close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır
Yerel Hibe Programı
ilgi Beyan Etme Çağrısı 2014/15 Akademik Yılı için
Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı
BAŞVURU REHBERİ
1. AMAÇLAR:
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma hedefi doğrultusunda, aşağıda belirtilen amaçlarla, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Türk öğrenciler, mezunlar, ve profesyonellere burs verecektir.
Belirli bir alanda bilgi ve/veya becerilerini artırarak onlara ek eğitim fırsatları sunmak
Avrupa Birliği’nde eğitim alma ve çalışma deneyimlerini genişleterek onları Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmak
2. AÇIKLAMA:
Bu çağrı altında, bir AB Üye Devletinde (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç olacak şekilde) lisans kursu
veya yüksek lisans kursu veya kısa dönem eğitim programlarına, araştırma ve eğitimlere katılım için 3 farklı tipte burs verilecektir.
Tip A: Bir lisans eğitim programının bir akademik yılına yönelik burslar.
Tip B: Yüksek lisans eğitimin bir akademik yılına yönelik burslar (Master veya Doktora veya doktora sonrası programlar).
1
Tip C: Dil eğitimleri dahil kısa dönem eğitim programları, akademik araştırma veya mesleki kurslar, veya eğitim programlarına yönelik 2 ile 6 ay arası sürecek burslar.
Farklı burs tiplerinin farklı amaçları vardır ve farklı grupları hedeflemektedirler.
Başvuru sahipleri üç burs türünden bir tanesi için tek bir başvuru yapabilirler. Birden fazla
burs tipi için başvuru yapan başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilecektir. Okul ve
konaklama ücretleri, ve seyahat masraflarına katkı olacak şekilde toptan sabit bir miktar
olarak toplamda hedef olarak 100 kadar burs verilecektir. Her üç kategoride de ayrı listeler halinde rekabet olacaktır.
Bütçe
Bu çağrı için mevcut olan bütçe 1.560 milyon €’dur ve aşağıdaki şekilde bölünecektir: A
Tipi – Lisans bursları için 465,000 €; B Tipi – Lisans üstü bursları için 780,000€; C Tipi –
Kısa dönem programları için 315,000 €. B ve C Tipi burslar içinde alt kategoriler için aşağıda belirtildiği gibi ek miktarlar ayrılacaktır.
2014/2015 hibeleri için mevcut olan 1.560 milyon €’nun dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:
1. A TİPİ Lisans bursları için 465,000 € (L)
2. B TİPİ Yüksek Lisans bursları için 780,000 € (YL), bunun;
525,000€’ya tekabül eden %67’si Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda hiç eğitim almamış mezunlar için
ayrılacaktır.
255,000€’ya tekabül eden %33’ü, daha önce hiç bir AB ülkesinde okumamış ve şimdi okumak isteyenlere öncelik verilecek şekilde, Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında bir üniversiteden mezun olanlar için ayrılacaktır.
3. C TİPİ Kısa dönem bursları için 315,000€ (KDB), 103,950 €’ya denk gelen
%33’ü dil eğitimleri için ayrılacaktır.
Fonların maksimum düzeyde kullanılmasını sağlamak amacıyla Sözleşme Makamı olan British Council, bir veya daha fazla kategoride yeterli sayıda hak sahibi ve uygun adayın olmaması halinde kategoriler arasında yeniden finansman dağılımı yapma hakkını saklı tutar.
3. BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN KURALLAR
Başvuru süresinin sona erdiği gün halen Avrupa Birliği Program Destek Ofisi’nde (EUPSO)
veya British Council’da çalışan Kıbrıslı Türkler veya yüklenici firmalarından biri aracılığıyla Avrupa Komisyonu veya British Council Cyprus tarafından istihdam edilen Kıbrıslı Türkler muhtemel bir çıkar çatışması nedeniyle, başvuru yapmaya uygun değildirler. Bu kısıtlama aynı zamanda birinci ve ikinci derece akrabalar (çocuklar, ebeveyn ve kardeşler) için de geçerlidir. 3.1 A TİPİ Burslar – Lisans (L):
A TİPİ – Lisans Bursları için başvuru yapanlar Kıbrıslı Türk olmalı ve Kıbrıs’da bir lisede
kayıtlı lise son sınıf öğrencisi veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya dengi yüksek okulda kayıtlı olan öğrenciler olmalıdır. Kıbrıs’daki herhangi bir liseden mezun olan ve bir
lisans programına başlamak isteyenler de başvuru yapmak için uygundurlar. (Temmuz
2014 sonuna kadar mezun olmayı uman lisans öğrencileri B TİPİ – Yüksek Lisans Bursları altında başvurmalıdır).
2
Burs alanlar 2014/2015 akademik yılında, Kıbrıs’ın kuzeyi hariç olacak şekilde, bir AB
ülkesinde bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunda (ev sahibi ülke makamları tarafından resmi olarak akredite olan) bir lisans programına katılabilecekler. Burs 2014/2015 döneminde kullanılmalıdır ve ertelenemez. Akademik takvimler farklı ülkelerde farklılık göstermektedir, ve nispeten farklı olan takvimler de kabul edilebilir.
Burslar eğitim programının bir yılını kapsayacaktır. Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
Toptan ödeme şeklinde 15,000 € değerinde bir burs verilecektir. Bu rakam, ayda
1,420 € (bir akademik yılın 10 aylık bir dönem süreceği formülü üzerinden), buna ek
olarak 800 € uçak bileti masrafı (bu rakam ekonomi sınıfında gidiş dönüş uçak bileti için ortalama olarak belirlenmiştir) esas alınarak hesaplanmıştır. Kıbrıs’da okumak isteyen burslulara (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç olacak şekilde) ayda 750 € yapacak şekilde toptan olarak 7,500 € (bir akademik yılın 10 aylık bir dönem
süreceği formülü üzerinden) verilecektir. Bu burs programı altında aile veya çocuk ödenekleri verilemez. Sözleşme Makamı olan British Council, fonların kullanılmasına bağlı olarak en fazla 2
üstün başarılı başvuru sahibine seçtikleri lisans eğitim programında 3 yıla kadar burs verme hakkını saklı tutar. Bu lisans öğrencileri, 1 yıldan uzun olan lisans programları için başvurmuş olan grup içerisinden, değerlendirme sürecinde alınan en yüksek puanlar temelinde belirlenecektir. Ek yıllar için verilecek burs rakamı, devam ve başarı ile ilgili raporlara tabi olacak şekilde, ilk eğitim yılı için verilen yıllık toptan rakama eşit olacaktır. Lisans bursları için Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahiplerinde aranan nitelikler:
Kıbrıslı Türk olmak;
Kıbrıs’da doğmuş olmak veya ebeveyninden birinin Kıbrıs’da doğmuş olması;
31 Aralık 2014 itibarı ile en az 18 yaşında olmak. Başvuru sahibinin 31 Aralık 2014 öncesinde 18 yaşın altında olması ve seçme sürecinde başarılı olması halinde, velisinin British Council’in Çocuk Koruma Politikası uyarınca bir ebeveyn onay formu imzalaması gerekecektir. Bununla birlikte, bursun alınması için yapılacak sözleşmeyi velinin imzalaması gerekecektir*.
Sağlık durumunun iyi ve programa katılarak tamamlayabilecek durumda olması ve
sağlığında buna engel olacak bir durumun olmadığının beyan edilmesi.
2013/14 akademik yılında Kıbrıs’da bir lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı bir lisans öğrencisi olmak. Kıbrıs’daki
herhangi bir liseden mezun olmuş olanlar da başvurma hakkına sahiptir. (Önceden sadece lise mezunu olup halen herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı olmayanlar da başvurma hakkına sahiptir.). 2013/14akademik yılında Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı olan lisans öğrencileri bu kategori altında başvuru yapma hakkına sahip değildir.
