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
Kayıt Portları İçin

XDCAM HD @50 Mbps

[email protected] 4:2:2 Long GOP 50 Mbps
4.4.16.1.11. Video server sistemlerinde audio verisi 24-bit, 48 Khz PCM olarak
saklanabilecektir.
4.4.16.2. Ağ Bağlantısı Üzerinden Kayıt
4.4.16.2.1. Video server sistemlerine/video server sistemlerinden ağ üzerinden materyal
transferi yapılabilecektir.
4.4.16.2.2. Teklif edilen video server cihazlarına dış dünyadan ftp transferi mümkün
olacaktır.
4.4.16.2.3. Kayıt&Yapım ve Yayın Video Server Sistemleri arasında ve bu sistemlerle
satın alınacak non-linear kurgu setleri arasında Audio/Video dosyalarının
sürükle ve bırak (drag and drop) yöntemiyle veya menüler aracılığıyla transfer
edilebilmesi için gerekli yazılımlar sağlanacaktır.
4.4.16.2.4. iOS&Android işletim sistemli mobil cihazlardan gelen HD haberlerin sisteme
aktarılması mümkün olacaktır.
4.4.17. Haber Otomasyon Sistemleri
İleride TRT tarafından temin edilecek olan Haber Otomasyon Sistemi yazılımı
Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemiyle entegre çalışmalıdır. Bu entegrasyon MOS
protokolü vasıtasıyla yapılmalıdır.
4.4.18. Transcode İşlemleri
4.4.18.1. Universal Medya Transcoding yazılımı dosya tabanlı iş akışı motorunu
kullanmalıdır.
4.4.18.2. Transcoding işleminin her yönü tamamıyla kontrol altında tutulabilmelidir.
4.4.18.3. Aynı anda 4 HD transcode işlemi yapılabilmelidir.
4.4.18.4. Yığın işleme (batch processing), izlenen klasörler (watch folders) ve otomatik
FTP transfer gibi özelliklere sahip olmalı dolayısıyla tam otomatik modda
çalışabilmelidir. Ayrıca kaynak formatlarını belirleyerek onları istenen hedef
formatlara otomatik olarak kolayca transcode eden akıllı transcoding özelliği
bulunmalıdır.
4.4.18.5. Timecode burn-in işlemi yapılabilmelidir. Ayrıca SD/HD dönüştürme özelliğine
sahip olmalıdır.
4.4.19. Yayın Akış Hazırlama İşlemleri
4.4.19.1. Video server sistemleriyle birlikte 2 adet akış hazırlama terminali sağlanacaktır.
Bu amaçla gerekli olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte teklif edilecektir.
7
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
4.4.19.2. Hazırlanan yayın akışları manuel olarak silinmediği sürece sistemde saklanacak
ve istenildiği anda tekrar çağrılabilecektir.
4.4.19.3. Herhangi bir akış hazırlama terminalinde hazırlanan akış, editor tarafından ilgili
on-air terminaline (ileride tanımlanacaktır.) gönderildiği andan itibaren yayın
portlarından okunmaya hazır olacaktır.
4.4.19.4. Yeni akış on-air terminaline gönderildiği anda ilgili video server portlarında
önceden yüklenmiş başka bir akış var ise, yeni akışın, mevcut akışın sonuna
eklenmesi mümkün olacaktır. Yeni akış gönderildiği anda eski akış yayında
kullanılıyorsa yeni akışın sona eklenmesi yayında aksamaya yol açmayacaktır.
4.4.19.5. Herhangi bir akış hazırlama terminalinde hazırlanan akışın herhangi başka bir
akış hazırlama terminalinde açılıp yeniden düzenlenmesi mümkün olacaktır.
4.4.19.6. Akış hazırlama terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli
açılabilecek ve bu panel üzerinden izleme amacıyla editörlerin monitörlerine
kaynak seçimi mümkün olacaktır.
4.4.19.7. Akış editörleri, yayın için ayrılan port haricindeki okuma portlarından herhangi
birisini seçerek, kayıtlı klipleri ve akışları kontrol amacıyla bu port üzerinden
okuyabilecektir.
4.4.19.8. Seçilen okuma portu akış editörlerinin izleme monitörlerine sanal matriks panel
aracılığıyla manuel olarak yönlendirilecektir. İzleme için gerekli monitörler
yüklenici tarafından sağlanacaktır.
4.4.20. Proxy Editing
4.4.20.1. Yerel ağ üzerinden kurgu yapabilen, resmin her karesine erişilebilmesine ve
kurgulanmasına imkan veren Proxy editing yazılımı teklif edilecektir.
4.4.20.2. Proxy editing yazılımı 168 adet teklif edilecektir.
4.4.20.3. Aynı anda en fazla 50 adet kullanıcı bu yazılımı kullanacaktır.
4.4.21. Arşivleme
4.4.21.1. Arşiv yazılımı içerik çözümlemesi
yapılandırılmasını sağlamalıdır.
4.4.21.2. Arşiv yazılımı
sağlamalıdır.
sistemde
kayıtlı
yaparak,
materyale
oluşturulacak
daha
kolay
üst
