close

Enter

Log in using OpenID

EEŞİKTAŞTAN GEcER - Beşiktaş Belediyesi

embedDownload
GRUNDFOS TALİMATLARI
LC 220
Montaj ve kullanım kılavuzu
Türkçe (TR)
Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu
1. Bu dokümanda kullanılan semboller
İngilizce orijinal metnin çevirisi.
İÇINDEKILER
Uyarı
Sayfa
Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde,
kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.
1.
Bu dokümanda kullanılan semboller
2
2.
Teslimat kapsamı
2
3.
Nakliye ve saklama
2
İkaz
Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde,
arıza ya da ekipmanların hasarı ile sonuçlanabilir.
4.
4.1
4.2
4.3
Ürün açıklaması
Tasarım
Kontrol elemanları ve gösterge ışıkları
Seviye sensörü
3
3
4
4
Not
Notlar veya talimatlar işi kolaylaştırır ve güvenilir
operasyonu temin eder.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Kurulum
Konum
Mekanik kurulum
Elektrik bağlantısı
Seviye sensörünü bağlama
Ayar
Kablo şemaları
4
4
5
5
7
8
8
6.
Başlatma
9
7. Bakım ve servis
7.1 Elektrik bakımı
7.2 Seviye sensörünün basınç borusunu temizleme
9
9
9
8.
Arıza bulma
10
9.
Teknik bilgiler
11
10. Hurdaya çıkarma
11
Uyarı
Montajdan önce, montaj ve kullanım kılavuzunu
okuyunuz. Montaj ve işletimin ayrıca yerel
düzenlemelere ve daha önce yapılıp onaylanmış
olan belirli uygulamalara da uyumlu olması
gerekir.
Uyarı
Bu ürünü kullananabilmek için ürün hakkında
bilgili ve deneyimli olmak gereklidir.
Fiziksel, duyusal veya algısal yetenekleri az olan
kişiler güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından ürün anlatılmadığı veya bir gözetmen
altında olmadan bu ürünü kullanmamalıdır.
Çocuklar bu ürünle oynamamalı ve
kullanmamalıdırlar.
Not
2
LC 220 kontrolör bir Multilift veya Unolift
sistemin parçası olduğundan dolayı, LC 220 için
ayrı bir AT uygunluk beyanı bulunmamaktadır.
Lütfen atık su transfer istasyonunun kurulum ve
kullanım talimatlarındaki uygunluk beyanına
bakınız.
Uyarı
Patlamaya karşı korumalı pompalarda bu
talimatlara uyulmalıdır. Standart pompalar için bu
talimatlara uyulması önerilir.
2. Teslimat kapsamı
Grundfos LC 220 kontrolörler, Multilift MSS veya Unolift gibi atık
su transfer istasyonlarıyla birlikte sipariş edilebilir. Kontrolör, ana
şebeke kablosu ve soket ile birlikte teslim edilir.
Atık su transfer istasyonu ile birlikte, aşağıdakileri kapsayan bir
aksesuar çantası da verilmektedir:
•
1 x kurulum ve çalıştırma talimatları.
3. Nakliye ve saklama
Ürün uzun süre depoda saklanacaksa, LCC 220 kontrolörü neme
ve ısıya karşı korunmalıdır.
4. Ürün açıklaması
Grundfos LC 220 kontrolörler, Multilift MSS veya Unolift gibi atık
su transfer istasyonlarının kontrolü için tasarlanmıştır.
Piezo dirençli seviye sensörü tarafından ölçülen sıvı seviyesine
göre seviye kontrolörü pompayı açıp kapatır. Başlama seviyesine
ulaşıldığında pompa çalışmaya başlar; sıvı seviyesi durma
seviyesine indiğinde kontrolör pompayı durdurur. Tanktaki su
seviyesi yükseldiğinde, sensör arızaları meydana geldiğinde vb.
durumlarda alarm verilir.
Örnek
LC 220
.1
.230
.1
.8
LC 220 = kontrolör tipi
1 = bir pompa kontrolörü
Voltaj [V]
1 = tek fazlı
3 = üç fazlı
Bir adet pompanın maksimum çalışma akımı [A]
Etiket, LC 220 kontrolörü
Gerçek kontrolör tipi, voltaj değişkeni vb. kontrolör panelinin yan
tarafında bulunan etiket üzerindeki tip anahtarında belirtilmiştir.
5
TM05 1276 2511
6
LC 220 seviye kontrolörü
LC 220 kontrolörü aşağıdaki işlevlere sahiptir:
•
piezo dirençli seviye sensöründen gelen daimi sinyale göre bir
pompanın açma/kapatma kontrolü
•
pompa ve salmastrayı korumak için (son çalışmanın 24 saat
ardından) iki saniye otomatik test çalışması
•
şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda sesli uyarıcı için
yedek batarya (Batarya ve batarya konektörü aksesuar olarak
mevcuttur)
•
otomatik alarm resetlemesinin seçimi (DIP şalteriyle)
•
iki giriş seviyesinden birinin seçilmesi (DIP şalteriyle)
•
çalışma göstergesi:
•
3
Type LC 220.1.400.3.4
P.c. 1226
Prod. No. 98167897 V01
Serial No. 8888
UN 3x 380-415V~ 50/60Hz V Contact max 250V
P max 3W IPump max 4A
IContact max 2A
IFuse max 16A Ic < 10 kA IP55 T Amb.: 0 to 40 C
G 1,8kg
4
Şekil 1
2
7
Made in Germany
8
Şekil 2
Konu
m
1
Tip tanımlaması
2
Ürün numarası
3
Versiyon numarası
4
Nominal voltaj
5
Güç tüketimi
6
Maksimum yedek sigorta
7
Ağırlık
8
Maksimum pompa giriş akımı
9
Üretim yılı ve haftası
– servis/bakım göstergesi.
