close

Enter

Log in using OpenID

2014 Sonbahar - sabihabetul.com

embedDownload
Radiance
2014 Sonbahar
ROY EUGENE DAVIS
www.csa-davis.org
[email protected]
"Arzularımın tohumlarını bir gün açığa çıkmaları için eterlere ( Evrensel Zihin tarafından ince
Kozmik güçlerle doldurularak yayılan alan) ekiyorum, ve onlar açıkça görünmeliler."
Paramahansa Yogananda
Yaratıcı Amaç ve Sağlam İnanç
Yapıcı Cezbeden Sonuçlar Üretebilir
Bazı ruhsal istekliler özel amaçlar belirlemeyi veya irade güçlerini özel amaçlar belirlemek
ve bu amaçlara ulaşmak için kullanmaya gönülsüzdürler. Onlar artık karma yaratmak
istemediklerini veya egosal ben bilinciyle seçim yaparak "Tanrı'nın irade"sine ters
olabilecek şeyler yapamayacaklarını söylerler.
Genel terimler arasında "Tanrı'nın iradesi" hakkındaki düşünce ve fikirler, neyin iyi olduğu,
ne yapılırsa iyiliğe neden olacağı ve iyilik sağlayacağı sık sık tanımlanır. Ulaşacağımız
amaçlarımızı Kendi öz varlığımız tarafından esinlenerek belirlediğimiz zaman egosal
etkiler kaybolur.
Kendimizi ve Tanrı Bilincini gerçekleştirmek olan İçsel ihtiyacımızı karşılamayı çok
istediğimiz zaman ve bu dünyada iyiliğin temsilcisi olmaya eğilimli olduğumuzda
arzumuzun veya eğilimlerimizin "Tanrı'nın isteği" olup olmadığını merak etmemeliyiz.
İdeal sonuçların açığa çıkmasını ne sağlayabilirse onu yaparak sağlam ve samimi imanla
amaçlı hareket etmeliyiz.
Ulaşmak İstediğiniz Öncelikli Amacınız ve Beceriyle Yerine
Getireceğiniz Kişisel Görevleriniz Nelerdir?
Sıradan, alelade, değişken ve bulanık bilinç düzeyindeki insanlar gibi yaşamaktansa
en yüksek önemi olan öncelikli amacınız ve beceriyle yerine getirmek zorunda olduğunuz
görevleriniz hakkında bilinçli ve istekli misiniz? Ruhsallıkla ilgilenmiyor görünen insanları
yargılamamalıyız; içinde bulundukları koşullar onların işlevsel becerilerini geliştiriyor ve
içsel kalitelerini güçlendiriyor olabilir.
Kendi öncelikli amacınızı gerçekleştirmeye konsantre olun ve önemli ve seçilmiş
görevlerinizi yerine getirin ve siz daima coşku dolu, iyimser, enerjik, huzurlu bir neş-e
içinde olacaksınız. Oysa öncelikli amacınızı ve seçilmiş önemli görevlerinizi ihmal ettiğiniz
zaman karamsar, uyuşuk, mutsuz olabilirsiniz.
Öncelikli amacınız Kendinizi bilmenizdir. Ruhsal gelişiminizi beslerken, bütün diğer önemli
amaçlarınızı yerine getirmeye gayret edebilirsiniz. Bu amaçları yerine getirmek için
özveriyle(bencillikten uzak) çalışmanız evrimsel süreci destekleyen güçlerin sizin
vasıtanızda ifade bulmasını sağlar ve ruhsal büyümeniz daha hızlı oluşur.
Paramahansa Yogananda bana ve bazı diğer öğrencilere; 'biz dünyada açığa çıkan
yaratıcı durumlarla işbirliği içinde olduğumuzda onlarla birlikte taşınırız.' derdi. Bazen de
bize; asıl amacına tamamen adanmış olduğu için kendisinin planlanmamış iyi talih
fırsatlarını sık sık deneyimlediğini söylerdi;
1- Kriya Yoga prensiplerini ve uygulamalarını kapsamlı olarak öğretmek;
2- Öğrencileri ruhsal aydınlanmaya cesaretlendirmek ve rehberlik etmek.
