close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Dönem V Akademik Takvimi

embedDownload
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Dönem V Akademik Takvimi
2013-2014
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Tel : (0464) 212 30 09
Fax : (0464) 212 30 15
Web: http://tip.rize.edu.tr
İslampaşa Mah. Tıp Fakültesi Dekanlığı
53100 Rize/TÜRKİYE
Öğrenci İşleri
Tel: (0464) 212 30 09
Fax: (0464) 212 30 15
Rektör
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Dekan
Prof. Dr. Ekrem ALGÜN
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yunus SARAL
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Dursun Ali ŞAHİN
Dönem V Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Dönem V Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
DÖNEM V
2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DÖNEM V STAJ AMAÇLARI
ANESTEZİ ve REANİMASYON
Ameliyathanede anestezi uygulamaları, yoğun bakımda hasta takip ve tedavisi öğretim üyeleri ve araştırma
görevlileri nezaretinde eğitimin gerçekleştirilmesi.
BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
Nörolojik hastalıkların nedenlerini, medikal ve cerrahi yaklaşımlarını öğrenmek.
DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR
Deri ve mukoza hastalıklarının teşhis, laboratuvar, bulgu, klinik özellikler ve tedavileri ile ilgili genel bilgileri
öğrenmek.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Enfeksiyon hastalıklarının tanı, laboratuvar bulguları, klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili genel bilgileri
öğrenmek.
FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON
Romatizmal hastalıklar ve rehabilitasyonla ilgili temel bilgileri, tanı ve tedavileri öğrenmek.
GÖZ HASTALIKLARI
Çeşitli göz hastalıkları ile ilgili bilgileri, göz ve sistemik hastalıklarla olan ilişkisini, bazı basit medical tedavi
yöntemlerini ve cerrahi yaklaşımları, gözün acil durumlarını öğrenmek.
KULAK, BURUN ve BOĞAZ HASTALIKLARI
Meslek hayatlarında karşılaşacakları Kulak Burun Boğaz hastalıklarının kapsadığı işitme, tükürük bezleri,
paranazal sinüsler, oral kavite/orofarinks/hipofarinks, baş ve boyun ile ilgili anatomi fizyoloji ve hastalıkları,
tanı ve tedavilerini öğrenmek.
NÖROLOJİ
Nörolojik hastalıkların patofizyolojisi, nörolojide kullanılan ilaçların tedavi mekanizmaları hakkında temel
bilgileri vererek staj sınavına hazırlamaktır.
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
Ortopedi ve travmatoloji konusunda temel bilgi sağlamaktır.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ Öğrencilerin acil servislerde ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri yaygın plastik cerrahi problemleri ile
ilgili bilgi kazandırmaktır.
RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
Ental hastalıkların sınıflandırılması ve psikiyatriye giriş konusunda temel bilgi sağlamak.
ÜROLOJİ
Ürolojik hastalıklarla ilgili en güncel bilgiler ve tanı yöntemleri öğretmektir.
RADYOLOJİ
Bu stajın amacı, öğrencilere radyolojik görüntüleme yöntemlerini tanıyabilme, radyolojik incelemeleri ve temel
incelemelerin sonuçlarını yorumlayabilme ve radyolojik tetkik isteminde algoritmaya uygun istem yapabilme
yetisi kazandırmaktır.
2013‐2014 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJPROGRAMI
TARİH
02.09.2013 23.09.2013 21.10.2013
14.11.2013
05.12.2013
26.12.2013 03.02.2014 24.02.2014 17.03.2014
07.04.2014 29.04.2014
22.05.2014
20.09.2013 11.10.2013 13.11.2013
04.12.2013
25.12.2013
20.01.2014 21.02.2014 14.03.2014 04.04.2014
28.04.2014 21.05.2014
11.06.2014
1A
ANESTEZİ
FTR
ORTOPEDİ
1B
FTR
ANESTEZİ
ENFEKSİYON ORTOPEDİ
ENFEKSİYON NÖROLOJİ
BEYİN
CERRAHİ
RADYOLOJİPLASTİK
PSİKİYATRİ
CERRAHİ
BEYİN
CERRAHİ
GÖZ
KBB
ÜROLOJİ
NÖROLOJİ
KBB
GÖZ
RADYOLOJİPLASTİK
ÜROLOJİ
CERRAHİ
DERMATOL
OJİ
DERMATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJI 1 HAFTA–RADYOLOJİ STAJI 2 HAFTA, DİĞER STAJLAR 3 HAFTADIR.
SÖMESTRTATİLİ:21 OCAK 2014/ 31 OCAK 2014
BÜTÜNLEME SINAVTARİHLERİ:
ANESTEZİ
23.06.2014
NÖROLOJİ
01.07.2014
KBB
04.07.2014
ÜROLOJİ
09.07.2014
FTR
25.06.2014
BEYİN CERRAHİ
02.07.2014
PSİKİYATRİ
07.07.2014
PLASTİK CERRAHİ
10.07.2014
ORTOPEDİ
27.06.2014
GÖZ
03.07.2014
DERMATOLOJİ
08.07.2014
RADYOLOJİ
11.07.2014
ENFEKSİYON
30.06.2014
• 15 günlük stajlarda stajın son günü öğleden önce Pratik Sınav, öğleden sonra Teorik Sınav yapılacaktır.
• 16 ve 17 günlük stajlarda stajın bitmesinden bir gün önce Pratik Sınav, son gün ise Teorik Sınav yapılacaktır.
