close

Enter

Log in using OpenID

1. Güneydoğu Üroonkoloji Günleri

embedDownload
GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ
19-20 Eylül 2014
Teymur Continental Hotel Gaziantep/ Türkiye
İletişim:
Prof.Dr.Sakıp ERTURHAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.
Tlf: (342) 360 6060 (Dah.76224)
Pbx: (342) 360 3998
[email protected]
www.uroturk.org/güneydoğu
DAVET
Değerli meslektaşlarımız,
Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi tarafından düzenlenen “Güneydoğu
Üroonkoloji Günleri ” isimli sempozyum, 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde Gaziantep’de
gerçekleştirilecektir.
İlk kez düzenlenen ve gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz
sempozyumumuzun ilk gününde, ameliyathanede 8 kursiyer ile üroonkolojik canlı
ameliyatlar gerçekleştirilecektir. Ameliyatlara katılacak öğretim üyelerimizin, klinik ve
pratik tecrübelerini aktaracakları bu canlı ameliyat formatında, interaktif katılım ile üst
düzey bir bilgi paylaşımı hedeflenmektedir.
Sempozyumun 2. Gününde ise bölgemizdeki Üniversite Hastanelerinden ve Türkiye’nin
değişik yerlerinde üroonkoloji alanında çalışmalar yapan akademisyen meslektaşlarımızın
katılımı ile teorik oturumlar gerçekleştirilecektir.
Ülkemizdeki ürologların mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile mesleki gelişimlerine
katkı sağlamayı öncelikli hedef olarak belirleyen Türk Üroloji Derneği bünyesinde faaliyet
gösteren Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi’nin yönetimi olarak, bu sempozyum
vesilesi ile bölgemizdeki meslektaşlarımıza üroonkoloji alanında son gelişmeleri aktarmayı
hedefledik.
Bölgemizde çalışmakta olan tüm ürologları sempozyumumuza katılmaya davet ediyoruz.
Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi Başkanı
Prof.Dr.Sakıp ERTURHAN
BİLİMSEL KURUL:
Yrd.Doç.Dr. Ömer BAYRAK ( Gaziantep Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.Murat BOZLU ( Mersin Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.Recep BÜYÜKALPELLİ ( 19 Mayıs Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Yrd.Doç.Dr.Ali ÇİFT (Adıyaman Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.Ahmet ERBAĞCI ( Gaziantep Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.Sakıp ERTURHAN ( Gaziantep Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Doç.Dr.Necmettin PENBEGÜL (Dicle Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.Sefa RESİM (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.İlker SEÇKİNER ( Gaziantep Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Doç.Dr.Öner ŞANLI (İstanbul Üniversitesi, İTF, Üroloji A.D)
Yrd.Doç.Dr.Haluk ŞEN ( Gaziantep Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Doç.Dr.Lütfi TUNÇ ( Gazi Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.Faruk YAĞCI ( Gaziantep Üniversitesi, TF, Üroloji A.D)
Prof.Dr.Ercan YENİ (Harran Üniversitesi, TF, Üroloji A.D.)
BİLİMSEL PROGRAM
19 Eylül Cuma
08:30 – 8:45 . Laparoskopik Enstrümantasyon ve enerji kaynaklarının tanıtımı
*Dr. .Haluk ŞEN (Gaziantep Üniversitesi, Üroloji A.D)
8:45 – 09:00: Hasta hazırlığı, pozisyon ve temel giriş teknikleri.
*Dr.Ömer BAYRAK, (Gaziantep Üniversitesi, Üroloji A.D.)
09:00 – 12:00 – Canlı Cerrahi
-
Laparoskopik Radikal Nefrektomi
Doç.Dr.Lütfi TUNÇ
Laparoskopik Radikal Nefrektomi
Prof.Dr.İlker SEÇKİNER
13:00 – 16:00 – Canlı Cerrahi
-
