close

Enter

Log in using OpenID

(657 4/B) MÜBAŞİR Nihai Başarı Listesi 17.03.2015

embedDownload
D U Y U R U
T.C.
SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/01/2015 tarih ve 32992892/797/2547 sayılı sınav ilan
yazıları ile Başkanlığımıza bağlı merkez ve mülhakat adliyelerinde çalıştırılmak üzere 3 adet sözleşmeli (657 4/B)
mübaşir alımı için sınav izni verilmiş, 26/01/2015-06/02/2015 tarihleri arasında başvurular alınmış, merkezi sınavda
alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday
uygulama sınavına çağrılmak üzere başvuruda bulunan aday tespiti yapılmış, buna göre oluşturulan aday tespit listesi
17/02/2015 tarihinde yayınlanmış, listede BAŞARILI olan 30 adayın 16 Mart 2015 Pazartesi günü yapılan Sözlü
Sınavı sonucuna göre oluşturulan Nihai Başarı Listesi aşağıda ilan edilmiştir.
1-) Nihai Başarı Listesinde karşılarında ASİL yazan adaylar ile YEDEK adayların, aşağıda belirtilen atamaya esas
evraklarını tamamlayarak 23 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Silivri Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat getirmeleri,
2-) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca; Kanuni bir mazereti
olmaksızın süresinde istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atama işlemlerinin yapılmayacağı,
3-) Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu,
TEBLİĞ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 17.03.2015
Atama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler
1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
2- KPSS-2014 sınav sonuç belgesi ( aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği),
3-Askerlik durum belgesi (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge)
4- 1 adet Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
5- 1 adet Adli sicil ve arşiv kaydı, (Adliyelerden alınacak)
6- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,
7- ( 6x9) ebadında bir adet vesikalık fotoğraf,
8- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,(indirme linki ilanın sonundadır.)
9- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan, ,(indirme linki ilanın
sonundadır.)
10- Eşinin iş durumu bildirir beyan, ,(indirme linki ilanın sonundadır.)
11- Mal Bildirim Formu, ,(indirme linki ilanın sonundadır.)
-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
-Eşinin iş durumu bildirir beyan,
-Mal Bildirim Formu,
T.C.
SİL İVR İ ADL İ YARGI İLK DERECE MAHKEMES İ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLI ĞI
MEMUR SINAV ATAMA VE NAK İL YÖNETMEL İĞİN İN 15. MADDES İNE GÖRE YAZILI VE SÖZLÜ SINAV
PUANLARININ AR İTMET İK ORTALAMASINA GÖRE DÜZENLENEN
NİHA İ BAŞARI L İSTES İ
Sınav Yapılan Birim : 1029776 Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sınav No-Sınav Adı : 5345
SÖZLEŞMEL İ MÜBA ŞİR
SIRA ADAY
NO
NO
SOYADI
ADI
Ö ĞREN İM
DURUMU
MERKEZİ
SINAV
NOTU
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
AR İTMET İK
ORT.
SONUÇ
1
29
HACI
MUSTAFA
GÜDÜK
LİSE
82,02837
95
88,514
ASİ L
2
28
ENGİN
BAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,77225
90
83,386
ASİ L
3
48
ALİ
ÇELEBİ
LİSE
74,71783
92
83,358
ASİ L
4
21
SELİM
KORAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,04565
82
82,022
1. YEDEK
5
39
BEKTAŞ
GÜNEY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,70904
83
79,354
2. YEDEK
6
16
FIRAT
GÜLTEKİN
LİSE
77,63344
80
78,816
3. YEDEK
7
25
ALİCAN
DİNÇOĞLU
LİSE
81,20147
55
BASARISIZ
8
27
KEMAL
CAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,76827
55
BASARISIZ
9
3
ABDULLAH
BULUT
LİSE
78,24792
65
BASARISIZ
10
31
AYDIN
LİSE
79,32011
60
BASARISIZ
11
32
ÇAĞLAR
LİSE
80,1394
50
BASARISIZ
12
35
GÜLŞAH
ŞENCAN
KARATAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,80913
65
BASARISIZ
13
36
YUNUS
ZEKİOĞLU
LİSE
77,55759
55
BASARISIZ
14
37
FATİH
KUŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,74631
60
BASARISIZ
HALİL
İBRAHİM
CEMALETTİ
N
15
38
NURTEN
İŞÇİMEN
ADALET MESLEK
EĞİTİM EĞİTİMİ
(AÖF)
79,78187
55
BASARISIZ
16
40
FATİH
ATAMIŞ
LİSE
74,76081
60
BASARISIZ
17
41
ÖZLEM
ÇOK
LİSE
77,10494
60
BASARISIZ
18
43
SEVTAP
BEKİL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,27295
55
BASARISIZ
19
47
MAHSUM
ALTUN
LİSE
78,19735
60
BASARISIZ
20
23
ZAFER
AYAZ
LİSE
84,22836
50
BASARISIZ
21
22
DURMUŞ
MAZI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,13864
50
BASARISIZ
22
20
KÜBRA
DEVECİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,88828
45
BASARISIZ
23
2
AYŞE
TAVUKCUOĞL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
U
76,89935
65
BASARISIZ
24
9
ERMAN
GÜLER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,1206
50
BASARISIZ
25
10
ÜLKÜ
KÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,39644
60
BASARISIZ
26
14
MEHMET
BOZKURT
LİSE
74,88472
55
BASARISIZ
27
5
MURAT
GÖGCE
LİSE
78,58424
60
BASARISIZ
28
7
EMİNE
AVCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,32129
60
BASARISIZ
29
8
TUBA
ÇOLAK
ADALET MESLEK
EĞİTİM EĞİTİMİ
(AÖF)
75,36821
55
BASARISIZ
30
45
MEHMET
CAN
LİSE
78,90539
KATILMADI
KAYITLARA UYGUNDUR. 17.03.2015
SINAV KOMİSYONU
BAŞKAN
ABDULLAH ÖZER
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI
ÜYE
LÜTFİ DURSUN
CUMHURİYET BAŞSAVCISI
ÜYE
CENĞİZ ARDAK
HAKİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content