ANESTEZİ VE REANİMASYON STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
1.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Ameliyathaneye giriş kuralları
Ameliyathaneye giriş kuralları
Premedikasyon ve preoperatif değerlendirme
Premedikasyon ve preoperatif değerlendirme
ÖĞLE TATİLİ
Genel anestezi ve tarihçesi
İnhalasyonanestezikleri
Hasta hazırlanması ve monitorizasyon
Hasta hazırlanması ve monitorizasyon
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
2.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Havayolu yönetimi ve endotrakeal entübasyon
Havayolu yönetimi ve endotrakeal entübasyon
ÖĞLE TATİLİ
Oksijen ve oksijen tedavisi
Oksijen ve oksijen tedavisi
Oksijen ve oksijen tedavisi
Oksijen ve oksijen tedavisi
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
3.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Kas gevşeticiler
Kas gevşeticiler
Kas gevşeticiler
ÖĞLE TATİLİ
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Nöromuskuler monitörizasyon
Nöromuskuler monitörizasyon
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR
4.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Postop anestezi komplikasyonları
Postop anestezi komplikasyonları
Ayılma odasında sık rastlanan sorunlar
Ayılma odasında sık rastlanan sorunlar
ÖĞLE TATİLİ
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yrd. Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Erişkin ve pediatrik temel ve ileri yaşam desteği
Erişkin ve pediatrik temel ve ileri yaşam desteği
ÖĞLE TATİLİ
Erişkin ve pediatrik temel ve ileri yaşam desteği
Erişkin ve pediatrik temel ve ileri yaşam desteği
Erişkin ve pediatrik temel ve ileri yaşam desteği
Saat
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
P
P
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Dersin Konusu
Ameliyathane hastabaşı uygulama
09.00-09.45
T
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Asid-baz dengesi
10.00-10.45
T
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Asid-baz dengesi
11.00-11.45
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Ameliyathane hastabaşı uygulama
13.00-13.45
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Kan gazı yorumlama
Kan gazı yorumlama
ÖĞLE TATİLİ
14.00-14.45
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
15.00-15.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Kan gazı yorumlama
16.00-16.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Ameliyathane hastabaşı uygulama
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
09.00-09.45
T
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Dersin Konusu
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Santral nöroaksiyel bloklar
10.00-10.45
T
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Santral nöroaksiyel bloklar
11.00-11.45
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Ameliyathane hastabaşı uygulama
13.00-13.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
İntravenöz girişimler
İntravenöz girişimler
ÖĞLE TATİLİ
14.00-14.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
15.00-15.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
İntravenöz girişimler
16.00-16.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Ameliyathane hastabaşı uygulama
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Ameliyathane hastabaşı uygulama
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Ameliyathane hastabaşı uygulama
P
Dersin Konusu
10.00-10.45
T
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Lokal anestezikler
11.00-11.45
T
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Lokal anestezikler
13.00-13.45
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Anestezide ilaç hazırlama
Anestezide ilaç hazırlama
ÖĞLE TATİLİ
14.00-14.45
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
15.00-15.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Anestezide ilaç hazırlama
16.00-16.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Anestezide ilaç hazırlama
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
09.00-09.45
T
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Dersin Konusu
Yoğun bakımda hasta viziti
Yoğun bakım hastasında mekanik ventilasyon-nütrisyon ve destek tedaviler
10.00-10.45
T
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yoğun bakım hastasında mekanik ventilasyon-nütrisyon ve destek tedaviler
11.00-11.45
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yoğun bakım genel değerlendirme
13.00-13.45
T
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yoğun bakımda invaziv ve noninvaziv monitorizasyon-sedasyon-analjezi uygulamaları
14.00-14.45
T
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yoğun bakımda invaziv ve noninvaziv monitorizasyon-sedasyon-analjezi uygulamaları
15.00-15.45
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yoğun bakım genel değerlendirme
16.00-16.45
P
Yrd.Doç.Dr. Başar ERDİVANLI
Yoğun bakım genel değerlendirme
ÖĞLE TATİLİ
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Dersin Konusu
Yoğun bakımda kritik hasta
09.00-09.45
T
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yoğun bakımda sık rastlanan sorunlar
(sırs /sepsis / septik şok)
10.00-10.45
T
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yoğun bakımda sık rastlanan sorunlar
(sırs /sepsis / septik şok)
11.00-11.45
P
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yoğun bakımda kritik hasta
13.00-13.45
T
Yrd Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yoğun bakımda sık rastlanan sorunlar (mof / alı / ards)
Yoğun bakımda sık rastlanan sorunlar (mof / alı / ards)
ÖĞLE TATİLİ
14.00-14.45
T
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
15.00-15.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yoğun bakımda kritik hasta değerlendirme
16.00-16.45
P
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Yoğun bakımda kritik hasta değerlendirme
11.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Abdullah ÖZDEMİR
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Abdullah ÖZDEMİR
Abdullah ÖZDEMİR
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Poliklinikte ağrı hastası
Akut/kronik ağrı, ağrı tedavisi
Akut/kronik ağrı ,ağrı tedavisi
Akut/kronik ağrı , ağrı tedavisi
ÖĞLE TATİLİ
Postop analjezi uygulamaları
Postop analjezi uygulamaları
Postop analjezi uygulamaları
Postop analjezi uygulamaları
12.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Anestezi uygulamaları
Anestezi uygulamaları
İntoksikasyonlar
İntoksikasyonlar
ÖĞLE TATİLİ
Sıvı-elektrolit ve kan transfüzyonları
Sıvı-elektrolit ve kan transfüzyonları
Kan ve sıvı takibi
Kan ve sıvı takibi
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Abdullah ÖZDEMİR
Abdullah ÖZDEMİR
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
13.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
P
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞEN
Anestezide ilaç hazırlama
Anestezide ilaç hazırlama
Anestezide ilaç hazırlama
Anestezide ilaç hazırlama
ÖĞLE TATİLİ
Sıvı-elektrolit ve kan transfüzyonları
Sıvı-elektrolit ve kan transfüzyonları
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Abdullah ÖZDEMİR
Abdullah ÖZDEMİR
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
14.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
P
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Abdullah ÖZDEMİR
Abdullah ÖZDEMİR
Ahmet ŞEN
Ahmet ŞEN
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Başar ERDİVANLI
Başar ERDİVANLI
Abdullah ÖZDEMİR
Abdullah ÖZDEMİR
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
ÖĞLE TATİLİ
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
15.GÜN
Saat
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
TEORİK SINAV
16.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
PRATİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
PRATİK SINAV
ENFEKSİYON HASTALIKLARI STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Ayşe ERTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Çınar ÖZTÜRK
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Enfeksiyon Hastalıklarına Genel Bakış
Enfeksiyon Hastalıklarına Genel Bakış
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Bruselloz
Bruselloz
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Menenjit ve menengoensefalitler
Menenjit ve menengoensefalitler
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Menenjit ve menengoensefalitler
Menenjit ve menengoensefalitler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
1
1
2
2
3.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Barsak Parazitleri
Barsak Parazitleri
