close

Enter

Log in using OpenID

Click here for download full text

embedDownload
TEKSTİL ve KONFEKSİYON
JANUARY – MARCH 2014
ISSN 1300-3356
YEAR 24
VOLUME 1
REFEREED JOURNAL
CONTENTS
Owner on behalf of Textile and Apparel
Research Application Center:
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
1991 – 2014
Oktay PAMUK ...............................................................................................................................................................2
Editor:
Prof. Dr. M. Çetin ERDOĞAN
E-mail: [email protected]
Determination of the Brand Loyalty Strategies by Using Quality Function Deployment Method:
An Application in the Apparel Industry
Kalite Fonksiyon Göçerimi Yöntemi ile Marka Bağlılığı Stratejilerinin Belirlenmesi:
Hazır Giyim Sektörü Uygulaması
Esra Zeynep YILDIZ, Turan ATILGAN .......................................................................................................................3
Co-Editors:
Assoc. Prof. Dr. Oktay PAMUK
E-mail: [email protected]
The Application of ‘P’ and ‘P-Cusum’ Charts Into Textile Sector in the Statistical Quality Control Process
İstatistiksel Kalite Kontrol Sürecinde P ve P-Cusum Grafiklerinin Tekstil Sektöründe Uygulanması
İrfan ERTUĞRUL, Abdullah ÖZÇİL ............................................................................................................................9
Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇAY
E-mail: [email protected]
The Effect of Glyoxal Cross-Linker and NaCl Salt Addition on the Roller Electrospinning of Poly (Vinyl Alcohol) Nanofibers
Glioksal Çapraz Bağlayıcı ve NaCl Tuz İlavesinin Silindirli Elektro Lif Çekimi ile Polivinil Alkol
Nano Lif Üretimi Üzerine Etkisi
Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU.....................................................................................................................................15
Scientific Board:
Prof. Dr. Ji-Huan HE (Donghua Üni.)
Prof. Dr. Lubos HES (Liberec Teknik Üni.)
Prof. Dr. Paul KIEKENS (Ghent Üni.)
Prof. Dr. Vladan KONCAR (ENSAIT)
Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK (İstanbul Teknik Üni.)
Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (Ege Üni.)
Prof. Dr. Savvas G. VASSILIADIS (Pire T. E. Ens.)
Prof. Dr. Tuba VURAL (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Maria Jose ABREU (Minho Üni.)
Prof. Dr. Trevor J. LITTLE (NCSU)
Prof. Dr. Rudolf HAUG
Editorial Board:
Prof. Dr. Kerim DURAN
Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU
Prof. Dr. Arzu MARMARALI
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
Prof. Dr. Erhan KIRTAY
Prof. Dr. Turan ATILGAN
Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR
Assoc. Prof. Dr. Esen ÖZDOĞAN
Contact:
Ege University, Textile and Apparel ResearchApplication Center, 35100, Bornova, İzmir,
Turkey
Tel: +90 232 374 28 68 / Fax: +90 232 388 78 59
(Ege Üni. Tekstil ve Konfeksiyon AraştırmaUygulama Merkezi 35100 Bornova – İzmir)
www.tekstilvekonfeksiyon.com
Tekstil ve Konfeksiyon has inserted into the "ISI
Master Journal List" of the Institute for Scientific
Information and is indexed in SCI-Expanded. The
journal is also indexed in TOGA FIZ Technik and
EBSCO Publishing.
No part of this journal may be reproduced, stored,
transmitted or disseminated in any forms or by any
means without prior written permission of the
Editorial Board. The views and opinions expressed
here in the articles are those of the authors and are
not the views of Tekstil ve Konfeksiyon and Textile
and Apparel Research-Application Center.
Typesetting and Printing:
META Basım Matbaacılık Hizmetleri
+90 232 343 64 54 / E-mail: [email protected]
Printed Date: 26.02.2014
Terms of Subscription:
Tekstil ve Konfeksiyon is published 4 times in a year
in every 3 months.
Annual subscription rate: 40 TL (VAT included)
Annual subscription rate for textile students: 15 TL
For subscription: T. C. İş Bankası Ege Üniversitesi
Şubesi, Bank Account: 155553
Price: 10 TL (VAT included)
Production of Polyester/Polyaniline, Cotton/Polyaniline Composite Fabrics and Examining
Electrical Characteristics
Polyester/Polianilin, Pamuk/Polianilin Kompozit Kumaşlarının Üretilmesi ve Elektriksel
Özelliklerinin İncelenmesi
Ayşe Selcen ALTINOK, İbrahim ÜÇGÜL, Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ.....................................................................21
Designing of Conductive Yarn Knitted Thermal Comfortable Shirt Using Battery Operated Heating System
İletken Lif ile Örülmüş Portatif Batarya ile Çalışabilen Isıl Konforlu Giysi Tasarımı
Gilbert De MEY, Mert ÖZCELIK, Anne SCHWARZ, Ilda KAZANI, Carla HERTLEER,
Lieva VAN LANGENHOVE, Nevin Çiğdem GURSOY............................................................................................26
Effect of Fiber Type and Polyethylene Film on Mechanical Properties of Ultrasonically Bonded Multi
Layer Nonwoven Fabrics
