close

Enter

Log in using OpenID

ALDEA EVİ Serisi Monoblok model Kullanma Kılavuzu

embedDownload
ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI
EVİ SERİSİ
AL- EVI 17
AL- EVI 24
AL- EVI 32
KULLANIM KILAVUZU
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Değerli Müşterimiz,
Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz!
İleri teknoloji ile üretilmiş Aldea Isı pompasının tam verimli ve hatasız çalışabilmesi için öncelikle bu
kılavuzu okuyunuz.
 Cihazı çalıştırmadan önce kılavuzu okuyarak yönlendirmelere dikkat ediniz.
 Kılavuzdaki güvenlik yönlendirmelerine uyunuz.
 Cihaz modeline uygun kılavuz kullanınız.
 Bu kılavuzu başvuru kitabı olarak saklayınız.
 Herhangi bir arıza durumunda en yakın teknik servisimize ulaşarak cihaz üzerinde bulunan
‘’Aldea Isı Pompası seri numarasını’’ bildiriniz.
Teknik servislerimizden detaylı bilgi alınız.
Size en yakın servis bilgisi için:
www.serkon.com.
SERKON AŞ, markası olan Aldea Isı Pompası ile ilgili herhangi bir bildiride bulunmadan ve herhangi
bir yükümlülük altına girmeden, dilediği herhangi bir zamanda, teknik özellikleri veya tasarımları
durdurma ya da değiştirme hakkını saklı tutar.
EVİ SERİSİ-MONOBLOK MODEL
Kullanım kılavuzu baskı: 01/2014
1
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I. Genel ..................................................................................................................................................................... 5
1.1
Temel Bileşenler .................................................................................................................................................... 5
Kompresör ...................................................................................................................................................................... 5
Kanatlı-borulu Hava Isı Eşanjörü .................................................................................................................................... 5
Sert Lehimli Plakalı Isı Eşanjörü (Su).............................................................................................................................. 5
Su Pompası .................................................................................................................................................................... 5
Akış Şalteri...................................................................................................................................................................... 5
1.2 Yapı............................................................................................................................................................................... 6
1.3
Isı Pompası Çalışma Prensibi ................................................................................................................................. 6
1.3.1
Soğutma ........................................................................................................................................................ 7
1.3.2
Isıtma ............................................................................................................................................................ 7
1.3.3
Buz Çözme .................................................................................................................................................... 7
1.4 Teknik Özellikler ............................................................................................................................................................ 8
1.5
Performans Eğrileri ................................................................................................................................................ 9
1.6
Normal Gereklilikler .............................................................................................................................................. 12
1.6.1
Çalışma Gereklilikleri................................................................................................................................... 12
1.6.2
Depolama Gereklilikleri ............................................................................................................................... 12
1.6.3
Antifriz Uyarısı ............................................................................................................................................. 12
BÖLÜM II. Mekanik Kurulum .................................................................................................................................................. 13
2.1
Nakliye, Ambalajından Çıkarma, İnceleme .......................................................................................................... 13
2.1.1
Ambalajından çıkarma................................................................................................................................. 13
2.1.2
Kontrol ......................................................................................................................................................... 13
2.1.3
Nakliye ve Taşıma ....................................................................................................................................... 13
2.2
2.3
Kurulum Uyarıları ................................................................................................................................................. 13
Güvenlik Önlemleri .......................................................................................................................................... 14
2.5
Alan Gereklilikleri ................................................................................................................................................. 16
2.6
Zemin Ebatları ve Gereklilikleri ............................................................................................................................ 16
2.7
Sistem Kurulum Tertibi ......................................................................................................................................... 17
2.7.1
Hidrolik Sistem ............................................................................................................................................ 17
2.7.2
Minimum Sistem Suyu Hacmi ..................................................................................................................... 20
2.8
Kurulum................................................................................................................................................................ 20
2
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Kurulum Alanı Gereklilikleri .............................................................................................................................. 20
2.8.1
2.8.2
Bakıma Yönelik Boş Alan ............................................................................................................................ 20
2.8.3
Kurulum Adımları......................................................................................................................................... 20
2.9
Boru Hattı Kurulum Gereklilikleri .......................................................................................................................... 21
2.9.1
2.10
Hidrolik sistem ............................................................................................................................................. 21
Kontrol Edilecek Hususlar .................................................................................................................................... 21
BÖLÜM III.
