close

Enter

Log in using OpenID

Çok turlu aktüatörler SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1

embedDownload
Çok turlu aktüatörler
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1
Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte
AUMATIC AC 01.1 Intrusive değil
Kontrol
→ Paralel
Profibus DP
Modbus
Foundation Fieldbus
Kullanma talimatı
Montaj, kullanım, devreye alma
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
İçindekiler
Önce çalıştırma talimatlarını okuyunuz!
●
Emniyet uyarılarına dikkat ediniz.
●
Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır.
●
Kılavuzu ürünün çalışma ömrü süresince muhafaza ediniz.
●
Bu kılavuzu ürünün yeni sahibine veya kullanıcısına teslim ediniz.
Bu dokümanın amacı:
Bu dokümanda montaj, devreye alma, kullanım ve bakım personeli için bilgiler bulunmaktadır. Cihazın monte
edilip devreye alınmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır.
Referans dokümanlar:
●
El kitabı (Çalıştırma ve Ayarlama) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1 Paralel
Referans dokümanların alınabileceği İnternet adresi: www.auma.com veya doğrudan AUMA'dan (bkz. <Adresler>).
İçindekiler
Sayfa
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Emniyet talimatları..................................................................................................................
Temel emniyet bilgileri
Uygulama alanı
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Uyarılar ve Notlar
Referanslar ve Semboller
5
5
5
6
6
7
2.
2.1.
2.2.
Tanıma.....................................................................................................................................
Tip etiketi
Kısa açıklama
8
8
9
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Taşıma, depolama ve ambalaj...............................................................................................
Taşıma
Depolama
Ambalaj
10
10
10
10
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.2.
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.4.
4.4.1.
4.5.
4.5.1.
Montaj......................................................................................................................................
Montaj pozisyonu
El çarkının takılması
Çok turlu aktüatörün vana/redüktöre montajı
B, B1 – B4 ve E tipi bağlantı
Çok turlu aktüatörün B1 – B4 veya E tipi bağlantı ile vanaya/redüktöre takılması
A tipi bağlantı
Dişli kovanın hazırlanması
Çok turlu aktüatör A tipi bağlantı ile vanaya takılması
Montaj aksesuarları
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları
Montaj pozisyonlarının değiştirilmesi
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
16
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Elektriksel Bağlantı.................................................................................................................
Temel bilgiler
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
Bağlantı bölmesinin açılması
Kabloların bağlanması
Bağlantı bölmesinin kapatılması
17
17
18
19
19
21
2
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
İçindekiler
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
Elektrik bağlantısı aksesuarları
Kontrol ünitesinin duvara montajı
Soket koruma
Koruyucu kapak
Çift taraflı sızdırmaz ara parça
Dış Toprak Bağlantısı
21
21
22
23
23
23
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.5.
Kullanım...................................................................................................................................
El kumandası
El kumandasının yerleştirilmesi
El kumandasının dekuplajı
Motorlu çalıştırma
Lokal kumanda
UZAKTAN kumanda
Butonlar üzerinden menü yönlendirmesi (ayarlar ve göstergeler için)
Kısa tanıtım: Buton fonksiyonları
Menü düzeni ve yönlendirme
Şifre girişi
Ekran dilinin değiştirilmesi
24
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.2.
7.3.
Göstergeler..............................................................................................................................
Ekrandaki durum göstergeleri
Durum göstergesi S0/S6 - Çalıştırma
Durum göstergesi S4 - Tork
Tork indikasyonunun değiştirilmesi
Sinyal lambaları/LED'ler
Mekanik pozisyon göstergesi/çalışma göstergesi
30
30
30
31
31
31
32
8.
8.1.
8.2.
Sinyaller...................................................................................................................................
Sinyal röleleri üzerinden geribildirimler (dijital)
Geri besleme sinyalleri (analog)
33
33
33
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
Devreye alma (temel ayarlar).................................................................................................
Düşük sıcaklık tiplerinde ön ısınma süresi
Son konumlar için kapatma modunun kontrolü/değiştirilmesi
Tork anahtarlamanın kontrolü/ayarlanması
Limit anahtar ayarı
Test amaçlı çalıştırma
Dönme yönünün kontrolü
Limit anahtarlamanın kontrolü
Anahtar bölmesinin açılması
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
Redüksiyon dişlisi oranının kontrol edilmesi/ayarlanması
Anahtar bölmesinin kapatılması
34
34
34
38
42
45
45
46
47
47
48
50
10.
10.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.3.
Arıza giderme..........................................................................................................................
Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata sinyalleri ve ikazlar
Durum göstergesi S0 - Hatalar ve uyarılar
Durum göstergesi S1 - Hatalar
Durum göstergesi S2 - İkazlar
Durum göstergesi S3 - Uzaktan hazır değil hata sinyalinin sebepleri
Sigortalar
51
51
51
51
51
52
53
53
3
İçindekiler
10.3.1.
10.3.2.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Motor koruması (termik denetim)
53
54
11.
11.1.
11.2.
11.3.
Onarım ve bakım.....................................................................................................................
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Bakım
İmha etme ve geri dönüşüm
56
56
56
57
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Teknik bilgiler..........................................................................................................................
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Kullanım koşulları
Aksesuar
Diğer bilgiler
58
58
59
61
62
62
13.
13.1.
13.2.
Yedek parça listesi..................................................................................................................
Çok turlu akçüatör SA 07.1 – SA 16.1 / SAR 07.1 – SAR 16.1
Stellantriebs-Steuerung AUMATIC AC 01.1
63
63
65
14.
14.1.
Sertifikalar...............................................................................................................................
Montaj Beyanı ve AB Uygunluk Beyanı
67
67
Alfabetik dizin ........................................................................................................................
68
Adresler...................................................................................................................................
70
4
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
1.
Emniyet talimatları
1.1.
Temel emniyet bilgileri
Standartlar/Direktifler
Emniyet talimatları
AUMA ürünleri kabul edilmiş standartlara ve direktiflere uygun olarak tasarlanıp
üretilmektedir. Bu durum montaj beyanı ve AB uygunluk beyanı dokümanları ile
belirtilmektedir.
Saha montajı sırasında; elektrik bağlantısı, devreye alma ve çalıştırma işlemlerinde
tesis işleticisi veya tesis kurucusu tüm yasal gereksinimlerin, direktiflerin, talimatların,
ulusal kuralların ve önerilerin yerine getirilmesine dikkat etmelidir.
Emniyet uyarıları/İkazlar
Nitelikli Personel
Bu cihaz üzerinde çalışan personel, bu kılavuzda verilen emniyet ve ikaz uyarılarına
ve verilen talimatlara uymalıdır. Kişilere veya mallara zarar vermemek için ürün
üzerindeki emniyet uyarılarına ve ikaz etiketlerine dikkat edilmelidir.
Montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma, çalıştırma ve bakım çalışmaları, tesis
işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından
yapılmalıdır.
Bu ürün üzerinde çalışma yapacak personel, çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okumalı ve anlamalıdır. Ayrıca kabul edilmiş resmi iş güvenliği kurallarını da tanımalı
ve bu kurallara uymalıdır.
Devreye alma
Çalıştırma
Devreye alma öncesi, ayarların uygulama gereksinimlerine uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Yanlış ayarlar sonucu uygulamada tehlikeler oluşabilir, örneğin
vana veya tesis hasar görebilir. Bu durumlardan doğabilecek hasarlardan üretici
sorumlu değildir. Bu riskler tamamen kullanıcıya aittir.
Sorunsuz ve güvenli olarak çalıştırma koşulları:
●
●
●
●
●
●
Koruma önlemleri
Bakım
Talimatlara uygun taşınmalı, depolanmalı, yerleştirilmeli, montaj yapılmalı ve
itinalı bir şekilde devreye alınmalıdır.
Bu ürün, bu kılavuz dikkate alınarak çalıştırılmalıdır.
Arızalar ve hasarlar derhal haber verilmeli ve giderilmelidir.
Kabul edilen iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Ulusal talimatlar dikkate alınmalıdır.
Cihazın muhafazası çalışırken çok fazla ısınabilir ve yüzey sıcaklıkları 60 °C’nin
üzerine çıkabilir. Yanmaya karşı korunmak için, cihaz üzerinde çalışma
yapmadan önce yüzey sıcaklığını uygun bir sıcaklık ölçme aleti ile ölçmenizi
ve gerektiğinde koruyucu eldiven kullanmanızı öneririz.
Yerinde alınması gereken bariyerler, engeller veya personel için kişisel koruyucu
donanımlar gibi önlemlerden tesis işleticisi veya kurucusu sorumludur.
Cihazın güvenli bir şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için, bu kılavuzdaki bakım
uyarılarına uyulmalıdır.
Cihazda sadece üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
1.2.
Uygulama alanı
AUMA çok turlu aktüatörler, gate ve globe vana gibi endüstriyel vanaların, valfların,
kapakların çalıştırılması için tasarlanmıştır.
Bunun dışındaki uygulamalar, sadece üreticinin onayı (yazılı) ile mümkündür.
Aşağıdaki alanlarda kullanımına izin verilmez:
●
●
●
●
●
●
EN ISO 3691 uyarınca konveyörler
EN 14502 uyarınca kaldırma aletlerin
DIN 15306 ve 15309 uyarınca insan taşıyan asansörler
EN 81-1/A1 uyarınca yük asansörlerin
Yürüyen merdivenler
Daimi çalışmada
5
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Emniyet talimatları
Yeraltı montaj
Sürekli su altında kullanım (korunma tipine dikkat edin)
Patlama tehlikesi olan alanlar, Bölge 22 hariç
Nükleer tesislerde ışınım tehlikesi olan alanlar
Yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımda sorumluluk kabul edilmez.
●
●
●
●
Bu kılavuza uymak, aktüatör doğru kullanımının bir parçası olarak kabul edilir.
Bilgi
1.3.
Bu talimat sadece standart tip "sağa doğru kapatma" için geçerlidir, yani mil vanayı
kapatmak için saat yönünde döner.
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Belirtilen seri aktüatör ATEX Direktifi 94/9/EC'ye göre toz patlaması muhtemel
ortamlarda kullanıma da uygundur (BÖLGE 22).
Bu aktüatör IP67 veya IP68 sınıfına dahildir ve EN 50281-1-1:1998 Paragraf 6 Yanıcı tozların bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri,
Kategori 3 elektrikli işletme malzemelerinden istenenler-Mahfaza ile korumaya
uygundur.
EN 50281-1-1: 1998 tarafından istenen tüm koşulların yerine getirilebilmesi için
aşağıdaki noktalara mutlaka dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
●
1.4.
ATEX Direktifi 94/9/EC uyarınca, aktüatör ayrıca işaretlenmiş olmalıdır – II3D
IP6X T150 °C.
EN 50281-1-1 Madde 10.4’e göre +40 °C ortam sıcaklığındaki maksimum
aktüatör yüzey sıcaklıkları +150 °C dir. Madde 10.4’e göre maks. yüzey sıcaklığı
hesaplanmasında aşırı derecede toz birikimi göz önünde bulundurulmamıştır.
Termik şalterlerin veya termistörlerin doğru olarak bağlanması ile çalışma şekli
ve teknik verilere uyulması, cihazların maksimum yüzey sıcaklıklarının altında
kalınması için şarttır.
Bağlantı fişi sadece şebeke gerilimi kapalı iken takılıp çıkartılmalıdır.
Aynı zamanda kullanılan kablo rakorları da Kategori II3D’ye ve IP 67 koruma
sınıfına uygun olmalıdır.
Aktüatör bir dış kablo ile toprak bağlantısı (aksesuar) üzerinden potansiyel
dengelemeye veya topraklı bir boru hattı sistemi üzerinden bağlı olmalıdır.
Dişli kovanlar (Parça No. 511.0) veya kapaklı (Parça No. 568.1 ve 568.2) mil
koruma borusu içi delik mili yalıtmak için mutlaka monte edilmeli ve toz patlama
korunması sağlanmalıdır.
Muhtemel toz patlama tehlikesi olan alanlarda EN 50281-1-1 tarafından istenen
koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Aktüatörün güvenli bir şekilde
çalıştırılabilmesi için devreye almada, servis ve bakımda dikkat etme sorumluluğu
ve eğitimli personel kullanılması şarttır.
Uyarılar ve Notlar
Bu kılavuzda belirtilen güvenlik açısından önemli olan işlemlere dikkati çekmek için,
ilgili uyarı sözcüklerini (TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU) içeren işaretler
mevcuttur.
Yüksek riskli doğrudan tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Orta derecede riskli olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Düşük derecede riskli olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, hafif veya orta derecede yaralanma tehlikesi oluşabilir. Ürünlere
gelebilecek zararlarla ilgili olarak da kullanılabilir.
6
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Emniyet talimatları
Olası tehlikeli bir durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ürünlere
zarar gelebilir. Personel yaralanmaları için kullanılmaz.
İkaz uyarılarının yapısı ve tipografisi
Tehlike çeşitleri ve kaynakları!
Dikkat edilmediğinde olası sonuçlar (opsiyonel)
→ Tehlikeye karşı önlemler
→ Diğer önlemler
Emniyet işareti
yaralanma tehlikesine karşı uyarır.
Uyarı sözcüğü (burada TEHLİKE) bir tehlikenin derecesini belirtir.
1.5.
Referanslar ve Semboller
Bu kılavuzda kullanılan diğer semboller ve uyarılar:
Bilgi
Bir metin önündeki Bilgi sözcüğü önemli bilgiler ve notlara işaret eder.
KAPALI sembolü (vana kapalı)
AÇIK sembolü (vana açık)
Bir sonraki adımdan önce bilinmesi gerekenler. Bu sembol bir sonraki adımdan önce
ne yapılması veya hazırlanması yada nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.
Menü üzerinden parametreler
Bir menüdeki parametreye giden yolu tanımlar. Kontrol Ünitesi butonları üzerinden
aranan parametre ekranda kolayca bulunabilir.
Adım adım
Parametre ayarlama/gösterme adımlarını ayrıntılı olarak açıklar.
Parametre ayarlarının/göstergelerin tanımlanması
Bir parametre için ayar olanakları/göstergeler tanımlanır.
<>
Metindeki başka yerlere gönderme yapar
Bu işaret içerisinde gösterilen terimler dokümandaki bu konu ile ilgili diğer metin
yerlerine gönderme yapar. Bu terimler alfabetik dizinde, bir başlıkta veya içindekiler
bölümünde belirtilir ve hızlı bir şekilde bulunabilir.
7
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Tanıma
2.
Tanıma
2.1.
Tip etiketi
Her cihaz-bileşen (aktüatör, kontrol ünitesi, motor) bir tip etiketi ile donatılmıştır.
Resim 1: Tip etiketlerinin yerleri
[1]
[2]
[3]
[4]
Tanımlama bilgileri
Aktüatör tip etiketi
Kontrol ünitesi tip etiketi
Motor tip etiketi
Ek etiket, örn. KKS etiketi
Resim 2: Aktüatör tip etiketi
[1]
[2]
Aktüatör tipi ve boyutu
Sipariş numarası (Com No.)
Resim 3: Kontrol ünitesi tip etiketi
[1]
[2]
[3]
[4]
Tip ve boyut
Kontrol ünitesi tipi ve boyutu
Sipariş numarası (Com No.)
Kablo donanım şeması
Kontrol arabirimi
Bu kılavuzun geçerli olduğu cihazlar:
Aç-kapat çalışan çok turlu aktüatörler: SA 07.1, 07.5, 10.1, 14.1, 14.5, 16.1
Oransal çalışan çok turlu aktüatörler: SAR 07.1, 07.5, 10.1, 14.1, 14.5, 16.1
AC 01.1 = Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC
8
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Tanıma
Sipariş numarası (Com
No.)
Her cihaza siparişe özel bir sipariş numarası (Com No.) verilir. Bu numaraya bakarak
kablo donanım şeması, test protokolü ve diğer bilgiler doğrudan İnternet üzerinden
http://www.auma.com adresinden görüntülenebilir.
Kablo donanım şeması
ACP kablo donanım şemasının 7. basamağı aktüatör geri besleme sinyali tipini
belirtir:
M = MWG, tipi <Non-Intrusive>.
P = Potansiyometre
R = RWG (elektronik pozisyon transmitteri)
Kontrol arabirimi
24 V DC = 24 V DC kontrol gerilimi ile paralel arabirim üzerinden kontrol.
115 V AC = 115 V AC kontrol gerilimi ile paralel arabirim üzerinden kontrol.
0/4 – 20 mA = 0/4 – 20 mA analog girişi üzerinden paralel arabirimi üzerinden kontrol.
