close

Enter

Log in using OpenID

tc karşıyaka 3. icra dairesi

embedDownload
T.C. İZMİR 15. İCRA DAİRESİ
2012/15859 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
: İzmir ili Bornova ilçesi Karaçam köyü 108 ada 60 parselde
Özellikleri
kain 495,04 ,m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu iki katlı bahçeli kargir ev nitelikli
taşınmaz bir borçtan dolayı satışına karar verilmiştir.
Taşınmaz girişte salon-salomanje ve aradaki duvar kaldırılarak birleştirilmiş bir
açık mutfak ile salon ve mutfak önünde ve girişte teraslar, 3 yatak odası içerisinde
alafranga wc rezervuar, lavabo bulunan banyo ve ayrıca 1 alaturka wc den
ibarettir Çatıda teras vardır. Mesken brüt 200,00 m2 dir.Tapuda cins tahsisi
yapılmış kat mülkiyeti kurulmuştur. Bahçede natamam havuz mevcuttur.
Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda
açıklanmıştır.
: Karaçam (köyü)mah. Çiftlik sokak N: 8 Bornova İZMİR
Adresi
: 495,04 M2
Yüzölçümü
: Tam
Hisse
: İzmir Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik
İmar Durumu
Müdürlüğünün 06/09/2013 tarih ve 6922 sayılı yazısında 1/25000 ölçekli planda
müdahalede bulunulamaz, yapı yapılamaz kaydı mevcuttur. Bornova Belediyesi
plan ve proje md. 20/05/2014 tarihli 40436 sayılı yazısında 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı onama sınırı dışında
kalmakta olup, İzmir Büyükşehir Belediye Bşk tarafından 08/10/2012 tarih 37
değişiklik numarası ve 17/05/2013 tarih 38 değişiklik numarası ile onanan
1/25000 ölçekli Makilik ve fundalık alanlar gösteriminde kalmaktadır, yapılaşmaya
ilişkin plan hükümlerinin geçerli olabilmesi için söz konusu parselin kamu eline
geçmiş bir yola çephesinin olması zorunludur.
: 250.000,00 TL
Kıymeti
: 5582 S.Y. 35 md ile 3065 S.KDV K.nun 17. Md
KDV Oranı
4.fık.eklenen (Ş) bendi uyarınca toplu konut finansmanı amacıyla ipotekli
konutun müzayede halinde yapılan satışlar dahil KDV den istisnadır.
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
: 14/08/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
1. Satış Günü
: 11/09/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: İZMİR ADLİYESİ MEZAT SALONU D 3 BLOK ZEMİN KAT
Satış Yeri .
BAYRAKLI İZMİR Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur: Birinci açtırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden; ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamının ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/15859 Esas sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 37753 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2012/342 ESAS
T.C. DİKİLİ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir ili Dikili ilçesi Kabakum köyü Uzunkaraağaç mevkii 9
cilt, 871 sayfa, 102 ada 6 parsel 1/2 arsa paylı 1 nolu dubleks mesken Kabakum
bankacılar sitesi içinde Salihler yoluna bitişik , no:39 olan dubleks daire.Zemin kat
8,50x5,00m. ebatlarda 42,50 m2 yüzölçümlü salon, açık mutfak ve WC
bulunmakta,üst kata içten merdiven ile çıkılmakta ve üst katta 8,50x6,00 m
ebatlarda 51,00 m2 yüzölçümlü 2 oda ,banyo+WC olup toplam kullanım alanı
93,50 m2dir.Zeminler seramik kaplı ,merdiven basamakları mermer .dış
doğramalar ahşap üzeri ahşap kepenk ile örtülü, iç doğramalar ahşaptır.Hertürlü
altyapı (elektrik, kullanma suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi ve yollar gibi)
tamamlanmıştır.
Adresi
: Kabakum bankacılar sitesi-no. 39 Kabakum-Dikili/İZMİR
Yüzölçümü
: 93,50 m2
Arsa Payı
: 1/2
İmar Durumu
: Dikili belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
20/01/2014 tarih ve 158 sayılı yazılarında sözkonusu parsel onaylı imar planında
konut amaçlı planlanan alanda kalmakta olup, ayrık nizam 2 kattır.TAKS.0,15,
KAKS: 0,30'dur. 1 nolu bağımsız bölüm 16/10/1997 tarih ve 117/37 no ile yapı
kullanım izin belgesi düzenlenmiştir.