3.1
Elektrik Tesisatı ........................................................................................................................................... 22
Görev tanımı ve uyarılar ...................................................................................................................................... 22
3.1.1 Elektrik Bağlantıları Konumu................................................................................................................................ 23
3.1.2 Elektrik Tesisatı Şemaları (DIŞ ÜNİTE) ............................................................................................................... 25
3.1.3 Tavsiye Edilen Güç Kablosu Özellikleri ............................................................................................................... 27
3.2
Sistem Elektrik Tesisatı ........................................................................................................................................ 27
3.2.1
Elektrik Tesisatı Gereklilikleri ...................................................................................................................... 27
3.2.2
Elektrik Tesisatı Adımları............................................................................................................................. 27
3.3
Kontrol Edilecek Hususlar .................................................................................................................................... 28
BÖLÜM IV.
Sistemin Deneme Amaçlı Çalıştırılması ...................................................................................................... 29
4.1
Deneme amaçlı çalıştırmadan önce uyarılar ........................................................................................................ 29
4.2
Kontrol Edilecek Hususlar .................................................................................................................................... 29
4.3
Deneme Amaçlı Çalıştırma Moduyla Hidrolik Sistemin Havasının Alınması ........................................................ 30
4.4
Deneme Amaçlı Çalıştırma .................................................................................................................................. 30
4.5
Deneme Amaçlı Çalıştırma Açıklamaları ............................................................................................................. 31
4.5.1
Isıtma ile ilişkin İlk Deneme Amaçlı Çalıştırma ............................................................................................ 31
4.5.2
Minimum Soğutma Suyu Sıcaklığı için İşletmeye Alma ............................................................................... 31
4.5.3
En İyi Ekonomik Çözüm .............................................................................................................................. 31
BÖLÜM V. Isı Pompası Yöneticisi (Heat Pump Manager) ................................................................................................... 32
5.1
Buton Açıklamaları ............................................................................................................................................... 32
5.2
Sembol Açıklamaları ............................................................................................................................................ 33
5.3
Çalışma Modu ...................................................................................................................................................... 34
5.4
Parametre Sorgusu .............................................................................................................................................. 35
5.5
Parametre Ayarları ............................................................................................................................................... 36
5.6
En İyi Ekonomik Çözüm ....................................................................................................................................... 38
5.7
Isıtma/Soğutma Blok Zamanlayıcı......................................................................................................................... 38
BÖLÜM VI.
Sistem ve Bakım ......................................................................................................................................... 39
3
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
6.1
Çalıştırma Uyarıları .............................................................................................................................................. 39
6.2
Yeniden Başlatma Uyarıları ................................................................................................................................. 39
6.3
Sistem Kontrolü ve Bakım amaçlı Teftiş .............................................................................................................. 40
6.3.1
Elektriksel Parçaların Bakımı ...................................................................................................................... 40
6.3.2
Kontrol Devresi Bakımı................................................................................................................................ 40
6.3.3
Soğutma Sistemi Bakımı ............................................................................................................................. 40
6.3.4
Kompresörün Değiştirilmesi ........................................................................................................................ 41
6.3.5
Hidrolik Sistemi Bakımı ............................................................................................................................... 42
6.4
Arıza Kodu ........................................................................................................................................................... 43
6.5
Olası Arıza Çözümleri .......................................................................................................................................... 44
4
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
BÖLÜM I. Genel
Bu bölümde, Temel Bileşenler, Çalışma Teorisi, Nakliye ve Depolama gereklilikleri başlıkları altında
Havadan Suya Isı Pompası tanıtılacaktır.
1.1
Temel Bileşenler
Bir ısı pompasının temel bileşenleri kompresör, kanatlı-borulu hava ısı eşanjörü, su ısı eşanjörü, fan motoru, su pompası,
kontrolör, genleşme valfı, genleşme haznesi vs.’dir.
Kompresör
Yüksek verimli spiral kompresör. Bazı modeller, EVI teknolojisi ile donatılmıştır. Az titreşim, düşük gürültü ve iyi
güvenilirlik.