2.2.
Kısa açıklama
Çok turlu aktüatör
EN ISO 5210'a göre tanımı:
Çok turlu aktüatör, vanaya en az bir tam tur dönmesini sağlayacak kadar tork aktaran
bir düzenektir. İtme kuvvetlerini karşılayabilir.
AUMA çok turlu aktüatörleri elektrik motorları ile çalıştırılır ve A tipi bağlantı ile
kombinasyonunda itme kuvvetlerini karşılayabilirler. Elle çalıştırmak için bir el çarkı
mevcuttur. Son konumlarda durdurma limit veya tork anahtarlama ile gerçekleşebilir.
Aktüatörü çalıştırmak için mutlaka bir kontrol devresi olması gereklidir.
Aktüatör kontrol ünitesi
Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC çalışmaya hazır olarak teslim edilir ve AUMA
aktüatörlerini kontrol etmek için kullanılır. Kontrol ünitesi doğrudan aktüatöre veya
bir duvar aparatına monte edilebilir.
AUMATIC kontrol ünitesinin işlevleri, AÇ-KAPAT modunda normal vana kontrolünden,
pozisyon ayarlarına, işlem kontrollerine, çalışma verileri kaydından arıza tanı
işlevlerine kadar uzanır.
Lokal kontrol yeri/COMAC
Çalıştırma, ayarlar ve göstergeler doğrudan lokal olarak kontrol ünitesinde
gerçekleştirilebilir.
Lokal olanaklar
●
●
Intrusive - Non-Intrusive
●
●
Lokal kontroller üzerinden (butonlar ve ekran) aktüatör kumanda edilir ve ayarlar
yapılır (bu kılavuzun içeriği).
Bir bilgisayar (notebook veya PC) üzerinden COM-AC yazılımı ile (opsiyonel)
veriler girilebilir, okunabilir, ayarlar değiştirilebilir ve kaydedilebilir. Donanıma
bağlı olarak, bilgisayar ile AUMATIC arasındaki bağlantı kablolu (kızılötesi
arabirimi) veya kablosuz (bluetooth arabirimi) (bu kılavuzun içeriğine dahil değil)
olarak gerçekleşebilir.
Intrusive tip (kontrol ünitesi: elektro mekanik):
Limit ve tork anahtarlama aktüatör üzerindeki anahtarlarla yapılır.
Non Intrusive tip (kontrol ünitesi: elektronik):
Limit ve tork ayarlamaları kontrol ünitesi üzerindeki butonlar aracılığıyla yapılır,
bunun için aktüatör veya kontrol ünitesi mahfazasının açılmasına gerek yoktur.
Bunun için aktüatör bir MWG (manyetik yol ve tork transmitteri) ile donatılmıştır.
Bu sayede analog olarak tork geri besleme sinyali/tork göstergesi ve analog
konum geribildirimi/konum göstergesi de sağlanmaktadır.
9
Taşıma, depolama ve ambalaj
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
3.
Taşıma, depolama ve ambalaj
3.1.
Taşıma
Kurulacak yere sağlam bir ambalaj içinde taşınmalıdır.
Havada asılı yük!
Ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur.
→ Havada asılı yüklerin altında durmayınız.
→ Kaldırma ipini veya kancasını el çarkına değil gövdeye bağlayınız.
→ Bir vana üzerine monte edilmiş olan aktüatörde: Kaldırma aletini aktuatöre
DEĞİL, vanaya bağlayın.
→ Redüktörlü aktüatörlerde: Kaldırma aletini aktüatöre DEĞİL, redüktördeki asma
mapalarına bağlayın.
→ Kontrol ünitesi üzerinde olan aktüatörlerde: Kaldırma aletini kontrol ünitesine
DEĞİL, aktüatöre bağlayın.
3.2.
Depolama
Yanlış depolamaya bağlı korozyon tehlikesi!
→ İyi havalandırılmış kuru bir odada muhafaza edilmelidir.
→ Zeminden gelebilecek neme karşı korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza
edilmelidir.
→ Toz ve pisliklere karşı korumak için üstü örtülmelidir.
→ Metalik yüzeyleri uygun bir pas koruyucu ile kaplayın.
Çok düşük sıcaklıklarda ekranda hasar oluşabilir!
→ AUMATIC aktüatör kontrol ünitesi –30 °C'nin altında depolanmamalıdır.
Uzun süreli depolama
Bu ürün uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrıca
aşağıdaki noktalara da mutlaka uyulmalıdır:
1.
2.
3.3.
Depoya almadan önce:
Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeylerine, uzun
ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.
Yaklaşık 6 ayda bir:
Korozyon kontrolü yapılmalıdır. Paslanma belirtileri gözetlendiğinde, yeniden
korozyon önleyici madde sürülmelidir.
Ambalaj
Ürünlerimizin taşınma esnasında korunması için fabrikadan özel ambalajlarda teslim
edilir. Bu ambalajlar çevre dostu, kolay ayrışabilen ve geri dönüştürülebilen
malzemelerdir. Ambalajlarımız ahşap, karton, kağıt ve PE folyo malzemeden
yapılmıştır. Ambalaj malzemelerinin atık geri dönüşümü yapan bir firmaya verilmesini
öneririz.
10
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
4.
Montaj
4.1.
Montaj pozisyonu
Montaj
AUMA aktüatörleri ve aktüatör kontrol üniteleri herhangi bir kısıtlama olmadan
herhangi bir montaj konumunda çalıştırılabilir.
4.2.
El çarkının takılması
Bilgi
Taşımada çapları 400 mm’den daha büyük olan el çarkları demonte olarak verilir.
Yanlış montaj değiştirme mekanizmasında hasar yapar!
→ Değiştirme kolunu sadece elle döndürün.
→ Kumanda kolu olarak uzatmaların kullanılmasına izin VERİLMEZ.
→ Önce elle çalıştırarak iyice kavramasını sağlayın, daha sonra da el çarkını takın.
1.
Kırmızı değiştirme kolunu elle döndürün, mili manuel çalıştırma kavrayana kadar
ileri geri hareket ettirin..
➥
Değiştirme kolu yakl. 85° kaldırılabiliyorsa, manuel çalıştırma tam olarak
kavramış demektir.
2.
El çarkını mil üzerindeki değiştirme koluna takın.
3.
Değiştirme kolunu serbest bırakın (yay kuvveti ile başlangıç konumuna döner,
gerektiğinde elle destekleyin).
El çarkını birlikte verilen emniyet segmanı ile tespit edin.
4.
11
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Montaj
4.3.
Çok turlu aktüatörün vana/redüktöre montajı
Boya hasarları ve nemlenme oluşmasına bağlı korozyon tehlikesi!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının nemlenme
oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
4.3.1.
B, B1 – B4 ve E tipi bağlantı
Uygulama
Dönen, yükselmeyen mil için
İtme kuvvetleri için uygun değildir
Yivli delikli bağlantı şekli:
●
●
Yapısı
B1 – B4 flanşı, EN ISO 5210'a uygun delikli
B ve E flanşı, DIN 3210'a uygun delikli
Sonradan B1'den B3, B4 veya E'ye değiştirmek mümkündür.
Resim 4: Bağlantı flanşları
●
●
●
[1]
[2]
[3]
[4]
Bilgi
B1/B2 ve B bağlantı flanşı
Yivli içi boş mil
B3/B4 ve E bağlantı şekli
Çıkış kovanı/fiş kovanı, delikli ve kamalı
Vana flanşının merkezinde boşluk bırakılmalıdır.
4.3.1.1. Çok turlu aktüatörün B1 – B4 veya E tipi bağlantı ile vanaya/redüktöre takılması
1.
2.
3.
4.
Bağlantı flanşlarının birbirlerine uyup uymadıklarını kontrol edin.
Deliğin ve yivin giriş miline uygun olup olmadığını kontrol edin.
Giriş miline hafifçe gres yağı sürün.
Çok turlu aktüatörü yerleştirin.
Bilgi: Tam olarak merkezlenmesine ve flanşa sıkıca oturmasına dikkat edin.
5.
Çok turlu aktüatörün cıvatalarını tabloya göre sıkın.
Bilgi: Temas korozyonunun önlenmesi için, cıvatalara diş sızdırmazlık macunu
sürülmesini öneririz.
6.
Cıvataları tabloda karşılıklı verilen sıkma momenti değerlerine göre sıkın.
Tablo 1: Cıvataları sıkma momentleri
12
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
25
51
87
214
431
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
4.3.2.
Montaj
A tipi bağlantı
Uygulama
●
●
Yükselen, dönmeyen mil için bağlantı flanşı
İtme kuvvetlerini almak için uygundur
4.3.2.1. Dişli kovanın hazırlanması
✔ Bu çalışma adımı sadece işlenmemiş veya önceden işlenmiş olan dişli kovan için
gereklidir.
Resim 5: A bağlantı flanşının yapısı
[1]
[2]
[2.1]
[2.2]
[3]
Dişli kovan
Yatak
Baskı yatağı
Yatak dişlisi
Flanş muylusu
1.
2.
3.
4.
Flanş muylusunu ([3] bağlantı flanşından sökün.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] birlikte çıkartın.
Baskı yataklarını [2.1] ve yatak dişlilerini [2.2] dişli kovandan [1] çıkartın.
Dişli kovanı [1] delin ve diş açın.
Bilgi: Tornaya bağlarken yalpa yapmamasına dikkat edin!
5.
6.
Hazır dişli kovanı [1] temizleyin.
Yatak dişlisine [2.2] yatak disklerine [2.1] lityum sabun EP çok amaçlı gres sürün
ve tüm boşlukları gresle doldurun.
Yağlanmış yatak dişlilerini [2.2] ve baskı yataklarını [2.2] dişli kovana [1] geçirin.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] tekrar bağlantı flanşına yerleştirin.
Bilgi: Çenelerin veya dişlerin içi boş milin yivine oturmasına dikkat edin.
7.
8.
9.
Flanş muylusunu takın ve sonuna kadar sıkın.
13
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Montaj
4.3.2.2. Çok turlu aktüatör A tipi bağlantı ile vanaya takılması
Resim 6: A bağlantı flanşı ile montaj
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
➥
8.
9.
10.
Vana mili
A bağlantı flanşı
Aktüatördeki cıvatalar
Vana flanşı
Bağlantı flanşına giden cıvatalar
A bağlantı flanşı çok turlu aktüatöre monte edilmiş ise: Vidaları [3] sökün ve A
bağlantı flanşını [2] cihazdan çıkartın.
A bağlantı flanşı ile vana flanşının [4] birbirlerine uygun olup olmadığını kontrol
edin.
Vananın miline [1] hafifçe gres sürün.
A bağlantı flanşını vana miline yerleştirin ve vana flanşına temas edene kadar
döndürün.
A bağlantı flanşını tespit delikleri hizalanana kadar döndürün.
Tespit vidalarını [5] takın, fakat henüz sıkmayın.
Çok turlu aktüatörü, dişli kovan taşıyıcı çıkış kovanını kavrayacak şekilde vana
miline yerleştirin.
Tam kavradığında flanşlar birbirleri ile hizalanmış durumdadır.
Çok turlu aktüatörü tespit delikleri tam uyana kadar hizalayın.
Çok turlu aktüatörü cıvatalarla [3] sabitleyin.
Cıvataları [3] tabloda karşılıklı verilen tork değerlerine göre sıkın.
Tablo 2: Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M6
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
11
25
51
87
214
431
11. Çok turlu aktüatörü, vana flanşı ile A bağlantı flanşı sabit bir şekilde üst üste
oturacak şekilde AÇIK yönünde döndürün.
12. A bağlantı flanşı ile vana arasındaki tespit vidalarını [5] çapraz sırada sıkın.
14
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
4.4.
Montaj aksesuarları
4.4.1.
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
Montaj
— Opsiyon —
Resim 7: Mil koruma tüpünün montajı
[1]
[2]
[3]
1.
2.
3.
4.
4.5.
Mil koruma tüpü için koruma klapesi
Milin koruyucu tüpü
Conta
Vida dişlerini kendir, teflon bant veya diş sızdırmazlık macunu ile sızdırmaz
hale getirin.
Mil koruma tüpünü [2] dişlere takın ve sıkın.
Sızdırmazlık halkasını [3] gövdeye değene kadar itin.
Koruma tüpü kapağının [1] uygun ve doğru konumda olup olmadığını kontrol
edin.
Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları
Kontrol ünitesinin montaj pozisyonu siparişe göre gerçekleşir. Vanaya veya redüktöre
taktıktan sonra, kontrol ünitesinin pozisyonları uygun değilse, bu pozisyonlar sonradan
da değiştirilebilir. Bunun için dört farklı montaj pozisyonu mümkündür.
Resim 8: A ve B montaj pozisyonları
15
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Montaj
Resim 9: C ve D montaj pozisyonları
4.5.1.
Montaj pozisyonlarının değiştirilmesi
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce cihazın şebeke bağlantısını kesin.
1.
2.
3.
Vidalarını sökün ve kontrol ünitesini çıkartın.
O-ring'in (3) sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
Lokal kontrolleri yeni pozisyonuna çevirin ve vidalarını yeniden sıkın.
Bükülme veya sıkışmaya bağlı kablo hasarı!
İşlev bozuklukları oluşabilir.
→ Kontrol ünitesini maks. 180° döndürün.
→ Kabloların sıkışmaması için, kontrol ünitesini dikkatli monte edin.
4.
16
Vidaları çapraz olarak ve eşit şekilde sıkın.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
5.
Elektriksel Bağlantı
5.1.
Temel bilgiler
Elektriksel Bağlantı
Hatalı elektrik bağlantısından kaynaklanan tehlike
Dikkat edilmediğinde, can ve mal kaybı veya ağır maddi hasar meydana gelebilir.
→ Elektrik bağlantısı sadece uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
→ Bağlantı yapmadan önce bu bölümdeki temel bilgiler göz önünde
bulundurulmalıdır.
→ Bağlantı yapıldıktan sonra, gerilimi açmadan önce, <devreye alma> ve <Test
amaçlı çalıştırma> bölümlerine dikkat edilmelidir.
Kablo donanım
şeması/bağlantı planı
Sigorta uygulayıcıya
aittir
İlgili kablo donanım şeması/bağlantı planı (Almanca ve İngilizce dillerinde) bu kılavuz
ile birlikte, hava şartlarından korumalı bir çanta içinde, cihaza bağlı olarak teslim
edilmektedir. Ayrıca, komisyon numarası belirtilerek (bkz. model etiketi) AUMA'dan
temin edilebilir veya doğrudan İnternet'ten indirilebilir (http://www.auma.com).
Kısa devre koruması ve aktüatörü devreye almak için gerekli sigortalar ve yük ayırma
anahtarları kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.
Boyutlandırma akım değerleri motorun (elektriksel verilerine bakın) ve kontrol
ünitesinin akım tüketimlerinin toplamından hesaplanır.
Tablo 3: Kontrol ünitesinin akım tüketimi
Şebeke gerilimi
100 - 120 V AC (±% 10)
208 - 240 V AC (±% 10)
380 - 500 V AC (±% 10)
24 V DC (+% 10 /– % 15) ve AC Motor
24 V DC (+% 10 /– % 10) ve DC Motor
maks. nominal akım
650 mA
325 mA
190 mA
500 mA, filtre kapasitör 2 200 µF
750 mA, filtre kapasitör 2 200 µF
Tablo 4: İzin verilen maksimum sigorta
Güç parçası
Tersleme kontaktörü A1
Tersleme kontaktörü A2
Tersleme kontaktörü A3
Tristör B1
Tristör B2
Tristör B3
Anma gücü
1,5 kW'ye kadar
7,5 kW'ye kadar
11 kW'ye kadar
1,5 kW'ye kadar
3 kW'ye kadar
5,5 kW'ye kadar
maks. sigorta
16 A (gL/gG)
32 A (gL/gG)
63 A (gL/gG)
16 A (g/R) I²t<1 500A²s
32 A (g/R) I²t<1 500A²s
63 A (g/R) I²t<5 000A²s
Kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilecek ise (kontrol ünitesi duvar
bağlantısında): Sigorta boyutlandırılırken bağlantı kablosunun uzunluğu ve kesiti göz
önünde bulundurulmalıdır.