Onun "çalışmalarının"(kendisinin ifade ettiği gibi) büyümesi ve gerçekleşmesi için
planladığı çoğu şeyler hala gerçekleşiyor. 7 Mart 1952 de bedenini bırakmadan önce
Kendini
Bilme
Derneğinin(Self
Realization
Fellowsip)
yöneticilerine
Bir
Yogi'nin
Otobiyografisi kitabının kapsamlı olarak tanıtımını; Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer
ülkelerde sürekli olarak tapınak ve meditasyon merkezleri açılmasını; ve çok öğretmen
yetiştirilmesini vasiyet etti. Bu gün Bir Yogi'nin Otobiyografisi kitabı 34 dilde yayınlanmıştır,
Amerika Birleşik Devletlerinin bir kaç yerinde ve diğer ülkelerde tapınak ve meditasyon
merkezleri açılmıştır, ve başkanlar dünyanın her yerinde ders vererek inisiyasyon
yapmaktadırlar.
1951 de Master bana James Lynn'in (Rajarsi Janakhananda ismi verilmiş olan kişi)
SRF ye onların California, Pasific Palisades'teki yeni Göl Tapınaklarının üstündeki arazinin
tapınağın özel mülkiyetini korumak ve gelecekte yapılacak ek bir tapınak için satın
alınması için para bağışladığını söyledi. 40 yıl sonra çok güzel geniş bir tapınak yapıldı ve
sunuldu.
Yeni dökümanter film AWAKE: Yogananda'nın Hayatı geçtiğimiz bir kaç sene içinde
yapıldı. Sedona, Arizona filim festivalinde; Maui; Hawaii; ve Seattle, Washington; ve başka
yerlerde bir kaç ay önce gösterilmeye başladı ve belirli şehir tiyatrolarında da gösterimi
devam ediyor. Bir kaç yıl önce San Jose'de yönetmenle karşılaştığım zaman bana
yapımcıların bağımsız oldukları fakat SRF den destek aldıkları söylendi. O zaman
Master'ın Hindistan'da yaşadığı ve öğrettiği bazı yerlerde çekim yapıyorlardı. Multi milyon
dolarlık proje isim belirtilmeden desteklendi.
Master için istediği her şeyi yapmak 1930-40’larda kolay değildi. Dünya savaşı ve
parasal sıkıntı vardı, Yoga geniş kitlelerce bilinmiyordu ya da anlaşılmıyordu, onun yazıları
ve konferanslarından etkilenen bazı kişiler adanmış öğrenciler oldular ya da yetkin
yardımcılar, yetenekli öğretmenler olmak için potansiyel oluşturdular. Hindistan'daki bazı
kardeş adanmışlar ve kendisinin erkek öğrenciler için yatılı okul olarak düzenlediği yere ve
etkinliklerinin koordinatörleri olarak tayin ettiği öğretmenler olan diğerleri, O'nun Dünya
vizyonunu ya anlamadılar, ya da karşı çıktılar. O'nun misyonunun amacı, her şeye rağmen
O'nun zihninde ve bilincinde açıkça belirlenmişti ve hepsini gerçekleştirme Şevki ve
coşkusu hiç eksilmedi.
Biz esas amaçlarımızı bildiğimiz zaman, yaratıcı yeteneklerimizi en iyi şekilde
kullanırken ve bize yardım etmek isteyen başkalarının yardımını ve "görünmez" anlamlı
destek ve koşulları kabul ederiz. Yaratıcı İmgeleme yapabildiğimiz şey ve inanç doğal
neden- sonuç yasalarının işlediği alan içinde açığa çıkarak gerçekleşebilir. İmgeleme,
niyet, ve sağlam sarsılmaz iman bizi esinlendirir ve motive eder ve en uygun durumları ve
olayları üretir ve çeker.
Kolaylıkla imgeleme yapabilen, amaçlı, sağlam imanlı, sıradan girişimlerde başarılı çoğu
insan her zaman eylemlerinin sonuçlarıyla tatmin olmaz. Egosal arzuları ve geçici istekleri
eritmek, zihni ve duyuları sürekli teşvik etmek, veya henüz ruhsal olarak uyanmamış
insanların yaşamlarına ve davranışlarına özenme çabası, daha iyi seçimler yapılmadıkça,
yararsız, yapmacık düşünce ve davranışlar geçerli olacaktır.
