close

Enter

Log in using OpenID

1.duyuru - Kompozit Sanayicileri Derneği

embedDownload
1st ANNOUNCEMENT /
1. DUYURU
4th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM,
EXHIBITION AND BROKERAGE EVENT
IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU,
SERGİ VE PROJE PAZARI
(IPC 2015)
7-9 MAY / MAYIS2015
ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT HOTEL
İZMİR-TURKEY
UCTEA CHAMBER OF CHEMICAL
ENGINEERS
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
1
DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS
We would like to thank:
Official Organizations / ResmiKuruluşlar
IZMIR METROPOLITAN MUNICAPILITY / İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY /EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
IZMIR CHAMBER OF COMMERCE / İZMİR TİCARET ODASI
TURKISH COMPOSITE MANUFACTURERS ASSOCIATION / KOMPOZİT
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ISTANBUL CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS EXPORTERS’ ASSOCIATIONS
/İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER ve MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
AEGEAN EXPORTERS’ ASSOCIATIONS / EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Private Firms /ÖzelKuruluşlar
HERKİM POLYMER CHEMISTRY INDUSTRY INC.(MAİN SPONSOR) / HERKİM
POLİMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ANA SPONSOR)
BOYTEK RESINS, GELCOATS, PIGMENT PASTES /BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA
SAN. TİC. A.Ş.
DYO DYES FABRICS INDUSTRY INC/ DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC.A.Ş.
ERENLİ RUBBER AND PLASTICS INDUSTRY / ERENLİ KAUÇUK VE PLASTİK SANAYİ
ESENLİ TRANSPORTATION TOURISM INDUSTRY INC. / ESENLİ TAŞIMACILIK
TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
KORDSA GLOBAL INDUSTRIAL FIBRE AND CORD FABRIC INDUSTRY INC./
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC.A.Ş.
KOSSE COMPOSITES /KOSSE KOMPOZİT
LITERATUR CHEMICALS / LİTERATÜR KİMYA
POLUTEK POLYESTER AND POLYURATHANE LIMITED COMPANY / POLÜTEK
POLYESTER VE POLİÜRETAN LTD.ŞTİ.
SONMEZ HOLDING / SÖNMEZ HOLDİNG
*Confirmed
Companies when this bulletin was
Duyurununyayınlandığıtarihtedesteğikesinleşenkuruluşlar.
submitted
to
publish.
/
2
AIM
The aim of the IPC 2015 symposium is to share scientific and technical knowledge in the
fields of polymeric composite materials production, usage and development in the national
and international platforms, as well as to identify and solve the challenges encountered in
transforming science to practice.
MISSION
Inasmuch as the subject matter is in its field of interest, The Chamber of Chemical Engineers
(CCE), has incorporated to run the Polymeric Composite Materials Symposium and the
consequent exhibitions, workshops and brokerage activities as a part of the mission, with the
participation of industry and scientific communities, by the coordination of the Aegean
Branch Office.
VISION
Introduced into the market in the 20th century, and growing in importance both in Turkey and
all around the world, polymeric composites are technological materials used widely in daily
life as well as across a vast spectrum of industries, and will continue to shape the future. CCE
Aegean Branch Office has been very much aware of the increasing importance of these
materials, and aims to bring the scientific and technical networking platform together since
2006 fully onto the international stage.
THEME
The present position of the Polymeric Composites Industry in our country and in the world
with its safe, aesthetic, economical, high added-value, and eco-friendly products, as well as
suggestions for its future and sustainability.
TARGET AUDIENCE AND PARTIES
Universities, Research and Public Institutions, Municipalities, Trade Associations,
Manufacturers, Engineers and Technicians, and all other parties interested in the subject.
AMAÇ
Polimerik kompozit malzemelerin üretimi, kullanımı ve geliştirilmesi alanında ulusal ve
uluslararası geniş katılımla bilimsel ve teknik bilgi paylaşımı, uygulamaya aktarımda
karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözümler aranması.
ÖZGÖREV
Kimya Mühendisleri Odası, kendi ilgi alanı içerisinde olan Polimerik Kompozit Malzemeler
Sempozyumunu ve buna bağlı olarak sergi, çalıştay ve proje pazarı etkinliğini Ege Bölge
Şubesi koordinasyonuyla ve sanayici ve bilim çevrelerinin katılım ve katkılarını sağlayarak
düzenlemeyi özgörevleri arasına almıştır.
ÖZGÖRÜ
Yirminci yüzyılda insanlığın kullanımına giren, Türkiye'de ve dünyadaki önemi gittikçe artan
polimerik kompozit malzemeler üretimi ve kullanımı her çeşit sanayide ve yaşamda geniş
uygulama alanı bulan, geleceği de şekillendirecek teknolojik malzemelerdir.
3
KMO Ege Bölge Şubesi bu malzemelerin giderek artan önemini kavramıştır ve bu alanda