Kontrol ünitesinin güç
kaynağı (elektronik)
Müşteri bağlantılarının
gerilimi
Güvenlik standartları
Kontrol ünitesi 24 V DC harici gerilimle beslendiğinde (elektronik) ve aynı zamanda
DC motorlar kullanıldığında (24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC, 220 V DC),
kontrol ünitesinin 24 V DC gerilim beslemesi XK25/26 klemensleri üzerinden ayrıca
güç beslemesi (U1, V1) tarafından gerçekleştirilmelidir. Bir kablo üzerinden birlikte
beslendiğinde (U1, V1'de XK25/26 ile köprüleme, sadece 24 V DC'de !!! ) aç-kapat
işlemlerinde kısa süreli olarak izin verilen gerilim sınırlarının (24 V DC +% 10/– %
10) altına düşülebilir veya üzerine çıkılabilir. İzin verilen sınırlar dışında, olası ayar
komutları yerine getirilmez. Kontrol ünitesi kısaca bir hata sinyali verir.
Tüm giriş sinyalleri (kontrol) aynı gerilimde olmalıdır.
Tüm çıkış sinyalleri (durum sinyalleri) aynı gerilimde olmalıdır.
Harici olarak bağlı olan tüm cihazlar gerekli emniyet standartlarına uygun olmalıdır.
17
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Elektriksel Bağlantı
EMC uyumlu kablo
donanımı
Sinyal ve Bus kabloları çok hassastır.
Motor kablolarından gürültüler yayılabilir (Çakışma- parazit meydana gelebilir.).
●
●
●
●
●
Akım türü, şebeke
gerilimi ve şebeke
frekansı
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı motorun model etiketindeki bilgilere
uygun olmalıdır.
Resim 10: Motorun model etiketi (örnek)
[1]
[2]
[3]
Bağlantı kabloları
●
●
●
5.2.
Gürültüye karşı hassas olan ve gürültü yayan kablolar birbirlerine uzak olarak
döşenmelidir.
Sinyal ve bus kabloları toprak potansiyeline çok yakın döşendiğinde, gürültüye
karşı dayanıklılıkları yükselir.
Uzun kablo kullanılmasından kaçınılmalı veya kablolar mümkün olduğu kadar
gürültüye uzak yerlere döşenmelidir.
Gürültüye karşı hassas ve gürültü yayan kablolar uzun bir mesafe boyunca
birlikte döşenmemelidir.
Uzaktan kumanda sinyallerinin bağlanması için, zırhlı kablolar kullanılmalıdır.
Akım tipi
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı (3-faz ve 1-faz AC motorlarda)
Cihazların yalıtılmasını sağlamak için uygun (gerilime dayanıklı) kablolar
kullanılmalıdır. Kablolar oluşabilecek en yüksek anma gerilimine göre
boyutlandırılmalıdır.
Minimum anma sıcaklığına uygun bağlantı kablosu kullanın.
UV ışınıma maruz kalınan durumlarda (dış mekanlarda) UV ışınlarına dayanıklı
kablolar kullanılmalıdır.
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
AUMA fiş/soket konnektör bağlantı kesitleri:
●
●
●
Bilgi
18
Güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Toprak hattı bağlantısı : maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Kontrol kontakları (1 - 50): maks. 2,5 mm²
Bazı özel motorlarda güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2), AUMA fiş/soket
konnektör üzerinden değil, doğrudan motorda bulunan bağlantı plakasına bağlanır.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
5.2.1.
Elektriksel Bağlantı
Bağlantı bölmesinin açılması
Resim 11: AUMA fiş/soket konnektör, S tipi, bağlantısı
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Kör tapa
Kablo rakoru (teslimat içeriğinde dahil değildir.)
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce cihazın şebeke bağlantısını kesin.
1.
2.
3.
Vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
Vidaları [4] sökün ve soket kovanını [5] kapaktan [1] çıkartın.
Bağlantı kablolarına uygun kablo rakorları [8] kullanın.
➥
(Model etiketinde verilen koruma sınıfı IP... sadece uygun kablo rakorları
kullanıldığında geçerlidir).
Resim 12: Örnek: Model etiketi Koruma sınıfı IP68
4.
5.
5.2.2.
Kullanılmayan kablo girişleri [8] uygun kör tapalara [7] kapatılmalıdır.
Kabloları kablo rakorlarına [8] geçirin.
Kabloların bağlanması
✔ İzin verilen bağlantı kesitlerine dikkat edin.
Nemlenmeye bağlı korozyon tehlikesi!
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtıcının nemlenme
oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
19
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Elektriksel Bağlantı
1.
2.
3.
4.
Kabloların izolasyonlarını sıyırın.
Damarların izolasyonlarını açın.
Esnek kablolarda: DIN 46228 uyarınca damar kovanları kullanın.
Kabloları siparişe ait kablo bağlantı şemasına göre bağlayın.
Hata durumunda: Toprak iletkeni bağlanmadığında tehlikeli gerilimler!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Tüm toprak hatlarını (PE) bağlayın.
→ Toprak hattı bağlantısını (PE) bağlantı kablosunun dış toprak hattına bağlayın.
→ Cihazı sadece toprak hattı bağlıyken çalıştırın.
5.
Toprak hattı iletkenlerini,toprak hattı bağlantısına, esnek kablolar yada sağlam
kablolar kullanarak sıkıca bağlayın.
Resim 13: Toprak hattı bağlantısı
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Bilgi
20
Soket tarafı
Cıvata
Rondela
Rondela
Halka mandallı/halkalı toprak kablosu
Toprak hattı bağlantısı, sembol:
Bazı aktüatörlerde ayrıca bir motor ısıtıcısı daha mevcuttur. Motor ısıtıcısı, motorda
nemlenme oluşmasını önler ve çok düşük sıcaklıklarda ilk hareket davranışını düzeltir.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
5.2.3.
Elektriksel Bağlantı
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Resim 14: Örnek: S tipi
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Kör tapa
Kablo rakoru (teslimat içeriğinde dahil değil)
Kabloların sıkışması kısa devreye sebep olabilir!
Elektrik şoku tehlikesi ve işlev arızaları oluşabilir.
→ Kabloların sıkışmaması için soket kapağını itina ile yerleştirin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.3.
Soket taşıyıcısını [5] kapağa [1] yerleştirin ve vidaları [4] sıkın.
Kapağın [1] ve gövdenin sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak
yerleştirin.
Kapağı [1] takın ve vidaları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
İlgili korunma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rakorlarını [8]
öngörülen tork değerine kadar sıkın.
Elektrik bağlantısı aksesuarları
— Opsiyon —
5.3.1.
Kontrol ünitesinin duvara montajı
Duvar bağlantısı ile kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilebilir.
Uygulama
●
●
●
Aktüatöre erişilmesi zor ise.
Aktüatör yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor ise.
Vanada aşırı vibrasyonlar mevcut ise.
21
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Elektriksel Bağlantı
Yapı
Resim 15: Duvar bağlantısı ile montaj
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Bağlantı öncesi dikkat
edilmelidir
●
●
●
●
●
5.3.2.
Duvar askısı
Bağlantı kabloları
Duvar bağlantısının elektrik bağlantısı (XM)
Aktüatörün elektrik bağlantısı (XA)
Kontrol ünitesinin elektrik bağlantısı (XK) - Müşteriye ait fiş
İzin verilen bağlantı kablosu uzunlukları: maks. 100 m.
Aktüatör kontrol ünitesinden sonradan ayrıldığında, izin verilen bağlantı kablosu
uzunlukları: maks. 10 m.
Önerilerimiz: AUMA kablo seti LSW20.
AUMA kablo seti kullanılmadığında:
Uygun, esnek ve zırhlı bağlantı kabloları kullanılmalıdır.
MWG için ayrı, CAN uyumlu veri kablosu kullanın. Bu kablonun dalga
direnci 120 Ohm olmalıdır (örn. UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA - 2
x 2 0,5 mm², Fa. Lapp).
Veri kablosu bağlantısı: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H.
AUMAMATIC duvar bağlantısı ile sipariş edilip teslim edildiğinde, MMG'nin
güç kaynağı: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = + 24 V DC (devre şemasına
bakın).
AUMAMATIC sonradan aktüatörden ayrıldığında, MWG'nin güç kaynağı:
XM6-XA6 = GND, XM11-XA117 = + 5 V DC (devre şemasına bakın).
Duvar bağlantısındaki [3] elektrik bağlantısındaki bağlantılar crimp tekniği
tipindedir.
Bükmek için dört çentikli bükme aleti kullanılmalıdır.
Esnek kablo damarlarının bağlantı kesitleri:
Kumanda kabloları: maks. 0,75 - 1,5 mm²
Şebeke bağlantısı: maks. 2,5 - 4 mm²
Isıtıcının kendine ait bağlantı kabloları varsa ve bu kablolar aktüatörden
doğrudan müşteriye ait XK fişine bağlanıyorsa (XA-XM-XK, kablo donanım
şemasına bakınız), bu bağlantı kablolarında EN 50178 uyarınca bir izolasyon
kontrolü yapılmalıdır. MWG bağlantı kabloları buna dahil değildir. Bu kablolarda
izolasyon kontrolü yapılmayabilir..
Soket koruma
Uygulama
Bağlı olmayan bir soketin emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesi için askı
çerçevesidir.
Kontakları doğrudan temasa ve ortam koşullarına karşı korumak için kullanılır.
22
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Elektriksel Bağlantı
Resim 16: Soket koruma
5.3.3.
Koruyucu kapak
Soket bölmesi için koruma kapağıdır (soket çıkartıldığında).
Açılan bağlantı bölmesi bir koruyucu kapak (resmi bulunmamaktadır) ile kapatılabilir.
5.3.4.
Çift taraflı sızdırmaz ara parça
Elektrik bağlantısı açıldığında veya kablo rakorlarında sızıntı varsa, cihaz içine toz
veya nem girebilir. Elektrik bağlantısı [1] ile cihazın gövdesi arasına çift taraflı
sızdırmaz ara parça [2] monte edildiğinde bu gibi durumlar önlenir. Cihazın koruma
sınıfı (IP68) elektrik bağlantısı [1] çıkartılsa da değişmez.
Resim 17: Çift taraflı sızdırmaz ara parça ile elektrik bağlantısı
[1]
[2]
5.3.5.
Elektronik bağlantısı
Çift taraflı sızdırmaz ara parça
Dış Toprak Bağlantısı
Cihazın potansiyel dengelemeye bağlanabilmesi için gövdeye opsiyonel olarak bir
dış toprak bağlantısı [U-bracket] mevcuttur.
Resim 18: Toprak bağlantısı
23
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Kullanım
6.
Kullanım
6.1.
El kumandası
Ayarda ve devreye almada, motor arızalandığında veya şebeke arızasında aktüatör
el kumandasıyla çalıştırılabilir. El kumandası gömülü bir değiştirme mekanizmasına
bağlanır.
6.1.1.
El kumandasının yerleştirilmesi
Bilgi
Frenli motorlar kullanıldığında dikkat edin: el kumandası takılıyken motor bağlı değildir.
Bu sebepten frenli motor elle çalıştırmada yük kaldıramaz. Yük el çarkı üzerinden
tutulmalıdır.
Yanlış kullanıldığında değiştirme mekanizmasında hasar oluşur!
→ El kumandasını sadece motor çalışmadığında kullanın.
→ Değiştirme kolunu sadece elle döndürün.
→ Kumanda kolu olarak uzatmaların kullanılmasına izin VERİLMEZ.
1.
Değiştirme kolunu elle yaklaşık 85° döndürün, bunu yaparken el çarkını hafifçe
aşağı yukarı oynatarak, el kumandası yerine oturana kadar döndürün.
2.
Değiştirme kolunu serbest bırakın (yay kuvveti ile başlangıç konumuna döner,
gerektiğinde elle destekleyin.
3.
El çarkını istenen yöne döndürün.
→
6.1.2.
Vanayı kapatmak için el çarkını saat yönünde döndürün:
➥ Tahrik mili (vana) sağa doğru KAPALI yönüne döner.
El kumandasının dekuplajı
Motor çalıştırıldığında el kumandası otomatik olarak devre dışı kalır. Motor modunda
el çarkı dönmez.
24
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
6.2.
Kullanım
Motorlu çalıştırma
✔ Motoru çalıştırmadan önce, tüm devreye alma ayarları yapılmalı ve bir test amaçlı
çalıştırma yapılmalıdır.
6.2.1.
Lokal kumanda
Aktüatöre lokal olarak yerel kontrol ünitesindeki basma düğmesi ile kumanda edilir.
Resim 19: Yerel kontrol ünitesi
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
AÇIK butonu
DURDUR butonu
KAPALI butonu
Reset butonu
Seçici anahtar
Sinyal lambaları/LED'ler
Sıcak yüzeyler, örneğin yüksek ortam sıcaklıkları veya aşırı güneş ışınları,
mümkündür!
Yanma tehlikesi
→ Yüzey sıcaklıklarını kontrol edin ve gerektiğinde koruyucu eldiven giyin.
→ Seçici anahtarı [5] Kontrol ünitesi (LOKAL) üzerine ayarlayın.
➥
Bilgi
Aktüatör butonlar (1 - 3) üzerinden kumanda edilebilir:
Aktüatörün AÇIK konumuna doğru hareket ettirilmesi: AÇ butonuna [1] basın.
Aktüatörün durdurulması: STOP butonuna [2] basın.
Aktüatörün KAPALI konumuna doğru hareket ettirilmesi: KAPAT butonuna [3]
basın
AÇ - KAPAT komutları adım adım veya kendinden kilitlemeli olarak verilebilir.
Kendinden kilitlemeli modunda aktüatör, butona basıldığında, başka bir komut
verilmediği sürece, ilgili son konuma hareket eder. Bu konudaki diğer bilgiler için el
kitabına (Çalıştırma ve Ayarlama) bakınız.
25
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Kullanım
6.2.2.
UZAKTAN kumanda
→ Seçici anahtarı Uzaktan çalıştırma (UZAKTAN) konumuna getirin.
➥
Bilgi
6.3.
Aktüatöre şimdi uzaktan ayar komutları (AÇIK, DUR, KAPALI) veya analog ayar
verileri (örn. 0 – 20 mA) üzerinden kumanda edilebilir.
Pozisyonerli aktüatörlerde AÇ -KAPAT kontrolü (Uzaktan AÇ-KAPAT) ile İstenen
değer kontrolü (AYAR YERİ) arasında değiştirmek mümkündür. Değiştirmek için
MOD girişi kullanılabilir, örneğin bir 24 V DC sinyali ile (devre şemasına bakın).
Butonlar üzerinden menü yönlendirmesi (ayarlar ve göstergeler için)
Yerel kontrol ünitesindeki butonlar üzerinden ayarlar gösterilebilir, değiştirilebilir ve
ekrana çeşitli göstergeler getirilebilir.
Resim 20: Yerel kontrol ünitesi
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Buton
Buton
Buton
Buton C
Seçici anahtar
Ekran
→ Seçici anahtarı [5] 0 (KAPALI) konumuna getirin.
➥
6.3.1.
Şimdi butonlara [1 – 4] basılarak ayarlar yapılabilir ve gösterilebilir.
Kısa tanıtım: Buton fonksiyonları
Tuşlar
26
Fonksiyonlar
Bir grup içerisinde ileriye geriye doğru sayfa açmak
(Ekrandaki üçgenler
‚ hangi yöne doğru sayfa açılabileceğini gösterir)
Değer değiştirme
0 ile 9 arasındaki rakamlar girilir
Yeni bir menüye/alt gruba geçmek için seçimi onaylar
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Tuşlar
C
Kullanım
Fonksiyonlar
İşlemi iptal et
Bir önceki göstergeye dönmek için: kısaca basın
Başka bir gruba (S, M, D) geçmek için:
●
M0 grubu görünene kadar yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
●
6.3.2.
D0 grubu görünene kadar 3 saniyeden fazla basılı olarak tutun (M grubu
atlanır).
Menü düzeni ve yönlendirme
Ekran göstergeleri üç gruba ayrılır:
●
●
●
S grubu = Durum göstergeleri
M grubu = Menü (ayarlar)
D grubu = Arıza tanı göstergeleri
Etkin olan grup ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
S grubundan M grubuna geçiş:
1. C butonuna basın ve M0 grubu görünene kadar yakl. 3 saniye basılı tutun.
S grubundan D grubuna geçiş:
2. C butonuna basın ve D0 grubu görünene kadar basılı tutun.
➥ (Burada M grubu atlanır).