Kanatlı-borulu Hava Isı Eşanjörü
Alüminyum hidrofilik kanatlı bakır boru, son derece yüksek verimli ısı değişimi oranı sağlamaktadır. Soğutucu dağıtıcısındaki
doğrulama ve hatasız tasarım, soğutucunun ısı eşanjörü içerisindeki her bir döngüden eşit derecede geçmesini sağlamakta
ve ısı değişim oranını büyük ölçüde arttırmaktadır.
Sert Lehimli Plakalı Isı Eşanjörü (Su)
Plakalı ısı eşanjörü üretiminde, ileri sert lehimleme teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji kompakt ebatlar, son derece
yüksek verimlilik ve benzeri gibi avantajlara sahiptir.
Su Pompası
Uluslararası tanınmışlığa sahip markanın su pompası, düşük gürültü seviyesi ve yüksek güvenilirlik sağlamaktadır.
Akış Şalteri
Uluslararası tanınmışlığa sahip markadan tedarik edilen akış şalteri, ısı pompası üst düzeyde koruyabilecek şekilde yüksek
güvenilirliğe sahiptir.
5
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
1.2 Yapı
1.3
Isı Pompası Çalışma Prensibi
6
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
1.3.1 Soğutma
1.
Düşük basınçlı ve düşük ısılı soğutucu, kompresör tarafından sıkıştırılarak yüksek basınçlı ve yüksek ısılı bir hal alır ve ters
valftan (dört yollu valf) geçerek kondansöre ulaşır (kanatlı-borulu hava ısı eşanjörü); fan sistemi havayı, soğutucunun ısı
enerjisini ortamdaki havaya bırakmasını sağlamak amacıyla, soğutucunun yoğunlaştırıldığı ve sıvıya dönüştürüldüğü
(yüksek ısı ve yüksek basınç) kanatlı-borulu hava ısı eşanjörüne üfler.
2.
Soğutucu daha sonra, genleşme valfında ayarlanarak ebat olarak daha büyük, kısmen gaz kısmen sıvı, düşük ısılı ve
düşük basınçlı soğutucu haline gelir.
3.
Daha sonra, sıvı-gaz karışımı soğutucu evaporatöre (Sert Lehimli Plakalı Isı Eşanjörü) giderek sudan ısı enerjisini emer
ve gaza dönüşür; su soğutulur; su pompası soğutulmuş suyu soğutma amacıyla terminallere pompalar.
4.
Son olarak, soğutucu ters valftan geçerek kompresöre gider ve bu çevrimi tekrarlar.
1.3.2 Isıtma
1.
Düşük basınçlı ve düşük ısılı soğutucu, kompresör tarafından sıkıştırılarak yüksek basınçlı ve yüksek ısılı bir hal alır ve ters
valftan geçerek kondansöre ulaşır (Sert Lehimli Plakalı Isı Eşanjörü); ısı enerjisi suya aktarılır ve soğutucu yüksek basınçlı
ve düşük ısılı bir sıvı haline gelir ve su ısıtılmış olur.
2.
Soğutucu daha sonra, genleşme valfında ayarlanarak ebat olarak daha büyük, kısmen gaz kısmen sıvı, düşük ısılı ve
düşük basınçlı soğutucu haline gelir.
3.
Daha sonra, sıvı-gaz karışımı soğutucu evaporatöre (Kanatlı-borulu hava ısı eşanjörü) gider; fan sistemi, soğutucunun
ortam havasındaki ısıyı emmesini ve gaz durumuna geçmesini sağlamak amacıyla, havayı kanatlı-borulu hava ısı
eşanjörüne üfler.
4.
Son olarak, soğutucu ters valftan geçerek kompresöre gider ve bu çevrimi tekrarlar.
1.3.3 Buz Çözme
1.
Sistem, soğuk havalarda ısıtma modun da çalışırken, evaporatörün yüzeyinde (Kanatlı-borulu hava ısı eşanjörü)
buzlanma meydana gelmesi ve ısı emiliminin azalması muhtemeldir.
2.
Buz çözme programının etkinleştirilmesi, ısıya ve çalışma süresine bağlıdır.
3.
Buz çözme programı etkinleştirilirse, sistem soğutmaya geçer ve böylece kanatlı-borulu hava ısı eşanjörü üzerindeki
buzlar erir. Buz çözme süreci esnasında fan dönmez.
4.
Buz çözme programı sonlandığında, sistem yeniden ısıtmaya geçer.
