close

Enter

Log in using OpenID

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

embedDownload
RESİM KASETLERİ
ALIMINA AİT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale Kayıt Numarası :
1
Sıra
No
2
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Birimi
Teklif Edilen Birim
Miktarı Fiyat (Para birimi
belirtilerek)
1
HDCAM SR
KASET
33 Dak.
Adet
200
2
HDCAM SRL KASET
64 Dak.
Adet
300
3
HDCAM SRL KASET
94 Dak.
Adet
350
4
HDCAM SRL KASET
124 Dak.
Adet
400
5
BCT-HD 12 CL TEMİZLEME KASETİ
Adet
10
6
DIGITAL BETACAM KASET 124 Dak.
Adet
1250
7
BCT-D 12 CL
Adet
20
TEMİZLEME KASETİ
Tutarı
(Para birimi
belirtilerek)
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe)
İmza3
1 Bu sütun TRT tarafından hazırlanacaktır.
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır.
Ortak girişim(iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri
kişiler tarafından imzalanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content