M veya D grubundan S grubuna dönmek için:
3. C butonuna kısaca basın.
Bir grup içerisinde ileriye geriye doğru sayfa açmak:
4.
➥
6.4.
veya üzerine basın.
Ekranın sol üst tarafındaki üçgenler
veya geri gidileceğini gösterirler.
hangi yönde (aynı grup içerisinde) ileri
Şifre girişi
Menüde (M grubu) ayarlar bir şifre ile korunmaktadır. Bir parametreyi değiştirebilmek
için önce bir şifre girilmelidir. Fabrikada ayarlanan şifre: 0000.
DEGISTIR onaylandıktan sonra ekrana aşağıdaki gösterge gelir:
27
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Kullanım
SIFRE GIR
0 * * *
:DUZENLE
:OK
C:CIK
Adım adım:
1.
2.
3.
4.
Bilgi
6.5.
0 ile 9 arasındaki rakamları seçin:
butonuna basın.
Bir sonraki basamağa geçin: butonuna basın.
1. ve 2. adımları her 4 basamak için tekrarlayın.
İşlemi iptal etmek için: C butonuna basın.
Uzun bir süre içinde (yakl. 10 dakika) veri girişi gerçekleşmezse, kontrol ünitesi
otomatik olarak durum göstergesi S0'a geçer.
Ekran dilinin değiştirilmesi
Menü üzerinden parametrelere:
ANA MENU (M0)
DIL/KONTRAST (M00)
GORUNTU (M00)
DEGISTIR (M01)
DIL (M010)
Standart değer: ALMANCA
Ayar aralığı: DEUTSCH, PORTUGIESISCH, ITALIENISCH, SPANISCH,
FRANZOESISCH, ENGLISCH, TUERKCE, POLSKI, MAGYAR
Adım adım:
1.
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı tutun.
➥
Gösterge:
ANA MENU
DIL/KONTRAST
AYARLAR
ISLETIM BILGILERI
3.
➥
butonuna basın.
Gösterge:
DIL/KONTRAST
GORUNTU
DEGISTIR
28
M0
M00
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
4.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
DIL/KONTRAST
GORUNTU
DEGISTIR
5.
➥
Kullanım
M01
üzerine basın.
Gösterge:
SIFRE GIR
0 * * *
:DUZENLE
6.
Şifre girin:
→
➥
:OK C:CIK
4x
üzerine basın = 0000 (fabrika ayarı şifre).
Gösterge:
DEGISTIR
DIL
LCD KONTRASTI
7.
➥
M010
üzerine basın.
Ekranda ayarlanmış olan değer görünür:
DEGISTIR
DIL
M010
ALMANCA
:DUZENLE:CIK
8.
➥
tekrar basıldığında düzenleme moduna geçilir.
Gösterge:
DEGISTIR
M010
DIL
ALMANCA
:DUZENLE
:OK C:CIK
9.
Yeni değerin ayarlanması:
→
üzerine basın.
10. Değeri kabul et veya üzerine yazdır?
→
Değerin kabul edilmesi: üzerine basın.
→
Değeri kabul etmeden işlemi iptal etmek için: C butonuna basın.
29
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Göstergeler
7.
Göstergeler
7.1.
Ekrandaki durum göstergeleri
Ekrandaki durum göstergeleri lokal işletme durumları ile hataları ve uyarıları
göstermektedir.
Bu bölümde çalışma durumları ile ilgili göstergeler açıklanmaktadır. Hatalar ve uyarılar
<Hata mesajları ve uyarılar> bölümünde açıklanmaktadır.
7.1.1.
Durum göstergesi S0/S6 - Çalıştırma
Bilgi
Çalışma modunun
gösterilmesi
İşlem deneticili aktüatörlerde seçici anahtarın UZAKTAN konumunda durum göstergesi
S0 yerine durum göstergesi S6 gösterilir. Buradaki açıklama her iki gösterge (S0
ve S6) için de geçerlidir.
Güncel çalışma modu 1. satırda gösterilir (LOKAL ÇALIŞTIRMA MODU, KAPALI,
UZAKTAN, ...).
LOKAL
S0
AÇIK
E2
100 %
ACIYOR
Çalış komutları/Nominal
değer göster
2. satırda güncel çalıştırma komutları (AÇIK, DURDUR, KAPALI), veya konum ayar
değeri E1 veya E7'yi (konumlandırıcılı veya işlem kontrol cihazlı aktüatörlerde) ayar
yolunun yüzdesi olarak gösterir.
LOKAL
S0
AÇIK
E2
100 %
ACIYOR
Vana konumunun
gösterilmesi
3. satırda vana konumu ayar yolunun yüzdesi olarak gösterilir. Bu gösterge sadece,
aktüatöre bir konum transmitteri takılı ise görünür.
LOKAL
S0
AÇIK
E2
100 %
ACIYOR
% 0 = Aktüatörün son konumu KAPALI
%100 = Aktüatörün son konumu AÇIK
Son konumlar / Çalışma
göstergesi
4. satırda aktüatörün güncel durumu gösterilir.
LOKAL
S0
AÇIK
E2
100 %
ACIYOR
4. satırdaki göstergelerin açıklaması:
ACIYOR
Aktüatör mantıksal olarak AÇIK konumuna geçer (hareket molalarında da verilir).
ACIYOR
Aktüatör mantıksal olarak AÇIK konumuna geçer (hareket molalarında da verilir).
30
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Göstergeler
ACIK DURUM
AÇIK son konumuna erişilir:
KAPALI DURUM
KAPALI son konumuna erişilir:
AYAR YERI KONUMU
Nominal pozisyon (sadece modülasyonlu aktüatörlerde).
7.1.2.
Durum göstergesi S4 - Tork
Sola doğru hareket KAPALI hareket yönündeki tork değerini gösterir.
Sağa doğru hareket AÇIK hareket yönündeki tork değerini gösterir.
TORK
TORK % 50
S4
Örnek: SA 07.5 mit 20 – 60 Nm.
% 100 60 Nm anma tork değerine eşittir.
% 50 30 Nm anma tork değerine eşittir.
Bilgi
7.1.3.
Görüntülenen birim (%, Nm veya Lbs/ft) değiştirilebilir. Bu konudaki diğer bilgiler için
el kitabına (Çalıştırma ve Ayarlama) bakınız.
Tork indikasyonunun değiştirilmesi
Tork değeri yüzde, Newton metre (Nm) veya Lbs/ft olarak gösterilebilir.
Menü üzerinden parametrelere:
ANA MENU (M0)
AYARLAR (M1)
LOKAL KONTROL (M13)
TORK ISARETI (M1317)
DEGISTIR
M1317
TORK ISARETI
NEWTONMETRE
↵:OK
:DUZENLE
C:CIK
Parametre ayarlarının tanımlanması:
YUZDE
Anma torkunun yüzdesi olarak gösterme.
NEWTONMETRE
Gösterge Nm olarak
LBS.FT.
Gösterge Lbs/ft olarak.
7.2.
Sinyal lambaları/LED'ler
Sinyal lambaları/LED'ler yerinde farklı çalışma durumlarını ışıklı sinyaller olarak
gösterir. Bu sinyallerin sıraları isteğe göre seçilebilir:
31
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Göstergeler
Resim 21: Lokal kontrol ünitesindeki sinyal lambaları/LED'ler
[1]
[2]
Sembollerin yazıları (standart)
Rakamlı yazılar (opsiyon)
Tablo 5: Sinyallerin anlamları
Sinyal lambası
LED 1 (
)
LED 2 (T)
LED 3 (Th)
LED 4 (T)
LED 5 (
)
Durumu (standart):
yanıyor
yanıp sönüyor
yanıyor
yanıyor
yanıyor
yanıyor
yanıp söner
LED 6 (BT) (opsiyon) yanıyor
Bilgi
7.3.
Sinyalin anlamı
Aktüatör KAPALI son konumunda
Çalışma göstergesi: Aktüatör KAPALI yönüne
doğru hareket ediyor
KAPALI tork hatası
Motor koruması devreye girdi
AÇIK tork hatası
Aktüatör AÇIK son konumunda
Çalışma göstergesi: Aktüatör AÇIK yönüne
doğru hareket ediyor
Bluetooth bağlantısı mevcut
Lambaların durumu (yanıp sönüyor/yanıyor) FLAS LAMBA(M1311) parametresi
ile değiştirilebilir.
Mekanik pozisyon göstergesi/çalışma göstergesi
— Opsiyon —
Mekanik pozisyon göstergesi:
sürekli olarak vananın konumunu gösterir
Gösterge diski AÇIK ve KAPALI pozisyonları arasında 180° ila 230° civarında
döner.)
aktüatörün çalışıp çalışmadığını gösterir (çalışma göstergesi)
son konumlara erişildiğini gösterir (gösterge işareti üzerinden [3])
Resim 22: Mekanik pozisyon göstergesi
●
●
●
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
32
Kapak
Gösterge diski
Gösterge işareti
AÇIK pozisyon sembolü
KAPALI pozisyon sembolü
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
8.
Sinyaller
8.1.
Sinyal röleleri üzerinden geribildirimler (dijital)
Sinyaller
Çıkış kontakları üzerinden aktüatörün veya kontrol ünitesinin çalışma durumları dijital
sinyaller halinde bildirilebilir. Bu sinyallerin sıraları isteğe göre seçilebilir: Örnek:
Çıkış kontağı açık = bu bir termal hata değildir
Çıkış kontağı kapalı = Aktüatörde termal hata
Röle kontağı için kablo donanım şemasındaki adlanırma:
Sinyal röleleri 1 - 5: DOUT1 - DOUT5
Arıza rölesi: NC arıza/NO hazır
Sinyaller CIKIS KONTAK 1 ila CIKIS KONTAK 5 ve ALARM KONTAGI
parametreleri üzerinden atanır.
●
●
Alarm kontağı için standart değer:
ARIZA GRUBU 3 = = Hata sinyali (içeriği: Tork hatası, termal hata, faz kopması
ve dahili hata)
Standart değerler CIKIS KONTAK 1 ila CIKIS KONTAK 5:
CIKIS
CIKIS
CIKIS
CIKIS
CIKIS
8.2.
KONTAK
KONTAK
KONTAK
KONTAK
KONTAK
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
KAPALI DURUM
AÇIK KONUM
UZAK KONROL SW. KONUMU
TORK ARIZA (KAPALI)
TORK ARIZA (AÇIK)
Geri besleme sinyalleri (analog)
Vananın pozisyonu
Sinyal: E2 = 0/4 – 20 mA (potansiyel yalıtılmış)
Kablo donanım şemasındaki dizayn:
ANOUT1 (pozisyon)
Tork geribildirimi
Sinyal: E6 = 0/4 – 20 mA (galvanik olarak yalıtılmış)
Kablo donanım şemasındaki dizayn:
ANOUT2 (tork)
Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayarlama) bakınız.
33
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
9.
Devreye alma (temel ayarlar)
1.
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
Bilgi: Seçici anahtar bir şebeke anahtarı değildir. Anahtarın 0 (KAPALI)
konumunda aktüatör kumanda edilemez. Kontrol ünitesinin besleme gerilimi
kesilmez.
9.1.
2.
Güç kaynağını açın.
Bilgi: Sıcaklık –20 °C'nin altında ise, ön ısıtma süresine dikkat edin.
3.
Temel ayarları yapın.
Düşük sıcaklık tiplerinde ön ısınma süresi
Düşük sıcaklık tiplerinde kontrol ünitesi için bir ön ısınma süresi gerekli olduğuna
dikkat ediniz.
Bu ön ısınma süresi aktüatörün ve kontrol ünitesinin gerilimsiz olduğu ve ortam
sıcaklığına kadar soğudukları durum için geçerlidir. Bu koşullar altında gerilim
beslemesi bağlandıktan sonra, devreye almadan önce aşağıdaki ön ısınma sürelerinin
beklenmesi gerekir:
–40 °C'de = 30 dak.
-50 °C'de = 60 dak.
-60 °C'de = 100 dak.
Resim 23: Ön ısınma süresi çizimi
[t]
[ϑ]
9.2.
Dakika olarak ön ısınma süresi
Ortam sıcaklığı °C
Son konumlar için kapatma modunun kontrolü/değiştirilmesi
Yanlış ayarlama, vanaya hasar verir!
→ Durdurma türü vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Sınır anahtarlama
34
Sınır anahtarlamalı durdurma, aktüatörün istenen durdurma noktalarında durabileceği
şekilde ayarlanmalıdır. Tork anahtarlama vananın aşırı yük korunması olarak görev
yapar.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Tork sınırlandırma ile
durdurma
Devreye alma (temel ayarlar)
Tork anahtarlamalı durdurma istenen durdurma torkuna ayarlanır. Bu durdurma torku
değerine erişildiğinde, aktüatör durur.
Limit anahtarlama sinyal vermek için kullanılır ve durdurma torkuna erişilmeden çok
kısa bir süre önce devreye girecek şekilde ayarlanmış olmalıdır. Aksi takdirde ekranda
aşağıdaki hata sinyallerinden biri verilir: TORK ARIZASI (AÇIK) veya TORK
ARIZASI (KAPALI) (Menü S1).
Menü üzerinden parametrelere:
ANA MENU (M0)
AYARLAR (M1)
KAPALI MOD (M11)
GORUNTU (M110)
DEGISTIR (M111)
ACIK KONUM (M11_0)
KAPALI KONUM (M11_1)
Standart değer: LIMIT
Adım adım:
1.
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
Gösterge:
ANA MENU
DIL/KONTRAST
AYARLAR
ISLETIM BILGILERI
3.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
ANA MENU
DIL/KONTRAST
AYARLAR
ISLETIM BILGILERI
4.
➥
M0
M1
üzerine basın.
Gösterge:
AYARLAR
M10
LIMIT SUVICI AYARLA
KAPALI MOD
TORK
5.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
AYARLAR
M11
LIMIT SUVICI AYARLA
KAPALI MOD
TORK
35
Devreye alma (temel ayarlar)
6.
➥
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
üzerine basın.
Gösterge:
KAPALI MOD
GORUNTU
DEGISTIR
M110
ve ile GORUNTU ileDEGISTIR arasında değiştirilebilir.
7.
Kapatma modunu
göster:
8.
Göster veya değiştir?
Kapatma modunu göster: 8 ile devam edin.
Kapatma modunu değiştir: 11 ile devam edin.
üzerine basın.
➥
Gösterge:
GOSTER
ACIK KONUM
KAPALI DURUM
M1100
GOSTER
ACIK KONUM
KAPALI DURUMU
M1101
ve ile M1100 ACIK KONUM ile M1101 KAPALI DURUMU arasında
değiştirilebilir.
9.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
GORUNTU
ACIK KONUM
LIMIT
C:CIK
GORUNTU
KAPALI DURUM
LIMIT
C:CIK
ve ile buradan da ACIK KONUM ve KAPALI DURUMU arasında
değiştirilebilir.
10. GORUNTU/DEGISTIR menüsüne geri dönülür:
Kapatma modunu
değiştir:
→ C butonuna iki kez basın.
11.
üzerine basın.
➥
Gösterge:
KAPALI MOD
GORUNTU
DEGISTIR
36
M111
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
12.
➥
Devreye alma (temel ayarlar)
üzerine basın.
Gösterge:
SIFRE GIR
0 * * *
:DUZENLE
:OK
C:CIK
13. Şifre girin:
→
➥
4x
üzerine basın = 0000 (fabrika ayarı şifre).
DEGISTIR
ACIK KONUM
KAPALI DURUMU
M1110
DEGISTIR
ACIK KONUM
KAPALI DURUMU
M1111
ve ile ACIK KONUM ve KAPALI DURUMU arasında değiştirilebilir.
14.
➥
üzerine basın.
Ekranda ayarlanmış olan değer görünür:
DEGISTIR
M1110
ACIK KONUM
LIMIT
↵:DUZENLE C:CIK
DEGISTIR
M1111
KAPALI DURUM
LIMIT
:DUZENLE C:CIK
ve ile ACIK KONUM ve KAPALI DURUMU arasında değiştirilebilir.
37
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
15.
➥
tekrar basıldığında düzenleme moduna geçilir.
Gösterge:
DEGISTIR
M1110
ACIK KONUM
LIMIT
:DUZENLE
:OK
C:CIK
DEGISTIR
M1111
KAPALI DURUM
LIMIT
:DUZENLE
:OK
C:CIK
16. Yeni değerin ayarlanması:
→
üzerine basın.