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Viral dök. Enf. Hast. ve kabakulak
Viral dök. Enf. Hast. ve kabakulak
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
4.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Hepatitler 1
Hepatitler2
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Kemoprofilaksi ve immunoproflaksi
Kemoprofilaksi ve immunoproflaksi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Sepsisler ve septik şok
Sepsisler ve septik şok
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
T
T
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Antibiyotik Kullanma Prensibleri
Antibiyotik Kullanma Prensibleri
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Tetanoz
Tetanoz
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Şarbonvetularemivebiyolojiksavaş
Şarbonvetularemivebiyolojiksavaş
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
AİDS (HIV enfeksiyonları)
AİDS (HIV enfeksiyonları)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
T
T
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Kuduz
Kuduz
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
1. OLGU SUNUMU (pratik)
1. OLGU SUNUMU (pratik)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
p
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Tifo ve Paratifolar 1
Tifo ve Paratifolar2
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Kolera
Kolera
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
ARA SINAV
ARA SINAV
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Dizanteriler
Dizanteriler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Çınar ÖZTÜRK
11.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Kan ve doku parazitleri
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Kan ve doku parazitleri
T
Dersin Konusu
10.00-10.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Kan ve doku parazitleri
11.00-11.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Kan ve doku parazitleri
13.00-13.45
T
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
14.00-14.45
T
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
ÖĞLE TATİLİ
15.00-15.45
Serbest Çalışma
16.00-16.45
Serbest Çalışma
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
BesinZehirlenmesi 1
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
BesinZehirlenmesi 1
T
Dersin Konusu
10.00-10.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Vizit
11.00-11.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Vizit
13.00-13.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Lab.Uygulamalı (Pratik)
14.00-14.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Lab.Uygulamalı (Pratik)
ÖĞLE TATİLİ
15.00-15.45
Serbest Çalışma
16.00-16.45
Serbest Çalışma
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
BesinZehirlenmesi 2
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
BesinZehirlenmesi 2
T
Dersin Konusu
10.00-10.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Vizit
11.00-11.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
Serbest Çalışma
14.00-14.45
Serbest Çalışma
15.00-15.45
Serbest Çalışma
16.00-16.45
Serbest Çalışma
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
09.00-09.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Dersin Konusu
İshalli Hastaya yaklaşım
3. OLGU SUNUMU (pratik)
10.00-10.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Vizit
11.00-11.45
p
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Vizit
13.00-13.45
T
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
Kırım Kongo Hemorajik Ateşi
14.00-14.45
P
Yrd.Doç.Ayşe ERTÜRK
GENEL TARTIŞMA (pratik)
ÖĞLE TATİLİ
15.00-15.45
Serbest Çalışma
16.00-16.45
Serbest Çalışma
15.GÜN
Saat
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
TEORİKSINAV
11.00-11.45
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİK SINAV
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Adem ERKUT
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
1.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Vizit
Vizit
Amputasyonlar
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Pratik Uygulama
Pratik Uygulama
Poliklinik
Poliklinik
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
2.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
P
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Vizit
Vizit
Pratik Uygulama
Pratik Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Pelvis ve alt ekstremite kırıkları
Pelvis ve alt ekstremite kırıkları
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
3.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Vizit
Vizit
Hareket sistemi ve yumuşak doku yaralanmaları
Hareket sistemi ve yumuşak doku yaralanmaları
ÖĞLE TATİLİ
Perthes ve Kemik displazileri
Perthes ve Kemik displazileri
Poliklinik
Poliklinik
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
4.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Pratik Uygulama
İskelet sistemi tümörlerine genel yaklaşım
İskelet sistemi tümörlerine genel yaklaşım
İskelet sistemi tümörlerine genel yaklaşım
ÖĞLE TATİLİ
Vizit
Vizit
Skolyoz ve Scheuermannkifozu’nda tanı ve tedavi
Skolyoz ve Scheuermannkifozu’nda tanı ve tedavi
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
P
P
T
T
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Üst ekstremite muayenesi
El ve üst ekstremite yaralanmaları
El ve üst ekstremite yaralanmaları
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Vizit
Vizit
Çocuk kırıkları
Çocuk kırıkları
6.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Vizit
Vizit
Kemik ve eklem enfeksiyonları
Kemik ve eklem enfeksiyonları
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Pratik Uygulama
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
7.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
P
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
T
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Cerebral palsi
Politravmalı hastaya yaklaşım
Vizit
Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Romatoid artrit, Osteoartrit
Romatoid artrit, Osteoartrit
Romatoid artrit, Osteoartrit
Poliklinik
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
8.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Vizit
Vizit
Metabolik kemik hastalıkları
Metabolik kemik hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Ortopedik radyoloji
Ortopedik radyoloji
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Erişkin omurga sorunları
Erişkin omurga sorunları
Ortopedik terminoloji
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Vizit
Vizit
Poliklinik
Poliklinik
9.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
T
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
10.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
P
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Vizit
Vizit
Alçı ve atel uygulamaları
Elin enfeksiyonları
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
11.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
P
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
T
T
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri BALIK
Vizit
Vizit
Pratik Uygulama
Pratik Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Traksiyon çeşitleri
Gelişimsel kalça displazisi
Gelişimsel kalça displazisi
Poliklinik
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
12.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Vizit
Vizit
Çıkıklar ve eklem yaralanmaları
Çıkıklar ve eklem yaralanmaları
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Club foot ve diğer ayak deformiteleri
Club foot ve diğer ayak deformiteleri
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
T
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
T
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
P
P
P
P
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Poliklinik
Poliklinik
Kırık iyileşmesi ve genel tedavi prensipleri
Kırık iyileşmesi ve genel tedavi prensipleri
ÖĞLE TATİLİ
Vizit
Vizit
Ortopedi ile ilgili Radyografilerin okunması
Diz muayenesi
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜVERCİN
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Vizit
Vizit
Çocuk kalça muayenesi
El ve el bileği hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Ortopedi hastasına acil yaklaşım
Omurga yaralanmaları
Omurga yaralanmaları
14.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
P
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Saat
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Adem ERKUT
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
P
Yrd.Doç.Dr. M. Sabri BALIK
P