Eğer siz henüz esas amacınızı bilmiyorsanız ki bilebilirsiniz ve bileceksiniz, rehberlik
alın. Ricanızı doğrudan doğruya yönlendirdiğiniz ne ve kim olursa olsun, cevap içinizden
gelir veya durumlar öğrenme ve güvenle gelişme fırsatlarını sunar. Sizin esas
amaçlarınızdan bazıları halen başkalarınca organize edilmiş, değerini bildiğiniz veya
inandığınız değerli projelere yardım etmek ve işbirliği yapmak olabilir.
İmgeleme, Niyet, Samimi İman ve Doğru Eylemler(Kriyalar) Ruhsal
Gelişimimizi Büyük Ölçüde Çabuklaştırabilir
Pek çok gerçek arayıcısı ve Kriya Yoga inisiyesi ruhsal büyümenin (içsel kalitelerin
ve Kendini-Bilme, Tanrı'yı İdrak etmenin aciliyeti) tatminini deneyimlemezler çünkü
yapabileceklerini hayal edemezler, bunu yapmaya tam niyet etmemişlerdir, inanç ve
imanları yoktur, ya da gerekli olanın açığa çıkmasına izin vermezler.
Ruhsal (büyüme)gelişim kararlılıkla(konuya konsantre olarak), az, orta ve çok
yoğun doğru uygulama ile belirlenir.(Patanjali Yoga Sutraları 1:22)
Doğru uygulama yararlı olan her şeyi yapmayı içerir. Aydınlatan meditasyon
tekniklerinin zayıf kararlılıkla uygulaması, aydınlanabileceğimize inanmamak, seyrek iç
görüsel sonuçlar edinilmesi, alıcı ve açık olmamamız nedeniyledir.
Öğretmen(Yogananda) halka açık konferanslarda ve öğrencileriyle yaptığı özel
konuşmalar sırasında Kendini- bilmeye duyulan ateşli, coşkun arzunun tam bir imanla
desteklenmesi, doğru düşünce ve yaşam, ve düzenli derin meditasyonun önemini çeşitli
şekillerde vurgulamıştır. Onu ziyaret ettiğim zamanlarda, onunla beraber geçirdiğim zaman
sona ererken beni kutsardı ve bana hatırlatırdı: 'benimle uyum içinde kal.' Onunla sürekli
zihinsel ve ruhsal bağlantıda kalmam, gurular zincirimizde sürekli bağlantılı olmamı ve
mutlak Gerçekliğin bütünlüğünü öğrenmeye açık olmamı sağladı.
Öğretmen öğrencilerine kendisiyle uyum içinde olmalarını söylerken, aynı zamanda
onlara adanmışlıklarını Tanrı'ya yöneltmelerini de hatırlatırdı.
Geçişinden bir kaç hafta önce, birkaç öğrencisiyle özel olarak konuşurken, sakince
şöyle söyledi; 'ben Yogananda'yı(egosal yapı ve kişilik duygusu)çok önce alt ettim,
yendim.
Şimdi burada(beden ve zihin) sadece Tanrı ikamet ediyor.'
Onunla bu kadar yakın beraber olabilmemiz, özel konularda güvendiğimiz birine
sahip olmamız, ve onun aşkın algıları bizim onun gidişi için hazırlanmamızı sağladı.
Dünyayı bırakmadan önce, O çoktan Dünya'dan kopmuştu.
Bütün samimi gerçek arayıcıları, özellikle Kriya Yoga inisiyeleri, dar kafalılıktan,
zihinsel
durumlara
ve
alışkanlıklara
duygusal
bağlılıktan
çabucak
kurtulmaya
çabalamalıdırlar. Böylece onlar mantıklı düşünmeye yönelerek, zihinsel durumlarından,
bilinç durumlarından, eylemlerinden ve çekildikleri veya yarattıkları koşullardan sorumlu
olurlar. Hayali şeyleri terkederek Tanrı hakkında(mutlak Gerçeklik)yanlış fikirlerden
kurtulurlar.
Kendinize sorun: ben şimdiki yaşamımda tam olarak ruhsal aydınlanmayı istiyor
muyum? Eğer kararsızsanız veya cevabınız 'hayır' ise, konuyu daha ciddi bir şekilde
düşünün. Eğer cevap 'evet' ise, hemen yapıcı zihinsel, duygusal durumu, konuşma ve
davranma yollarını oluşturun. En Yüksek iyiliğinize hizmet etmeyen etkinliklerinizi durdurun
veya büyük ölçüde azaltın.