2006 yılından bu yana sürdürmekte olduğu bilimsel ve teknik paylaşım ortamını uluslararası
düzeyde sağlamayı hedeflemektedir.
TEMA
Güvenli, Estetik, Ekonomik, Katma Değeri Yüksek ve Çevre Dostu Ürünleri ile Polimerik
Kompozit Sektörünün Dünyada ve Ülkemizdeki Bugünkü Durumu ile Geleceğe Yönelik
Öneriler ve Sürdürülebilirlik.
HEDEF KİTLE VE PAYDAŞLAR
Üniversiteler, Araştırma ve Kamu Kurumları, Belediyeler, Meslek Odaları, Sanayiciler,
Mühendisler ve Teknisyenler, Konuya ilgi duyan diğer paydaşlar.
PREVIOUS EVENTS / GEÇMİŞTEKİ ETKİNLİKLER
DATE / TARİH
TITLE / ETKİNLİK ADI
2006:
17-19 Nov / Kasım
1st National Polymeric Composites Symposium
and
Exhibition/
I.Polimerik
Kompozitler
Sempozyumu ve Sergisi
2008:
28-30 Nov / Kasım
International Polymeric Composites SymposiumExhibition and Workshop/ Uluslararas ıKatılımlı
Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve
Çalıştayları
2010:
26-28 Nov / Kasım
2nd Polymeric Composites Symposium, Exhibition
and
Brokerage
Event
(International
Participation)/2. Uluslararası Katılımlı Polimerik
Kompozitler Sempozyum – Sergi ve Proje Pazarı
2012:
9-11 Nov / Kasım
3rd
International
Polymeric
Composites
Symposium, Exhibition and Workshop/ III.
Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu,
Sergisi ve Çalıştayı
PLACE / ETKİNLİĞİN
GERÇEKLEŞTİĞİ YER
Tepekule Convention and
Exhibition Center /
Tepekule Kongre Ve Sergi
Sarayı
İZMİR
INVITATION/ DAVET
We would like to draw your attention to the importance and urgency of the subject matter, and
invite along all relevant institutions, organizations and individuals bringing in their
knowledge and contributions unsparingly in order to make these activities more effective and
successful in unity.
Konunun önemini ve gerekliliğini vurgulayarak katkılarını ve bilgi birikimlerini esirgemeyen
ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri bu etkinlikleri birliktelikle daha güçlü ve başarılı kılmak
için davet ediyoruz
4
COMMITTEE / KURULLAR
EXECUTIVE COMMITTEE/ YÜRÜTME KURULU
Cengiz ALTAN, Prof.Dr.
University of Oklahoma / Oklahoma Üniversitesi
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Ferda ÖNEN
Kimya Mühendisleri Odası
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Gürel NİŞLİ, Prof.Dr.
Kimya Mühendisleri Odası
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Hasan ÖMER
Kimya Mühendisleri Odası
İbrahim KÖSE
Chemist Society /Kimyagerler Derneği
Turkısh Composıte Manufacturers Assocıatıon/ Cam
İsmail Hakkı HACIALİOĞLU
Elyafı Takviyeli Plastik Sanayiciler Derneği
M. Özgür SEYDİBEYOĞLU, Doç. Dr.
Katip Çelebi University / Kâtip Çelebi Üniversitesi
Istanbul Technical University / İstanbul Teknik
Nurseli UYANIK, Prof.Dr.
Üniversitesi
Middle East Technical University/ Ortadoğu Teknik
Ülkü YILMAZER, Prof.Dr.
Üniversitesi
ORGANIZING COMMITTEE/ DÜZENLEME KURULU
Ali UĞURLU, Dr.
Arzu YALÇIN MELİKOĞLU
Aysu BENLİOĞLU
Barbaros AKKURT, Dr.
Cengiz KOCAGİL
Ekin TAŞKIN
Erdinç İKİZOĞLU
Erkan ERSÖZ, Dr.
Ertuğrul ERDİN, Prof.Dr.
Esen Leyla İMREN
Filiz KARAOSMANOĞLU Prof.Dr.
Gökdeniz NEŞER, Prof.Dr.
Hasan SARPTAŞ, Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin DAĞLAR
İbrahim AKYÜREK
İbrahim KÖSE
İhsan Yaşar ÖZTÜRK
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
KimyaMühendisleriOdası
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
KimyaMühendisleriOdası
İstanbul KimyeviMaddelerveMamulleriİhracatçılarıBirliği
/Istanbul Chemicals and Chemical Products’ Exporters
Associations
Turkish Chemical Society / TürkiyeKimyaDerneği
Aegean Region Chamber of Industry/
EgeBölgesiSanayiOdası
Aegean Associations ofImporters / Ege İhracatçı Birlikleri
Ege University/ Ege Üniversitesi
Ege University/ Ege Üniversitesi
Ege University/ Ege Üniversitesi
UCTEA Chamber of Textile Engineers / TMMOB Tekstil
Mühendisleri Odası
Istanbul Technical University / İstanbul TeknikÜniversitesi
UCTEA The Chamber of Turkish Naval Architects &
Marine Engineers / TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
Ege University/ Ege Üniversitesi
Dağlar Chemicals Company / Dağlar Kimya Ltd.Şti.
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
Kosse Composite Company / Kosse Kompozit Ltd. Şti
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
5
İsmail DARCAN
Mesut YENİGÜL, Prof.Dr.
Metehan ATAGÜR, Arş.Gör.
Metin TANOĞLU, Prof.Dr.
Misir AHMEDZADE, Prof.Dr.
Mustafa BAĞAN
Mustafa DEMİRCİOĞLU, Prof.Dr.
Necmi SADIKOĞLU
Nuran TURGUT DUNFORD
Rasim İPEK, Prof.Dr.
Saadet ÇAĞLIN
Safinur ALTINER
Sakin ALTINDİŞ
Selahattin SERİN, Prof.Dr.
Sevgi ULUTAN, Prof.Dr.
Sinan SÖNMEZ, Doç. Dr.
Tayfun EYİEL
Tuğçe UYSALMAN, Arş.Gör.
Boytek Resins Company / Boytek Reçine A.Ş.
Ege University/ Ege Üniversitesi
KatipÇelebi University / Kâtip Çelebi Üniversitesi
