close

Enter

Log in using OpenID

OpenWay®

embedDownload
OpenWay®
Akıllı Ölçüm, Akıllı Şebeke, Tek Ağ
Bugünün ve Yarının Şebekesi
Günümüzün akıllı ölçüm ve akıllı şebeke uygulamaları, kişileri, kendi enerji tüketimleri ile birleştiren
bir teknoloji platformu sunmalıdır. Bu platform, işletmelerin kilit zorluklarını çözmeli, sürdürülebilir
ve enerji verimliliği yüksek bir geleceği desteklemelidir.
Akıllı Şebeke; standartlar ile oluşturulmuş, güvenilir, emniyetli,
yeni cihaz ve uygulamaların, maliyete ve zaman alıcı entegrasyon
çalışmalarına ihtiyaç duyulmayacak şekilde kolaylıkla
eklenebileceği bir işlevsellikle çalışmalıdır.
Akıllı Şebeke, işletmelerin özel gereksinimlerini karşılayabilecek
çoklu haberleşme seçenekleri sunarak esnek olmalıdır. Ayrıca
değişen ve yenilenen işletme ihtiyaçlarına göre akıllı ölçümden
akıllı şebekeye doğru gelişme yeteneğine sahip olmalıdır.
Akıllı Şebeke, sayaç veri yönetimi, analiz yazılımı, servisler ve
üçüncül cihaz ve uygulamalar ile son derece entegre bir şekilde
sorunsuzca birleştirilebilmelidir.
İşte bugün ve yarın için iletişim ağı ve akıllı şebeke, işte OpenWay!
Geleceğe Yönelik Esnek Yapı
Itron’un OpenWay ağı, evrensel ağ teknolojileri lideri Cisco
ile ortak geliştirilmiş, IP tabanlı çoklu haberleşme seçenekleri
sunar ve ileri düzey IPv6 mimarisi özelliklerini taşır. Bu özellikler
sayesinde, birlikte çalıştırılabilir, güvenli bir ağ üzerine kurulu,
tak-çalıştır kabiliyetine sahip ve birçok akıllı şebeke uygulamasını
destekleyen Açık Bir Yol (OpenWay) sağlanmaktadır.
Itron OpenWay ağı, RF örgüsü, hücresel ağ ve PLC kullanarak
işletmeler ile abonelerini birbirine bağlamaktadır. Bölgesel
ihtiyaçları, protokolleri ve standartları karşılamaktadır.
OpenWay ağı, Itron’un birleştirilmiş veri toplama ve yönetme
platformu altında yönetilmektedir. Haberleşme metodundan
bağımsız olarak, ölçüm ve tahsilat iş sürecini düzene sokmaktadır,
diğer şebeke ve tüketim uygulamalarına okunabilir veri
oluşturmaktadır.
Itron, çoklu uygulamaları tek bir platform üzerinde
destekleyebilmek için, Cisco’nun ağ yönetimini, QoS
kabiliyetlerini ve standart tabanlı ağ güvenlik modelini
bünyesinde barındırmaktadır. Bu özellikler, düşük maliyet,
dağıtım kolaylığı, düşük teknik risk ve akıllı şebeke teknolojileri
partnerlerinin gelişen sistemlerine erişim sağlamaktadır.
OpenWay iletişim ağı, Itron’un Analytics yazılımı ve diğer cihazlar
ve uygulamalar ile; sayaç veri toplama, şebeke işlemleri, varlıkların
görüntülenmesi ve kontrol edilebilmesi gibi bir çok özellik
sağlamaktadır. İşletmelere, enerji üreticilerine ve tüketicilerine,
geniş çapta akıllı şebeke uygulamaları sunmaktadır. Itron ayrıca
yönetim servis portfolyosu sayesinde dağıtımı basitleştirmek ve
işletme maliyetlerini optimize etmek için sınırsız genişlik sunar.
KRİTİK İŞLETME ZORLUKLARINA KARŞI KESİN ÇÖZÜM
Kanıtlanmış Ölçek
15 milyon adetten daha fazla sayaç ve iletişim cihazı 5 kıtaya
dağılmış durumda kurulu ve çalışır vaziyette bulunmaktadır.
OpenWay, Güney Amerika’da faaliyet gösteren birçok öncü
firmanın tercihi olmuştur. Milyonlarca noktada başarı ile kurulmuş
OpenWay cihazları ile firmalar otomatik veri toplayabilmekte,
şebeklerinin güvenliğini ve verimliliğini artırabilmektedirler.
