close

Enter

Log in using OpenID

ÖZGEÇMĐŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi

embedDownload
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4 Temmuz 2014
ÖZGEÇMĐŞ
1. Şahsi Bilgiler:
Adı ve Soyadı:
Ünvanı
Doğum Yeri ve Tarihi:
Medeni Hali:
Đş Adresi:
Tel.:
Faks:
E-mail:
Web Sitesi:
Erdinç Altuğ
Doçent Doktor (28 Eylül 2012 tarihli doçentlik
sınavında başarılı olunmuştur.)
Ankara, 1974
Evli
ĐTÜ Makina Fakültesi, Oda no: 442, Đnönü Cad. No: 65,
Gümüşsuyu/Beyoğlu, Đstanbul, 34439
(212) 293-1300 x2838
(212) 245-0795 (faks)
[email protected]
http://www.erdincaltug.com
2. Akademik Geçmiş:
1885-89:
1989-92:
1992-96:
1996-98:
1999-2003:
2004-2007:
2007-2013:
2013-… :
Ortaokul, Edirne Anadolu Lisesi
Lise, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
Makina Mühendisliği Öğrenimi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Yüksek Mühendislik Öğrenimi, Carnegie Mellon University, PA. A.B.D.
Doktora Öğrenimi, University of Pennsylvania, PA. A.B.D.
ĐTÜ Makina Fakültesinde Öğretim Görevlisi Dr.
ĐTÜ Makina Fakültesinde Yardımcı Doçent Dr.
ĐTÜ Makina Fakültesinde Doçent Dr.
3. Araştırma Alanları
Đnsansız Hava Araçları, Robotik / Mekatronik Sistemler tasarımı ve Kontrolü, Robotik
Sistemlerin görsel kontrolü, Otonom Kara Taşıtları
4. Yabancı Dil:
Đngilizce, Çok iyi
(Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 23 Mart 2008 tarihli sınavında 86,25
puan alınmıştır.)
5. Bilgisayar Bilgisi:
Analiz Yazılımları: ProEngineer, Cadkey, Mathcad, Matlab, RTW, Simulink
Diller: C++, Fortran, HTML
Yazılımlar: Excel, Microsoft Word, PowerPoint, Adobe Photoshop
Đşletim Sistemleri: Windows, Linux, Unix
6. Doktora Tezi Konusu ve Danışmanı:
“Vision Based Control of Unmanned Aerial Vehicles with Applications to an
Autonomous Four Rotor Helicopter, Quadrotor”, (Đnsansız Hava Araçlarının Kamera ile
Sayfa 1
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4 Temmuz 2014
Kontrolü ve Otonom Dört Rotorlu Quadrotor Helikoptere Uygulamaları), Prof. Camillo
J. Taylor ve Prof. James Ostrowski
7. Öğretim Faliyetleri:
2013-2014 Bahar Dönemi:
IML-322 Đmalatta Otomasyon
MAK-324E Theory of Machines
2013-2014 Güz Dönemi:
MAK-322E Theory of Machines
MKN-401 Mekatroniğin Temelleri
MAK-331E System Dynamics and Control
2012-2013 Bahar Dönemi:
IML-322 Đmalatta Otomasyon
MAK-322E Theory of Machines
MAK-200 Atölye
2012-2013 Güz Dönemi:
MKN-401 Mekatroniğin Temelleri
MAK-331E System Dynamics and Control
IML-325E Measurements & Instrumentation
MAK-200E Machine Shop Practice
2011-2012 Bahar Dönemi:
IML-322 Đmalatta Otomasyon
MKM-512 Mekatronik Sistem Tasarımı (Yüksek Lisans)
MAK-322 Makina Teorisi
2011-2012 Güz Dönemi:
MKN-401 Mekatroniğin Temelleri
MAK-331E System Dynamics and Control
2010-2011 Bahar Dönemi:
IML-322 Đmalatta Otomasyon
MKM-512 Mekatronik Sistem Tasarımı (Yüksek Lisans)
BIL-108E Introduction to Scientific and Engineering Computing
2010-2011 Güz Dönemi:
MAK-331E System Dynamics and Control
2009-2010 Bahar Dönemi:
IML-322 Đmalatta Otomasyon
2009-2010 Güz Dönemi:
MKM-503E Mechatronic System Components (Yüksek Lisans)
MAK-501E Engineering Mathematics (Yüksek Lisans)
MAK-331E System Dynamics and Control
2008-2009 Bahar Dönemi:
IML-322 Đmalatta Otomasyon
MKM-596 Mekatronik Seminer (Yüksek Lisans)
2008-2009 Güz Dönemi:
MKM-503E Mechatronic System Components (Yüksek Lisans)
MAK-411E Experimental Methods in Mech. Eng.