17. Değeri kabul et veya üzerine yazdır?
→
Değerin kabul edilmesi: üzerine basın.
→
Değeri kabul etmeden işlemi iptal etmek için: C butonuna basın.
➥
Gösterge:
DEGISTIR
M1110
ACIK KONUM
LIMIT
:DUZENLE C:CIK
DEGISTIR
M1111
KAPALI DURUM
LIMIT
:DUZENLE C:CIK
ve ile ACIK KONUM ve KAPALI DURUMU arasında değiştirilebilir.
18. Durum göstergesine dönüş:
→
9.3.
C butonuna, ekrana S0 gelene kadar basın.
Tork anahtarlamanın kontrolü/ayarlanması
Burada ayarlanmış olan kapatma torku değerine erişildiğinde, kontrol ünitesi aktüatörü
durdurur (vanada aşırı yüklenme koruması).
Bilgi
Tork anahtarlanması manuel çalıştırmada da devreye girebilir.
Kapatma tork değeri çok yüksek ayarlandığında, vanada hasar oluşabilir!
→ Kapatma torku vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Menü üzerinden parametrelere:
ANA MENU (M0)
AYARLAR (M1)
TORK (M12)
GORUNTU (M120)
DEGISTIR (M121)
38
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
ACILIYOR (M12_0)
KAPANIYOR (M12_1)
Standart değer: siparişe göre
Ayar aralığı: Aktüatörün tip plakasına göre tork aralığı
Adım adım:
1.
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
Gösterge:
ANA MENU
DIL/KONTRAST
AYARLAR
ISLETIM BILGILERI
3.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
ANA MENU
DIL/KONTRAST
AYARLAR
ISLETIM BILGILERI
4.
➥
M0
M1
üzerine basın.
Gösterge:
AYARLAR
M10
LIMIT SUVICI AYARLA
KAPALI MOD
TORK
5.
➥
2 x defa basın.
Gösterge:
AYARLAR
M12
LIMIT SUVICI AYARLA
KAPALI MOD
TORK
6.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
TORK
GORUNTU
DEGISTIR
M120
ve ile GORUNTU ileDEGISTIR arasında değiştirilebilir.
39
Devreye alma (temel ayarlar)
7.
Tork ayarlarını göster:
8.
➥
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Göster veya değiştir?
→
Tork ayarlarını göster: 8 ile devam edin.
→
Tork ayarlarını değiştir: 11 ile devam edin.
üzerine basın.
Gösterge:
GORUNTU
ACILIYOR
KAPANIYOR
BY-PASS SURESI
M1200
GORUNTU
ACILIYOR
KAPANIYOR
BY-PASS
M1201
SURESI
ve ile ACILIYOR ve KAPANIYOR arasında değiştirilebilir.
9.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
GORUNTU
ACILIYOR
65%
C:CIK
GORUNTU
KAPANIYOR
65%
C:CIK
ve ile buradan da ACILIYOR ve KAPANIYOR arasında değiştirilebilir.
10. GORUNTU/DEGISTIR menüsüne geri dönülür:
Tork ayarlarını değiştir:
→ C butonuna iki kez basın.
11.
üzerine basın.
➥
Gösterge:
TORK
GORUNTU
DEGISTIR
12.
➥
M121
üzerine basın.
Gösterge:
SIFREYI GIR
0 * * *
:DUZENLE
:OK
40
C:CIK
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
13. Şifre girin:
→
➥
4x
üzerine basın = 0000 (fabrika ayarı şifre).
DEGISTIR
ACILIYOR
KAPANIYOR
BY-PASS
M1210
SURESI
DEGISTIR
ACILIYOR
KAPANIYOR
BY-PASS
M2111
SURESI
ve ile ACILIYOR ve KAPANIYOR arasında değiştirilebilir.
14.
➥
üzerine basın.
Ekranda ayarlanmış olan değer görünür:
DEGISTIR
ACILIYOR
100%
:DUZENLE
DEGISTIR
KAPANIYOR
100%
:DUZENLE
M1210
C:CIK
M1211
C:CIK
ve ile ACILIYOR ve KAPANIYOR arasında değiştirilebilir.
Bilgi: Gösterge yüzde, Newton metre (Nm) veya Lbs/ft olarak görüntülenebilir.
Gösterge yüzde olarak: % 100 çalıştırıcının tip etiketinde belirtilen maksimum
tork değerine eşittir. Örnek: SA 07.5, 20 – 60 Nm ile: % 100 = 60 Nm (% 33 =
20 Nm).
15.
➥
tekrar basıldığında düzenleme moduna geçilir.
Gösterge:
DEGISTIR
ACILIYOR
100%
:DUZENLE
:OK
M1210
DEGISTIR
KAPANIYOR
100%
:DUZENLE
:OK
M1211
C:CIK
C:CIK
16. Yeni değerin ayarlanması:
→
üzerine basın.
41
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
17. Değeri kabul et veya üzerine yazdır?
→
Değerin kabul edilmesi: üzerine basın.
→
Değeri kabul etmeden işlemi iptal etmek için: C butonuna basın.
➥
Gösterge:
DEGISTIR
ACILIYOR
100%
:DUZENLE
DEGISTIR
KAPANIYOR
100%
:DUZENLE
M1210
C:CIK
M1211
C:CIK
ve ile ACILIYOR ve KAPANIYOR arasında değiştirilebilir.
18. Durum göstergesine dönüş:
→
Bilgi
C butonuna, ekrana S0 gelene kadar basın.
Son konum öncesi burada ayarlanan tork değerine erişildiğinde, aşağıdaki hata
sinyali verilir:
Durum göstergesi S0: Çalıştırma modu KAPALI/LOKAL = ARIZA
Durum göstergesi S0/S6: Çalıştırma modu UZAKTAN = ARIZA
Durum göstergesi S1: TORK ARIZA (AÇIK) veya TORK ARIZA
(KAPALI) (tork hatası).
Devam etmeden önce hatanın onaylanması gerekmektedir. Onaylamak için:
●
●
●
●
●
9.4.
karşı yönde bir çalıştırma komutu verilebilir.
TORK ARIZA (KAPALI): AÇIK yönünde bir çalıştırma komutu
TORK ARIZA(ACIK): KAPAT yönünde bir çalıştırma komutu
veya, mevcut tork değeri ayarlanan durma torkundan daha az ise:
Yerel kontrol ünitesindeki seçici anahtarın Reset butonu ile.
Limit anahtar ayarı
Menü üzerinden parametrelere:
ANA MENU (M0)
AYARLAR (M1)
LIMIT SUVICI AYARLA (M10)
KAPALI DURUM (M100)
ACIK KONUM (M101)
Adım adım:
1.
42
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
2.
C butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
Gösterge:
ANA MENU
DIL/KONTRAST
AYARLAR
ISLETIM BILGILERI
3.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
ANA MENU
DIL/KONTRAST
AYARLAR
ISLETIM BILGILERI
4.
➥
M0
M1
üzerine basın.
Gösterge:
AYARLAR
M10
LIMIT SUVICI AYARLA
KAPALI MOD
TORK
5.
➥
üzerine basın.
Gösterge:
SIFRE GIR
0 * * *
:DUZENLE
:OK
6.
Şifre girin:
→
➥
C:CIK
4x
üzerine basın = 0000 (fabrika ayarı şifre).
Gösterge aktüatörün güncel konumunu gösterir:
LIMIT SUVICI
AYARLA
M100
KAPALI DURUM
63,3 %
:DUZENLE C:CIK
LIMIT SUVICI
AYARLA
M1101
ACIK KONUM
63,3 %
:DUZENLE C:CIK
ve ile ACIK KONUM ve KAPALI DURUM arasında değiştirilebilir.
43
Devreye alma (temel ayarlar)
7.
KAPALI DURUM
ayarlanması:
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
8.
KAPALI DURUM veya AÇIK KONUM arasında değiştirilsin mi?
KAPALI DURUM ayarlanması: 8 ile devam edin.
AÇIK konumun ayarlanması: 13 ile devam edin.
basıldığında düzenleme moduna geçilir.
➥
Gösterge:
LIMIT SUVICI
AYARLA
M100
KAPALI DURUM
:KABUL
C:CIK
9. Manuel çalışmaya geçin.
10. El çarkı ile vana kapanana kadar döndürün.
11. El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
12.
üzerine basarak yeni son konumu kabul edin.
➥
-
➥
LED'ler ve ekrandaki gösterge yeni son konumun kabul edildiğini gösterir.
Sol LED yanar (standart ayar).
Gösterge: 0,0 %
LIMIT SUVICI
AYARLA
M100
KAPALI DURUM
0,0 %
:DUZENLE C:CIK
ile ACIK KONUMa geçilebilir.
AÇIK konumun
ayarlanması:
13.
➥
basıldığında düzenleme moduna geçilir.
Gösterge:
LIMIT SUVICI
AYARLA
ACIK KONUM
:KABUL
M101
C:CIK
14. Manuel çalışmaya geçin.
15. El çarkı ile vana açılana kadar döndürün.
16. El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
44
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
17.
➥
-
➥
Devreye alma (temel ayarlar)
üzerine basarak yeni son konumu kabul edin.
LED'ler ve ekrandaki gösterge yeni son konumun kabul edildiğini gösterir.
Sağ LED yanar (standart ayar).
Gösterge: 100,0 %.
LIMIT SUVICI
AYARLA
M1101
ACIK KONUM
100,0 %
:DUZENLE C:CIK
ile KAPALI DURUMa değiştirilebilir.
18. Durum göstergesine dönüş:
→ C butonuna, ekrana S0 gelene kadar basın.
Bilgi: Bir son konum ayarlanamıyor: Aktüatördeki kontrol ünitesinin tipini kontrol
edin.
Bilgi
9.5.
Son konumlara motor modunda (basma anahtar veya seçici anahtar LOKAL
konumunda) ile hareket edilebilir. Ayarlamak için seçici anahtar yeniden 0 (KAPALI)
konumuna getirilmelidir. Motor modunda doğrudan mekanik son konumlara hareket
edildiğinde, vanada hasar oluşabilir. Bu sebepten motor modunda vana / redüktör
mekanik son konumlara erişmeden önce, hareket durdurulmalıdır (STOP anahtarına
basın).
Test amaçlı çalıştırma
Test amaçlı çalıştırma yapmadan önce açıklanan tüm ayarlar yapılmış olmalıdır.
9.5.1.
Dönme yönünün kontrolü
Dönme yönü yanlış olursa, vanada hasar oluşur!
→ Dönme yönü yanlışsa, derhal durdurun (STOP düğmesine basın).
→ Nedenini giderin, örneğin duvar bağlantısı faz sırasını düzeltin.
→ Test amaçlı çalıştırmayı tekrarlayın.
1.
2.
Aktüatörü elle orta konuma veya son konumdan yeterli uzaklığa getirin.
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) konumuna ayarlayın.
3.
Aktüatörü KAPALI pozisyona getirin ve dönme yönüne dikkat edin:
Gösterge diski ile: Adım 4
Gösterge diski olmadan: Adım 5 (içi boş mil)
→ Son konuma erişmeden kapatın.
45
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
4.
Gösterge diski ile:
→
5.
Gösterge diski olmadan:
→
➥
Dönme yönüne dikkat edin.
➥ Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve gösterge diski saatin
tersi yönde dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
Dişli kovanlarını [1] ve contayı [2] veya mil koruyucu boru kapağını [4]
sökün ve içi boş milin [3] veya milin [5] dönme yönünü izleyin.
Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve içi boş mil ya da mil saat yönünde
dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
Resim 24: içi boş mil/mil
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.5.2.
Limit anahtarlamanın kontrolü
1.
46
Dişli kovanlar
Conta
İçi boş mil
Mil koruyucu boru için koruma klapesi
Mil
Milin koruyucu borusu
Seçici anahtarı Kontrol ünitesi (LOKAL) üzerine ayarlayın.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
2.
AÇ - DUR - KAPAT basma tuşu ile aktüatörü çalıştırın.
➥
-
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda doğrudur (standart sinyal):
➥
-
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda yanlıştır:
KAPALI son konumda sarı sinyal lambası/LED1 yandığında
AÇIK son konumda yeşil sinyal lambası/LED5 yandığında
çalıştırma sonrası karşı yöndeki sinyal lambaları tekrar söndüğünde
Aktüatör son konuma erişmeden durduğunda
Kırmızı sinyal lambalarından/LED'lerden biri yandığında (tork hatası) veya
ekranda aşağıdaki hata sinyalleri göründüğünde:
Durum göstergesi S0: ARIZA
Durum göstergesi S1: TORK ARIZA (KAPALI) veya TORK ARIZA
(ACIK)
3.
9.6.
Son konumların ayarları yanlış ise: Limit anahtarlama yeniden ayarlanmalıdır.
Anahtar bölmesinin açılması
Aşağıdaki ayarlar (opsiyonlar) için anahtar bölmesinin açılması gerekmektedir.
→ Anahtar bölmesindeki vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
9.7.
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
— Opsiyon —
1.
2.
3.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
(KAPALI) sembolü, kapak üzerindeki
Alt gösterge diskini,
ile çakışana kadar döndürün.
gösterge işareti
Aktüatörü AÇIK son durumuna getirin.
47
Devreye alma (temel ayarlar)
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
4.
Alt gösterge diskini tutun ve üzerinde (AÇIK) sembolü olan üst diski, kapaktaki
gösterge işareti ile çakışana kadar döndürün.
5.
6.
Vanayı yeniden KAPALI son konumuna getirin.
Ayarın kontrolü:
(KAPALI) sembolü kapaktaki
6.1 Ayarı tekrarlayın.
gösterge işareti ile çakışmıyorsa:
6.2 Redüksiyon dişlisinin oranını kontrol edin/ayarlayın.
9.8.
Redüksiyon dişlisi oranının kontrol edilmesi/ayarlanması
Bu kontrol/ayar sadece, aktüatörün devir sayısı/stroku sonradan değiştirildi ise,
gereklidir.
Bu durumda kontrol ünitesinin de değiştirilmesi gerekebilir:
Kontrol ünitesi MS5.2: Her strok için 1 ile 500 devir arasında
Kontrol ünitesi MS50.2: Her strok için 10 ile 5.000 devir arasında
1.
48
Gösterge diskini çıkartın. Bunun için bir çatal anahtarın kol olarak kullanılması
gerekebilir.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
2.
Devreye alma (temel ayarlar)
Tabloya bakarak, aktüatörün devir sayısı/strok değerinin redüksiyon dişlisinin
(Adım 1- 9 ) ayarı ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
Ayar aynı değilse: 3 ile devam edin.
Ayar aynı ise: 6 ile devam edin.
Kontrol ünitesi MS5.2 (her strok için 1 ile 500 devir arasında)
Devir/strok - ile - arasında
Redüktör kademesi
1,0 – 1,9
1
1,9 – 3,9
2
3,9 – 7,8
3
7,8 – 15,6
4
15,6 – 31,5
5
31,5 – 62,50
6
62,5 – 125
7
125 – 250
8
250 – 500
9
Kontrol ünitesi MS50.2 (her strok için 10 ile 5000 devir arasında)
Devir/strok - ile - arasında
Redüktör kademesi
10,0 – 19,5
1
19,5 – 39,0
2
39,0 – 78,0
3
78 – 156
4
156 – 315
5
315 – 625
6
625 – 1 250
7
1 250 – 2 500
8
2 500 – 5 000
9
3. Vidayı [1] gevşetin.
4. Taç dişliyi [2] tabloya göre istenen değere ayarlayın.
5. Vidayı [1] sıkın.
6. Gösterge diskini mile takın.
7. Mekanik pozisyon göstergesini ayarlayın.
Resim 25: U redüktörlü kontrol ünitesi
[1]
[2]
Vida
Taç dişli
49
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Devreye alma (temel ayarlar)
9.9.
Anahtar bölmesinin kapatılması
Boyada oluşabilecek hasarlar korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
50
Kapağın ve muhafazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-ring'in [3] sağlam olup olmadığını kontrol edin, hasar görmüşse yenisi ile
değiştirin.
O-ring’e ince bir tabaka asit içermeyen yağ (örn. gres) sürün ve doğru olarak
yerleştirin.
Anahtar bölmesinin kapağını [1] yerleştirin
Cıvataları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
10.
Arıza giderme
10.1.
Devreye alma sırasındaki hatalar
Arıza giderme
Tablo 6: Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata tanımı
Mekanik pozisyon göstergesi
ayarlanamıyor.
