close

Enter

Log in using OpenID

(2500 m3-H) ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

embedDownload
İKLİMLENDİRME VE FİLTRASYON (ASEPTİZÖR 2500 m3/H) ÜNİTESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
( PLC KONTROLLÜ SİSTEM )
1. KONU:
T.C. Sağlık Bakanlığı satın alınacak olan iklimlendirme ve filtrasyon ünitesinin
teknik genel şartnamesi
2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Cihaz Özellikleri
2.1
Ünite sürekli olarak ameliyathanelerdeki ısıyı, odadaki pozitif basıncı, hava akış hızını
,havanın nemini, ortama verilen havanın filtrasyonunu kontrol edebilmeli ve bunlar
analog veya dijital gösterge ile gösterilebilmelidir. Uygun izolasyon özelliklerine sahip
olmalıdır. Ortam havası emiş girişi cihazın ön kısmında olmalıdır.
2.2
Ünite konstrüksiyonu özel profil taşıyıcı karkas üzerine izolasyonlu ve çift cidarlı yapıda
dış yüzeyler tam hijyenik elektrostatik toz boya ile boyalı veya iç ve dış yüzeyler
tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
Sistem çalıştırıldıktan sonraki ilk bir saat içerisinde 0,3 µm düzeyinde %96 partiküler
dekontaminasyon ve %96 biyodekontaminasyon yapabilmelidir. Ayrıca cihaz ortam
nemini hijyen şartlarının oluşması için otomatik olarak sağlayabilmelidir.
2.3
2.4
Cihazın saatteki hava debisi toplamda minimum 2500 m3 / h olmalıdır. Bu değer
istenildiğin de 1200m3/h ile 2500 m3/h arasında frekans veya basınç kontrollü olarak
ayarlanabilmedir. ( analog veya otomatik) Ayrıca cihaz en az % 50 temiz hava ile
çalışmalıdır.
2.5
Cihaz üzerinde dokunmatik renkli ekranı olan kontrol paneli bulunmalı, ortamın nem,
sıcaklık, basınç değerleri bu ekrandan dokunmatik olarak ayarlanabilmeli ve bu
değerler Türkçe olarak ekran üzerinden izlenebilmelidir.
2.6
Ünitenin kontrol ekranı üzerinden günlük ve haftalık olarak çalışma saatleri
ayarlanabilmelidir. Cihaz üzerinden 24 saat sürekli rapor alınabilecek ve internet
üzerinden uzaktan kumanda edilebilecek yapıda olmalı. Ünitede bulunacak tatil modu
ile yalnız fanlar çalıştırılarak mahallerin basınçları kontrol altında tutulabilmelidir.
2.7
Sistem mikroprosessör kontrollü olmalıdır. Kullanıcılar sisteme ancak şifre korumalı
olarak müdahale edebilmelidir. Kontrol ekranında ısı ve basınç ayarlanabilmeli ayrıca
nem oranı en az %1 aralıklarla ayarlanabilmelidir.
2.8
Ünitenin hava debisi akış kontrollü olmalıdır. Cihazda kullanılan fan buna göre
seçilmelidir. Sistem PLC veya mikroprosessör ile hava akış debisini filtrelerin tıkanıklık
düzeyine göre otomatik olarak düzenlememelidir. Böylelikle filtrelerdeki patlamalar ve
yırtılmalar önlenebilmelidir.
2.9
Sistemde Dışarıdan alınan taze hava için G4, Ortamdan alınan hava için F7, nihai
filtrasyon için H13 veya H14 filtrasyon sistemleri bulunmalıdır.
2.10 Cihazın elektrikli ısıtma özelliği olmalı ve ısıtma sistemi cr-ni rezistanslı tipte cihazın dış
ünitesinden bağımsız,cihaz profili ısıtma sistemine kompanse yapıda imal edilmiş
şekilde olmalı ve ısıtma kapasitesi en az 13 KW olmalıdır.
2.11 Cihazın Dış ünitesinde R407C akışkan gazı bulunan Trifaze elektrik ile çalışan hermetik
kompresör bulunmalıdır. Cihazın iç ünitesinin soğutma grubu expantion sistemli
evaparatöre sahip olmalı, sonradan monte edilmiş herhangi bir hazır tip klima veya
opsiyonel olarak sunulan klima sistemli soğutma ünitesi olmamalıdır. Soğutma grubu
kompresörü cihazın dış ünitesinde bulunmalı ve alçak basınç, yüksek basınç sensörleri
ile dış ünitenin sorunsuz çalışması sağlanmış olmalıdır. Soğutma kapasitesi en az
13,5KW olmalıdır.
2.12 Mahallerdeki ses seviyesi 1 m mesafeden maksimum 64 dB A değerini geçmemelidir.
2.13 Sistem sensörleri sayesinde aşağıdaki durumlarda görsel ve sesli olarak uyarı
vermelidir
* Filtre tıkanma durumlarında her filtre için ayrı ayrı
* Isıtma ve soğutma sistemlerinin arızalarında
* Ventilasyon Arızalarında
2.14 Sistem sensörleri sayesinde aşağıdaki parametreleri otomatik olarak ayarlamalıdır.
(otomatik veya analog olarak ayarlanmalıdır.)
a) Odadaki pozitif –negatif basıncı,
b) Odadaki nemi,
c) Odadaki ısıyı (set edilen ısı değerini)
2.15 Sistem ek bir fan yolu ile dışarıdan taze hava almalıdır. Bu değer cihaz debisinin en az
%50’i olmalı ve sistemin dışardan hava almasını sağlayan kanal sistemleri olmalıdır. Bu
kanal sistemleri 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik, alüminyum, PLC veya galvaniz
sacdan yapılmalıdır ayrıca kanalların birleşme noktaları DIN1946 normunda ifade
edildiği gibi sızdırmaz yapılmalıdır.
