close

Enter

Log in using OpenID

REMORA FRE46

embedDownload
REMORA FRE46
Açıklama
REMORA FRE 46, yüksek kaliteli esterler ile özenle seçilmiş performans katıklarının harmanlanması
ile özel olarak tasarlanmış, kusursuz hidrolik yağ performansını sağlayan yüksek sıcaklıklara dayanıklı
hidrolik yağıdır. Factory Mutual (FM) HFD-U şartlarını sağlayabilmek için özel olarak geliştirilmiştir.
Uygulama Alanları
REMORA FRE 46, sürekli döküm tesisleri, boru hadde/pres işletmeleri ve bobin işleme tesisleri gibi
yangın riskinin yüksek olduğu imalat imalat sanayi alanlarında kullanılabilir.
REMORA FRE 46, Denison HF-5, Sperry Vickers ve Factory Mutual Class II az tehlikeli sıvı standartlarını
karşılar veya geçer.
Faydaları
Özellikler /
Avantajlar
Sızdırmazlık
Elemanları
ile Uyum
• Yüksek parlama noktası dolayısı ile daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
• Yüksek viskozite indeksi dolayısı ile çok geniş çalışma sıcaklık aralıklarında özelliğini
kaybetmeden çalışır
• Mükemmel yağlama özelliği ile ekipmanın çok daha uzun süreli çalışmasını sağlar.
• Yüksek hidrolik kararlılığı ve üstün sudan ayrılma özelliği ile çok daha uzun süreli kullanılabilir.
• Yüksek biyo-bozunabilirlik özelliği ile çevre için tehdit oluşturmaz.
•
•
•
•
•
•
Yüksek alevlenme noktası
Mükemmel sudan ayrılma özelliği
Düşük uçuculuk
Üstün yağlama özelliği
Pasa ve aşınmaya karşı üstün koruma
Oksidasyon ve termal bozunmaya karşı üstün dayanım
• REMORA FRE 46, sızdırmazlık elemanları ile uyumluluk tablosu aşağıda verilmiştir.
ELOSTOMER
UYUMLULUK
NBR
Tam
Uyumluluk
FPM (Fluoroelastomer,
Tam
Viton)
Uyumluluk
CR (Neoprene)
Yeterli
Uyumluluk
AU (Polyurethane)
Tam
Uyumluluk
EPDM (Ethylene propylene Uyumlu Değil
rubber)
IIR (Butyl rubber)
Uyumlu Değil
Metaller, Boya Ve Kaplamalar Ve
Diğer Sıvılar İle Uyumluluk
REMORA FRE 46, demir, çelik ve birçok nonferrous metal ve alaşımlarla uyumludur. Kurşun,
kadmiyum, çinko ve bu metalleri yüksek oranda içeren alaşımlar ile uyumlu değildir.
REMORA FRE 46, multikomponent epoxy kaplamalar ile uyumludur.
REMORA FRE 46, hemen hemen tüm mineral yağ ve polyester tipindeki hidrolikler ile uyumludur ve
karışabilir. Su ihtiva eden sıvılar ile uyumlu değildir ve karışmaz.
Kullanılan Hidrolik Yapının
Değiştirilmesi
1.
Mineral Yağ veya Polyol Ester Tip Hidrolik Sıvılar: REMORA FRE 46 hemen hemen
tüm mineral yağ ve polyol ester tipindeki hidrolik sıvılar ile uyumludur. Daha önceden mineral yağ
esaslı veya polyol ester tipli hidrolik sıvı kullanılan sistemi REMORA FRE 46 ile doldurmak için
sistemin boşaltılması ve yerine REMORA FRE 46 doldurulması yeterlidir. Ancak, yeterli yangın koruma
sağlayabilmek için mineral yağ bazlı sıvının en az %95’i sistemden uzaklaştırılmış olmalıdır.
2.
Su/Glikol ve Emülsiyon Tipi Hidrolik Sıvılar: REMORA FRE 46, su ihtiva eden sıvılar
ile uyumlu değildir ve bu sıvılar yeni dolum yapılmadan önce sistemden uzaklaştırılmalıdır. Tanktaki
ve borulardaki önceden kullanılan hidrolik sıvısı tamamen sistemden uzaklaştırılmalıdır. Kalan
kullanılmış hidrolik sıvı sistemde bir miktar REMORA FRE 46 sirküle edilerek uzaklaştırılmalıdır.
Sistemde kalan eski sıvı, toplam sistem hacminin %1 altına düşene kadar bu işlem tekrarlanmalıdır.
Sistemde suyun kalması hidrolize ve asit sayısının artmasına dolayısı ile ester yapının bozulmasına
sebebiyet verir.
3.
Fosfat Esterler: REMORA FRE 46 bazı fosfat esterler ile uyumludur. Bu tip ürün
değişimlerinde değişim öncesi test yapılması ve iki sıvının bir birleri ile uyumu test edilmelidir.
Sistem Temziliği
Eğer iki ürün uyumluluk testine göre uyumlu olarak bulunmuş ise REMORA FRE 46 sisteme direkt
olarak eklenebilir. Ancak eğer sistem yeni ürün ile tamamen değiştirilecekse aşağıdaki hususlara
dikkat edilmelidir.
1.
Sistem çalışma sıcaklığına kadar ısıtılmalıdır.
2.
Sıcak yağ sistemden uzaklaştırılmalıdır.
3.
Eski filtreler yenileri ile değiştirilmelidir.
4.
Sistem yeni sıvı ile flush edilmelidir. Eski sıvının uzaklaştırılması için mümkünse tüm
silindirler çalıştırılmalıdır. Sistemdeki REMORA FRE 46 miktarı %95’in üzerindeyse sistemi tekrar
flush yapmaya gerek yoktur. Ancak, REMORA FRE 46 oranı %95’in altında ise sıvı sistemden
uzaklaştırılmalı ve yeniden flush yapılmalıdır.
5.
Yeni dolum yapılan üründen bir saatlik çalışma sonucunda sistemden numune alınmalı ve
gerekirse REMORA FRE 46 oranı kontrol edilmelidir.
Teknik Özellikler
Özellikler
Görünüş
Koku
Yoğunluk @15 °C, g/cm³
Kinematik Viskozite @ 40 °C,
mm2/s
Kinematik Viskozite @ 100 °C,
mm2/s
Viskozite İndeks
Alevlenme Noktası (COC), °C
Akma Noktası, °C
Test Metotları
Tipik Değerler
Görsel
ASTM D 4052
ASTM D 445
Temiz&Berrak
Tipik
0.917
49,9
ASTM D 445
9,9
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
Min.190
>310
<-30
* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.
Tavsiyeler ve
Uyarılar
Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edinebilinir.
Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS’ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde
Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.
Ambalaj
190 kg fıçı ve 1000 L IBC ambalajlar mevcuttur.
*Revizyon Tarihi/No:17.12.2010/02
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content