close

Enter

Log in using OpenID

Birim fiyat teklif cetveli-OK

embedDownload
BTDB7-14-IH-48667
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale Kayıt Numarası : 2015/11604
Sıra
No
Mal Kaleminin Adı Marka ve Modeli
1.
1 inci Kısım
8.4-10 inç arası LCD Monitör
1.
2 inci Kısım
23-24 inç arası LCD Monitör
1.
3 üncü Kısım
30-32 inç arası LCD Monitör
1.
4 üncü Kısım
40-42 inç arası LCD Monitör
1.
5 inci Kısım
54-55 inç arası LCD Monitör
1.
6 ıncı Kısım
17 inç LCD Video Referans Monitörü
Birimi
Miktarı
Adet
9
Teklif Edilen Birim Fiyat
(Para Birimi )
Tutarı
(Para Birimi)
1. Kısmın Toplam Tutarı
Adet
45
2. Kısmın Toplam Tutarı
Adet
5
3. Kısmın Toplam Tutarı
Adet
12
4. Kısmın Toplam Tutarı
Adet
3
5. Kısmın Toplam Tutarı
Adet
1
6. Kısmın Toplam Tutarı
7 inci Kısım
24 inç LCD Video Referans Monitörü
1.
Adet
7
7. Kısmın Toplam Tutarı
1
8 inci Kısım
15 inç On Air Talent LCD Video Monitör
Adet
2
8. Kısmın Toplam Tutarı
9 uncu Kısım
40-42 inç arası LCD Televizyon Alıcı
Cihazı
46-47 inç arası LCD Televizyon Alıcı
Cihazı
60 inç LCD Televizyon Alıcı Cihazı
1.
2.
3.
Adet
5
Adet
3
Adet
5
9. Kısmın Toplam Tutarı
1 inci, 2 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ıncı, 7 inci, 8 inci ve 9 uncu Kısımların Toplam
Tutarı (K.D.V Hariç)
* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.
* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece
ayrı ayrı düzenlenecektir.
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 4
1
Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
İstekliler teklif verdiği kısım veya kısımların numaralarını belirtmek suretiyle teklif verilen kısım veya kısımların toplam tutarlarını
yazacaklardır. Teklif verilmeyen kısım veya kısımlara cetvelde yer verilmeyecektir.
4
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki
verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
27 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content