Son konum hatası
Aktüatör limit switch doğru
çalışmasına rağmen dayanağa
kadar hareket ediyor.
Olası nedenleri
İndirgeme dişlisi aktüatörün devirlerine/tur
sayısına uygun değil.
Limit anahtarlama ayarlanırken aşma değeri
dikkate alınmadı.
Aşmaya aktüatörün ve vananın atalet
momenti ile kontrol ünitesinin kapanma
gecikmesi sebep olur.
Giderilmesi
İndirgeme dişlisinin oranını ayarlayın.
Kontrol ünitesinin de değiştirilmesi gerekebilir.
Aşma değerini hesaplayın: Aşma = Kapatma
ile durma arasında geçen mesafe.
Limit anahtarlamayı yeniden ayarlayın ve
aşma değerini göz önünde bulundurun (el
çarkını aşma değeri kadar geriye döndürün).
Butonlar yanıt vermiyor
KILITLI: Harici olarak Bus veya giriş
KILITLI AUMATIC lokal kontrollerinin
Kontrol ünitesine lokal kontroller serbest olmadığını gösterir.
sinyali üzerinden serbest bırakılmalıdır.
üzerinden kumada edilemiyor.
LOKAL MODA DÖN parametresine bakın.
ACIL STOP bir ACIL STOP butonu ile
Ekran göstergesi: KILITLI
ACIL STOP modu etkinleştirildi anlamına gelir ACIL STOP: ACIL STOP tuşunu serbest
veya ACIL STOP.
(opsiyon).
bırakın.
10.2.
Hata sinyalleri ve ikazlar
Hatalar aktüatörün elektrikle çalıştırılmasında kesinti yapar veya çalışmasını önler.
İkazlar aktüatörün elektrikle çalışmasını etkilemez. Sadece bilgi vermek için
kullanılırlar.
Hatalar ve uyarılar ekranda gösterilir.
10.2.1.
Durum göstergesi S0 - Hatalar ve uyarılar
Hatalar ve uyarılar S0 durum göstergesinin 4. satırında gösterilir.
LOKAL
S0
ACIK
E2
100 %
ARIZA
Tablo 7: Hata sinyallerinin açıklanması
Sinyal
Giderilmesi
ARIZA
Açıklama
Bir hata oluştu.
IKAZ LAMBASI
Bir ikaz verildi.
Ayrıntılı bilgiler için
üzerine basın ve
durum göstergesine S2 geçin.
ARIZA + IKAZ
Hem hata ve hem de uyarı oluştu.
üzerine basın ve
Ayrıntılı bilgiler için
durum göstergesine S1 (hata) veya S2
(ikazlar) geçin.
HAZIR DEGIL
Aküatör UZAKTAN çalıştırılamıyor. Aktüatöre Ayrıntılı bilgiler için
üzerine basın ve
sadece kontrol ünitesi üzerinden kumanda durum göstergesine S3 (hata sinyallerinin
edilebilir.
sebepleri) geçin.
HATA + NO
Hata ve HAZIR
IKAZ + NO
İkazlar ve HAZIR
HATA + IKAZ + NO
Hata, ikazlar ve HAZIR
verildi.
10.2.2.
üzerine basın ve
Ayrıntılı bilgiler için
durum göstergesine S1 geçin.
DEGIL sinyali verildi.
Ayrıntılı bilgiler için
üzerine basın ve
durum göstergesine S1 veya S3 geçin.
DEGIL sinyali verildi. Ayrıntılı bilgiler için
üzerine basın ve
durum göstergesine S2 veya S3 geçin.
DEGIL sinyali
Ayrıntılı bilgiler için
üzerine basın ve
durum göstergesine S1 - S3 geçin.
Durum göstergesi S1 - Hatalar
Durum göstergesi S1 hataları gösterir:
51
Arıza giderme
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
HATA, GOSTERGE
HATASIZ
S1
Tablo 8: Hata sinyallerinin açıklanması
Sinyal
HATASIZ
DAHILI ARIZA
Açıklama
Hata mevcut değil.
Giderilmesi
Dahili hata mevcut.
Diğer bilgiler için:
1.
D0 grubuna geçin: C butonuna basın
ve arıza tanı göstergesi D0 görünene
kadar basılı olarak tutun.
2.
TORK HATASI (KAPALI) KAPALI yönünde tork hatası.
Arıza tanı göstergesine D2 değiştirmek
için: 2 x defa basın.
AÇ yönünde bir çalıştırma komutu yerine
getirin.
Seçici anahtarı Kontrol ünitesi (LOKAL)
konumuna getirin ve hata sinyalini Reset
butonu ile resetleyin.
KAPAT yönünde bir çalıştırma komutu yerine
getirin.
Seçici anahtarı Kontrol ünitesi (LOKAL)
konumuna getirin ve hata sinyalini Reset
butonu ile resetleyin.
Fazları kontrol edin/bağlayın.
TORK HATASI (AÇIK)
AÇIK yönünde tork hatası.
FAZ KAYBI
TERMIK HATA
Bir faz kesildi.
PROGRAM HATASI
Kontrol ünitesinin yapılandırılması doğru
değil.
Motor koruması devreye girdi.
Soğutun, bekleyin.
Soğuduktan sonra bu hata sinyali yeniden
göründüğünde:
Seçici anahtarı Kontrol ünitesi (LOKAL)
konumuna getirin veya hata sinyalini Reset
butonu ile resetleyin.
F4 sigortasını kontrol edin.
Diğer bilgiler için:
1.
D0 grubuna geçin: C butonuna basın
ve arıza tanı göstergesi D0 görünene
kadar basılı olarak tutun.
2.
D4 arıza tanı göstergesine değiştirmek
için:
10.2.3.
Durum göstergesi S2 - İkazlar
Durum göstergesi S2 ikazları gösterir:
IKAZ,
S2
IKAZ YOK
52
4 x defa basın.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Arıza giderme
Tablo 9: İkazların açıklanması
Sinyal
Açıklama
Giderilmesi
Herhangi bir uyarı mevcut değil.
IKAZ YOK
IKAZ CALISMA SURESI KAPALI ve AÇIK son konumları arasındaki Çalışma süresini (GOSTERGEYI
bir sürüş için ayarlanmış olan çalışma süresi TETIKLE parametresi) gerçek çalışma
aşıldı.
IKAZ CALISMA
DAHILI GERI BESLEME
DAHILI IKAZ
süresine göre ayarlayın.
Son konum anahtarlarının devreye girmelerini
kontrol edin.
Aktüatör mekanizmasını kontrol edin.
Maks. ilk çalıştırma/saat veya maks.
Kontrol davranışını kontrol edin.
çalıştırma süresi/saat için ayarlanmış olan Ölü zaman süresini uzatın.
değerler aşıldı.
Nominal değer değiştirme sayısını azaltın.
Pozisyon transmitteri (potansiyometre veya Aktüatörü arka arkaya her iki son konuma da
RWG) standart değil.
(AÇIK ve KAPALI) hareket ettirin.
Bir dahili uyarı mevcut.
Diğer bilgiler için:
1.
D0 grubuna geçin: C butonuna basın
ve arıza tanı göstergesi D0 görünene
kadar basılı olarak tutun.
2.
D3 arıza tanı göstergesine değiştirmek
için:
3 x defa basın.
Pozisyon transmitteri sinyalini kontrol edin:
1.
D0 grubuna geçin: C butonuna basın
ve arıza tanı göstergesi D0 görünene
kadar basılı olarak tutun.
GERIBESLEME E2 KAYBI Pozisyonerde sinyal KAYBI
2.
D7, D8 veya D9 arıza tanı
göstergesine değiştirmek için:
veya 9 x basın.
7, 8
Pozisyon transmitterinin kablolamasını kontrol
edin.
KONUM E2 parametresini kontrol edin.
AYARYERI E1 KAYBI
TORK E6 KAYBI
10.2.4.
İstenen değerde sinyal kaybı
Ayarı kablo donanım şeması ile aynı olmalıdır.
Kabloları kontrol edin.
Tork kaynağında sinyal kaybı
Kabloları kontrol edin.
Durum göstergesi S3 - Uzaktan hazır değil hata sinyalinin sebepleri
Durum göstergesinde S3 hata sinyalinin HAZIR DEGIL (S0 durum göstergesinden)
sebepleri görüntülenir.
HAZIR DEGIL
HAZIR
S3
Tablo 10: Hata sinyallerinin açıklanması
Sinyal
HAZIR
UZAKTAN DEGIL
Açıklama
Aktüatör UZAKTAN çalıştırılabilir.
Seçici anahtar LOKAL ÇALIŞTIRMA MODU veya KAPALI konumunda olduğundan, aktüatör
UZAKTAN çalıştırılamaz.
10.3.
Sigortalar
10.3.1.
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Arka yüzdeki kapak [1] söküldüğünde F1 ve F2 sigortalarına erişilebilir.
53
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Arıza giderme
F3, F4 ve F5 numaralı sigortalar şebeke adaptörü üzerindedir ve elektriksel bağlantı
[2] çıkartıldığında erişilebilirler.
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce cihazın şebeke bağlantısını kesin.
Resim 26: Sigortalara erişim
[1]
[2]
F1/F2
Kapağın arka yüzü
Elektriksel bağlantı
Güç kaynağı üzerindeki ana sigortalar
G-sigortalar
Boyut
Tersleme kontaktörü
Güç kaynağı ≤ 500 V
Tersleme kontaktörü
Besleme gerilimi > 500 V
Motor gücü 1,5 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 3,0 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 5,5 kW'ye kadar için tristörler
F3
Dahili 24 V DC beslemesi
F4
Dahili 24 V AC beslemesi (115 V AC):
●
●
●
Bilgi
10.3.2.
AUMA Parça-No.
2 A FF; 660 V
K002.665
16 A FF; 500 V
30 A FF; 500 V
1 A T; 500 V
K001.185
K006.965
K002.277
K002.277
Isıtıcı anahtar bölmesi, tersleme kontaktörü
Termistör tetikleme aleti
115 V AC'de, AÇIK - DUR - KAPALI kontrol girişleri için de
IEC 60127-2/III'ye uygun minyatür sigorta
Boyut
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 24 V
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 115 V
F5
F1/F2
6,3 x 32 mm
1 A T; 500 V
F3
5 x 20 mm
1,0 A T; 250 V
1,0 A T; 250 V
F4
5 x 20 mm
1,25 A T; 250 V
0,315 A T; 250 V
Müşterinin 24 V DC harici beslemesi için kendiliğinden resetlenen kısa devre koruması
sigortası (kablo donanım şemasına bakınız)
Sigorta değiştirdikten sonra kapağı tekrar yerine vidalayın.
Motor koruması (termik denetim)
Aşırı ısınmaya ve izin verilmeyen yüksek yüzey sıcaklıklarına karşı korunmak için,
motor sargısında bir PTC-termistör veya termik şalter bulunur. Maksimum sargı
sıcaklığına erişildiğinde, motor koruması devreye girer.
Aktüatör durur ve aşağıdaki hata sinyalleri verilir:
●
54
Kontrol ünitesinde LED 3 (termal hata) yanar.
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Arıza giderme
Durum göstergesi S0: Çalıştırma modu KAPALI/LOKAL = HATA + NO.
Durum göstergesi S0/S6: Çalıştırma modu UZAKTAN = ARIZA.
Durum göstergesi S1: TERMİK HATA gösterir.
Devam etmeden önce motorun soğuması gerekmektedir.
●
●
●
Daha sonra da, parametre ayarına bağlı olarak, hata sinyali otomatik olarak resetlenir
veya hata sinyali seçici anahtarın LOKAL konumunda Reset butonu ile resetlenmelidir.
Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayarlama) bakınız.
55
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Onarım ve bakım
11.
Onarım ve bakım
Yanlış bakım hasarlara sebep olabilir!
→ Onarım ve bakım çalışmaları, tesis işleticisi veya kurucusu tarafından
görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu faaliyetlerde
servisimiz ile bağlantı kurulmasını tavsiye ederiz.
→ Onarım ve bakım çalışmaları sadece cihaz devre dışı bırakıldığında yapılmalıdır.
AUMA
Servis & Destek
11.1.
AUMA tarafından onarım ve bakımlar gibi kapsamlı servis hizmetleri ve müşteri
eğitimleri sunulmaktadır. Temas adreslerini bu dokümanda <Adresler> ve İnternette
(www.auma.com) bulabilirsiniz.
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Ürünün güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan önlemler:
Devreye aldıktan 6 ay sonra ve daha sonra her yıl
Gözle kontrol:
Kablo girişleri, kablo rakorları, tapalar vb. sızdırmazlıklarını ve yerlerine tam
oturup oturmadıklarını kontrol edin.
Üretici tarafından verilen tork değerlerine uyulmalıdır.
Aktüatör ile vana/redüktör arasındaki tespit vidalarının sıkılığını kontrol edin.
Gerektiğinde, cıvataları <Montaj> bölümünde verilen sıkma momentleri ile sıkın.
Çok nadir çalıştığında: Test çalıştırması yapın.
A bağlantı şeklindeki cihazlarda: Gresörlüğe bir gres tabancası ile mineral bazda
lityum sabunlu EP çok amaçlı yağı püskürtün.
Vana mili ayrıca yağlanmalıdır.
Resim 27: A bağlantı flanşı
●
●
●
●
●
[1]
[2]
A bağlantı flanşı
Gresörlük
Tablo 11: A bağlantı flanşı yatağı için yağ miktarları
Bağlantı flanşı
Miktar [g] 1)
1)
A 07.2
1,5
A 10,2
2
A 14,2
3
A 16,2
5
Yoğunlukları r = 0,9 kg/dm³ olan yağlar için
Koruma sınıfı IP68 ise
Suya batma durumunda:
●
Aktüatörü kontrol edin.
Su girdiğinde sızıntı yerlerini arayın ve giderin, cihazı kurallara uygun bir şekilde
kurutun ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
●
Dişli kutusuna fabrikada yağ doldurulmuştur.
●
11.2.
Bakım
Yağlama
56
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
●
●
●
11.3.
Onarım ve bakım
Yağ bakım çalışmalarında değiştirilir
Oransal çalıştırmada normalde 4 – 6 yıl sonra.
Çok sık çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 6 - 8 yıl sonra.
Çok seyrek çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 10 - 12 yıl sonra.
Yağ değiştirirken sızdırmazlık elemanlarının da değiştirilmesini öneririz.
Çalışma esnasında redüktör bölmesini ayrıca yağlamaya gerek yoktur.
İmha etme ve geri dönüşüm
AUMA cihazları çok uzun ömürlü ürünlerdir. Buna rağmen bir gün değiştirilmeleri
gerekmektedir. Cihazlarımız modüler yapıdadır ve ham maddelerine göre ayrı ayrı
toplanıp sınıflandırılabilir:
Elektronik hurda
çeşitli metaller
plastikler
gresler ve yağlar
Genelde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
Gresler ve yağlar genelde ve çevreye yayılmamalıdırlar. Suya karışmaları tehlike
yaratan maddelerdir.
Sökülen parçalar, malzeme türüne göre kontrollü atık olarak veya geri dönüşüm
için düzenlenmelidir.
Ulusal atık toplama talimatlarına dikkat edilmelidir.
57
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Teknik bilgiler
12.
Teknik bilgiler
Bilgi
12.1.
Aşağıdaki tabloda standart ve opsiyonel özellikler gösterilmektedir. Kişiye özel
versiyon hakkında detaylı bilgi siparişe ait teknik bilgi föyünden alınabilir. Siparişe
ait teknik bilgi föyü http://www.auma.com adresinden Almanca ve İngilizce dillerinde
indirilebilir (iş com. numarasının bilinmesi gerekir).