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Vizit
Vizit
Poliklinik
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
16.GÜN
Saat
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
TEORİK SINAV
17.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
PRATİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİK SINAV
FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd. Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Münevver S. BEYAZAL
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Vizit
Vizit
Lökomotor sistem hastalıklarında anamnez alma ve fizik muayene
Lökomotor sistem hastalıklarında anamnez alma ve fizik muayene
ÖĞLE TATİLİ
Boyun ağrılarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
Boyun ağrılarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Vizit
Vizit
Bel ağrılarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
Bel ağrılarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
ÖĞLE TATİLİ
Hasta pozisyonlama ve dekübitus
Hasta pozisyonlama ve dekübitus
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
3.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
T
T
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Vizit
Vizit
Artritli hastaya yaklaşım
Artritli hastaya yaklaşım
ÖĞLE TATİLİ
Artritli hastaya yaklaşım
Artritli hastaya yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
4.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Vizit
Vizit
Romatizmal hastalıklarda ilaç kullanımı
Romatizmal hastalıklarda ilaç kullanımı
ÖĞLE TATİLİ
Yumuşak Doku Romatizmaları
Yumuşak Doku Romatizmaları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Vizit
Vizit
Osteoartit klinik ve tedavisi
Osteoartit klinik ve tedavisi
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Osteoporoz ve metobolik kemik hastalıkları
Osteoporoz ve metobolik kemik hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Kollajen Doku Hastalıkları
Kollajen Doku Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Vizit
Vizit
Metabolik eklem hastalıkları
Metabolik eklem hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Vizit
Vizit
Seronegatif spondiloartropatiler
Seronegatif spondiloartropatiler
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Vizit
Vizit
Romatoidartrit tanı ve tedavisi
Romatoidartrit tanı ve tedavisi
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Medullaspinalis yaralanmalarında rehabilitasyon
Medullaspinalis yaralanmalarında rehabilitasyon
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Yrd.Doç. Gül DEVRİMSEL
Vizit
Vizit
Hemipleji rehabilitasyonu
Hemipleji rehabilitasyonu
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Vizit
Vizit
Travmatik beyin hastalıkları rehabilitasyonu
Travmatik beyin hastalıkları rehabilitasyonu
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Yrd.Doç. Münevver S.BEYAZAL
Vizit
Vizit
Serebralpalsi rehabilitasyonu
Serebralpalsi rehabilitasyonu
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç. Ayşegül K. TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Tedavide sıcak ve soğuk uygulamaları
Tedavide sıcak ve soğuk uygulamaları
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİK SINAV
NÖROLOJİ STAJI
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ömer ANLAR
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
P
P
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Vizit
Vizit
Nörolojiye giriş: Anemnez ve Nörolojik Muayene
Nörolojiye giriş: Anemnez ve Nörolojik Muayene
ÖĞLE TATİLİ
Vizit
Vizit
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Kranial Nöropatiler
Kranial Nöropatiler
ÖĞLE TATİLİ
Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları ve İmmunNöropatiler
Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları ve İmmunNöropatiler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
3.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
T
T
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Vizit
Vizit
Medula Spinalis Hastalıkları
Medula Spinalis Hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Refleks, Duruş ve Yürüyüş Bozuklukları
Refleks, Duruş ve Yürüyüş Bozuklukları
Motor Nöron Hastalıkları
Motor Nöron Hastalıkları
Saat
4.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar
ÖĞLE TATİLİ
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları
Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Epilepsi ve Epilepsi Sendromları
Epilepsi ve Epilepsi Sendromları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Baş ağrısı
Baş ağrısı
ÖĞLE TATİLİ
Deliryum ve Demans
Deliryum ve Demans
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Santral Sinir Sisteminin Myelin Hastalıkları
Santral Sinir Sisteminin Myelin Hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Kas Hastalıkları
Kas Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Vizit
Vizit
Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları
Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları
ÖĞLE TATİLİ
Uyku Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları
Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Vizit
Vizit
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
ÖĞLE TATİLİ
Koma ve Beyin Ölümü
Koma ve Beyin Ölümü
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Vizit
Vizit
Nörolojik Acil Hastalıklar
Nörolojik Acil Hastalıklar
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Kranial Sinir Muayenesi
Kranial Sinir Muayenesi
ÖĞLE TATİLİ
Refleks Muayenesi
Refleks Muayenesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜFEKÇİ
Vizit
Vizit
Kas Gücü Muayenesi
Kas Gücü Muayenesi
ÖĞLE TATİLİ
Ekstrapiramidal ve Serebellar sistem Muayenesi
Ekstrapiramidal ve Serebellar sistem Muayenesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ
Vizit
Vizit
Duyu Muayenesi
Duyu Muayenesi
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİKSINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİK SINAV
BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
P
P
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Vizit
Vizit
Nöroanatomi
Nöroanatomi
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
P
P
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Vizit
Vizit
Nörolojik muayene
Nörolojik muayene
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
3.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
P
P
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Vizit
Vizit
Nöroradyolojik inceleme
Nöroradyolojik inceleme
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
4.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
P
P
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Vizit
Vizit
Subaraknoid kanama
Subaraknoid kanama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
P
P
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Vizit
Vizit
Lomber disk hastalığı
Lomber disk hastalığı
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
P
P
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Vizit
Vizit
Lomber dar kanal hastalığı
Lomber dar kanal hastalığı
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
P
P
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Vizit
Vizit
Spondilolistezis
Spondilolistezis
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
P
P
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Vizit
Vizit
Omurga travmaları
Omurga travmaları
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
P
P
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Vizit
Vizit
Kafa travması
Kafa travması
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
P
P
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Vizit
Vizit
Periferik sinir tuzaklanmaları
Periferik sinir tuzaklanmaları
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
P
P
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI
Vizit
Vizit
Beyin tümörleri
Beyin tümörleri
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
P
P
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT
Vizit
Vizit
Hipofiz tümörleri
Hipofiz tümörleri
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
P
P
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Vizit
Vizit
Doğumsal nöroşirürjikalanomaliler
Doğumsal nöroşirürjikalanomaliler
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
P
P
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Vaner KÖKSAL
Vizit
Vizit
Doğumsal nöroşirürjikalanomaliler
Doğumsal nöroşirürjikalanomaliler
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİK SINAV
GÖZ HASTALIKLARI STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
T
T
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Vizit
Vizit
Göz anatomisi I
