close

Enter

Log in using OpenID

ARImetec®-S - ARI Armaturen

embedDownload
ARImetec®-S
Çok fonksiyonlu test cihazı
Çok fonksiyonlu test cihazı ARImetec®-S
Çok fonksiyonlu test cihazı ARImetec®-S
Ultrasonik ölçüm cihazı
• Sıcaklık ölçüm aralığı maks. 800°C
• 1000 test değeri için dahili hafıza
• USB kablo dahil PC‘ye veri aktarımı için
yazılım paketi
ARImetec®-S
Özellikler
• Eşzamanlı ultrasonik ve sıcaklık ölçümü
• Ultrason için dahili hoparlör
• Entegre sıcaklık ölçüm
• Ultrason seviye ve sıcaklık için dijital ekran
• Aydınlatılmış grafik ekran/Ekran
• Silerek temizlenen darbeye dayanıklı plastik
membran klavye
• Otomatik güç kesme
• Aksesuarlar: örn.
- Kulaklık (mükemmel ses yalıtımlı)
- Sıcaklık sensörü için uzatma
Baskı 08/10 - ARI değişiklik yapma hakkını saklı tutar - www.ari-armaturen.com adresindeki veri düzenli olarak güncellenmektedir!
Veri sayfası 000010 türkisch (türkçe)
ARImetec®-S
Çok fonksiyonlu test cihazı
• Vanaların ve buhar kapanlarının ultra-sonik ses izlenmesi yoluyla hat üzerinde
değerlendirilmesi
• Erken kaçak belirlenmesi yoluyla buhar (ve dolayısıyla para) kayıplarını minimize eder
• Onarım gerekiyorsa tesisin devreden çıkarılması yoluyla tesis kapatma süresini min. eder
• Çok fonksiyonlu test cihazı ARImetec-S ile buhar kapanlarının doğru çalışıp çalışmadığı
kontrol edilebilir ve olası buhar kayıpları değerlendirilir
• Kapanlardan elde edilen ultrasonik karakteristik ve yüzey sıcaklıkları tespit edilir ve dijital
olarak görüntülenir.
• ARImetec-S bir karakteristik testinin kaydedilmesine, depolanmasına ve bir PC‘ye
aktarılmasına izin verir.
• Karakteristik testi için test periyodu ve ölçüm aralığı ile kullanıcı tanımlanabilir. Buhar
kapanı izleme için temel ayar saniyede 1 ölçümlü 1 dakika test periyodudur.
• Ultrasonik ve yüzey sıcaklığı ölçümü kombinasyonu ile hassas çalışma kontrolü
mümkündür
• Çünkü buhar kapanları bir dizi prensibine göre çalışır, okumalar bir karar grafiğine,
sınır değer eğrisine ve uygulama türüne tahsis edilerek kısa kılavuz ve kullanma
kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
• Patlayıcı/tehlikeli alanlarda Yönetmelik 94/9/EC ile belirtilen uygunluğa sahip
enstrüman için sorunuz
Tip
2
ARImetec®-S
Ultrasonik ölçüm frekansı
(kHz)
40 kHz +/- 1 kHz ( 0 ile 60 Hz arası, kHz adımlarda)
Sıcaklık ölçüm aralığı
(°C)
maks. 800°C
Maks. izin verilen ortam sıcaklığı
(°C)
0°C ile +50°C arası
Okuma ekranı
Arkadan aydınlatmalı grafik ekran, menü kontrolü
Pil
5 x LR6, 1.5 V şebeke gerilimi
Gövde
Silerek temizlenen darbeye dayanıklı plastik membran klavye
Ölçüler
(mm)
190 x 110 x 85 mm
Ağırlık
(kg)
ARImetec®-S: 0,65 kg , çanta dahil yakl. 3,5 kg
Bağlantılar
• Gövde ses probu
• Yüzey sıcaklık sensörü
• Kulakllık
• USB arayüz (USB .0)
Ekstra fonksiyonlar
• Dahili hoparlör Otomatik
• Güç kesme Maximum
• hold modu
Tedarik kapsamı
• Yazılım ve USB kablo
• Gövde ses probu
• Yüzey sıcaklık sensörü - maks. 800°C
• Taşıma çantası
• Sensör tutuculu omuz askısı
Seçenekler
• Kulaklık (mükemmel ses yalıtımlı)
• Sıcaklık sensörü için uzatma
Baskı 08/10 - ARI değişiklik yapma hakkını saklı tutar - www.ari-armaturen.com adresindeki veri düzenli olarak güncellenmektedir!