10
Seri numarası
alarm göstergesi:
11
İletkendeki maksimum voltaj
– sıvı seviyesi çok yüksek (yüksek seviye alarmı)
12
İletkendeki maksimum akım
– harici seviye alarmı
– çalışma süresini izleme.
LC 220 kontrolöründe genel alarm için bir adet alarm sinyal çıkışı
ve iki sinyal girişi vardır. Bir giriş, piezo dirençli seviye sensörüne
paralel çalışan ek şamandıralı şalterin bağlanması içindir.
Diğer çıkış, atık su transfer istasyonları genellikle binanın en
alçak noktası olan bodrumdaki bir pite kurulduğu için, atık su
transfer istasyonu dışında su taşkını tespitine yönelik kontrolörün
optik ve akustik alarmlarını tetiklemek için bir sinyal girişidir.
Yer altı suyunun içeri akması veya su borusunun patlaması gibi
durumlarda kontrolör alarm verecektir. Pitteki sıvı seviyesi yüksek
seviye alarmı veren seviyenin üzerine çıkarsa, ilgili alarm LED'i
yanar ve harici bir şamandıra şalteri kontrolöre bu tür bir durum
belirtirse, dahili sesli ikaz cihazı aktif duruma geçer.
11
12
Açıklama
– pompa çalışıyor
– sensör arızası
10
LC 220 etiketi örneği
– güç açık
– yanlış faz sırasının tespiti veya eksik faz (sadece üç fazlı
pompalarda)
9
TM05 1351 2611
1
4.1 Tasarım
LC 220 seviye kontrolöründe, çalışma koşullarını ve arıza
durumunu belirten gösterge ışıklı kontrol paneli ve röleler gibi
gerekli parçalar mevcuttur. Ayrıca, toplama tankındaki basınç
borusu vasıtasıyla doğrudan aktif konuma getirilen bir seviye
girişi bulunmaktadır. Son olarak kontrolör tasarımında güç
kaynağı, pompaya bağlantı ve genel alarma ait alarm sinyal çıkışı
için terminaller vardır.
Ön kapak çeyrek dönüşlü kilitleri olan dört adet bağlama
somunuyla kapatılır. Soldaki kilitler uzatılır ve menteşelerle panel
altına bağlanır.
Güç kesintisi durumunda bir sesli alarmı etkinleştirmek için bir
batarya (aksesuar) takılabilir.
Güç kesintisi durumunda, bir harici güç kaynağı vasıtasıyla alarm
sinyalini bir kontrol odasına iletmek için potansiyelsiz değiştirme
kontağı olan ortak alarm çıkışı kullanılabilir.
3
Türkçe (TR)
Tip anahtarı, LC 220 kontrolörü
4.3 Seviye sensörü
Aşağıdaki tabloda çeşitli kontrol elemanlarının ve gösterge
ışıklarının işlevleri hakkında açıklamalar bulunmaktadır:
Kontrolöre yerleştirilen piezo dirençli basınç sensörü bir hortum
vasıtasıyla tank içindeki basınç borusuna bağlıdır. Bu basınç
borusu, tankın içine uzanır. Yükselen sıvı seviyesi, basınç borusu
ve hortum içindeki havayı sıkıştırır ve piezo dirençli sensör
değişen basıncı bir analog sinyale dönüştürür. Kontrolör, pompayı
çalıştırmak ve durdurmak ve yüksek su seviyesi alarmını
belirtmek için analog sinyali kullanır. Basınç borusu, bir kapak
altında sabitlenmiştir ve bakım, servis ve borunun içini
temizlemek amacıyla sökülebilir.
İşlev
Açıklama
Çalıştırma
modunun
seçilmesi
Çalıştırma modu üç farklı konuma
sahip AÇIK-KAPALI-OTOMATİK
seçme anahtarı kullanılarak seçilebilir.
Bu konumlar şöyledir:
I Konumu:
Pompayı manuel olarak çalıştırır.
O Konumu:
• Pompayı manuel olarak durdurur.
• Alarm göstergelerini sıfırlar.
OTOMATİK Konumu:
Otomatik çalışma. Pompa, seviye
sensöründen gelen sinyale göre
başlar ve durur.
Güç
kaynağının
durum
göstergesi
Yeşil gösterge ışığı güç kaynağının
açık olduğu anlamına gelir.
Pompa
durumunun
göstergesi
Pompa durumunu gösteren kırmızı ve
yeşil gösterge ışıkları:
Yeşil: Pompa çalışıyor.
Kırmızı: Pompa arızası.
Yüksek
seviye
alarmı
Kırmızı gösterge ışığı yüksek su
seviyesini belirtir. Seviye sensörü
toplama tankında yaptığı ölçümde belli
bir seviye tespit ederse LED ışıkları
yanar.
Faz sırası
arızası
Yanlış faz sırasını (üç fazlı pompalar)
belirten kırmızı gösterge ışığı.
Şek. 3'teki talimatları uygulayarak faz
sırasını değiştirin.
