close

Enter

Log in using OpenID

Click here for download full text

embedDownload
TEKSTİL ve KONFEKSİYON
JULY – SEPTEMBER 2014
ISSN 1300-3356
YEAR 24
VOLUME 3
REFEREED JOURNAL
CONTENTS
Owner on behalf of Textile and Apparel
Research Application Center:
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Editor:
Prof. Dr. M. Çetin ERDOĞAN
E-mail: [email protected]
Co-Editors:
Assoc. Prof. Dr. Oktay PAMUK
E-mail: [email protected]
Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇAY
E-mail: [email protected]
Baş Yazı
Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR ................................................................................242
Performance Evaluation of the Textile and Clothing Enterprises in Borsa İstanbul
Borsa İstanbul’daki Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinin Performanslarının
Değerlendirilmesi
Turan ATILGAN, Türker SUSMUŞ, Mengü Hafize KÜLAHCI, Seher KANAT....................................................243
Determinants of Turkey’s Textiles Exportation: The Gravitation Model Approach
Türkiye’nin Tekstil Ürünleri İhracatının Belirliyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı
Osman ORKAN ÖZER ..............................................................................................................................................252
Scientific Board:
Prof. Dr. Ji-Huan HE (Donghua Üni.)
Prof. Dr. Lubos HES (Liberec Teknik Üni.)
Prof. Dr. Paul KIEKENS (Ghent Üni.)
Prof. Dr. Vladan KONCAR (ENSAIT)
Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK (İstanbul Teknik Üni.)
Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (Ege Üni.)
Prof. Dr. Savvas G. VASSILIADIS (Pire T. E. Ens.)
Prof. Dr. Tuba VURAL (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Maria Jose ABREU (Minho Üni.)
Prof. Dr. Trevor J. LITTLE (NCSU)
Prof. Dr. Rudolf HAUG
Burning Behaviour and Mechanical Properties of Fabrics Woven with Ring Spun
Aramid and Flame Retardant Polyester Yarns
Aramid ve Güç Tutuşur Poliester Ring İplikleriyle Dokunmuş Kumaşların Yanma
Davranışları ve Mekanik Özellikleri
Editorial Board:
Prof. Dr. Kerim DURAN
Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU
Prof. Dr. Arzu MARMARALI
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
Prof. Dr. Erhan KIRTAY
Prof. Dr. Turan ATILGAN
Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR
Assoc. Prof. Dr. Esen ÖZDOĞAN
The investigation of Thermal Comfort, Moisture Management and Handle Properties of
Knitted Fabrics Made of Various Fibres
Farklı Liflerden Üretilmiş Örme Kumaşların Isıl Konfor, Nem İletimi ve Tutum
Özelliklerinin İncelenmesi
Contact:
Ege University, Textile and Apparel ResearchApplication Center, 35100, Bornova, İzmir,
Turkey
Tel: +90 232 374 28 68 / Fax: +90 232 388 78 59
(Ege Üni. Tekstil ve Konfeksiyon AraştırmaUygulama Merkezi 35100 Bornova – İzmir)
www.tekstilvekonfeksiyon.com
Tekstil ve Konfeksiyon has inserted into the "ISI
Master Journal List" of the Institute for Scientific
Information and is indexed in SCI-Expanded. The
journal is also indexed in TOGA FIZ Technik and
EBSCO Publishing.
No part of this journal may be reproduced, stored,
transmitted or disseminated in any forms or by any
means without prior written permission of the
Editorial Board. The views and opinions expressed
here in the articles are those of the authors and are
not the views of Tekstil ve Konfeksiyon and Textile
and Apparel Research-Application Center.
Mustafa ERTEKİN, Erhan KIRTAY .........................................................................................................................259
The Effect of Polyaniline and Amine Functionalized Carbon Nanotubes on the
Properties of Composite Nanofiber Web
Polianilin ve Amin Fonksiyonel Gruplu Karbon Nanotüplerin Kompozit
Nanolif Özelliklerine Etkisi
Nuray UCAR, Olcay EREN, Aysen ONEN, Nuray KIZILDAG, Nesrin DEMİRSOY, Ismail KARACAN...........266
Banu ÖZGEN, Sevda ALTAŞ....................................................................................................................................272
Drape Evaluation by the 3D Drape Scanner
3 Boyutlu Dökümlülük Tarayıcı ile Dökümlülüğün Değerlendirilmesi
Viera GLOMBİKOVA, Zdenek KUS ........................................................................................................................279
Predicting the Dynamic Cohesion in Drafted Slivers at Draw Frame Using Artificial
Neural Networks
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Cer Makinesinde Çekilmiş Şeritte
Dinamik Kohezyonun Tahminlenmesi
Assad FAROOQ .........................................................................................................................................................286
Prediction of Thermal Resistance of the Knitted Fabrics in Wet State by Using
Multiple Regression Analysis
Islak Haldeki Örme Kumaşların Isıl Dirençlerinin Çoklu Regresyon Analizi ile
Tahminlenmesi
Z. Evrim KANAT, Nilgün ÖZDİL, Arzu MARMARALI.........................................................................................291
Zinc Chloride Treated and Silicone Softened Cotton Fabric: Effect of Washing on
Antibacterial Properties
Çinko Klorür İşlemli ve Silikonla Yumuşatılmış Pamuklu Kumaş: Yıkamanın
Antibakteriyel Özelliğe Etkisi
Mustafa TUTAK, Bayram SIDAR, Onur BALCI......................................................................................................298
FMEA Analysis and Implementation in a Textile Factory Producing Woven Fabric
Dokuma Kumaş Üretimi Yapan Bir Tekstil Fabrikasında HTEA Analizi ve Uygulaması
Vedat ÖZYAZGAN....................................................................................................................................................303
Typesetting and Printing:
META Basım Matbaacılık Hizmetleri
+90 232 343 64 54 / E-mail: [email protected]
Printed Date: 30.09.2014
A Comparison of Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regression Models
as in Predictors of Fabric Weft Defects
Kumaş Atkı Hatası Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon
Modellerinin Karşılaştırılması
Terms of Subscription:
Tekstil ve Konfeksiyon is published 4 times in a year
in every 3 months.
Annual subscription rate: 40 TL (VAT included)
Annual subscription rate for textile students: 15 TL
For subscription: T. C. İş Bankası Ege Üniversitesi
Şubesi, Bank Account: 155553
Price: 10 TL (VAT included)
V. Sinem ARIKAN KARGI .......................................................................................................................................309
Calculating the Amount of Sewing Thread Consumption for Different Types of
Fabrics and Stitch Types
Farklı Kumaş Yapılarına ve Dikiş Türlerine Ait Dikiş İpliği Tüketim
Miktarlarının Hesaplanması
Soner DOĞAN, Oktay PAMUK ................................................................................................................................317
TEKSTİL ve KONFEKSİYON 24(3), 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content