En az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs’da okumuş olmak (bir ilkokul, ortaokul, lise
veya yüksek öğrenim kurumunda). Minimum 7 yıllık sürenin kesintisiz olması gerekmemektedir ve belirtilen tüm kurumlarda alınan eğitim sürelerinin toplamı
dikkate alınacaktır. Seçilen ev sahibi üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumundaki programın dilinde yeterli bilgi sahibi olmak.
Daha önce KT Toplumuna sağlanan AB burs programlarından, bir diğer deyişle
2007/08 ve 2008/09 Topluluk Burs Programı, 2009/10 AB Burs Programı ve 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 ve 2013/2014 Kıbrıs Türk Toplumu Burs Programından faydalanmamış olmak.
3
Yukarıda belirtilen tüm uygunluk kriterlerine uymayan başvuru sahipleri reddedilebilir.
*Bu, British Council’ın çocukların korunması politikaları ve sözleşme prosedürleri ile uyumludur.
Lisans bursları için gerekli olan belgeler:
Yakın zamanda çekilmiş, pasaport ebatında 2 fotoğraf.
Başvuru sahibinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası (sadece doğum belgesi kopyaları kabul edilecek, Kimlik Kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olduğu durumlarda, başvuru sahibinin doğum belgesi yanında,
ebeveyninden birinin Kıbrıslı Türk olduğu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin de sunulması gerekmektedir (ebeveyninin hem başvuru sahibinin doğum belgesinde hem de kendi doğum belgesinde yer alan açık isminin aynı olması
gerekmektedir). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla Kıbrıs Türk toplumu ile gerekli etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
Öğrenciye Kıbrıs’daki lisenin vermiş olduğu, en son tamamlanan akademik yıla ait karne ve/veya diploma kopyaları + Ingilizce tercümeleri (tasdikli olmayan
tercümeler de kabul edilecektir). Okulunuz karnenizin/diplomanızın İngilizce
versiyonunu vermiyorsa, bunlar ilgili eğitim makamlarından da alınabilir.
Sadece bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı olan lisans öğrencileri için geçerlidir: Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya dengi yüksek öğretim kurumunun o tarihe kadar olan akademik durum transkriptlerinin kopyaları +
İngilizce tercümeleri. Tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir. Başvuru sahibinin toplamda en az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs’da
okuduğunu gösteren (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumu) ek
belgeler, transkriptler, öğrenci karneleri/diplomalarının kopyaları + İngilizce
tercümeleri (tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir). Bu belgeler gitmiş olduğunuz okul/üniversite veya ilgili eğitim makamından alınabilir. Başvuru sahibinin Kıbrıs’da en az 7 yıl tam zamanlı olarak eğitim görmüş olduğunu belgeleyen sertifika veya transkriptlerin her bir akademik yıl için ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.
Orijinal İletişim Bilgileri Formu doldurulmalı, imzlanmalı ve üzerine tarih atılmalıdır. Başvuru sahibi şu anda geçerli olan adresini ve talep edilen diğer tüm tiletişim
bilgilerini belirtmelidir. From Ek E’dedir.
Başavuru sahibinin halen geçerli olan adresini gösteren herhangi bir belge kopyası. Burada gösterilen adres İletişim Bilgileri Formunda gösterilenle aynı olmalıdır. Başvuru formunda belirtilen üç programdan biri için koşullu veya koşulsuz kabul mektubunun/mektuplarının kopyası. Veya
alternatif
olarak,
üniversitenin/üniversitelerin veya dengi yüksek öğrenim kurumunun/kurumlarının prensipte başvuru sahibinin başvurusunu değerlendirmeye istekli olduğunu
gösteren herhangi bir yazışma.
Mevcut ise, müfredat dışı faaliyetleri gösteren belgelerin bir kopyası (örn. staj, gönüllülük çalışmaları, iş deneyimi, gençlik örgütleri vs.).
Yukarıda belirtilen gerekli belgelerin tümünü sunmayan başvuru sahipleri
reddedilebilir. Sunulan belgeler kontrol edilecek ve belgelerinin uydurma olduğu tespit edilen adaylar reddedilecektir.
Başarılı olamayan adayların sertifikaları/belgelerinin sadece talep üzerine geri verileceğine dikkatinizi çekmek isteriz.
4
3.2 B TİPİ Burs – Yüksek Lisans (YL):
B TİPİ – YL Bursu için başvuran adaylar en geç Temmuz 2014’te mezun olmayı bekleyen yüksek lisans veya lisans öğrencileri olmalıdır. Bilgi ve/veya becerilerini artırmak isteyen, geçmiş akademik yılların mezunları da başvuru yapma hakkına sahiptir.
Hiçbir zaman Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumunda eğitim almamış olan Kıbrıslı Türk Mezunlar, bütçenin 2. sayfasında belirtilen ve B Tipi burslar için mevcut olan bütçenin ortalama %67’si için ayrı bir sıralama listesi üzerinden seçilecektir. Kıbrıs’ın kuzeyi dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da başvurma hakkına sahiptir, ancak bütçenin 2. sayfasında belirtilen ve B Tipi burslar için mevcut olan bütçenin ortalama %33’ü için ayrı bir sıralama listesi üzerinden seçileceklerdir.
Avrupa Komisyonu, daha önce bir AB ülkesinde okumuş olanları bu program için farklı bir ülke seçmeye teşvik eder.
Burs alanlar, bir AB Üye Devletinde (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç) bir üniversite veya (ev sahibi ülkenin makamları tarafından resmi olarak akredite edilmiş) dengi bir yüksek öğrenim kurumunda 2014/15 akademik yılı için bir yüksek lisans programını takip
edebileceklerdir.
Burslar yalnızca, başvuru çağrısının şartlarına göre 1 Eylül 2014 ile 31 Ağustos 2015
arasında olduğu varsayılan 2014/15 akademik yılı için verilecektir. Burslar 2014/15’te kullanılmalıdır ve ertelenemez. Akademik takvimler farklı ülkelerde değişiklik göstermektedir, dolayısıyla nispeten farklı olan takvimler kabul edilebilir. Burslar, eğitim
programının bir akademik yıla kadar olan kısmını kapsayacaktır. Seçilen program tam zamanlı bir program olmalıdır.
Toptan ödeme şeklinde 15,000 € değerinde bir burs verilecektir. Bu rakam, ayda 1,420 € (bir akademik yılın 10 aylık bir dönem süreceği formülü üzerinden), buna ek olarak 800 € uçak bileti masrafı (bu rakam ekonomi sınıfında gidiş dönüş uçak bileti için ortalama olarak belirlenmiştir) esas alınarak hesaplanmıştır. Kıbrıs’da okumak isteyen burslulara (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç olacak şekilde) ayda 750 € yapacak şekilde toptan olarak 7,500 € (bir akademik yılın 10 aylık bir dönem süreceği formülü üzerinden) verilecektir.
Bu burs programı altında aile veya çocuk ödenekleri verilemez. Sözleşme Makamı olan British Council, fonların kullanılmasına bağlı olarak en fazla 2 üstün başarılı başvuru sahibine seçtikleri yüksek lisans eğitim programında 3 yıla kadar burs verme hakkını saklı tutar. Bu öğrenciler, daha önce hiç Kıbrıs’ın kuzeyi dışında eğitim almamış olan başvuru sahipleri arasından seçilecektir. Bu bursları, değerlendirme sürecinde, 1 yıldan daha uzun yükske lisans programları için başvurmuş olan grup içerisinde en yüksek puanı alan 2 kişi alacaktır. Ek yıllar için verilecek burs rakamı, devam
ve başarı ile ilgili raporlara tabi olacak şekilde, ilk eğitim yılı için verilen yıllık toptan rakama eşit olacaktır. Halen çalışmakta olan başvuru sahiplerinin başvuru yapmadan önce, işyerlerinden almaları gereken izin konusunda işverenleri ile uygun ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir. Maaşları ve işe geri dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali ayarlamaları, işverenler ile başvuru sahiplerinin kendileri netleştirecektir.