7
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
1.4 Teknik Özellikler
AL-EVI 32KW İÇİN
Model
Soğutma/Isıtma Kapasitesia
Soğutma/Isıtma Giriş Gücüb
25.0/30.5kW
Güç Kaynağı
380V/3N~/50HZ
8.9/9.0kW
Maksimum Çalışma Akımı
İşlev
27A
Elle Açma/Kapatma, Çalışma Durumu, Alarmlar ve diğ.
Güvenlik Koruma
Yüksek/Düşük Basınç Koruma, Aşırı Isınmaya Karşı Koruma,
Gecikme Koruma
Soğutucu Tipi
R407C
Soğutucu Şarjı Hacmi
4.7kg×2
Su Isı Eşanjörü
Sert Lehimli Plakalı Isı Eşanjörü
Su Girişi Özelliği
R1.2”-F
Su Çıkışı Özelliği
R1.2”-F
Soğutma Suyu Akış Hacmi
4.3m³/h
Isıtma Suyu Akış Hacmi
5.2 m³/h
Su Basıncı Düşümü
35kPa
Maksimum Su Basıncı
1.0MPa
Kompresör Adedi
2
Fan Adedi
1
Hava Akışı Hacmi
10000m³/h
Hava Akış Yönü
Ebatlar
Yatay Tahliye
Genişlik
135cm
Derinlik
68cm
Yükseklik
180cm
Ağırlık
350kg
Çalışma Ağırlığı
360kg
Gürültü Seviyesi
65 dB(A)
Maksimum Soğutucu Basıncı
3.0MPa
Kontrol
Kablolu Kontrolör
a:Soğutma Testi Koşulu: Dış mekan hava sıcaklığı 35°C, 0.172 m³/(h*kW)’lik su akışında 7°C’lik su çıkışı;
b:Isıtma Testi Koşulu: Dış mekan hava sıcaklığı DB7/WB6°C, 0.172 m³/(h*kW)’lik su akışında 45°C’lik su çıkışı;
Üründe yapılabilecek iyileştirmeler nedeniyle, yukarıda belirtilen parametreler herhangi bir bildirimde bulunmadan
değişikliğe tabidir, lütfen standart olarak isim levhasına bakınız;
8
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
1.5
Performans Eğrileri
9
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
10
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
11
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
1.6
Normal Gereklilikler
1.6.1 Çalışma Gereklilikleri
Madde
Konum
Hava Sıcaklığı
Nem
Güç Kaynağı
Tölerans
Koruma Sınıfı
Gereklilikler
Yatay kurulum
Dış mekan: -25°C ila +35°C
Dış mekan r: %5RH~%95RH
380V±10%~/3N/50Hz;
1000 metreden fazla olmamalı, 1000 metre üzerinde akım düşmesi yaşamaktadır
IPX4
1.6.2 Depolama Gereklilikleri
Madde
Ortam
Nem
Hava Sıcaklığı
Gereklilikler
Kapalı mekan, temiz
%5RH~%85RH (yoğunlaşmış su olmadan)
- 20°C ila 54°C
1.6.3 Antifriz Uyarısı
Dış mekân sıcaklığı 0°C’nin altına indiğinde, hidrolik sistemin glikol karışımı ile doldurulmamış olma ihtimaline karşı
sistem ile güç kaynağı arasındaki bağlantı kesilmez. Aksi halde, hidrolik sistem kırılacak şekilde donabilir.
12
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
BÖLÜM II. Mekanik Kurulum
Bu bölümde mekanik kurulum, nakliye, ambalajından çıkarma, kurulum konumu ve kurulum prosedürleri gibi işlemler ele
alınacaktır.
2.1
Nakliye, Ambalajından Çıkarma, İnceleme
2.1.1 Ambalajından çıkarma
Isı pompası, aşağıdaki adımlar izlenerek, kurulum alanın yakınında ambalajından çıkarılmalıdır:
1. Kontraplak ambalajı çıkartın (eğer varsa)
2. Kartonu çıkartın
3. Isı pompasının paletten ayırın
2.1.2 Kontrol
Isı pompası ile birlikte gelen aksesuarların miktarını ve ısı pompasında herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını gözle kontrol
edin. Aksesuarların eksik olduğu veya pompanın hasarlı olduğu tespit edilirse, ilgili işlemlerin yapılması için lütfen durumu
kuryeye ve yerel bayie bildirin.