Kıymeti
: 160.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 04/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 29/08/2014 günü 10:00- 10:10 arası
Satış Yeri
: Dikili Adliyesi Müzayede Salonu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli buiunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylanmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/342 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 37438 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin,
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine
göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış
ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler
taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde
bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname
satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme
yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN
veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire
Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen
tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları,
Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç
edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir.
Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adakale
Sok. No:30 Kızılay/ANKARA (Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire
Başkanlığı) adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait
0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve
başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve
kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve
belgeler değerlendirmeye alınmaz.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 38228 www.bik.gov.tr
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin
www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ
2011/3114 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOTU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İzmir İl, Karşıyaka İlçe, Bahariye mahallesi 20/1942 cilt/sayfa
nolu, 9201/21 ada/parsel, kargir apartman anataşınmaz niteliğinde, 10/180 arsa pay/paydalı,
mesken bağımsız bölüm nitelikli, A blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm (hissesi tam)
Adresi
: Bahariye Mh. Hidayet Erzeybek Cad. No:24/1 Mutlu Apt. Karşıyaka
İzmir
Taşınmaz Beyan/Eklenti : Beyan: Yönetim Planı 19/11/1975
Şerh
: İhtiyati Tedbir: Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/03/2010
Tarih 2010/196 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile 09/03/2010 - 4950
Yevmiye
Hâl-i Hazır Şekli
: Satışa konu taşınmaz, mevcut binanın zemin katında, bir salon, iki
yatak odası, antre, koridor, mutfak ve banyodan müteşekkil, tamamı 85,00 Metrekare, neti ise
yaklaşık 75,00 Metrekaredir. Giriş kapısı çelik, dış doğramalar PVC doğrama, çift cam, ön
balkon doğrama ile salona dahil edilmiş zemin döşeme kaplaması, seramik banyo duvarlar,
tavana kadar seramik kaplı, duvarlar saten boyalıdır. Mutfak, tezgah üstü ve altı dolapları
ahşap kontrplak kapaklı, yağlı boya bakımlı, tezgah üstü Afyon mermer kaplıdır. Taşınmaz,
Karşıyaka idari ve ticari merkeze 1000 Metre yaklaşık mesafede, ayrıca denize 1000 Metre,
TANSAŞ'a 75 Metre, Alaybey IZBAN istasyonuna 250 Metre, Osman Paşa Camii'ne, Zübeyde
Hanım Anıt Mezarı'na 180 Metre, Selçuk Yaşar İköğretim Okulu'na 475 Metre mesafede
bulunduğu, cadde üzerinde ikinci derece ticari merkez oluşmuş vaziyette, taşınmazı
gerektiğinde gerekli imar şartları yerine getirilerek işyeri olarak da kullanmak mümkündür.
Ulaşımı kolay, tüm belediye altyapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Taşınmazın ısıtması
sobalı olup, kalorifer tesisatı ve petekleri mevcuttur.
KDV Oranı
: %1
imar Durumu
: Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/05/2008
tarih ve .35.6.KAB.0. 13./ 4606 sayılı yazılarında "Karşıyaka Bahariye mah.26 M ıv d 44 plan
9201 ada ada 21 parsel sayılı taşınmaz bitişik nizam 6 kat H= 18.80 m gabarili konut adasına
isabet etmektedir.Parsel üzerinde 1972 yılı ruhsatlı 6 katlı bina bulunmaktadır."demektedir.
Kıymeti
: 130.000,00 TL
1. Satış Günü
: 21/07/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 15/08/2014 günü 11:00- 11:10 arası
Satış Yeri
: Kemalpaşa Cad. Vakıflar İşhanı No:82 Kat:3 Karşıyaka 3 İcra
Müdürlüğü Kaışıyaka/İZMİR
SATIŞ ŞARTLARI.
1- Taşınmazın birinci satışı 21/07/2014 günü saat 11:00'dan 11:10'a kadar
Karşıyaka 3. icra Müdürlüğü'nde (1717 Sokak Vakıflar İşhanı, 3. Kat, 3. İcra Müdürlüğü
Karşıyaka İzmir'de) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı
alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi
nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik
ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik
ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20'si nispetinde teminatı Vakıfbank
Karşıyaka Çarşı Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu hesabına dosya numarası ve
ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden
önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nm teminat mektubunu vermeleri
lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler ve 1/2 tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV
oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir
orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale
alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak
kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye
göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale
bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2011/3114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede
yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi
olmayanlar için İİK.127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,
Tebliğ ve ilan olunur.