5
Yüksek lisans bursları için Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahiplerinde aranan nitelikler:
Kıbrıslı Türk olmak;;
Kıbrıs’da doğmuş olmak veya ebeveyninden birinin Kıbrıs’da doğmuş olması;;
Sağlık durumunun iyi ve programa katılarak tamamlayabilecek durumda olması ve sağlığında buna engel olacak bir durumun olmadığının beyan edilmesi.
Bir üniversite diplomasına sahip olmak. Lisans eğitimlerinin son yılında kayıtlı olan lisans öğrecileri, Temmuz 2014’e kadar mezuniyet diplomalarını almaları koşulu ile başvuruda bulunabilirler. Mezuniyet diploması alınamadığı takdirde, eğer verilmişse, burs geri alınacaktır.
En az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs’da okumuş olmak (bir ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumunda). Minimum 7 yıl sürenin kesintisiz olması gerekmemektedir ve belirtilen tüm kurumlarda alınan eğitim sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır. Seçilen ev sahibi üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumundaki programın dilinde yeterli bilgi sahibi olmak.
Daha önce KT Toplumuna sağlanan AB burs programlarından, bir diğer deyişle 2007/08 ve 2008/09 Topluluk Burs Programı, 2009/10 AB Burs Programı ve 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 ve 2013/2014 Kıbrıs Türk Toplumu Burs Programından faydalanmamış olmak.
Yukarıda belirtilen tüm uygunluk kriterlerine uymayan başvuru sahipleri reddedilebilir.
Yüksek lisans bursları için gerekli olan belgeler:
Yakın zamanda çekilmiş, pasaport ebatında 2 fotoğraf.
Başvuru sahibinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası (sadece doğum belgesi kopyaları kabul edilecek, Kimlik Kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olduğu durumlarda, başvuru sahibinin doğum belgesi yanında, ebeveyninden birinin Kıbrıslı Türk olduğu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin de sunulması gerekmektedir (ebeveyninin hem başvuru sahibinin doğum belgesinde hem de kendi doğum belgesinde yer alan açık isminin aynı olması gerekmektedir). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla Kıbrıs Türk toplumu ile gerekli etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
Bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunun verdiği transkriptlerin ve/veya
tüm diplomaların kopyası (Üniversite ve varsa Master ve Doktora diplomaları) +
İngilizce tercümeleri (tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir).
Sadece Kıbrıs’ın kuzeyi dışındaki bir üniversiteden mezun olanlar için geçerlidir:
başvuru sahibinin mezun olduğu universitenin not sisteminin bir kopyası.
Başvuru sahibinin toplamda en az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs’da
okuduğunu gösteren (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumu) ek
belgeler, transkriptler, öğrenci karneleri/diplomalarının kopyaları + İngilizce
tercümeleri (tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir). Bu belgeler gitmiş olduğunuz okul/üniversite veya ilgili eğitim makamından alınabilir. Başvuru sahibinin Kıbrıs’da en az 7 yıl tam zamanlı olarak eğitim görmüş olduğunu belgeleyen sertifika veya transkriptlerin her bir akademik yıl için ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.
Orijinal İletişim Bilgileri Formu doldurulmalı, imzlanmalı ve üzerine tarih atılmalıdır. Başvuru sahibi şu anda geçerli olan adresini ve talep edilen diğer tüm iletişim
bilgilerini belirtmelidir. From Ek E’dedir.
6
Başavuru sahibinin halen geçerli olan adresini gösteren herhangi bir belge kopyası. Burada gösterilen adres İletişim Bilgileri Formunda gösterilenle aynı olmalıdır. Başvuru formunda belirtilen üç programdan biri için koşullu veya koşulsuz kabul mektubunun/mektuplarının kopyası. Veya alternatif olarak, üniversitenin/üniversitelerin veya dengi yüksek öğrenim kurumunun/kurumlarının prensipte başvuru sahibinin başvurusunu değerlendirmeye istekli olduğunu gösteren herhangi bir yazışma.
Mevcut ise, müfredat dışı faaliyetleri gösteren belgelerin bir kopyası (örn. staj, gönüllülük çalışmaları, iş deneyimi, gençlik örgütleri vs.).
Yukarıda belirtilen gerekli belgelerin tümünü sunmayan başvuru sahipleri
reddedilebilir. Sunulan belgeler kontrol edilecek ve belgelerinin uydurma olduğu tespit edilen adaylar reddedilecektir.
Başarılı olamayan adayların sertifikaları/belgelerinin sadece talep üzerine geri verileceğine dikkatinizi çekmek isteriz.
3.3 C TİPİ Burslar – Kısa Dönem Programlar (KDP):
C TİPİ Burslar için başvuracak olanlar şunlar olabilir;
Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışan veya çalışmış olan ve profesyonel bilgi ve/veya profesyonel becerilerini artırmak isteyen, iş çevrelerinden, öğretmenler ve eğitmenler dahil olmak üzere eğitim çevrelerinden, kültür ve sanat veya diğer teknik, idari veya mesleki iş çevrelerinden, serbest meslek sahibi olanlar dahil
profesyoneller.
veya
Kıbrıs’ın kuzeyinde okuyan veya çalışan, akademik bilgi ve/veya araştırma becerilerini geliştirmek için araştırma ve/veya çalışmalar yapmak isteyen
akademisyenler/araştırmacılar.
Bu kategorilere uyan adaylar 2014/15 akademik yılında, bir AB Üye Devletindeki bir üniversite veya dengi akademik veya profesyonel kurum veya eğitim/araştırma merkezinde
(Kıbrıs’ın kuzeyi hariç), örn. mesleki eğitim programları, dil kursları veya araştırma yapmak için en az 2 ile en fazla 6 ay süreli kısa dönem kurslar için başvuruda bulunabilirler. Burslar yalnızca, başvuru çağrısının şartlarına göre 1 Eylül 2014 ile 31 Ağustos 2015 arasında olduğu varsayılan 2014/15 akademik yılı için verilecektir. Burslar 2014/15’te kullanılmalıdır ve ertelenemez. Nispeten farklı olan takvimler kabul edilecektir. Kısa dönem yaz kursları/araştırmaları için başvuru yapan adaylar en geç 2015 yazında gerçekleştirilecek programlar seçmelidir. Burslar en az 2 ve en çok 6 aylık bir eğitim veya araştırma süresini kapsayacaktır. Seçilen program tam zamanlı bir program olmalıdır.
Burs rakamı, ayda 1,420 € üzerinden hesaplanacak ve buna ek olarak uçak bileti masrafları için de 800 € (bu rakam ekonomi sınıfında gidiş dönüş uçak bileti için ortalama olarak belirlenmiştir) verilecektir.
Kıbrıs’da okumak veya eğitim almak isteyen burslulara verilecek rakam (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç olacak şekilde) ayda 750 € üzerinden hesaplanacaktır.
Bu burs programı altında aile veya çocuk ödenekleri verilemez. 7
Halen çalışmakta olan başvuru sahiplerinin başvuru yapmadan önce, işyerlerinden almaları gereken izin konusunda işverenleri ile uygun ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir. Maaşları ve işe geri dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali ayarlamaları, işverenler ile başvuru sahiplerinin kendileri netleştirecektir.
Kısa Dönem Programlar için Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahiplerinde aranan nitelikler:
Kıbrıslı Türk olmak;;
Kıbrıs’da doğmuş olmak veya ebeveyninden birinin Kıbrıs’da doğmuş olması;;
Sağlık durumunun iyi ve programa katılarak tamamlayabilecek durumda olması ve sağlığında buna engel olacak bir durumun olmadığının beyan edilmesi.
Kısa dönem kurslar/eğitim için en az lise diplomasına veya araştırma yapmak için bir üniversite diplomasına sahip olmak.