verilerin
ulaşılabilmesini
4.4.21.3. Sisteme kaydedilen materyal, veri alanları kullanılarak tek görüntü (frame)
hassasiyetinde kataloglanabilmelidir. Veri alanlarının dışında sistem yöneticisi
tarafından yeni veri alanlarının eklenmesi ya da mevcut veri alanlarının
çıkarılması kolaylıkla yapılabilmelidir.
4.4.21.4. Kataloglama yaparken, herhangi bir marker (işaretleyici) tıklandığında, bu
marker (işaretleyici)’den başlayarak klip oynatılabilmelidir.
8
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
4.4.21.5. Kataloglama kullanıcıları, yeni marker (işaretleyici)’ler ekleyebilmeli; mevcut
marker (işaretleyici)’leri, önceki ya da sonraki işaretleyici ile değiştirebilmeli ve
silebilmelidir.
4.4.21.6. Kataloglama kullanıcıları, alt klipler (daughter clip ya da subclip) üretebilmelidir.
4.4.21.7. Arşiv verileri TRT İstanbul’da mevcut bulunan Netapp marka NAS cihazı
üzerinde tutulacaktır. Bu cihazın kapasitesi yaklaşık 180 TB olacaktır.
4.4.21.8. NAS cihazı lokasyon olarak TRT Ulus Ana Binasında olacaktır ve Boğaziçi
Stüdyolarındaki Cihaz Odası ile Ana Binadaki Cihaz Odası arasında mevcut
fiber hatlarla iletişim sağlanacaktır.
4.4.21.9. Teklif edilecek sistem TRT Sayısal Arşiv Sistemi ile iki yönlü olarak materyal ve
üstveri alışverişi yapabilmelidir.
4.4.22.
İçerik Yönetimi ve Kullanıcı Grupları
4.4.22.1. Sistemde gerçekleştirilen servis işlemlerinin kaydı tutulmalıdır. Söz konusu tüm
kayıtlar sistemde saklanmalıdır.
4.4.22.2. Üstverilerde yapılan arama/sorgulama işlemleri ile ulaşılan materyale ait marker
(işaretleyici)’lere ulaşılabilmelidir. İşaretleyicilerden herhangi birisi üzerine fare
işaretleyicisi (mouse) ile tıkladığında, önizleme kopyası, bu işaretleyiciden
başlayarak izlenebilmelidir.
4.4.22.3. Aynı materyale, aynı anda, birden fazla kullanıcı tarafından erişim mümkün
olmalıdır.
4.4.22.4. Sisteme bağlı, ancak hiç işlem yapmayan kullanıcıların bağlantıları (session),
önceden belirlenecek bir süre sonunda yeni kullanıcıların bağlanmalarına izin
vermek üzere Administrator tarafından manuel olarak veya otomatik olarak
kesilebilmelidir.
4.4.22.5. Tüm veri alanlarında Türkçe dili sorunsuz olarak desteklenmelidir.
4.4.22.6. Arama fonksiyonu Türkçe sorgulama ve tüm metin arama işlevlerini
desteklemelidir. Sistem başlangıçta kulanıcıya basit bir arama ara yüzü sunmalı,
eğer kullanıcı detaylı aramaya ihtiyaç duyar ise, detaylı arama ara yüzüne
ulaşabilmelidir. Arama sorgulama için mantıksal arama fonksiyonları
(VE,VEYA,DEĞİL, vb.) ile girilen (boşluklar dikkate alınarak) metnin olduğu gibi
aranması desteklenmelidir.
4.4.22.7. İçerik yönetimi ile ilgili ana işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.
4.4.22.8. TRT İngilizce kanalının dünyanın en az 5 (beş) farklı ülke ve şehirlerinde
stüdyoları olacaktır ve bu stüdyolarda çalışacak personel İstanbul’daki Boğaziçi
stüdyosunda kurulacak olan Kayıt, Yapım ve Yayın sistemine bağlanabilmeli ve
kullanabilmelidir.
4.4.22.9. Yurtdışı kullanıcıları gerektiğinde merkezi SAN/NAS sistemine erişebilmeli,
içeriği download edebilmeli, kurgu setlerinde edit yapabilmeli ve bitmiş
çalışmalarını remote bağlandıkları SAN/NAS sistemine atabilmelidirler.
9
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
4.4.22.10. Kullanıcıların yaptığı arama işlemleri sistemde saklanmalıdır.
4.4.22.11. Sistemi kullanan her kullanıcı, istenilen kullanıcı gruplarına dahil edilebilmeli,
istenilen kullanıcı gruplarından çıkarılabilmelidir. Kullanıcılar, sadece, dahil
edildikleri kullanıcı gruplarının yetkilerine sahip olmalıdır.
4.4.22.12. Sistem Yöneticisi, yeni gruplar oluşturabilmeli, bahsedilen
yetkilendirebilmeli ve grupların yetkilerini değiştirebilmelidir.
grupları
4.4.23. Okuma İşlemleri
4.4.23.1. Video server cihazlarının okuma portlarından “HD-SDI video with embedded
audio” formatında çıkış alınacak ve HD video materyali ile birlikte 8 kanal audio
materyalinin çıkışa okunması mümkün olacaktır.
4.4.23.2. İki reji odası için (Boğaziçi Std. Reji Odası ve Devamlılık Reji Odası) ikişer adet
olmak üzere, toplam 4 adet on-air terminali sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli
olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte teklif edilecektir.
4.4.23.3. Akış hazırlama terminallerinden her bir reji odasında bulunan iki on-air
terminaline aynı yayın akışı gönderilebileceği gibi, aynı reji odasında bulunan iki
on-air terminalinden birinde program akışı ve diğerinde reklam/fragman ve diğer
dolgulardan oluşan akış ile de çalışılabilir.
4.4.23.4. İki reji odasında bulunan her on-air terminali üzerinden hem asıl hem yedek
video server portlarına ait birer yayın portu kumanda edilecek ve yedekleme
amacıyla her iki porttan da aynı materyal senkron olarak okunacaktır. Bu
amaçla; tek bir on-air terminali üzerinden her iki yayın portunun tek tuşla
eşzamanlı olarak
okumaya başlatılması
ve yine tek tuşla okumanın
durdurulması mümkün olacaktır.
4.4.23.5. Herhangi bir akış hazırlama terminalinde hazırlanan akış, editor tarafından ilgili
on-air terminaline gönderildiği andan itibaren o terminal üzerinden kontrol edilen
her iki yayın portundan da okunmaya hazır olacaktır.
4.4.23.6. Senkron okuma yapacak playout portlarından herhangi birindeki arıza diğer
porttan yapılacak okumayı engellemeyecektir.
4.4.23.7. On-Air terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli
açılabilecek ve bu panel üzerinden yayın portlarının istenen hedefe
yönlendirilmesi mümkün olacaktır.
4.4.23.8. Video server cihazlarına video bağlantısı ya da dosya transferi yoluyla
kaydedilmiş farklı formatlardaki kliplerin akış listesinde ardarda okunması
mümkün olacaktır. Akış listesinde ardarda yer alan farklı formattaki klipler
yayına okunurken, klip geçişleri sırasında çıkışta herhangi bir gecikme ya da
kesinti yaşanmayacaktır.
4.4.23.9. On-air terminallerinde akışlar üzerinde son dakika değişiklikleri yapılabilecek ve
bu değişiklikler ilgili diğer terminallere de anında yansıyacaktır.
4.4.23.10. On-air terminalleri üzerinde de akış hazırlanması mümkün olacaktır.
10
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
4.4.24.
BTDB7-14-IH-38872
Sistem Yönetimi
4.4.24.1. Video server sistemleri ile birlikte toplam 2 adet sistem yönetim terminali
sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte teklif
edilecektir.
4.4.24.2. Sistem yönetim terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli
açılabilecek ve bu panel üzerinden tüm kaynakların tüm hedeflere
yönlendirilebilmesi mümkün olacaktır.
4.4.24.3. Sistem yöneticisi, yayın için ayrılan port haricindeki okuma portlarından
herhangi birisini seçerek, yapılan kayıtları kontrol amacıyla bu port üzerinden
okuyabilecek, izleme sırasında duraklatma (pause), başa sarma, ileri sarma,
trim (ilgili zaman kodları arasını seçme), modify (trim edilmiş klibin aynı isimle
kaydedilmesi) ve üzerinde değişiklik yapılmış klibin farklı isimle kaydı gibi
fonksiyonlar mümkün olacaktır.
4.4.24.4. Seçilen okuma portu sistem yöneticisinin izleme monitörüne manuel olarak
yönlendirilecektir. İzleme için gerekli monitörler Yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
4.4.24.5. Video sunucunun çalışma koşullarını sürekli izleyen ve ısı artışı, güç kaynağı
problemleri, disk kayıpları, veri bağlantı problemleri gibi anormal durumlarda
sistem yöneticilerini e-mail ya da SMS ile uyaran bir izleme programı
sağlanacaktır.
4.4.25. Uzaktan Erişim
Server sistemlerine ve non-linear kurgu setlerine Kurum içi ve Kurum dışından
hem kontrol hem de müdahale için yetkili personel tarafından erişim mümkün
olacaktır. Bu amaçla gerekli yazılımlar sağlanacaktır.
4.4.26. Sistem Performansı
Tüm ingest ve playout portlarının aynı anda kulanıldığı durumda 4 adet kayıt
operatörü, 10 adet haber otomasyon kullanıcısı, 2 adet yayın akış hazırlama
operatörü, 40 proxy editing kulanıcısı, 4 okuma operatörü, 1 adet sistem
yöneticisi ve 20 TRT kampus kullanıcısı ile 19 internet kullanıcısı, sistemi tüm
fonksiyonları (arama/sorgulama, önizleme, kurgulama, vb.) ile sorunsuz olarak
kullanabilmelidir.
4.4.27. Bilgisayarlar
Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayılarda bilgisayarlar yüklenici
tarafından sağlanmalıdır.

