close

Enter

Log in using OpenID

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Öğretim Üyesi
Adres:
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü
Teknikokullar Beşevler 06500
Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 202 20 00
Belgegeçer: +90 312 202 83 87
e-ileti: [email protected]
[email protected]
Web adresi: http://websitem.gazi.edu.tr/site/sercin
http://w3.gazi.edu.tr/~sercin/
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: SERÇİN KARATAŞ
Doğum Tarihi : 1977
Doğum Yeri
: Ankara
Öğrenim Durumu
Derece
Doktora
Y. Lisans
Lisans
Bölüm/Program
Eğitim Teknolojisi
Bilgisayar Eğitimi
Bilgisayar Eğitimi
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yıl
2005
2001
1999
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı
İnternet Destekli Öğretim Örneği, 2001, Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı
Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet Temelli ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı ve
Doyumu Açısından Karşılaştırılması, 2005, Yrd.Doç.Dr. Nurettin ŞİMŞEK
Yabancı Dil
Ekim 2006 ÜDS Puanı: 80
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
1
Görevler
Görev Unvanı
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Bilgisayar ve Ağ
Destek Uzmanı
Görev Yeri
Yıl
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Siemens Business Services Sistem Hizmetleri A.Ş. Ankara
(yarı zamanlı)
20112007-2011
2005-2007
2003-2005
2000-2003
1997-2000
Yönetilen Doktora Tezleri
 Alkan, A. (2013). Öğretmenler için “Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi Eğitim
Yazılımı”nın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 Çakır, Ö. (2014). Eğitim Amaçlı Bilgisayar Oyunlarının Okul Öncesi Eğitiminde Kullanımına Yönelik
Öğretmen Tutumları (Ankara İli Örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
 Ekren, G. (2014). Türkiye’de Uzaktan Eğitim Yönetiminde Liderlik Anlayışı, Gazi Üniversitesi, Bilişim
Enstitüsü, Ankara.
 Çakmak, Ş. (2013). Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Sosyal Öğelerin Kullanılabilirlik Analizi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 Akça Türkoğlu, E. (2012). Uzaktan Eğitimde Stratejik Planlama Açısından Üniversitelerin
Karşılaştırmalı Bir Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü,
Ankara.
 İslim, Ö.F. (2009). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinin SCAMPER (Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası)
Tekniğine Göre İşlenmesinin Öğrencilerin Yaratıcı Problem Çözme Becerilerine ve Akademik
Başarılarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
 Özcan, S. (2009). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje
Geliştirmelerine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
 Eraslan, F. (2008). Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 Güyer, S. (2008). Hiperortam ve Gezinmenin Yapısal Analizinde Kullanılan Kavramlar Ölçüler ve
Metrikler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
2
Yönetilmekte Olan Doktora Tezleri
 Karabulut Coşkun, B. Lisans Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Davranışları ve Bu
Davranışları Etkileyen Faktörler: Modelleme Çalışması, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
 Açıkgöz, M. ARCS Motivasyon Modeline Göre Düzenlenmiş Farklı Öğretim Yönetim Sistemlerinin
Öğrencinin Akademik Başarısına ve Motivasyonuna Etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
 Ünlü, M. E-Öğrenme Stratejileri Öğretiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına,
Öğrenmenin Kalıcılığına ve Güdülenmelerine Etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Projelerde Yaptığı Görevler
 Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim
Uygulamaları, TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Eğitmen, 20 Ağustos,
2013.
 Öğretmen Eğitiminde Mobil Blogların (Moblog) Kullanımının Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine İlişkin Gelişimlerine Etkisi, BAP, Proje Yürütücüsü, 2011. (Devam ediyor).
 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Temel Eğitim
Projesi II. Faz, Eğitim Materyallerinin Öğrenme Sonuçlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi Temel
Araştırması, Danışman, Ankara, 2007.
 Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Ön Örgütleyicilerin Alan Bağımlı ve Alan
Bağımsız Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, BAP, Araştırmacı, 2005.
İdari Görevler
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm
Başkan Yardımcısı
Gazi Üniversitesi,
Bilişim Enstitüsü
2012-2013
Uzaktan Eğitimden Sorumlu Müdür
Yardımcısı
Gazi Üniversitesi,
Atatürk Meslek Yüksekokulu
2007-2008
Üniversite ve Üniversiteye Bağlı Kurumlarda Diğer Görevler
Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği
Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları
2008-2012
Proje Koordinatörü
Gazi Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
2008-2012
Uzaktan Eğitim Koordinatörü
Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü
2007-2008
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
2002 - Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği
1998 - Türkiye Bilişim Derneği
Ödül ve Teşekkürler
 2013 - Gazi Üniversitesi Rektörlüğü SCI Yayın Ödülü (A4 no’lu yayına).
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
3
 Teşekkür Yazısı ve Plaket, Bahçeşehir Üniversitesi, 7. Ulusal BÖTE Kurultayı, Proje Değerlendirme
Jüri Üyeliği için.
 SEBİT Teşekkür Yazıları. (Nisan 2012). www.VitaminOgretmen.com adresinden canlı eğitimler için.
 SEBİT Teşekkür Yazıları. (Aralık 2011-Mart 2012). www.VitaminOgretmen.com adresinden canlı
eğitimler için.
 SEBİT Teşekkür Yazıları. (Eylül 2010-Mayıs 2011). www.VitaminOgretmen.com adresinden canlı
eğitimler için.
 2011- Gazi Üniversitesi Teşekkür Belgesi. 17 Ocak-04 Şubat 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Temel Düzey Bilgisayar Kullanımı Hizmetiçi Programı”nda “Ms
Excel Programı” eğitimi için.
 2011 - Gazi Vakfı Özel Okulları Plaketi (05 Ocak 2011). İnternette Kirlilik ve İnternet Zehirlenmesi
Nedir? Nasıl Korunacağız? Konferansı için.
 SEBİT Teşekkür Yazısı (27 Ağustos 2010). www.VitaminOgretmen.com adresinden canlı eğitim için.
 2010 - Gazi Vakfı Özel Okulları Plaketi (24 Kasım 2010). Bilim ve Danışma Kurulu üyesi olarak okula
katkı adına.
 2010- Gazi Vakfı Özel Okulları Teşekkür Belgeleri (03 Eylül 2010). 2010-2011 Ağustos dönemi
hizmetiçi eğitim seminerleri için.
 2009- Gazi Vakfı Özel Okulları Teşekkür Yazısı (14 Eylül 2009). 22-26 Haziran ve 24 Ağustos-02 Eylül
2009 tarihleri arasında düzenlenen eğitim semineri için.
 2008- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü SCI Yayın Ödülü (A1 no’lu yayına).
 1999- Gazi Üniversitesi,
Bölüm Birinciliği
Endüstriyel
Sanatlar
Eğitim
Fakültesi,
Bilgisayar
Eğitimi,
Bilimsel veya Mesleki Dergiler ile Konferanslarda Editörlük ve Hakemlik
Editörlük
 Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching)
 WCETR-2011 World Conference on Educational Technology Researches
Hakemlik
 Thinking Skills and Creativty
 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 Eğitim ve Bilim / Education and Science
 The International Journal of Engineering Education
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology
 International Electronic Journal of Elementary Education
 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
 Bilişim Teknolojileri Dergisi
 Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi
 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 Milli Eğitim Dergisi
 Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
4
 WCES 2010 (World Conference on Educational Sciences)
 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
 WCES 2009 (World Conference on Educational Sciences)
Bilimsel veya Mesleki Dergiler ile Konferanslarda Editörler/Bilimsel/Danışma Kurulu Üyeliği
 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 26-28 Haziran 2013,
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Danışma Kurulu Üyesi).
