close

Enter

Log in using OpenID

Örnek Deney Raporu

embedDownload
DENEY TASARIM DERSİ - DENEY RAPORU
GRUP PATENT
ÖNSÖZ
Yapılan bu deneyde İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Projesi kapsamında LİKİT LİMİTİN
BELİRLENMESİ konusuna kapsamlı olarak değinilmiş ve 3 ana başlıkta incelenmiştir.
TEŞEKKÜRLER
Bu deneyin uygulanmasında emeği geçen değerli bilgi birikimlerini bizimle paylaşan ve her
problemimize özenle ve ilgiyle cevap veren Doç. Dr. Yeliz Yükselen AKSOY’a ve Araş. Gör.Hasan Fırat
PULAT’a teşekkürlerimizi sunarız.
MELİS ÖZKUL
MANİSA 2013-2014
1
İÇİNDEKİLER





Önsöz
Teşekkürler
1) Deneyin amacı
 Kıvam limitleri
 Cassagrande deneyi
 Likit limitin bulunması
2)Deneyin yapılışı
 Malzemeler
 Düzeneğin hazırlanması
 Deneyin yapılışı
3)Sonuc ve karşılaştırma
1) DENEYİN AMACI
Deney tasarım dersinin Zemin ile ilgili bölümünde bizden istenen likit limiti önceden Cassagrande
metodu ile belirlenen bir zeminin likit limitinin ,önceden kullanılmamış ve yeni bir yöntemle tespit
edilmesine dayanmaktadır. Bu yüzden deneyimizde merkez kaç kuvvetinin etkisiyle zeminin
savrularak merkezinde açılan boşluğun ölçülmesiyle belirli likit limiti bulma yoluna gidildi.
KIVAM LİMİTLERİ
İnce daneli zeminlerin mühendislik özellikleri gradasyona bağlı olmamakta ve içerdiği kil
mineraline göre ortaya çıkan plastisite özellikleri önem kazanmaktadır.İnce daneli zeminler su
muhtevalarına bağlı olarak katı, yarı katı, sıvı kıvamda olabilirler. İnce daneli zeminlerin çoğu tabii
halde plastik kıvamda bulunur ve bu kıvam aralığını belirleyen en yüksek ve en düşük su
muhtevalarına likit limit (LL veya WL) ve plastik limit (PL veya Ip) denir.
MANİSA 2013-2014
2
CASAGRANDE DENEYİ
Likit limit, casagrande aletinde aletin çanak kısmına konan plastik kıvamda zemin
numunesinde özel kaşıkla oluşturulan yarığın (çentiğin) , çanağın 25 defa düşürülmesi ile
kapanmasına karşılık gelen su muhtevası olarak saptanır.
Araç – Gereç
• Casagrande likit limit cihazı
• Oluk açma bıçağı
• Karıştırma spatulası (yaklaşık 10 cm boyunda ve 2 cm genişliğinde)
• Karıştırma kapları
• Etüv, 60 º C ve 110 ± 5 º C ‘ de sabit kalabilen termostat kontrollü ve hava dolaşımlı
• Terazi (0.01 g duyarlıklı)
• Su içeriği tayini için metal örnek kapları
• Fırından örnek çıkartmak için ısıya dayanıklı eldiven
• Plastik su kabı (piset)
Deneyin Yapılışı
Deneyin yapılacağı kil numunesinde 100 gr örnek alınır.Bu malzeme üzerine belli bir miktar
su eklenerek macun kıvamına gelene dek derin bir kap içinde spatula ile karıştırılır.
MANİSA 2013-2014
3
Hazırlanan bu macun kıvamındaki zemin Casagrande aletinin vuruş kabına konur ve yatayla
paralel düz bir üst yüzey oluşturulacak şekilde spatula ile düzlenir.
MANİSA 2013-2014
4
Oluk açma bıçağı kullanılarak zemin belirgin bir biçimde tam orta kısmından iki eşit parçaya .
Saniyede iki dönme yapacak şekilde yatay kol döndürülerek zeminin iki parçasının oluk tabanında 13
mm birleşmesini sağlayacak düşüş sayışı saptanır .Oluk tabanındaki kapanma, zeminin kayması
biçiminde değil, zeminin akarak kapanması ile olmalıdır.13 mm kapanma sağlandığında döndürme
işlemi durdurulur ve numaratörden o andaki düşü sayısı okunur.
Su içeriği belirlenmesi için kapanan bölgeden numune alınır.Vuruş kabında kalan malzeme
karıştırma kabına alınır ve su içeriği değiştirilerek yeni bir deney işlemi için hazırlanır. Bu işlemlere,
10-50 arasında en az 3 darbe sayısı saptanıncaya kadar devam edilir.Saptanan her darbe sayısı için su
muhtevası hesaplanır.
MANİSA 2013-2014
5
Darbeden önce ve sonra elde edilen sonuçlar;
Kap No:21
Kap ağırlığı=31,62 gr.
Kap+Yaş =48,39 gr.
Etüve kurutulduktan sonra;
Kap+Kuru=41,71 gr.
Kuru numune ağırlığı=10,09 gr.
Su ağırlığı=6,68 gr.
Su muhtevası(W)=6,68/10,09=%66
49 darbede bu değerler elde edilmiştir.
Kap No:7
Kap ağırlığı=29,97 gr.
Kap+Yaş =42,39 gr
Etüve kurutulduktan sonra;
Kap+Kuru=36,85 gr
Kuru numune ağırlığı=6,88 gr.
Su ağırlığı=5,54 gr.
Su muhtevası (W)=5,54/6,88=%81
13 darbede bu değerler elde edilmiştir.
MANİSA 2013-2014
6
Kap No:12
Kap ağırlığı=35,13 gr.
Kap+Yaş =52,63 gr
Etüve kurutulduktan sonra;
Kap+Kuru=45,35 gr.
Kuru numune ağırlığı=10,22 gr.
Su ağırlığı=7,28 gr.
Su muhtevası(W)=7,28/10,22=%71
25 darbede bu değerler elde edilmiştir.
Bu elde edilen darbe sayısı ve buna karşılık gelen su muhtevası değerlerinden akış eğrisi elde
edilir.Akış eğrisinde darbe sayışını logaritmik olarak apsiste, su muhtevası aritmetik olarak ordinatta
gösterilir.Akış eğrisinde 25 darbeye karşı gelen su muhtevası değeri o zeminin "likit limit" değeridir.
MANİSA 2013-2014
7
2) DENEYİN YAPILIŞI
TASARIMIN HAZIRLANMASI:
Önceden de kısa olarak bahsettiğimiz gibi likit limitin belirlenmesinde kullanılacak olan düzenek
merkez kaç kuvvetiyle bir tijin ortasındaki plakanın mekanik bir güç yardımıyla döndürülmesi ve
zeminin merkezden dış çeperlere doğru hareketinin izlenmesi mantığına dayanmaktadır.
Bu yüzden öncelikle AutoCad ortamın da düzenek oluşturuldu.
Çizimin yapılmasının ardından gerekli olan malzemeler kararlaştırıldı ve tedarik edildi.
MANİSA 2013-2014
8
MALZEMELER