Her Kayıt Terminali için 1 adet

Her Yayın Akış Hazırlama Terminali için 1 adet

Her Okuma Terminali için 1 adet

Her Sistem Yönetim Terminali için 1 adet
11
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
Teklif edilen bilgisayarlar kayıt, yayın akış hazırlama, okuma ve sistem yönetimi
işlerinin sorunsuz çalışabilirliği açısından test edilmiş ve uygun görülmüş bir
markaya ve modele sahip olmalıdır ve performans olarak ilgili işleri yapabilecek
yeterlilikte donanımsal özelliklere (RAM kapasitesi, CPU hızı, CPU Çekirdek
sayısı) sahip olmalıdır.
4.4.28. Monitörler
Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayılarda broadcast kalitesindeki
monitörler yüklenici tarafından sağlanmalıdır.

Her Kayıt Terminali için 2 adet

Her Yayın Akış Hazırlama Terminali için 1 adet

Her Okuma Terminali için 1 adet

Her Sistem Yönetim Terminali için 1 adet
Sisteme teklif edilecek monitörler en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

24’’ LCD veya LED monitör

1920*1200 çözünürlük

16.7 milyon ekran rengi

1000:1 kontrast oranı
Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayılarda broadcast kalitesinde
video monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır.

Her Kayıt Terminali için 1 adet

Her Yayın Akış Hazırlama Terminali için 1 adet

Her Okuma Terminali için 1 adet
Sisteme teklif edilecek monitörler en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
 Teklif edilecek monitörler IPS (In-Plane Switching) veya OLED broadcast
video monitör tipinde ve en az 24” boyutunda olmalıdır.
 Teklif edilecek olan monitörlerin yatayda ve dikeyde en az 170˚’lik izleme
açısı olmalıdır.
 Teklif edilecek olan monitörlerin HD-SDI (SMPTE292M) ve SD-SDI
(SMPTE259M) girişleri olmalıdır.
 Teklif edilecek olan monitörlerin SDI girişlerindeki embedded
dinlenebilmelidir ve ses kanallarının seviyeleri ekrandan izlenebilmelidir.
12
ses
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname

BTDB7-14-IH-38872
Tüm monitörler masa aparatı ile birlikte sağlanacaktır.
4.4.29. Referans Sinyal Üreteci (SPG)
Sistemde kullanılmak üzere broadcast seviyesinde yedekli ve otomatik geçişli 1
takım master sync pulse generator üreteci ve dağıtıcı yüklenici tarafından
sağlanmalı ve sisteme entegre edilmelidir.
Sistem için gerekli ise sayısal ses referans sinyal üreteci ve dağıtıcısı da yüklenici
tarafından sağlanmalı ve sisteme entegre edilmelidir.
4.4.30. Tarif Edilmeyen Diğer Yazılım ve Donanımlar
Bu şartnamede tarif edilmediği halde satın alınacak sistemlerin çalışması için
ihtiyaç duyulan diğer yazılım ve donanımlar sağlanacaktır. Bu kapsamda teklif
edilecek tüm iş istasyonları ve sunucuların RAID 1 şeklinde konfigure edilmiş
sistem diskleri (sistem diski olarak SSD disk kullanılıyorsa RAID 1 olmasına gerek
olmayacaktır), ikişer adet Gigabit Ethernet portları ile redundant PSU (iş
istasyonlarında gerek olmayacaktır), fan ve RAID Controller kartları olacaktır. Bu
şartnamede tarif edilmiş ya da edilmemiş olsun, üzerinde otomasyon
uygulamalarının çalışacağı (database management, mirroring management vb.)
tüm iş istasyonu ve sunucu donanımı yedekli yapıda teklif edilecek ve bir nodun
arızası durumunda tüm görevler diğer node üzerinden kesintisiz olarak devam
edecektir.
5.
VİDEO MATRİKS
5.1.
Video Matriks olarak Boğaziçi Stüdyosunda mevcut olan Miranda Nvisio FR5128
marka 128*128 matriks kullanılacaktır.
5.2.
Bu matriksin Kayıt, Yapım ve Yayın sistemiyle entegrasyonu olmalıdır yani sistem
içerisinden matrikse bir arayüzle erişilebilmeli ve yönlendirmeler bu arayüz
üzerinden yapılabilmelidir.
6.
NON-LINEAR&IN-PLACE KURGU SETLERİ
6.1.
Bu proje kapsamında sağlanacak 7 adet non-linear kurgu seti Kayıt&Yapım
Sistemi’ni materyal havuzu olarak kullanacaktır. Bu nedenle, kurgu setleri için,
kurgu fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyabilecekleri on-line
kapasite hariç olmak üzere depolama alanı talep edilmemiştir.
6.2.
Non-Linear Kurgu setleri, Yüklenici tarafından sağlanacak yedekli 1 gigabit
ethernet ağ üzerinden birbirini yedekleyen iki hat ile Kayıt&Yapım Sistemi’ne
bağlanacaktır.
13
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
6.3.
Yüksek çözünürlüklü dosya üzerinden kurgu yapılmasına imkan veren 3 adet InPlace Editing yazılımı teklif edilecektir.
6.4.
Her bir in-place kurgu setinden aynı anda 2 adet XDCAM HD @50 Mbps
formatında realtime stream yapılabilmelidir. Bu durumda herhangi bir performans
kaybı yaşanmamalıdır.
6.5.
Herbir In-Place editing set üzerinde koşacağı iş istasyonu ile birlikte teklif
edilmelidir.
6.6.
Herbir In-Place Editing yazılımının üzerinde koşacağı iş istasyonları donanımları,
üzerinde çalışacak yazılımların çalışması için gereken minimum gereksinimleri
değil, tavsiye edilen performans gereksinimlerini sağlamalıdır.
6.7.
Kurgusu tamamlanan materyalin dosya ve sıkıştırma formatı video server cihazları
tarafından tanınabilecek ve bu materyal video server cihazlarından sorunsuz
olarak çıkışa okunabilecektir.
6.8.
Herbir non-linear kurgu seti için en az aşağıdaki özelliklere sahip iş istasyonu teklif
edilmelidir ve bu iş istasyonları kurgu yazılımının sorunsuz çalışabilirliği açısından
test edilmiş ve uygun görülmüş bir markaya ve modele sahip olmalıdır:
İşlemci (2 adet)

2,5 GHz (6 çekirdek) İşlemci

Çekirdek başına tamamen paylaşımlı 15MB önbellek
Bellek

32GB 1600MHz DDR3
Grafik ve Video

3GB NVIDIA Quadro K4000 grafik işlemci
Depolama

256 GB SATA SSD

2 TB SATA 7200 2nd HDD
Çevrebirim bağlantıları ve ses

USB Standart Keyboard

USB Laser Scroll Mouse

16X SuperMulti DVDRW SATA

Dual İşlemcili Hava Soğutma Kiti
14
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
Yazılım

6.9.
6.10.
MS Windows 7 Professional 64-bit OS
Herbir Non-Linear&In-Place Kurgu Seti için ise en az aşağıdaki özelliklere sahip 2
adet monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır:

27’’ LED monitör

2560*1440 çözünürlük

16:9 en-boy oranı

16.7 milyon ekran rengi

375 cd/m² parlaklık

1000:1 kontrast oranı

12 ms cevap verme zamanı

Mini Display Port bağlantısı
Herbir Non-Linear&In-PlaceKurgu Seti için aşağıdaki özelliklere sahip 1 adet video
monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır:

Teklif edilecek monitörler IPS (In-Plane Switching) veya OLED broadcast
video monitör tipinde ve en az 24” boyutunda olmalıdır.