Sayfa 2
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4 Temmuz 2014
MAK-331E System Dynamics and Control
2007-2008 Bahar Dönemi:
MAK-501E Engineering Mathematics (Yüksek Lisans)
IML-322 Đmalatta Otomasyon
MKM-596 Mekatronik Seminer (Yüksek Lisans)
2007-2008 Güz Dönemi:
MKM-503E Mechatronic System Components (Yüksek Lisans)
MAK-501E Engineering Mathematics (Yüksek Lisans)
MAK-411E Experimental Methods in Mech. Eng.
2006-2007 Bahar Dönemi:
MKM-512 Mekatronik Sistem Tasarımı (Yüksek Lisans)
IML-322 Đmalatta Otomasyon
MKM-596 Mekatronik Seminer (Yüksek Lisans)
2006-2007 Güz Dönemi:
MKM-503E Mechatronic System Components (Yüksek Lisans)
MAT-201 Diferansiyel Denklemler
MAK-411E Experimental Methods in Mech. Eng.
2005-2006 Bahar Dönemi:
MAT-202 Sayısal Yöntemler
IML-322 Đmalatta Otomasyon
2004-2005 Bahar Dönemi:
Kara Harp Okulunda Statik ve Dinamik dersleri
2004-2005 Güz Dönemi:
MAT-202 Sayısal Yöntemler
8. Ödüller:
•
•
ÖSYM’nin gerçekleştirdiği 1997 Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim sınavı (YLS) başarısı
ile 1416 sayılı kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ĐTÜ adına yurt
dışında Master ve Doktora öğrenim bursu kazanılmıştır.
TÜBĐTAK Uluslararası bilimsel yayın teşvik ödülü 2005, 2013
9. Đş Deneyimleri - Stajlar:
•
•
•
•
•
•
Öğretim Görevlisi, Đstanbul Teknik Üniversitesi, (Şubat 2004–Mart 2007)
Öğretim Görevlisi, Kara Harp Okulu (Mart 2005 – Kasım 2005) (Yedek Subay
olarak)
Araştırma Görevlisi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eylül 1996 – Ağustos 1997.
Araştırma Görevlisi, Pennsylvania Üniversitesi, Ocak 2003 - Eylül 2003.
Proje Mühendisi Stajı, Borusan Amortisör, Çorlu, Yaz 1995.
Üretim Mühendisi Stajı, OTOTEK A.Ş., Çerkezköy, Yaz 1994.
Sayfa 3
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4 Temmuz 2014
10. Diğer Aktiviteler:
a) Bilimsel Dergi ve Konferans Yayın Hakemlikleri:
Science Citation Index’de taranan dergilerde ve bu indekslerde taranmayan dergilerde
birçok makale, çok sayıda uluslararası ve ulusal konferans bildirisi hakem olarak
değerlendirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
IEEE Transactions on Control Systems Technology
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part C: Applications
and Reviews
IEEE Transactions on Automatic Control
IEEE Transactions on Robotics
Aerospace Science and Technology Journal
International Journal of Control, Automation and Systems
b) Diğer Hakemlikler ve Jürilikler:
•
•
•
•
TÜBĐTAK TEYDEB proje değerlendirme hakemlikleri.
TÜBĐTAK Proje Değerlendirme Paneli Üyeliği.
ĐTÜRO 2009 Robotik Yarışması Jüri Üyeliği
FLL First Lego Ligi Türkiye Robotik Turnuvaları Đstanbul, Mart 2008, Jüri Üyesi
c) Diğer Görevler:
•
•
•
•
•
•
2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems Uluslararası
Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi (Denver, CO, USA)
2013 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi (TOK 2013), Ulusal Program
kurulu üyesi
6-8 Aralık 2011 tarihinde Almanya’da düzenlenen 2011 International Conference on
Intelligent Robotics and Applications (ICIRA 2011) Program Komitesi üyesi
2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium Uluslararası Konferansta (Đstanbul,
Haziran 13-15 2007) Organizasyon komite üyesi (Konferans Kayıt Başkanı)
ĐTÜ Disiplinlerarası Mekatronik Yüksek Lisans Programı yürütme kurulu üyesi
(2007-2009)
ĐTÜ Makine Fakültesi Kalite Güvence Kurulu üyeliği
d) Bilimsel ve Bilimsel Olmayan Kuruluşlara Üyelikler :
•
•
Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) ve IEEE Robotics and
Automation grubu üyeliği.