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi
Doç.Dr.Öner ŞANLI
**Canlı cerrahileri ameliyathanede izleme imkanı 8 kursiyer ile sınırlandırılmıştır.
20 Eylül Cumartesi
08:15 – 08:30 – Açılış Konuşmaları
08:30 – 10:20 - Prostat Kanser Oturumu
Oturum Başkanları: Dr.Murat BOZLU, Dr.Ahmet ERBAĞCI
08:30 – 08:50 - Organa Sınırlı Hastalıkta Radikal Prostatektomi
*Dr.Lütfi TUNÇ (Gazi Üniversitesi Üroloji A.D.)
08:50 – 09:10 - Organa Sınırlı Hastalıkta Radyoterapi
*Dr. Mehmet GÜLÜM (Harran Üniversitesi, Üroloji A.D.)
09:10 – 09:30 – Küratif Tedavi sonrası PSA nüksü: Hangi hastaya hangi tedavi? Ne zaman? Ne kadar süre?
*Dr.Tayfun ŞAHİNKANAT (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Üroloji A.D)
09:30 – 09:50 – Lokal İnvaziv Hastalıkta Tedavi Alternatifleri
*Dr.İlker SEÇKİNER (Gaziantep Üniversitesi, Üroloji A.D)
09:50 – 10:20 – İleri Evre Prostat Kanserine yaklaşım
*Dr.Haluk ŞEN (Gaziantep Üniversitesi, Üroloji A.D)
10:20 – 10:45 – Kahve Arası
10:45 – 12:15 – Mesane Kanser Oturumu
Oturum Başkanları: Dr.Sefa RESİM, Dr.Öner ŞANLI
10:45 – 11:05 – Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinde Güncelleme
*Dr.Bülent ALTUNOLUK (K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Üroloji A.D)
11:05 – 11:25 – Kasa İnvaze Mesane Kanserlerinde Güncelleme
*Dr.Recep BÜYÜKALPELLİ (19 Mayıs Üniversitesi, Üroloji A.D)
11:25 – 11:45 – Mesane Koruyucu Yöntemlerin Etkinliği
*Dr. Ali ÇİFT (Adıyaman Üniversitesi, Üroloji A.D.)
11:45 – 12:15 - Uydu Sempozyumu
-
Metastatik Prostat Kanserlerine Yaklaşımda Yeni Stratejiler
Dr.Sakıp ERTURHAN (Gaziantep Üniversitesi, Üroloji A.D)
12:15 – 13:15 – Öğle Yemeği
13:15 – 15:00 – Böbrek Tümörleri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr.Ercan YENİ, Dr.Lütfi TUNÇ
13:15 – 13:35 – Küçük Renal Kitlelere Yaklaşım
*Necmettin PENBEGÜL (Dicle Üniversitesi, Üroloji A.D)
13:35 – 13:55 - Parsiyel ve Radikal Nefrektomide Teknik Detaylar: LND? Surrenalektomi?
Cerrahi sınır pozitifliği?
*Dr.Murat BOZLU (Mersin Üniversitesi, Üroloji A.D)
13:55 – 14:15 - Parsiyel ve Radikal Nefrektomiye ait uzun dönem onkolojik ve renal
fonksiyonların değerlendirilmesi
*Dr.Öner ŞANLI (İstanbul Üniversitesi, İTF, Üroloji A.D.)
14:15 – 14:35 – Hedefe yönelik tedavilerde son durum: Başarıyı etkileyen faktörler
*Dr. M.Emin KALENDER (Gaziantep Üniversitesi, Medikal Onkoloji B.D.)
14:35 – 15:00 – Kahve Arası
15:00 – 16:20 – Testis Tümörleri Oturumu
Oturum Başkanları : Dr.Faruk YAĞCI, Dr.Recep BÜYÜKALPELLİ
15:00 - 15:20 – Testiküler İntraepitelyal Neoplaziye Yaklaşım
*Dr. Onur DEDE (Dicle Üniversitesi, Üroloji A.D)
15:20 – 15:40 – Testis koruyucu cerrahi endikasyon ve sonuçları
*Dr.Ömer BAYRAK, (Gaziantep Üniversitesi, Üroloji A.D.)
15:40 – 16:00 – Evre I Seminom Tedavisi: İzlem? Rdt? Kmt?
*Dr.Sakıp ERTURHAN (Gaziantep Üniversitesi, Üroloji A.D.)
16:00 – 16:20 – Post-kemoterapödik kitlelere yaklaşım nasıl olmalıdır?
*Dr. Recep BÜYÜKALPELLİ (19 Mayıs Üniversitesi, Üroloji A.D)
16:20 – 16:30 – Kapanış Konuşmaları
19:00 – 22:00 – AKŞAM YEMEĞİ
Not: Katılımcı ve sponsorların ödemelerini aşağıdaki IBAN numarasına yapmaları rica olunur.
Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi,
Halkbank Gaziantep Üniversitesi Uydu Şubesi, IBAN: TR95 001 2001 3380 0016 1000 04
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
371 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content