 International Educational Technology Conference (IETC) 2012
 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi
 5th, 6th,7th International Computer & Instructional Technologies Symposium
 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 Mevlana Intenational Journal of Education
Bilimsel Toplantı Düzenleme




2nd World Conference on Educational Technology Researches, 27-30 June 2012, Near East
University, Nicosia – North Cyprus. (2012).
2nd World Conference on Educational Sciences, 04-07 February 2011, Near East University and
Bahcesehir University, İstanbul, Turkey. (2011).
2nd World Conference on Educational Technology Researches, 5-9 July 2011, Near East University,
Nicosia – North Cyprus. (2011).
İnternet Teknolojileri ile Uzaktan Eğitim Sempozyumu (UES08). 1-2 Mayıs 2008. Bilişim Enstitüsü,
Ankara. (2008).
Diğer Profesyonel Etkinlikler
 3. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi Danışma Kurulu Üyesi, 22-24 Kasım 2012, Ahi Evran
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. (2012).
Yüksek Lisans ve Doktora Tez Jürisi Üyelikleri
Yüksek Lisans










Taher Taher, O.F. (2013). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
Çelen, F.K. (2012). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yaşar Eren, S. (2012). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yenilmez, Y. (2012). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yılmaz, E.O. (2012). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Gök, B. (2011). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
Yılmaz, R. (2010). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Postacı, T. (2010). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
Şen, S. (2007). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Güneş, E. (2007). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Doktora



Dabaj, F. (2012). Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.
Güneş, E. (2012). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çiftçi, S. (2012). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
5
Yardımcı Doçentlik Jüri Üyelikleri



Dr. Erhan Güneş. (2012). Ahi Evran Üniversitesi.
Dr. Serdar Çiftçi. (2012). Adnan Menderes Üniversitesi.
Dr. Taner Arabacıoğlu. (2013). Adnan Menderes Üniversitesi.
Diğer Jüri Üyelikleri



7. Ulusal BÖTE Kurultayı, Bahçeşehir Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2013, İstanbul (Çevrimiçi)
14. Bilim Şenliği, Arı Okulları, 22-23 Mart 2013, Ankara.
13. Bilim Şenliği, Arı Okulları, 23-24 Mart 2012, Ankara.
Aldığı Sertifikalar

Coursera, Gamification, Prof. Kevin Werbach, 27 Ağustos 2012.
Uzaktan Eğitim Ders İçeriği Tasarımı








Yaratıcılık Eğitimi – Lisans (2012)
İnternet Temelli Eğitim - Y.Lisans (2011) (E. Kılıç Çakmak ile birlikte)
Stratejik Planlama –Y.Lisans (2011)
Uzaktan Eğitim Yönetimi – Y. Lisans (2010)
Grafik Tasarım- Önlisans (2010)
Çoklu Ortam Uygulamaları- Önlisans (2009)
Grafik ve Animasyon - Önlisans (2007)
Genel ve Teknik İletişim - Önlisans (2007)
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
6
Son üç yılda verdiği önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dönem
Güz
2012-2013
Bahar
Güz
2013-2014
Bahar
Akademik
Yıl
Son Güncelleme: 2.5.14
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
Dersin Adı
İnternete Dayalı Eğitimde Etkileşim
Uygulamaları (Y. Lisans)
Öğretim Sistemleri Analizi ve
Tasarımı (Doktora)
Uzaktan Eğitimde Yönelimler (Doktora)
Seçmeli-IV (Yenilikçi Teknolojiler ve
Uygulamaları) (Lisans)
Dönem Projesi (Uzaktan Eğitim -Y. Lisans)
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama (Y.
Lisans)
Bilgisayar Eğitiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı
Uygulama Örnekleri (Doktora)
Uzaktan Eğitim Yönetimi (Uzaktan Eğitim Y. Lisans)
Stratejik Planlama (Uzaktan Eğitim -Y.
Lisans)
Stratejik Planlama (Y. Lisans)
Seçmeli -Yaratıcılık Eğitimi (Lisans)
Uzaktan Eğitim (Lisans)
Dönem Projesi (Uzaktan Eğitim -Y. Lisans)
Öğretim Sistemleri Analizi ve
Tasarımı (Doktora)
Uzaktan Eğitimde Yönelimler (Doktora)
Uzaktan Eğitim Yönetimi (Y. Lisans)
Uzaktan Eğitim Yönetimi (Uzaktan Eğitim Y. Lisans)
Stratejik Planlama (Uzaktan Eğitim -Y.
Lisans)
Seçmeli-IV (Yenilikçi Teknolojiler ve
Uygulamaları) (Lisans)
Çoklu Ortam Uygulamaları (ÖnlisansUzaktan Eğitim)
Dönem Projesi (Uzaktan Eğitim -Y. Lisans)
Dönem Projesi (Y. Lisans)
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama (Y.
Lisans)
Bilgisayar Eğitiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı
Uygulama Örnekleri (Doktora)
Uzaktan Eğitim Yönetimi (Uzaktan Eğitim Y. Lisans)
Stratejik Planlama (Uzaktan Eğitim -Y.
Lisans)
Stratejik Planlama (Y. Lisans)
Seçmeli -Yaratıcılık Eğitimi (Lisans)
Uzaktan Eğitim (Lisans)
Grafik Uygulamaları (Uzaktan Eğitim –
Önlisans)
Dönem Projesi (Uzaktan Eğitim -Y. Lisans)
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
3
0
7
3
0
4
3
0
4
2
2
19
0
0
3
3
0
7
3
0
10
3
0
20
3
0
15
3
3
2
0
0
0
2
0
11
30
29
7
3
0
4
3
3
0
0
5
11
3
0
16
3
0
25
2
2
21
3
0
85
0
0
0
0
12
1
3
0
4
3
0
3
3
0
36
3
0
37
3
3
2
0
0
2
17
35
60
3
0
85
0
0
18
7
Bahar
Güz
2011-2012
Son Güncelleme: 2.5.14
Uzaktan Eğitimde Yönelimler (Doktora)
Uzaktan Eğitim Yönetimi (Uzaktan Eğitim Y. Lisans)
Stratejik Planlama (Uzaktan Eğitim -Y.
Lisans)
Eğitimde Grafik ve Canlandırma (Lisans –
1. Şube)
Eğitimde Grafik ve Canlandırma (Lisans– 2.
Şube)
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama (Y.
Lisans)
Bilgisayar Eğitiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı
Uygulama Örnekleri (Doktora)
Uzaktan Eğitim Yönetimi (Uzaktan Eğitim Y. Lisans)
Stratejik Planlama (Uzaktan Eğitim -Y.
