close

Enter

Log in using OpenID

DEFİBRİLASYON - acil tıp sitesi

embedDownload
25.04.2014
DEFİBRİLASYON
 Myokardiyuma
DEFİBRİLASYON
Dr.Metin ATEŞÇELİK
FIRAT ÜNİV.HASTANESİ
ACİL SERVİS
çok kısa bir süre içinde
elektrik akımı vererek ventriküler
fibrilasyonun (VF) sonlandırılmasıdır.
 VF de elektriksel şok uygulanmazsa
genellikle geri dönüşümsüzdür.
Vf nin klasifikasyonu
 Ventriküler
Fibrilasyon:
Myokardial iskemi ya da enfarktüs
Elektrolit bozuklukları
Elektrik yaralanmaları
Belirgin hipotermi
İlaç toxisitesi (TSA, dijital, kinidin,) ile
ilişkili olabilir.
 Asistoli………….0
- <1mm
 İnce VF…………1 - <3mm
 Orta VF…………3 - <7mm
 Kaba VF………...7 - <12mm
 Extra kaba VF………>=12mm
(10 mm/mV kalibrasyon)
Yaşam zinciri
1
25.04.2014

Ani kardiak ölümün en sık nedeni VF dir.

Birkaç dakikada asistoliye döner

Tek etkin tedavisi defibrilasyon

Başarı oranı zaman içinde hızla azalır

Kurtulanlarda rekürrens riski yüksektir.
tarihçe
 18.
yy.da Abildgaard; deneysel olarak
resüsitasyonda elektriksel şok
 1947’de insanda ilk başarılı internal
kardiak defibrilasyon
 1956’da ilk başarılı toraksa external
kardiak defibrilasyon
 1960 Lown ve Edmark; portabl direkt
akım(DC) defibrilatörleri uygulamış.
ENDİKASYONLARI
 DEFİBRİLASYON:
VF ve nabızsız VT
 KARDİYOVERSİON:
Unstabil taşiaritmiler
ve düzenli taşiaritmilerde elektif
kardiyoversiyon
Defibrilatörler
2
25.04.2014
algoritma
 O2,
monitör/defibrilatör ve şok ritmi ??
tur CPR
 Şok…Epinerin/vazopressin.. 5 tur CPR
 Şok…CPR..
Amiodaron, Lidokain, Magnezyum
Paddleların yerleşimi
 1-Anterioapikal
 Şok…5
 2-Anteriorposterior
Transtorasik direnç
 Ticari
olarak en sık kullanılan defibrilatör
paddlelar’ın çapı 8-9 cm dır.
 Biraz daha büyük paddlelarda (12.8 cm)
daha etkili ve daha az hasar
 İnfantlar için 2.2 cm’dir
 Yaklaşık 10 kg’lık kuvvet uygulanır.
 Kaşıklar
arasında kalan bölgenin
uygulanan akıma karşı olan
direncidir
 Yetişkinler için ortalama 75 ohm
Transtorasik direnci etkilen faktörler
 Kaşıkların
 Hem
transtorasik direnci azaltmak hem de
cilt hasarını engellemek için jel kullanılır.
büyüklüğü
 Transtorasik direnç
 Daha önce uygulanan şok sayısı
 Kaşıklara uygulanan kuvvet
 Kaşıkların birbirinden uzaklığı
 Solunum (expiryumda azalır.)
3
25.04.2014
defibrilatör
 Monofazik
ve bifazik olmak üzere 2 tip
enerji salınımı yaparlar.
 Bifazik için enerji daha düşüktür.
 Refraktör periyod monofazik olanlara
göre daha uzun tutulduğu için
myokardiumun kendi otomatisitesine
dönüşü daha kolay olabilmektedir.
defibrilatör

Bifazik dalgalı defibrilatörlerin kullandığı
enerji daha az olduğu için olası kazaların riski
düşüktür.

Monofazik defibrilatörlere göre daha düşük
enerji kullanıp daha başarılı sonuçlar
alınabilmektedir.