Sensör
arızası
alarmı
Kırmızı gösterge ışığı, seviye
sensörüne yapılan bağlantıların eksik
veya yanlış olduğunu belirtir.
Harici
seviye
alarmı
Kırmızı gösterge ışığı harici seviye
şalterinde alarm veren bir durum
olduğu anlamına gelir.
Servis
zamanını
gösterme
Sarı gösterge ışığı servis zamanının
geldiğini gösterir. Bu işlev DIP
şalteriyle açık veya kapalı konuma
getirilebilir. Fabrika ayarı süresi
EN 12056-4 standardına göre bir
yıldır.
Multilift ve Unolift için farklı basınç boruları kullanıldığına lütfen
dikkat edin. Multilift atık su transfer istasyonlarında vidalı kapaklı
bir DN 100 borusu varken, Unolift takılacak bir kapağa sahip
DN 50 boru ile gelir.
TM05 0332 1011
Öğe
Şekil 4
Hortumuyla birlikte basınç borusu
5. Kurulum
Uyarı
LC 220 ile ilgili bağlantıları gerçekleştirmeden
veya pompa, pit vb. üzerinde çalışmalara
başlamadan önce güç kaynağının kapalı
olduğundan ve kazara açılmayacağından emin
olun.
Kurulum yerel düzenlemelere uygun olarak yetkili personel
tarafından yapılmalıdır.
5.1 Konum
Uyarı
LC 220'yi patlama riski bulunan tehlikeli alanlara
monte etmeyin.
LC 220, 0 °C ile +40 °C arası ortam sıcaklıklarında monte
edilebilir.
Muhafaza sınıfı: IP56.
Kontrolörü atık su transfer istasyonuna mümkün olduğunca yakın
monte edin.
LC 220, dış mekana monte edildiğinde koruyucu bir muhafazaya
veya dolaba yerleştirilmelidir. LC 220 doğrudan güneş ışığına
maruz bırakılmamalıdır.
TM05 3455 0412
Türkçe (TR)
4.2 Kontrol elemanları ve gösterge ışıkları
Şekil 3
4
Faz invertörü ile üç fazlı kontrolörün fazlarını
değiştirme
Türkçe (TR)
5.2 Mekanik kurulum
Uyarı
Delikleri delme işlemi sırasında kablolara ya da
su ve gaz borularına zarar gelmediğinden emin
olun. Montajın güvenli olmasını sağlayın.
Not
LC 220'yi ön kapağı çıkarmadan monte
edebilirsiniz.
Aşağıdakileri uygulayın:
LC 220'yi düz bir duvar yüzeyine monte edin.
•
LC 220'yi kablo girişleri aşağı gösterecek şekilde monte edin
(ilave kablo girişlerine ihtiyaç duyuluyorsa bunlar panelin alt
kısmına takılmalıdır).
•
LC 220'yi dört vida ile panelin arka kısmındaki montaj
deliklerine monte edin. Kontrolörle birlikte verilen delik
şablonunu kullanarak 6 mm boyutunda matkapla montaj
deliklerini açın. Vidaları montaj deliklerine takın ve iyice sıkın.
Plastik kapakları takın.
TM05 1405 2711
•
Şekil 5
Kontrolörün duvara monte edilmesi
5.3 Elektrik bağlantısı
Uyarı
LCD 220, söz konusu uygulamayla ilgili kural ve
standartlara uygun olarak bağlanmalıdır.
Uyarı
Kapağı açmadan önce, şebeke güç beslemesini
kapatın.
Çalışma voltajı ve frekans, kontrolörün etiketi üzerinde
bulunmaktadır. Kontrolörün kullanılacağı elektrik beslemesi için
uygun olduğundan emin olun.
Tüm kablolar/teller, kablo girişleri ve contalarıyla takılmalıdır.
Kontrolörle birlikte 1,5 m uzunluğunda bir kablo, tek fazlı
pompalar için bir Schuko priz ve üç fazlı pompalar için bir CEE
priz temin edildiğinden güç kaynağı prizi panele yakın bir konuma
yerleştirilmelidir.
Maksimum yedek sigorta, kontrolörün etiketinde belirtilmiştir.
Yerel yönetmeliklere göre gerekmesi durumunda harici bir şebeke
şalteri takın.
5
5.3.1 LC 220'nin iç düzeni
Not: 10. öğe için kablo bağlantısı:
7
7
Uçlar kablo kılıfından 20 mm'den daha fazla çıkıntı
yapıyorsa bir kablo bağı kullanın.
>20
20
82 81
TM05 1406 2711 - TM05 3719 1712
Türkçe (TR)
Şek. 6'da LC 220'nin iç düzeni görülmektedir.
Şekil 6
6
LC 220'nin iç düzeni
Terminal numaraları
1
Güç kaynağı terminalleri
PE, N, L3, L2, L1
2
Pompayı bağlamak için kullanılan terminaller
W1, V1, U1, N, PE
3
Pompayı çalıştırmak için harici seviye şalterini
bağlamada kullanılan terminaller.
230 V, NO
13, 14
4
"Ortak alarm" çıkış sinyali terminalleri
Potansiyelsiz değiştirme kontakları NO/NC, maks.
