close

Enter

Log in using OpenID

Ardiye Ücretleri

embedDownload
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
KARGO BAŞKANLIĞI
İTHALAT İŞLEMLERİ HİZMET TARİFESİ
THY A.O. Taşımaları
Ardiye Ücretleri
Normal Kargolar
Sabit Ücret
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
İlk Gün Çekilen Kargolar (24 saate kadar)
2. - 3. Gün Çekilen Kargolar (24-72 saat)
4.-14. Gün Çekilen Kargolar
15. Günden Sonra Çekilen Kargolar
40 €
40 €
40 €
40 €
Kg*Gün
Ücreti
0,000 €
0,039 €
0,089 €
0,100 €
Minimum
Ücret
Maksimum
Ücret
Kg*Gün
Ücreti
0,000 €
0,110 €
0,140 €
0,180 €
Minimum
Ücret
Maksimum
Ücret
Özel Kargolar
Sabit Ücret
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
İlk Gün Çekilen Kargolar (24 saate kadar)
2. - 3. Gün Çekilen Kargolar (24-72 saat)
4.-14. Gün Çekilen Kargolar
15. Günden Sonra Çekilen Kargolar
80 €
80 €
80 €
80 €
Ek Hizmetler
Kg Başına
Ücret
Sabit Ücret
2.1.
Muayene
2.2.
Numune
25 €
2.3.
Elleçleme
50 €
2.4.
Küşat
25 €
2.5.
Evrak Alımı
10 €
2.6.
Fotoğraf Çekimi
2.7.
Hamaliye
2.8.
Müşteri Talebiyle Farklı Depoya Teslim İşlemleri
2.9.
Depoya Terk (10 kg'a kadar)
200 €
2.10.
Depoya Terk (10 kg ve üstü)
400 €
2.11.
İç Hatlar Aktarma
100 €
2.12.
Dış Hatlar Aktarma
2.13.
Müşteri Talebine İstinaden Sağlanan Özel Hizmetler
100 €
50 €
3.1.
Ordino Ücreti
Minimum
Ücret
25 €
5€
-
0,025 €
50 €
0,100 €
170 TL
Mesai Saatleri Dışındaki İşlemler (Gümrük İdaresi İzniyle)
*Depodan Çıkış Saati İtibariyle
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Hafta İçi (17:00-19:00)
Hafta İçi (19:00-20:30)
Hafta İçi (20:30-22:00)
Hafta İçi (22:00-08:30)
Hafta Sonu
Dini Bayram ve Resmi Tatiller
Özet Beyan Tescil
Sabit Ücret
80 €
90 €
100 €
120 €
100 €
150 €
200 TL
* Ücretler beher AWB başına uygulanır.
* Ödemelerde döviz cinsinden belirtilen ücretlerin TL karşılığı, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası günlük efektif döviz
satış kuru üzerinden hesaplanır.
* Parçalı taşımalarda ardiye ücreti,son taşımanın depoya girişi esas alınarak hesaplanır. Konsolide taşımalarda bu uygulama House
AWB (ara konşimento) baz alınarak tatbik edilir.
* Toplam ücrete ilaveten, kargonun kilogramı başına 0,01 € servis ücreti alınır.
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
KARGO BAŞKANLIĞI
İTHALAT İŞLEMLERİ HİZMET TARİFESİ
THY A.O. Harici Taşımalar
Ardiye Ücretleri
Normal Kargolar
Sabit Ücret
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
İlk Gün Çekilen Kargolar (24 saate kadar)
2. - 3. Gün Çekilen Kargolar (24-72 saat)
4.-14. Gün Çekilen Kargolar
15. Günden Sonra Çekilen Kargolar
40 €
40 €
40 €
40 €
Kg*Gün Ücreti
0,070 €
0,080 €
0,090 €
0,130 €
Özel Kargolar
Sabit Ücret
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
İlk Gün Çekilen Kargolar (24 saate kadar)
2. - 3. Gün Çekilen Kargolar (24-72 saat)
4.-14. Gün Çekilen Kargolar
15. Günden Sonra Çekilen Kargolar
80 €
80 €
80 €
80 €
Kg*Gün Ücreti
0,130 €
0,150 €
0,180 €
0,250 €
Ek Hizmetler
Sabit Ücret
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
Muayene
Numune
Elleçleme
Küşat
Evrak Alımı
Fotoğraf Çekimi
Hamaliye
Mahrece İade
Kati İthal
Aktarma
Depoya Terk (10 kg'a kadar)
Depoya Terk (10 kg ve üstü)
Konteyner Kiralama Ücreti
Palet Kiralama Ücreti
Kantar Ücreti
Hasarlanan ULD İçin Alınacak Ücret
Kaybolan ULD Palet İçin Alınacak Ücret
6.18. Kaybolan ULD Konteyner İçin Alınacak Ücret
6.16.
6.17.
6.19.
Müşteri Talebiyle Farklı Depoya Sevk
6.20.
Müşteri Talebine İstinaden Sağlanan Özel Hizmetler
25 €
25 €
50 €
25 €
15 €
5€
150 €
150 €
150 €
200 €
400 €
8 €/Gün
6 €/Gün
0,035 €/kg
300 USD
1.000 USD
1.440 USD
50 €
50 €
Kg Başına
Ücret
Minimum
Ücret
0,025 €
0,100 €
-
12 €
-
*Bu maddedeki hizmetlerden mesai saatleri dışında yapılanlar için, ilaveten aşağıda belirtilen ücretler alınacaktır.
Mesai Saatleri Dışındaki İşlemler (Gümrük İdaresi İzniyle)
Ücret
Depoya Giriş