Eğer fiziksel, zihinsel, veya duygusal iyileşme ihtiyacınız varsa veya zararlı,
gereksiz ilişkileriniz, davranışlarınız, özellik ve alışkanlıklarınız varsa, iyileşme ve özgürce
işlevsel olmak için neye ihtiyacınız varsa sürekli olarak yapın.
Ölümsüz ruhsal bir varlık olduğunuz için, sonunda mutlaka ruhsal olarak
aydınlanacaksınız(gerçek doğanız ve Mutlak Gerçeklik ve onun süreçleri hakkında
tamamen bilinçli olmak). Bunu bilerek, neden tamamen uyanık olmayı, sonsuza dek özgür
ve doğru yolda tam bir imanla dosdoğru ilerlemeyi arzulamayalım?
Ümit etmenin yapıcı etkisini bilerek, tatmin eden ruhsal büyümeyi ümitle isteyin.
Ona sahip olmayı umun. Mutlulukla ona sahip olmaya can atın. Zihinsel, duygusal
durumlar olumlu, davranışlar mükemmel, yaşam tarzı kolaylıkla devam eder, doğa üstü
çalışmalar yüksek kavrayışla ve meditasyonlar bilgi verici, aydınlatıcı olur.
Dünyevi çabalarımız ve özgün ruhsal büyümemize aşamalı uyanışımız için
amacımıza odaklı kalmamız ve dışsal durumlardan, bilinçaltı etkilerden, diğerlerinin görüş
ve davranışlarından zihinsel ve duygusal olarak etkilenmemize izin vermememiz önemlidir.
Kendimiz için yapabileceğimiz en yararlı şey ruhsal yolumuza ve bütün esas
amaçlarımızın gerçekleşmesine odaklı kalmak, zihnimizi yaratıcı düşüncelerle besleyerek
her gün süper bilinç Kendini ve Tanrıyı idrak alanına demir atarak meditasyon yapmaktır.
Meditasyon Öz'ün açığa çıkmasıyla sonuçlanır.
-Lahiri Mahasaya(1828-1895)
Günlük Süperbilinç Meditasyon Programınızı Sürdürün
Bizler her gün dikkatlerini ve farkındalıklarını dışsal koşullardan çekerek kendi
saf özlerinde kalan, ruhsal olarak aydınlanmış kişilerin davranışlarına özenmeliyiz.
Bana bir grup gerçek arayıcısı her gün mü meditasyon yapacaklarını
sorduklarında ve içlerinden sadece birkaçı her gün düzenli meditasyon yaptıklarını
söylediklerinde bazen şaşırıyorum. Bazıları meditasyon yapmalarının fazla
zamanları olmadığı için kolay olmadığını söylüyorlar; onların evleri ve komşulukları
sakin değil; onlar meditasyon yapabildikleri duygusunu hissedemiyorlar; yada
meditasyonlarından
kendilerini teşvik edecek yeterince iyi sonuçlar alamıyorlar.
Bazıları da meditasyon yapmayı unuttuklarını söylüyorlar yada tembellik ediyorlar.
Meditasyona oturduğunuzda, hatırlayın ki meditasyon yapmanızın amacı süperbilinçliliği deneyimlemek, sonra Kendini- bilmek veya gerçekleştirmek. Başlangıçtaki
algıların dikkatimizi dağıtarak en yüksek amacımızdan uzaklaştırmasına izin
vermemeliyiz.
Eğer meditasyon siz başlar başlamaz kolayca akarsa meditasyon tekniklerini
uygulayarak akışa müdahale etmeyin. Daha sonra dikkatinizin odaklı olmadığını
veya tetikte olmadığınızı farkederseniz, sessiz bir dua, onaylama, mantra, kriya
pranayama veya uygulamanızı tazeleyecek başka bir çeşit uygulama yapın.
Eğer meditasyon hemen kolayca akmazsa, bir uygulama biçimi kullanarak
başlayın, sonra zihniniz çok sakin, farkındalığınız çok açık olarak derin sessizlik
içinde sabırla oturun. Tüm uzay boşluğunu dolduran OM'u dinleyin (ya da
duyduğunuzu imgeleyin). Mutlak Gerçekliğin ifade alanı olan Om'un kaynağını derin
düşünün(tefekkür edin). Sonuç olarak dikkatinizi Mutlak gerçekliğin tezahür
alanından çekerek saf-varoluşu derin düşünün.