2.1.3 Nakliye ve Taşıma
Taşıma esnasında, ısı pompasının eğim açısı 75° ila 105°’yi aşmamalıdır.
2.2
Kurulum Uyarıları
1.
Isı pompasından en iyi performansı almak ve en uzun ömürlü şekilde yararlanmak amacıyla doğru kurulum son derece önem
taşımaktadır. El kitabında, hem mekanik talimatlar hem de elektrik talimatları yer almaktadır ve yerel düzenlemeler de
uygulanmalıdır.
2.
Isı pompası, bir bütün olarak dikey bir şekilde dış mekanda yere veya zemine kurulmalıdır.
3.
Kurulum alanı, yerel kurulum gerekliliklerini karşılamalıdır. Borulama, elektrik tesisatı ve havalandırma düzenlemelerinin
yapılabilmesi amacıyla, binada herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını onaylayın.
4.
Kurulum, proje tasarımına göre gerçekleştirilmelidir ve geleceğe yönelik olarak bakım alanı bırakılmalıdır.
13
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
2.3
Güvenlik Önlemleri
● Isı pompasının kurulumu, ilgili kurulum hakkında yeterliğe sahip profesyonel kurulumcular tarafından
gerçekleştirilmelidir. Aksi halde yapılan kurulumlar, yangın, elektrik çarpılması, yaralanma ve su sızıntısı gibi
durumlara neden olabilir.
● Topraklama, iyi bir şekilde yapılmalı ve bağlanmalıdır. Aksi halde, elektrik çarpması meydana gelebilir.
● Fan motorunun ızgarasına parmak, çubuk veya benzeri nesneleri sokmayın. Aksi halde, insan vücudunda yaralanmalar
veya ısı pompasında hasar meydana gelebilir.
● Yanık kokusu veya gürültü gibi anormal durumlar meydana gelirse, ısı pompası ile güç kaynağı bağlantısını kesin ve
kurulumu yapan kişi/firma ile iletişime geçin.
● Isı pompası sahibinin, ısı pompası üzerinde değişiklik yapması veya onarımda bulunması yasaktır.
● Isı pompasında yapılacak onarımlar, kurulumu yapan veya yetkili ve yeterli teknisyen tarafından yapılmalıdır.
● Devre kesici kurulumu uygun bir şekilde yapılmalıdır.
● Güç kablosunun, devre kesiciye ve ısı pompasının güç terminaline doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun;
aksi halde, ısı pompasının elektrik bileşenlerinde hasar meydana gelebilir.
● Isı pompası, yangın veya patlama gibi risklerin ortadan kaldırılması amacıyla, alev alabilir, kirletici veya uçucu
maddelerin bulunduğu ortamlara kurulmamalıdır. Yangın çıkması durumunda, güç kaynağı bağlantısı derhal
kesilmelidir.
●Destek şasisini veya tabanını periyodik olarak kontrol edin; düşme ve yaralanma riskini ortadan kaldırmak amacıyla
ısı pompasının yerine sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
● Isı pompası üzerinde yapılacak gerekli bakım ve temizlik işlemlerinden önce, yaralanmaları veya ısı pompasında
oluşabilecek hasarları önlemek amacıyla ısı pompasının güç kaynağı ile olan bağlantısı manüel olarak kesilmelidir.
● Vücutta yanık oluşumunu önlemek amacıyla, ısı pompası içerisindeki egzoz gaz borusuna dokunmak sakıncalıdır.
● Sigorta, elektrik sistemi içerisinde uygun bir şekilde kurulmalıdır. Sigortayı değiştirmek amacıyla bakır kablo veya
demir kablo kullanılması sakıncalıdır; aksi halde, ısı pompasında hasar oluşabilir veya yangın meydana gelebilir.
● Isı pompasına herhangi bir alev alabilir veya asitli sıvı püskürtülmemelidir.
2.4
Kurulum Alanı Seçimi
1. Bol miktarda hava akımı ve bakım işlemleri için yeterli boşluğa sahip bir alan seçilmelidir.
2. Ortamda, kanatlı borulu ısı eşanjörünün ve ısı pompasının kasasının aşınmaya uğramasına neden olabilecek
kirletici, tutuşabilir ve aşındırıcı hava bulunmamalıdır.
