close

Enter

Log in using OpenID

22.01.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Y Ö N ET İ M K U R U L K A R A R I
Toplantı Tarihi
: 22/01/2014
Toplantı No
: 2014/3
Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr.Osman YILDIZ
Başkanlığında saat 11.00’de toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan, 6353 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63.
maddesinden faydalanacak öğrencilerin kayıtlarını 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde yaptırmalarına, intibak
komisyonlarının belirlemiş oldukları dersleri almalarına ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
S.N
ADI SOYADI
1
Hakan PALAŞOĞLU
2
Mesut ÖZSEVEN
NUMARASI
020708021
040712041
BÖLÜMÜ
İnşaat Teknolojisi
Radyo ve Televizyon
2-Yüksekokulumuz Elektronik Teknolojisi bölümü Elektrik programı 100703051numaralı
Gürkan BARAN’ın (Asenkron ve Senkron Makinaları )ve Elektrik Programı 020703021
numaralı öğrencisi Mehmet BAYAT’ın (Tesisata Giriş) dersi, dersin öğretim elamanı
tarafından devamsız olarak işaretlenmiştir.Sehven yapılan bu hatanın düzeltilmesine ve
gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3- Yüksekokulumuz Makine ve Metal Teknolojileri bölümü Makine Programı 020701018
numaralı öğrencisi Bülent YÜKSEKKÖK ve Yüksekokulumuz Makine ve Metal
Teknolojileri bölümü Makine Programı 701009120 numaralı öğrencisi Ramazan ÜNER’in
vermiş oldukları dilekçeler incelenmiş olup Öğrenci otomasyonunda görülemeyen sınav
notlarının dersin hocasından geldiği şekliyle kabulune ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
PROGRAMI
DERSİN
ADI
Bülent
YÜKSEKKÖK
Makine Programı
Bil.Des.Çiz
Ara Sınav / 30
(Otuz)
Öğr.Gör.İshak
GENÇYILMAZ
Ramazan ÜNER
Makine Programı
Tek.Res.
Ara Sınav / 40
(Kırk)
Öğr.Gör.İshak
GENÇYILMAZ
NUMARASI
ADI SOYADI
020701018
701009120
SINAV NOTU
Öğretim Elemanı
4- 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında müfredat değişikliği sebebiyle kaldırılmış
ve dönemleri değişmiş olan dersler dahil tek ders sınavına girecek öğrencilerin tek ders
sınavlarının aşağıda belirtildiği gün ve saatte yapılmasına, ek derse girmeye hak kazananlar
için ek sınavlar akademik takvimde belirtildiği süre içerisinde yapılmasına oy birliğiyle karar
verildi.
Sınavın
adı
Tek ders
Sınav tarihi
Sınav saati
Sınava en son başvuru tarihi
31 Ocak 2014
14:00
29 Ocak 2014
5- Mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan 130702016 nolu İklimlendirme ve
Soğutma programı öğrencisi Ekrem DOĞRUÖZ’ün 27/11/2013 tarih 35 sayılı yönetim
kurulunda kayıt dondurma talebi kabul edilmiş olup;yine öğrencinin kendi isteğiyle kayıt
dondurma talebinin iptaline ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik
Takvimde belirtilen süre içerisinde yaptırmalarına, ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
6-Farabi Programıyla Yüksekokulumuza gelen aşağıda adı, soyadı, numarası, programı ve
ders adı belirtilen öğrencilerin öğrenci işleri otomasyonuna sehven girilen veya
girilemeyen sınav notlarının Öğretim Elemanlarından geldiği şekliyle kabulüne ve dersin
sınav notlarının bilgisayara girilebilmesi için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi
verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI
120705048
ADI SOYADI
Elif TOPAL
PROGRAMI
DERSİN ADI
Bilgisayar Programcılığı
Matematik
SINAV
NOTU
Ara sınav
50(elli)
Final
20(yirmi)
Bütünleme
50(elli)
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Selim
ERASLAN
7- Mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan aşağıda adı-soyadı yazılı öğrencinin
belirtilen sürede kaydının dondurulmasına oy birliğiyle karar verildi.
NUMARA
ADI SOYADI
130799003
Ömer UYGURTAŞ
PROGRAMI
Otomotiv Programı
SÜRESİ
2013-2014
Yarıyılları
Bahar – 2014-2015
Güz
8-Yüksekokulumuza gelen aşağıda adı, soyadı, numarası, programı ve ders adı belirtilen
öğrencilerin öğrenci işleri otomasyonuna sehven girilen veya girilemeyen sınav notlarının
Öğretim Elemanlarından geldiği şekliyle kabulüne ve dersin sınav notlarının bilgisayara
girilebilmesi için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar
verildi.
NUMARASI
ADI SOYADI
PROGRAMI
DERSİN ADI
SINAV
NOTU
Öğretim Elemanı
130757043
Selçuk GÜLHAN
Elektronik
Doğru Akım
Haberleşme Programı Devre Analizi
Sınava
girmedi
Kemalettin
ÇETİNER
130757047
Mert GÖKSUN
Elektronik
Doğru Akım
Haberleşme Programı Devre Analizi
Büt (40)
Kemalettin
ÇETİNER
120759023
Kontrol ve
Yusuf KORKMAZ Otomasyon
Büt (72)
Öğr.Gör.
M.Ali ERBİR
Mikro
Denetleyiciler
Esma DÜZENLİ
Bilgisayar
Programcılığı
Veri Tabanı
Büt (40)
Yrd.Doç.Dr.Aşır
ÖZBEK
120706038
Muhammet Çağrı
OKÇU
Elektrik Programı
Kumanda
Devreleri
Büt (75)
Öğr.Gör .Ali
GÖZÜAK
110709021
İhsan KÖKSAL
Kontrol ve
Otomasyon
Doğru Akım
Devreleri
Büt (85)
Öğr.Gör.M.Zeki
SAĞ
130708003
Hakkı Mete GÖK
İnşaat Teknolojisi
Teknik Resim
Büt (50 )
Öğr.Gör. Mehtap
AKGÜNGÖR
100704043
Ahmet Arda
DOĞAN
İnşaat Teknolojisi
Büt (50 )
Öğr.Gör. Mehtap
AKGÜNGÖR
Atilla
KORKUTAN
Bilgisayar
Programcılığı
Büt (85 )
Öğr.Gör Ahmet
TAŞTAN
120755022
130720004
YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINA UĞRAYINIZ LÜTFEN
Yapı Metrajı
ve Maliyeti
Web
Tasarımı
Temelleri
KARARLARI
İÇİN
ÖĞRENCİ
İŞLERİ
DAİRESİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content