İzmir Institute of Technology/ İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Fırat University/ Fırat Üniversitesi
Turkish Chemical ManifacturersAssociation / Türkiye
Kimya Sanayicileri Derneği
Ege University/ Ege Üniversitesi
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği /Istanbul Chemicals and Chemical Products’
Exporters Associations
Oklahoma State University / Oklahoma DevletÜniversitesi
Ege University/ EgeÜniversitesi
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
Izmir Chamber of Commerce / İzmir Ticaret Odası
Sönmez Holding Company / Sönmez Holding
Çukurova University / Çukurova Üniversitesi
Ege University/ Ege Üniversitesi
Marmara University / Marmara Üniversitesi
Izmir Chamber of Commerce / İzmir Ticaret Odası
KatipÇelebi University / Kâtip Çelebi Üniversitesi
SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE/ BİLİMSEL ve TEKNİK DANIŞMA KURULU
AfifeBinnaz HAZAR YORUÇ Doç. Dr.
Aref CEVAHİR, Dr.
Anand Ramesh Sanadi, Doç. Dr.
Aysun AKŞİT, Doç.Dr.
Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi
Glass Fiber Industry Inc./ Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
University of Copenhagen / Kopenhag Üniversitesi
DokuzEylül University / Dokuz Eylül Üniversitesi
Baki Hazer, Prof.Dr.
Bülent Ecevit University / Bülent Ecevit Üniversitesi
Birkan YURDAKUL
Aegean Associations ofImporters / Ege İhracatçı Birlikleri
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
Balıkesir University / BalıkesirÜniversitesi
University of Oklahoma / Oklahoma Üniversitesi
EgeBölgesiSanayiOdası / Aegean Region Chamber of
Industry
İzmir Institute of Technology/ İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Aegean Region Chamber of Industry & AKZO NOBEL
Kemipol Inc. / Ege Bölgesi Sanayi Odası & AKZO
NOBEL Kemipol A.Ş.
Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi
DokuzEylül University / Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir Institute of Technology/ İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Burcu ALP, Dr.
Canan NAKİBOĞLU, Prof.Dr.
Cengiz ALTAN, Prof.Dr.
Cengiz KOCAGİL
Devrim BALKÖSE, Prof.Dr.
Engin ÇÖRÜŞLÜ, Dr.
Erhan BİSKİN, Prof.Dr.
Ertuğrul ERDİN, Prof.Dr.
Funda TIHMINLIOĞLU Prof.Dr.
6
Fuzuli NASİROV, Dr.
Gürel NİŞLİ, Prof.Dr.
İsmail DARCAN
K .EmrahErginer, Yrd. Doç. Dr.
Kerim DURAN,Prof.Dr.
M. Özgür SEYDİBEYOĞLU, Doç. Dr.
Martin KRANERT, Prof.Dr.
Mesut YENİGÜL, Prof.Dr.
Metin TANOĞLU, Prof.Dr.
Metin BAŞBUDAK
Mustafa DEMİRCİOĞLU, Prof.Dr.
Nergis ARSU Prof.Dr.
Nurseli UYANIK, Prof.Dr.
Ömer MERMER, Yrd. Doç. Dr.
Rajesh ANANDJIWALA, Dr.
Rasim İPEK, Prof.Dr.
Sıddık İÇLİ, Prof.Dr.
S.A.R. HASHMI, Prof.Dr.
Sacide ALSOY ALTINKAYA, Prof.Dr.
Selahattin SERİN, Prof.Dr.
Serap CESUR, Doç. Dr.
Sevgi ULUTAN, Prof.Dr.
Veli DENİZ, Prof.Dr.
Yusuf MENCELOĞLU, Prof.Dr.
PETKIM Petrochemicals Inc. / PETKİM Petrokimya
Holding A.Ş.
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
BOYTEK Resins Company / BOYTEK Reçine .A.Ş.
DokuzEylül University / Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege University/ EgeÜniversitesi
KatipÇelebi University / Kâtip Çelebi Üniversitesi
Stuttgart University / Stuttgart Üniversitesi
Ege University/ Ege Üniversitesi
İzmir Institute of Technology/ İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Tongun Group / Tongün Grubu
Ege University/ Ege Üniversitesi
Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul TeknikÜniversitesi / Istanbul Technical
University
Ege University/ Ege Üniversitesi
Counsil of Scientific and IndustrialResearch, India/
Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Enstitüsü,Hindistan
Ege University/ Ege Üniversitesi
Ege University/ Ege Üniversitesi
Counsil of Scientific and IndustrialResearch, India/
Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Enstitüsü, Hindistan
İzmir Institute of Technology/ İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Çukurova University / Çukurova Üniversitesi
Ege University/ Ege Üniversitesi
Ege University/ Ege Üniversitesi
Kocaeli University/Kocaeli Üniversitesi
Sabancı University / Sabancı Üniversitesi
SYMPOSIUM SECRETARIAT / SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Seren TÜRKER
UCTEA Chamber of Chemical Engineers / TMMOB
KimyaMühendisleriOdası
7
INVITED SPEAKERS / ÇAĞRILI KONUŞMACILAR
Prof.Dr. Cengiz ALTAN
Prof.Dr. Dilhan KALYON
Prof.Dr. Emmanuel GIANNELIS
Oklahoma Universitesi / Oklahoma Üniversitesi
Stevens Institute of Technology / Stevens Teknoloji
Enstitüsü
Cornell University / Cornell Üniversitesi
*Scientists from United States of America in the table are pointed out as plenary lecturers until
now. / Tablodaki Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen bilim kişileri şu ana kadar dikkat çeken
ana çağrılı konuşmacılardır.
SYMPOSIUM TOPICS / SEMPOZYUM KONULARI










