close

Enter

Log in using OpenID

11-12/13/14/15 Yaş Minikler Türkiye Şampiyonası Talimatı

embedDownload
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU
11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER
2015 YILI GRUP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Teknik Toplantı, Lisans, Tolerans ve Yaş Tashihi
Madde-1-) Teknik Toplantı, Lisans Tolerans ve Yaş :
a-Müsabakaların teknik toplantıları, müsabaka tarihinden bir gün önce saat 17:00’de yapılacaktır.
b- Tartı müsabakadan bir gün önce saat 18.00'de yapılacaktır.
c-Tartı sırasında tüm sporcular; 2015 yılı vizeli lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport, askeri kimlik
kartı veya polis kimlik kartı göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan lisans ve kimlik kartları kabul
edilmeyecektir, şampiyonaya alınmayacaktır.
d- Tartı sırasında; yaşlı olduğu konusunda federasyon yetkilileri ve Baş Hakem tarafından kanaat oluşan
sporcular ile ilgili gerekli araştırma yapılacak ve yaşı büyük olduğu tespit edilen sporcular disiplin kuruluna
sevk edileceklerdir. Müsabakalara alınmayacaklardır. Sahtecilik yaptığı tespit edilen sporcunun antrenörü,
kulübü ve yöneticisi de disiplin kuruluna sevk edilecektir.
e- Tartı sırasında doktor raporu ile katılan sporcular raporlarını tartı hakemine ibraz edeceklerdir. Tartı
doktoru rapor vermek zorunda değildir
f- Türkiye Şampiyonaları programı.
SERBEST :
15 YAŞ
14 YAŞ
13 YAŞ
11-12 YAŞ
: 18 - 19 Nisan 2015
: 09 - 10 Mayıs 2015
: 13 - 14 Haziran 2015
: 11 - 12 Haziran 2015
GREKOROMEN:
15 YAŞ
: 18 - 19 Nisan 2015
14 YAŞ
: 09 - 10 Mayıs 2015
13 YAŞ
: 25 - 26 Nisan 2015
11-12 YAŞ
: 23 - 24 Nisan 2015
KAHRAMANMARAŞ
TOKAT
KASTAMONU
KASTAMONU yapılacaktır.
MANİSA
ISPARTA
KAYSERİ
KAYSERİ yapılacaktır.
g-)Yurt Dışında katılacak T.C. vatandaşı sporcular yabancı ülke adına çıkarmış lisans ve pasaport ibraz
ettikleri takdirde direk olarak Türkiye Şampiyonasına katılabilirler.
h-)Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar katılamazlar. T.C. Vatandaşı olmayan Türkiye
ye göç eden ve vatandaşlık işlemleri devam eden sporcular Emniyet Müdürlüğü Tasdikli ikamet teskeresi
ve lisansı ile Türkiye Şampiyonasına katılabilirler.
i-) Türkiye Şampiyonalarında doping kontrolü yapılacaktır.
j-) Müsabakalar FİLA kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
k-) Saha içi veya dışında spor ahlakına aykırı tutum ve davranışlarda bulunan idareci antrenör ve sporcular
hakkında cezai işlem yapılacaktır.
m-) Müsabaka sıkletleri:11-13 Yaş: (23-26), 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 75, (75 - 90)Kg (12 sıklet),
14-15 Yaş: (29-32), 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85, (85-100)Kg (11 sıklet) şeklindedir.
o-) Türkiye Şampiyonasında tolerans yoktur.
p-) Müsabakalara 15 yaş grubu (2000 doğumlular), 14 yaş grubu (2001 doğumlular) 13 yaş grubu (2002
doğumlular) 11-12 yaş grubu (2003-2004) doğumlular katılırlar. Müsabakalarda yıl esas alınır ay ve gün
dikkate alınmaz.
r-) Müsabaka Programı :
15 YAŞ MİNİK ERKEKLER SERBEST GÜREŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
18-19/04/2015
15 Yaş FS: (29-32),35,38,42,47,53,59,66,73,85,(85-100)Kg (11 Sıklet)
KAHRAMANMARAŞ
1.
Gün
15 Yaş FS
Tartı 17/04/2015
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
Saat 18.00-18.30
15 Yaş FS
Tartı 18/04/2015
15 Yaş FS
35, 42, 53, 66, 85Kg
Saat 16.00-16.30
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
2.
Gün
3.
