close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Detayları ve Seminere İlişkin Ayrıntılı

embedDownload
 SÖZLEŞME HAZIRLAMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ
07-08 Şubat 2015 ANKARA Programın amacı:
Aşağıda ayrıntısı yer alan seminer programı, yeni Borçlar Kanunu, yeni Ticaret
Kanunu ve yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki değişiklikler ve
yenilikler ışığında, özellikle şirketlerin hak kayıplarını ve ekonomik zararlarını
önleyici nitelikte bir temel bilgi ve beceri aktarımını hedeflemektedir.
Sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesine ilişkin teknik bilgilerin, atölye
çalışması yöntemiyle, sözleşmelerde kullanılan hüküm örnekleri, örnek dava
dosyaları, bilirkişi raporları ve Yargıtay kararlarıyla desteklenerek, power point
sunum eşliğinde aktarılması amaçlanmaktadır.
Kimler katılabilir:



Avukatlar
Şirket/Kurum Yöneticileri
İşi gereği sözleşme
hazırlamak ve/veya
incelemekle görevli her tür
personel
Kazanımlar:
Bu seminerin katılımcıları,
sözleşmenin müzakere
aşamasından başlamak üzere,
sözleşmenin ifası ve sona
erdirilmesi uygulamalarında dikkat
edilmesi gereken noktaları görme
imkânı bulacaklardır.
Seminerde, sözleşme metninin hazırlanması veya hazır bir sözleşmenin incelenmesi
sırasında izlenecek yöntem ve dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık
sağlanmaktadır.
1
SEMİNER PROGRAMI:
Sözleşme Hazırlarken ve İncelerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Sözleşmede Taraflar Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Tanımlar Başlığı Altında Yazılanlar Ne İşe Yarar?
Sözleşmenin Konusu Nasıl Belirtilmeli?
Tarafların Borçları Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Faiz Oranı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Ait Olacak?
Ceza Koşulu (Cezai Şart) Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Sözleşmede Sonradan Yapılacak Değişiklikler
Mücbir Sebep (Force Majeure) Kuralı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar?
Delil Anlaşması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bildirimler ve Tebligat Adresi Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Sorumsuzluk Anlaşmaları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Yetkili Mahkeme Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Sözleşmede Alacağın Devri (Temliki) Nasıl Formüle Edilmeli?
Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Kural Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Sözleşmenin Dili Konusunda Uyulması Gereken Kural Nedir?
Sözleşmenin Teminatı Sağlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Kira Sözleşmesi, Standart Sözleşmeler ve Tedarik Sözleşmelerine İlişkin
Yeni Kurallar
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Önemli Yenilikler
Genel İşlem Koşulları (Tip Sözleşmeler) ile İlgili Yeni Kurallar
Yeni Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi
Teminat Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar
Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesi
Teminat Mektubu ve Garanti Sözleşmesi
Ticari İşletme Rehn
2
Program Süresi
: 2 tam gün
Eğitim Saatleri
: 09.30 – 17.00 arası
Program Ücreti
: 600 TL + KDV (648 TL)
0-3 Yıl Kıdemli Avukat 480 TL + KDV (518.40 TL)
Ödeme
Eğitimin Yapılacağı Yer
Bilgi ve kayıt için
: İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
DENİZBANK KURUMSAL
TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05
: Ankara Barosu Eğitim Merkezi KIZILAY/ANKARA
: [email protected] ;
[email protected]
0212 373 59 00/7005 - 0532 4641314
Yrd. Doç. Dr. UMUT YENİOCAK
2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul
Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü’ndeki yüksek
lisans öğrenimini, 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı.
Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Paylaşımı) konulu doktora tezi çalışmasıyla, 2013 yılında hukuk doktoru unvanını
kazandı.
2011 yılında başladığı Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'ndeki görevine hâlen
devam etmektedir. 2009 yılından bu yana, İstanbul Barosu Staj Eğitim
Merkezi’nde, Borçlar Hukuku Bölümü Öğretim Görevlisi ve stajyer avukatların
çalışmalarını değerlendiren kurulda jüri üyesi olarak görev yapmaktadır.
Bilirkişilik ve danışmanlık yapan Dr. Yeniocak hâlen, İstanbul Üniversitesi Tedarik
Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nda ve İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermektedir.
Yayımlanan kitapları:
 Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi – (2. Baskı) 2015
 Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK - TTK HMK) - (Ed.) 2014
 Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi - (2. Baskı) 2014
 Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler - (2.
Baskı) 2013
 Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009
twitter.com/UmutYeniocak
linkedin.com/Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak
facebook.com/Umut Yeniocak
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content