PENN, CMU ve ODTÜ Mezunlar Dernekleri üyeliği
11. Projeler:
•
•
(Yürütücü) Đstanbul Teknik Üniversitesi BAP biriminden “Kanat çırparak uçan bir
mikro hava aracının tasarımı ve kontrolü” isimli yüksek lisans tezleri destekleme
projesi devam etmektedir.
(Yürütücü) Đstanbul Teknik Üniversitesi BAP biriminden “Mikro hava araçlarının
bilinmeyen ortamlarda görüntü temelli kontrolü” isimli proje tamamlanmıştır. (Proje
süresi: 02.11.2010 – 29.01.2013).
Sayfa 4
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
•
•
•
•
•
4 Temmuz 2014
(Araştırıcı) SANTEZ Projesi "Otomatik Dingil Đndirme Sistemi", Proje
tamamlanmıştır.
(ĐTÜ Danışmanı) 14 ve 15 Mayıs 2011 tarihlerinde Hollanda’da yapılan, Araçlararası
iletişim yarışında (Grand Cooperative Driving Challenge - GCDC), ĐTÜ öğrenci
Projesi danışmanlığı yapılmıştır. Bu yarışmada, Đstanbul Teknik Üniversitesi, Okan
Üniversitesi, Arel Üniversitesinden katılan öğrenciler ve öğretim üyelerinden oluşan
Mekar Takımı genel klasmanda yedinci olmuştur.
(Yürütücü) Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBĐTAK) Ulusal Genç
Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programınca desteklenen “Đnsansız Hava Araçlarının
Görsel Kontrolü ve Görsel Verinin Yönlendirme Uygulamalarında Kullanılması”
isimli proje tamamlanmıştır. (Proje süresi: 1 Şubat 2008 - 1 Şubat 2010).
(Yürütücü) Đstanbul Teknik Üniversitesi ve Arçelik A.Ş. arasında imzalanan
Endüstride uygulama destekli tez programı uyarınca “Çamaşır Makinesinde Yük
Algılama Sensörü Uygulamaları” isimli proje tamamlanmıştır. (19 Kasım 2007 - 30
Haziran 2010).
Temmuz 2014 itibarıyla değerlendirmede olan iki proje önerisi mevcuttur.
12. Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bora Erginer (Quadrotor VTOL Aracının Modellemesi ve Kontrolü, Haziran 2007)
Başar Denizer (Real-time Simultaneous Localization and Mapping for Mobile
Robots, Haziran 2008)
Burcu Aytekin (Camera based vehicle detection and tracking, Aralık 2008)
Metin Tarhan (Quadrotor Hava Aracının Katadioptrik Đmgelerdeki Kaçış Noktaları
Kullanılarak Kontrol Edilmesi, Haziran 2009)
Ahmet Yörükoğlu (Çamaşır Makinelerinde oluşan dengesiz yükün ağırlığının, yatay
ve açısal konumunun belirlenmesi, Ocak 2010)
Zehra Ceren (Görsel Servo Kontrol Yöntemi Kullanılarak Bir Đnsansız Hava Aracının
Kontrol Edilmesi, Haziran 2010)
Onurcan Şahin (Design and Control of Visual Servomechanism System for
Automating Corneal Linking Treatment on Keratoconus Patients, Şubat 2011)
Murat Can Turan, “Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Araçsal Ağların Kullanıldığı Adaptif
Seyir Kontrol Sistemi Benzetimi”, Aralık 2011.
C. Bora Yiğit, “Mikro hava araçlarının görüntü ile kontrol edilmesi”, Haziran 2012
Taylan Keleş, “Mekanik süspansiyonlu yol kamyonlarından otomatik dingil indirme
sistemi”, Eylül 2013.
Osman Uğur Acar, “Mekanik süspansiyonlu kamyonlarda otomatik dingil indirme
sistemi altyapısının oluşturulması”, Eylül 2013.