250 V / 2 A
31, 32, 33
5
Piezo dirençli basınç sensörü devre kartı (PCB)
0-5 V
Türkçe (TR)
Konum Açıklama
1. Giriş yüksekliği:
AÇIK = 250/520 mm
(Multilift MSS/Unolift)
KAPALI = 180 mm
2. Sıfırlama ayarı:
AÇIK = Otomatik
KAPALI = Manuel
6
DIP şalteri
3. Servis aralığı:
AÇIK = 1 yıl
KAPALI = Yok
4. Seviye sensörü kalibrasyonu (Nasıl
kalibrasyon yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız
dokunmayın)
ON = Güvenli (normal konum)
OFF = Sensörün ortam basınca ayar
sağlaması için kısa bir süre OFF (Kapalı)
konuma getirin.
(Servis talimatlarına bakınız.)
7
Servis konektörü (PC Tool)
6 kutuplu konektör
8
Kontrol devresi sigortası, ince telli sigorta
100 mA / 20 mm x ∅5
9
Batarya (şarjsız)
9V
10
İç şamandıralı şalter terminalleri
NO
81, 82
NO = Normalde Açık
NC = Normalde Kapalı
5.4 Seviye sensörünü bağlama
Seviye ölçümü, kontrolörde bulunan bir basınç sensörüyle
gerçekleştirilir. Basınç, tanktaki basınç borusuna bağlı saydam bir
basınç hortumu vasıtasıyla sensöre iletilir.
Basınç hortumu, hortumda yoğuşmayı önlemek amacıyla
kontrolöre doğru yükselen şekilde bağlanmalıdır.
Basınç hortumunu, tanktaki basınç borusu ile kontrol panelindeki
bağlantı elemanı arasına bağlayın. Basınç hortumu, panelde
durduğu noktaya kadar sokulmalıdır. Yaklaşık 15 mm sokun.
Aksi halde basınç kaybına neden olan kaçak oluşarak yanlış
seviye tespitine ve sistem arızasına neden olma riski doğar.
Basınç hortumunun fazla kısmı kesilmelidir. Basınç hortumu
kıvrılmamalıdır.
Güvenilir çalışma için bağlantı hava sızdırmaz olmalıdır.
7
5.6 Kablo şemaları
5.5 Ayar
Ayarları yapmak için bağlama somunu kilitlerini kullanarak panel
kapağını açın. Sol kenardaki kilitlerde menteşeler bulunmaktadır.
Not
DIP şalter ayarının değiştirilmesinden sonra
başlatma boyunca yapılandırmanın doğru bir
şekilde gerçekleştirilmesi için ayarlamaya
başlamadan önce kontrolörü en az 10 saniye
devre dışı bırakın.
1-4 şalterleri aşağıdaki gibi ayarlayın:
•
Şalter 1 (başlatma seviyesi):
Konum Açıklama
ON
Toplama tankındaki seviye 250 mm'ye (Multilift) veya
520 mm'ye (Unolift) ulaştığında pompa çalışmaya
başlar.
OFF
Toplama tankındaki seviye 180 mm'ye ulaştığında
pompa çalışmaya başlar.
Şalter 2 (otomatik alarm sıfırlama):
TM05 1402 2711
•
Konum Açıklama
ON
OFF
•
Arıza giderildikten sonra arıza göstergesi de sıfırlanır.
Böylece gösterge ışıkları kapanır ve harici alarm
cihazları ile dahili sesli ikaz cihazın alarmları pasif
konuma geçer.
Şekil 8
Tek fazlı pompa için bağlantı şeması
Şekil 9
Üç fazlı pompalar için bağlantı şeması
Seçme anahtarı "0" konumuna getirilerek alarm sinyali
manuel olarak sıfırlanmalıdır.
Şalter 3 (servis aralığı):
Konum Açıklama
ON
Bakım zamanının geldiğini hatırlatan işlev aktif
konuma geçer. Bakım zamanı geldiğinde sarı
gösterge ışığı yanar. Bakım aralığı 1 yıldır (sabit
değer).
OFF
İşlev devre dışı bırakıldı.
•
Şalter 4 (sensör kalibrasyonu):
ON
Daima bu konumda olmalıdır (ön ayar).
OFF
Sadece servis kullanımı içindir.
TM05 1403 2711
Konum Açıklama
250mm/520mm
180mm
Şekil 7
8
DIP şalteri
TM05 9360 3713
Türkçe (TR)
LC 220'de 4 kontaklı bir DIP şalteri mevcuttur. Bkz. şek. 7.
Uyarı
LC 220 ile ilgili bağlantıları gerçekleştirmeden
veya pompa, pit vb. üzerinde çalışmalara
başlamadan önce güç kaynağının kapalı
olduğundan ve kazara açılmayacağından emin
olun.
Başlatma işleminden önce bağlantı ve DIP şalteri ayarı
5.3 Elektrik bağlantısı ve 5.5 Ayar bölümlerinde anlatılanlara göre
yapılmalıdır.
Başlatma yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır.
Aşağıdakileri uygulayın:
1. Tüm bağlantıları kontrol edin.
7.2 Seviye sensörünün basınç borusunu temizleme
Türkçe (TR)
6. Başlatma
1. AÇIK-KAPALI-OTOMATİK seçme anahtarını KAPALI ( )
konuma getirin. Bkz. bölüm 4.2 Kontrol elemanları ve
gösterge ışıkları.
2. Multilift: Saat yönü tersine çevirerek vidalı kapağı gevşetin.
Unolift: Basınç borusu bir vidalı kapakla sabitlenmemiştir
ancak doğrudan kaldırılarak çıkarılabilir.