Gün
15 Yaş FS
35, 42, 53, 66, 85Kg
Tolerans
Yoktur
Müsabaka
18/04/2015
Saat 10.00
Müsabaka
19/04/2015
Saat 09.00
15 YAŞ MİNİK ERKEKLER GREKOROMEN GÜREŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
18-19/04/2015
15 Yaş GR: (29-32),35,38,42,47,53,59,66,73,85,(85-100)Kg (11 Sıklet)
MANİSA
1.
Gün
2.
Gün
3.
Gün
15 Yaş GR
Tartı 17/04/2015
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
Saat 18.00-18.30
15 Yaş GR
Tartı 18/04/2015
15 Yaş GR
35, 42, 53, 66, 85Kg
Saat 16.00-16.30
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
15 Yaş GR
35, 42, 53, 66, 85Kg
Tolerans
Yoktur
Müsabaka
18/04/2015
Saat 09.00
Müsabaka
19/04/2015
Saat 10.00
(11-12) / 13 YAŞ MİNİK ERKEKLER GREKOROMEN GÜREŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
23-26/04/2015
11-12 Yaş GR: (23-26), 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 75, (75-90)Kg (12 Sıklet)
KAYSERİ
13 Yaş GR: (23-26), 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 75, (75-90)Kg (12 Sıklet)
(11-12) Yaş GR
Tartı 22/04/2015
(23-26),32, 38, 47,59,75Kg
Saat 18.00-18.30
(11-12) Yaş GR
Tartı 23/04/2015
(11-12) Yaş GR
29, 35, 42, 53, 66, (75-90)Kg
Saat 16.00-16.30
(23-26), 32, 38, 47, 59, 75Kg
13 Yaş GR
Tartı 24/04/2015
(11-12) Yaş GR
(23-26),32, 38, 47,59,75Kg
Saat 16.00-16.30
29, 35, 42, 53, 66, (75-90)Kg
13 Yaş GR
Tartı 25/04/2015
13 Yaş GR
29, 35, 42, 53, 66, (75-90)Kg
Saat 16.00-16.30
(23-26), 32, 38, 47, 59, 75Kg
1.
gün
2.
gün
3.
gün
4.
gün
13 Yaş GR
29, 35, 42, 53, 66, (75-90)Kg
Tolerans
Yoktur
Müsabaka
23/04/2015
Saat 10:00
Müsabaka
24/04/2015
Saat 10.00
Müsabaka
25/04/2015
Saat 10.00
Müsabaka
26/04/2015
Saat 09.00
14 YAŞ MİNİK ERKEKLER SERBEST GÜREŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
09-10/05/2015
14 Yaş FS: (29-32),35,38,42,47,53,59,66,73,85,(85-100)Kg (11 Sıklet)
TOKAT
1.
Gün
2.
Gün
3.
Gün
14 Yaş FS
Tartı 08/05/2015
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
Saat 18.00-18.30
14 Yaş FS
Tartı 09/05/2015
14 Yaş FS
35, 42, 53, 66, 85Kg
Saat 16.00-16.30
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
14 Yaş FS
35, 42, 53, 66, 85Kg
Tolerans
Yoktur
Müsabaka
09/05/2015
Saat 10.00
Müsabaka
10/05/2015
Saat 09.00
14 YAŞ MİNİK ERKEKLER GREKOROMEN GÜREŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
09-10/05/2015
Tolerans
Yoktur
14 Yaş GR: (29-32),35,38,42,47,53,59,66,73,85,(85-100) (11 Sıklet)
ISPARTA
1.
Gün
14 Yaş GR
Tartı 08/05/2015
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
Saat 18.00-18.30
14 Yaş GR
Tartı 09/05/2015
14 Yaş GR
35, 42, 53, 66, 85Kg
Saat 16.00-16.30
(29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100)Kg
2.
Gün
3.
