close

Enter

Log in using OpenID

12.02.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Y Ö N ET İ M K U R U L K A R A R I
Toplantı Tarihi
Toplantı No
: 12/02/2014
: 2014/7
Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr.Osman YILDIZ
Başkanlığında saat 11.00’de toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Aşağıda adı-soyadı, numarası ve programı yazılı öğrencilerin vermiş olduğu dilekçeleri
incelenmiş olup, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
38/b maddesi gereğince kayıtlarının silinmesine ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI
ADI SOYADI
PROGRAMI
090751029
Beytullah ENGİN
Makine
2-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında harç yatırma zorunluluğu olmayan
öğrenciler süresi içerisinde ders kayıt yenilemesini yaptırmayan aşağıda adı-soyadı
programı ve numarası yazılı öğrencilerin ders kayıtlarını 21 Şubat 2014 tarihi mesai saati
bitimine kadar yaptırmalarına ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na bilgi
verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI
130712015
120707024
120707017
ADI SOYADI
Tuğçe CEBECİ
Muhammet Emin GÖKTEN
Okan ERTAŞ
PROGRAMI
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
3- 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında harcını zamanında yatıran öğrenciler
ancak ders kayıt yenilemesini yaptırmayan aşağıda adı-soyadı programı ve numarası yazılı
öğrencilerin ders kayıtlarını 21 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar yaptırmalarına ve
gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI
120766045
12058030
130766030
080705027
ADI SOYADI
Hakan ASLAN
Anıl Osman
YILDIRIMOĞLU
Ömer ŞAHAN
Esra KARAGÖZ
PROGRAMI
Otomotiv Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
4-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mazeretleri nedeniyle harçlarını
yatırmayan ve kayıt yenilemelerini yaptıramayan aşağıda adı-soyadı programı ve numarası
belirtilen öğrencilerin 21 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar harçlarını yasal faiziyle
birlikte yatırmalarına, ders kayıt yenilemelerine ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI
110755051
120758043
110701022
130721040
110718002
110765020
130766014
130722069
110752002
110708043
120765020
130722073
130753002
120765032
120751043
100755041
130720073
020703018
020703021
120720073
100705046
110718053
100766002
090763032
110708027
110708013
110708030
100757030
110757003
130720005
100712032
130752029
120753022
110718049
120763007
130720035
090763034
100757047
130759018
110706048
110756045
130791033
130766020
ADI SOYADI
Bedriye Tuğçe ÖZTEN
Sait Akyeloğlu
Ahmet Adil Yüksel
Hasan Önal
Gülcan BOYNUEĞRİ
Murat BEKTAŞ
Burak DEVECİ
İnan ERDOĞAN
Savaş TAŞKIRAN
Mert YIKILMAZ
İskender KAYA
Oğuzhan KIZILDAŞ
Erdenay YILDIRIM
Ebuzer YAKUT
Recep ALBAYRAK
Osman Ferdi ÖLMEZ
Hamza TÜRKAY
Mahmut OVA
Mehmet BAYAT
Zafer ŞİMŞEK
K azım DOLU
Tolga YILDIRIM
Şaban ARSLAN
Neslihan KILIÇOĞLU
Emre AKBULUT
Veli Can TOPÇU
Cüneyt ÇAKIR
Orkun AKTAŞ
Erdem KARAMADEN
Selim GÖDEK
Gizem ÇAKMAKOĞLU
Hanifi SAĞUN
Halil TUNACAN
Halil ARSLAN
Arzu ŞENOL
Sadettin EREN
Çağrı KALAN
Mehmet Tolga SEMERCİ
Kaan AKKIR
Emre Güleç
Samet Can KOCABAY
Mert DUYGU
Aydın BOZTEPE
PROGRAMI
Bilgisayar Programcılığı
İnşaat Teknolojisi
Makine
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Grafik Tasarım
Mobilya Dekorasyon
Otomotiv Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon
İklimlendirme ve Soğutma
İnşaat Teknolojisi
Mobilya Dekorasyon
Kontrol ve Otomasyon
Elektrik
Mobilya Dekorasyon
Makine
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Elektrik
Bilgisayar Programcılığı(UE)
Bilgisayar Programcılığı
Grafik Tasarım
Otomotiv Teknolojisi
El Sanatları Programı
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı(UE)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
İklimlendirme ve Soğutma
Elektrik
Grafik Tasarım
El Sanatları Programı
Bilgisayar Programcılığı(UE)
El Sanatları Programı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Makine
Otomotiv Teknolojisi
5-Yüksekokulumuza daha önce başvurarak “12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, 6353 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547
Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. Maddesinden”faydalanarak 27.06.2013 tarih ve 20 nolu
Yönetim Kurulu kararında kayıt yaptırmaya hak kazanan Elektrik Programı 030753022
numaralı öğrencisi Eyüp AKTAŞ‘ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 21 Şubat
2014 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yaptırmasına, intibak komisyonlarının belirlemiş
oldukları dersleri almalarına ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi
verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
8- 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda adı-soyadı, programı ve numarası yazılı
öğrencilerin vermiş olduğu staj muafiyet belgesi Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunda
incelenmiş olup, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 4 .maddesi
“Mesleği ile ilgili bir işyerinde en az iki aydan bu yana çalışan ve halen böyle bir iş yerinde
çalıştığını belgeleyen öğrenciler, kurulun teklifi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile
zorunlu stajlarından muaf tutulabilirler.” hükmü gereğince isimi yazılı öğrencilerin staj
muafiyetinin uygun olduğuna ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi
verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
S.N0
1.
2.
Numarası
110752002
110752054
T.C. KİMLİK NO
11668055080
ADI SOYADI
Savaş TAŞKIRAN
41020398142
PROGRAM
KABUL
/RED
İklimlendirme ve Soğutma
KABUL
İklimlendirme ve Soğutma
KABUL
Ferhat PEHLİVANLI
9-Yüksekokulumuz Bilgisayar Programı (uzaktan eğitim) 120720055 numaralı öğrencisi
Asiye DURALI’nın dilekçesi danışmanınca incelenmiş olup daha önce Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi’nde almış olduğu Türk Dili-2 dersi intibakı yapılırken sehven
girilememiştir. Öğrencinin başarılı olduğu dersten muaf olmasına ve gereği için Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10- Mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan aşağıda adı-soyadı yazılı
öğrencinin belirtilen sürede kaydının dondurulmasına oy birliğiyle karar verildi.
NUMARA
ADI SOYADI
PROGRAMI
SÜRESİ
120712016
Ferhat KOÇUM
Radyo ve Televizyon
Programcılığı
2013-2014 Bahar Yarıyılı
YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARLARI İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA UĞRAYINIZ LÜTFEN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
447 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content