1 Ocak 2009 ile 1 Haziran 2014 tarihleri arasında, Kıbrıs’ın kuzeyinde şu anki mesleğinde toplamda en az üç tam yıllık iş deneyimine sahip olmak.
Seçilen ev sahibi üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumundaki programın dilinde yeterli bilgi sahibi olmak. Dil kursuna gidecek olanlar, temel başlangıç düzeyindeki dil kursları için başvuru yapamaz.
Daha önce KT Toplumuna sağlanan AB burs programlarından, bir diğer deyişle 2007/08 ve 2008/09 Topluluk Burs Programı, 2009/10 AB Burs Programı ve 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 ve 2013/2014 Kıbrıs Türk Toplumu Burs Programından faydalanmamış olmak.
Yukarıda belirtilen tüm uygunluk kriterlerine uymayan başvuru sahipleri reddedilebilir.
Kısa Dönem Programlar için gerekli olan belgeler:
Yakın zamanda çekilmiş, pasaport ebatında 2 fotoğraf.
Başvuru sahibinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası (sadece doğum belgesi kopyaları kabul edilecek, Kimlik Kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olduğu durumlarda, başvuru sahibinin doğum belgesi yanında,
ebeveyninden birinin Kıbrıslı Türk olduğu ve Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesinin de sunulması gerekmektedir (ebeveyninin hem başvuru sahibinin doğum belgesinde hem de kendi doğum belgesinde yer alan açık isminin aynı olması gerekmektedir). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla Kıbrıs Türk toplumu ile gerekli etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
Sahip olunan en üst düzey diplomanın bir kopyası (hangisi mevcut ise, lise diploması veya Üniversite/Master diploması veya Doktora diploması) + İngilizce tercümesi (tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir).
İstihdam edilen profesyoneller veya öğretmen/akademisyen/araştırmacılar için: İşteki rolü, sorumlulukları, görevleri/işleri net bir şekilde açıklayan orijinal istihdam belgesi/sertifikaları + İngilizce tercümesi/leri (tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir). İstihdam sertifikası/ları istihdamın süresini göstermeli, ilgili
işverenin antetli kağıdına yazılmalı, işverenin iletişim bilgilerini içermeli ve gereken
şekilde imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri uyarınca, sertifika/lar 1 Ocak 2009 ve 1 Haziran 2014 arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç tam yıl iş deneyimine sahip olunduğunu göstermelidir. Veya serbest çalışan başvuru sahipleri için: orijinal tescil belgesi veya işletme izni, ve 1 Ocak 2009 ve 1
Haziran 2014 arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç tam yıl iş deneyimine sahip 8
olunduğunu gösteren destekleyici belge/ler + İngilizce tercümesi/leri (tasdikli
olmayan tercümeler kabul edilecektir).
Sadece işsiz başvuru sahipleri için geçerlidir: Kıbrıs’ın kuzeyinden alınan orijinal işsizlik belgesi veya başvuru sahibinin 1 Ocak 2012 ile 1 Haziran 2014 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşadığını gösteren herhangi bir belge +
İngilizce tercümesi/leri (tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir).
Original Contact Details Form filled in, signed and dated. The applicant should fill
Orijinal İletişim Bilgileri Formu doldurulmalı, imzlanmalı ve üzerine tarih atılmalıdır. Başvuru sahibi şu anda geçerli olan adresini ve talep edilen diğer tüm iletişim
bilgilerini belirtmelidir. From Ek E’dedir.
Başavuru sahibinin halen geçerli olan adresini gösteren herhangi bir belge kopyası. Burada gösterilen adres İletişim Bilgileri Formunda gösterilenle aynı olmalıdır. Veya alternatif olarak, üniversitenin/üniversitelerin veya dengi yüksek öğrenim kurumunun/kurumlarının prensipte başvuru sahibinin başvurusunu değerlendirmeye istekli olduğunu gösteren herhangi bir yazışma.
Yukarıda belirtilen gerekli belgelerin tümünü sunmayan başvuru sahipleri
reddedilebilir. Sunulan belgeler kontrol edilecek ve belgelerinin uydurma olduğu tespit edilen adaylar reddedilecektir.
Başarılı olamayan adayların sertifikaları/belgelerinin sadece talep üzerine geri verileceğine dikkatinizi çekmek isteriz.
4. NASIL BAŞVURU YAPILIR?
4.1 Başvuru Formları ve Başvuru Rehberi
Başvuru formları, başvuru rehberi, İletişim Bilgileri formu, ve diğer belgeler www.abburs.eu
resmi web sitesinden indirilebilir. Web sitesinde aynı zamanda, tüm önemli tarihler ve son başvuru tarihleri, etkinlikler ve AB Burs Programı ve seçme prosedürü ile ilgili daha fazla
detay bilgiye ulaşılabilir. Program 10 Nisan 2014 itibarı ile, yerel medyada ve web sitesinde
belirtilen bir dizi etkinlik aracılığıyla, programa özel bir Facebook sayfası ve diğer sosyal
medya yoluyla tanıtılacaktır.
British Council, tüm AB Üye Devletlerindeki kurslar ve programlara nasıl başvurulacağı ve
AB’de okumak konusunda Bilgilendirme Günleri düzenleyecektir. Tüm bu etkinliklerin tarih ve yerleri web sitesinde ve Facebook’ta yayınlanacaktır.
4.2 AB Üye Devletlerinde bir Eğitim Programının Seçilmesi
Evsahibi olacak AB ülkesinde bir eğitim programının seçilmesi ve AB kurumuna başvuru süreci, burs başvurusundan bağımsızdır ve tamamen başvuru sahiplerinin kendileri tarafından yapılmalıdır. British Council, tüm AB Üye Devletlerindeki Avrupa üniversitelerinde eğitim programlarına başvurular konusunda açık bilgilendirme günleri ve oturumlar düzenleyecektir. Çeşitli AB ülkelerinden, kurslarla ilgili soruları daha detaylı olarak cevaplandırabilecek, İngilizce dilinde sağlanan lisans ve yüksek lisans geniş bir dizi kurs dahil, ülkelerindeki fırsatları anlatacak konuşmacılar davet edilecektir. Bu etkinlikler
Kıbrıs’ın kuzeyinde farklı bölgeler ve mekanlarda yer alacaktır. Söz konusu bilgilendirme günleri ve oturumlarla ilgili bilgiler www.abburs.eu web sitesinde görülebilecektir.
9
Burs programına yönelik başvurularını vermeden önce en kısa zamanda, seçtikleri programla ilgili olarak gitmeyi tasarladıkları AB üniversitesi veya kurumu veya şirketi vs. ile temasa geçme ve AB ülkesindeki ilgili ev sahibi üniversite ya da kurumun, seçtikleri eğitim programıyla ilgili kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını öğrenme sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir. www.abburs.eu sitesinde, finansal planlamayla ilgili faydalı bilgiler ve önerilerin yanı sıra, AB ülkelerinde eğitim almak, tüm AB ülkelerindeki üniversite ve kolejler, İngilizce dilinde olan kursların neler olduğunu aktaran linkler/bilgiler bulunabilir.
Bu program kapsamında, program seçenekleri, kurs türü ya da eğitim alınabilecek alanlarla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bu burs programından en iyi şekilde yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin tüm AB Üyesi Devletlerde eğitim görme olanağını değerlendirmeleri şiddetle tavsiye edilir (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç).
4.3 Başvuru Prosedürü
Başvuru formları ve Başvuruda bulunacak olanlar için Rehber, İletişim Bilgileri Formu ve Banka Bilgileri Formu (yalnızca başarılı olan adaylar için) elektronik olarak 10 Nisan 2014
tarihinden itibaren www.abburs.eu websitesinden indirilebilecek.