2.16 Sistem hacimlerin pozitif ve negatif basınç altında tutunmalarını ve hacimlere temiz
hava girişlerini istenen oranlarda yapabilmeye imkan vermelidir. Tamamıyla kapalı
devre olarak çalışan kapalı sistem çalışan cihazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.17 Cihazın Hastanenin montaj mahalline kurulabilmesi için 2.15. maddede istenen altyapı,
tadilat ve montajla ilgili gereken işlemler ücretsiz olarak yüklenici tarafından
yapılacaktır.
2.18 Cihaz içerisinde bulunan Hepa filtre 610X610X292 ebatlarında olmalı ve kapasitesi en
az 4000 m3/h olmalıdır.
2.19 Cihazın üst kısmına ayrıca bir havalandırma kanalı veya laminar flow ünitesi
takılabilmesi için uygun özelliklerde üretilmiş olmalıdır. Bu şartların daha iyi
sağlanabilmesi amacı ile cihazın hava üfleme menfezi cihaz profilinden ayrı olarak imal
edilmiş olmalı ve bu bağlantılar cihazın ön tarafına gelmemelidir.
2.20 Ünite hem soğutma hem de ısıtma yapabilmelidir. Isıtma ve soğutma kapasitesi yüksek
verimli olmalı, 16°C ile 30 °C arasında istenilen değeri sağlayabilmeli, Isıtma ve
soğutma konumunda -10°C - +40°C dış hava şartlarında sistemin iç ünitesi ve dış
ünitesi çalışmalıdır. Ayrıca sistemin içinde ultraviyole lamba sistemi bulunmalıdır.
Odadaki ve dışarıdan alınan temiz hava sürekli olarak ultraviyole ışıktan geçirilerek
sterilize edilmelidir.
2.21 Firma garanti süresi içerisinde düzenli olarak üçer aylık periyotlarda cihazın genel
bakımlarını yaparak, üçer aylık periyotlarla G4 ve F7 filtrelerini, oniki aylık periyotlarla
H13 veya H14 hepa filtresi ve UV lambalarının değişimlerini düzenli olarak
gerçekleştirecektir.
2.22 Teklif edilen cihaz ISO, TSE ve CE standartlarına haiz olmalıdır.
2.23 Teklif edilen ürüne ait Üretim Kalite Belgesi olan TSEK belgesi ihale dosyasında
sunulmalıdır.
2.24 Cihazlar çalıştırıldıktan sonra ortam Validasyon Testleri yapılıp raporları hastaneye
teslim edilecektir. Validasyon testlerinde fiziki şartlardaki eksiklikler ( PVC zemin,
duvarlar, tavanlar, boyalar, otomatik kapı ) hastane tarafından tamamlanacaktır.
2.25 Cihazlar çalışır vaziyette teslim edildikten sonra cihaz ve kanal projeleri de hastaneye
teslim edecektir.
2.26 Cihaz Türkiye genelinde şebeke gerilimine uyumlu olarak çalışabilmeli ve şebeke
gerilimindeki değişmelerin en az +/- %10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip
olmalıdır. Cihazın benzeşlerinin en gelişmişi olması tercih sebebi olacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ
3
İSTENİLEN DÖKÜMANLAR
3.1 Firmalar, teklifi ile birlikte Aseptizör’ün tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği orijinal
gerekli dokümanları vermelidir.
3.2 İhale uhdesinde kalan firma, Aseptizör’ün teslimi sırasında her Aseptizör için ayrı ayrı
Türkçe kullanım kılavuz kitapçığı takdim edecektir.
4
TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA
4.1 Aseptizör en az 2 yıl garanti olacaktır. Garanti, uygulamayı yapan firma tarafından
verilecektir. Garanti süresince arıza tespiti onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep
edilmeyecektir.
(Aseptizör’ün yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar, yetkisiz kişi
veya kişiler tarafından müdahale edilmesi ve doğal afetlerden kaynaklanan arızalar
hariçtir.)
4.2 Aseptizör’ün garantisinin bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek
parça sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt edecek ve
hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça listeleri
verecektir.
4.3 Aseptizör’ün arızalı parçaların garanti durumunu üretici firma belirleyecek, garanti dışı
durumlarda ise yedek parça ve işçilik gideri karşılığında, oluşacak arızalar yüklenici
firma tarafından giderilir. Kullanım hatasından doğacak ve yetkili teknik servis personeli
dışındaki kişilerce yapılmış müdahaleler sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamı
dışında sayılacaktır.
4.4 Aseptizör’ün tesliminden sonra takip eden ilk 3 ay içerisinde periyodik bakım anlaşması
yapılacak, bu kapsamda yüklenici firma tarafından imzalanan bakım sözleşmesi gereği
3, 6, 9 veya 12 ayda bir olmak üzere periyodik bakımları yapılacaktır.
4.5 Periyodik bakım anlaşması olmayan ve zamanında bakımları yapılmayan Aseptizör
cihazları, garanti kapsamında sayılmayacak ve bu süreçte oluşacak arızalar için
kullanılacak yedek parça, işçilik ve servis bedelleri Hastane Yönetimine ayrıca fatura
edilecektir.
Aşağı da Aseptizör’ün bakım hizmeti sırasında yapılacak işlemler sıralanmıştır.












