close

Enter

Log in using OpenID

Bölüm Y.Lisans/ Doktora Öğrenci No Adı Soyad Seminer Konusu

embedDownload
Bölüm
Y.Lisans/
Doktora
Öğrenci No
Adı Soyad
Seminer Konusu
Tarihi/Yeri /Saati
Danışman
1
FİZİK
Doktora
125381201002
Songül TARAN
Nanoalaşımların MgO Yüzeyi
Üzerinde Erime Dinamiğinin
İncelenmesi
16.05.2014/10:00
Yeni Bina Seminer
Salonu
Doç. Dr. Haydar
ARSLAN
2
FİZİK
Doktora
125381201003
Hakan ALICI
Biomoleküllerin 3 Boyutlu
Konformasyonel Yapısının
Simülasyon Yöntemleri İle Tayini
16.05.2014/14:00 F1
Doç. Dr. Kadir
DEMİR
Prof. Dr. Abdurrahman
ŞENGÜL
1
KİMYA
Y.Lisans
135281104002
Gözde BAŞ
PerilenDiimit Gövdeli KareDüzlem Metal Kompleksler İçeren 06.05.2014/13:00
Donör-Akseptör-Donör Yeni
Yeni Bina K1 Anfisi
Hibrit Malzemeler
2
KİMYA
Y.Lisans
135281104004
Filiz BİRGÜL
Aerojellerin Sentez ve
Karakterizasyon Yöntemleri
08.05.2014/13:00
Yeni Bina K1 Anfisi
Prof. Dr. Baki HAZER
3
KİMYA
Y.Lisans
135281104007
Elvan AKYOL
Polimerlerin Protein Ayrımında
Kullanımı
08.05.2014/14:00
Yeni Bina K1 Anfisi
Prof. Dr. Baki HAZER
4
KİMYA
Doktora
135381204002
Fatih PEKDEMİR
Kapalı Kafes Tipi PerilenDiimitMetaloftalosiyanin Hibrit
Sistemleri
15.05.2014/13:00
Yeni Bina K1 Anfisi
Prof. Dr. Abdurrahman
ŞENGÜL
5
KİMYA
Y.Lisans
135281104005
Yiğit KIRCA
Bor Bileşiklerinin Hidrojen
Adsorpsiyon Özelliklerinin
Araştırılması
21.05.2014/14:00
Yeni Bina K1 Anfisi
Prof. Dr. Mahmut
KÖSE
6
KİMYA
Y.Lisans
135281104006
Nursel ESER
İlaç Hedefi Olarak DNA!
23.05.2014/11:00
Yeni Bina K1 Anfisi
Doç. Dr. Burak
ÇOBAN
1
BİYOLOJİ
Y.Lisans
135281108005
Cumhur HARMANCI
Hücre Ölümü Programlanabilir
mi?
11.04.2014/14:00
Yeni Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
Prof. Dr. Kemal
BÜYÜKGÜZEL
2
BİYOLOJİ
Y. Lisans
135281108008
Ali KILIÇ
Biyolojik Silahlar
11.04.2014/15:00
Yeni Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
Prof. Dr. Kemal
BÜYÜKGÜZEL
Merve ÜNAL
Kuş Göçünün Araştırılmasında
Kullanılan Yöntemler
07.05.2014/14:00
Yeni Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
Prof. Dr. Mustafa
SÖZEN
Kaan TAVUKCU
Paleolimnoloji ve Geçmiş
Ekosistem İzlemedeki Kullanımı
13.05.2014/14:0015:00
Yeni FenYrd. Doç. Dr. Ceran
Edebiyat Fak. Seminer ŞEKERYAPAN
Sal.
3
4
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
Y.Lisans
Y.Lisans
135281108002
135281108003
5
BİYOLOJİ
Y.Lisans
135281108004
Sezgi BOZKAYA
Ciğerotlarının Terminolojisi
21.05.2014/12:15
Yeni Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
Yrd. Doç. Dr.
Muhammet ÖREN
6
BİYOLOJİ
Y.Lisans
135281108007
Şeyma TOKMAK
Karayosunlarının Terminolojisi
21.05.2014/13:00
Yeni Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
Yrd. Doç. Dr.
Muhammet ÖREN
Sercan IRMAK
Son Buzul Çağın Günümüz
Anadolu Memeli Türlerinin
Evrimine ve Komşu
Biyocoğrafyalara Etkisi
21.05.2014/14:00
Fen-Edebiyat Fak.