3. Basınç borusunu, toplama tankından dikkatli bir şekilde
kaldırın.
Hortumdan çekerek kaldırmayın.
4. Basınç borusu üzerinde ve içinde ve vidalı kapak altındaki
yoğuşturma tuzağında kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
Bkz. bölüm 4. Ürün açıklaması.
3. Gücü açın.
5. Tortuları kazıyarak yok edin. Gerekirse hortumu kontrolörden
sökün, boruyu ve hortumu düşük basınçlı temiz suyla
durulayın.
4. AÇIK-KAPALI-OTOMATİK seçme anahtarını otomatik moda
getirin.
6. Vidalı kapağı tanka vidalayarak basınç borusunu geri takın.
Hortumu kontrolöre tekrar bağlayın.
5. Atık su transfer istasyonu akışına bağlanan sıhhi cihazı
etkinleştirin ve tankta başlatma seviyesine kadar yükselen su
seviyesini izleyin. Başlatma ve durdurmaları en az iki kez
kontrol edin.
7. Atık su transfer istasyonunda test çalıştırması yaparak
sensörü kontrol edin.
2. Basma ve giriş hatlarındaki izolasyon vanalarını açın.
7. Bakım ve servis
Uyarı
Sağlığa zararlı olabilecek sıvıların transferinde
kullanılan atık su transfer istasyonlarına bakım
ve servis işlemi yapmadan önce atık su istasyonu
temiz suyla tamamen yıkanmalı ve basma borusu
boşaltılmalıdır. Söktükten sonra parçaları suda
durulayın. İzolasyon vanalarının kapatıldığından
emin olun. Çalışma yerel düzenlemelere uygun
olarak yapılmalıdır.
Uyarı
LC 220 ile ilgili bağlantıları gerçekleştirmeden
veya atık su transfer istasyonu üzerinde
çalışmalara başlamadan önce güç kaynağının
kapalı olduğundan ve kazara açılmayacağından
emin olun.
Bakım işlemleri sadece yetkili personel tarafından
gerçekleştirilmelidir ve elektrik-mekanik bakımı da kapsamalıdır.
Sisteminin tutarlı işletim güvenliğini sağlamak için Grundfos ile bir
bakım sözleşmesi yapılmasını öneririz.
7.1 Elektrik bakımı
•
LC 220 panelinin ön kapağı ile kablo girişlerindeki contaları
kontrol edin.
•
Kablo bağlantılarını kontrol edin.
•
Kontrolör işlevlerini kontrol edin.
•
Basınç borusunu kontrol edip temizleyin. Bkz. bölüm
7.2 Seviye sensörünün basınç borusunu temizleme.
•
LC 220 bodrumda özellikle nemli bir ortama monte edilirse,
olası korozyonu belirlemek amacıyla PCB'deki terminallerin
kontrol edilmesi tavsiye edilir. Tipik kurulumlarda, kontaklar
yıllarca çalışır ve herhangi bir kontrol gerektirmez.
•
Yıllık servis zamanı geldiğinde sisteminizde takılıysa 9 V
bataryasını değiştirin.
Not
Yukarıdaki liste tam değildir. LC 220 kapsamlı ve
sık bakım gerektiren ortamlara monte edilebilir.
7.1.1 Seviye sensörünün kontrolü
Basınç hortumu ile kontrolör bağlantı elemanı arasında kaçak
olup olmadığını kontrol edin. Basınç hortumu durduğu noktaya
kadar sokulmalıdır (yaklaşık 15 mm).
Sensör fabrikada kalibre edilmiştir ve yeniden kalibrasyon
gerektirmez.
9
Türkçe (TR)
8. Arıza bulma
Uyarı
Sağlığa zararlı olabilecek sıvıların transferinde kullanılan atık su transfer istasyonlarına bakım ve servis işlemi
yapmadan önce atık su istasyonu temiz suyla tamamen yıkanmalı ve basma borusu boşaltılmalıdır. Söktükten sonra
parçaları suda durulayın. İzolasyon vanalarının kapatıldığından emin olun. Çalışma yerel düzenlemelere uygun
olarak yapılmalıdır.
LC 220 ile ilgili bağlantıları gerçekleştirmeden veya atık su transfer istasyonu üzerinde çalışmalara başlamadan önce
güç kaynağının kapalı olduğundan ve kazara açılmayacağından emin olun.
Arıza
Nedeni
Çözüm
1. Pompa çalışmıyor.
a) Voltaj yoktur.
Yedek batarya olmadan:
Gösterge ışıklarının hiçbiri yanmıyor.
Yedek batarya ile:
Bkz. bölüm 4. Ürün açıklaması.
Gücü açın.
b) AÇIK-KAPALI-OTOMATİK seçme anahtarı
KAPALI konumda ( ). Bkz. bölüm
4.2 Kontrol elemanları ve gösterge ışıkları.
AÇIK-KAPALI-OTOMATİK seçme anahtarını AÇIK ( )
veya OTOMATİK ( ) konumuna getirin.
2. İçeri akış olmadığında
bile pompa çok sık
başlıyor ve duruyor.
3. Pompa bazen görünür
bir neden olmadan
başlıyor.
10
c) Kontrol devresi sigortaları atmıştır.
Sebebini bulun ve sorunu giderin. Kontrol devresi
sigortalarını değiştirin.
d) Termik şalter pompayı devre dışı bıraktı.