Lisans)
Stratejik Planlama (Uzaktan Eğitim -Y.
Lisans)
Seçmeli -Yaratıcılık Eğitimi (Lisans)
Uzaktan Eğitim (Lisans)
Grafik Uygulamaları (Uzaktan Eğitim –
Önlisans)
Dönem Projesi (Uzaktan Eğitim -Y. Lisans)
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
3
0
3
3
0
25
3
0
35
2
2
103
2
2
104
3
0
8
3
0
3
3
0
42
3
0
26
3
0
26
3
2
0
2
37
59
3
0
83
0
1
7
8
ESERLER ve FAALİYETLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A4. Codur, K.B., Karataş, S., and Doğru, A.H. (2012). Application of Project-Based Learning in a
Theoretical Course: Process, Difficulties and Recommendations. International Journal of Engineering
Education, 12 (1). (2 atıf)
A3. Kılıç Çakmak, E., Karataş, S., and Ocak, M.A. (2009). An analysis of factors affecting community
college students’ expectations on e-learning. Quarterly Review of Distance Education, 10 (4), 351-361.
(8 atıf)
A2. Karataş, S. and Şimşek, N. (2009). Comparisons of internet-based and face-to-face learning systems
based on “equivalency of experiences” according to students’ academic achievements & satisfactions,
Quarterly Review of Distance Education, 10 (1), 65-74. (7 atıf)
A1. Karataş, S. (2008). Interaction in the Internet-Based Distance Learning Researches: Results of a
Trend Analysis, TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (2), 11-19. (13 atıf)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
B23. Demiralay, R. ve Karataş, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli. International Conference of
New Trends in Education and Their Implications -ICONTE-2014’te sunulan bildiri, 24-26 Nisan 2014,
Antalya.
B22. Karataş, S. ve Özcan, S. (2014). İşbirlikli Öğrenme Ortamındaki Yaratıcı Etkinliklerin Öğrencilerin
Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeleri ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. International Conference on
New Trends in Educational Technology-INTET 2014’te sunulan bildiri, 14-15 Nisan, 2014, Gazi Magusa,
KKTC.
B21. Karataş, E. ve Karataş, S. (2014). Uzaktan Eğitimde Destek Hizmetleri. International Conference
on New Trends in Educational Technology-INTET 2014’te sunulan bildiri, 14-15 Nisan, 2014, Gazi
Magusa, KKTC.
B20. Özcan, S., Polat, E., Gökçül, M. ve Karataş, S. (2013). Analoji Kullanımının Meslek Yüksekokulu
Öğrencilerinin Motivasyonuna Etkisi: Bir Pilot Çalışma Örneği. 1st International Instructional
Technologies & Teacher Education Symposium, 26-28 Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Trabzon.
B19. Karataş, S., Güneş, E.A., Karabulut Coşkun, B. (2012). Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde
Önemi. 6.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri- 6th International Computer & Instructional
Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4-6 Oct. 2012,.
B18. Karalar, H., Korucu, A.T. ve Karataş, S. (2012). Zihin Haritası Tekniğinin, Öğrenme Stratejileri ve
Motivasyona Etkisi. 6.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri-Sixth International Computer &
Instructional Technologies Symposium, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 4-6 October 2012.
B17. Yalın, H.İ., Karataş, S., and Karabulut Coşkun, S. (2011). Internet Addicted Children and Advices
for Teachers. World Conference on Educational Technology Researches (WCETR-2011), Near East
University, Kyrenia-North Cyprus, 06-08 July 2011. (1 atıf)
B16. Karataş, S. and Çakır, H. (2010). The impact of icebreakers on participation in synchronous
sessions of online learning classes. In J. Sanchez and K. Zhang (Eds.), Proceedings of World Conference
on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010 (pp. 511-516).
Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/ p/35595.
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
9
B15. Çakır, H., Karataş, S., and Üstündağ, M.T. (2010). Engaging Students with Free Collaboration
Technologies in Higher Education. In J. Sanchez and K. Zhang (Eds.), Proceedings of World Conference
on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010 (pp. 1618-1623).
Chesapeake, VA: AACE.Retrieved from http://www.editlib.org/p/35783.
B14. Karataş, S. (2010). Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımında Yaratıcı Öneriler.
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara -Beytepe, 16–18 Mayıs 2010.
B13. Eraslan Keskinkılıç, F., and Karataş, S. (2010). Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Metin Tasarım
Unsurları Açısından İncelenmesi. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010),
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 26-28 Nisan 2010. (C11 no’lu yayın).
B12. Üstündağ, M. T., Güneş, E., Karataş, E., Karataş, S., Kılıç Çakmak, E., and Çiftci, S. (2010). Proper
usage of the terms: LMS, CMS AND LCMS. 10th International Educational Technology Conference
(IETC2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 26-28 Nisan 2010.
B11. Güneş, E., Kılıç Çakmak, E., Karataş, S., Çiftci, S., and Üstündağ, M. T. (2009). E-Öğrenmede
Tasarım ve Geliştirme Süreci: Görev Paylaşımı, III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Sempozyumu (ICIT2009), 7-9 Ekim 2009. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
B10. Çiftçi, S., Kılıç Çakmak, E., Karataş, S., and Üstündağ, M. T. (2009). e-Öğrenmede Sohbete Katılım
ve Ödev Göndermenin Akademik Başarıya Etkisi, 9th International Educational Technology Conference
(IETC2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Mayıs 2009.
B9. Karataş, S., Üstündağ, M. T., and Güneş, E. (2009). Parmaklar Klavyede, Peki Ya Zihinler Nerede? eöğrenmede Etkileşim. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Hacettepe
Üniversitesi, Ankara, 6-8 Mayıs 2009.
B8. Karataş, S., Üstündağ, M. T., and Kılıç Çakmak, E. (2008). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Programının Ders İçeriği Geliştirme Sürecinin Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, 8th
International Educational Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9
Mayıs 2008.
B7. Güneş, E., Üstündağ, M. T., and Karataş, S. (2008). Eğitim Yönetim Sistemlerinden Bağımsız
"SCORM Uyumlu" Eğitimsel İçerik Geliştirilmesinin Önemi ve Bir Örnek Uygulama. 8th International
Educational Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008.
B6. Üstündağ, M. T., Kılıç Çakmak, E., and Karataş, S. (2008). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı
(GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirine Katkısı. II. Uluslararası Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir, 16-18 Nisan 2008.
B5. Karadeniz, Ş., Karataş, S., and Şahin, S. (2007). ‘Özel Öğretim Yöntemleri I’ ve ‘İnternet Ortamında
Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları’ Derslerinin Çözüm Ortaklığı. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 16-18 Mayıs 2007.
B4. Karataş, S., Yiğit, T., and Yılmaz, E.N. (2007). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nda Hikaye
Tahtası Geliştirme Süreci. 7th International Educational Technology Conference Kitapçığı, Yakın Doğu
Üniversitesi, Kıbrıs, 03-05 Mayıs 2007.
B3. Yiğit, T., Karataş, S., and Yılmaz, E.N. (2007). Gazi Üniversitesi’nde İnternet Teknolojilerine Dayalı
Uzaktan Eğitim Programı’nın Yönetimsel İşleyişi, 7th International Educational Technology Conference
Kitapçığı, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs, 03-05 Mayıs 2007.
