close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Akademik yılı Yaz Okulu Bütünleme Sınav Takvimi

embedDownload
2013-2014 Summer School Retake Exam Schedule/ 2013-2014 Akademik yılı Yaz Okulu Bütünleme Sınav
Takvimi
Course Code and Name / Ders
Kodu/Adı
Instructor NameSurname /Öğretim
Üyesi Adı-Soyadı
Monday/Pazartesi
08.09.2014
Tuesday /Salı
09.09.2014
Çarşamba/Wednesday
10.09.2014
İPEK EKER
11:00-13:30[D_204]
-
-
BORA BÜYÜKTÜRK
13:30-16:00[D_204]
-
-
İPEK EKER
08:30-11:00[D_204]
-
-
TUĞÇE BALLI
-
11:00-13:30[A301]
-
KAAN POLATOĞLU
-
13:30-16:00[A301]
-
KAAN POLATOĞLU
-
08:30-11:00[A301]
-
HÜSEYİN GÖKHAN AKAY
11:00-13:30[A301]
-
-
AYŞE AYLİN BAYAR
08:30-11:00[A301]
-
-
DUYGU DENİZ
-
11:00-13:30[A302]
-
DUYGU CAN
-
11:00-13:30[A303]
-
EROL ÜLKER
-
-
13:30-16:00[A301]
TUBA DEMİRCİ
13:30-16:00[A301]
-
-
LAW 111:Constitutional Law I/ Anayasa Hukuku I
NİHAN YANCI ÖZALP
08:30-11:00[A303]
-
-
LAW 112:Constitutional Law II/ Anayasa Hukuku II
NİHAN YANCI ÖZALP
11:00-13:30[A304]
-
-
LAW 121:Civil Law I/ Medeni Hukuk I
LAW 223:Law of Obligations General Provisions I/
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
ŞÜKRAN ŞIPKA
11:00-13:30 [A306]
-
-
UMUT YENİOCAK
08:30-11:00[A304]
-
-
UMUT YENİOCAK
13:30-16:00[A305]
-
-
CE 100: Computing Skills / Bilgisayar Becerileri
CE 102:Computer Programming II/ Bilgisayar
Programlama II
CE 110:Computing Skills/ Bilgisayar Becerileri
CE 213:Data Structures and Algorithms/ Veri Yapıları
ve Algoritmalar
CHEM 121:General Chemistry I/ Genel Kimya I
CHEM 122:General Chemistry II/ Genel Kimya II
ECON 101:Principles of Microeconomics/
Mikroiktisadın Temel İlkeleri
ECON 102:Principles of Macroeconomics/
Makroiktisadın Temel İlkeleri
ENG 102:Communication Skills and Academic Report
Writing II/ İletişim Becerileri ve Akademik Rapor
Yazma II
ENG 202:Communication Skills and Academic Report
Writing IV/ İletişim Becerileri ve Akademik Rapor
Yazma IV
HIST 102:History of Turkish Republic II/ Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi II
HIST 110:History of Civilization/ Uygarlık Tarihi
LAW 224:Law of Obligations General Provisions II/
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
LAW 243:Criminal Law General Provisions I/ Ceza
Hukuku Genel Hükümler I
LAW 244:Criminal Law General Provisions II/ Ceza
Hukuku Genel Hükümler II
MAN 211:Statistics for Social Sciences I/ Sosyal
Bilimler için İstatistik I
MAN 221:Financial Accounting/ Finansal Muhasebe
MATH 101:Mathematics for Social Sciences/Sosyal
Bilimler için Matematik I
MATH 142:Linear Algebra/ Doğrusal Cebir
MATH 152:Calculus II/ Diferansiyel ve ıntegral
Matematik II
MED 102:Anatomy/ Anatomi
PHYS 101:Physics I/ Fizik I
POLS 101:Introduction to Political Science/ Siyaset
Bilimine Giriş
PSY 101:Introduction to Psychology I/ Psikolojiye
Giriş I
SOC 101:Introduction to Sociology I/ Sosyolojiye
Giriş I
HASAN SINAR
11:00-13:30[A303]
-
-
HASAN SINAR
-
11:00-13:30[A306]
-
MUSTAFA NEDİM SUALP
11:00-13:30[A305]
-
-
ÖZCAN CEYLAN
13:30-16:00[A304]
-
-
SİBEL ŞAHİN
13:30-16:00[A302]
-
-
HAKKI ORAL ÖZHAN
-
13:30-16:00[A303]
-
SİBEL ŞAHİN
-
11:00-13:30[A305]
-
AHMET USTA
AYKUT ERKAL
-
-
08:30-11:00[A301]
11:00-13:30[A302]
TOLGA DEMİRYOL
13:30-16:00[A303]
-
-
MUNIARAJAN RAMAKRISHNAN
-
13:30-16:00[A305]
-
NUR BANU KAVAKLI BİRDAL
-
-
11:00-13:30[A303]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content