Bütün Bir Çözüm
Bir çok öncü işletme, sayaç veri toplama, veri yönetimi ve akıllı
ölçüm ve akıllı şebekeler için çözüm uygulamaları sağlamak
amacıyla, OpenWay çözümü ile birlikte Itron’un piyasa lideri sayaç
veri toplama aracı Enterprise Edition Meter Data Management
(IEE MDM) ve Itron Analytics’i de uygulanmaktadır. Bütün bir
çözümün sunulması, sistemler arasında çalışabilirliği kolaylaştırır,
entegrasyonu basitleştirir maliyetlerini ve zorluklarını azaltır.
Sayaçtan Nakite
Openway, kanıtlanmış başarısı ile milyonlarca sayaçtan belli
periyodlarda veya talebe bağlı veri okuyabilmesi sayesinde,
sayaç okumalarını, faturalandırma ve abone servis hizmetleri için
kullanabilecek verilere dönüştürme işlemleri için işletmelerin
kullanabileceği çok güçlü bir araçtır. Abone tercihlerini geniş
tutmak fatura döngülerini ve nakit akışını hızlandırmak için
sayaç ile kurulan çift yönlü iletişim ve sayaçta bulunan entegre
röleler, OpenWay’i ön ödemeli sistem sağlayacak kanıtlanmış
bir haberleşme ağı yapmaktadır. Müdahale ve manipülasyon
tespitleri sayesinde teknik olmayan kayıpları en aza indirmektedir.
Tüketici İşbirliği, Talep-Yanıt ve Enerji Verimliliği
OpenWay ağı, evlerdeki enerji yönetim cihazları ile haberleşme
sağlayarak, bağlantı ve veri kaynağı oluşturarak, tüketicilere ve
işletmelere, enerji tüketimlerinin azaltması ve enerji verimliliğini
artırması konusunda yardımcı olur. İhtiyaç, talep yanıt ve peak
yükleri yönetebilmek için dinamik tariflendirme veya enerji
yönetim programları olsa dahi, Openway aboneleri daha az
kullanmaya teşvik etmektedir.
Şebeke Verimliliği
OpenWay’in çok sayıda sayaç ve ölçüm noktasından neredeyse
gerçek zamanlı olarak veri toplaması ve gerilim seviyelerini
görüntülemesi, daha kesin gerilim regülasyonu yoluyla,
işletmelere sahip oldukları şebekeleri geliştirmede ve teknik
kayıpları azaltmada ayrıca koşul tabanlı bakım ve varlık
yönetimi programlarını uygulamada büyük yarar sağlamaktadır.
Openway’in birçok uygulamayı destekleyen mimarisi sayesinde,
aynı ağ altyapısı üzerinden, Volt/VAR optimizasyonu, arıza
izolasyonu, tespiti ve düzenlenmesi gibi dağıtım otomasyonu
uygulamaları kullanılabilir.
ÇÖZÜM MİMARİSİ
Uygulamalar
Tüketici
İşbirliği
EV Akıllı
Şarj
Akıllı
Ödeme
Enerji
Verimliliği
Sayaçtan
Nakite
Gelir
Güvencesi
Talep
Yanıt
Yenilenebilir
Entegrasyon
Billing/
CIS
OMS
DMS
>>
>>
>>
>>
SCADA
Trafo Yük Yönetimi
Güç Kalitesi (Gerilim/Kesinti)
Enerji Saptırma Tespiti
Enerji Verimliliği & Talep Yanıt
Itron Veri Toplama ve Yönetme
Itron
OpenWay
Güvenlik
Toplama Motoru
Yönetimi
WAN
Cisco
Bağlı
Grid
Router
Itron’un Akıllı Şebeke Çözümü
Dağıtım
Otomasyonu
Itron Analytics
İşletme Sistemleri ve Geri Ofis Uygulamaları
DRMS/
DLC
Kesinti
Yönetimi
OpenWay Ağı
MDM
Alt İstasyon
Openway hem güneş enerjisi varlıklarını izlemede ve hem de
yönetiminde kullanılabilir, bunun yanı sıra şebeke stabilizasyon
uygulamalarını destekler. Openway, dağıtım sisteminde elektrikli
araçların dahil edilmesinin yerel etkilerini azaltmak için kontrol
yetenekleri içerir, elektrikli araçlar için tam AMI entegrasyonlu
akıllı şarj çözümü saglar.