B2. Yılmaz, E.N., Karataş, S., and Yiğit, T. (2007). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı: Sistem
Entegrasyonu, 7th International Educational Technology Conference Kitapçığı, Yakın Doğu Üniversitesi,
Kıbrıs, 03-05 Mayıs 2007.
B1. Elmas, Ç., Bay, Ö.F., Yiğit, T., Yılmaz, E.N., and Karataş, S. (2007). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Programı, Akademik Bilişim 2007 Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. 31 Ocak -2 Şubat 2007.
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
10
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Karataş, S., Özcan, S., Polat, E., Yılmaz, Y., & Topuz, A.C. (2014). "Trends in Distance Education: Theories
& Methods", In T. V. Yuzer and G. Eby (Eds.), Emerging Priorities and Trends in Distance Education:
Communication, Pedagogy, and Technology (pp.141-155), Hershey, PA: Information Science
Reference.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D12. Çakır, H. ve Karataş, S. (2012). Öğretim Sistemleri Geliştirilmesi Sürecine Bir Bakış. Eğitim
Teknolojisi Kuram ve Uygulama,2 (1), 19-35. (1 atıf)
D11. Eraslan Keskinkılıç, F. ve Karataş, S. (2011). Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Metin Tasarım Unsurları
Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(1), (B13 no’lu yayın). (2 atıf)
D10. Karataş, S. ve Özcan, S. (2010). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı
Düşünmelerine ve Proje Geliştirmelerine Etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 225-243. (8 atıf)
D9. Karataş, S. (2010). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğretmen Adaylarının Mesleklerine
İlişkin Zihin Haritalarının Analizi (Gazi Üniversitesi Örneği), Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 159173. (13 atıf)
D8. Karataş, S. ve Üstündağ, M.T. (2009). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Öğrencilerinin
İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, V (II), 62-73.
D7. Karataş, S. (2006). Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci
Başarısı Açısından Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 113-132. (4
atıf)
D6. Karadeniz, Ş., Karataş, S. ve Kılıç, E. (2004). Öğretim Amaçlı İnternet Ortamlarının Tasarımı ve
Temel İlkeler. Milli Eğitim Dergisi, 161,137-147. (1 atıf)
D5. Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2004). Sınıf İçi Öğretmen Davranışları
Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Dergisi, 38, 212-229. (2 atıf)
D4. Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2003). İnternet Destekli Yapıcı Öğrenme Ortamları. Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 149-160. (13 atıf)
D3. Karataş, S. (2003). Öğretim Amaçlı Web Sayfası Tasarımında Renk Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 139-148. (4 atıf)
D2. Karataş, S. (2003). Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitimde Öğrenme Deneyimlerinin Eşitliği. Eğitim Bilimleri
ve Uygulama Dergisi, 2 (3), 91-104 . (2 atıf)
D1.Beşiroğlu (Karataş), S. (2002). İnternet Destekli Öğretim: Örnek Bir Ders, Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözümler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2002-2). 95-106.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E3. Karataş, S. ve Üstündağ, M.T. (2010). Uzaktan Eğitimde Yönetim. V. Ulusal Eğitim Yönetimi
Kongresi, Antalya. 01-02 Mayıs 2010.
E2. Karataş, S. ve Soncul, H. (2007). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nın Yürütülmesi
Sürecinin Öz Değerlendirmesi, XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 08-10
Kasım 2007. (3 atıf)
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
11
E1. Şimşek, N. ve Karataş, S. (2002). Uzaktan Eğitim Teknolojilerinin Potansiyeli, Uzaktan Eğitim ve
Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Semineri Kitapçığı, Jandarma Okullar Komutanlığı, Ankara, 05-06 Şubat
2002.
F. Diğer yayınlar:
F1. Karataş, S. (2008).Eğitimin Parlayan Yıldızı ‘e-Öğrenme’, Sivil Savunma Dergisi, 50 (192), 2-7.
G. Ulusal kitaplarda bölümler:
G5. Karataş, E., Karataş, S. ve Yalın, H.İ. (2012). Bilgisayar Destekli Eğitim. Öğrenme ve Öğretme
Kuramlar-Yaklaşımlar-Modeller (Kaya, Z. (Ed.)), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
G4. Karataş, E., Karataş, S. ve Kaya, Z. (2012). Uzaktan Eğitim. Öğrenme ve Öğretme KuramlarYaklaşımlar-Modeller (Kaya, Z. (Ed.)),351-381, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (1 atıf)
G3. Karataş, S. (2008). Temel Kavramlar ve Kuramsal Temeller. İnternet Temelli Eğitim, Yalın, H.İ.
(Editör), 1-29, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
G2. Kılıç Çakmak, E. ve Karataş, S. (2008). Analiz ve İçerik Tasarımı, İnternet Temelli Eğitim, Yalın, H.İ.
(Editör), 31-64, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
G1. Karataş, S. (2008). Bilişim Teknolojileri Öğretimi ve Yaratıcılık, Bilişim Teknolojileri Öğretiminde
Sosyo-Psikolojik Değişkenler, Deryakulu D. (Editör), 207-225, Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
H. Ulusal Sempozyum, Kongre, Panel, Kurs vb. Etkinlik Görevleri:
H44. TÜBİTAK-Aksaray Üniversitesi –Gazi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Fen ve Teknoloji
Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları” adlı
çalışmada eğitmen, 18-25 Ağustos 2013.
H43. İnternet ve Etik, Nesibe Aydın Okulları, 2012-2013 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Tüm Öğretmenler için
Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 31 Ağustos 2012.
H42. Bilişim Teknolojileri Dersi için Materyal Geliştirme, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, 2011-2012
Öğretim Yılı Dönem Başı Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 13 Haziran 2012.
H41. Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Etkinlikler, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, 20112012 Öğretim Yılı Dönem Başı Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 12 Haziran 2012.
H40. Web Temelli Eğitim Yazılımları, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 27 Nisan 2012.
H39. Görsel İşleme Gördüklerimden Esinlendim... Görsel İşleme, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim,
Ankara, 16 Nisan 2012.
H38. İnternette Etik: Esinlenmek, almak, çalmak? Nereye kadar? İnternet ve Etik, Vitamin Öğretmen
Canlı Eğitim, Ankara, 13 Nisan 2012.
H37. İnternette Arama ve Google Docs, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 02 Nisan 2012.
H36. İtinayla E-posta Yazılır, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 26 Mart 2012.
H35. İnternette Web Tarayıcılarını Tarayalım, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 16 Mart 2012.
H34. Canlandırmalar (Animasyon) Dersi Canlandırır mı/Öldürür mü? Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim,
Ankara, 5 Mart 2012.
H33. İyisiyle Kötüsüyle Bilgisayar Destekli Eğitim, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 27 Şubat
2012.
H32. Bilgisayarlarımızı Sağlıklı/Sağlıkla Kullanalım, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 20 Şubat
2012.
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
12
H31. İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenleri için Bilimsel Yaklaşım Eğitimi, Arı Okulları, 2011-2012 Öğretim Yılı
Dönem Başı Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 12 Ocak 2012.
