close

Enter

Log in using OpenID

analog elektronik lab deney föyü 1

embedDownload
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ANALOG ELEKTRONİK LAB DENEY FÖYÜ
DENEY 1 # DARLİNGTON BAĞLANTISININ KARAKTERİSTİĞİ
1. AMAÇ: 1. Darlington devresinin çalışma prensibini anlamak.
2. Darlington devresinin karakteristiklerini ölçmek
uygulamalarında kullanmak.
ve
çeşitli
kontrol
2.ÖNÇALIŞMA: BC140 Transistorun Datasheet’ini inceleyiniz.Deney 1’i Simplorer,
Multisim vb. programlarda çizerek simulasyonunu yapınız.
3. TEORİ: İki transistorun kolektörlerinin ve birinci transistorun emiteri ile ikinci
transistorun beyzinin oırleştirilmesiyle elde edilen bağlantı şekline darlington bağlantı denir.
Darlington transistörler üretici firma tarafından tek bir kılıf içerisine yerleştirilmişlerdir.
Normal transistörler gibi dışarıda beyz, emiter ve kollektör olmak üzere üç uç bulunur (Şekil
1.). Aynı şekilde ayrı transistor darlington bağlantı yapılabilir.
Şekil 1.Darlington Bağlantısı
Darlington transistörler yüksek akım kazançlı olduklarından genellikle yükselteçlerin çıkış
katlarında kullanılırlar.Darlington transistörlerinin özellikleri şunlardır;
• Giriş empedansları yüksektir.
• Çıkış empedansları düşüktür.
• Akım kazançları çok yüksektir.
4.KULLANILACAK ELEMANLAR:
•
•
•
1 Adet Değişken Direnç Rb=1MΩ, 1 Adet Re=400Ω
2 Adet BJT Transistor(BC140) veya Darlington Entegresi
Bağlantı Kabloları, Avometre, DC Güç Kaynağı
5. DENEYİN YAPILIŞI:
•
•
•
Devre bağlantıları Şekil 2’dekine gore yapınız.
Giriş Akımı(Ib) ve Çıkış Akımını(Ie) ölçünüz.Ölçülen değerleri Tablo 1’e yazınız.
Giriş Akımı ile Çıkış Akımını kıyaslayınız ve akım kazancını bulunuz.
Ib=
=
Ie=
Ib ≈
Ib
Vcc=12V
Rb
Ic
B
Q1 BC140
β1
Ib
C
Q2 BC140
β2
Ie
E
Re
Şekil 2.Darlington Devre Şeması
Rb
300kΩ
600kΩ
1MΩ
Ib
Ie
Tablo 1.Değişen Rb değerlerine gore Ib ve Ie değerleri
6. SONUÇLAR:
 Darlington Bağlantısını deneysel uygulamasından elde edilen sonuçla, teorik
hesaplamalarda elde ettiğiniz sonucu karşılalaştırınız.
 Deneysel sonuçları belirterek ve yorum ekleyerek raporunuzu yazınız.
2
7.LABORATUAR KURALLARI
I. Öğrenciler, deneye gelmeden once teoirk konularda ön hazırlık yapmalı, deneye föy ile
gelmelidirler. Föy ile gelmeyen ve incelememiş olan öğrenci deneye alınmayacaktır.
II. Öğrencilerin, laboratuar malzemelerine ve ekipmanlarına kasten zarar vermeleri
durumunda (deney sırasında meydana gelen zararlar hariç) bunu sorumluluğu kendilerine ait
olacak ve tutanakla disiplin işlemleri başlatılacaktır.
III. Laboratuarda deney yapmaya başlamadan once, standart güvenlik önlemlerine dikkat
etmelidirler.
Deney sırasında cihazlar çalışmadan önce akım, gerilim vs gbi güç değerleri minimum
konumda, direnç değerleri maksimum konumda bulundurulmaldır.
IV. Her öğrenci, dönem başında ilan edilen saatte ve grupta laboratuar çalışmasına
katılacaktır.
V. Laboratuar dersi devamsızlık sınırı %20’ dir. Dolayısıyla 7 deneye kadar 1 hafta, 8 deney
ve daha fazla deney yapılırsa 2 hafta devamsızlık hakkı vardır. Alttan alan öğrenciler,
deneylere katılabilirler, ancak dönem başında Arş. Görevlisi hocalarına başvurup bir deney
grubuna isim yazdırmalıdırlar.
VI. Her deney sırasına öğrenciler, deney sırasında karşılaştıkları “deneyle ilgili” teknik
problemleri ve sonuçları kaydetmeli, kendilerine göre notlar almaladırlar.
VII. Her deney bitiminde, o deneyle ilgili bir rapor hazırlanıp, ders bitiminde Laboratuar
sorumlusu Araştırma Görevlisi Hocasına teslim edilecektir. Her grup, kendi cümleleriyle,
deneyden öğrediklerini aktararak raporu yazmalıdır.
VIII. Deney rapor içeriğinde aşağıdaki hususlar verilen sırayla mutlaka bulunmalıdır:
A. KAPAK SAYFASI
* Ders adı,
* Deney numarası ve adı ve yapılma tarihi,
* Gruptaki öğrencilerin adı soyadı numarası,
* Laboratuar sorumlusu (Arş. Gör) yazılır.
B. RAPOR BÖLÜMÜ
1. DENEYİN YAPILIŞI
* Deney İşlem basamakları yazılır.
* Laboratuarda elde edilen veriler aynen aktarılır.
2. DENEY DEĞERLENDİRME
* Teorik hesaplarla karşılaştırma yapılır.
* Deneyin hazırlık safhasında elde edilen teorik bilginin
uygulamaya dönüşmesi durumunda aksaklıklar ve uyuşma vurgulanır,
bu durumların muhtemel nedenleri açıklanır.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content