close

Enter

Log in using OpenID

BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler 2-)Yıldız Bayanlar

embedDownload
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU
BAYANLAR (GENÇLER, YILDIZLAR, MİNİKLER)
2015 YILI TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Teknik Toplantı, Lisans, Tolerans ve Yaş Tashihi
Madde-1-) Teknik Toplantı, Lisans Tolerans ve Yaş :
a-Müsabakaların teknik toplantıları, müsabaka tarihinden bir gün önce saat 17:00’de yapılacaktır.
b-Tartı müsabakadan bir gün önce saat 18.00'de yapılacaktır.
c-Tartı sırasında tüm sporcular; 2015 yılı vizeli lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport, askeri kimlik kartı veya polis kimlik kartı göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan lisans
ve kimlik kartları kabul edilmeyecektir, şampiyonaya alınmayacaktır.
d-Tartı sırasında; yaşlı olduğu konusunda federasyon yetkilileri ve Baş Hakem tarafından kanaat
oluşan sporcular ile ilgili gerekli araştırma yapılacak ve yaşı büyük olduğu tespit edilen sporcular
disiplin kuruluna sevk edileceklerdir. Müsabakalara alınmayacaklardır. Sahtecilik yaptığı tespit
edilen sporcunun antrenörü, kulübü ve yöneticisi de disiplin kuruluna sevk edilecektir.
e-Tartı sırasında doktor raporu ile katılan sporcular raporlarını tartı hakemine ibraz edeceklerdir.
Tartı doktoru rapor vermek zorunda değildir
f-)Yurt Dışında katılacak T.C. vatandaşı sporcular yabancı ülke adına çıkarmış lisans ve pasaport
ibraz ettikleri takdirde Türkiye Şampiyonasına katılabilirler.
g-)Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar katılamazlar. T.C. Vatandaşı
olmayan Türkiye ye göç eden ve vatandaşlık işlemleri devam eden sporcular Emniyet Müdürlüğü
Tasdikli ikamet teskeresi ve lisansı ile katılabilirler.
h-) Türkiye Şampiyonalarında doping kontrolü yapılacaktır.
i-) Müsabakalar FİLA kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
j-) Saha içi veya dışında spor ahlakına aykırı tutum ve davranışlarda bulunan idareci antrenör ve
sporcular hakkında cezai işlem yapılacaktır.
k-) 1-)Genç Bayanlar : (40-44),48, 51, 55, 59, 63, 67 ve (67-72) (8 sıklet) şeklindedir.
Müsabakalara (18 - 20) yaş grubu direk olarak,(1995 - 1997) arası doğrudan, 1998 doğumlu
sporcular doktor raporu ile katılabilirler. Müsabakalarda yıl esas alınır ay ve gün dikkate alınmaz.
2-)Yıldız Bayanlar : 38, 40,43,46, 49, 52 ,56, 60, 65, 70, (10 sıklet)
Müsabakalara 1998 - 1999 doğumlular doğrudan, 2000 doğumlu sporcular doktor raporu ile
katılabilirler. Müsabakalarda yıl esas alınır ay ve gün dikkate alınmaz.
3-) Minik Bayanlar : (28–30 ), 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, (62 –74)
(11 sıklet)
(11,12 ve 13 yaş sporcular doktor raporu ile katılabilirler) Müsabakalara 11-13 yaş grubu (20022003-2004 doğumlular) - 14-15 yaş grubu (2000 - 2001 doğumlular) katılırlar. Müsabakalarda
yıl esas alınır ay ve gün dikkate alınmaz.
l-) Müsabakalara Genç Bayanlar (18 - 20) yaş grubu direk olarak,(1995 - 1997) arası doğrudan,
1998 doğumlu sporcular doktor raporu ile katılabilirler. Müsabakalarda yıl esas alınır ay ve gün
dikkate alınmaz.
m-) Müsabaka Programı :
1: GENÇ BAYANLAR:
GENÇ BAYANLAR TÜRKİYE GÜREŞ ŞAMPİYONASI
YALOVA
07-08 Şubat 2015
(40-44), 48, 51, 55, 59, 63, 67 ve (67-72) (8 sıklet)
18 – 20 yaş grubu
Tolerans
Yoktur
17 yaş doktor raporu
Tartı 06/02/2015
(40-44), 51, 59, 67
Saat 18.00-18.30
Tartı 07/02/2015
1. gün
48, 55, 63, (62-72)
(40-44), 51, 59, 67
Müsabaka 07/02/2015
Saat: 10:00
48, 55, 63, (67-72)
Müsabaka 08/02/2015
Saat: 10:00
Saat 16.00-16.30
2. gün
2: YILDIZ BAYANLAR:
YILDIZ BAYANLAR GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
ZONGULDAK
Bayanlar: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70, (10 sıklet)
11-12 Nisan 2015
Tolerans
Yoktur
1998 - 1999 Doğumlular Doğrudan, 2000 Doğumlular Doktor Raporu ile katılacaklardır.
Tartı 10/04/2015
38-40-49-56-60
Saat 18.00-18.30
Tartı 11/04/2015
1. Gün FW
43-46-52-65-70
38-40-49-56-60
Müsabaka 05/04/2015 Saat: 10:00
Saat 16.00-16.30