Fundamental Components of Polymeric Composites/PolimerikKompozitlerin
TemelBileşenleri
o Thermoset Resins, Thermoplastics and Elastomers/ Termoset Reçineler,
Termoplastikler ve Elastomerler
o Reinforcing materials/Güçlendirici Malzemeler
o Auxiliary Materials and Additives (Catalysts, plasticizers)/Yardımcı
malzemeler ve Katkılar (Katalizörler, plastikleştiriciler, vb.)
Polymeric Composite Structures and Application Areas/Polimerik Kompozit Yapılar ve
UygulamaAlanları
Production Technologies/Üretim teknolojileri
Technologies, Sustainability, Production and Characterization of Composite
Materials/Teknolojiler, Sürdürülebilirlik ve Kompozit Malzemelerin, Üretimi ve
Karakterizasyonu
Polymeric Composites in Renewable Energy/ Yenilenebilir Enerji Alanında Polimerik
Kompozitler
Biobased Polymeric Composites/Biyotemelli Polimerik Kompozitler
Environmental Impacts and Waste Management/Çevresel Etki ve Atık Yönetimi
Legislations and Standards Regarding the Sector/Sektöre İlişkin Mevzuat ve
Standartlar
Occupational Health and Safety/İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Training/Eğitim
8
SYMPOSIUM SCHEDULE / SEMPOZYUM TAKVİMİ
22.12.2014
Submission of Abstracts /Bildiri özetleri son tarih
06.02.2015
Announcement of Accepted Papers/Bildiri kabulünün duyurulması
03.04.2015
Submission of Full Papers/Bildirilerin tam metinlerinin teslimi
13.02.2015
Deadline for Sponsorship /Sponsorluk Başvurusu için Son Tarih
17.04.2015
Deadline for Advertisement/Reklam Başvurusu için Son Tarih
17.04.2015
Deadline for Exhibition/Sergi Başvurusu için Son Tarih
ABSTRACT GUIDELINES / BİLDİRİ ÖZETİ KOŞULLARI