Fatih Şenkul, yüksek lisans tez çalışmaları devam ediyor.
Bulut Kırca, yüksek lisans tez çalışmaları devam ediyor.
Abdurrahman Đşbitirici, yüksek lisans tez çalışmaları devam ediyor.
Sayfa 5
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4 Temmuz 2014
Bitirme Tasarım Proje Danışmanlığı:
1. Cansu Özgünlü, Uğur Erken (Title: Design of the automation system of the final
sorting station of side panel cutting unit at an home appliance factory, June 2012).
2. Bilal Taş, Anıl Demirci (Title: Design and manufacturing of a small sized Unmanned
Aerial Vehicle, June 2011).
3. Ömer Şahin Taş, Koray Sevindi (Title: Design of the automatic gas and brake
systems of the GCDC race car, June 2011).
13. Yayınlar:
Doktora Tezi:
•
Erdinç Altuğ, “Vision Based Control of Unmanned Aerial Vehicles with Applications to
an Autonomous Four Rotor Helicopter, Quadrotor”, Ph.D. Thesis, Department of
Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, U.S.A.,
December 2003.
Uluslararası Kitap Bölümü:
1. Erdinç Altuğ, James P. Ostrowski and Camillo J. Taylor, ‘Vision Based Control of Model
Helicopters”, Mobile Robots, Moving Intelligence, Advanced Robotic Systems
International and pro literature Verlag, ISBN 3-86611-284-X, December 2006.
2. Metin Tarhan, Erdinç Altuğ, “A Catadioptric and Pan-Tilt-Zoom Camera Pair Object
Tracking System for UAVs”, at the book Unmanned Aerial Vehicles, Kimon P.
Valavanis (Editor), Springer; 1st Edition, pp. 119-134, ISBN: 978-94-007-1109-9,
February 2011, (Bu kitap Journal of Intelligent and Robotic Systems dergisinin Volume
61, sayı 1-4’ün derlenmiş kitap versiyonudur).
3. Zehra Ceren, Erdinç Altuğ, “Image Based and Hybrid Visual Servo Control of an
Unmanned Aerial Vehicle”, at the book “Recent Developments in Unmanned Aircraft
Systems”, Kimon P. Valavanis (Editor), Springer; ISBN-13: 978-9400730328, March 21,
2012. (Bu kitap Journal of Intelligent and Robotic Systems dergisinin Volume 65, sayı 14’ün derlenmiş kitap versiyonudur).
Uluslararası Makaleler:
1. Onurcan Şahin, Erdinç Altuğ, ”Design and control of a visual servomechanism for
automating corneal cross linking treatment on keratoconus patients”, Turkish Journal of
Electricl Engineering & Computer Sciences dergisine kabul edilmiştir, 2014.
2. Ahmet Yörükoğlu, Erdinç Altuğ, “Estimation of Unbalanced Loads in Washing
Machines using Fuzzy Neural Networks”,IEEE/ASME Transactions on Mechatronics,
Volume: 18, Issue: 3, pp. 1182 – 1190, DOI: 10.1109/TMECH.2012.2199510, June
2013.
3. L. Güvenç, Đ. M. C. Uygan, K. Kahraman, R. Karaahmetoğlu, Đ. Altay, M. Şentürk, M. T.
Emirler, A. E. H. Karcı, B. A. Güvenç, E. Altuğ, M. C. Turan, Ö. Ş. Taş, E. Bozkurt, Ü.
Özgüner, K. Redmill, A. Kurt, B. Efendioğlu, “Cooperative Adaptive Cruise Control
Implementation of Team Mekar at the Grand Cooperative Driving Challenge”, IEEE
Sayfa 6
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4 Temmuz 2014
Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 13, No. 3, pp. 1062 –
1074, September 2012.
Bora Erginer, Erdinç Altuğ, “Design and Implementation of a Hybrid Fuzzy Logic
Controller for a Quadrotor VTOL Vehicle”, International Journal of Control,
Automation, and Systems, Vol 10, No 1, pp. 1-10, 2012.
Zehra Ceren, Erdinç Altuğ, “Image Based and Hybrid Visual Servo Control of an
Unmanned Aerial Vehicle”, Journal of Intelligent & Robotic Systems, Volume 65, Issue
1, Page 325-344, DOI: 10.1007/s10846-011-9582-4, 2012.