2. Gün FW
43-46-52-65-70
Müsabaka 06/04/2015 Saat: 09.00
3: MİNİK BAYANLAR:
MİNİK BAYANLAR TÜRKİYE GÜREŞ ŞAMPİYONASI
BOLU
(28–30 ), 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, (62 - 74)
04-06 Haziran 2015
(11 sıklet)
11/12 – 13 yaş grubu
Tolerans
Yoktur
11 - yaş doktor raporu
14 – 15 yaş grubu
(28-30), 34, 37, 40, 48, 52,
57, (62-74)
Tartı 03/06/2015
(11-13 Yaş)
Saat 18.00-18.30
32, 44, 62,
(11-13 Yaş)
1. gün
Tartı 04/06/2015
Saat: 18.00-18.30
(28-30), 34, 37, 40, 48, 52,
57, (62-74)
Müsabaka 04/06/2015
Saat: 10:00
(11-13 Yaş)
(28-30), 34, 40, 48
(14 -15 Yaş)
32, 44, 62,
32, 37, 44, 52, 57, 62,
2. gün
(62-74)
Tartı 05/06/2015
Saat: 18.00-18.30
(11-13 Yaş)
Müsabaka 05/06/2015
Saat: 09:00
(14 -15 Yaş)
(28-30), 34, 40, 48
(14 -15 Yaş)
3. gün
32, 37, 44, 52, 57, 62,
Müsabaka 06/06/2015
(62-74)
(14 -15 Yaş)
Saat: 10:00
İKİNCİ BÖLÜM
Mali Konular
Madde 2- Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilci, gözlemci,
teknik-idari görevli ve hakemlerin yolluk ve harcırahları Federasyonca ödenecektir.
a) -Müsabakalarda:
- Türkiye Şampiyonalarında ilk 5 dereceyi alanlara (1-2-3-3-5-5-)
yol ücretleri, yol ve ikamet yevmiyeleri Federasyonca ödenecektir.
b) -Müsabakalara:
- 2-5 sporcu ile katılan illerin 1 idareci veya 1 antrenörüne,
- 6-12 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 1 antrenörüne,
- 13-20 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 2 antrenörüne,
- 21-30 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 3 antrenörüne,
yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve ikamet yevmiyeleri Federasyonca
ödenecektir.
c) İl Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için Türkiye Şampiyonalarında 17
personel, bu personelin görev yaptıkları günler için seans olarak ücretleri federasyonca ödenecektir.
Fiilen görev yapmayan kişilere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
d) Sporcu, idareci ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkânları ile müsabakalara
katılabilirler. Takımlar istediği kadar sporcu ile kulüp imkânları veya kendi imkânları ile müsabakalara
katılabilirler.
Ödüller
a) Türkiye Şampiyonalarında 1-2-3-3 dereceleri alan sporculara madalya verilecektir.
b) Tüm Türkiye Şampiyonalarında, seçilen en centilmen ve en teknik güreşçiye madalya verilecektir.
c) Bayanlar (Genç,Yıldız ve Minik Bayanlar) Türkiye Şampiyonalarında takım tasnifinde ilk 3'e (üç)
giren takıma kupa verilecektir. Bu değerlendirme kulüpler arasında olacak, takım tasnifi için
kulüplerin sporcularının sıkletlerinde aldıkları en iyi derece değerlendirilerek ilk 3 (üç) takım
belirlenecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tertip Komitesince Alınacak Önlemler
Madde 3- Müsabakaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasından
doğrudan il müdürlükleri sorumlu olduklarından;
a) İçişleri Bakanlığının spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 138 nolu genelgesi çerçevesinde
gerekli Emniyet tedbirlerini alacaklardır.
b) Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere salonda bir ambulans ile yeteri kadar doktor
ve sağlık görevlisi bulundurulacaktır.
c) Türkiye Şampiyonalarının yapıldığı illerde, yeterli sayıda ve uygun nitelikte minder temin
edeceklerdir.
d) Her minder için bir elektronik skorboard, tartılar için ayarları yapılmış en az üç adet elektronik
kantar temin edeceklerdir.
Diğer Hususlar:
Madde 5- Türkiye şampiyonalarına iştirak eden tüm sporcular, milli takımlara seçildikleri takdirde
yanlarında “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini” bulundurarak kampa gelmek zorundadırlar.
Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 6- Bu talimatta yer almayan konular, itilaflı hususlar veya olaylar hakkında karar verme ve
uygulama yetkisi, Güreş Federasyonu Başkanlığına aittir.
Yürürlülük :
Madde 7- Bu Talimat Federasyon Başkanlığı makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
...../...../2015
Hamza YERLİKAYA
Güreş Federasyonu Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content