5
Kaba toz, ince toz ve hepa filtrelerin yenileri ile değişimi,
Ultraviole lambalarının kontrolü, gerekiyor ise yenileri ile değişimi,
Soğutma sistemi ara elemanların; termostatik expantion valfi, basınç sensörleri
vb. kontrolü
Isıtma sisteminde rezistans, yüksek sıcaklık termikleri, termostat ve yan
elemanları,
Kondenser ve evaporatör genel temizliği,
Fan yatak ve rulmanlarının genel kontrolü,
Vibrasyon kontrolü,
Elektrik besleme hattı, sigorta ve genel otomasyon sistemi,
Kompresör yağ ve gaz kaçağı kontrolü,
Hava hızı ve debi ölçümü,
Nemlendirme ünitesi kontrolü, ( cihazda mevcut ise )
Hijyen cihazın gövde bakımı ve sızdırmazlık kontrolü gibi.
KABUL VE MUAYENE
5.1 Aseptizör’ün kabul ve muayeneleri, TURKAK tarafından akredite edilmiş, onaylı bir
firmanın verdiği validasyon raporları esas alınarak ve Hastane Yönetimince belirlenecek
personel tarafından yapılacaktır.
6
MONTAJ
6.1 Satıcı firma, Aseptizör’ü ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları
ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar
firma tarafından karşılanacaktır.
7
EĞİTİM
7.1 İhaleyi alan firma, Aseptizör’ün kullanımı, bakımı ve olası arızların giderilmesi ile
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2
personele en az 1 gün ücretsiz eğitim verecektir. Bu şart teklif dosyasında firma
tarafından taahhüt edilerek belgelendirilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
454 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content