Gün
14 Yaş GR
35, 42, 53, 66, 85Kg
Müsabaka
09/05/2015
Saat 10.00
Müsabaka
10/05/2015
Saat 09.00
(11-12) / 13 YAŞ MİNİK ERKEKLER SERBEST GÜREŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
11-14/06/2015
11-12 Yaş FS: (23-26), 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 75, (75-90) (12 Sıklet)
KASTAMONU
13 Yaş FS: (23-26), 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 75, (75-90) (12 Sıklet)
1.
gün
2.
gün
3.
gün
4.
gün
(11-12) Yaş FS
Tartı 10/06/2015
(23-26),32, 38, 47,59,75 Kg
Saat 18.00-18.30
(11-12) Yaş FS
Tartı 11/06/2015
(11-12) Yaş FS
29, 35, 42, 53, 66, (75-90) Kg
Saat 16.00-16.30
(23-26), 32, 38, 47, 59, 75 Kg
13 Yaş FS
Tartı 12/06/2015
(11-12) Yaş FS
(23-26),32, 38, 47,59,75 Kg
Saat 18.00-18.30
29, 35, 42, 53, 66, (75-90) Kg
13 Yaş FS
Tartı 13/06/2015
13 Yaş FS
29, 35, 42, 53, 66, (75-90) Kg
Saat 16.00-16.30
(23-26), 32, 38, 47, 59, 75 Kg
13 Yaş FS
29, 35, 42, 53, 66, (75-90) Kg
Tolerans
Yoktur
Müsabaka
11/06/2015
Saat 10:00
Müsabaka
12/06/2015
Saat 09.00
Müsabaka
13/06/2015
Saat 10.00
Müsabaka
14/06/2015
Saat 09.00
İKİNCİ BÖLÜM
Mali Konular
Madde 2-Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilci, gözlemci,
teknik-idari görevli ve hakemlerin yolluk ve harcırahları Federasyonca ödenecektir.
a) -Müsabakalarda:
- Türkiye Şampiyonalarında ilk 10 dereceyi alanlara (1-2-3-3-5-5-7-8-9-10)
yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve ikamet yevmiyeleri Federasyonca ödenecektir.
b) -Müsabakalara:
- 2-5 sporcu ile katılan illerin 1 idareci veya 1 antrenörüne,
- 6-12 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 1 antrenörüne,
- 13-20 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 2 antrenörüne,
- 21-30 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 3 antrenörüne,
- 31-40 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 4 antrenörüne,
- 41 ve üzeri sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 5 antrenörüne,
yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve ikamet yevmiyeleri Federasyonca ödenecektir.
c) İl Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için Türkiye Şampiyonalarında 2 Minderli
Salonlarda 17 personel, 3 Minderli Salonlarda 20 personel görevlendirecek, bu personelin görev yaptıkları
günler için seans olarak ücretleri federasyonca ödenecektir. Fiilen görev yapmayan kişilere herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
d) Sporcu, idareci ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkânları ile müsabakalara
katılabilirler. Ayrıca kulüp imkânları veya kendi imkânları ile müsabakalara katılabilirler.
Ödüller :
a) Türkiye Şampiyonalarında 1-2-3-3 dereceleri alan sporculara madalya verilecektir.
b) Tüm Türkiye Şampiyonalarında, seçilen en centilmen ve en teknik güreşçiye madalya verilecektir.
c) Serbest ve Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 (üç) takıma kupa verilecektir. Bu
değerlendirme kulüpler arasında olacak, takım tasnifi için kulüplerin sporcularının sıkletlerinde aldıkları en
iyi derece değerlendirilerek ilk 3 (üç) takım belirlenecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tertip Komitesince Alınacak Önlemler
a)
b)
c)
d)
Madde 3- Müsabakaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasından doğrudan
il müdürlükleri sorumlu olduklarından;
İçişleri Bakanlığının spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 138 nolu genelgesi çerçevesinde gerekli
Emniyet tedbirlerini alacaklardır.
Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere salonda bir ambulans ile yeteri kadar doktor ve sağlık
görevlisi bulundurulacaktır.
Özellikle Türkiye Şampiyonalarının yapıldığı illerde, yeterli sayıda ve uygun nitelikte minder temin
edeceklerdir.
Her minder için bir elektronik skorboard, tartılar için ayarları yapılmış en az üç adet elektronik kantar
temin edeceklerdir.
Diğer Hususlar:
Madde 5- Türkiye şampiyonalarına iştirak eden tüm sporcular, milli takımlara seçildikleri takdirde
yanlarında “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini” bulundurarak kampa gelmek zorundadırlar.
Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 6- Bu talimatta yer almayan konular, itilaflı hususlar veya olaylar hakkında karar verme ve
uygulama yetkisi, Güreş Federasyonu Başkanlığına aittir.
Yürürlülük :
Madde 7- Bu Talimat Federasyon Başkanlığı makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
...../...../2015
Oktay AKTAŞ
Güreş Federasyonu Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content