The abstracts will be prepared in Turkish and English. The abstracts of at least 200
words in both languages not to exceed two pages and in understandable content format must
be sent [email protected] address to the Symposium Secretariat latest by 7th of
Nov 2014. The abstracts along with the sub-titles as in "aim", "material-method", "discussion
and recommendations" and “results”, and should contain at least three keywords.

The abstracts, in A4 format, the top and bottom 5 cm and from both sides 4 cm
margins, should be written in "Times New Roman" font size 12 and with single line spacing
on ‘PC compatible MS Word’, the titles in Turkish and in English and bold should be
centered; by leaving one blank line for each one, respectively the name and surname of the
authors, institutions they belong, e-mails and mail addresses should be written one under the
other. The presenter’s name should be underlined. Following the above, the abstracts in
English and Turkish should be written with double line spacing. If desired, graphical summary
can be given.
The presentation slides of the accepted papers should be prepared in English. Simultaneous
translation service will be provided during the symposium presentations.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır. Özetler her iki dilde en az 200’er
sözcükten oluşmak üzere, ikişer sayfayı aşmayacak şekilde ve içerik anlaşılabilir biçimde
verilerek 07 Kasım 2014 tarihine kadar [email protected] adresinden Sempozyum
Sekretaryası’na ulaştırılmalıdır. Bildiri özetleri “amaç”, “materyal-yöntem”, “tartışma ve
öneriler” alt başlıkları ile birlikte en az üç anahtar sözcük içermelidir.