Başvuru sahiplerinin başvuracakları burs türüne uygun olan başvuru formunu doldurmaları gerekecektir. A Tipi- Lisans (L), veya B Tipi- Yüksek Lisans (YL) veya C Tipi - Kısa Dönem Program (KDP). Başvurularını verirken, başvurdukları burs için uygun olduklarını ve belirtilen tüm gerekli belgeleri ve tercih ettikleri eğitim programını gösteren belgeleri sunmalıdırlar. (Uygunluk kuralları ve gerekli belgelerle ilgili bölümler için bakınız sayfa 2-8).
Başvuru sahiplerinin yararlanmak istedikleri burs programına ait başvuru formunu kullandıklarından emin olmaları tavsiye edilir. Aynı zamanda, bir de İletişim Bilgileri Formu doldurmalıdırlar.
4.4 Başvuru Formunun Doldurulması
Başvurular İngilizce olarak doldurulmalıdır.
3 farklı burs tipi için ayrı ayrı başvuru formları vardır. Başvuru sahiplerinin, yararlanmak istedikleri burs programına göre doğru başvuru formunu kullandıklarından emin olmaları gerekmektedir.
Başvuru sahiplerinin başvurularını kendilerinin hazırlayıp tamamlamaları zorunludur. 3. taraflarca hazırlandıklarına ve/veya tamamlandıklarına dair deliller içeren başvurular (ör. Danışmanlar, rehber öğretmenler) kabul edilmeyecektir.
Her bir burs türüne göre ayrı olan başvuru formları elektronik olarak doldurulmalıdır. Farklı burs türlerine yönelik başvuru formları www.abburs.eu sitesinden indirilebilir,
ve bir bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarda doldurulmalı, daha sonra çıktısı alınmalı, imzalanmalı ve üzerine tarih atılmalıdır. Başvuru sahipleri, başvuru formu üzerinde şu bilgileri belirtmelidir: seçtikleri burs türü, tercih ettikleri eğitim programı için seçtikleri AB ülkesi, dil yeterlilik sınavı için hangi dili seçtikleri (seçilen eğitimin diline uygun Avrupa Birliği resmi dillerinden herhangi biri), motivasyon mektubu ile
mülakatın hangi dilde olacağı (seçilen eğitimin diline uygun Avrupa Birliği resmi dillerinden herhangi biri). Telefon, e-posta ya da posta yolu ile yapılacak değişiklik
talepleri kabul edilmeyecektir.
İletişim Bilgileri Formu da doldurulmalıdır ve bu form web sitesinden indirilebilir. EK E’dedir.
10
4.3 Başvuruların Teslim Edilmesi
Başvuru sahibi veya başvuru sahibi adına hareket eden herhangi bir kişinin başvuru formu ile tüm gerekli dokümanları British Council ofisine şahsen getirmesi ve karşılığında imza atması gerekmektedir. Postayla ya da e-posta ile alınan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların teslim edileceği adres :
AB Burs Programı Ofisi,
7 Şht. Üsteğmen Ünal Genç Sok,
Marmara Bölgesi,
Lefkoşa.
Ofisin yerini gösteren harita:: http://goo.gl/maps/MRXig
Yalnızca istisnai durumlarda, geçici bir süre için yurt dışında yaşayan başvuru sahipleri eksiksiz başvurularını gerekli dokümanlarla beraber, taahhütlü kargo hizmetiyle kapalı zarfta gönderebilirler. Bu başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olmasını sağlamak onların mesuliyetindedir.
Yurtdışından kargo ile gönderilen belgelerde oluşacak herhangi bir hasardan ya da geç teslim edilmelerinden British Council sorumlu tutulamaz.
Çalışma saatleri 10 Nisan - 30 Mayıs
Pazartesi
10.00 – 14.00
Salı
08.30 – 13.00, 14.00 – 17.00
Çarşamba
10.00 – 14.00
Perşembe
08.30 – 13.00, 14.00 – 17.00
Cuma
Kapalı
Çalışma saatleri 19 Mayıs – 30 Mayıs
Pazartesi
10.00 – 17.00
Salı
8.30 – 17.00
Çarşamba
10.00 – 17.00
Perşembe
8.30 – 17.00
Cuma
10.00 – 17.00
19-30 Mayıs arasında başvuruların alınması için uygulanabilecek ek çalışma saatleri web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Başvuruların başvuru türüne göre belirtilmiş tüm gerekli dokümanlarla beraber
teslim edilmesi gerekmektedir (bakınız sayfa 2-8).
11
Başvuru sahibinin başvurusunu onun adına zarf içinde getiren kişi, başvuru sahibinin tam ismini, iletişim detaylarını, Kimlik/Pasaport numarasını ve doğum tarihini vermek zorunda olacaktır. Başvuru formları ile İletişim Bilgileri Formu da dahil olmak üzere diğer tüm gerekli belgeler eksiksiz olark tek bir set olarak, büyük bir zarf içinde ve zarfın ön yüzünde başvuru sahibinin açık bir şekilde yazılmış ismi ve adresiyle birlikte teslim edilmelidir. Zarf kapatılıp başvuru sahibi tarafından imzalanmalı ve son başvuru tarihinden önce teslim edilmelidir.
British Council başvuru sahibinin zarfını alarak karşılığında başvurunun alındığına dair imzalı ve tarihi belirten bir belge ile başvuru sahibine özel bir aday numarası verecektir.
Eksik kalan herhangi bir belge son başvuru tarihine kadar tamamlanabilir ancak,
ilgili belge ayrı kapalı bir zarfta olmalıdır ve zarfın üzerinde başvuru sahibinin ismi, adresi, doğum tarihi ve aday numarası belirtilmelidir.
Adayların, başvuru yapılırken herhangi bir belgenin eksik olmaması için başvuru formuyla birlikte sağlanan kontrol listesine göre belgeleri kontrol etmeleri şiddetle tavsiye edilir. Tüm gerekli belgelerin temin edilmesini sağlamak tamamen başvuru sahibinin sorumluluğudur.
4.4 Son Başvuru Tarihi
Başvurular 10 Nisan 2014‘ten 30 Mayıs 2014 tarihine kadar, yukarıda belirtilen çalışma saatleri içinde teslim edilebilir.
Son başvuru tarihi 30 Mayıs Cuma, saat tam 17:00 Kıbrıs saatidir, yer ise British Council
ofisidir. Adres şudur:
British Council
AB Burs Programı Ofisi,
7, Şht. Üsteğmen Ünal Genç Sok.
Marmara Bölgesi, Lefkoşa.
12
5. AÇIKLAMA TALEPLERİ
Adayların sormak istedikleri sorular veya spesifik soruları varsa, başvurular için belirtilmiş olan son tarihten en geç 21 gün öncesine kadar (yani 9 Mayıs 2014, Cuma gününden önce) bunları web sitesi üzerinden e-posta veya Facebook yoluyla gönderebilirler. E-posta
adresi [email protected]’dur. Sorularla ilgili cevaplar son başvuru tarihinden en geç 11 gün önce (yani 19 Mayıs 2014, Pazartesi günü) www.abburs.eu web sitesinde ve Facebook
gibi sosyal medyada yayınlanacaktır.
Adayların başvuru formlarını, web sitesini detaylı olarak inceledikten ve diğer adaylar tarafından talep edilen tüm açıklama ve cevapları web sitesinde okuduktan
sonra doldurmaları önerilir. Bu cevaplarda, adayın başvurusunun içeriğini etkileyecek önemli bilgiler yer alabilir. Adaylar, başvurularının reddedilmesine sebep olmamak için bu cevap ve açıklamaları dikkate almalıdırlar.
6. SEÇME SÜRECİ
Değerlendirme Aşamaları Başvuru sahipleri, EK D’de belirtilen değerlendirme kriterleri uyarınca 3 aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır:
1. Uygunluk kriterlerine haiz olmak ve akademik belgeler ve diğer tüm gerekli belgelerle birlikte bir başvuru yapmış olmak ve gerekli tüm resmi/idari prosedüre uygunluk.
