close

Enter

Log in using OpenID

1 TÜD GÜNEYDOĞU ŞUBESİ-TÜAK İNKONTİNANS

embedDownload
TÜD GÜNEYDOĞU ŞUBESİ-TÜAK İNKONTİNANS/NÖROÜROLOJİ
ÇALIŞMA GRUBU
1’E 1 ÜRODİNAMİ KURSU
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ AD.
26 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.00: Temel Ürodinamik İncelemeler ve Teknik Detaylar
Yrd.Doç.Dr.Haluk ŞEN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
09.00-12.00: Ürodinami Ünitesi-Pratik Uygulama
Prof.Dr.Rahmi ONUR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
Yrd.Doç.Dr.Kadir ÖNEM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
Yrd.Doç.Dr.Ömer BAYRAK
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
1
12.00-13.00: Öğle yemeği
13.00-14.00: Örnekler Eşliğinde Ürodinami Sonuçlarının Yorumlanması
Dolum sistometrisi: Yrd.Doç.Dr.Ömer BAYRAK
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
Basınç-Akım Çalışması: Yrd.Doç.Dr.Kadir ÖNEM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
14.00-16.00: Ürodinami Ünitesi-Pratik Uygulama
Prof.Dr.Rahmi ONUR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
Yrd.Doç.Dr.Kadir ÖNEM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
Yrd.Doç.Dr.Ömer BAYRAK
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
16.00-18.00: Ara
2
BAYAZHAN RESTAURANT TOPLANTI SALONU, GAZİANTEP
18.00-20.00:AŞIRI AKTİF MESANEYE GÜNCEL BAKIŞ
Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Faruk Yağcı, Prof.Dr.Sakıp Erturhan
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
-Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Aşırı Aktif Mesane Tanı ve Tedavi
Algoritması
Prof.Dr.İlker SEÇKİNER
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
-Çocuklarda Disfonksiyonel İşeme: Güncel Tedavi Modaliteleri
Prof.Dr.Cankon Germiyanoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
-Yaşlı Aşırı Aktif Mesane Hastalarında Medikal Tedavi
Yrd.Doç.Dr.Ömer BAYRAK
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
-Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulamaları
Prof.Dr.Rahmi ONUR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
3
-Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Sakral Nöromodulasyon
Yrd.Doç.Dr.Kadir ÖNEM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.
20.00: Akşam Yemeği
Ürodinami Kursu Başvuru Koşulları:

Ürodinami Kursuna 4 ve 5. yıl Üroloji Asistanları ile Üroloji Uzmanları
başvurabilir.

Ürodinami Kursuna katılım 8 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Başvurular Türk Üroloji Derneği Sekreterliğine yapılacaktır
([email protected]).

Ulaşım ve konaklama giderleri kursiyerin kendisine aittir.

Ürodinami Kursu sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
Kurs Sekreteryası:
Yrd. Doç. Dr.Ömer Bayrak
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.
27310 GAZIANTEP / TÜRKİYE
Tel: +90 532 6428800 Fax: +90 342 3603998
E-mail:[email protected]
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content