close

Enter

Log in using OpenID

7 HAZİRAN - Trakya Demokrat Gazetesi

embedDownload
www.sempaltd.com
1. Hot Oil Pump / Kızgın Yağ Pompası
Discharge Flange
Capacity
Head
Speed
Operating Temperature
Cooling
Pressure (Pmax)
:
:
:
:
:
:
:
DN 32 ... DN 150 mm
450 m³/h
110 m
1450-2900 rpm
320°
C
Air cooling
16 bar
(Pmax= Suction Pressure + Head in Close Valve)
Dischargeable Liquids
All types of organic and synthetic oils which made for heat
transfer and not include abrasive components.
Usage Areas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chemical and Petrochemical Plants
Paper Factories
Sugar Factories
Food and Medicine Factories
Plastic, Rubber and Synthetic Fiber Factories
Cooking and Heating Ovens (Furnaces)
Textile and Leather Industry
Iron-Steel Industry
Paint Industry
Asphalt and Bitumen Processing Industry
Woodworking and Furniture Industries
Heat Transfer Facilities Above 100°
C
Approximate Capasity Calculation
Basma Flanşı
Debi
Basma Yüksekliği
Hız
Çalışma Sıcaklığı
Soğutma
Gövde Basıncı (Pmaks)
:
:
:
:
:
:
:
DN 32 ... DN 150 mm
450 m³/h
110 m
1450-2900 d/dak
320°
C
Hava ile
16 bar
(Pmaks= Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)
Basılabilen Sıvılar
Isı transferi için imal edilmiş içinde aşındırıcı parçalar bulunmayan organik ve sentetik yağ çeşitlerinin tümü.
Kullanım Alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kimya ve Petrokimya Tesisleri
Kağıt Fabrikaları
Şeker Fabrikaları
Gıda ve İlaç Fabrikaları
Plastik, Kauçuk ve Sentetik Elyaf Fabrikaları
Pişirme ve Isıtma Fırınlarında
Tekstil ve Deri Endüstrisinde
Demir-Çelik Sanayi
Boya Sanayi
Asfalt ve Bitümen İşleme Sanayi
Ağaç İşleme ve Mobilya Sanayi
100°
C’nin üzerindeki ısı transfer tesislerinde
Yaklaşık Debi Hesaplamaları
V=Q/(Cp.ρ.ΔT)
V: Pump capacity (m³/h)
Q: Boiler heat capacity (kW or kcal/h)
Cp: Oil avarage specific heat (kJ/kg.K or kcal/kg.K)
ρ: Oil avarage density (kg/m³)
ΔT: Temperature difference (round-trip)
V=Q/(Cp.ρ.ΔT)
V: Pompa Debisi (m³/h)
Q: Kazan ısıl kapasitesi (kW veya kcal/h)
Cp: Yağın ortalama özgül ısısı (kJ/kg.K veya kcal/kg.K)
ρ: Yağın ortalama yoğunluğu (kg/m³)
ΔT: sıcaklık Farkı(gidiş-dönüş)
• Oils, using in hot oil pumps, commonly volumetric specific
heat: (Between 200-350°
C)
Cp.ρ=500 kcal/m³.K
♦ In usage of different oils, check the tables.