ARImetec®-S
Kısa kullanma kılavuzu
Buhar kapanlarının fonksiyonel testi
Note:
Genel:
• Çok fonksiyonlu test cihazı sadece çalışma sıcaklığında ve çalışmakta olan vana ve buhar kapanları için kullanılabilir
Ultrason
• Test edilen sistem içinde herhangi bir ses yayan bileşen testten önce kapatılmalıdır
• Aynı buhar kapanında gövde üzerinde gövde ses probunun aynı yerde konumlandırılmış olması önemlidir, bu sayede kapanın tekrar testi esnasında sonuçlar
mukayese edilebilir ve değişiklikler tespit edilebilir! Daha fazla detaylı bilgi için Kullanma Kılavuzuna bakınız. Buhar kapanlarının her biri benzersiz karakteristik ile
bir dizi farklı prensibe göre çalışır
• Buhar kapanının değerlendirilmesi bir sınır eğrisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunu yapmak için, sistemin çalışma basıncı bilinmelidir. Eğer sistem basıncı
bilinmiyorsa, sistem basıncı kaynama sıcaklığı kullanılarak, gösterilen buhar tablosundan da belirlenebilir
Sıcaklık
• ARImetec-S buhar kapanı veya boru hattının çıkış tarafında sıcaklığı ölçer, boru veya buhar kapanı yoluyla ısı transferi esnasında sıcaklık kaybı şu şekilde
kabaca hesaplanmalıdır: T(iç) = T (dış) x 1,1
• Sistem çalışma basıncı biliniyorsa doyma sıcaklığı buhar tablolarından okunabilir.
• Sistemin çalışma basıncı bilinmiyorsa, doyma sıcaklığı buhar kapanının çıkış tarafı boru hattının yüzey sıcaklığı ölçülerek belirlenebilir. Ölçüm noktası kondensin
birikebileceği ve soğuyacağı yerin giriş tarafı olmalıdır
Sıcaklık ve ultrasonik ölçümler paralel olarak alınabilir. Sıcaklık probu rijit olarak test cihazı gövdesi üzerine monte edilmiştir, bu sayede test cihazı tek elle ve gövde ses
probu diğer el ile tutulabilir. Erişimin zor olduğu yerlerde, sıcaklık ölçümü ayrı ayrı gerçekleştirilebilir.
Çizimde gösterildiği gibi, sıcaklık probunun buhar kapanının girişinde düz bir yüzey üzerine yerleştirilmesi mümkünse. Bağlı ses probunu gövde, kapak veya başlık
üzerinde hafif bastırarak ayarlayınız.
- Sınır eğrisi altında stabil ultrasonik değeri:
Eğer stabil bir ultrasonik değer elde edilmişse ve sınır eğrisi altında çizilebiliyorsa
(bkz. sayfa 4), buhar kapanı buhar kaçırmıyor demektir. Sıcaklık ölçümü almak
(lüften sıcaklık ölçümü ile ilgili notu okuyunuz) eğer buhar kapanı çalışma
sıcaklığında ise kullanıcının buhar kapanının durumunu belirlemesine izin verir.
Termal (bimetal, diyafram kapsül ve termodinamik) buhar kapanları doğru
çalıştığında çalışma sıcaklığı T(iç) tipe bağlı olarak doyma sıcaklığının altında 5 ve
30 K arasında veya şamandıralı buhar kapanları için doyma sıcaklığında olmalıdır.
Eğer sıcaklık kaynama sıcaklığının 30 K‘dan daha fazla altındaysa, o zaman buhar
kapanı çok yüksek derecede aşırı-soğutmaya ayarlanmıştır, bloke olmuştur veya
arızalıdır (sistem çalışırken sağlanır)
- Periyodik dalgalanan ultrasonik okuma:
Maksimum ve minimum bir değer arasındaki ultrasonik okumanın periyodik dalgalanması buhar kapanının kesikli çalışmakta olduğunu gösterir. Buhar kapanı açılıyor
ve kapanıyor ise düzgün çalışıyor demektir. Burada tekrar, termal (bimetal, diyafram kapsül ve termodinamik) kapanlarında çalışma sıcaklığı T(iç) tipe bağlı olarak
buhar kapanı kaynama sıcaklığının altında 5 ve 30 K arasında olmalıdır veya şamandıralı buhar kapanları için doyma sıcaklığında olmalıdır.