H30. Önokul Öğretmenleri için Bilimsel Yaklaşım Eğitimi, Arı Okulları, 2011-2012 Öğretim Yılı Hizmetiçi
Eğitimi, Ankara, 11 Kasım 2011.
H29. Uzaktan Eğitim Hizmetiçi Eğitimi, TCCD, Ankara, Ekim-Kasım 2011.
H28. İlköğretim 2. Sınıf Öğretmenleri için SCAMPER Eğitimi, Arı Okulları, 2011-2012 Öğretim Yılı Dönem
Başı Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 13-15 Eylül 2011.
H27. Önokul Öğretmenleri için SCAMPER Eğitimi, Arı Okulları, 2011-2012 Öğretim Yılı Dönem Başı
Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 23-25 Ağustos 2011.
H26. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. 1. ve 2. Sayı Redaksiyon.
H25. Blog Hazırlama ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara,16 Mayıs
2011.
H24. Google ve İnternet- Google'ın Eğitim Amaçlı Kullanımı, Vitamin Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 02
Mayıs 2011.
H23. Bilgisayar Okuryazarlığı Dersleri VII - Ders Materyallerinize Excel'le Sihirli Bir Dokunuş III, Vitamin
Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 22 Nisan 2011.
H22. Bilgisayar Okuryazarlığı Dersleri VI - Ders Materyallerinize Excel'le Sihirli Bir Dokunuş II, Vitamin
Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara,21 Mart 2011.
H21. Bilgisayar Okuryazarlığı Dersleri V –PowerPoint’te Etkili Sunum Teknikleri II, Vitamin Öğretmen
Canlı Eğitim, Ankara, 07 Mart 2011.
H20. Bilgisayar Okuryazarlığı Dersleri IV- PowerPoint’te Etkili Sunum Teknikleri I, Vitamin Öğretmen
Canlı Eğitim, Ankara, 23 Ocak 2011.
H20. MS Excel Programı, Temel Düzey Bilgisayar Kullanımı Hizmeti İçi Programı, Gazi Üniversitesi
Rektörlüğü, 17 Ocak-04 Şubat 2011.
H19. İnternette Kirlilik ve İnternet Zehirlenmesi Nedir? Nasıl Korunacağız?, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel
Okulları, 2010-2011 Öğretim Yılı Çarşamba Konferansları, Ankara, 05Ocak 2011.
H18. Bilgisayar Okuryazarlığı Dersleri III - Ders Materyallerinize Excel'le Sihirli Bir Dokunuş, Vitamin
Öğretmen Canlı Eğitim, Ankara, 25 Ocak 2011.
H17. Bilgisayar Okuryazarlığı Dersleri II - Öğretmenler İçin Word İpuçları/Hileleri II, Vitamin Öğretmen
Canlı Eğitim, Ankara, 11 Ocak 2011.
H16. Bilgisayar Okuryazarlığı Dersleri I - Öğretmenler İçin Word İpuçları/Hileleri I, Vitamin Öğretmen
Canlı Eğitim, Ankara, 21 Aralık 2010.
H15. SCAMPER Nedir? Nasıl Uygulanır? SCAMPER Örnek Uygulamaları, Vitamin Öğretmen AğustosEylül 2010 Seminer Dönemi Canlı Eğitimi, Ankara, 15 Eylül 2010.
H14. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Türkçe’nin Doğru Kullanımı, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları,
2010-2011 Öğretim Yılı Dönem Başı Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 02 Eylül 2010.
H13. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Yaratıcı Kullanımı, Vitamin Öğretmen Haziran Seminer
Canlı Eğitimi, Ankara, 29 Haziran 2010.
H12. Okulöncesinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, 2010-2011
Öğretim Yılı Dönem Başı Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, 02 Eylül 2010.
H11. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde Farklı Öğrenme-Öğretme Yöntem Teknik ve Stratejilerinin
Kullanımı, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, 2010-2011 Öğretim Yılı Dönem Başı Hizmetiçi Eğitimi,
Ankara, 01 Eylül 2010.
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
13
H10. Eğitim Ortam, Araç ve Gereçleri, Materyal Tasarımı ve Etkili Sunum: Hazırlama Teknikleri,
Eğiticilerin Eğitimi, Adalet Akademisi, 3 Nisan 2010.
H9. Gazi Üniversitesi İdari Personeline Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Programı III, Web TasarımDreamweaver Eğitimi, 26 Ocak – 13 Şubat 2009.
H8. İnternet Teknolojileri ile Uzaktan Eğitim Sempozyumu (UES08), 1-2 Mayıs, Bilişim Enstitüsü.
Ankara, 2008, (Ulusal bilimsel toplantı düzenleme)
H7. 8th International Educational Technology Conference (IETC9008) , 2008, Eskişehir, Oturum
Başkanlığı.
H6. Uzaktan Eğitimde Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri, İnternet Teknolojileri ile Uzaktan Eğitim
Sempozyumu, Ankara, 1-2 Mayıs 2008, Panelist.
H5. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Bilgisayar Okuryazarlığı, Hizmetiçi Eğitim, Ankara, Gazi Eğitim
Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2004.
H4. Macromedia Dreamweaver, Formatör Öğretmen Yetiştirme, MEB Hizmetiçi Eğitim, Ankara, BİTAV,
2003.
H3. Macromedia Authorware, Formatör Öğretmen Yetiştirme, MEB Hizmetiçi Eğitim, Ankara, BİTAV,
2003
H2. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Bilgisayar Okuryazarlığı, Hizmetiçi Eğitimi, Ankara, Gazi
Eğitim Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2002.
H1. Bilgisayar Ağlarının Yönetimi, Formatör Öğretmen Yetiştirme, MEB Hizmetiçi Eğitim, Ankara, Gazi
Eğitim Fakültesi, 2000.
I. Seminerler:
I7. Uzaktan Eğitimde İçerik Tasarımı ve Geliştirme, Uzaktan Eğitimde İş Süreçleri ve Materyal Hazırlama,
Bilim İnsanı Yetiştirme Seminerleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 12 Nisan 2012.
I6. Karataş, S. (2011). E-öğrenme Nedir? Nasıl Uygulanabilir?, Kamuda E-Öğrenme Zirvesi, Microsoft
ve Enocta Semineri, Microsoft Ankara Ofisi, Bilkent, Ankara 18 Ekim 2011.(Çağrılı Konuşmacı)
I5. Karataş, S. ve Çakır, H. Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel
Okulları, 2009-2010 Öğretim Yılı Dönem Başı Semineri, Ankara, 27 Ağustos 2009.
I4. Karataş, S., Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Yaratıcı Kullanımı, Gazi Üniversitesi Vakfı
Özel Okulları 2008-2009 Öğretim Yılı Dönem sonu Semineri, Ankara, 2009.
I3. Karataş, S., Gazi Vakfı Özel Okulların BİT’nin Eğitimde Kullanımı ve Uzaktan Eğitim, Gazi Üniversitesi
Vakfı Özel Okulları 2008-2009 Öğretim Yılı Dönem Başı Semineri, Ankara, 2009.
I2. Karataş, S., Öğretmenler için Etkili Materyal Tasarımı Semineri, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları,
Ankara, 2008.