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
İşletme türü1)
Standart:
●
SA: Kısa çalışma S2 - 15 dak
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 25
Opsiyonlar:
●
SA: Kısa süreli çalışma S2 - 30 dak
●
Tork aralığı
Hız
Motor
Yalıtım sınıfı
Motor koruma
Kendiliğinden kilitlenme
Limit anahtarlama
Tork anahtarlama
Konum geribildirim sinyali,
analog (opsiyon)
Tork geribildirim sinyali, analog
(opsiyon)
Mekanik konum göstergesi
(opsiyon)
Çalışma göstergesi
Anahtar bölmesinde ısıtıcı
Motor ısıtıcı (opsiyon)
Elle çalıştırma
Kontrol ünitesine bağlantı
Vana bağlantısı
1)
58
●
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 50
●
SAR: Aralıklı çalışma S5 - % 25
Aktüatörün tip etiketine bakın
Aktüatörün tip etiketine bakın
Standart: Trifaze asenkron motor, IM B9 tipi, IEC 60034’e göre
Standart: F, tropikal dayanıklı
Opsiyon: H, tropikal dayanıklı
Standart: Termik şalter (NC)
Opsiyon: PTC termistörler (DIN 44082’ye uygun)
Kendiliğinden kilitlemeli: Devir sayıları 90 dev/dak'a kadar (50 Hz), 108 dev/dak'a kadar (60
Hz)
Kendiliğinden kilitlemeli DEĞİL: Devir sayıları 125 dev/dak'tan itibaren (50 Hz), 150 dev/dak'tan
itibaren (60 Hz)
Çıkıştaki tork etkisi vanayı durduğu konumdan hareket ettiremez ise, çok turlu aktüatör
kendiliğinden kilitlemelidir.
Manyetik limit ve tork enkoderi MWG, 1 - 500 devir/strok veya 10 - 5 000 devir/strok için
MWG üzerinden (limit anahtarlama)
MWG üzerinden
MWG üzerinden
Sürekli gösterge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski
Flaşör verici (SA’da standart, SAR’de opsiyon)
Standart: Rezistanslı ısıtıcı, 5 W, 24 V DC ile (dahili olarak beslenir)
Gerilimler: 110 – 220 V AC, 220 – 240 V AC veya 400 V AC
Güç boyuta bağlıdır 12,5 – 25 W
Ayar ve acil çalıştırma işlemleri için elle çalıştırma modu, elektrikle çalıştığında el çarkı
dönmez
Opsiyon: El çarkı kilitlenebilir
Vidalı bağlantılı AUMA fiş/soket konnektörü
Standart: B1, EN ISO 5210'a göre
Opsiyonlar:
A, B2, B3, B4, EN ISO 5210'a göre
DIN 3210’a göre A, B, D, E
DIN 3338’e göre C
Özel bağlantı flanşları: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3
A mil yağlamasına hazırdır
Anma geriliminde ve 40 °C ortam sıcaklığında ve çalışma torku ile modülasyon torku ile ortalama yüklenmede ayrı teknik bilgilere göre.
İşletme türünün aşılmasına izin verilmez
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
12.2.
Teknik bilgiler
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Güç kaynağı, şebeke frekansı
Şebeke gerilimi ve frekansı için kontrol ünitesi ve motorda bulunan tip etiketlerine bakın
Şebeke gerilimde izin verilen değişimler: ±10 %
Şebeke frekansında izin verilen değişimler: ±5 %
Giriş akımı
Motorun akım tüketimi: Motorun tip etiketine bakınız
Kontrol ünitesinin akım tüketimi şebeke gerilimine bağlıdır:
100 - 120 V AC = maks. 650 mA
208 - 240 V AC = maks. 325 mA
380 - 500 V AC = maks. 190 mA
Elektronik modülünün harici güç 24 V DC + % 20 / – % 15
kaynağı (opsiyon)
Giriş akımı: standart tip yakl. 200 mA, opsiyonlarla birlikte 500 mA'ya kadar
Anma gücü
Kontrol ünitesi motorun anma gücüne göre ayarlanmıştır; motorun tip plakasına bakın
Aşırı gerilim kategorisi
IEC 60.364-4–443'e göre Kategori III
Güç parçası1) 2)
Standart:
AUMA kapasite sınıfı A1 için tersleme kontaktörü (mekanik ve elektriksel kilitlemeli)
Opsiyonlar:
●
AUMA kapasite sınıfı A2 için tersleme kontaktörü (mekanik ve elektriksel kilitlemeli)
●
Kontrol arabirimi
Durum sinyalleri
500 V AC'ye kadar şebeke gerilimleri için AUMA kapasite sınıfları B1, B2 ve B3 için tristörtersleme kontaktörü üniteleri önerilir.
Standart:
Kontrol girişleri 24 V DC, AÇIK - DUR - KAPALI - ACİL (opto coupler üzerinden), akım tüketimi:
yakl. 10 mA/giriş. Modülasyonlu aktüatörlerde minimum darbe süresi göz önünde
bulundurulmalıdır
Opsiyon:
Kontrol girişleri 115 V AC, AÇIK - DUR - KAPALI (opto coupler üzerinden), akım tüketimi:
yakl. 15 mA/giriş
Standart:
6 programlanabilir çıkış kontağı, altın kontaklı:
●
Ortak referans potansiyelli 5 NO (Normalde Açık) kontak, maks. V AC, 1 A (omik güç)
- Standart kontaklar: AÇIK son konumu, KAPALI son konumu, seçici anahtar UZAKTAN,
KAPALI tork hatası, AÇIK tork hatası
1 kuru değiştirici kontağı, max. 250 V AC, 5 A (omik yük), ortak arıza sinyali için
- Standart kontaklar: Tork hatası, faz kaybı, motor koruması devreye girdi
Opsiyon:
5 kuru normalde açık/kapalı kontaklar, ortak referans potansiyeli yok, her röle maks. 250 V
AC, 5 A (omik yük)
Standart:
Yardımcı gerilim 24 V DC, maks. 100 mA, kumanda girişlerini beslemek için, dahili gerilim
beslemesine karşı potansiyel yalıtımlı
Opsiyon:
Kontrol girişlerini beslemek için yardımcı gerilim 115 V AC, maks. 30 mA.3), dahili güç
kaynağından galvanik yalıtılmış olarak
●
Gerilim çıkışı
59
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Teknik bilgiler
Yerel kontrol ünitesi
Standart:
●
Seçici anahtar LOKAL ÇALIŞTIRMA MODU - KAPALI - UZAKTAN (her üç konumda da
kilitlenebilir)
●
●
●
AÇ - DURDUR - KAPAT-RESET butonu
5 sinyal lambası:
- KAPALI son konumu ve kayar gösterge (sarı), KAPALI tork hatası (kırmızı), Motor
koruması devreye girdi (kırmızı), AÇIK tork hatası (kırmızı), AÇIK son konumu ve
kayar gösterge (yeşil)
LC ekran, ışıklı
Programlama arabirimi (kızılötesi)
Opsiyonlar:
●
Bluetooth programlama arabirimi ve Bluetooth Sınıf II Chip, erişim uzunluğu 10 m.
Bluetooth profili SPP (Serial Port Profile) desteklenir.
●
●
●
Fonksiyonlar
Lokal kontrol ünitesi dijital ETKİNLEŞTİRME girişi üzerinden devreye alınır. Bu sayede
aktüatör yerel kontrol ünitesindeki buton üzerinden devreye alınabilir veya kapatılabilir.
5 sinyal lambası için özel renkler:
- KAPALI son konumu (yeşil), KAPALI tork hatası (mavi), AÇIK tork hatası (sarı), Motor
koruması devreye girdi (beyaz), AÇIK son konumu (kırmızı)
●
Koruyucu kapak, kilitlenebilir
●
Gözetleme camlı koruyucu kapak, kilitlenebilir
Standart:
●
Durdurma türü ayarlanabilir
- KAPALI veya AÇIK son konumu için limit veya tork anahtarlamalı
●
Tüm ayar yolu boyunca tork denetimi
●
Tork by-pass, 5 saniyeye kadar ayarlanabilir (bu süre içerisinde tork denetimi yapılmaz)
●
Faz kaybı denetimi4)Otomatik faz düzeltme ile
●
Çalışma göstergesi sinyal lambaları/LED'ler üzerinden
ACİL davranışı programlanabilir
- Dijital giriş low-aktif, yanıt seçilebilir: Dur, KAPALI son konumuna git, AÇIK son
konumuna git, ara konuma git
- ACİL harekette tork denetimi by-pass edilebilir.
- ACİL harekette ısıl koruma by-pass edilebilir (termistör ile değil, sadece aktüatördeki
termik şalterle bağlantılı olarak mümkündür)
Opsiyonlar:
●
Pozisyoner5)
- E1 = 0/4 – 20 mA girişi üzerinden nominal pozisyon değeri
- Sinyal kaybında parametre ayarı yapılabilen davranış
- Ölü bandın otomatik olarak ayarlanması (uyumlu davranış seçilebilir)
- Ayırma aralığı çalıştırması
- Kontrol işletmesi (AÇ-KAPAT) ile modülasyonlu işletme arasında değiştirme dijital
MOD girişi üzerinden gerçekleşir.
●
●
Denetleme fonksiyonları
●
●
●
60
İşlem denetleyicisi, PID6)
- E1 = 0/4 – 20 mA girişi üzerinden nominal işlem değeri
- E4 = 0/4 – 20 mA girişi üzerinden gerçek işlem değeri
- Sinyal kaybında parametre ayarı yapılabilen davranış
- Modülasyon aralığının sınırlandırılması
- Kontrol işletmesi (AÇ-KAPAT) ile modülasyonlu işletme arasında değiştirme dijital
MOD girişi üzerinden gerçekleşir.
Parametre ayarı yapılabilen maks. ilk çalıştırma denetimi bir uyarı sinyali oluşturur
Hareket komutuna yanıt denetimi (1 ile 15 saniye arasında ayarlanabilir), hata sinyali
oluşturur ve kapatır
Aç-kapat süresi denetimi (4 ile 1 800 saniye arasında ayarlanabilir), uyarı sinyali oluşturur
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Elektronik etiket
●
●
●
●
Teknik bilgiler
Sipariş verileri:
- AUMATIC sipariş numarası, aktüatör sipariş numarası, KKS (Güç Santralı Tanımlama
Sistemi) numarası, vana numarası, tesis numarası
Ürün verileri:
- Ürün adı, aktüatör fabrika numarası, AUMATIC fabrika numarası, Mantık yazılım
versiyonu, mantık donanım versiyonu, kabul tarihi, kablo donanım şeması, bağlantı
şeması
Proje verileri:
- Proje adı, her birinde 19 karakter bulunan, müşteri tarafından kullanılabilen 2 alan
Servis verileri:
- Servis telefonu, İnternet adresi, servis metni 1, servis metni 2
İşletme verilerinin toplanması
Bir resetlenebilen sayaç ve bir ömür sayacı:
Motor çalışma süresi, ilk çalıştırmalar, KAPALI son konumda tork anahtarlamalı kapatmalar,
AÇIK son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda tork anahtarlamalı
kapatmalar, AÇIK son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar, KAPALI tork hatası, AÇIK
tork hatası, motor koruma kapatmaları için
Motor koruma değerlendirilmesi Standart:
Motor sıcaklığı motorda bulunan termik şalterlerle denetlenir
Opsiyonlar:
●
Ayrıca motorda bulunan termik şalterlerle bağlantılı olarak kontrol ünitesindeki termik
aşırı akım rölesi
●
Elektriksel bağlantı
Kablo donanım şeması
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Motordaki termistörlerle bağlantılı olarak termistör tetikleme aleti
Standart:
AUMA fiş/soket bağlantısı (S), vidalı bağlantı ve M vida dişi
Opsiyonlar:
●
Pg-dişler, NPT-dişler, G-dişler, özel dişler
●
Altın kaplama kontrol kontakları (soket ve pinler)
●
Çekilen fişin bir duvara sabitlenmesi için tespit çerçevesi
●
Fiş bölmesi için koruma kapağı (fiş çekildiğinde)
Tip plakasına bakınız
Tersleme kontaktörleri 2 milyon ilk çalıştırma ömrüne göre projelendirilmiştir.
AUMA kapasite sınıfları için aktüatörün elektriksel verilerine bakınız
Termistör tetikleme cihazı ile bağlantılı olarak değil
Besleme gerilimindeki arızalarda (örn. gerilim düşmesi), ayarlanabilen bir süre zarfında (fabrika ayarı 10 saniye) bir haza sinyali verilmez.
Aktüatörde pozisyoner gerektirir
Aktüatörde pozisyoner gerektirir
Sadece MWG'nin aktüatörde bulunduğu non-Intrusive tipinde
Limit ve tork anahtarlama kontrol ünitesindeki butonlar yardımı ile
Pozisyon geri besleme sinyali potansiyel yalıtımlı analog çıkış E2 = 0/4 – 20 mA (maks. yük 500 Ω).
Tork geribildirimi
potansiyel yalıtımlı analog çıkış E6 = 0/4 – 20 mA (maks. yük 500 Ω)
Zamanlayıcı
İlk çalışma aşaması/durdurma aşaması/açma süresi/açma süresi aşaması (1 ile 300 saniye
arasında) AÇIK/KAPALI yönünden bağımsız olarak ayarlanabilir
Ara pozisyonlar
0 ile % 100 arasında isteğe bağlı 8 ara pozisyon Yanıt ve Sinyal davranışı için parametreleri
ayarlanabilir
12.3.
Kullanım koşulları
Montaj Pozisyonu
Kullanım
EN 60 529'a uygun korunma
sınıfı
herhangi bir pozisyon
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
Standart:
●
AUMA çok turlu aktüatörü/AC motoru ile IP67
Doğru akımlı motor ile IP 55
Tam tip açıklaması için aktüatörün/kontrol ünitesinin tip plakasına bakınız
●
61
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Teknik bilgiler
Paslanmaya karşı korunma
Standart:
KS: endüstri tesislerinde, hidrolik ve diğer enerji santrallerinde düşük yüklü atmosferlere veya
arada sırada veya daimi olarak orta derecede zararlı madde konsantrasyonu olan atmosferlere
(örneğin, arıtma tesislerinde, kimya endüstrisi) monte etmek için
Opsiyonlar:
●
KX: çok nemli veya zararlı madde konsantrasyonu yüksek olan atmosferlere yerleştirmek
için uygundur
●
Montaj yüksekliği
Havadaki nem
Kirlenme derecesi
Kaplama boyası
Renk
Ortam sıcaklığı
Salınımlara dayanıklılığı, IEC
60068-2-6'ya göre
Dayanma ömrü
Ağırlık
1)
Aksesuar
Duvar bağlantısı1)
ACİL DUR butonu2)
PC için parametre ayarlama
programı
2)
AUMATIC'in aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı
kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında aktüatöre erişim zor olduğunda veya
çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir
Tersleme kontaktörünün kontrol gerilimi ACİL STOP tuşu ile kesilir.
COM-AC. Standart kızılötesi programlama arabirimi için bir arabirim kablosu gereklidir
Aktüatör ile AUMATIC arasındaki kablo uzunluğu maks. 100 m. MWG için ayrı bir veri kablosu dahildir. Aktüatör ile AUMATIC sonradan
ayrıldığında, kablo uzunluğu maks. 10 m olmalıdır.
Sadece koruma sınıfı IP67 veya IP68 olan AUMATIC AC 01.1 ve tersleme kontaktörleri ile bağlantılı olarak
12.5.
Diğer bilgiler
AB Direktifleri
62
Standart: Deniz seviyesinden ≤ 2000 m yüksekte
Opsiyon: > 2000 m için fabrikaya danışılmalıdır
izin verilen tüm sıcaklık aralığında % 100'e kadar bağıl nem
Kontrol ünitesi içinde: Kirlenme derecesi 2
kontrol ünitesi dışında (kapalı durumda): Kirlenme derecesi 4
Standart: Poliüretan bazında boya (toz boya)
Standart: AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri)
Standart:
●
-25 °C ila +70 °C
Tam tip açıklaması için aktüatörün/kontrol ünitesinin tip plakasına bakınız
1 g, 10 ile 200 Hz arasında
İlk çalıştırmada veya sistem arızalarında titreşimlere ve salınımlara karşı dayanıklılık. Daimi
bir dayanıklılık varsayılamaz. Redüktörlerle kombine edildiğinde geçerli değildir.
Aç-kapat modu (çalışma çevrimleri AÇ - KAPAT - AÇ):
SA 07.1/07.5 – SA 10.1: 20 000
SA 14,1/14,5 – SA 16,1: 15 000
Modülasyon modu:1)
SAR 07.1/07.5 – SAR 10.1: 5,0 milyon modülasyon adımı
SAR 14,1/14,5 – SAR 16,1: 3,5 milyon modülasyon adımı
Ayrı teknik bilgiler bölümüne bakınız
servis ömrü yüke ve çalıştırma sayısına bağlıdır. Çok fazla anahtarlanması çoğu durumda daha iyi bir modülasyon demek değildir. Uzun
bir süre kesintisiz ve bakım gerektirmeden çalışması için, saat başına kalkma sayısı işlemin gerektirdiğinden daha fazla olarak
seçilmemelidir
12.4.