1 Adet 48cm çaplı çelik taban plakası
1 Adet 16.8 cm çaplı çelik silindir boru
1 Adet 1 cm çaplı çelik mil
1 Adet 15.8 cm çaplı dairesel çelik plak
1 Adet tij
2 Adet pul
2 Adet somun
1 Adet sprey boya
Adet elektrikli matkap
1 Adet şarjlı vidalama
1 Adet cetvel
Düzenek Hazırlanması
Çelik silindir borular standart olarak 6 m’de üretildiği için bizim düzeneğimize uygun olan
yükseklikte kestirildi ve bu boru taban sacına kaynatılmadan önce iç çeperlerindeki çapaklar
sürtünmeye neden olacağından dolayı jet taşı ile temizlendi.
MANİSA 2013-2014
9
Çelik taban sacı üzerine , tam ortasına gelecek şekilde tijin eksenden kaymasını önlemek ve sabit
tutmak amacıyla iç çapı 8 mm olan çelik boru ve ardından çapı 168 mm silindir boru kaynatılarak
birleşim kaynakla sağlandı. Çelik plak ağırlığından dolayı düzeneğin hareketini kısıtlayacak ve de masa
görevi görerek sabit durmasını sağlar. Silindir boru ise zeminin saçılmasını önleyerek çelik plak için bir
dönüş platformu görevi görecektir.
Plazma tezgahında kestirilen 3 mm kalınlığında 15.8 cm çapındaki diskin ortası deldirildi.
Bu deliğe 0.6 mm çaplı 30 cm uzunluğundaki tij,pul ve somunlar yardımıyla sabitlendi.
MANİSA 2013-2014
10
DÜZENEĞİN İŞLEYİŞİ
Hazırlanan bu düzeneğin işleyişi şu şekilde olacaktır; laboratuarda hazırlanan zemin örneği tij e
sabitlenen plaka üzerine konulacak , bu tij en altta bulunan mil içerisine yerleştirilecek. Milin iç çapı
0.8 cm olduğundan tij ile arasındaki 0.2 cm lik fark tijin takılmadan ve savrulmadan serbetçe
dönebilmesini sağlayacak.
Hazırlanan düzenek sprey boya ile boyandı.
MANİSA 2013-2014
11
3) SONUÇ
Deney malzemeleri tedarik edildikten ve deney düzeneği hazırlandıktan sonra casagrande
deneyinde 25 vuruşta kapanmayı yakaladığımız su muhtevası %72 olan oranla deneye başlandı.
Deney düzeneğinin tablası,tijin oturduğu yuva ve diskin sürtünme yapabileceği bölgeler yağlanarak
sürtünme etkisinin azaltılması hedeflendi.
İlk olarak amacımız tabla üzerine koyulan numunenin matkabın devir sayısı ile ne kadar yayılma
yapacağını ölçerek bir likit limit değerine ulaşmaktı.Bu yüzden bir kalıp vazifesi görmesi amacıyla içini
yağladığımız bir kap yardımıyla zemin örneğini diskin üzerine yerleştirdik.Numuneyi içine
yerleştirdiğimiz kapı sarsarak içinde bosluk kalmayınca dek sarsdık ve tamamen oturmasını sağladık.
MANİSA 2013-2014
12
Kabın tam ortasından tiji geçirerek tam düzgün bir kalıba alarak zemini yağlanmıs diskin üstüne
merkezden kenarlara doğru açılmasını bekleyerek ters kapattık ve kalıbı sarsarak bulunduğu yerden
çıkarttık.