I1. Karataş, S., İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Üzerine Yapılan Araştırmalarda Etkileşimin İncelenmesi:
İçerik Analizinin Sonuçları, Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara,
2006.
J. Atıflar:
J88. Özkan, Y. ve Akbaba, A. (2013). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Milli Eğitim
Bakanlığı’nın E-Okul Uygulamasına Yönelik Algıları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 17 (3), 181-204. (D4 no’lu yayına).
J87. Jeon, K., Jarrett, O.S.b, Ghim, H.D. (2014). Project-Based learning in engineering education: Is it
motivational? International Journal of Engineering Education, 30(2), 438-448 (A4 no’lu yayına).
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
14
J86. Özay Köse, E. (2014). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Yönelik Öğrenci ve
Öğretmen-Öğretim Elemanı Tutumları (Erzurum Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, 22, 1-17. (D10 no’lu yayına).
J85. Yangın, S. (2014). Porphyrios Ağacına Dayalı Uygulamaların Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme
Becerilerine Etkisi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, 9(2), 1597-1620. (D9 no’lu yayına).
J84. binti Setapa, M., Rahman, K. Mohammad, N. (2012). Factors that affect student performance: The
implementation of the I-learn at a local university. 3rd International Conference On Business and
Economic Research ( 3rd Icber 2012 ) Proceeding. (A3 no’lu yayına).
J83. Dahunsi T. O.(2014). Effectiveness of Microsoft Power Point on the Academic Achievement of
Students in FCT, Nigeria. International Journal of Science and Research (IJSR), 3(2), 147-149. (A1 no’lu
yayına).
J82. Polat, A., Horzum, M. B., & Akgün, Ö. E. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Araştırma Topluluğu
Algılarının Akademik Motivasyon ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kapadokya Eğitim
Dergisi - Cappadocia Journal Of Education, 1(1), 53-65. (D11 no’lu yayına).
J81. Şahin, Ş., Aktürk, A. O., & Çelik, İ. (2013). A Study on Teachers’, Students’ and Their Parents’ Views
on the FATIH Project. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of
Social, Human Science and Engineering, 7 (12) , 1794-2000. (D11 no’lu yayına).
J80. Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin
Kalıcılığa Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 31(3), 675-705. (D10 no’lu
yayına).
J79. Acar, S., & Yücel Toy, B. (2013). Web-Based versus lecture-based instruction in teaching
development theories in teacher education. World Journal on Educational Technology, 5(3), 445-457.
(A2 no’lu yayına).
J78. Boyacı, A., & Akbal, E. (2012). İnternet Tabanlı Öğrenme Sistemlerinde Öğrenci Başarım Analiz
Motoru. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 7(1). (E2 no’lu yayına).
J77. Tırnovalı, A. & Kılıç, F. (2013). Support and Social Activities in Internet-Based Distance Education.
Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 14(3), 261-291. (E2 no’lu yayına).
J76. Olges, D.A. (2013). Community among University Students: An Online vs. On Campus Comparison.
Journal of Studies in Education, 3 (4), 150-160. (A2 no’lu yayına).
J75. Schulz, J. T., & Ketcham, A. F. (2013). Rural Community College Students’ Perceptions of Difficulty
Towards Taking Social Sciences Classes Online Versus Lecture: A Case Study. In National Social Science
Proceedings, 52(2), National Technology and Social Science Conference, 166. (A3 no’lu yayına).
J74. Johnson, J., & Galy, E. The Use of E-Learning Tools for Improving Hispanic Students' Academic Performance.
MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 9 (3). (A3 no’lu yayına).
J73. Yeşilyurt, E. (2013). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması:
Bir Ölçek Revizyonu. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(2), 285-307. (D4 no’lu yayına).
J72. Uğurel, I., Kesgin, Ş., & Karahan, Ö. (2013). Matematik Derslerinde Yararlanılabilecek Alternatif Bir
Öğrenme Ve Değerlendirme Aracı: Kavram Karikatürü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 15(2), 313-337. (D4 no’lu yayına).
J71. Kapısız, T., & Dinçer, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri ile ilgili Yapılan Akademik
Çalışmalarının İçerik Analizi. Journal of Social Sciences [JSS], 12(2), 281-284. (D9 no’lu yayına).
J70. Sumuer, E., Yakın, İ. ve Soner,Y. (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Demografik
Özellikleri, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Eğitime İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilimleri ve
Uygulama, 9 (18), 21-46. (D9 no’lu yayına).J69. Akdağ, M. (2013). The reasons for information
technologies pre-service teachers to prefer teaching profession and their attitudes towards the
profession. Educational Research and Reviews, 8(16), 1499-1508. (D9 no’lu yayına)
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
15
J68. Yin, C., Sung, H.-Y., Hwang, G.-J., Hirokawa, S., Chu, H.-C., Flanagan, B., & Tabata, Y. (2013).
Learning by Searching: A Learning Environment that Provides Searching and Analysis Facilities for
Supporting Trend Analysis Activities. Educational Technology & Society, 16 (3), 286–300. (A1 no’lu
yayına)
J67. Dağlı, A. ve Sünkür, M. (2012). İlköğretim Denetmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim I. Kademede
Görevli Öğretmenlerin Sınıf İçi Davranışları (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği). Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 11(41) (D5 no’lu yayına)
J66. Varela-Candamio, L., & García-Álvarez, M.T. (2012). Analysis of information and communication
technologies in higher education: A case study of business degree. International Journal of Engineering
Education, 28(6), 1301-1308. (A4 no’lu yayına)
J65. Yağcı, M. (2013). Designing a web-based learning environment and its effect on students'
academic success and their attitudes. Energy Education Science and Technology Part B: Social and
Educational Studies, 5(1), 225-234. (Doktora Tezine ve D4 no’lu yayına)
J64. Şaşmaz Ören, F., Karatekin, P., Erdem, Ş. ve Ormancı, Ü. (2012). Öğretmen Adaylarının Bitkilerde
Solunum-Fotosentez Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Kavram Karikatürleriyle Belirlenmesi ve Farklı
Değişkenlere Göre Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD. 13(3), 155174. (D4 no’lu yayına)
J63. Altıntaş, A. G. E., Özdemir, A. Ş., & Kerpiç, A. G. A. (2013). The Effect of Teaching Based on the
Purdue Model on Creative Thinking Skills of Students. KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri
Dergisi (KUEİBD), 4 (1), 187-214. (D10 no’lu yayına)
J62. Konaklı, T., & Göğüş, N. (2013). Metaphorical perceptions of pre-service teachers in related to
faculty of education: Asample of Kocaeli University Faculty of Education Öğretmen adaylarının eğitim
fakültesine ilişkin metaforik algıları: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. International Journal
of Human Sciences, 10(2), 67-93. (D9 no’lu yayına)
J61. Karataş, E. & Mahiroğlu. A. (2013). Development of online collaborative tracking and management
tool for content development and the effectiveness of this tool, International Journal of Human
Sciences, 10 (1), 1640-1672. (Doktora tezine)
J60. Datsenka, R. Stankov, I., & Kurbel, K. (2012). Design and Implementation of Remotely Supervised
Video-Based Distance Examinations, Advanced Learning Technologies (ICALT), 2012 IEEE 12th
International Conference on IEEE. (A3 No’lu yayına)
J59. Akdağ, B. & Çatal Eyerci, A. (2013). A short review of distance education from language lecturers’
perspectives. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(2), 192-202. (G4 No’lu
yayına)
J58. Bilen Kaya, D. ve Oral, B. (2013). Kimya Laboratuarı Dersinin Web Ortamı ile Desteklenmesinin
Öğrencilerin Ders Başarısına Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi -Journal of Research in
Education and Teaching, 2(2), 176-181. (D9 No’lu yayına)
J57. Öztürk Demirbaş, Ç. (2013). Perceptions of pre-service social sciences teachers regarding the
concept of “Geography” by mind mapping technique. Educational Research and Reviews, 8(9), 496505. (D9 No’lu yayına)
J56. Karal, H. ve Bahçekapılı, H. (2011). Teknolojinin Öğrenme Süreciyle Bütünleştirilmesinde Danışman
Olarak Eğitim Teknolojileri Liderleri: Rollerin Farkına Varılması. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, 22-24 Eylül 2011, Fırat University, Elazığ. (D9
No’lu yayına).