Teklif edilecek olan monitörlerin yatayda ve dikeyde en az 170˚’lik izleme
açısı olmalıdır.

Teklif edilecek olan monitörlerin HD-SDI (SMPTE292M) ve SD-SDI
(SMPTE259M) girişleri olmalıdır.

Teklif edilecek olan monitörlerin SDI girişlerindeki embedded
dinlenebilmelidir ve ses kanallarının seviyeleri ekrandan izlenebilmelidir.

ses
Tüm monitörler masa aparatı ile birlikte sağlanacaktır.
6.11.
Non-Linear Kurgu yazılımı, üreticisi tarafından, bireysel son kullanıcılar için
(consumer segment) değil ulusal televizyon yayıncılığı için (broadcast segment)
tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
6.12.
Kurgu setlerinde üretilecek kliplere verilen isimlerde ve kullanılan üst verilerde
Türkçe alfabesinde bulunan bütün harfler sorunsuz olarak kullanılabilmelidir.
6.13.
Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı Dolby E surround formatı ile çalışabilir
özellikte olmalıdır.
15
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
6.14.
Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı 3 boyutlu uzayda nesnelerin,
görüntülerin yerleştirilmesi ve hareket ettirilmesi yeteneğine sahip olmalıdır.
6.15.
Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı tek nokta ve 4 köşe seçilerek
cisim/hareket takibi (4-point Motion Tracking) yapabilmelidir.
6.16.
Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı, Mac OSX işletim sistemi üzerine
sorunsuz olarak kurulabilmeli ve çalıştırılabilmelidir.
6.17.
Non-Linear Kurgu yazılımında, 1080i video formatı desteklenmeli ve aşağıda
belirtilen biçimlerde (formatlarda) gelen görüntü ve ses aynı zaman çizgisi (timeline) üzerinde doğrudan gerçek zamanlı olarak kullanılabilmeli ve ilgili dosyalarda
bulunan klip üst verilerine ulaşım sağlanabilmelidir:

DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD

HDV

AVC-Intra

Sony XDCAM IMX, HD, HD422, EX

Uncompressed
6.18.
Teklif edilecek Non-Linear kurgu setlerinde NTFS biçimli disklerden okuma ve
disklere yazma yapılabilecektir.
6.19.
Teklif edilen Non-Linear&In-Place her setle birlikte aşağıdaki özelliklere sahip
stereo referans hoparlör seti teklif edilmelidir:

Teklif edilecek stereo referans hoparlör setinde 2 adet aktif referans
hoparlörü olacaktır.

ISO ve IEC standartlarına uygun, aktif tipte ve en az 2 yollu referans
hoparlörü olacaktır.

Hoparlörlerin çıkış gücü, en az 80W (LF40W + HF40W) olacaktır.

Hoparlörün enterferansı önleyici manyetik “shielding” özelliği olacaktır.

Hoparlörün aşırı yük koruma devresi olacaktır.

Hoparlör üzerinden ses seviyesi ayarı yapılabilecektir.

Hoparlörün üzerinde açma-kapama düğmesi olacaktır.

Analog ses giriş konnektörü XLR-3 pin, balanced tipte olacaktır.

Hoparlör 220V (%10), 50Hz (%5) AC monofaz şebeke gerilimi ile
çalışacaktır.

Hoparlör koyu renkte olmalıdır.
16
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872

Hoparlörler için gerekli ayaklı sehpaları ve/veya duvara asma aparatları
hoparlörlerle birlikte verilecektir.