Özetler; A4 formatında üstten ve alttan 5’er cm, her iki yandan 4 cm boşluk
bırakılarak, “Times New Roman” fontunda 12 punto ve tek satır aralığında PC Uyumlu MS
Word ile yazılmalı, başlık sayfa ortalanarak kalın harflerle İngilizce ve Türkçe olarak; bir
satır boşluk bırakılarak sırasıyla, yazarların ad ve soyadları; çalıştıkları kurumlar ve yazışma
adresleri ile e-postaları alt alta yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilmelidir.
Bunlardan sonra 2 satır boşluk bırakılarak İngilizce ve Türkçe özetler yazılmalıdır. Arzu
edilirse grafiksel özet de gönderilebilir.
Kabul edilen bildirilerin yansıları İngilizce hazırlanmalıdır. Sempozyum sunumlarında
eşzamanlı çeviri hizmeti verilecek
9
SYMPOSIUM FEES / SEMPOZYUM ÜCRETLERİ
Participant /Katılımcı
Regular / Normal
Regular / Olağan
350 TL/150€
Student1 /Öğrenci1
150 TL/60€
AccompanyingPerson
/Eşlikçi
Daily participation /Günlük
katılım
100 TL/50€
200 TL / 75€
1) Student participation includes only undergraduate and unemployed post graduated students.
*Acommodation is not included in the symposium fee. Contact symposium secretariat for information.
** Participant fees include book of abstracts, coffee breaks, opening cocktail, lunches, briefcase and
congress banquet. Accompanying person fees cover all except for briefcase and abstracts’ book.
Photocopies of the application form and the bank receipt of the participants should be sent by mail or
fax to the Congress Secretariat no later than 17.04.2015 Participants’ fee payment should be made to
the following account numbers below.
1 ) Öğrenci katılımı sadece lisans ve işsiz yüksek lisans öğrencilerini kapsamaktadır.
* Katılım ücretine konaklama dahil değildir. Konaklama bilgisine sempozyum sekreteryasından
ulaşılabilir.
** Katılım ücretlerine bildiri özeti kitabı, çay-kahve ikramları, açılış kokteyli, öğle yemekleri,
sempozyum yemeği ve çanta dahildir. Eşlikçi katılımcı ücretinin içinde sempozyum çantası ve bildiri
özeti kitabı yoktur. Sempozyuma delege olarak katılmak isteyen kişi ve kuruluşların başvuru formunu
ve banka dekontu fotokopisini 17.04.2015 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına göndermeleri,
katılım bedellerini ise aşağıdaki hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.
RESERVATION / REZERVASYON
Hotel accomodation in Çeşme Altınyunus Resort Hotel for participants coming from outside
of İzmir are listed below. Bookings are done by symposium secreteryat.
Sempozyuma İzmir dışından katılacak katılımcılar için Çeşme Altınyunus Otel’de konaklama
ücretleri aşağıdaki gibidir. Rezervasyonlar sempozyum sekreteryası tarafından yapılır.
Fee of single room per person / Tek kişilik oda fiyatı kişi başı – daily
/günlük
Fee of double room per person / Çift kişilik oda fiyatı kişi başı –
daily / günlük
Fee of room for three person / Üç kişilik oda fiyatı – daily / günlük
190 TL
70 €
150 TL
60 €
400 TL
150€
Account Number /HesapNo :Türkiye İş Bankası Alsancak Şubesi 3401-632101
IBAN No: TR56 0006 4000 0013 4010 6321 01
10
ADVERTISING IN THE BOOK OF ABSTRACTS / BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABINA
REKLAM KOŞULLARI
The extended abstracts presentations will be published in the Book of Symposium abstracts
which will be delivered to all participants. Advertisements will be regarding the products and
service information of institutions
 Pages of proceedings book will be in size 16.5x23.5cm. The size of advertisements
should be max. 15x22cm.
 Apart from black and white printing and added color using, process printing could be
possible.
 Advertisement payments are the same for both colored and black & white printing.
 The advertisement application form, 2 advertisement prints, and one CD copy of the
advertisement in tiff format should be sent until April 17,2015.
 Advertisement payments should also be delivered until April 17,2015.
Fees for Advertisement in the Symposium Book of Abstracts
Back cover
=2 000.00 TL
Inner side of the front cover
=1500.00 TL
Inner side of the back cover
=1 000.00 TL
Inner pages
= 500.00 TL
Bookmarks (5 cm×24 cm)
=1 000.00 TL
Sempozyumda sunulacak bildiriler bir kitapta toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır.
İlgili konularda etkinlik gösteren kuruluşların ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla kitaba
reklâm alınacaktır.