Pompayı soğumaya bırakın. LCD 220 elle yeniden
başlatmaya ayarlanmamışsa, soğutma işleminden
sonra pompa otomatik olarak yeniden başlayacaktır
(bkz. bölüm 5.5 Ayar).
Elle yeniden başlatmaya ayarlanmışsa,
AÇIK-KAPALI-OTOMATİK seçme anahtarını kısa bir
süre için KAPALI ( ) konuma getirin.
e) Motor/besleme kablosu hasarlı.
Motor ve kabloları kontrol edip gerekenleri değiştirin.
f)
Seviye sensörü borusunu temizleyin (bkz. bölüm
7.2 Seviye sensörünün basınç borusunu temizleme) ve
tekrar başlatın. Sinyal hala yanlışsa lütfen Grundfos ile
iletişime geçin.
Seviye sensörü arızası.
g) Ana kart veya LED kartı arızalıdır.
Kontrolörü değiştirin.
h) Yeni DIP şalter ayarı düzgün çalışmıyor.
Kontrolörün güç kaynağını 1 dakikalığına kapatın ve
yeniden açın (normal prosedür). Bkz. bölüm 5.5 Ayar.
a) Seviye sensörü arızası.
Seviye sensörlerinin basınç borusunu temizleyin
(bkz. bölüm 7.2 Seviye sensörünün basınç borusunu
temizleme).
b) Seviye sensörü tıkanmıştır.
Seviye sensörlerinin basınç borusunu temizleyin
(bkz. bölüm 7.2 Seviye sensörünün basınç borusunu
temizleme).
c) Pompa iç gövdesinin boşaltma sistemi bloke
olmuş ve pompa basınç oluşturamıyor.
Pompa gövdesini kontrol edin ve pislik varsa temizleyin.
d) Sistemde aşırı köpük oluşumu.
Kullanılan deterjan miktarını azaltın.
a) Son çalışmadan 24 saat sonra deneme
çalıştırmasıdır.
Bir işlem yapmaya gerek yoktur. Bu, salmastranın
tutukluk yapmasını önlemek adına alınan bir önlemdir.
Türkçe (TR)
9. Teknik bilgiler
Kontrolör
Voltaj varyantları, nominal
voltajlar:
1 x 230 V, 3 x 400 V
LC 220'nin voltaj toleransları:
nominal voltajın
- % 15'i/+ % 10'u
LC 220'nin ana şebeke frekansı: 50 Hz
Besleme sistemi topraklama:
TN sistemleri için
Kontrolör güç tüketimi:
7W
Yedek sigorta:
Modele göre değişir.
Etikete bakınız.
Kontrol devresi sigortası:
İnce kablolu sigorta:
100 mA / 20 mm x ∅5
Ortam sıcaklığı:
Çalışma sırasında: 0 ile +40 °C arası
(doğrudan güneş ışığına
maruz bırakılmamalıdır)
Stokta: -30 - +60 °C
Muhafaza sınıfı:
IP55
LC 220 Paneli
Dış boyutlar:
Yükseklik = 195 mm
Genişlik = 250 mm
Derinlik = 110 mm
Malzeme:
ABS (akrilonitril bütadien
stiren)
Ağırlık:
Modele göre değişir.
Etikete bakınız.
Alarm çıkışları:
Maks. 250 VAC / maks. 2 A /
min. 10 mA / AC1
10. Hurdaya çıkarma
Bu ürünün ve parçalarının hurdaya çıkartılmasında aşağıdaki
kurallara dikkat edilmelidir:
1. Yerel veya özel atık toplama servisini kullanın.
2. Eğer bu mümkün değilse, en yakın Grundfos şirketi veya
servisini arayın.
11
YETKİLİ GRUNDFOS SERVİSLERİ
Türkçe (TR)
SERVİS ÜNVANI
ADRES
TEL
FAX
GSM
GRUNDFOS MERKEZ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede
Cadde No. 2. Yol 200. Sokak No. 204
KOCAELİ
0262 679 79 79
0262 679 79 05
0530 402 84 84
DAMLA POMPA
1203/4 Sokak No. 2/E
İZMİR
0232 449 02 48
0232 459 43 05
0532 277 96 44
ARI MOTOR
Tuzla Deri Sanayi Karşısı Birmes
Sanayi Sitesi A-3. Blok No. 8
İSTANBUL
0216 394 21 67
0216 394 23 39
0533 523 80 56
CİHAN TEKNİK
Cemal Bey No. 7/B
İSTANBUL
0216 383 97 20
0216 383 49 98
0532 220 89 13
SER GROUP MEKANİK
Nuripaşa Mah. 62/1. Sokak No. 12/C
İSTANBUL
0212 679 57 13
0212 415 61 98
0532 740 18 02
DETAY MÜHENDİSLİK
Zafer Mah. Yeni. Sanayi Sitesi 03/A. Blok No. 10
TEKİRDAĞ
0282 673 51 33
0282 673 51 35
0532 371 15 06
MURAT SU POMPALARI
İvogsan 22. Cadde No. 675. Sokak No. 28
Hasemek Sanayi Sitesi
Yenimahalle / ANKARA
0312 394 28 50
0312 394 28 70
0532 275 24 67
POMSER POMPA
Akdeniz Sanayi Sitesi 5009. Sokak No. 138
ANTALYA
0242 221 35 10
0242 221 35 30
0533 777 52 72
ALTEMAK
Des Sanayi Sitesi 113. Sokak C 04. Blok No. 5
Yukarı Dudullu / İSTANBUL
0216 466 94 45
0216 415 27 94
0542 216 34 00
İLKE MÜHENDİSLİK
Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi 2. Blok No. 29
İSTANBUL
0212 549 03 33
0212 243 06 94