Tijin ucunu matkaba geçirip gücü verdiğimizde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi beklenenden çok
daha fazla bir dağılma olduğunu gördük ve bunu matkabın gücünün cok fazla olmasından
kaynaklandığını düşünerek başka bir yöntemle zemini diske yaymayı planladık.
MANİSA 2013-2014
13
İkinci olarak numuneyi düz bir satıh halinde diskin üzerine yaymaya ve zeminin yayılmasını baz
almak yerine merkezinden açılmayı ölçmenin daha doğru olacagını düşünerek farklı bir yöntem
denedik.
Fakat bu şekilde de uygulama yaptığımızda cok fazla yayılma yaptığını gördüğümüz için güç
kaynağımız olan matkap yerine sarjlı vidalama kullanmayı düşündük.
Yine %72 oranında fakat karışımın oranları 3 katı arttırarak 216/300 oranında hazırladığımız
numuneyi diskin üzerine yerleştirdik.
MANİSA 2013-2014
14
Bu seferki denemede de sarjlı vidalamanın yeterli güçte olmadığı için diski döndüremediğini
gördük ve bu işlemde başarısız oldu.
Dördüncü sefer tekrar matkaba dönerek belki 3 katı ağırlıkta hazırlağımız numunenin ağırlığından
dolayı daha gec savrulacagını düşünüp tekrar matkap ile denedik fakat sonuc yine salilseler içinde
savrulan bir düzenek halini almıştı.
Elimizde bulunan malzemelerle ve bu metodla istediğimiz belirli bir saniyede açılma oranını
yakalayamadığımız için deneyimiz başarısızlıkla sonuçlanmıştır.Belki bu düzeneği döndürmek için
şarjlı vidalamadan daha güçlü fakat matkaptan da daha güçsüz bir alet olsaydı 4 ila 8 saniye
arasındaki açılmaları önceden likit limitini bildiğimiz örnek üzerinde uygulayarak bir sonuca
varabilirdik.
MANİSA 2013-2014
15
DENEY TASARIM DERSİ - DENEY RAPORU
GRUP BAŞKANI: MELİS ÖZKUL
GRUP ÜYELERİ:
1
2
3
4
5
SABRİ ÇAĞKAN MERTER
AYŞEGÜL MİRAY YERLİKAYA
GÖKHAN GÜR
KAAN TÜRKMEN
DOĞAN KARAKURT
GETİRİLECEK DENEY ARAÇLARI:
DENEY MALZEME TEMİNİ: SABRİ ÇAĞKAN MERTER-MELİS ÖZKUL
DENEY DÜZENEĞİNİN HAZIRLANIŞI: SABRİ ÇAĞKAN MERTER-AYSEGÜL MİRAY YERLİKAYAGÖKHAN GÜR-MELİS ÖZKUL-KAAN TÜRKMEN-DOĞAN KARAKURT
DENEY YAPILIŞI:GÖKHAN GÜR-AYŞEGÜL MİRAY YERLİKAYA-MELİS ÖZKUL-SABRİ ÇAĞKAN
MERTER-KAAN TÜRKMEN-DOĞAN KARAKURT
DENEY RAPORUNUN HAZIRLANIŞI:
DENEY RAPORU DÜZENLENMESİ:MELİS ÖZKUL(27-28.10.2013)
DENEYİN AMACI DENEY KONUSU:AYŞEGÜL MİRAY YERLİKAYA(26.10.2013)
DENEY DÜZENEĞİNİN HAZIRLANMASI VE MALZEMELER: SABRİ ÇAĞKAN MERTER
(27.10.2013)
DENEY AŞAMALARI:GÖKHAN GÜR-MELİS ÖZKUL(28.10.2013)
DENEY SONUCU VE KARŞILAŞTIRMA:KAAN TÜRKMEN(28.10.2013)
ÇIKTI ALINMASI VE DOSYALAMA:DOĞAN KARAKURT(30.10.2013)
MANİSA 2013-2014
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
1 387 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content