close

Enter

Log in using OpenID

1 De - Dr. Alper BASTURK

embedDownload
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yaz Dönemi, Bilgisayar Programlama – 1 Dersi, Vize Sınavı, 25.07.2014
Ad Soyad
Üniversite
:
:
Numara :
Bölüm :
Sorular
* Aşağıda sağdaki kutuda verilen programa göre her soruya ait satırın doğru ekran çıktısı aşağıdaki şıklardan hangisidir,
işaretleyiniz. (test sorularının her biri 4 puan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a) 1112
d) 1111
a) 02
d) 01
a) 1.0
d) 0
a) A
d) 64
a) 27EE86
d) b
a) Erciyes
d) iYES
a) 1
d) &&
a) 1
d) &
a) !
d) 0
a) -3
d) 0
a) -2
d) 1
a) 6
d) 3
a) 2
d) 5
a) 6
d) -1
a) 6
d) -1
b) 1212
e) 1211
b) 20
e) 12
b) 1
e) 0.1
b) B
e) 66
b) 27EE84
e) a
b) ErciYES
e) iyes
b) 0
e) !
b) 0
e) &&
b) &
e) 1
b) -2
e) 1
b) -1
e) 2
b) 5
e) 2
b) 3
e) 6
b) 4
e) -2
b) 4
e) -2
c) 2112
c) 10
c) 0.0
c) 63
c) &a
c) Erci
c) &
c) !
c) &&
c) -1
c) 0
c) 4
c) 4
c) 2
c) 2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int f1(int a,int b){
return(a+=b);
}
void f2(int *a, int *b){
int temp=*a;
*a=*b;
*b=temp;
}
int main(void){
int i,j;
for(i=1;i<2;i++)
for(j=2;j>0;j--)
printf("%d%d",i,j);
printf("\n%d%d",i,j);
int a=f1(j,j);
printf("\n%.1lf",a);
if (j<i)
printf("\n%c",63+i);
else
printf("\n%c",67-i);
printf("\n%b",&a);
printf("\nErciYES\b\b\byes");
printf("\n%d",i && !i);
printf("\n%d",!j || i);
printf("\n%d",!j);
while(i>1){
printf("\n%d",i-=3);
}
printf("\n%d",i);
int b[][2]={{8,6},{4,2}};
printf("\n%d",*(*b+1));
printf("\n%d",f1(*(*b+2),*(*b+3)));
f2(&i,&(*(*b+3)));
printf("\n%d",*(*b+3));
printf("\n%d",i);
return 0;
}
// Soru
// Soru
1
2
// Soru
3
// Soru
4
//
//
//
//
//
//
4
5
6
7
8
9
Soru
Soru
Soru
Soru
Soru
Soru
// Soru 10
// Soru 11
// Soru 12
// Soru 13
// Soru 14
// Soru 15
16 1’den N’e kadar olan sayıların toplamını bulan ve ekrana çıktı veren C programını yazınız. N değeri kullanıcıdan
öğrenilecektir. Toplam değerini int topla(int N) fonksiyonu hesaplayacaktır. (15 puan)
17 Her bir elemanının değeri kullanıcıdan öğrenilen 30 elemanlı bir A dizisinin elemanlarını büyükten küçüğe doğru
sıralayan C programını yazınız. Sıralama fonksiyonu void sırala(int *adres, int boyut), yer değiştirme fonksiyonu void
degistir(int *d1, int *d2) başlıklarına sahip olacaktır ve A dizisinin elemanları okunurken tüm elemanların kullanıcı
tarafından pozitif olarak girilmesi sağlanacaktır. (25 puan)
* Sınav süresi 100 dakikadır.
* Cep telefonlarınız kapalı olmalıdır, aksi tespit edildiğinde kopya tutanağı düzenlenecektir.
Başarılar dilerim.
Doç. Dr. Alper BAŞTÜRK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
54
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content