2. Aşağıdaki sınavlarda adayların değerlendirilmesi:
Herhangi bir resmi AB dilinde dil yeterliliği – British Council’ın APTIS testi aracılığıyla İngilizce yeterliliği veya eğitim programının verileceği dil ile örtüşen,
adayın seçeceği bir başka AB dil yeterlilik sınavı.
Türkçe veya İngilizce olarak sözel ve sayısal muhakeme testi. Birçok adayın testi Türkçe olarak yapması beklenmektedir ancak, yeterince Türkçe bilmeyen adaylar testi İngilizce olarak yapmayı seçebilirler. Tüm adaylar seçtikleri dili başvuru formunda belirtmelidir.
Adayın, tercih edeceği resmi bir AB dilinde, eğitim görmek istediği programla ilgili bir motivasyon mektubu yazması gerekecektir. 3. Adayın eğitim göreceği programla ilgili tercih edeceği resmi bir AB dilinde yapılacak mülakat.
6.1 1. AŞAMA: Uygunluk
İlk olarak, başvuru formları ve diğer destekleyici belgeler temelinde, başvuru sahiplerinin başvurudukları burs türü için belirtilen kriterlere uygun olup olmadıkları değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri, 2-8. sayfalarda yer alan, ilgilendikleri burs türünün uygunluk kriterleri ile gerekli belgeler listesini dikkatle okumalıdırlar. Bu kriterlere haiz olduklarını kanıtlamayanlar ve/veya gerekli tüm belgeleri sunmayanların başvuruları bu aşamada reddedilecek ve değerlendirme sürecinin daha sonraki aşamalarına geçme hakkını elde edemeyeceklerdir. Yalnızca uygun olduklarını kanıtlayanlar ve gerekli tüm belgeleri sunanlar ikinci aşamaya davet edilecektir.
6. 2 2. AŞAMA: Değerlendirmeler
Adaylar, sınav koşulları çerçevesinde Lefkoşa’daki Merit Hotel’de, belirlenecek bir günde yazılı bir değerlendirmeden geçecektir. Adres, Merit Hotel, Bedrettin Demirel Caddesi,
Lefkoşa’dır. Değerlendirmenin yapılacağı tahmini tarihler şöyledir:
13
A, B, ve C Tipi Başvuru Sahipleri
14 Haziran, Cumartesi
15 Haziran, Pazar
Bu tarih web sitesinde teyit edilecektir. Girmeleri gereken sınavın zamanı adaylara önceden bildrilecektir. Belirlenen tarihlerin her birinde, farklı saatlerde farklı oturumlar düzenlenecektir. Herhangi bir istisna yapılmayacağından adaylar, web sitesinde teyit
edilecek olan tarihlerde sınava girmeye hazır olmalıdırlar. Daha fazla bilgi www.abburs.eu
web sitesinde olacaktır.
Bu değerlendirmede yer alacak bölümler şöyledir:
1. Dil yeterliliği – British Council’in APTIS testi ile İngilizce yeterliliği (en fazla 55 dakika) veya başvuru sahibinin seçeceği başka bir resmi AB dilinde dil sınavı (İngilizce dışındaki resmi AB dilleri hakkında daha fazla bilgi için sayfa 14, 7.2’ye
bakınız).
2. Sözel ve sayısal muhakeme testi (en fazla 30 dakika – Türkçe veya İngilizce). Bu
çoktan seçmeli bir sınavdır. Başvuru sahiplerinin çoğu bu sınavı Türkçe olarak yapacaklardır, ancak yeterince Türkçe bilmeyen başvuru sahipleri bu testi İngilizce olarak yapmayı seçebilirler. Tüm başvuru sahipleri başvuru formlarında tercih ettikleri dili belirtmelidir.
3. Resmi bir AB dilinde bir motivasyon mektubu – Başvuru sahipleri, seçilen eğitim programının verileceği dile uygun bir resmi AB dilinde, bir sınav ortamında motivasyon mektubu yazacaklar (45 dakika).
Adaylar, başvuru formunda dil yeterlilik testi için hangi dilde sınava gireceklerini
önceden belirtmelidirler. AB ülkelerinde İngilizce olarak eğitim verilen kurslara katılmak isteyen başvuru sahipleri İngilizce Yeterlilik testine (APTIS) girmelidirler.
Testlerin ardından A, B ve C tipi burs adayları dil yeterlilik testleri ve sözel ve sayısal muhakeme test sonuçları neticelerine göre sıralandırılacaktır. İlk 200’e girebilenler son aşamaya davet edilecek ve son aşamada motivasyon mektupları değerlendirilip mülakata alınacaklar. 6.3 3. AŞAMA: Motivasyon mektubu ve mülakat
İlk 200 kişi arasına giren başarılı adaylar mülakata çağrılacak ve motivasyon mektupları mülakat sırasında değerlendirilerek her ikisi için aldıkları not, puanlarına eklenecektir. Motivasyon mektubu ve mülakat için değerlendirme kriterleri EK D’de yer almaktadır. 2. aşamada iki aday toplamda aynı puanı alır ve mülakata çağrılmaya hak kazanırlarsa, mülakatta daha yüksek puan alan aday daha üst sıraya yerleşecektir.
Mülakat için Seçme
Sıralama listesinde ilk 200’e giren başvuru sahipleri 100 kadar burs için mülakata girmek
üzere kısa listeye alınacaklar. A Tipi burs için 60 mülakat, B Tipi burslar için 100 mülakat ve C Tipi burslar için 40 mülakat olacak ve bu 40’ın 14’ü dil eğitimine yönelik olacaktır (bu kategorilere ayrılan finansmanın %’sine göre).
British Council, mülakat kategorileri arasında bir veya daha fazla kategoride gerekli
vasıflara haiz adayların sayısına göre yeniden ayarlama yapma hakkını saklı tutar. 14
6.4 Mülakatlar
Mülakatlar 30 Haziran, Pazartesi - 11 Temmuz, Cuma tarihleri arasında British Council ofisi,
7, Şht. Üsteğmen Ünal Genç Sok. Marmara Bölgesi, Lefkoşa adresinde yapılacaktır. Mülakatlar dış/uluslararası değerlendirmecilerden oluşan bir ekip tarafından 3 panel halinde gerçekleştirilecektir. Mülakatlar 20 dakika sürecek ve 2 veya 3 değerlendirmeciden oluşan panel adaylara sorular yöneltecektir. Gözlemciler de mülakatları izleyebilecek ancak mülakata dahil olamayacaklardır. Seçilen adaylarla yapılacak mülakatlar adayların katılmak istedikleri eğitim prgramına uygun AB dilinde olacak ve motivasyon mektubu da
yine o dilde yazılacaktır. (Lütfen EK D’de Mülakat için öngörülen Değerlendirme Kriterlerine bakınız). Mülakata vaktinde gelmeyen adaylar kabul edilmeyecektir.
Adaylar burs almaya hak kazanabilmek için mülakatta %60 puan almalıdırlar. A, B ve
C tipi burslara - akademik ve kısa dönemli profesyonel kurslara başvuran adaylar 30 üzerinden en az 18 almalıdırlar. Kısa dönem dil kurslarına yani C Tipi burslara başvuranlar ise 40 üzerinden 24 almalıdırlar.
6.5 Toplam Puan
Dış değerlendirmeciler tarafından yapılacak mülakatların ardından, değerlendirme testlerinden (dil yeterliliği, sözel ve sayısal muhakeme testi), motivasyon mektubu ve mülakattan elde edilen notlara, aşağıdaki tablolar uyarınca, ilgili burs tipine göre bir ağırlık verilerek toplam not hesaplanacaktır.
Burs alamaya hak kazanabilmeleri için adayların mülakatta ve toplam not olarak %60 ve üzeri bir puan elde etmeleri gerekmektedir.