3. Kurulum alanı müsaitse, ısı pompasında insan veya kaza kaynaklı hasarların oluşmasını engellemek amacıyla ısı
pompasının etrafına koruma veya bariyer yerleştirilmelidir.
4. Destek iskeletinin sabitlendiği istinat duvarı veya ısı pompasının kurulu olduğu temel ısı pompasının ağırlığını
kaldırabilecek kapasitede olmalıdır.
5. Anormal titreme ve gürültüyü önlemek amacıyla, ısı pompası yatay zemine kurulmalıdır.
6. Isı pompası ve soğuk hava tahliyesinin çalışma gürültüsü çevreyi rahatsız etmemelidir.
7. Borulama ve elektrikle ilgili işler, seçilen alanda kolay bir şekilde
gerçekleştirilebilmelidir.
8. Isı pompasının özel veya kısıtlı bir alanda kurulacak olması halinde profesyonel tavsiyeye başvurulmalıdır.
14
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Not: Kurulum aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilecekse kurulum hakkında teknik servisinize danışınız.
● mineral yağın mevcut olduğu alanlar
● tuzlu havaya sahip ve denize yakın alanlar
● kaplıca/gayzer bölgesine yakın alanlar
● dengesiz güç kaynağı bulunan alanlar
● otomobil veya motor kabini
● mutfak veya yemek pişirme kokusu bulunan benzeri yemek pişirme alanları
● güçlü elektromanyetik dalgalar bulunan alanlar
● tutuşabilir materyal veya gaz bulunan alanlar
● asidik veya baz olan ortamlar

özel durumlara sahip diğer ortamla
15
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
2.5
Alan Gereklilikleri
Tek ünite veya çoklu ünite kurulumları için önerilen minimum alan (birim: mm)
UYARI
● kurulum ve bakım amacıyla yeterli alan bırakılmalıdır.
● Isı pompasının üstünde herhangi bir engel mevcutsa, 2 metrelik dikey mesafenin korunduğundan emin olun.
● Isı pompasının çevresinde ufak tefek eşyalar mevcutsa, bu eşyaların ısı pompasının en üst noktasından 40
cm’den daha yüksek olmadığından emin olun.
● Isı pompası bodrum katına veya herhangi bir kapalı alana kurulamaz. Kurulması gerekliyse, lütfen tarafımıza
danışın.
2.6
Zemin Ebatları ve Gereklilikleri
Isı pompası yatay olarak yerleştirilmeden önce, güçlü beton zemin veya metal destek şasisi inşa edilmelidir. Kurulum, bakım ve
hava akımı için yeterli alan bırakılmalıdır; özellikle de hava akımı kanalının engellenmesini önlemek amacıyla çevrede bulunan
otlara ve bitkilere dikkat edin.
16
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
2.7
Sistem Kurulum Tertibi
2.7.1 Hidrolik Sistem
Havadan Suya Isı Pompası hidrolik sistem şeması:
1)
Hidrolik Sistem Şeması (Isıtma/Soğutma/DHW)
17
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
18
单向阀
C1-PD
生活热水水泵
C1-T10
Hidrolik Sistem Şeması (Isıtma/DHW)
生活热水水箱
2)
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
3)
Hidrolik Sistem Şeması (Yalnızca Isıtma)
Not:
Hidrolik sistemin en üst seviyesine otomatik bir hava boşaltma valfı monte edilmelidir.
Su sistemi içerisindeki tüm hava, borulama işleri tamamlandıktan sonra boşaltılmalıdır.
Enerji tasarrufu sağlamak ve ısı pompasının sık sık başlatılmasını engellemek amacıyla tampon
depo tavsiye edilmektedir.
Minimum sistem suyu hacmi için lütfen 2.7.2’ye bakın.
Genleşme haznesi monte edilmelidir.
Yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, boru hattı yalıtımı iyi bir şekilde yapılmalıdır
19
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
2.7.2 Minimum Sistem Suyu Hacmi
Hidrolik iklimlendirme sistemi için öncelikle kritik olan, evin kesin ve doğru ısı yükü verilerine sahip olmak ve mümkün olan en iyi
termal enerji kaynağı stabilitesini elde etmek amacıyla söz konusu verilere eşdeğer ebatlarda ısı pompası teçhiz etmek. İkinci
olarak, sistem suyu hacmi, en iyi termal enerji kaynağı stabilitesine ulaşmak amacıyla daha büyük su hacmi tercih eder; aksi halde,
termal enerji kaynağı stabilitesi kötü olur. Bu durumda, mevcut sistem suyu hacmi Minimum Sistem Suyu Hacmine ulaşamazsa,
sisteme bir tampon depo eklenmelidir.