Metin Tarhan, Erdinç Altuğ, “EKF Based Attitude Estimation and Stabilization of a
Quadrotor UAV Using Vanishing Points in Catadioptric Images”, Journal of Intelligent &
Robotic Systems, Volume 62, Numbers 3-4, 587-607, DOI: 10.1007/s10846-010-9459-y,
2011.
Metin Tarhan, Erdinç Altuğ, “A Catadioptric and Pan-Tilt-Zoom Camera Pair Object
Tracking System for UAVs”, Journal of Intelligent & Robotic Systems, Volume 61,
Numbers 1-4, 119-134, DOI: 10.1007/s10846-010-9504-x, January 2011.
Burcu Aytekin, Erkin Dincmen, Bilin Aksun Guvenc, Erdinc Altug, Levent
Guvenc, Serhan Danis, Tankut Acarman, Volkan Sezer, Oncu Ararat, Sinan Oncu,
“Framework for Development of Driver Adaptive Warning and Assistance Systems that
will be Triggered by a Driver Inattention Monitor” International Journal of Vehicle
Design 2010, Vol 52, No:1/2/3/4, pp. 20-37.
Erdinç Altuğ, James Ostrowski ve Camillo J. Taylor, Control of a Quadrotor Helicopter
Using Dual Camera Visual Feedback, The International Journal of Robotics Research,
Vol. 24, No. 5, 329-341, 2005.
Uluslararası Bildiriler:
1. Fatih Şenkul, Erdinç Altuğ, “Adaptive Control of a Tilt – Roll Rotor Quadrotor UAV ”,
International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS'14), Florida USA, 2730 May 2014.
2. O. U. Acar, T. Keleş, Z. Koç, Ş. Güner, M. Duruş, E. Altuğ, L. Güvenç, “Development of
Automatic Lift Axle System for Trucks with Mechanical Suspensions”, accepted for
presentation in the IFAC Workshop on Advances in Control and Automation Theory
for Transportation Applications (ACATTA 2013).
3. Fatih Şenkul, Erdinç Altuğ, “Modeling and Control of a Novel Tilt – Roll Rotor
Quadrotor UAV”, has been accepted for publication in the proceedings of the 2013
International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS'13).
4. Bora Yiğit, Erdinç Altuğ, “Visual attitude stabilization of a unmanned helicopter in
unknown environments with an embedded single-board computer”, IEEE International
Symposium on Robotic and Sensors Environments (ROSE), pp. 49 – 54, 16-18 Nov.
2012.
5. M.C. Turan, A.E. Hartavi, and E. Altuğ, “Development of a Rule Based Upper Level
Control Algorithm for a Co-operative Vehicle in Automated Highway System”, IEEE
International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES’12), pp. 454-459,
Đstanbul, Turkey, July 24-27, 2012.
Sayfa 7
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4 Temmuz 2014
6. Burcu Aytekin, Erdinç Altuğ, “Increasing Driving Safety with a Multiple Vehicle
Detection and Tracking System using Ongoing Vehicle Shadow Information”, Systems
Man and Cybernetics (SMC), 2010 IEEE International Conference on (1062-922X) (9781-4244-6586-6).
7. Zehra Ceren, Erdinç Altuğ, “Vision-based Servo Control of a Quadrotor Air Vehicle”,
IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and
Automation (CIRA2009), DCC, Daejeon, Korea, December 15 - 18, 2009.
8. Başar Denizer, Erdinç Altuğ, “Design of a Cheap Tracked Mobile Robot for Map
Building Tasks”, IEEE IECON 2009 the 35th Annual Conference of the IEEE Industrial
Electronics Society, Porto, Portugal, pp. 2219-2224, 3-5 November 2009.
9. Metin Tarhan, Erdinç Altuğ, “Control of a Quadrotor Air Vehicle by Vanishing Points in
Catadioptric Images”, IEEE ISOT 2009 International Symposium on Optomechatronic
Technologies Istanbul, Turkey, 21-23 September 2009.
10. Ahmet Yörükoğlu, Erdinç Altuğ, “Determining the Mass and Angular Position of the
Unbalanced Load in Horizontal Washing Machines”, 2009 IEEE/ASME International
Conference on Advanced Intelligent Mechatronics Suntec Convention and Exhibition
Center, Singapore, pp. 118-123, July 14-17, 2009.