B.: 38253 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/4 TLMT.
T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Kaynarca İlçe, Büyükyanık köyü , Konak yeri mevkii 106 Ada No,
5 Parsel No, yüzölçümü : 3.270,64 m2 taşınmazın niteliği : İki adet kargir ev ve fındık
bahçesi , Bilirkişi raporuna göre özellikleri Hali hazır durumu ile üzerinde tek katlı ev ve
tek katlı ahır bulunmakta, taşınmazın 2000 m2 lik kısmında 124 adet 18-20 yaşlarında
fındık ocakları mevcut, fındık ocaklarının olduğu yer kuru tarım yapılabilir nitelikte toprak
yapısı itibariyle orta, tınlı , az taşlı, 4 sınıf tarım arazisi , taşınmazın köy yoluna cephesi
mevcut, yerleşim alanı içinde olup elektrik ,su v.b hizmetlerden faydalanmaktadır. Yığma
tek katlı ev 15 yıllık , evin dış cephesi sıvalı ve boyasızdır, çatı bulunmamaktadır.
Doğramalar Pvc 'dir. Ahır ise 15 yıllık olup üzerinde kiremit örtülü çatı bulunmaktadır, dış
cephesi sıvalı ve kireç badanalıdır.
Arsa Payı : Tamamı İmar Durumu : Kaynarca Belediyesinin yazısına göre Belediye
imar sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti
: 142.466,08 TL (Taşınmaz üzerindeki ev, ahır ve fındık ocakları ve
zemin değeri toplamı ) KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü
: 22/07/2014 günü 11:30- 11:40 arası
2. Satış Günü
: 19/08/2014 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : KAYNARCA İCRA DAİRESİ-HÜKÜMET KONAĞI İÇİ/KAYNARCA
SAKARYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale
bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasına
eklenen L. bendi ne göre ihalesi yapılan ve bu maddede belirtilen borçların teminatı olan
taşınmazın alıcısının KDV'den İSTİSNA 'DIR.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 38159 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
SAMANDAĞ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN -İLAN-
Esas No : 2013/324
BİR NEFES DUMAN BİN “AMAN” GETİRİR.
SİGARAYI BIRAKIN.
TÜRK KALP VAKFI
19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL
Tel : (0212) 212 07 07 (pbx)
Faks : (0212) 212 68 35
İnternet: http://www.tkv.org.tr
E-Mail: [email protected]
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 37915 www.bik.gov.tr
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Hatay ili Samandağ ilçesi
Sutaşı köyü, 1917 numarası ile tapuya kayıtlı bulunan mülkiyeti davalıya ait dava
konusu taşınmazın 201,27 m2lik kısmının yol inşaatı ve emniyet sahası tesisi etmek
amacı ile kamu yararı kararı alınarak, idare tarafından kamulaştırılmasına karar
verilmesi hususunda davalılar Gazi Hüzmeli , Hayat Hüzmeli , Ferit Hüzmeli, Sıdıka
Tum, Adnan Hüzmeli, Leyla Hüzmeli, Nursel Hüzmeli, Semia Hüzmeli, Muti Hüzmeli,
Hüseyin Hüzmeli, Naci Hüzmeli, Gökhan Hüzmeli, Vatfe Hüzmeli, Zekeriyya Hüzmeli,
Leyla Hüzmeli, Mesile Cemali, Nurettin Hüzmeli, Semire Bileği, Tahsin Hüzmeli, Kerime
Hüzmeli, Aliye Hüzmeli, Ali Hüzmeli, Erdem Hüzmeli, Orhan Hüzmeli adlarına
Kamulaştarma davası açılmış, davanın duruşması Samandağ 2.Asliye Hukuk
Mahkemesi duruşma salonunda 19/06/2014 günü saat 10:45'te 2013/324 Esas sayılı
dava dosyası ile yapılacaktır.
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, Hatay ili, Samandağ ilçesi,
Sutaşı mah/köy, nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Zahra'dan olma, 10.07.1987 Samandağ
doğumlu adına dava ve duruşma günü tebliğ edilemeyen, bilinen son ikametgahı olan
Samandağ ilçesi Sutaşı köyü olan Gökhan Hüzemli'nin bilinen adresine tebligat
yapılamadığı, zabıtaca da açık adresi tespit edilemediğinden adı geçenin yukarıda
belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olması veya kendisini bir vekille temsil
ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verilebileceği
ihtar belgesi 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesine göre açıklama, tensip
zaptı,dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat
yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
B.: 37927 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
1 271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content