Göz anatomisi II
ÖĞLE TATİLİ
Lens Hastalıkları I
Lens Hastalıkları II
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
T
T
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Vizit
Vizit
Muayene yöntemleri I
Muayene yöntemleri II
ÖĞLE TATİLİ
Pupilla
Nistagmus
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
3.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Göz kapağı hastalıkları I
Göz kapağı hastalıkları II
ÖĞLE TATİLİ
Gözyaşı sistemi hastalıkları I
Gözyaşı sistemi hastalıkları II
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
4.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Refraksiyon kusurları I
Refraksiyon kusurları II
ÖĞLE TATİLİ
Kornea hastalıkları I
Kornea hastalıkları II
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
T
T
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Vizit
Vizit
Konjunktiva hastalıkları I
Konjunktiva hastalıkları II
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Sklera hastalıkları I
Sklera hastalıkları II
ÖĞLE TATİLİ
Göz tümörleri I
Göz tümörleri II
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
P
P
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Orbita hastalıkları I
Orbitahastalıkları II
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
T
T
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Vizit
Vizit
Uvea hastalıkları ve Behçet I
Uvea hastalıkları ve Behçet II
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
T
T
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Şaşılıklar I
Şaşılıklar II
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
P
P
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Vizit
Vizit
Göz travmaları I
Göz travmaları II
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
P
P
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Glokom I
Glokom II
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
T
T
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Vizit
Vizit
Optik sinir hastalıkları I
Optik sinir hastalıkları II
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
P
P
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Vizit
Vizit
Retina hastalıkları I
Retina hastalıkları II
ÖĞLE TATİLİ
Retina hastalıkları III
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
P
P
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Vizit
Vizit
Poliklinik
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
TEORİK SINAV
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
TEORİK SINAV
TEORİK SINAV
16.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
PRATİK SINAV
2013-2014 Eğitim Dönemi
5. Sınıf
Staj Eğitim Programı
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
T: teorik eğitim
P: pratik eğitim
1. gün
Saat
T/P
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
T
P
12.30-13.15
T
13.30-15.30
P
15.30-17.00
P/T
17.00-17.15
17.15-18.00
P
T
Öğretim
Üyesi
06.45-07.15
07.15-07.45
07.45-08.00
5. Sınıf Öğrencisi
03.Şubat.2014 - Pazartesi
Öğretim Üyesi
Konu
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Abdulkadir ÖZGÜR
Prof. Dr. Engin DURSUN
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Toplanma, Tanışma ve Klinik tanıtım
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Ders-1: “Hastaya yaklaşım ve
Prof. Dr. Engin DURSUN
Kulak Burun Boğaz muayenesi”
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Ders-2: “Farinks anatomi ve fizyolojisi”
Poliklinik
Serbest zaman
Ders-3: “Farinks klinik testler ve tanı
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
yöntemleri – Farinks konjenital ve
fonksiyonel hastalıkları”
Poliklinik
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konsey (Onkoloji)
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Öğretim Üyesi viziti
Mini Seminer / Makale Saati
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
Poliklinik
1
2
3
X
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
X
X
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 2. gün
04.Şubat.2014 - Salı
Saat
T/P
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
T
T
P
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim
Üyesi
06.45-07.15
07.15-08.00
Öğretim Üyesi
Konu
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
T
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN Ders-4: “Kulak anatomi ve fizyolojisi”
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN Ders-5: “Kulak klinik testler ve tanı yöntemleri”
Poliklinik
Serbest zaman
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN Ders-6: “Kulak konjenital hastalıkları”
Poliklinik
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN Ders-7: “İşitme kayıpları”
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Poliklinik
1
2
3
X
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 3. gün
Saat
05.Şubat.2014 - Çarşamba
T/P
Öğretim Üyesi
Konu
06.45-07.30
07.30-08.00
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
T
11.00-12.00
12.00-12.30
P
12.30-13.15
T
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Ders-8: “Baş dönmesi”
Ders-9: “Dış kulak yolu infeksiyöz ve
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
inflamatuar hastalıkları”
Poliklinik
Serbest zaman
Ders-10: “Akut otitis media (AOM) ve
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
seröz otitis media (SOM)”
KBB Kliniği
Konsey (UYKU)
Poliklinik
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Ders-11: “Tinnitus”
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Öğretim
Üyesi
5. Sınıf Öğrencisi
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Poliklinik
1
2
3
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3 4. gün
Saat
T/P
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
T
T
P
Öğretim
Üyesi
06.45-07.15
07.15-08.00
5. Sınıf Öğrencisi
06.Şubat.2014 - Perşembe
Öğretim Üyesi
Konu
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
T
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Ders-12: “ Otoskleroz ve timpanoskleroz”
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Ders-13: “ Kronik otitis media (KOM)”
Poliklinik
Serbest zaman
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Ders-14: “Kulak travmaları”
Poliklinik
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Ders-15: “Kulak neoplazmları”
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Poliklinik
1
2
3
X
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 5. gün
Saat
07.Şubat.2014 - Cuma
T/P
06.45-07.15
07.15-08.00
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
T
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
Öğretim Üyesi
Konu
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
T
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Ders-16: “Fasial sinir hastalıkları”
Ders-17: “ İç kulak infeksiyöz ve
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
inflamatuar hastalıkları”
Poliklinik
Serbest zaman
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Ders-18: “Burun anatomi ve fizyolojisi”
Poliklinik
Prof. Dr. Engin DURSUN
Ders-19: “Burun klinik testler ve tanı yöntemleri”
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Öğretim
Üyesi
5. Sınıf Öğrencisi
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Poliklinik
1
2
3
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5 6. gün
Saat
T/P
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
T
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.30-15.30
P
T
P
15.30-17.00
P/T
17.00-17.15
17.15-18.00
P
T
Öğretim
Üyesi
06.45-07.15
07.15-07.45
07.45-08.00
5. Sınıf Öğrencisi
10.Şubat.2014 - Pazartesi
Öğretim Üyesi
Konu
Dr. Mahmut OĞURLU
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Engin DURSUN
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Toplanma, Tanışma ve Klinik tanıtım
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Ders-20: “Burun konjenital hastalıkları”
Ders-21: “Burun tıkanıklığı ve
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
koku alma bozuklukları”
Poliklinik
Serbest zaman
Prof. Dr. Engin DURSUN
Ders-22: “Sinüzitler”
Poliklinik
Konsey (Onkoloji)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Öğretim Üyesi viziti
Mini Seminer / Makale Saati
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
Akademik
Ameliyat
X
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Poliklinik
1
2
3
X
A
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 7. gün
11.Şubat.2014 - Salı
Saat
Öğretim Üyesi
Konu
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
T
T
P
12.30-13.15
T
13.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Prof. Dr. Engin DURSUN
Ders-23: “Rinitler – Nazal polipler”
Prof. Dr. Engin DURSUN