Yeterli sayıda uygun vasıflara haiz aday olmaması halinde British Council eşikleri yeniden
belirleme hakkını saklı tutar.
Puanlar üzerinde farklı burs tiplerine göre geçerli olacak ağırlık sistemi şöyledir:
A Tipi Lisans ve B Tipi Yüksek Lisans ve C Tipi kısa dönem akademik araştırma ve kısa dönem profesyonel kurslar için;;
Sertifikasyon
Diploma/Derece
+ Deneyim
Dil Yeterliliği
Sözel ve Sayısal Muhakeme
Motivasyon
Mektubu
Mülakat
10%
20%
20%
20%
30%
C Tipi - kısa dönem dil kursları için
Sertifikasyon
Diploma/Derece
+ Deneyim
Dil Yeterliliği
Sözel ve Sayısal Muhakeme
Motivasyon
Mektubu
Mülakat
10%
10%
20%
20%
40%
15
6.6 Bursun Verilmesi
Değerlendirme paneli ilgili kategorilerde sıralamaya giren tüm adayların ağırlıklı puanlarını değerlendirecek ve puan sıralamasına göre Değerlendirme komitesine en az 100
bursun verilmesiyle ilgili nihai kısa liste ve yedekler listesi için öneride bulunacaktır.
Fonların maksimum düzeyde kullanılmasını sağlamak üzere, sözleşme makamı olan British Council, bir veya daha fazla kategoride gerekli vasıflara haiz adayların sayısının yetersiz olması durumunda mülakat kategorileri arasında yeniden finansman dağılımı
yapma hakkını saklı tutar. Sonuçlar başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecek ve her bir kategoriyle ilgili nihai kısa listelere giren başarılı adaylar burs almaya hak kazanacaktır. Başarılı olan adaylardan bursunu alamayan olursa ya da kısa listeyi uzatmaya yetecek finansman varsa, toplam puan sıralamasına göre yedekler listesinde olan adaylara da burs verilebilir.
7. DEĞERLENDİRMEYLE (TESTLERLE) İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Dil Yeterliliği ve CEFR
The Common European Framework of Reference for Languages:
Öğrenme, öğretme ve değerlendirme (CEFR) Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi, dil yeterliliğini değerlendirmek ve düzeyini kıyaslamak için kullanılan bir
referans çerçevesidir. Müfredat hazırlama kılavuzları, dille ilgili ders programları ve öğretme ve öğrenme materyalleri geliştirirken kullanılacak şeffaf bir sistem oluşturmak maksadıyla tasarlanmıştır. Hem Avrupa’da hem de diğer kıtalarda kullanılmaktadır ve şu an 39 dilde mevcuttur.
Yabancı dil yeterliliğinin 6 düzeyi vardır
CEFR yabancı dilde yeterliliği altı düzeyde tanımlamaktadır. Bunlar A1 ve A2, B1 ve B2, C1 ve C2 düzeyleridir. Bunlara ek olarak 3 kategori daha tanımlanmaktadır
(A2+, B1+, B2+). Ampirik araştırmalar ve yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde bu yaklaşım çeşitli ülkelerde yapılan farklı dillerle ilgili testlerin ve sınavların
kıyaslanmasını sağlamaktadır. Dille ilgili vasıfların tanınmasına ve böylelikle de eğitimde ve mesleki anlamda mobiliteye olanak tanımaktadır. B2 düzeyi genelde lisans sviyesindeki kurslara katılmak için gerekli olan düzeydir. C1 ve üzeri, yüksek lisans eğitimi için gereklidir ancak bu, üniversiteden üniversiteye ve ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
7.1 Language proficiency test in English - APTIS
APTIS Biritish Council’in İngilizce dil yeterlilik testidir ve adayların İngilizce düzeylerini A1 ile C arasında değişen seviyelerde, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesine göre (CEFR) göstermektedir. Bu burs programıyla ilgili testte APTIS’ten iki kısım yer almaktadır. Bunlar
Dilbilgisi ve Kelime Haznesi ve 2) Okuma testidir. Dilbilgisi + Kelime Haznesi Kısmında 50 soru bulunmaktadır ve test 25 dakika sürer. Okuma testinde ise 4 kısım vardır ve 30
dakika sürer. www.britishcouncil.org/Aptis adresinde daha fazla bilgi ve tam APTIS testi
örneği mevcuttur.
Adaylara elde ettikleri CEFR düzeyini gösteren bir APTIS karnesi verilecektir. Adayların APTIS ham puanı, sıralama yapabilmek amacıyla 20 üzerinden bir nota dönüştürülecektir.
16
AB ülkelerinde, İngilizce dilinde eğitim veren programlarda eğitim görmek isteyen kişilerin İngilizce yeterlilik testinde (APTIS) başarılı olmaları gerekmektedir .
7.2 AB’nin diğer resmi dilleriyle ilgili Dil Yeterlilik Testleri
İngilizce dışında başka bir AB dilindeki bir programda eğitim almak isteyen başvuru sahiplerine İngilizce dışındaki AB dillerinde dil yeterlilik testi uygulanacaktır. Bu testler de
APTIS’in ölçtüğü unsurlara benzer unsurları değerlendirecek ve kıyaslanabilir düzeyde olacaktır. Bu testte de Dilbilgisi + Kelime Haznesi ve bir Okuma testi olacaktır. Adayların düzeyinin ne olduğu yine CEFR çerçevesinde gösterilecektir. Adayların ham puanı, sıralama yapabilmek amacıyla 20 üzerinden bir nota dönüştürülecektir.
Adaylar başvuru formunu doldurken seçimlerini belirtmelidirler ve gerekli ayarlamalar
Kıbrıs’daki ilgili elçilik veya delegasyon, ya da British Council aracılığıyla yapılacaktır. Bu
konuda daha fazla bilgiye www.abburs.eu web sitesinde yer alacak ek bilgi sayfasından ulaşılabilecektir.
7.3 Sözel ve sayısal muhakeme testi
Bu, eleştirel muhakemeyi, kısa sözel ve matematiksel testlerle ölçen bir testtir ve kişinin kelimeler, rakamlar, sistemlerle ve mantık üzerinden çalışabilme kabiliyetini ortaya çıkarmada kullanılan yaygın bir yöntemdir. Test çoktan seçmelidir ve Türkçe veya İngilizce olacaktır. Daha fazla bilgi ile ek bigi sayfasına www.abburs.eu web sitesinden ulaşabilir.
Daha fazla bilgiye ulaşılabilecek, yararlı bir Türkçe websitesi şudur:
http://www.dbe.com.tr
Adayların örnek testler deneyebilecekleri yararlı İngilizce siteler aşağıda belirtilmiştir.