- Sınır eğrisinin üzerinde stabil ultrasonik değer
Eğer değer sınır eğrisinin üzerinde ise, test altında sadece buhar kapanından ultrasonik sinyal alındığının onaylanması için buhar kapanı diğer ses kaynalarına
karşı izole edilmiş olmalıdır. Buhar kapanının giriş tarafının ve çıkış tarafının ultrasonik okuma alınarak bu doğrulanabilir.
Eğer buhar kapanındaki ultrasonik okumalar borudakinden daha yüksekse, ultrason akışla buhar kapanının içinde üretilmeye başlamış demektir. Eğer buhar kapanındaki
ultrasonik okumalar en az bir boru hattındakinden daha düşükse, harici bir ses kaynağı ultrasonik ölçümü etkiliyor demektir. Akışın buhar veya kondense ait olduğunun
tespit edilmesi gerekmektedir ve eğer kapan düzgün çalışıyorsa, her iki durumda da sadece sıcaklık ölçümü net ve anlaşılır bir değerlendirme sağlayabilir.
a) Termal buhar kapanı
Termal buhar kapanlarının yüzey sıcaklığının farklı değerlendirmesi için, resimde görüldüğü gibi, kaynama sıcaklığıyla ölçülmeli ve karşılaştırılmalıdır:
I Eğer T(iç), kaynama sıcaklığının 5...10K‘dan daha fazla altındaysa bu kondens akışını gösterir.
II Eğer T(iç), kaynama sıcaklığı ile kabaca tutarlı ise, bu buhar akışını gösterir - buhar kapanı arızalı demektir. III Okuma kaynama sıcaklığından daha büyükse (kızgın buhar), buhar kapanı da arızalıdır.
b) Şamandıralı buhar kapanı
Şamandıra buhar kapanlarını değerlendirmek için giriş ve çıkış arasındaki sıcaklık farkı ölçülür.
I Düzgün çalışan bir buhar kapanında girişten çıkışa sıcaklık düşümünün kesin ölçümü mümkün olmalıdır.
II Eğer çıkışta ölçülen sıcaklık girişte ölçülen kadar yüksekse, o zaman buhar akışı var demektir. Şamandıralı buhar kapanı arızalıdır.
Baskı 08/10 - ARI değişiklik yapma hakkını saklı tutar - www.ari-armaturen.com adresindeki veri düzenli olarak güncellenmektedir!
3
ARImetec®-S
Basınç - Doyma Sıcaklığı / Sınır değer eğrisi
Çalışma basıncı – karşılık gelen kaynama sıcaklığı
Basınç
(barg)
Doyma sıcaklığı
(°C)
0
1
2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
24
28
32
40
50
60
80
100 120 150
100 120 133 144 151 159 165 175 184 194 204 214 223 231 238 250 264 275 294 310 323 341
Karşılık gelen diğer değerler için verilen CD-ROM‘a bakınız
Sınır değer eğrisi
300,00
Yüzey t dış °C
250,00
termostatik buhar
kapanları için üst sınır
sıcaklığı
Yüzey t maks. dış °C
kaçırıyor !
Sıcaklık (°C) / Yapı-kaynaklı ses seviyesi
sınır çizgisi
200,00
Sıcaklık ölçümüne göre buhar kapanı O.K.
Düşük sınır sıcaklığı
Yüzey tmin. dış °C
150,00
soğuk veya bloke olmuş
ultrason için sınır
değeri eğrisi
100,00
Sıcaklık ölçümü
Net bir değer elde
etmek için, düşük
buhar basınçlarında
kulaklık ile ölçüm
yapılması önerilir.
Ultrason için sınır değer
50,00
Ultrasonik ölçüme göre buhar kapanı O.K.
0,00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
p (barg)
45
50
55
60
65
70
75
80
Basınç ve doyma sıcaklığı ile ilgili grafik ultrasonik ölçümle elde edilen sonuçları yorumlamak için kullanılabilir.
Buhar kapanlarının geniş tip yelpazesi ve spesifik sistem koşulları sayesinde, okumaların tahsisi önerilen karar kriteri ile yapılır.
Kişisel tecrübe ile farklı sınır eğrileri üretilebilir: bu tümüyle doğrudur ve uygulanmalıdır
Geleceğin Teknolojisi.
KALİTELİ ALMAN VANALARI
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schloß Holte-Stukenbrock,
Tel. +49 (0)5207 / 994-0, Telefaks +49 (0)5207 / 994-158 veya 159 Internet: http://www.ari-armaturen.com E-posta: [email protected]
4
Baskı 08/10 - ARI değişiklik yapma hakkını saklı tutar - www.ari-armaturen.com adresindeki veri düzenli olarak güncellenmektedir!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
820 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content