Her gün ne deneyimleyeceğinizi veya algılayacağınızı hevesle merak ederek
meditasyon yapın. Endişeli ve meditasyonun her gün açığa çıkan sonuçlarına
takılmadan olabilecekleri merak edin. Meditasyonlarınız yüksek gerçeklikleri
idrakiniz açısından verimli ve olmasını istediğiniz gibi tamam değilse, göreceli
durumlara aldırmayarak, Tek Gerçekliğin her zaman etrafınızda olan varlığını ve
O'nun Saf-Öz'ünün 'siz' olduğunuzu hatırlayın.
Zihinsel ve duygusal huzur başkalarının iyiliğinden mutlu olarak, şanssızlığa
uğrayanlara şefkat duyarak, önemi olmayan şeylere karşı ilgisiz kalarak
beslenebilir. Kalıcı huzur kendini ve Tanrı'yı idrak etmeye uyanışla hâkim olur.
-Swami Sri Yukteswar(1855-1936)
Kriya Yoga Felsefesi, Geleneği & Uygulamalar
Gelecek sayılarda kullanılabilir sorular, görüşler, konular e-mail ile [email protected]
adresine ingilizce olarak bildirilebilir.
Yeni Kriya Yoga inisiyelerine ne yapmalarını önerirsiniz?
Bu öneri, kendi ruhsal yollarındaki herkes için uygundur: 1- Mutlak Gerçeklik, kendi
gerçek doğanız, etki- tepki yasaları; nasıl etkili yaşanır ve ruhsal büyümemiz nasıl beslenir
hakkında bilgi edinin. 2- Özenle öğrendiklerinizi uygulayın. 3- Kendinizi idrak edinmeye
kadar sabırla devam edin.
Bizim "doğru ruhsal yolumuz" ruhsal durumumuza ve ihtiyaçlarımıza en uygun, ve
Kendini-bilmeye en çabuk uyanmamızı sağlayan eylemlerdir.
Yaşam içinde doğru yolda olduğumuzu bildiğimiz zaman, sahip olmayı arzuladığımız
sonuçlara ulaşıncaya kadar onun içinde kalmalıyız. Felsefik düşünceler, etkili meditasyon
teknikleri ve pek çok şey hakkında bilgilendirilmemize rağmen, en iyisi içsel kalitelerimizi
ve bilgimizi en kolay ve çabuk güçlendireni kullanmamızdır.
Kişinin doğru ruhsal yolundan dikkatini çekerek, merak yüzünden yeni ve değişik
şeyler keşfetmeye yönelmesi, huzursuzluk, acelecilik, bıkkınlık ruhsal büyümeyi geciktirir
ve kesintiye uğratır.
Sorun: Kaç yıl daha bu dünyada olacağım? Ve: ruhsal büyümemi beslemek ve bilincin
özgürleşmesi alanına kadar yükselerek aydınlanmak üzere bildiğim her şeyi yapıyor
muyum?
Koşullu ve şarta bağlı Kendini - bilme durumunda, zihinsel ve duygusal potansiyeli
canlandıran bilinçaltı etkilerinin tortuları, farkındalığı bulandırabilir ve bir kaç hatalı düşünce
kalır. Kesin özgürlük zihnin ve farkındalığın tam arınmasıdır.
Sadece yarı yola (yarı uyanıklık) kadar gitmeyin, yolun üçte ikisini, yarısını yada neredeyse
Kendini- bilmeye kadar gidip sonra durmayın. Bütün yolu tamamlayın!
Paramahansa Yogananda(1839-1952)
Ruhsal aydınlanma için önemli olanı yapmak ruhsal uyanışlarını beslemek için ne
yapacaklarını bilmelerine rağmen, bazı insanlar için neden çok zordur?
Aralarında iyi eğitimli ve fedakâr olanların da bulunduğu çoğu insan, çok güçlü bir
şekilde zihinsel ve duygusal seviyelerle, kişilik özellikleriyle özdeşleşmiş, Kendi kimliğine,
düşünce ve davranış alışkanlıklarına, arkadaşlarına bağlanmışlar ve çoğu aynı fikirleri
paylaşan kişilerden oluşan sosyal ilişkilerle sınırlandırılmışlardır ve onlar için farklı
düşünüp davranmak zordur.