1)
KX-G: KX gibi, fakat alüminyum içermeyen tip (dış parçalar)
●
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU): (2004/108/EC)
●
Alçak Gerilim Direktifi: (2006/95/EC)
●
Makine Direktifi: (2006/42/EC)
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
13.
Yedek parça listesi
13.1.
Çok turlu akçüatör SA 07.1 – SA 16.1 / SAR 07.1 – SAR 16.1
Yedek parça listesi
63
Yedek parça listesi
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve sipariş numarasını bildirmenizi rica ediyoruz (etiketine bakınız)
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
005.2
005.3
005.4
006.0
009.0
010.0
017.0
018.0
Adı
Mahfaza (Gövde)
Yatak flanşı
İçi boş mil, sonsuz dişli hariç
Helezon dişli mili
Motor kavraması
Kavrama pimi
Manuel kavrama
Çekme çubuğu
Helezon dişli
Planet dişli el çarkı tarafı
Yatak baskı flanşı
Tork kolu
Diş segmenti
019.0
Taç dişli
Modül
559.0–1
020.0
Döner kanat
Modül
559.0-2
022.0
023.0
024.0
025.0
058.0
061.0
Tork anahtarlama için kavrama II
Limit anahtar çıkış dişlisi
Limit anahtarlama için tahrik dişlisi
Tespit plakası
Koruyucu toprak için kablo demeti (pim)
Tork anahtarlama için ölçme başı
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
560.0–1
560.0-2
560.1
560.2
566.0
566.1
070.0
079.0
Modül
Modül
566.2
566.3
Modül
567.1
155.0
Motor (VD Motor ve No. 079.0)
Planet dişli motor tarafı (SA/SAR 07.1 –
14.1, VD motorda)
Planet dişli motor tarafı (SA/SAR 16.1,
AD90 motorda)
Redüksiyon dişlisi
Modül
568.1
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
Anahtar bölmesi kapağı
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Kontrol ünitesi için soket kontağı
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
568.2
568.3
569.0
569.1
569.2
574.1
506.0
507.0
511.0
514.0
Motor için pin kontağı
Fiş kapağı
Vidalı tapa
A bağlantı şekli (vidalı tapa hariç)
Modül
Modül
Modül
Modül
575.1
S1
S2
080.0
64
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
No.
514.1
516.1
535.1
539.0
542.0
549.1
551.1
553.0
554.0
556.0
556.1
557.0
558.0
Adı
Eksenel iğneli yatak
Tahrik mili D
Halka segman
Kör tapa
Kollu el çarkı
Çıkış kovanı B3/B4/E
Mil kaması
Mekanik pozisyoner
Motor kablosu grubu soket taşıyıcı
Pozisyoner için potansiyometre
Potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Isıtıcı
Pim kontaklı yanıp söner anahtar (darbe
diski ve yalıtım levhası hariç)
Anahtarlar ve tork anahtarlı ölçme
kafalarla kontrol ünitesi
Manyetik limit ve tork anahtarlamalı
(MWG) kontrol ünitesi, non-intrusive tip
için entegre edilmiş AUMATIC kontrol
ünitesi ile
AÇIK yönü için şalter paketi
KAPALI yönü için şalter paketi
Limit/tork anahtarı
Şalter kaseti
Pozisyon transmitteri RWG
RWG için potansiyometre (sürgü
kavrama hariç)
Devre kartı RWG
RWG için kablo grubu
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Potansiyometre için sürgü
Modül
kavrama/RWG
Koruyucu mil borusu (koruma kapağı
hariç)
Koruyucu mil borusu için koruma kapağı
V conta
Değiştirme kolu, komple
Değiştirme kolu
Kopilya
A bağlantı şekli için mil keçesi, ISO flanş
için
Dişli kovan A
Conta seti, küçük
Set
Conta seti, büyük
Set
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
13.2.
Yedek parça listesi
Stellantriebs-Steuerung AUMATIC AC 01.1
Information: Bei jeder Ersatzteil-Bestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Kommissionsnummer zu
nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer
65
Yedek parça listesi
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der
Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.
Nr.
001.0
002.0
002.3
006.0
008.1
009.0
011.1
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
508.0
509.1
510.0
S
66
Benennung
Gehäuse
Ortssteuerstelle
Ortssteuerstelle-Platine
Netzteil
InterfacepPlatine
Logikplatine
Relaisplatine
Deckel
Buchsenteil (komplett bestückt)
Stiftteil ohne Stiftkontakte
Buchsenkontakt für Steuerung
Buchsenkontakt für Motor
Stiftkontakt für Steuerung
Stiftkontakt für Motor
Steckerdeckel
Leistungsteil
Bügelschloss
Sicherungssatz
Dichtungssatz
Art
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Baugruppe
Satz
Satz
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
14.
Sertifikalar
14.1.
Montaj Beyanı ve AB Uygunluk Beyanı
Sertifikalar
67
Alfabetik dizin
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
Alfabetik dizin
A
A tipi bağlantı
AB Uygunluk Beyanı
Aksesuar (elektrik bağlantısı)
Aktüatörü uzaktan çalıştırma
Aktüatörün uzaktan
çalıştırılması
Akım türü
Ambalaj
Ara parça
Arıza giderme
Atık toplama
B
B, B1, B2, B3, B4 ve E
bağlantı flanşları
Bakım
Bağlantı kablosu
Bağlantı planı
Buton
Butonlar üzerinden menü
yönlendirmesi
C
Çalış komutları/Nominal
değer göster
Çalışma göstergesi
Çalışma göstergesi (ekranda)
Çalışma modunun
gösterilmesi
Çalıştırma
Çift taraflı sızdırmaz
D
Depolama
Destek
Devreye alma
Direktifler
Dişli kovan
Durum göstergeleri
(ekrandaki)
Duvar bağlantısı
Dönme yönü
Düşük sıcaklık tipi
E
EMC
Ekran (göstergeler)
Ekran dili
El kumandası
El çarkı
Elektriksel Bağlantı
Emniyet talimatları
Emniyet uyarıları/İkazlar
68
13
67
21
26
26
18
10
23
51
57
12
5 , 56 , 56
21
17
26
26
30
32 , 32
30
30
5
23
10
56
5
5
13
30
21
45
34
18
30
28
24
11
17
5
5
G
Geri besleme sinyalleri
(analog)
Geri dönüşüm
Giriş akımı
Gösterge diski
Göstergeler
Güç kaynağı
H
Hata sinyalleri ve ikazlar
Hız göstergesi
I
Intrusive
Intrusive değ?il
K
Kablo donanım şeması
Kablo kesitleri
Kablo seti
Kapatma modu
Kapatma torku
Kontrol arabirimi
Kontrol protokolü
Korozyon koruması
Koruma önlemleri
Korunma sınıfı
Koruyucu kapak
Kullanım
Kullanım alanı
Kullanım koşulları
Kısa devre koruması
33
57
17
32 , 47
30
17
51
31
9
9
9 , 17
18
21
34
34
9
9
10
5
61
23
24
5
61
17
L
LED'ler
Limit anahtarlama
Lokal kontrol yeri
Lokal kumanda
31
42 , 46
25
25
M
Mekanik pozisyon göstergesi
Mil koruma tüpü
Montaj
Montaj Beyanı
Montaj aksesuarları
Motor ısıtması
Motorlu çalıştırma
32 , 47
15
11
67
15
20
25
N
Nitelikli Personel
5
O
Onarım
Ortam sıcaklığı
Ön ısınma süresi
56
62
34
P
Paslanmaya karşı korunma
Pozisyon göstergesi
62
47
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.1 Intrusive değil
R
Redüksiyon dişlisi
S
S0/S6 - Çalıştırma
S4 - Tork
Sertifikalar
Servis
Sigorta uygulayıcıya aittir
Sigortalar
Sinyal lambaları
Sinyaller
Sipariş numarası (Com No.)
Soket koruma
Son konuma(konumlara)
erişildi göstergeleri
Son konumlar
Standartlar
T
Tanıma
Taşıma
Teknik bilgiler
Test amaçlı çalıştırma
Tip etiketi
Tip ve boyut
Toprak bağlantısı
Tork anahtarlama
Tork göstergesi
U
Uygulama alanı
V
Vana konumunun
gösterilmesi
Vana mili
Alfabetik dizin
48
30
31
67
56
17
53
31
33
9
22
30
34
5
8
10
58
45
8 , 18
8
23
38
31
5
30
15
Y
Yağlama
Yedek parça listesi
56
63
Ş
Şebeke bağlantısı
Şebeke frekansı
Şebeke gerilimi
Şifre girişi
18
18
18
27
69
AUMA – bütün dünyada
Avrupa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Werk Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
riester@auma.com
www.auma.com
Werk Ostfildern-Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
riester@wof.auma.com
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Riester@scb.auma.com
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Service@sck.auma.com
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Service@scm.auma.com
AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H.
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
office@auma.at
www.auma.at
AUMA BENELUX B.V. B. A.
BE 8800 Roeselare
Tel +32 51 24 24 80
office@auma.be
www.auma.nl
ProStream Group Ltd.
BG 1632 Sofia
Tel +359 2 9179-337
valtchev@prostream.bg
www.prostream.bg
OOO “Dunkan-Privod”
BY 220004 Minsk
Tel +375 29 6945574
belarus@auma.ru
www.zatvor.by
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
RettichP.ch@auma.com
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
auma-s@auma.cz
www.auma.cz
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
GS@g-s.dk
www.g-s.dk
70
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
iberoplan@iberoplan.com
AUMA Finland Oy
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
auma@auma.fi
www.auma.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
info@auma.fr
www.auma.fr
AUMA ACTUATORS Ltd.
GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
mail@auma.co.uk
www.auma.co.uk
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
biuro@auma.com.pl
www.auma.com.pl
INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
industra@talis-group.com
SAUTECH
RO 011783 Bucuresti
Tel +40 372 303982
office@sautech.ro
OOO PRIWODY AUMA
RU 141402 Khimki, Moscow region
Tel +7 495 221 64 28
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13673 Acharnai, Athens
Tel +30 210 2409485
info@dgbellos.gr
OOO PRIWODY AUMA
RU 125362 Moscow
Tel +7 495 787 78 21
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru
APIS CENTAR d. o. o.
HR 10437 Bestovje
Tel +385 1 6531 485
auma@apis-centar.com
www.apis-centar.com
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
info@erichsarmatur.se
www.erichsarmatur.se
Fabo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
HU 8800 Nagykanizsa
Tel +36 93/324-666
auma@fabo.hu
www.fabo.hu
ELSO-b, s.r.o.
SK 94901 Nitra
Tel +421 905/336-926
elsob@stonline.sk
www.elsob.sk
Falkinn HF
IS 108 Reykjavik
Tel +00354 540 7000
os@falkinn.is
www.falkinn.is
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Sirketi
TR 06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
info@auma.com.tr
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
info@auma.it
www.auma.it
AUMA Technology Automations Ltd
UA 02099 Kiev
Tel +38 044 586-53-03
auma-tech@aumatech.com.ua
Afrika
AUMA BENELUX B.V.
LU Leiden (NL)
Tel +31 71 581 40 40
office@auma.nl
NB Engineering Services
MT ZBR 08 Zabbar
Tel + 356 2169 2647
nikibel@onvol.net
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
office@auma.nl
www.auma.nl
SIGUM A. S.
NO 1338 Sandvika
Tel +47 67572600
post@sigum.no
Solution Technique Contrôle Commande
DZ Bir Mourad Rais, Algiers
Tel +213 21 56 42 09/18
stcco@wissal.dz
A.T.E.C.
EG Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
contactus@atec-eg.com
SAMIREG
MA 203000 Casablanca
Tel +212 5 22 40 09 65
samireg@menara.ma
MANZ INCORPORATED LTD.
NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
mail@manzincorporated.com
www.manzincorporated.com
AUMA – bütün dünyada
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
aumasa@mweb.co.za
AUMA Actuators Middle East
BH 152 68 Salmabad
Tel +97 3 17896585
salesme@auma.com
AUMA Malaysia Office
MY 70300 Seremban, Negeri Sembilan
Tel +606 633 1988
sales@auma.com.my
Amerika
Mikuni (B) Sdn. Bhd.
BN KA1189 Kuala Belait
Tel + 673 3331269 / 3331272
mikuni@brunet.bn
Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC
OM Ruwi
Tel +968 24 636036
r-negi@mustafasultan.com
AUMA Automação do Brazil ltda.
BR Sao Paulo
Tel +55 11 4612-3477
contato@auma-br.com
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. Beijing
Branch
CN 100020 Beijing
Tel +86 10 8225 3933
mailbox@auma-china.com
cn.auma.com
FLOWTORK TECHNOLOGIES
CORPORATION
PH 1550 Mandaluyong City
Tel +63 2 532 4058
flowtork@pldtdsl.net
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie, Ontario
Tel +1 705 721-8246
troy-ontor@troy-ontor.ca
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
joeip@perfectcontrols.com.hk
M & C Group of Companies
PK 54000 Cavalry Ground, Lahore Cantt
Tel +92 42 3665 0542, +92 42 3668 0118
sales@mcss.com.pk
www.mcss.com.pk
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
aumachile@auma-chile.cl
PT. Carakamas Inti Alam
ID 11460 Jakarta
Tel +62 215607952-55
auma-jkt@indo.net.id
Petrogulf W.L.L
QA Doha
Tel +974 44350151
pgulf@qatar.net.qa
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
dorian.hernandez@ferrostaal.com
www.ferrostaal.com
AUMA INDIA PRIVATE LIMITED.
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
info@auma.co.in
www.auma.co.in
AUMA Saudi Arabia Support Office
SA 31952 Al Khobar
Tel + 966 5 5359 6025
Vinod.Fernandes@auma.com
Transcontinental Trading Overseas SA.
CU Ciudad Habana
Tel +53 7 208 9603 / 208 7729
tto@ttoweb.com
ITG - Iranians Torque Generator
IR 13998-34411 Teheran
+982144545654
info@itg-co.ir
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
sales@auma.com.sg
www.auma.com.sg
AUMA Región Andina & Centroamérica
EC Quito
Tel +593 2 245 4614
auma@auma-ac.com
www.auma.com
Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies
JO 11133 Amman
Tel +962 - 6 - 5332020
Info@transjordan.net
NETWORK ENGINEERING
SY Homs
+963 31 231 571
eyad3@scs-net.org
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 211-0016 Kawasaki-shi, Kanagawa
Tel +81-(0)44-863-8371
mailbox@auma.co.jp
www.auma.co.jp
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa, Bangkok
Tel +66 2 2400656
mainbox@sunnyvalves.co.th
www.sunnyvalves.co.th
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Gasan-dong, GeumChun-Gu,,
Seoul
Tel +82 2 2624 3400
import@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw
AUMA Argentina Rep.Office
AR Buenos Aires
Tel +54 11 4737 9026
contacto@aumaargentina.com.ar
Corsusa International S.A.C.
PE Miraflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
corsusa@corsusa.com
www.corsusa.com
Control Technologies Limited
TT Marabella, Trinidad, W.I.
Tel + 1 868 658 1744/5011
www.ctltech.com
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
mailbox@auma-usa.com
www.auma-usa.com
Suplibarca
VE Maracaibo, Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
suplibarca@intercable.net.ve
Al-Arfaj Engineering Co WLL
KW 22004 Salmiyah
Tel +965-24817448
info@arfajengg.com
www.arfajengg.com
TOO “Armaturny Center”
KZ 060005 Atyrau
Tel +7 7122 454 602
armacentre@bk.ru
Asya
AUMA Actuators UAE Support Office
AE 287 Abu Dhabi
Tel +971 26338688
Nagaraj.Shetty@auma.com
AUMA Vietnam Hanoi RO
VN Hanoi
+84 4 37822115
chiennguyen@auma.com.vn
Avustralya
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 2 8437 4300
info@barron.com.au
www.barron.com.au
Network Engineering
LB 4501 7401 JBEIL, Beirut
Tel +961 9 944080
nabil.ibrahim@networkenglb.com
www.networkenglb.com
71
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
riester@auma.com
www.auma.com
Yakınınızdaki Partneriniz:
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Sirketi
TR 06810 Ankara
+90 312 217 32 88
+90 312 217 33 88
info@auma.com.tr
Y004.470/061/tr/3.13
AUMA ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet’te bulabilirsiniz: www.auma.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 544 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content