Bildiri kitabı 17x24 cm boyutlarında olacak. Kullanım alanı 16.5x22 cm’dir.
Siyah beyaz baskının yanı sıra ek renk kullanılacağı gibi trigromi baskıda
yapılabilecektir. Reklâm bedelleri siyah beyaz ve renkli baskılar için aynıdır.
 Reklam vermek isteyen kuruluşlar 17 Nisan 2015 tarihine kadar reklam başvuru
formunu ve baskıya hazır 2 adet basılı asıl ve “.tiff” formatında 1 adet CD kopyası
olarak yazışma adresine ulaştıracak ve reklam bedellerini 17 Nisan 2015 tarihine
kadar ilgili hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir.
Reklam bedelleri
Arka Kapak
= 2 000,00 TL
Ön iç Kapak
= 1 500,00 TL
Arka iç Kapak
= 1 000,00 TL
İç Sayfalar
= 500,00 TL
KitapAyracı (4 cm x 25 cm)
= 1 000,00 TL
PARTICIPATION TO THE EXHIBITION / SERGİ KATILIMI
Fee for exhibitions is 200 TL/m2 and minimum exhibition area is 6 m2. The exhibition will
commence on 7 May, 2015 at 11:00 and close on 9 May, 2015 at 17:00. Participants should
bring everything necessary for exhibition 24 h before and set in 15 h before the opening of the
exhibition. During the exhibition each participant should have an authorized person at their
stand.
Sergiye katılım bedeli 200,00 TL /m2dir ve en küçük stant alanı 6 m2 dir. Sergi sempozyumun
başlangıç tarihinde (7 Mayıs 2015) saat 11:00’de açılacak, bitimi akşamı (9 Mayıs 2015) saat
17:00’de sona erecektir. Katılan kuruluşlar gerekli malzemeyi serginin açılışından 24 saat
once serginin bulunduğu Alana getirmek ve en az 15 saat once ürünlerini sergilemek üzere
tüm hazırlıklarını tamamlamak ve sergi süresince stantlarında yetkili kişiler bulundurmakla
yükümlüdürler.
11
SPONSORSHIP CONDITIONS / SPONSORLUK KOŞULLARI
A.
20 000 TL SUPPORT

Free one whole page advertisement inside the Abstracts Book.

Free Symposium participation for 5 participants.

Free exhibition area.

Name and logo of the sponsors will be present at Symposium circulars, Abstracts
Book, Symposium and Exhibition entrances.
B.
15 000 TL SUPPORT

Free one whole page advertisement inside the Proceedings Book.

Free Symposium participation for 4 participants.

Free exhibition area.

Name and logo of the sponsors will be available at Symposium circulars, Proceedings
Book, Symposium and Exhibition entrances.
C.
10 000 TL SUPPORT

Free one whole page advertisement inside the Proceedings Book.

Free Symposium participation for 3 participants.

Free exhibition area.

Name and logo of the sponsors will be available at Symposium circulars, Proceedings
Book, Symposium and Exhibition entrances.
D.
5 000 TL SUPPORT

Free one whole page advertisement inside the Proceedings Book.

Free Symposium participation for 2 participants.

Free exhibition area.

Name and logo of the sponsors will be available at Symposium circulars, Proceedings
Book, Symposium and Exhibition entrances.
E.
3 000 TL SUPPORT

Free one whole page advertisement inside the Proceedings Book.

Free Symposium participation for 1 participant.

Free exhibition area.

Name and logo of the sponsors will be available at Symposium circulars, Proceedings
Book, Symposium and Exhibition entrances.
* Should companies prepare a brochure of the company (not weighing heavier than 100 gr), it
will be enclosed in the symposium bag.
A-Platin Sponsor: 20000 TL Nakit Destekleme Karşılığı

Bildiriler kitabının iç sayfalarında 1 tam sayfa reklâm,

5 kişi ücretsiz delege,

Sergi alanı verilecektir.

Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi
girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.
12
B-Altın Sponsor: 15000 TL Nakit Destekleme Karşılığı

Bildiriler kitabının iç sayfalarında 1 tam sayfa reklâm,

4 kişi ücretsiz delege,

Sergi alanı verilecektir.

Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi
girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.
C-Gümüş Sponsor: 10000 TL Nakit Destekleme Karşılığı

3kişi ücretsiz delege,

Sergi alanı verilecektir.

Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi
girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.
D-Bronz Sponsor: 5 000 TL Nakit Destekleme Karşılığı

2 kişi ücretsiz delege,

Sergi alanı verilecektir.

Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi
girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.
E-Sempati Sponsor: 3 000 TL Destekleme Karşılığı

1 kişi ücretsiz delege,

Sergi alanı verilecektir.

Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi
girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır
* Sponsor firmalar isterlerse 100 gr.’ı aşmayacak şekilde tanıtım broşürünü sempozyum
çantasına konmak üzere iletmelidir.
COLLABORATION SPONSORSHIP / HİZMET SPONSORLUĞU
Aside from monetary sponsorship, collaboration is also possible. Companies / Institutes can
collaborate by:

Covering the coctailcosts,

Covering the travelling and /or accomodation fees of invited speaker(s),

Covering the fees of simultaneous translation,

Covering the fees of publishing the symposium abstracts book (total or partial),

Covering the lunch costs (minimum 2 days' cost can be covered),

Covering the transportation fees to the symposium area
Nakdi sponsorluğun yanı sıra, hizmet sponsorluğu da mümkündür. Hizmet sponsorluğu
aşağıdaki biçimlerde yapılabilir:

Kokteyl ücretini karşılama,

Çağrılı konuşmacı(ları)nın yol ve/veya konaklama masraflarını karşılama,

Simultane çeviri/çevirmen ücretlerini karşılama,

Bildiri özetleri kitabının basımını, ya da bir kesimini, üstlenme,

Sempozyum alanına ulaşımı sağlama,
13
APPLICATION FORM FOR SYMPOSIUM/ SEMPOZYUM BAŞVURU FORMU
Name-Surname/Adı Soyadı:
…………………………………………………
Profession- Job-Title / Mesleği-Görevi:
………………………………………………
Company-University-Institution /Firma- Kurum:………………………………………………
Mail Address/Posta Adresi:
………………………………………………
Phone /Telefon:
………………………………………………
Fax / Faks:
………………………………………………
e-mail/e-posta:
………………………………………………
( ) Participation without presentation / Dinleyici olarak katılmak istiyorum
( ) Participation with presentation (Oral/Poster) /Bildiri ile katılmak istiyorum. (Poster / Sözlü)
Abstract Title /Bildiri Konu Başlığı: ……………………………………………………………………
( )Participation of workshop /Çalıştay’aKatılım
( ) Participation as a visitor /Dinleyici olarak katılmak istiyorum
( ) I wish to participate as a lecturer in …………………………/……………………..………………
Konusunda Eğitimci olarak katılmak istiyorum.
( ) Participation in Brokerage Event/Proje Pazarı’na Katılım
( ) Participation as a sponsor /Sponsor olmak istiyorum.
( ) I would like to give advertisement /Reklam vermek istiyorum.
( ) Participation in the exhibition /Kuruluş olarak sergiye katılmak istiyorum.
Your recommendations regarding workshop, brokerage event topics and other issues /Çalıştay ve diğer
konulardaki önerileriniz:……………………………………………………………………
Accomodation Dates / Konaklamak istediğim tarihler:
Date / Tarih:
Signature/ İmza:
Note: Please return this form to the Symposium Secretariat. /Lütfen bu formu Sempozyum
Sekreterliği’ne iletiniz.
CONTACT US / İLETİŞİM
Symposium Secretariat, UCTEA Chamber of Chemical Engineers
Aegean Branch Office /
SempozyumSekreteryası, TMMOB KimyaMühendisleriOdası
EgeBölgeŞubesi
1441 Sokak No:4 Kat: 3 D:5 Alsancak 35220 İZMİR / TÜRKİYE
Tel: 0 (232) 421-3535, Faks: 0 (232) 459 0869
www.kmoetkinlik.org
[email protected]
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
128 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content