ÖZYÜREK ELEKTRİK
Bahçe Mah. 126. Cadde No. 5/D
MERSİN
0324 233 58 91
0324 233 58 91
0533 300 07 99
DETAY MÜHENDİSLİK
Prof. Muammer Aksoy
Cadde Tanerler Apt. No. 25
İSKENDERUN
0326 614 68 56
0326 614 68 57
0533 761 73 50
ESER BOBİNAJ
Karatay Otoparçacılar Sitesi Koza
Sokak No. 10
KONYA
0332 237 29 10
0332 237 29 11
0542 254 59 67
ÇAĞRI ELEKTRİK
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde No. 3/A
KAYSERİ
0352 320 19 64
0352 330 37 36
0532 326 23 25
FLAŞ ELEKTİRİK
19 Mayıs Sanayi Sitesi
Adnan Kahveci Bulvarı Krom Cadde 96
Sokak No. 27
SAMSUN
0362 266 58 13
0362 266 45 97
0537 345 68 60
TEKNİK BOBİNAJ
Demirtaşpaşa Mah. Gül. Sokak No. 31/1
BURSA
0224 221 60 05
0224 221 60 05
0533 419 90 51
DİZAYN TEKNOLOJİ
Değirmiçem Mah. Göğüş
Cadde Kıvanç Apt. Altı No. 42
GAZİANTEP
0342 339 42 55
0342 339 42 57
0532 739 87 79
FURKAN BOBİNAJ
Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar
Cadde No. 5/B
ŞANLIURFA
0414 313 63 71
0414 313 34 05
0542 827 69 05
ARDA POMPA
Ostim Mahallesi 37. Sokak No. 5/1
Yenimahalle / ANKARA
0312 385 88 93
0312 385 89 04
0533 204 53 87
ANKARALI ELK.
Cumhuriyet Caddesi No. 41
ADIYAMAN
0416 214 38 76
0416 214 38 76
0533 526 86 70
ÜÇLER MAKİNA
Y. Sanayi Sitesi 18. Çarşı No. 14
KAHRAMANMARAŞ
0344 236 50 44
0344 236 50 45
0533 746 05 57
AKTİF BOBİNAJ
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cadde No. 8. Sokak No. 3
MALATYA
0422 336 92 08
0422 336 57 88
0535 517 44 17
ATLAS TEKNİK
Reşatbey Mah. 12. Sokak Özkaynak Apt
ADANA
0322 453 83 23
0322 453 75 55
0533 485 93 02
HYDROTECH LLC
Çobanzade 45/A
BAKÜ (AZERBAYCAN)
BARIŞ BOBİNAJ
Ziya Çakalp. Cadde No. 13/A
MAGOSA (K.K.T.C.)
0392 366 95 55
THERM ARSENAL
Tsereteli Ave. 101, 0119
TBİLİSİ (GEORGIA)
995 32 35 62 01
Değişime tabidir.
12
994 12 370 65 10 994 12 370 12 19 994 50 245 19 72
0533 866 76 82
995 32 35 62 01
1
246
110
TM05 8750 2613
196
11. Dimensional drawings
13
Ekler
Ekler
Uygunluk bildirgesi
Uygunluk bildirgesi
GB: EC declaration of conformity
BG: EC декларация за съответствие
The LC 220 controller is part of a Multilift or Unolift system. For EC
declaration of conformity, please see installation and operating instructions
for the relevant system.
Контролерът LC 220 е част от системата Multilift или Unolift.
За декларацията за съответствие на EC моля, вижте инструкциите за
монтаж и експлоатация за съответната система.
CZ: ES prohlášení o shodě
DK: EF-overensstemmelseserklæring
Řídicí jednotka LC 220 je součástí systému Multilift nebo Unolift.
Seznamte se s prohlášením o shodě ES uvedeným v montážním
a provozním návodu příslušného systému.
LC 220-styringen er en del af enten et Multilift- eller et Unolift-anlæg.
EF-overensstemmelseserklæringen fremgår af monterings- og
driftsinstruktionen for det relevante anlæg.
DE: EG-Konformitätserklärung
EE: EL vastavusdeklaratsioon
Die Steuerung LC 220 ist Teil einer Multilift- oder Unolift-Anlage.
Die EG-Konformitätserklärung finden Sie in der Montage- und
Betriebsanleitung der entsprechenden Anlage.
LC 220 juhtplokk on osa Multilift või Unolift süsteemist. Palun vaadake EÜ
vastavusdeklaratsiooni vastava seadme paigaldus- ja kasutusjuhendist.
GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
ES: Declaración CE de conformidad
Ο ελεγκτής LC 220 αποτελεί τμήμα ενός συστήματος Multilift ή Unolift. Για τη
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
και λειτουργίας του σχετικού συστήματος.
El controlador LC 220 forma parte de un sistema Multilift o Unolift.
Encontrará la declaración de conformidad de la CE en las instrucciones de
instalación y funcionamiento del sistema correspondiente.
FR: Déclaration de conformité CE
HR: EZ izjava o usklađenosti
Le coffret de commande LC 220 fait partie d'un système Multilift ou Unolift.