Hoparlörler en az aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır:

Frekans Tepkisi
: max 2 dB; 70Hz-20kHz

THD
:  % 0,5 (frekans > 100Hz)

Maksimum SPL (peak)
:  100 dB (@1m)
6.20.
Teklif edilen her Non-Linear setle birlikte jog/shuttle ve audio fader cihazları
sağlanacaktır.
6.21.
Teklif edilen Non-Linear&In-Place kurgu setlerine Kurum içi ve Kurum dışından
hem kontrol hem de müdahale için yetkili personel tarafından erişim mümkün
olacaktır. Bu amaçla gerekli yazılımlar sağlanacaktır.
7.
KABLOLAMA ve MONTAJ
7.1.
Kablolama
7.1.1.
Teklif edilecek sistemlerin ve non-linear kurgu setlerinin tüm fonksiyonları ile
çalışması için ihtiyaç duyulan tüm kablolar yüklenici tarafından temin ve monte
edilecektir.
7.1.2.
Montaj öncesinde sistem şemaları hazırlanarak TRT’ye teslim edilecektir. TRT
şemalar üzerinde değişiklik talebinde bulunursa, yüklenici talep edilen
değişiklikleri yapacaktır.
7.1.3.
Sistemde kullanılacak her kabloya, sistem içinde eşi benzeri olmayan (unique) bir
kablo numarası verilmelidir. Yapılan tüm kablolama, kablo numaraları ve
mekanları detaylı olarak şemalandırılmalıdır.
7.1.4.
Kablo numaratör tipi ve numaralama sistemi TRT’nin numaralama sistemi ile aynı
olacak olup, numaralama sistemi yükleniciye TRT tarafından bildirilecektir.
7.1.5.
Kablolamada kullanılan video kablo ve konnektörlerinin tamamı yüksek kaliteli ve
HD-SDI 2.97 Gb/s sinyale uygun olacaktır. Kullanılacak kablolar Belden, Canford ,
Draka veya eşleniği olup, 90 metre mesafede 2,97 Gb/s HD-SDI sinyali sorunsuz
olarak iletebilecektir.
7.1.6.
Kullanılacak kablolar esnek ve rak içi montaja uygun yapı ve incelikte olacaktır.
7.1.7.
Video kabloların tamamında BNC koruyucu (sleeve) kullanılacaktır.
7.1.8.
Kullanılacak BNC konnektörler verilen video kablosuna
Telegartner, Canare veya eşleniği olacaktır.
7.1.9.
Kablolama için montaj mekanlarında bulunan mevcut tava sistemi kullanılacak
olup, gerekirse yüklenici tarafından ek tavalar monte edilecek ve sistemin her
17
uygun yapıda
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
yerinde enerji kabloları ile veri (video/audio/kontrol/ağ) kabloları farklı tavalar
üzerinden taşınacaktır.
7.2.
Montaj
7.2.1.
Cihaz odası (Sistem odası) olarak Boğaziçi Stüdyosu mevcut cihaz odaları
kullanılacaktır. İstekliler, mevcut cihaz odalarını inceleyebilirler. İdare tarafından
sağlanacak altyapının (kesintisiz enerji kaynağı, iklimlendirme vb.) yeterli
olmaması durumunda, teklif edeceği sistem için uygun altyapıyı sağlamalıdır.
7.2.2.
Cihaz odasında bulunacak teçhizatın yerleştirilmesi için gerekli sayıdaki cihaz rakı
dikey kablo tavaları ile birlikte yüklenici tarafından sağlanacak ve monte
edilecektir.
7.2.3.
Cihaz odasına yerleştirilecek olan raklar 19” genişliğinde, 42U yüksekliğinde ve 80
cm’ den az olmamak kaydıyla teklif edilen teçhizata uygun derinlikte olacaktır.
7.2.4.
Her rakta 2 adet 10 çıkışlı, ana giriş anahtarı 20 amperlik MDU (Main distribution
unit) bulunacaktır. Cihazların ana ve yedek güç kaynakları bu MDU’ lardan ayrı
ayrı beslenecektir. Kullanılacak MDU‘lar TRT’de kullanılan MDU’lar ile aynı teknik
özelliklere sahip olacaktır.
7.2.5.
Raklardaki boşluklar panellerle kapatılacaktır.
7.2.6.
Raklara yerleştirilecek cihazlar arasında havalandırmayı sağlamak amacıyla
ihtiyaca göre 1-2U boşluklar bırakılacaktır.
7.2.7.
Cihaz odasındaki bilgisayarlar (sunucular/iş istasyonları,vb.), cihaz dolaplarından
birisine yerleştirilecek, katlandığında en fazla 3U yüksekliğinde yer kaplayan
uygun sayıda ve yüklenici tarafından sağlanacak LCD ekran, klavye ve fare ile
yönetilebilmelidir. Bu maddede bahsedilen LCD ekran, klavye ve fare ile
bilgisayarlar arasındaki bağlantı yüklenici tarafından sağlanacak KVM
switch/switchler ile gerçekleştirilmelidir. KVM switch/switchler ile kontrol edilecek
bilgisayarların seçimi, klavye üzerinden gerçeleştirilebilmelidir.
7.2.8.
Cihaz odasında raklar arası kablo geçişlerinde HD-SDI 2.97 Gb/s sinyale uygun
yeterli sayıda CTP kullanılacaktır.
7.2.9.
Montaj sonrasında, tüm şemalar (raklardaki cihaz yerleşim şemaları, video/audio,
kontrol, ağ, enerji şemaları dahil) en son şekli ile hem basılı olarak hem de
elektronik ortamda TRT’ye teslim edilecektir.
7.2.10. Sistemlere ait tüm terminaller idarenin montaj öncesinde ya da sırasında
belirleyeceği mekanlara yüklenici tarafından konularak montajları yapılacaktır.
8.
8.1.
EĞİTİM
Satın alınacak sistemler için İstanbul’da aşağıda detayları verilen Türkçe tercümeli
işletme eğitimleri verilecektir:
18
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872