Büyük Verileri İşleme
Güvenilirlik ve Kesinti Yönetimi
Openway’in güçlü ağ algılama kapasitesi ve düşük gecikmeli ağ
performansı, işletmelerin dağıtım şebekelerini daha güvenli ve
verimli olarak kullanabilmelerine fayda sağlayacak olan, güçlü
yeni bir veri akışı ve genişletilmiş şebeke bilgisi sağlar. Openway
Sayaçları kesinti durumunda pozitif bilgi sinyali sağlar ve güç
onarımı tamamlandıktan sonra onarım doğrulaması yapar,
işletmelere kısa sürede kesinti tespitini yapmalarında ve boyutunu
anlamalarında yardımcı olur, onarım süresini hızlandırır ve bu
süreçte abonelere bilgi aktarır.
Güncel ve uygun veriler akıllı şebekenin esasını oluşturmaktadır
ve akıllı şebeke tarafından oluşturulan verilerin fazlalığı ve
çeşitliliği, veri yönetim araçlarının yeniden gözden geçirilmesini
gerektirir. Büyük veriler gerçek ve ölçülebilir değerler oluşturur.
Openway Ağı, Itron IEE MDM - endüstri için öncü sayaç veri
yönetim çözümü- ile tam bir uyum halinde çalışarak akıllı
şebekeden gelen büyük hacimli verileri yönetebilmektedir.
Analiz uygulamalarıyla sunulan Itron Analytics, kesinti ve gerilim
verilerini analiz ederek güvenilirlik problemlerini belirler, trafo
yüklerini görüntüler ve kaçak kullanım için daha kesin veriler
ortaya koyar.
Evrensel Çözüm Ortağı
İşletmelerin iş süreçleri karışık ve günden güne gelişmektedir.
Akıllı şebekelerin gelişimi, derin endüstri uzmanlığının ve
kapsamlı çözümlerin altını çizmektedir. Bu gün elektrik şebekesi
tartışmaları çok daha geniş kapsamlıdır. Sadece kendine ait
parçaları değil, tüm enerji dağıtım sistemini ve iş modelini ele
almalıdır. Itron’un akıllı şebeke çözümü gerçek, ölçülebilir faydalar
sağlar. Büyük ve küçük sayısız işletmede başarılı uygulamalarımız,
Temiz Enerji Entegrasyonu
akıllı şebeke çözümlerimiz güvenilirliğini doğrulamaktadır. Tek
Çoklu uygulama mimarisi ve sağlam görüntüleme becerileri ile
kaynak sağlayıcı olarak uçtan uca çözümlerimizle, risklerinizi
OpenWay, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye dahil olmasını
düşürereki zamanınızı ve kaynaklarınızı korumaktayız.
kolaylaştırır.
Kaynaklarını daha iyi kullanan bir dunya oluşturmamıza yardım etmek uzere bize katılmak icin buradan başlayınız: www.itron.tr
Daha fazla bilgi icin, bolgenizdeki satış temsilcisi veya bayi ile irtibata gecin:
MANAS ENERJI YÖNETIMI SANAYI VE TICARET A.Ş.
A.S.O. 1. Organize Sanayi Bolgesi
Baburşah caddesi No:7
06935 Sincan – Ankara
Tel: Faks: +90 312 267 05 03
+90 312 267 05 09
CORPORATE HEADQUARTERS
2111 N Molter Road
Liberty Lake, WA 99019
USA
Tel: 1.800.635.5461
Faks: 1.509.891.3355
Itron, pazarlama materyallerinin iceriklerini mumkun olduğunca guncel ve doğru sağlamaya calışmakla birlikte,Itron ,bu materyallerin doğruluk, tamlık ve yeterliliği hakkında, İddiada bulunmaz,soz veya
garanti vermez,ve ozellikle bu materyallerde olabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanacak yukumluğu acıkca reddeder.Bu pazarlama materyallerinin İceriklerine ilişkin olarak, ucuncu taraf haklarını ihlal
etmeme garantileri ile sınırlı olmamak uzere,unvan, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk acısından, herhangi bir zımni, acık yada nizami garanti vermez.c Telif hakları 2014, Itron. Tum hakları saklıdır.
EL-120.0-TR-04.14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content