J55. Ormancı, Ü. ve Özcan, S. (2012). The Effectiveness of Drama Method in Unit “The Systems in Our
Bodies” in Science and Technology Course: Using Two Tier Diagnostic Test. Necatibey Eğitim Fakültesi
Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6 (2). 153-182. (D4 No’lu yayına).
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
16
J54. Eren, E., & Uluuysal, B. (2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve
Çözüm Önerileri: Okul Müdürü ve BT Öğretmenlerinin Görüşleri. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim
Fakültesi Dergisi, 8(3). 152-171. (D9 No’lu yayına).
J53. Şişman Eren, E. and Şahin-İzmirli, Ö. (2012). Problems and Solution Suggestions Related to
Information Technology Course according to Elementary School Principals and Information Technology
Teachers (A Case from Eskişehir). Educational Sciences: Theory & Practice 12(4), 2882-2888. (D9 No’lu
yayına).
J52. Cana, V. (2010). An investigation on evaluation of students’ achievement in on-line teaching.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1550-1565. (D2 no’lu yayına).
J51. Erdem, A.R. (2012). Strategic Decision of Non-Profit State Universities: Turning to Open and
Distance Education. In Distance Education (Muyinda, P.B. (Ed.)), InTech, Available from:
http://www.intechopen.com/books/distance-education/strategic-decision-of-non-profit-stateuniversities-turning-to-open-distance-education. (D7 no’lu yayına).
J50. Çelik, S., Atak, H., and Başal A. (2012). Predictive role of personality traits on internet addiction.
Turkish Online Journal of Distance Education TOJET, 13 (4). (B17 no’lu yayına).
J49. Işık, A.D. ve Rıza, E.T. (2012). Bilişim Teknolojileri Dersi için Oluşturmacı Yaklaşım Doğrultusunda
Hazırlanan Öğrenme Paketinin Etkileri. Milli Eğitim, 196, 142-167. (D10 no’lu yayına).
J48. Yağcı, M. (2012). Web Tabanlı Bir Öğrenme Ortamı Tasarlanması ve Geliştirilen Bu Öğrenme
Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkisi. Eğitim
Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3 (4). (D4 no’lu yayına).
J47. Şeyihoğlu, A. ve Geçit, Y. (2012). “Mind Maps” in the Metaphors of Geography Teacher
Candidates, International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) 4(2), 283-295. (D9 no’lu
yayına).
J46. Eşel, L., Kaya, G., Kurt, B. ve Ünal, G. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerine İlişkin Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal
of Research in Education and Teaching (JRET) 1(3), 102-112. (D9 no’lu yayına).
J45. Baran, B., Akpınar, E., Kahyaoğlu, Y., and Yörük, K. (2012). Views of Prospective Teachers regarding
students studying in the Department of Computer Education and Instructional Technology in terms of
Technology Based Material Development Process, The Journal of Instructional Technologies &Teacher
Education (JITTE) 1(1), 1-21. (D12 no’lu yayına).
J44. Akar, A., Arslan, M., and Ersözlü, E.N. (2012). Primary School Teachers’ and Administrators’
Opinions About Success of “E-School” Application in Turkey. Mediterranean Journal of Social Sciences,
3 (3), 263-269. (D4 no’lu yayına).
J43. Paliç, G., and Akdeniz, A.R. (2012). Designing and Evaluating a Web Supported Instructional
Material based on Brain Based Learning. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science
and Mathematics Education 6 (1), 67-93. (D3 no’lu yayına).
J42. Evirgen, H., and Çengel, M. (2012). Determination of Critical Achievement Factors In Distance
Education by Using Structural Equationmodel: A Case Study Of E-MBA Program Held in Sakarya
University. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (3), 94-104. (A1 no’lu
yayına).
J41. Yiğit, T., Aruğaslan, E., Özaydın, B., Tonguç, G. ve Özkanan, A. (2012). Geleneksel Eğitim ve Uzaktan
Eğitimde Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği. Eğitim
Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3 (3). (D7 no’lu yayına).
J40. Ulukök, Ş., Sarı, U., Özbek, G. ve Çelik, H. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık
Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kırıkkale Üniversitesi Örneği). Eğitim ve
Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 1(3). (D10 no’lu yayına).
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
17
J39. Hsu, Y.-C., Ho, H. N. J., Tsai, C.-C., Hwang, G.-J., Chu, H.-C., Wang, C.-Y., and Chen, N.-S. (2012).
Research Trends in Technology-based Learning from 2000 to 2009: A content Analysis of Publications
in Selected Journals. Educational Technology & Society, 15 (2), 354–370. (A1 no’lu yayına).
J38. Ayverdi, L., Asker, E., Öz Aydin, S., and Sarıtaş, T. (2012). Determination of the Relationship
between Elementary Students’ Scientific Creativity and Academic Achievement in Science and
Technology Courses. Elementary Education Online [İlköğretim Online], 11(3), 646-659, [Online]:
http://ilkogretim-online.org.tr. (D10 no’lu yayına).
J37. Temizkan, M. (2011). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Nasreddin
Hoca Fıkraları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 195-223). (D10 no’lu
yayına).
J36. Apaydın, Ç. (2011). Sanal Okullar. Pegem Eğitim ve Öğretim / Pegem Journal of Education and
Instruction, 1(4), 19-27. (Doktora Tezine)
J35. Göktaş, Y. ve Topu, F.B. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve
Onlardan Beklentiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12 (1). (D9 no’lu yayına).
J34. Al-Asfour, A. (2012). Examining Student Satisfaction of Online Statistics Courses. Journal of College
Teaching & Learning, 9 (1), 33-38. (A3 no’lu yayına).
J33. Hwang, G-J. and Wu, P-H. (2012). Advancements and trends in digital game-based learning
research: a review of publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational
Technology, 43 (1), E6–E10. (A1 no’lu yayına).
J32. Al-Asfour, A. and Bryant, C. (2011). Perceptions Of Lakota Native American Students Taking Online
Business Course At Oglala Lakota College (OLC). American Journal of Business Education, 4(10), 43-50.
(A3 no’lu yayına).