(Eski Bina) Seminer
Sal.
Doç. Dr. Ferhat
MATUR
Apoptosis ve Kardiyovasküler
Hastalıklar
30.05.2014/15:0016:00
Fen
Edebiyat Fakültesi
Seminer Salonu
Yrd. Doç. Dr. Ersöz
GONCA
Composite Familyasında Dişi
Gametofit ve Embriyo Gelişimi
26.06.2014/11:30
Dekanlık Seminer Sal.
Doç. Dr. Ayşe
KAPLAN
Bölgelerin Geometrik Özellikleri
22.04.2014/15:30
Fen-Edebiyat Fak. F3
Yrd. Doç. Dr. Fikret
GÖLGELEYEN
BİYOLOJİ
Doktora
8
BİYOLOJİ
Yüksek
Lisans
2010628113004 Ayfer MUCUK
9
BİYOLOJİ
Y.Lisans
135281108001
1
MATEMATİK
Y.Lisans
2010528108010 Pelin CİVAK
7
135381208001
Semiha TAŞDELEN
2
MATEMATİK
Doktora
126381207001
Mehmet GÜMÜŞ
Non-Linear Difference Equations
02.05.2014/14:3015:20 Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
Doç. Dr. Yüksel
SOYKAN
3
MATEMATİK
Y.Lisans
126281107007
Özge ARSLAN
On a Non-Linear Difference
Equations
02.05.2014/15:3016:20 Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
Doç. Dr. Yüksel
SOYKAN
Doç. Dr. Yüksel
SOYKAN
4
MATEMATİK
Y.Lisans
135281107007
Gülzade KARACI
02.05.2014/16:30Periocities İn Difference Equations 17:20 Fen-Edebiyat
Fak. Seminer Sal.
5
MATEMATİK
Y.Lisans
135281107004
Yalçın GİRGİN
Bazı Rasyonel Fark
Denklemlerinin Çözümlerinin
Davranışı Üzerine
03.05.2014/15:30
Fen-Edebiyat Fak.
Seminer Sal.
Yrd. Doç. Dr. Melih
GÖCEN
6
MATEMATİK
Doktora
125381207001
Emrah POLATLI
Genelleştirilmiş Fıbonaccı ve
Lucas Sayılarını İçeren Toeplıtz
Matrislerinin Spektral Normu
07.05.2014/14:00
Fen-Edebiyat Fak.
Seminer Sal.
Yrd. Doç. Dr. Seyhun
KESİM
Can KIZILATEŞ
Sağa Dayalı Pascal Üçgeninden
Oluşan Matrisin Özdeğerleri ve
Özvektörleri
07.05.2014/15:00
Fen-Edebiyat Fak.
Seminer Sal.
Yrd. Doç. Dr. Seyhun
KESİM
7
MATEMATİK
Doktora
131381207001
8
9
MATEMATİK
MATEMATİK
Y.Lisans
Y.Lisans
126281107003
126281107001
Eren BİLGİÇ
Laplace Diferansiyel Denklemi
12.05.2014/13:3014:30
FenYrd. Doç. Dr. Sedat
Edebiyat Fak. Seminer ÇEVİKEL
Sal.
Özlem KARAKAŞ
Matematiksel Model Sınıfları:
Kesikli ve Sürekli Modeller
12.05.2014/16:3017:30
FenDoç. Dr. Gülnihal
Edebiyat Fak. Seminer MERAL
Sal.
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya
USTAOĞLU
10 MATEMATİK
Y.Lisans
126281107004
Pınar BİLDİRİCİ
Radon Dönüşümü
13.05.2014/10:30
Fen-Edebiyat Fak.
Seminer Sal.
11 MATEMATİK
Y.Lisans
126281107010
Betül ÇETİNCE
Isı Denklemi İçin Genelleştirilmiş
Fonksiyonel Sınıfından Bazı
Problemler
25.05.2014/15:30
Fen-Edebiyat Fak.
Seminer Sal.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
YILDIZ
1
ÇEVRE MÜH.
Y.Lisans
126281110002
Serkan ÖREN
Enerji Sanayi Atıklarının Atık
Depolama Zemin İyileştirmesinde
Kullanılabilirliği
05.05.2014/14:00
Çevre Müh. D204
Prof. Dr. Yılmaz
YILDIRIM
2
ÇEVRE MÜH.