In this situation;
V= (Q(kcal/h))/(500.ΔT) or V= (Q(kW))/(500.ΔT)
(1kW=861 kcal/h)
• Kızgın yağ pompalarında kullanılan yağların genelinin
sahip olduğu hacimsel özgül ısı: (200-350°
C aralığında)
Cp.ρ=500 kcal/m³.K
♦ Farklı yağ kullanımında gerekli özellikler ilgili tablolardan
kontrol edilmeli. Bu durumda;
V= (Q(kcal/h))/(500.ΔT) veya V= (Q(kW))/(500.ΔT)
(1kW=861 kcal/h)
• In practice, the difference between temperatures in
round-trip is 18 to 48 °C. In this situation;
ΔT=18°
C V(m³/h)= (Q(kcal/h))/9000=( Q(kW))/10,5
ΔT=30°
C V(m³/h)= (Q(kcal/h))/15000=( Q(kW))/17,4
ΔT=42°
C V(m³/h)= (Q(kcal/h))/21000=( Q(kW))/24,4
• Pratikte gidiş-dönüş sıcaklıkları farkı 18-42°C olarak
alınmaktadır. Bu durumda;
ΔT=18°
C V(m³/h)= (Q(kcal/h))/9000=( Q(kW))/10,5
ΔT=30°
C V(m³/h)= (Q(kcal/h))/15000=( Q(kW))/17,4
ΔT=42°
C V(m³/h)= (Q(kcal/h))/21000=( Q(kW))/24,4
Code of Pump / Pompa Kodu
TKF-K 50-250
1
Impeller Diameter (mm) / Çark Anma Çapı (mm)
Discharge Flange (DN) / Basma Flanşı (DN)
Pump Type / Pompa Tipi
www.sempaltd.com
2.Materials / Malzemeler
Volute / Salyangoz
Ductile Cast Iron
Sfero Dökme Demir
Chrome Steel
Krom Çelik
Cast Iron
Dökme Demir
Shaft / Mil
Impeller / Çark
2.1 Mechanical Seal / Mekanik Salmastra
1-) N-T01
Application: Clean water, sewage water, oil and other moderately
corrosive fluids
Kullanım Yeri: Temiz su, kanalizasyon suyu, yağ ve diğer orta korozif
akışkanlar
- Pressure / Basınç: 16 bar (230 PSI),
- Temperature / Sıcaklık:
Standard = -30 °
C … +200 °
C (-22 °
F ... +392 °
F)
A-) Seal Face / Dönel Yüzey:
Carbon graphite antimony impregnated
Carbon graphite resin impregnated
Silicon carbide
Tungsten carbide
B-)Seat / Sabit Yüzey:
Silicon carbide
Ceramic
Tungsten carbide
C-) Elastomer / Elastomer:
NBR
EPDM
FKM
HNBR
D-)Metal Parts / Metal Parça:
CrNiMo steel,
Hastelloy® C-4
Pumps Dimensions / Pompa Ölçüleri
Pump Type
Mechanical Seal
Pompa Tipi
Mekanik Salmastra
32-125
32-160
32-200
32-250
40-125
40-160
40-200
40-250
50-125
50-160
50-200
50-250
65-125
65-160
65-200
65-250
80-160
80-200
80-250
100-160
100-200
100-250
125-200
150-200
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
T01
Bearing
Rulman
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6308
6306
6308
6308
6306
6308
6308
6308
6308
Thermal Oil Temperature Capability Curve / Kızgın Yağ Sıcaklık Kapasite Eğrisi
350
300
250
200
150
100
50
0
2
www.sempaltd.com
1
7
2
10
3
www.sempaltd.com
4
6
8
5
9
3
1 - Volute Casing
Salyangoz
6 - Bearing Box
Rulman Kutusu
3 - Seal (Mechanical Seal)
Mekanik Salmastra
8 - Bearing
Rulman
2 - Impeller
Çark
4 - 1/4 NPT Casing Drain Plug Hava Tahliye Tıpası
5 - Stuffing Box Cover
Salmastra Kutusu
7 - Shaft
9 - Bearing Cover
10 - Corrosion Plate
Mil
Rulman Yatağı
Aşınma Plakası
4
www.sempaltd.com
TKF-K Series 1450 RPM Performance Table
TKF-K Serisi 1450 d/d Performans Tablosu
• SEMPOMP TKF-K Series pumps are testing with TSE EN ISO 9906
grades 2.
• This standart doesn’t include mechanical properties, just include
hydrolic properties.
• This standart has tolerance ± % 8 flow rate, ± %5 pressure and
-%5 efficiency.
• Sempa can supply their special customers to test reports for all
pump if required.