Pour consulter la déclaration de conformité, se reporter à la notice
d'installation et de fonctionnement du système concerné.
Regulator LC220 dio je sustava Multilift ili Unolift. Za EC izjavu o sukladnosti,
molimo pogledajte upute za ugradnju i rad za odgovarajući sustav.
IT: Dichiarazione di conformità CE
KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме
Il regolatore LC 220 fa parte di un sistema Multilift o Unolift. Per la
dichiarazione di conformità CE, consultare le istruzioni di installazione e
funzionamento del relativo sistema.
LC 220 контроллері - Multilift немесе Unolift жүйесінің бөлігі. Тиісті жүйеге
арналған орнату жəне пайдалану нұсқаулықтарынан ЕО сəйкестік
туралы декларациясын қараңыз.
LV: EK atbilstības deklarācija
LT: EB atitikties deklaracija
LC 220 regulators ietilpst MULTILIFT vai UNOLIFT sistēmā. Paziņojumu par
atbilstību prasībām skatīt attiecīgās sistēmas uzstādīšanas un
ekspluatācijas instrukcijā.
LC 220 valdiklis yra "Multilift" arba "Unolift" sistemos dalis. EC atitikties
deklaracija pateikta atitinkamos sistemos įrengimo ir naudojimo instrukcijoje.
HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Az LC 220 vezérlő egy Multilift vagy egy Unolift rendszer része. Az EU
megfelelőségi nyilatkozatot lásd a vonatkozó rendszer telepítési és
üzemeltetési utasításában.
De LC 220 regelaar maakt onderdeel uit van een Multilift of Unolift systeem.
Voor de EG-overeenkomstigheidsverklaring raadpleegt u de installatie- en
bedrijfsinstructies voor het relevante systeem.
UA: Декларація відповідності ЄС
PL: Deklaracja zgodności WE
Контролер LC 220 входить до складу системи Multilift або Unolift.
Декларація з відповідності нормам ЄС входить до складу інструкції з
монтажу та експлуатації відповідної системи.
Sterownik LC 220 stanowi część systemu Multilift lub Unolift.
Patrz: deklaracja zgodności WE w instrukcji montażu i eksploatacji
odpowiedniego systemu.
PT: Declaração de conformidade CE
RU: Декларация о соответствии ЕС
O controlador LC 220 faz parte de um sistema Multilift ou Unolift. Consulte a
declaração de conformidade CE nas instruções de instalação e funcionamento do respectivo sistema.
Шкаф управления LC 220 является частью установок Multilift или Unolift.
Декларация о соответствии ЕС включена в состав руководства по
монтажу и эксплуатации насосной установки.
RO: Declaraţie de conformitate CE
SK: Prehlásenie o konformite ES
Controlerul LC 220 face parte dintr-un sistem Multilift sau Unolift.
Pentru declarația de conformitate CE, consultați instrucţiunile de instalare şi
exploatare pentru sistemul relevant.
Riadiaca jednotka LC 220 je súčasťou sústavy Multilift alebo Unolift.
Vyhlásenie o súlade si, prosím, pozrite v montážnom a prevádzkovom
návode pre príslušnú sústavu.
SI: ES izjava o skladnosti
RS: EC deklaracija o usaglašenosti
Krmilnik LC 220 je del sistema Multilift ali Unilift. Izjavo o skladnosti ES si
oglejte v navodilih za montažo in obratovanje ustreznega sistema.
Regulator LC 220 je deo Multilift ili Unolift sistema. Za EC deklaraciju o
usklađenosti molimo pogledajte uputstvo za instalaciju i rad odgovarajućeg
sistema.
FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SE: EG-försäkran om överensstämmelse
LC 220 -säädin on osa Multilift- tai Unolift-järjestelmää.
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa käytettävän
järjestelmän asennus- ja käyttöohjeista.
Styrenheten LC 220 är en del av ett Multilift- eller Unolift-system.
EG-försäkran om överensstämmelse finns i monterings- och
driftsinstruktionen för tilllämpligt system.
TR: EC uygunluk bildirgesi
CN: EC 产品合格声明书
LC 220 kontrolörü, bir Multilift veya Unolift sisteminin bir parçasıdır.
AT uygunluk beyanı için lütfen ilgili sistemin kurulum ve kullanım
talimatlarına bakınız.
LC 220 控制器是 Multilift 或 Unolift 系统的一部分。 关于 EC 合规性声明,请
参阅相关系统的安装和操作说明书。
14
Finland
Lithuania
Spain
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465
Australia
France
Malaysia
Sweden
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155
Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30
Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301
Belarus
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: [email protected]
Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: [email protected]
Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015
Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: [email protected]
Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33
Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com
Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299
Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: [email protected]
www.grundfos.com/DK
Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691
Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: [email protected]
Service in Deutschland:
e-mail: [email protected]
Mexico
HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: [email protected]ge.de
Netherlands
Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273
Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664
Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111
India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800
Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901
Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830
Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619
Korea
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: [email protected]
New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250
Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50
Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90
Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: [email protected]
Russia
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41,
стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail [email protected]
Serbia
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com
Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725
Slovenia
Latvia
South Africa
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: [email protected]
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: [email protected]
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115
Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878
Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998
Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: [email protected]
Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: [email protected]
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136
United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500
Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in
Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292
Addresses Revised 11.03.2014
Grundfos şirketleri
Argentina
ECM: 1115363
www.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
98503252 0214
© Copyright Grundfos Holding A/S
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
91
File Size
1 613 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content