Y.Lisans
126281110004
Selin SARAÇ
Atıksu Arıtım Tesislerinde Enerji
Kullanımının Azaltılması
16.05.2014/10:00
Çevre Müh. D104
Doç. Dr. Ayten GENÇ
3
ÇEVRE MÜH.
Y.Lisans
135281110001
Candan KÖSE
Yağlı Atıksuların ElektroSedimentasyon ile Arıtımı
16.05.2014/11:00
Çevre Müh. D104
Doç. Dr. Ayten GENÇ
4
ÇEVRE MÜH.
Y.Lisans
115281110002
İrem GÜRSOY
Çevre Mühendisliğinde
Kompostlaştırma
16.05.2014/14:00
Çevre Müh. D103
Doç. Dr. Ahmet
ALTIN
5
ÇEVRE MÜH.
1
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
MÜH.
2
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
MÜH.
Y.Lisans
Y.Lisans
Doktora
125281110003
125281111002
2010638119001
Neşe CIVAK
İçme Sularında Bulunan Doğal
Organik Maddelerin Fiziksel
Karakterizasyonu
23.05.2014/16:00
Çevre Müh. D103
Mesut UYSAL
Atık Su Arıtma Tesisinin ZieglerNichols
Metodu ile PI Denetleyici
kullanılarak Matlab Simulink
Programında Tasarımı
23.05.2014/13:30
Elektrik Elektronik
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Müh. Bölümü Toplantı ALIŞKAN
Salonu
Hacı Şaban
CELAYİR
Senkron motor ile dinamik reaktif
güç kompanzasyonu
20.05.2014/ 13:30
Elektrik Elektronik
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Müh. Bölümü Toplantı ALIŞKAN
Salonu
23.05.2014/10:30
Elektrik Elektronik
Yrd.Doç.Dr. İbrahim
Müh. Bölümü Toplantı ALIŞKAN
Salonu
Yrd. Doç. Dr. Kadir
ÖZDEMİR
3
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
MÜH.
Y.Lisans
126281111005
Adil AKSOY
STATCOM( Statik Senkron
Kompanzatör) Sisteminin ZieglerNichols
Metodu ile PI Denetleyici
Kullanılarak
Matlab Simulink Programında
Tasarımı
1
İNŞAAT MÜH.
Y.Lisans
125281109001
Fatma Tüveyç
DEMİRCAN
Çelik Köprülerin Performans
Analizi
22.05.2014/10:30
Y.Lisans Sınıfı
Doç. Dr. Murat Emre
KARTAL
2
İNŞAAT MÜH.
Y.Lisans
125281109002
Mustafa YEŞİL
Yığma Köprülerin Deprem Analizi
22.05.2014/11:30
Y.Lisans Sınıfı
Doç. Dr. Murat Emre
KARTAL
3
İNŞAAT MÜH.
Y.Lisans
125381212001
Mehmet
ÇETİNKAYA
Zeminlerin İyileştirilmesi
Hakkında Standartların
Karşılaştırılması
23.05.2014/10:00
Y.Lisans Sınıfı
Yrd. Doç. Dr. Ömer
Faruk ÇAPAR
4
İNŞAAT MÜH.
Y.Lisans
125281109007
Ersen UZUN
Sınır Aşan Sular ve Su
Potansiyelimiz
22.05.2014/14:30
Y.Lisans Sınıfı
Doç. Dr. İsmail Hakkı
ÖZÖLÇER
1
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
135281102007
Süleyman YILMAZ
Arazi Örtüsünün Uydu Görüntüsü
Kullanılarak Sınıflandırılması
06.05.2014/14:00
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Aycan
MARANGOZ
2
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
135281102008
Burak SAYGILI
Navigasyon Sistemleri ve
Haritacılık
07.05.2014/12:45
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Prof. Dr. Şenol Hakan
KUTOĞLU
3
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
136281102006
Ufuk ÖZTAŞ
Tünellerde Haritacılık
07.05.2014/13:30
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Prof. Dr. Şenol Hakan
KUTOĞLU
4
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
116281102008
İlyas ASLAN
Dünyada Madencilik Kaynaklı
Tasmandan Koruma Programları
07.05.2014/14:00
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Prof. Dr. Şenol Hakan
KUTOĞLU
5
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
135281102011
Samed İNYURT
Toplam Elektron Miktarının (Tec)
Çeşitli Modellerle Belirlenmesi ve
Karşılaştırılması
07.05.2014/14:00
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Doç. Dr. Çetin
MEKİK
6
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
125281102003
Zafer UDUL
Suç Bilgi Sistemi
07.05.2014/14:15
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Serkan
KARAKIŞ
7
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
135281102002
Can ATALAY
İnsansız Hava Araçları ve
Fotogrametri
07.05.2014/15:00
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Prof. Dr. Şenol Hakan
KUTOĞLU
8
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
135281102003
Şeyda ALKAN
Kadastroda Yenileme
07.05.2014/15:45
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Prof. Dr. Şenol Hakan
KUTOĞLU
9
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
116281102003
Arzu ÖZER
Karayollarında Lazer Tarama
Tekniği ile Kamulaştırma
07.05.2014/16:30
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Prof. Dr. Şenol Hakan
KUTOĞLU
125281102001
Mehmet Akif
ERDOĞAN
07.05.2014/16:30
Görüntülerin Çizgisel Özellikler
Geomatik Müh. Böl.