Erken dönemde surviye etkisi değişebilmekte
iken uzun dönemde olumlu etkisi vardır.
Precordial thump
 30
- 38 cm uzaklıktan midsternuma yapılır.
 5j kadar enerji üretir
 Etkinliği tartışmalı!!!
Gebede defibrilasyon
 Kontendike
değildir.
 Fetüse herhangi olumsuz etkisi tespit
edilmemiştir.
 Hastalar eğer mümkünse sol lateral
pozisyona alınırlar.
 Resusitasyonda kullanılan ilaçların fetusa
olumsuz etkilerine yönelik bulgu yok
İLAÇ TEDAVİSİ
Sodyum bikarbonat
 VF’de
 Sodyum
bikarbonat
 Adrenerjik ajanlar
 Antidisritmik ajanlar
kullanımı tartışmalıdır.
 Tedavide kullanımı rutin değildir.
Oksihemoglobin dissosiasyon eğrisini değiştirir.O2
salımını inhibe eder.CO2 üretimini hızlandırır ve santral
venöz asidozu kötüleştirir.
 Ama
aşırı asidoz ve hiperkalemi olan
hastalarda düşünülmelidir.
4
25.04.2014
Adrenerjik ajanlar
 Myokardial
ve SSS kan akımını arttırarak
defibrilasyonu kolaylaştırırlar.
 CPR’da tercih edilen adrenalin dozu her 35 dakikada bir 0,5-1 mg’dır.
 Yüksek adrenalin dozu (0,2 mg/kg)
başlangıç resüsitasyon hızını daha iyi
sağlayabilir,ancak suvey oranını atrtırdığı
gösterlememiştir.
Bretilyum tosylate
 Defibrilasyon
eşiğini düşürerek yardımcı
olur.
 5 mg/kg hızlı i.v. bolus verilir.
 Defibriasyona başlamadan 1-2 dk. kardiak
masaj yapılır.
 İlk tedavi başarısız ise 10 dk. sonra 10
mg/kg tekrarlanır.
 Başarılı defibriasyondan sonra
hipotansiyona dikkat!!!
Lidokain
 Ventriküller
boyunca AP süresini ve
refrakter peryodunu arttırır, böylece
ventriküler reentry ritmini sonlandırabilir.
 Defibrilasyona cevap vermeyen VF’de
başlangıçta 1 mg/kg bolus, 10-15 dk içinde
tekrar 1 mg/kg bolus şeklinde verilebilir.
 Hepatik ve /veya sol ventrikül
disfonksiyonu olanlarda doz azaltılmalı.
Defibrilasyonun başarısını etkileyen
faktörler
 Defibrilasyon
zamanı
 Entübasyon, damar yolu açılması ve ilaç
verilmesi
 Elektrotların yeri
 Transtorasik direnç
 Hastanın metabolik durumu (Asidoz,
Elektrolit bozukluğu)
Amiodaron
 Klas
3 antiaritmik
 Rekürren VT ve VF tedavisinde etkilidir.
 Hipotansiyon ve bradikardi sık görülen yan
etkileridir.
komplikasyonlar
 1-Yumuşak doku yaralanmaları:
 Sert ve iletken materyel de genelde minimal
hasar
 Tekrarlayan şoklar eritem ve 1.derece yanık
 Sıvıların varlığında (kan,idara,aşırı ter…)
inefektif defibrilasyon ve termal yanıklar
(3.derece) yapar
 High impedans jel ve tekrarlayan defibrilasyonlar
kıvılcım yapar ve ortamda zenginleştirilmiş 02 ve
nitrogliserin merhem/yama varlığında tehlikeli
patlamalar neden olur.
5
25.04.2014
komplikasyonlar
 2-Myokardial yaralanmalar
Hayvanlarda multipl şok kullanımında ST
segment elevasyonu, geniş hücre nekrozu ve
fibrozis.
 3-Disritmler:
 Myokardial hasrın derecesi ile disritmler
arasında korelasyon vardır.
 Yüksek enerjilerde asistoli ve geçici kalp bloğu
daha sık
 Yüksek enerji ve uzamış VF de disritmler daha
sık
komplikasyonlar
 4-Kr.Atrial
Fibrilasyonda sistemik emboli
(%1.2 -1.5)
 5-Sağlık personelinin şoka maruz kalması
 6-Kardiyoversiyon uygulananlarda VF
 7-ST segment değişiklikleri
komplikasyonlar
İnatçı VF
 8-Bradikardiler
 Ciddi
 9-Taşikardiler
 Ciddi
 10-Atrial,
nodal veya ventriküler ektopi
 11-Pulmoner Ödem
 12- Hipotansiyon
kardiyoversiyon
 Ventriküllerin
duyarlı periyodunda
elektiriki deşarjı engelleyen, EKG’deki R
veya S dalgaları ile senkron şekilde
tetiklenen akım verilir
hipotermi
bradikardi
 Şiddetli elektrolit bozuklukları (hipokalemi,
hipomagnezemi ve hipokalsemi)
 Aşırı adrenerjik stimülasyon (kokain ve
amfetamin)
 Diüretik kötüye kullanımı
 Recurren VF azaltmak için tüm hastalara
proflaktik lidokain verilmelidir.
kardiyoversiyon
 Ventriküler
ve supraventriküler disritmler
DC ile senkronize kardiyoversiyon ile
başarılı şekilde normale döner.
 Elektriksel şok ventiküler depoarizasyonda
(R dalgası) verilir.
6
25.04.2014
kardiyoversiyon
 Supraventriküler
disritmlerde tedavi; vagal
manevra, iv adenozin, verapamil, digoksin
veya prokainamid
 Hasta unstabilse senkronize
kardiyoversiyon uygulanır.
 20j – 100j, çocuklarda 2j/kg enerji kullanılır
kardiyoversiyon
 Monitorizasyon,
o2, pulse oksimetri ve
EKG gereklidir.
 Personel yeterli ve hazır olmalı.
 Uygulamada düşük doz sedatifler
kullanılır.
Midazolam:1-2 mg
Fentanil:2 mcg/kg
Propofol:1.0 mg/kg
Thiopental:1.5mg/kg
sonuçlar
 VF:
200j ile defibrilasyon
 Sık VPS: 1mg/kg lidokain
 Sinüs bradikardisi ve ht: 0.5-1 mg atropin
 Asistoli: CPR
 Geniş komplex taşikardi veya SVT: ilk
enerjinin 2 katı kullanılır.
kaynak
 Roberts:
Clinical Procedures in
Emergency Medicine, 3rd ed.
 Principles and practice of emergency
medicine. forth edition sayfa:431-434
 TEŞEKKÜRLER……
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
719 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content