Ruhsal uygulamalara çekilen insanlar arasında, bazıları güvensizlik, kendine saygı ve
kendine güven eksikliği içindeler ve ruhsal öğretmenleriyle(guru), ya da Tanrı ile çocukça
yaklaşım- ve ilişki- içindeler ve geleneksel dini fikirlerini ve mesihler, avartarlar,
reenkarnasyon ve şeytani etkiler hakkındaki yanlış inançlarını koruyorlar.
Çoğu insan ruhsal yollarını, sıradan etkinlikleriyle meşgul olmadıkları zaman düşünüp
deneyecekleri ikinci önem sırasında görüyor.
Kriya
Pranayamayı
uyguladığım
zaman,
dikkatim
çok
seyrek
olarak
nefesimi
düzenlediğimde tamamen odaklanıyor ve omurgadaki enerji akışını bir şekilde
hissediyorum. Uygulamamı nasıl geliştirebilirim?
Daha içsel bir dikkatle uygulama yapın ve omurganızdaki akışı daha hızlı hissetmeye
çalışın: nefes alırken akımı yukarı çekin ve nefes verirken bırakın aksın. Eğer bunu
yapmanız sorunu çözmezse, nefes alırken ve verirken mantra söyleyin hong ve sau,
veya zihinsel olarak her çakrada yükselen ve inen akımlarla 'Om' söyleyin. Gurum'un Kriya
Pranayama uygularken zorluk çeken bir öğrenciye bunu tavsiye ettiğini duydum.
Bazı insanlar Kriya Pranayama yaparken dili damağa değer şekilde geriye ve yukarıya
doğru kıvırmayı yararlı bulur. Eğer böyle yapmak süreci zorlaştırıyorsa ve omurgadaki
enerji akışını dağıtıyorsa bunu yapmayın.
Kriya pranayamadan sonra, dikkatinizi taç çakrada tutun( veya hem ruhsal göz hem
başın tepesi). Dikkatinizi düşünce ve duygularınızdan geri çekin, Om'u dinleyin. Her yerde
birden bulunmayı imgeleyin ve kendi özünüzü: saf neş-eli varlığınıza yoğunlaşın.
Eğer uyanık ve açık dikkatle, farkındalığınız beyninizin ön ve en yüksek bölgesinde
yeterince uzun oturursanız sonunda çabasızca meditasyon yaparsınız.
Eğer her gün (30-45dk) meditasyon yapıyorsanız, en azından haftada bir gün 30 dk
dan bir saate çıkarak daha uzun sessizlik içinde oturun.
Kısa meditasyonlar(15-20dk) stresi azaltmak, zihni ve duyguları sakinleştirmek için
yararlıdır. Daha uzun ve derin süreçler zihin ve farkındalık alanındaki hareketliliği
etkinleştiren bilinçaltı etkilerini daha çok sakinleştirdiğinden doğa üstü idrakler geliştirmek
için yararlıdır.
Meditasyon yaparken hatırlayın ki siz zihninizi ve duygularınızı sakinleştirerek
farkındalığınızı açmaya böylece varlığınızın saf özünü doğrudan idrak edebileceğiniz
(deneyimleyerek onu olduğu gibi bileceğiniz) koşullara sahip olmaya gayret ediyorsunuz.
Patanjali Yoga Sutraları'nın hangi yollarla süperbilinçin deneyimlendiğini açıklayan ilk
bölümünü düzenli olarak okuyun. Aynı zamanda bütün metni de okuyun. Benim yazdığım
Kendini-Bilme Bilimi ve Kriya Yoga Uygulama Rehberi kitaplarını okuyun.
Dağınık dikkat belirtileri;endişe, düş kırıklığı, bedensel huzursuzluk, düzensiz nefestir. Bu
engelleri aşmak için (samadhinin gerçekleşmesi) kişi seçtiği uygun bir objeye meditasyon
yapabilir. Onlar Pranayama yapılarak kesinlikle aşılabilir.
-Patanjali'nin Yoga Sutraları 1:31, 32 ve 34
Bir Kriya Yoga inisiyesi için en uygun yaşam tarzı nedir?