Kullanılarak Koordinatlandırılması
Ölçme Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
TOPAN
GEOMATİK
10
MÜH.
Y.Lisans
Yusuf BAHAR
Uzaktan Algılama Görüntülerinin
Sınıflandırılması İşleminde
Yardımcı Verilerin Kullanılması
Teknikleri
07.05.2014/17:15
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Prof. Dr. Şenol Hakan
KUTOĞLU
125281102010
Beytullah Serdar
ATAK
Kayaboğazı Barajı Deformasyon
Analizi
12.05.2014/14:00
Geomatik Müh. Böl.
Ölçme Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. K. Sedar
GÖRMÜŞ
Y.Lisans
126281105001
Göksel KESERCİ
Taşocaklarında Basamak
Patlamalarının Delpat ile Tasarımı
24.04.2014/10:00
Seminer Salonu
Doç. Dr. Ahmet
ÖZARSLAN
MADEN MÜH.
Y.Lisans
126281105002
Oğuzhan ÇOLAK
Küre Eti Bakır İşletmelerinde
28.04.2014/10:00
Püskürtme Beton Uygulamaları ve
Seminer Salonu
Dayanım Deneyleri
Doç. Dr. Melih GENİŞ
3
MADEN MÜH.
Y.Lisans
135281105002
Emre GÜNAY
Yeraltında Birincil Gerilmelerin
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
28.04.2014/14:20
Seminer Salonu
Prof. Dr. Tuğrul
ÜNLÜ
4
MADEN MÜH.
Y.Lisans
125281105004
Engin PAZAR
Dik Damarlarda Mekanizasyon
28.04.2014/14:30
Seminer Salonu
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan
KAYMAKÇI
GEOMATİK
11
MÜH.
Y.Lisans
116281102006
12
GEOMATİK
MÜH.
Y.Lisans
1
MADEN MÜH.
2
Taşkömürü Ocaklarında
Kızışmalara Karşı Köpük
Kullanımı
30.04.2014/14:30
Seminer Salonu
Prof. Dr. Vedat
DİDARİ
Muhammet AKKAŞ
Kazpınarı Ocağı İlerlemesinde
Uygulanmakta Olan Jumbo Delici
Performansının İncelenmesi
09.05.2014/14:00
Seminer Salonu
Doç. Dr. Olgay
YARALI
14.05.2014/14:00
Seminer Salonu
Doç. Dr. Olgay
YARALI
5
MADEN MÜH.
Y.Lisans
2009528105011 Yusuf AYDIN
6
MADEN MÜH.
MADEN
MÜH.
135281105001
7
MADEN MÜH.
Y.Lisans
135281105001
Çağrı ALDI
Kayaçların Delinebilirliğine Etki
Eden Parametreler ve
Delinebilirlik Deneyleri
8
MADEN MÜH.
Y.Lisans
135281105006
Ozan TURAN
Dik Damar Mekanizasyonlarındaki 06.06.2014/14:00
Gelişmeler
Seminer Salonu
15.05.2014/14:00
Makine Mühendisliği
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Mustafa
EYRİBOYUN
16.05.2014/10:00
Makine Mühendisliği
Toplantı Salonu
Doç.Dr.Adnan
TOPUZ
1
MAKİNE MÜH. Y.Lisans
135281106003
Ahmet ASLAN
Demir Çelik Tesislerinde Enerji
Ekonomisi
2
MAKİNE MÜH.