J31. Baysal, Z.N. (2009). An Application of the Decision-making Model for Democracy Education: A
Sample of a Third Grade Social Sciences Lesson. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational
Sciences: Theory & Practice, 9 (1), 75-84. (D4 no’lu yayına).
J30. Reinhart, J. (2010). Graduate students' communication practices and perceived sense of
community An examination of information sources. The Quarterly Review of Distance Education, 11(4),
211-221. (A2 no’lu yayına).
J29. Murphrey, T. P. (2010). A case study of eelearning using technology to create and facilitate
experiential learning. The Quarterly Review of Distance Education, 11(4), 211-221. (A2 no’lu yayına.)
J28. Gökçe, F. (2008). Kaliteli Eğitim: Kaliteli Öğretmen, Kaliteli Öğretme – Quality Education: Quality
teachers, quality teaching. Çağdaş Eğitim, 349, 8-15. (D5 no’lu yayına).
J27. Şaşmaz Ören, F., Ormancı, Ü ve Evrekli, E. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Alternatif
Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öz-yeterlilik Düzeyleri ve Görüşleri - The Science and
Technology Pre-Service Teachers' Self-Efficacy Levels and Opinions about Alternative Assessment and
Evaluation Approaches. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 11 (3), 16. (D4 no’lu yayına).
J26. Galy, E., Downey, C. and Johnson, J. (2011). The Effect of Using E-Learning Tools in Online and
Campus-based Classrooms on Student Performance. Journal of Information Technology Education, 10.
210-230. (A3 no’lu yayına).
J25. Şahin, A. (2011). Effects of linear texts in page scrolling and page-by-page reading forms on reading
comprehension introduction. The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET, 10 (3), 94100. (D6 no’lu yayına).
J24. Birişçi, S. ve Karal, H. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal
Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12 (2), 203-219. (D10 no’lu yayına).
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
18
J23. Chou, C.M. (2011). Student teachers socialization development by teaching blog: Reflections and
socialization strategies. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technoloyg -TOJET, 10 (2),
190-201. (A1 no’lu yayına).
J22. Drouin M. and Vartanian, L.R. (2010). Students’ feelings of and desire for sense of community in
face-to-face and online courses. Quarterly Review of Distance Education,11 (3).(A2 no’lu yayına).
J21. Yıldırım, F. (2010). Uzaktan Eğitim Sistemine Geçişin Esas Öğeleri Olan, Öğretim Elemanları ve
Öğrencilerinin Bakış Açıları. TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar. G. Telli Yamamoto,
U. Demiray ve M. Kesim (Editörler), 27-48. Cem Web Ofset, Ankara. (A3 no’lu yayına).
J20. Sinclaire, J. K. (2011). Student satisfaction with online learning: Lessons from organizational
behavior. Research in Higher Education Journal, 11.(A2 no’lu yayına).
J19. Hwang, G.-J. and Tsai, C.-C. (2011), Research trends in mobile and ubiquitous learning: a review of
publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology, 42 (4),
E65-E70. (A1 no’lu yayına).
J18. Marsap, A. and Narin, M. (2009). The integration of distance learning via internet and face to face
learning: Why face to face learning is required in distance learning via internet? World Conference
Education Science 2009 – Procedia Social and Behavioral Sciences 1. p. 2871–2878. (Uzaktan Eğitim
Dersi notlarına).
J17. Tuncay, N., Keser, H., and Uzunboylu, H. (2010). If knowledge is power why keep it secret? WCES2010 Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 5650–5658. (A1 no’lu yayına).
J16. Serin, O. (2011). Theeffects of the computer-based instruction on the achievement and problem
solving skills of the science and technology students. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational
Technology, 10 (1),183-201. (D7 no’lu yayına).
J15. Tuncay, N. and Uzunboylu, H. (2010). Trend of “Distance Education” in the last three Decades.
World Journal on Educational Technology, 2 (1), 55-67. (A1 no’lu yayına).
J14. Perry, B. and Edwards, M. (2010). Creating a Culture of Community in the Online Classroom Using
Artistic Pedagogical Technologies. In Emerging technologies in distance education (G. Veletsianos
(Ed.)), AU Press, Athabasca University, Edminton. (A1 no’lu yayına).
J13. Karakaş, M. (2010). Disco Dancing and Kinetic Theory. .Journal of Chemical Education, 87 (9), 928930. (A1 no’lu yayına).
J12. Sinclaire, J.K.,Simon, J.C., Campbell, C.J., and Wilkes, R.B. (2010). Does Relational Communication
Training Improve Student Satisfaction with Web-assisted Courses?. Journal of Online Learning and
Teaching, 6(1). (A2 no’lu yayına).
J11. Kardeş Selimoğlu, S., Poroy Arsoy, A., & Ertan, Y. (2009). The Effect of PowerPoint Preferences of
Students on TheirPerformance: A Research in Anadolu University, Turkish Online Journal of Distance
Education TOJET, 10 (1), 113–129. (A1 no’lu yayına).
J10. Gayol, Y. (2010). Online Learning Research. In Handbook of Online Learning (Rudestam, K. E. (Ed.)
and Schoenholtz-Read, J. (Ed.).), Sage Publications, USA, 207-208. (A1no’lu yayına).
J9. Horzum, M.B. ve Çakır Balta, Ö. (2008). Farklı web tabanlı öğretim ortamlarında öğrencilerin başarı,
motivasyon ve bilgisayar kaygı düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal
of Education) 34. (D2 no’lu yayına).
J8. Seyhan, H. G. and Morgil, İ. (2005). Laborarbeit und Aufbaulernthorie. Lehren und Lernen mit neuen
Medien Sempozyumuna sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri. Paderborn. (D4 no’lu yayına).
J7.Sarıabdullahoğlu (Demirci), A. ve Ersoy, A. F. (2009). İnternet İle Eğitim: Tüketici Eğitimi Modeli.
Journal of Qafqaz University, 26 (13). (D7 no’lu yayına).
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
19
J6. Evrekli, E., İnel, D., Balım, A.G. ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik
Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (2).
(D4 no’lu yayına).
J5. Kutluca, T., Aydın, S., and Baki, A. (2009). Investigating web sites of faculties of education: The case
of Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 8 (2). (D3 No’lu yayına).
J4. İnel, D., Balım, A.G. ve Evrekli, E. (2009). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin
Öğrenci Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3
(1), 1-16. (D4 no’lu yayına).
J3. Dursun, Ö.Ö. (2007). Ders Yazılımlarının Tasarımı, Değerlendirilme Yaklaşımları ve Seçimi. Bilgisayar
Destekli Öğretim ve Uzaktan Eğitim Bilgisayar II, Güneş, A. (Editör) içinde, PegemA Yayıncılık,
Ankara.(D3 no’lu yayına).
J2. Arıcı, N ve Yekta, M. (2005). Mesleki ve Teknik Eğitimde Çoklu Ortam Araçları Kullanılmış Web
Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 144-153. (D3
no’lu yayına).
J1. Teker, N. (2002). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ders Çalışma Stratejilerinin Karşılaştırılması. Eğitim
Bilimleri ve Uygulama Dergisi1 (1), 49-66. (E2 no’lu yayına).ak
Son Güncelleme: 2.5.14
Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
759 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content