Bizim sağlıklı yaşamamız bütüncül iyiliğimizi besler ve destekler:
* Ruhsal iyileşme yüksek gerçeklerin doğru bilgisi edinilerek kendini denetleme, ve
farkındalığı temizleyerek içsel kutsal kalitelerimizi ve Kendimizi bilmek ve Tanrı idrakimizi
ortaya çıkaran uygulamalarla desteklenebilir.
* Zihinsel özellikler yüksek ölçüde geliştiğinde doğru algılama, mantıklı düşünme ve
yaratıcı imgeleme, irade ve kararlılık gücü sağlar.
* Duygusal sağlamlık ve huzurluluk bizim etkili yaşamamızı, kendimiz ve diğerleri için
değerli olan amaçlarımıza ulaşmamızı sağlar.
* Fiziksel yaşamsal sağlık, işlevsel, becerikli, eğlenceli yaşam sağlar. İyimserlik, duygusal
olgunluk ve düzenli iyi beslenme alışkanlığı, hareket, dinlenme ve yaratıcılık gelişir.
* Sportif etkinlikler temiz havalı, güneşli çevresel koşullarda olmalı, güvenli rahat ikamet
ortamı, uyumlu kişisel ilişkiler ve iyi yaşam için gerekli olan ihtiyaç ve istekleri
karşılayacak maddi kaynak gereklidir.
Tatmin eden bir yaşam tarzı için sağlam bir inancınızın olmasının yanı sıra, genel iyiliğinizi
garanti eden pratik şeyler yapın ki, beceriyle yaşarken, doğa süreçlerinin, açığa çıkan
olayların ve Tanrı'nın lütfunun bütün yapıcı gayretlerinizde daima tam desteğini kazanın.
Hatırlayın ki zihinsel durumlarınız, bilinç durumlarınız ve eylemleriniz toplu bilinci ve
gezegendeki bütün yaşamları etkiliyor. Herkesi ve her şeyi yapıcı bir yolla etkilemeyi seçin.
Ne yaparsanız yapın, yemek, vermek, hangi disiplini incelerseniz, hepsini kutsal sunum
olarak bana sunun.
Bagavadgita 9:27
Bagavad Gita, karakterler, şeyler ve eylemlerle ahlaki ve ruhsal prensiplerin temsil edildiği,
öğüt veren, açıklayıcı bir hikayedir. Merkezi karakterlerden biri olan Krişna, aydınlanmış
bilinci temsil eder. Öğrencisi Arjuna'ya her şeyi ona adamasını söylediği resmedilirken,
ruhsal isteklinin düşünce ve eylemlerini, hatta şüphelerini, karışıklık ve zayıflıklarını, hayali
dışsal bir idole değil, kendindeki aydınlanmış bilincine teslim etmesi anlatılmaktadır.
Beş Pandava kardeşler aşağıdan yukarıya doğru omurgadaki beş çakrayı temsil ederler:
1- Sahadeva: toprak elementinin özü, direnç gücü.
2- Nakula: su elementinin özü, zihinsel sağlamlık ve karar verme gücü.
3- Arjuna: ateş elementinin özü, zihinsel saflık, enerjik kendini kontrol, amaca ulaşma
arzusu.
4- Bhima: hava elementinin özü, yaşam güçlerinin kontrolü, sonsuz muhteşem güç.
5-Yudhistra: boşluk elementinin özü, tutarlılık ve kararlılık.
Draupadi, beş kardeşin eşleri, çakraları canlandıran ve aktive eden kundalini enerjilerini
temsil eder.
The Eternal Way: Bagavadgita'nın İçsel Anlamı, CSA Yayınları kitabımdaki açıklamalarımı
dikkatle okuyun. Eğer Sanskritçe isimleri kolayca hatırlayamazsanız, karakterlerin
isimlerinin anlamlarını hatırlayın. Anlatılan olaylar kişinin ruhsal esinlenmeleri ve
yetenekleri, iyi seçimleri ve doğru uygulamaları ile koşullu, değişken karışık zihni ve bilinci
arasındaki çatışmalar sırasında neler olduğunu açıklar.
Yoga Sutraları’nın ve Bhagavad Gita'nın anlamlarını kavrama yeteneğinizin gelişmesi aylar
ve yıllar boyunca aşamalı gelişen algılama ve ayırt etme güçlerinizin olumlu göstergesidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content