135381206002
Abdulkadir
SARIGÜL
Entegre Demir ve Çelik
Tesislerinde Enerji Geri Kazanım
Teknolojilerinin İncelenmesi
Doktora
Prof. Dr. Nuri A.
AKÇIN
3
MAKİNE MÜH.
Y.Lisans
126281106007
Serbülent
KURTULUŞ
Mikrodalga Destekli Akışkan
23.05.2014/14:30
Yataklı Kurutucunun Çay Kurutma Makine Mühendisliği
Perfonmansının İncelenmesi
Toplantı Salonu
Doç.Dr.Adnan
TOPUZ
4
MAKİNE MÜH.
Doktora
126381206001
Mehmet YILDIZ
09.06.2014/14:00
Gaz Türbin Kantcıklarının
Makine Mühendisliği
Kaplama Yöntemleri ve Özellikleri
Toplantı Salonu
Doç. Dr. Bülent
EKMEKÇİ
Emre GÜNGÖR
10.06.2014/14:00
Elektiriksel Aşındırma İle İşlenmiş
Makine Mühendisliği
Yüzeylerin Aşınma Özellikleri
Toplantı Salonu
Doç.Dr.Bülent
EKMEKÇİ
İsa KESKİN
Medical Uygulamalarda
Hidrooksiapatit
Kaplama Yöntemlerinin
İncelenmesi
10.06.2014/15:30
Makine Mühendisliği
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Dr. Nihal
EKMEKÇİ
H.İbrahim TOPAL
Bölgesel Isıtma Sistemlerinin
Ekserji Analiz Yöntemiyle
Değerlendirilmesi
11.06.2014 /14:00
Makine
Mühendisliği Toplantı
Salonu
Prof.Dr.Mehmet
KOPAÇ
Süleyman ŞİMŞEK
Güvenilirlik,Sistem ve Yapılarda
Güvenilirlik Analiz Metodları
12.06.2014 /11:00
Makine Mühendisliği
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Dr.Sadri
ŞENSOY
5
6
7
8
MAKİNE MÜH.
MAKİNE MÜH.
MAKİNE MÜH.
MAKİNE MÜH.
Y.Lisans
Y.Lisans
Doktora
Doktora
126281106005
126281106001
135381206001
115381206002
06.01.2014/11:30
Jeoloji Müh. Böl.
Mineraloji
Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Gürkan
BACAK
1
JEOLOJİ MÜH.
Y. Lisans
126281103004
Selin GÜL
Mağmatizma ve Mağmatik
Kayaçlar
2
JEOLOJİ MÜH.
Y. Lisans
135281103002
Gülşah ERGÜN
Kireçtaşı,Bor ve Dolomitin
Endüstriyel
Açıdan İncelenmesi
29.05.2014/13:30
Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Gürkan
BACAK
29.05.2014/14:15
Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Gürkan
BACAK
3
JEOLOJİ MÜH.
Y. Lisans
135281103006
Özkan KIZILAY
Karayolu Güzergahlarının
Belirlenmesinde Jeolojik ve
Jeoteknik
İncelemeler
4
JEOLOJİ MÜH.
Y. Lisans
135281103003
Rahmi Yücel
ÖZTÜRK
Heyalanları Oluşturan Başlıca
Faktörler
29.05.2014/15:00
Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Gürkan
BACAK
5
JEOLOJİ MÜH.
Y. Lisans
135281103001
Adem AYDIN
Parsel Bazında Jeolojik Etüd
Çalışmları
29.05.2014/15:45
Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Gürkan
BACAK
6
JEOLOJİ MÜH.
Y. Lisans
135281103005
Erhan ALKAN
Afrikada İzlenen Volkanizma
Faaliyetleri
29.05.2014/16:30
Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Gürkan
BACAK
7
8
JEOLOJİ MÜH.
JEOLOJİ MÜH.
Y. Lisans
Y. Lisans
126281103003
126281103006
Fatih YAZAR
Rezerv Hesaplama Yöntemleri ve
Küre Bakır Yatağı
04.06.2014/16:00
Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
BUZKAN
Feray USLU
Türkiye Bor Yataklarının
Endüstride Kullanımı ve
Değerlendirilmesi ve Gelecekteki
Konumu
04.06.2014/14:00
Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
BUZKAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content