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
Hafta İçi (17:00-19:00)
Hafta İçi (19:00-20:30)
Hafta İçi (20:30-22:00)
Hafta İçi (22:00-08:30)
Hafta Sonu
Dini Bayram ve Resmi Tatiller
80 €
90 €
100 €
120 €
100 €
150 €
Depodan Çıkış
Hafta İçi (17:00-19:00)
Hafta İçi (19:00-20:30)
7.9. Hafta İçi (20:30-22:00)
7.10. Hafta İçi (22:00-08:30)
7.11. Hafta Sonu
7.12. Dini Bayram ve Resmi Tatiller
7.7.
7.8.
80 €
90 €
100 €
120 €
100 €
150 €
* Ücretler beher AWB başına uygulanır.
* Ödemelerde döviz cinsinden belirtilen ücretlerin TL karşılığı, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası günlük efektif döviz satış
kuru üzerinden hesaplanır.
* Parçalı taşımalarda ardiye ücreti,son taşımanın depoya girişi esas alınarak hesaplanır. Konsolide taşımalarda bu uygulama House AWB (ara
konşimento) baz alınarak tatbik edilir.
* Toplam ücrete ilaveten, kargonun kilogramı başına 0,01 € servis ücreti alınır.
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
KARGO BAŞKANLIĞI
İHRACAT İŞLEMLERİ HİZMET TARİFESİ
Sabit Ücret
8.1.
8.2.
Ek Ardiye (72 saatten sonra)
Kargo Kabul Ücreti - Rush Hour
(100 kg üzeri kargolar için)
0€
Kg*Gün
Ücreti
Minimum
Ücret
0,055 €
0€
8.3.
Kargo Kabul Ücreti - Golden Hour
0€
8.4.
Geri Çekme Ücreti (Normal Kargo)
70 €
0,070 €
8.5.
Geri Çekme Ücreti (Özel Kargo)
100 €
0,100 €
8.6.
Müşteri Talebine İstinaden Sağlanan Özel Hizmetler
8.7.
THY A.O. Harici Taşımalar için X-ray ve Tartım Ücreti
50 €
0€
0,070 €
40 €
* Ödemelerde döviz cinsinden belirtilen ücretlerin TL karşılığı, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası günlük
döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.
* Sabit ücretler beyanname başına tahsil edilir.
* Perşembe ve Cuma 10:00 – 17:00 arası saatler “rush hour” tarifesinden ücretlendirilir.
* Yukarıda belirtilenler dışındaki tüm saatler Golden Hour tarifesinden ücretlendirilir.
* Geri çekme işlemi için gerekli taşımalar (varsa), ayrıca ücretlendirilir.
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
KARGO BAŞKANLIĞI
TRANSİT İŞLEMLERİ HİZMET TARİFESİ
9.1.
Transit kargolarda geliş tarihinden başlamak üzere ilk 3 (üç) gün için ardiye ücreti uygulanmaz. Müşteri
talepleri doğrultusunda geçişi ara noktada bekletilen ve 3 (üç) gün sonrası için geçiş talep edilen transit
kargolarda, İhracat İşlemleri Hizmet Tarifesindeki Ek Ardiye Ücretleri uygulanır.
9.2.
Yurtiçi Gümrüklü istasyonlara geçiş için CAO (sadece kargo uçağı) taşımaları kabul edilmez. Ancak
göndericinin ve/veya alıcının yurtiçi gümrüklü istasyonlara bu tür kargoların geçişlerinde gerekli tüm
izinleri almaları ve tedarik edilecek araç ile transit güzergah üzerinde oluşacak tüm masrafları kabul
etmeleri durumunda Türk Hava Yolları’nın mutabakatı ile yapılabilir.
9.3.
Gönderici ve/veya alıcı müşteri taleplerine istinaden yurtiçi gümrüklü istasyonlar için özel olarak
organize edilecek kamyon seferlerine araç başına taşıma ücretine ilaveten 700.00 EUR ücret uygulanır.
9.4.
Müşteri talebi ile transit noktasında gerçekleştirilen imha işlemlerinde İthalat Hizmetleri Ücret
Tarifesinde belirtilen imha ücretleri uygulanır.
9.5.
Müşteri hatası nedeniyle (yanlış beyan, kargo uygunsuzluğu veya evrak uygunsuzluğu gibi) geri
gönderilen transit kargolar için İhracat İşlemleri Hizmet Tarifesindeki;
* Geri Çekme Ücreti ve ilk günden itibaren Ek Ardiye Ücreti uygulanır.
* Paketleme gibi ilave hizmetler talep edilirse, ilaveten Müşteri Talebine İstinaden Sağlanan Özel
Hizmetler için belirtilen ücretler uygulanır.
* İlave malzeme ihtiyaçları ayrıca faturaya dahil edilir.
9.6.
Gümrük izniyle diğer firmaların transit kargo depolama taleplerinde, İthalat İşlemleri Hizmet
Tarifesindeki 5.5.-5.8. arasında numaralandırılan ücretler uygulanır.
9.7.
Müşteri talebine istinaden sağlanan özel hizmetler için 50 € ücret uygulanır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content