http://www.verbalreasoningtest.org/index.html
http://www.graduatewings.co.uk/try-free-tests/
7.4 Motivasyon Mektubu
Değerlendirme sürecinin bir parçası olarak başvuru sahiplerinin, neden tercih ettikleri AB ülkesinde eğitim almak istediklerini anlatan bir motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir. Motivasyon mektubu Avrupa Birliği’nin herhangi bir resmi dilinde olabilir. Bu tercihi başvuru sahibi yapacak ve seçeceği dil, eğitim görmek istediği programın dili, dil yeterlilik sınavı ve mülakat diliyle aynı olmalıdır. Başvuru sahipleri başvurularında motivasyon mektubunda kullanılacak dilin hangisi olacağını belirtmelidirler. Başvuru sahipleri ortaya koydukları argümanların kalitesi, sunulan gerekçeler, başvuru formunda
belirtilenlerle tutarlılık ve akademik geçmiş/bugüne kadar olan kariyerleri temelinde
değerlendirilecektir. Motivasyon mektubu mülakat gününde değerlendirilecektir. (Lütfen EK D’deki Mülakatla ilgili değerlendirme kriterlerine bakınız)
17
8. HEDEFLENEN TAKVİM
Başvurular için Çağrı Tarihi
Başvuruların alınmaya başlayacağı tarih 10 Nisan 2014
Soru Sormak ve Açıklama İstemek için Son Tarih
9 Mayıs 2014
Soru ve açıklama taleplerine yönelik cevapların yayınlanacağı son tarih
19 Mayıs 2014
(Tüm gerekli doküman ve formlarla birlikte) Başvuru kayıtları için son tarih 30 Mayıs Cuma, 17:00 (Kıbrıs saati)
Hedeflenen Sınav Günleri
(web sitesinde teyit edilecektir)
A, B, ve C Tipi
14 Haziran, Cumartesi
15 Hazrian, Pazar
Mülakatlar için hedeflenen tarihler
30 Haziran - 11 Temmuz 2014
Değerlendirme Komitesi
15 Temmuz
Başvuru sahiplerine nihai neticelerin bildirilmesi
15 Temmuz 2014
Sözleşme dönemi
Temmuz/Ağustos 2014 - Eylül 2015
Programa başlamak üzere ayrılmadan önce bilgilendirme toplantıları
(web sitesinde teyit edilecektir)
8- 12 Eylül
9. İTİRAZLAR
Neticelerin bildirilmesinin ardından, bursların verilme sürecindeki bir hata ya da usülsüzlükten dolayı başarılı olamadıklarını düşünen başvuru sahipleri, neticenin
kendilerine bildirilmesinden itibaren 45 gün içinde, resmi itirazlarını doğrudan British Council’a yapabilirler. Biritsh Council itirazı aldıktan sonra 45 gün içinde cevap verecektir.
18
10. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE BANKA BİLGİLERİ
Burs kazanan başarılı başvuru sahipleri, bursu alabilmek için bir sözleşme imzalayacaktır. British Council’in, yaşı 18’in altında olan bir adayla sözleşme imzalayamayacağı unutulmamalıdır.
10.1 Geçerli koşullar şöyledir:
Koşulsuz Kabul Mektubu
Başvuru sahiplerinin, bursu alabilmek için gerekli olan sözleşmeyi imzalamadan önce gidilecek AB ülkesindeki ilgili eğitim kurumundan, seçtikleri eğitim programıyla ilgili koşulsuz kabul mektubu almış olmaları gerekmektedir. Koşulsuz kabul mektubunun orijinali sunulmalı ve sözleşme ile banka bilgileri formunun ekine konulmalıdır.
Banka Bilgileri
Başvuru sahiplerinin bursu alabilmek için kendilerina ait banka hesapları olmalıdır ve sözleşmeyi imzalamadan önce kendi adlarına geçerli bir EURO hesabının detaylarını verebilmelidirler. Kıbrıs’ın kuzeyindeki başvuru sahiplerinin burs alabilmek için yerel bir uluslararası bankada hesplarının olması gerekmektedir.
Adaylar aynı zamanda ilgili hesap için geçerli bir IBAN (tam bir uluslararası banka hesap numarası) numarası sağlamalıdırlar. Bursu alanlar, bursun havalesinde
bankanın alacağı herhangi bir masraftan mesul olurlar.
Sözleşme döneminde herhangi bir gecikmenin yaşanmaması için başvuru yapacak olanlara önceden kendilerine ait bir EURO hesabı açtırmaları önerilir.
10.2 Sözleşmenin İmzalanması
Başarılı olan adaylara yazılı bir mektupla burs aldıkları bildirilecek ve sözleşmenin imzalanacağı dönem olan Temmuz ve Ağustos 2014 döneminde sözleşmeyi imzalamak üzere doldurulmuş bir Banka Bilgileri Formu ile ilgili kurumdan aldıkları koşulsuz kabul mektubunu getirmeleri istenecektir. Bu belgelerin şahsen getirilmesi şarttır.
Sadece belirtilen şekilde geçerli bir banka hesabı olan, eksiksiz doldurulmuş Banka Bilgileri Formu ve ilgili kurumdan alınmış koşulsuz kabul mektubunu getiren başarılı adaylarla Sözleşme Makamı British Council arasında bursun verilmesi amacıyla bir sözleşme imzalanacaktır.
Başarılı olan bir adayın, bursu aldığını bildiren mektupta belirtilmiş olan tarihe kadar koşulsuz kabul mektubu, banka bilgileri formu ve sözleşmeyi temin etmediği durumlarda, Sözleşme Makamı olan British Council bursu yedek listesinden başka bir adaya verme hakkını saklı tutmaktadır.
Sözleşmenin son hali ile ekleri, EK G’deki taslak versiyondan çok az daha farklı olabilir. Sözleşme koşullarının yerine getirilmemesi ya da ihlali halinde (ör. raporların ve gerekli
dokümanların sunulmaması, kursa gidilmemesi), Sözleşme Makamı olan British Council hali hazırda ödenmiş olan miktarı kısmen veya tamamen geri almak için harekete geçebilir.
19
10.3 Bursun ödenmesi
Sözleşmeyi imzayan başarılı kişiler, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde burs miktarının %80‘nini peşin olarak alacaktır. Öğrencinin, web sitesinden indirilebilecek
olan Öğrenci Raporu Formunda belirtilen şekilde katılım ve elde ettiği başarılar/yaptıkları ile programın diğer unsurları hakkında bir ara dönem raporu hazırlaması bursun verilebilmesi için sözleşmede öngörülen bir koşuldur. Bu rapor, öğrenci programının yarısına geldiği zaman tamamlanacaktır. Burs miktarının son ödemesi olan %20’lik kısım, burs sözleşmesinin gerektirdiği şekilde, aynı Öğrenci Raporu Formu kullanılarak katılım ve elde edilen başarılarla ilgili hazırlanacak nihai katılım ve başarı raporunun onaylanması üzerine ödenecektir.
Öğrenci Rapor Formu şu e-posta adresine gönderilmelidir:
[email protected]
10.4 Kurumda değişik yapılması
Programın özünde değişmemesi koşuluyla, ilk başta yapılan başvuruda belirtilmemiş olan bir kurum/üniversiteden gelen koşulsuz kabul mektubu kabul edilebilir. Sözleşme imzalandıktan sonra bursu alan öğrencinin, gideceği evsahibi ülkeyi değiştirmemesi ve programın özünde değişmemesi koşuluyla üniversite veya kurum değiştirmesi mümkündür. Ayrıca, burs alan kişi böyle bir değişiklik yapmadan önce British Council’den onay almalıdır.
10.5 Diğer burslar
Başvuru yapacak kişiler aynı program ve aynı akademik dönem için başka bir kurum, organizasyon, üniversite ya da ulusal veya yerel makamdan burs almıyor olmalıdır. Adayın bu burs programı ve başka burs kapsamında aldığı miktar toplamının eğitim programına katılmak için gerekli olan miktarı aşmadığını gösterebilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz.
(Buna okul harcı ve varsa konaklama ile seyahat masrafları dahildir). Başvuru sahipleri aynı anda başka donörlerin burslarına da başvurabilirler. Ancak, sözkonusu bursu alırlar ve
bursu kabul ederlerse, yukarıda belirtilen koşulların geçerli olmaması halinde, bu burs
programı kapsamındaki bursu alamayacaklardır.
11. EKLER LİSTESİ
EK A: A Tipi Burs için Başvuru Formu (A Tipi Başvuru Formu)
EK B: B Tipi Burs için Başvuru Formu (B Tipi Başvuru Formu)
EK C: C Tipi Burs için Başvuru Formu (C Tipi Başvuru Formu)
EK D: Uygunluk için değerlendirme kriterleri ve seçme prosedürü
EK E: İletişim Bilgileri
EK F: Banka Bilgileri (başarılı olan adaylar için) EK G: Sözleşme (başarılı olan adaylar için) EK H: Öğrenci raporu şablonu (sadece bilgi amaçlı – başarılı olan adaylar için)
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
800 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content