11. Bora Erginer, Erdinç Altuğ, “Modeling and PD Control of a Quadrotor VTOL Vehicle”,
IEEE Intelligent Vehicle Symposium, Istanbul, June 2007.
12. Sertac Karaman, Mirac Aksugur, Taskin Baltaci, Murat Bronz, Can Kurtulus, Gokhan
Inalhan, Erdinc Altug, Levent Guvenc, “Aricopter : Aerobotic Platform for Advances in
Flight, Vision Controls and Distributed Autonomy,” IEEE Intelligent Vehicle
Symposium, 2007.
13. Erdinç Altuğ, Control of a Tethered Aerial Platform for Acquiring Aerial Images, IEEE
International Conference on Mechatronics September 2004, Aachen, Germany.
14. Erdinç Altuğ ve Camillo J. Taylor, Vision-based Pose Estimation and Control of a Model
Helicopter, IEEE International Conference on Mechatronics June 2004, Istanbul.
15. Erdinç Altuğ, James P. Ostrowski, Control of a Quadrotor Helicopter using Visual
Feedback, Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Robotics and
Automation, Washington, D.C., May 2002, pp. 72-77.
16. Erdinç Altuğ, James P. Ostrowski, Camillo Taylor, Quadrotor Control using Dual Visual
Feedback, Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics and
Automation, Taipei, Taiwan, September 2003, pp. 4294-4299.
Ulusal Bildiriler:
1. Taylan Keleş, O. U. Acar, A. O. Öztürk, Z. Koç, M. Duruş, E. Altuğ, L. Güvenç,
“Kamyonlarda Otomatik Dingil Đndirme Sistemi Algoritması ve Simülatörü
Geliştirilmesi”, 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON), 4-5 Haziran 2012.
2. Ahu Ece Hartavi Karcı, Đ. M. C. Uygan, M. C. Turan, R. Karaahmetoğlu, M. Şentürk, Ö.
Ş. Taş, K. Kahraman, L. Güvenç, B. A. Güvenç, Ü. Özgüner, E. Altuğ, B. Efendioğlu,
“Kooperatif Araç Tasarım ve Kontrol Esasları”, 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi
(OTEKON), 4-5 Haziran 2012.
Sayfa 8
Doçent Doktor Erdinç Altuğ’un Özgeçmişi
4 Temmuz 2014
3. Burcu Aytekin, Erdinç Altuğ, “Bilgisayarlı Görü Yöntemi ile Araç Belirleme ve Takibi”,
TOK'09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Toplantısı, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Đstanbul, Ekim 2009.
4. Zehra Ceren, Erdinç Altuğ, “Bilgisayarlı Quadrotor Hava Aracının Görüntü Tabanlı
Servo Kontrolü”, TOK'09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Toplantısı, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Đstanbul, Ekim 2009.
5. Başar Denizer, Erdinç Altuğ, “Harita Çıkarma Uygulamaları için Paletli bir Robot
Tasarımı”, TOK'08 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Toplantısı, Đstanbul, Kasım
2008.
6. Zehra Ceren, Erdinç Altuğ, “Uçan robotlarda Kamera ile Poz Tahmin
Edilmesi”, TOK'08 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Toplantısı, Đstanbul, Kasım
2008.
7. Serhan Daniş, Burcu Aytekin, Erkin Dinçmen, Volkan Sezer, Öncü Ararat, Sinan Öncü,
Bilin Aksun Güvenç, Tankut Acarman, Erdinç Altuğ and Levent Güvenç, “Framework
For Development Of Driver Adaptive Warning and Assistance Systems That will be
Triggered by a Driver Inattention Monitor”, OTEKON’08, 4th Automotive Technologies
Congress, June 01-04, 2008, Bursa.
8. Bora Erginer, Erdinç Altuğ, “Dört Rotorlu Bir Helikopterin Bulanık Kontrolü”, TOK'07,
Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Toplantısı, Eylül 2007, Đstanbul.
9. Erdinç Altuğ, James Ostrowski and Vijay Kumar, “Design and Control of a Quadrotor
Helicopter”, University of Pennsylvania PENN Graduate Research Symposium, 2002.
Teknik Rapor:
1. Erdinç Altuğ, Vijay Kumar, Interpolation Methods on 3D Rigid Body Motions, CIS
Technical Report MS-CIS-03-29, 2003.
Sayfa 9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content