Ders-24: “Burun kanaması”
Poliklinik
Serbest zaman
Ders-25: “Burun ve paranazal
Prof. Dr. Engin DURSUN
sinüs neoplazmaları”
Poliklinik
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN Ders-26: “Obstrüktif uyku apnesi”
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Öğretim
Üyesi
06.45-07.15
07.15-08.00
5. Sınıf Öğrencisi
T/P
Dr. Mahmut OĞURLU
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
Poliklinik
1
2
3
X
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Akademik
Ameliyat
X
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 8. gün
Saat
12.Şubat.2014 - Çarşamba
T/P
Öğretim Üyesi
Konu
06.45-07.30
07.30-08.00
Dr. Mahmut OĞURLU
Prof. Dr. Engin DURSUN
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
T
T
P
12.30-13.15
T
13.30-14.30
14.30-15.00
P
P
15.00-15.45
T
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Ders-27: “Boyun anatomi ve fizyolojisi”
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Ders-28: “Boyun konjenital hastalıkları”
Poliklinik
Serbest zaman
Ders-29: “Boyun neoplazmaları –
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Boyun kitleli hastaya yaklaşım”
KBB Kliniği
Konsey (UYKU)
Poliklinik
Ders-30: “Ağız boşluğu ve anatomi
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
ve fizyolojisi”
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim
Üyesi
Poliklinik
1
2
3
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 9. gün
Saat
13.Şubat.2014 - Perşembe
T/P
Konu
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
T
11.00-12.00
12.00-12.30
P
12.30-13.15
T
13.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Ders-31: “Ağız boşluğu konjenital hastalıkları –
Ağız boşluğu infeksiyöz ve inflamatuar hastalıkları”
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Ders-32: “Nazofarinsk ve hipofarinks
infeksiyöz ve inflamatuar hastalıkları”
Poliklinik
Serbest zaman
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Ders-33: “Boyun infeksiyöz ve
inflamatuar hastalıkları”
Poliklinik
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Ders-34: “Boyun travması – Boyun diseksiyonları”
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Öğretim
Üyesi
06.45-07.15
07.15-08.00
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim Üyesi
Dr. Mahmut OĞURLU
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Poliklinik
1
2
3
X
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
X
X
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9 10. gün
Saat
14.Şubat.2014 - Cuma
T/P
06.45-07.15
07.15-08.00
T
08.00-09.00
P
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
T
T
P
Öğretim Üyesi
Konu
Dr. Mahmut OĞURLU
Prof. Dr. Engin DURSUN
T
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Ders-35: “Adenotonsillektomiler”
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Ders-36: “Ağız boşluğu neoplazmaları”
Poliklinik
Serbest zaman
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Ders-37: “Farinks neoplazmları”
Poliklinik
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Ders-38: “Trakeotomi ve KBB acilleri”
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim
Üyesi
Poliklinik
1
2
3
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 11. gün
17.Şubat.2014 - Pazartesi
Saat
Öğretim Üyesi
T
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Prof. Dr. Engin DURSUN
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
T
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.30-15.30
P
T
P
15.30-17.00
P/T
17.00-17.15
17.15-18.00
P
T
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim
Üyesi
T/P
06.45-07.15
07.15-07.45
07.45-08.00
Konu
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Toplanma, Tanışma ve Klinik tanıtım
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Ders-39: “Maksillo-fasial travmalar”
Ders-40: “KBB yönünden tiroid ve
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
paratiroid hastalıkları”
Poliklinik
Serbest zaman
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Ders-41: “KBB’da akılcı antibiyotik kullanımı”
Poliklinik
Konsey (Onkoloji)
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Öğretim Üyesi viziti
Mini Seminer / Makale Saati
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
Akademik
Ameliyat
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Poliklinik
1
2
3
X
A
Servis
Sorumlusu
X
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11 12. gün
T/P
Öğretim Üyesi
06.45-07.15
07.15-08.00
T
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
T
11.00-12.00
12.00-12.30
P
12.30-13.15
T
13.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Ders-42: “Tükürük bezleri anatomi ve
fizyolojisi”
Ders-43: “Tükürük bezleri klinik testler ve
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
tanı yöntemleri”
Poliklinik
Serbest zaman
Ders-44: “Tükürük bezleri infeksiyöz ve
Prof. Dr. Engin DURSUN
inflamatuar hastalıkları”
Poliklinik
Prof. Dr. Engin DURSUN
Ders-45: “Tükürük bezi neoplazmaları”
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim
Üyesi
Saat
18.Şubat.2014 - Salı
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
Konu
Poliklinik
1
2
3
X
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
X
X
X
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 13. gün
Saat
19.Şubat.2014 - Çarşamba
T/P
Öğretim Üyesi
06.45-07.30
07.30-08.00
T
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
T
P
12.30-13.15
T
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
P
T
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Ders-46: “Tükürük bezleri konjenital ve
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
fonksiyonel bozuklukları”
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Ders-47: “Larinks anatomi ve fizyolojisi”
Poliklinik
Serbest zaman
Ders-48: “Larinks klinik testler ve
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
tanı yöntemleri”
KBB Kliniği
Konsey (UYKU)
Poliklinik
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Ders-49: “ Larinks konjenital hastalıkları ”
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Öğretim Üyesi viziti
Konu
T
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim
Üyesi
Poliklinik
1
2
3
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13 14. gün
T/P
Öğretim Üyesi
06.45-07.15
07.15-08.00
T
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
08.00-09.00
P
09.00-09.45
T
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.30
T
P
12.30-13.15
T
13.30-15.00
P
15.00-15.45
T
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
P
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
Konsey (Hasta yatışı)
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Ders-50: “Larinks infeksiyöz ve
inflamatuar hastalıkları”
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Ders-51: “Larinks neoplazmaları”
Poliklinik
Serbest zaman
Ders-52: “Vokal kord paralizileri ve
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Ses hastalıkları”
Poliklinik
Ders-53: “KBB’de deri lezyonları –
Prof. Dr. Engin DURSUN
Baş boyun cerrahisinde flepler”
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Öğretim Üyesi viziti
T
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
5. Sınıf Öğrencisi
Öğretim
Üyesi
Saat
20.Şubat.2014 - Perşembe
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Azer AY
Burak GENÇBAY
Yasemin ÇAKIR
Mustafa BÖLÜKBAŞ
Bihter KARABACAK
Onur Can YAVUZ
Müberra GÜNER
Caner Mesut MATARACI
Selime Burcu OKUTAN
Alp Uygar GÖZÜTOK
Deniz ŞENKAYA
Mustafa ARICI
Konu
Poliklinik
1
2
3
X
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Seminer / Makale saati
Akademik
Ameliyat
Servis
Sorumlusu
X
X
Poliklinik
Sorumlusu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 15. gün
Saat
Cuma
T/P
Öğretim Üyesi
06.45-07.15
07.15-08.00
T
Dr. Mahmut OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
08.00-09.00
P
Prof. Dr. Engin DURSUN - KBB Kliniği
09.00-09.45
P
10.00-11.00
S
11.00-12.00
12.00-13.30
P
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Konu
Asistan viziti
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi viziti
Konsey (Hasta yatışı)
TEORİK SINAV
Poliklinik
Serbest zaman
13.30-15.00
S
15.00-15.45
15.45-16.00
16.00-18.00
T
P
P
Prof. Dr. Engin DURSUN
Prof. Dr. Münir DEMİRCİ
Yrd. Doç. Zerrin ÖZERGİN ÇOŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Suat TERZİ
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI
PRATİK SINAV
A
M
E
L
İ
Y
A
T
H
A
N
E
(P)
Mini Seminer / Makale saati
Öğretim Üyesi Viziti
Seminer / Makale Saati
• Programda günün, kliniğin ve üniversitenin
dinamikleri dikkate alınarak konu, öğretim üyesi ve
saat değişiklikleri yapılabilecektir.