Server Kayıt Operatörleri Eğitimi
3 gün (8 kişi)

Kurgu Operatörleri Eğitimi
5 gün (10 kişi)

Server Yayın Operatörleri Eğitimi
3 gün (8 kişi)

Sistem Yöneticileri Genel İşletme Eğitimi
2 gün (4 kişi)

Transcode, Arşiv, Proxy Editing, İçerik Yönetimi
Yayın Akış Hazırlama Eğitimleri
8.2.
5 gün (30 kişi)
Satın alınacak sistemler için aşağıda detayları verilen ölçü-bakım eğitimleri
verilecektir:

Otomasyon Yazılımları Ölçü-Bakım Eğitimi
(Fabrikada) 5 gün (5 kişi)

Video Server Cihazları Ölçü-Bakım Eğitimi
(Fabrikada) 3 gün (5 kişi)

Non-linear-InPlace Kurgu Setleri Ölçü-Bakım Eğitimi
(İstanbul’da) 2 gün (5 kişi)
8.3.
9.
Ölçü-bakım eğitimlerinin
getirebilecektir:
ardından

Koruyucu bakım işlemleri

Hata teşhisi ve giderme

Cihaz konfigürasyonu

Yazılım yükleme ve güncelleme
kursiyerler
aşağıdaki
işlemleri
yerine
GARANTİ HİZMETLERİ
9.1.
Teklif edilecek tüm yazılım ve donanımlar için garanti süresi üç yıl olacaktır.
9.2.
Garanti sürecinde sistemin kesintisiz olarak çalışır durumda tutulması için gerekli
tüm yazılım ve donanım desteğinin sağlanması yüklenicinin sorumluluğunda
olacaktır.
9.3.
Temin edilen tüm yazılımlar için garanti süresi boyunca yükseltme (upgrade) ve
güncellemeler (update) ücretsiz olarak yapılacaktır.
10.
TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ
10.1. Satın alınacak sistemler için, sistemlerin müspet geçici kabulünü müteakip İdare
tarafından bildirilecek tarihten itibaren başlamak üzere, 1 yıl süre ile teknik destek
hizmeti sağlanacaktır.
19
TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi
Teknik Şartname
BTDB7-14-IH-38872
10.2. Yüklenici bu hizmet süresince TRT İstanbul Müdürlüğü’nde en az bir personel
bulunduracak ve bu hizmet için tahsis edilecek kişi/kişiler hizmet boyunca
oluşabilecek tüm teknik problemler ve işletme aksaklıklarına müdahale edebilecek
ve sorun çözebilecek derecede ilgili donanım ve yazılımlara hakim olacaklardır.
10.3. Yüklenicinin personeli Kurumda 7/24 süreyle TRT İstanbul Müdürlüğü’nde hazır
bulunacaktır.
10.4. Yüklenicinin personeli garanti kapsamında değişmesi, tamir edilmesi gerekebilecek
her türlü donanım ve modifiye edilmesi, yüklenmesi veya eklenmesi gerekebilecek
her türlü yazılım problemi durumunda işin en kısa sürede yapılabilmesi için gerekli
bağlantı ve organizasyonları sağlayacaktır.
10.5. Hizmet süresi boyunca TRT İstanbul Müdürlüğü’nde bulunan kanalın sistem
sorumlularıyla koordineli çalışılacak olup tüm müdahalelerde sistem sorumlularına
gerekli bilgi verilecek ve izinler alınacaktır.
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
1 009 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content