TKF-K Series 2900 RPM Performance Table
TKF-K Serisi 2900 d/d Performans Tablosu
5
• SEMPOMP TKF-K Serisi pompalar TSE EN ISO 9906 sınıf 2
standartlarına göre test edilmektedir.
• Bu standart sadece hidrolikler içerir mekanik özellikler içermez
• Bu standart ± % 8 debi, ± % 5 basınç ve -%5 verim toleransına
sahiptir.
• İstenilen ürünlerin performans eğrilerini firmamızdan isteyebilirsiniz.
www.sempaltd.com
Pumps Dimensions / Pompa Ölçüleri
DIMENSIONS / ÖLÇÜLER (mm)
Pump Type
Pompa Tipi
32-125
32-160
32-200
Main Dimensions / Dış Ölçüler
DNe DNb
50
32
A
82
79
40
40-250
50-125
50
50-200
50-250
65-200
80-200
80-250
100-160
390
110
100
80
65
65-250
80-160
100
101
65-125
65-160
388
114
65
50-160
100
108
104
100
100
80
405
180
225
126
100
103
78
126
479
488
495
340
391
383
493
488
491
384
488
390
516
502
602
125
180
200
180
250
225
250
280
355
315
127
160
126
100
125
99
102
163
130
n2
160
190
140
12
253
34
188
14
251
49
135
246
190
132
320
255
186
208
270
160
214
110
158
240
190
140
269
216
147
280
282
323
365
214
248
215
214
255
278
160
176
150
144
186
195
C
252
250
14
246
251
18
110
14
314
12
252
405
317
235
18
313
363
360
16
278
193
18
285
206
20
395
315
235
18
158
513
403
293
20
400
315
244
18
24
50
27
8
312
261
318
314
323
40
53
35
38
43
56
39
245
194
201
32
35
252
246
30
39
249
263
280
u
244
331
345
t
245
12
12
Lm
252
12
14
d
248
13
126
130
s2
Weight
Ağırlık
(kg)
s1
260
p
Shaft Dimensions Mil Ucu
Ölçüleri
n3
110
320
316
125
204
244
97
160
160
240
268
109
225
124
n1
220
75
136
200
635
513
77
102
675
162
100
99
125
280
250
128
77
180
225
225
565
102
79
80
505
502
100
79
108
644
142
102
200
280
654
150
160
180
200
511
100
405
180
160
480
143
65
450
160
225
519
628
125
80
405
132
180
399
501
150
40
360
180
160
120
127
125-200
50
340
160
140
430
633
32
405
132
629
506
Pump Type
Pompa Tipi
360
112
180
499
127
150
292
160
130
100
200
340
385
490
125
150-200
292
405
100-200
100-250
252
498
387
81
491
340
384
383
m2
103
471
389
m1
105
160
391
90
h2
140
132
80
40-160
h1
112
292
466
389
H
252
471
386
102
40-200
392
L
473
80
32-250
40-125
B
391
Foot Dimensions / Ayak Bağlantı Ölçüleri
42
32
80
35
10
24
50
27
8
32
80
35
10
24
50
27
8
32
80
35
10
47
76
47
73
80
68
72
85
89
135
FLANGE DIMENSIONS / FLANŞ ÖLÇÜLERİ
DNe
50
65
65
80
100
125
150
200
SUCTION / EMME (PN 16)
Df
165
185
185
200
220
250
285
340
k
125
145
145
160
180
210
240
295
n = Hole Number / Delik Sayısı
s
18
18
18
18
18
18
23
23
n
4
4
4
bf
20
20
20
DNb
32
40
50
DISCHARGE / BASMA (PN)
Df
140
150
165
k
100
110
125
s
18
18
18
n
4
4
4
bf
18
18
20
8
22
65
185
145
18
4
20
8
26
100
220
180
18
8
24
ß
8
12
24
26
30
80
125
150
200
250
285
160
210
240
18
18
23
8
8
8
22
26
26
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 620 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content