15 ÜROLOJİ STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ünal ZORBA
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
T
T
T
T
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
Ürolojide tanısal yaklaşım
GÜS travmaları
Üriner sistem taş hastalığı
Böbrek tümörleri
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
3.GÜN
Saat
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
Dersin Konusu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
GÜS nonspesifikenfeksiyonlar
GÜS tüberkülozu
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ürolojide entrümantasyon
GÜS tüberkülozu
4.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Dersin Konusu
Vezikoüreteralreflü
Testis tümörleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
P
P
P
P
Dersin Konusu
BPH
Prostat kanseri
Poliklinik
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Dersin Konusu
Poliklinik
Mesane Tümörleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
P
P
Dersin Konusu
Erkek infertilitesi
Serbest Çalışma
Postrenal yetmezlik
Prostat kanseri
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
T
T
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Dersin Konusu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İnmemiş testis
Serbest Çalışma
ÖĞLE TATİLİ
Pediatrik üroloji
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
P
P
P
P
Dersin Konusu
ÜS acilleri
Serbest Çalışma
Poliklinik
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
P
P
P
P
Dersin Konusu
Mesane tümörleri
Obstrüktifüropati
Poliklinik
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11.GÜN
Saat
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
P
P
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
P
P
Dersin Konusu
İmpotans
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kadın üretrapatojileri
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
T
Yrd. Doç. Dr. Nezih AKÇA
Dersin Konusu
İmpotans
Serbest Çalışma
İntraskrotal kitleler
Serbest Çalışma
ÖĞLE TATİLİ
BPH
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ü. ZORBA
T
Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN
P
P
P
P
Dersin Konusu
Erkek genital acil sistemler
Aşırı aktif mesane
Poliklinik
Poliklinik
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik
Poliklinik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİKSINAV
RADYOLOJİ STAJI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Yrd. Doç. Dr. Yavuz METİN
Yrd. Doç. Dr. Nurgül ORHAN METİN
1.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Poliklinik
Poliklinik
Radyolojiye Giriş
Radyolojiye Giriş
ÖĞLE TATİLİ
Temel Radyolojik Teknikler
Temel Radyolojik Teknikler
Film Okuma
Film Okuma
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
2.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Poliklinik
Poliklinik
US –DopplerUltrasound
US –DopplerUltrasound
ÖĞLE TATİLİ
US –DopplerUltrasound
US –DopplerUltrasound
Film Okuma
Film Okuma
3.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Poliklinik
Poliklinik
BT teknik ve endikasyonları
BT teknik ve endikasyonları
ÖĞLE TATİLİ
MRG teknik ve endikasyonları
MRG teknik ve endikasyonları
Film Okuma
Film Okuma
Saat
4.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Poliklinik
Poliklinik
Solunum Sistemi
Solunum Sistemi
ÖĞLE TATİLİ
Dolaşım sistemi
Dolaşım sistemi
Film Okuma
Film Okuma
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Poliklinik
Poliklinik
Batın Radyolojisi
Batın Radyolojisi
ÖĞLE TATİLİ
GIS Radyolojisi
GIS Radyolojisi
Film Okuma
Film Okuma
5.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Yrd. Doç. Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
6.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Poliklinik
Poliklinik
Kas - İskelet Sistemi Radyolojisi
Kas - İskelet Sistemi Radyolojisi
ÖĞLE TATİLİ
Kas - İskelet Sistemi Radyolojisi
Kas - İskelet Sistemi Radyolojisi
Film Okuma
Film Okuma
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Poliklinik
Poliklinik
Girişimsel Radyoloji
Girişimsel Radyoloji
ÖĞLE TATİLİ
Meme Radyolojisi
Meme Radyolojisi
Film Okuma
Film Okuma
Saat
7.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Saat
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
Dr. Tuğba DURAKOĞLUGİL
8.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T
T
P
P
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Dr. Yavuz METİN
Poliklinik
Poliklinik
Nöroradyoloji
Nöroradyoloji
ÖĞLE TATİLİ
Nöroradyoloji
Nöroradyoloji
Film Okuma
Film Okuma
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Dr. Nurgül ORHAN METİN
Poliklinik
Poliklinik
Üriner Sistem Radyolojisi
Üriner Sistem Radyolojisi
ÖĞLE TATİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Saat
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
P
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİKSINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİKSINAV
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJI
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
1.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
P
P
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Yatan Hasta Viziti
Derinin Yapısı ve Görevleri
Poliklinik hasta muayenesi
Poliklinik hasta muayenesi
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik hasta muayenesi
Poliklinik hasta muayenesi
Yara ve Yara İyileşmeleri
Yara ve Yara İyileşmeleri
Saat
2.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
P
P
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Saat
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Yatan Hasta Viziti
Cilt Kanserleri
Cilt kanserleri
Ameliyathane
ÖĞLE TATİLİ
Ameliyathane
Ameliyathane
Yanıklar
Yanıklar
3.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
P
P
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Yatan Hasta Viziti
Konjenital Anomaliler
Poliklinik hasta muayenesi
Poliklinik hasta muayenesi
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik hasta muayenesi
Poliklinik hasta muayenesi
Deri greftleri
Seminer ve Makale sunumu
Saat
4.GÜN
Öğretim Üyesi
Dersin Konusu
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
P
P
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
T
T
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Doç. Dr. Rüştü KÖSE
Yatan Hasta Viziti
El Anatomisi ve El Cerrahisi
Dikiş teknikleri ve dikiş malzemeleri
Ameliyathane
ÖĞLE TATİLİ
Ameliyathane
Temel cerrahi teknikler
Maksillo fasiyal yaralanmalara yaklaşım
Kozmetik Cerrahi
Saat
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİKSINAV
DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR STAJI
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yunus SARAL
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Dermatolojiye giriş, Derininyapısıve fonksiyonları, Derilezyonlarının morfolojisi
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Dermatolojikmuayenevehikaye alma
Dermatolojik tedavi
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
P
P
P
P
T
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
Prof. Dr. Yunus SARAL
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Derinin yüzey el mantarı hastalıkları
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Derininbakteriyelhastalıkları