Lif Tipinin ve Polietilen Filmin Ultrasonik Yöntemle Birleştirilmiş Çok Katmanlı Nonwoven Kumaşların
Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
Mahmut KAYAR, S. İlker MISTIK.............................................................................................................................30
A Survey of Comfort Properties of Socks Produced from Cellulose-Based Fibers
Rejenere Selüloz Esaslı Liflerden Üretilen Çorapların Konfor Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Muhammet AKAYDIN, Rukkiye GÜL .......................................................................................................................37
Subjective and Objective Evaluation of the Handle Properties of Shirt Fabric Fused with Different Woven Interlinings
Farklı Dokuma Telalar ile Birleştirilmiş Gömleklik Kumaşın Tutumunun Subjektif ve
Objektif Olarak Değerlendirilmesi
Esra Zeynep YILDIZ, Nilgün ÖZDİL..........................................................................................................................47
Mathematical Analysis of Warp Elongation in Weaving Machines with Positive Backrest System
Pozitif Arka Köprü Sistemli Dokuma Makinelerinde Çözgü Uzamasının Matematiksel Analizi
Özge ÇELİK, Recep EREN..........................................................................................................................................56
A Genetic Algorithm for the Unrelated Parallel Machine Scheduling Problem with Job Splitting and
Sequence-Dependent Setup Times - Loom Scheduling
Bölünebilir ve Sıra Bağımlı Hazırlık Süreli İşler İçeren, İlişkisiz Paralel Makine Çizelgeleme
Problemi için Genetik Algoritma-Dokuma Tezgâhı Çizelgeleme
Duygu YILMAZ EROĞLU, H. Cenk ÖZMUTLU, Seyit Ali KÖKSAL....................................................................66
The Effects of Fabric Density and Nozzle Type on Structural Properties, Dimensional Stability and
Spirality of Single Jersey Knitted Fabrics
Düze Tipi ve Siklik Değişiminin Süprem Örgü Kumaşlarda May Dönmesi ve Boyutsal Stabilite Üzerindeki Etkisi
Ebru ÇORUH, Nihat ÇELİK........................................................................................................................................74
Natural Dyeing Properties of Wool Fabrics by Pomegranate (Punica Granatum) Peel
Nar (Punica Granatum) Kabuğunun Yün Kumaşı Doğal Boyama Özelliği
Mustafa TUTAK, Gülcan ACAR, Onur AKMAN ......................................................................................................81
Investigation of Effect of Special Washing Processes on Denim Fabrics’ Properties
Özel Yıkama Uygulamalarının Denim Kumaş Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Serin MEZARCIÖZ, Mutlu TOKSÖZ.........................................................................................................................86
The Influence of Washing Treatment on Screen Printed Textile Substrates
Yıkama İşleminin Şablon Baskılı Tekstil Malzemelerine Etkisi
Mladen STANČIĆ, Nemanja KAŠIKOVIĆ, Dragoljub NOVAKOVIĆ, Ivana Dojčinović,
Gojko VLADIĆ, Miroslav DRAGIĆ ...........................................................................................................................96
Antioxidant Effect of Tannic Acid on Formation of Formaldehyde and Hexavalent Chromium
Compounds in Leather
Tannik Asidin Deride Serbest Formaldehit ve Altı Değerlikli Krom Bileşiklerinin Oluşumunun
Üzerine Antioksidan Etkisi
Selime MENTEŞ ÇOLAK, Urana DANDAR, Eylem KILIÇ ...................................................................................105
Experimental Techniques for Measuring Sewing Needle Temperature
Dikiş İğnesi Sıcaklığının Ölçümü için Deneysel Teknikler
Adnan MAZARI, Antonin HAVELKA, Lubos HES ................................................................................................111
The Effects of Sewing Thread Properties on the Needle Thread Tension in an Industrial Sewing Machine
Dikiş Makinesinde Dikiş İplik Özelliklerinin İğne İpliği Gerilimine Etkileri
Pınar KONCER, Ayça GÜRARDA, Binnaz KAPLANGİRAY, Mehmet KANIK ..................................................119
A Comparative Study on Designing of a Clothing Assembly Line
Bir Giysi Montaj Hattının Tasarımı Üzerine Karşılaştırmalı Etüd
Gülseren KARABAY .................................................................................................................................................124
Analyzing Production Cost of Small and Medium Sized Enterprices in Terms of Sewing Department Production Conditions
Küçük ve Orta Ölçekli Konfeksiyon İşletmelerinde Üretim Maliyetlerinin Dikim Bölümü Üretim
Şartları Açısından Analizi
Ebumüslüm EROL, Nazım PAŞAYEV .....................................................................................................................134
TEKSTİL ve KONFEKSİYON 24(1), 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content