close

Enter

Log in using OpenID

1 vize sorular ve cevap anahtarı

embedDownload
T.C RTEU TBMYO
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
NO:
AD SOYAD:
İLERİ WEB PROGRAMLAMA DERSİ 1.Vize Sınavı CEVAP ANAHTARI
18.04.2014
1. HTML içinde javascript komutları hangi etiket içine yazılır?
8-10 soruları aşağıdaki forma göre cevaplayınız. (25p)
a)
<form name="form1">
<textarea name="soz" id="soz1"> Son pişmanlık fayda vermez.
</textarea>
<input type="button" value="Atasözü Degistir" onclick="yaz();">
<input type="button" value="Göster" onclick="goster();">
</form>
<script> b) <javascript> c) <jscript> d) <js> e) <scripting>
2. Ayrı yazılmış bir javascript dosyası HTML dosyasına nasıl çağırılır?
a)
b)
c)
d)
e)
<script name=”xxx.js”>
<script src=”xxx.js”>
<javascript>xxx.js
<javascript name=”xxx.js”>
<script file=”xxx.js”>
8. Yukarıdaki form içindeki “Atasözü” yazan metin alanına hangi
javascript kodu ile erişilebilir? Doğru olan 3 tanesini seçiniz.(3’ü birden
doğru seçilmiş ise 5 puan, en az bir tanesi yanlış seçilmiş ise 0 puan)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3. HTML içine gömülmeyen, ayrı yazılan javascript dosyaları <script>
etiketiyle başlar.
a)
Doğru b) Yanlış c) Farketmez
4. Bir mesaj kutusu (uyarı penceresi) içinde “Merhaba” yazdıran
javascript kodu hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
alertBox(“Merhaba”);
alert(“Merhaba”);
msg(“Merhaba”);
mesajKutusu(“Merhaba“);
alarm(“Merhaba”);
document.getElementByID(“soz”);
document.getElementByName(“soz”);
document.getElementByID(“Atasözü”);
document.getElementByName(“textarea”);
document.getElementByName(“form1.soz”);
document.getElementByID(“soz1”);
document.form1.soz.value
document.form1.soz1.value
document.form1.atasözü.value
9. “Atasözü değiştir” butonuna basıldığında metin alanındaki yazıyı
“Ne ekersen onu biçersin” atasözü ile değiştirecek javascript
fonksiyonunu yazınız? (10p)
function yaz(){
document.getElementByID(“soz1”).innerHTML=” Ne ekersen onu biçersin”
5. Ajax’ın temelinde yer alan nesne aşağıdakilerden hangisidir?
a)
innerHTML b) XML c) RepuestPost d) XMLHttpRequest e) CSS
6. Ajax hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)
}
Web sayfalarının bir kısmını değiştirebilmeye olanak verir.
Sunucuya yapılan veri trafiğini azaltır
Ajax isteği yapıldığında tüm sayfa yenilenir.
Javascript fonksiyonları ile sunucuyla iletişime geçme
yöntemidir.
DOM ve XMLHttpRequest nesnesi temelini oluşturur.
7.
Aşağıdaki kodu butona basıldığında bir mesaj kutusu içinde (uyarı
penceresinde) “Merhaba” yazacak şekilde tamamlayınız.
<html>
<head>
<title>JavaScript Uygulaması</title>
<script language="javaScript">
function selamver(){
alert(‘Merhaba’);
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Selam Ver" onclick="selamver()">
</body>
</html>
10. “Göster” butonuna basıldığında metin alanı içindeki yazıyı mesaj
kutusunda (uyarı penceresinde) gösterecek javascript fonksiyonunu
yazınız.
function goster(){
alert(document.form1.soz.value);
}
11.
<form name="form1">
<input type="checkbox" name="kitap" value="öykü" onclick=
"onaytest(this);"> Öykü
<input type="checkbox" name="kitap" value="roman" onclick=
"onaytest(this);"> Roman
</form>
Yukarıdaki kod için
function onaytest(onaykutu){
deger = onaykutu.value;
if(onaykutu.checked == true)
alert("deger”);
}
Javascript fonksiyonu ne yapar?Kısaca yazınız (10p)
Onaylanan checkbox’ın degerini mesaj kutusunda(uyarı kutusunda)
gosterir.
T.C RTEU TBMYO
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
NO:
AD SOYAD:
İLERİ WEB PROGRAMLAMA DERSİ 1.Vize Sınavı CEVAP ANAHTARI
18.04.2014
12. Ajax teknolojinisinin bir avantajını ve bir dezavantajını yazınız. (10p)
+ Web sayfaları tamamen yenilenmeden belli bir parçasının
güncellenmesine olanak verir.
- Tarayıcılardaki geri butonu çalışmayabilir.
13. Aşağıdaki kod, seçilen takımın puanını veritabanında bulmak ve ekranda görüntülemek içindir.


“puanbul.php” gönderilen q değerine göre “takimlar” adlı veritabanındaki “takimpuan” adındaki tablodan takımın puanını bulur ve
ekrana yazdırır.
Yandaki kodda takımın puanı “puan” adlı div’e yazdırılmalıdır.
Bunlara göre aşağıdaki kodu tamamlayınız. (20p)
index.html
puanbul.php
<html>
<head>
<script>
<?php
function takimpuangetir(str)
{
$.ajax({
…TYPE…:'POST',
$con = mysqli_connect('localhost','root');
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysqli_error($con));
}
url:........puanbul.php..................,
mysqli_select_db($con,…takimlar……………………………….);
data:'q='+…str………….,
$sql="SELECT * FROM …takimpuan………………….. WHERE
takimID = '".$q."'";
$q = intval($_POST['………q………']);
success:function(ajaxcevap){
$result = mysqli_query($con,$sql);
document.getElementByID(‘puan’).innerHTML=ajaxcevap………
}
});
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<…select…………………………. name="takimlar"
onchange="…… takimpuangetir (this)…………………………………………..">
<option value="">Takım Sec:</option>
<option value="1">Besiktas</option>
<option value="2">Galatasaray</option>
<option value="3">FenerBahce</option>
<option value="4">RizeSpor</option>
</select>
</form>
<h1> Secilen Takımın Puanı: </h1>
<div id="puan"></div>
</body>
</html>
while($row = mysqli_fetch_array($result))
{
echo "<h1>" . $row['puan'] . "</h1>";
}
mysqli_close($con);
?>
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
772 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content