Derininbakteriyelhastalıkları
3.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Viral deri hastalıkları
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Paraziter deri hastalıkları
Paraziter deri hastalıkları
4.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
P
P
P
P
T
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
Prof. Dr. Yunus SARAL
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Yağ bezi, ter bazi hastalıkları
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Papulloskuamöz hastalıklar
Papulloskuamöz hastalıklar
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Egzamalar
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Ürtiker ve ilaç reaksiyonları
Ürtiker ve ilaç reaksiyonları
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Nevüsler
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Derinin benin tümörleri
Derinin benin tümörleri
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
P
P
P
P
T
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
Prof. Dr. Yunus SARAL
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Derinin malin kanserleri
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Cinsel temasla geçen hastalıklar
Cinsel temasla geçen hastalıklar
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Pigmentasyonanomalileri
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Konnektif doku hastalıkları
Konnektif doku hastalıkları
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
P
P
P
P
T
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
Prof. Dr. Yunus SARAL
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Vezikülo-büllöz hastalıklar
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Deri tüberkülozları lepra
Deri tüberkülozları lepra
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
T
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Gebelik dermatozları
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Vaskülitler
Vaskülitler
11.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Cinsel temasla geçen hastalıklar
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Tırnak ve hastalıkları
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Prof. Dr. Yunus SARAL
T
Prof. Dr. Yunus SARAL
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Oralaftlar ve Behçet hastalığı
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
Poliklinik-Uygulama
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
T
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Dersin Konusu
Sabah Viziti
Güneş ışınları ve deri
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİK SINAV
RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJI
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
1.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
T
T
P
P
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Dersin Konusu
Olgu Sunumu
Olgu Sunumu
Hasta-Hekim İlişkisi
Hasta-Hekim İlişkisi
ÖĞLE TATİLİ
Seminoloji
Ruhsal durum ve muayenesi
Pratik uygulama
Pratik uygulama
2.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
P
T
T
P
P
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Dersin Konusu
Seminer
Seminer
Büyük Vizit
Büyük Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Demans-Deliryum-Amnestik Bozukluk-1
Demans-Deliryum-Amnestik Bozukluk-2
Pratik uygulama
Pratik uygulama
3.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
P
P
T
T
P
P
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Dersin Konusu
Kişilik bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları-1
Pratik uygulama
Pratik uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Anksiyete Bozuklukları-2
Anksiyete Bozuklukları-3
Pratik uygulama
Pratik uygulama
4.GÜN
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
P:Pratik
P
T
T
T
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
P
P
P
P
Saat
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Dersin Konusu
Makale
Alkol kullanım bozuklukları
Çocuğun ruhsal durum değerlendirmesi
Freud-Ericson gelişim dönemleri
ÖĞLE TATİLİ
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
5.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
P
P
T
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
T
T
P
P
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Dersin Konusu
Adli psikiyatri
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Şizofreni-1
ÖĞLE TATİLİ
Şizofreni-2
Diğer psikotik bozukluklar
Pratik uygulama
Pratik uygulama
6.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
T
T
P
P
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Dersin Konusu
Olgu sunumu
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Psikofarmakoloji
ÖĞLE TATİLİ
Duygu durum bozuklukları-1
Duygu durum bozuklukları-2
Pratik uygulama
Pratik uygulama
7.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
P
T
T
T
P
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Dersin Konusu
Seminer
Seminer
Büyük Vizit
Büyük Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Duygu durum bozuklukları-2
Acil psikiyatri
Dürtü kontrol bozuklukları
Pratik uygulama
8.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
P
P
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
T
T
P
P
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Dersin Konusu
Cinsel işlev bozuklukları
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dissosiyatif Bozukluklar
ÖĞLE TATİLİ
Somatoform bozukluklar
Yeme bozuklukları
Pratik uygulama
Pratik uygulama
9.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
P
T
T
P
P
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Dersin Konusu
Makale
Yıkıcı davranış bozuklukları-1DEHB
Davranım bozukluğu
Pratik uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Dışa atım bozuklukları-1
Dışa atım bozuklukları-2
Pratik uygulama
Pratik uygulama
10.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
T
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
P
P
T
Doç. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
P
P
P
P
Dersin Konusu
Uyku Bozuklukları
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Psikosomaitik bozukluklar
ÖĞLE TATİLİ
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
11.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Olgu sunumu
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
12.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Seminer
Seminer
Büyük Vizit
Büyük Vizit
ÖĞLE TATİLİ
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
13.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Olgu Çalışması
Olgu Çalışması
Pratik uygulama
Pratik uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
14.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
P
P
P
P
P
P
P
P
Dersin Konusu
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
ÖĞLE TATİLİ
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
15.GÜN
Saat
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
T:Teorik
Öğretim Üyesi
P:Pratik
Dersin Konusu
TEORİK SINAV
ÖĞLE TATİLİ
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PRATİK SINAV
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 378 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content