Hidrolik Sistem Suyu Hacmi
V=P×T/(C×∆t)
V= Minimum (Maksimum) su hacmi, Kilogram, 1:1 oranında Litre’ye çevirin.
P= Terminal ısıtma cihazının ısı yükü, ısı pompasının ısıtma (soğutma) yükünü referans olarak alın, birim: Watt. T=
Minimum (Maksimum) stabilite gerekliliği, birim: Saniye.
C= Suyun Özgül Isı Kapasitesi, 4200J/kg·℃.
∆t = Su Sıcaklığı Değişimi, bkz. 5K, birim: Selsiyus Derece.
Örneğin, AL- EVİ 32 KW model ısı pompasının bir ünitesi ile ısıtma/soğutma sisteminin belirlenmesi aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
Soğutma için, 30 dakikalık ön soğutma, ısı pompasının yeninde başlama aralıkları 10 dakikadan azdır. Bu durumda
hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:
Minimum sistem suyu hacmi V=25000×60×10 / (4200×5) ≈ 840L, soğutma kapasitesi 30L/kW’dir. Maksimum sistem
suyu hacmi V=25000×60×30/ (4200×5) ≈ 2142L.
Alttan ısıtmalı yerlerde ısıtma için, sistem suyu hacmi büyük miktarlarda su gerektirir, ısı depolama temel olarak yeterlidir ve
sistem suyu sıcaklığı stabildir, minimum sistem suyu hacmi dikkate alınmaz.
2.8 Kurulum
2.8.1 Kurulum Alanı Gereklilikleri
UYARI
Isı pompasından gelen yoğunlaşmış su uygun bir şekilde tahliye edilmelidir; aksi takdirde, çevrede bulunan
diğer cihazlarda hasar meydana gelmesine neden olabilir.
1. Isı pompasının normal bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla geniş bir yer tercih edilir.
2. Çoklu ısı pompası kurulumu; hava ile ilgili sorunların, dengesiz yüklenmenin ve birbirlerinin çalışmasını etkileme
gibi problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla yeterli bir alan gerektirir.
3. Kurulum çatıda gerçekleştiriliyorsa, su geçirmez katmanlara yönelik uyarılar dikkate alınmalı ve yerel
yönetmelikler ve yasalara uyulmalıdır.
2.8.2 Bakıma Yönelik Boş Alan
1. Isı pompasının fan çıkışından 4 metrelik mesafede herhangi bir engel bulunmamalıdır.
2. Isı pompasının solunda, sağında ve arkasında en az 60 cm’lik bir bakım boşluğu bulunmalıdır.
2.8.3 Kurulum Adımları
Dış ünite
1. Taş, çimento veya çelikten yapılabilecek boyutta bir temel oluşturulmalıdır.
2. Kurulum alanını seçin ve onaylayın.
3. Isı pompasını temele yerleştirin.
4. Isı pompası, tahliye tarafına doğru eğimli olabilir.
5. Güçlü bir zemine sabitlenir.
20
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
2.9
Boru Hattı Kurulum Gereklilikleri
2.9.1 Hidrolik sistem
Hidrolik sistem şemasına bakınız.
2.10 Kontrol Edilecek Hususlar
1. Isı pompasının çevresinde, bakımın kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak yeterli boşluk var
mı?
2. Isı pompası kurulumu yatay bir şekilde yapılmış mı ve vidalar sıkılmış mı?
3. Tüm borular sıkı bir şekilde bağlanmış mı ve vanaların tümü açık mı?
4. Tahliye borusu bağlanmış mı ve doğru bir şekilde düzenlenmiş mi?
5. Tüm bağlantılar sıkılmış mı?
6. Isı pompasının bulunduğu alan temizlenmiş mi?
Yukarıdaki hususlar kontrol edildikten sonra elektrik işlerine başlanabilir.
21
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
BÖLÜM III.
Elektrik Tesisatı
Bu bölümde görev tanımı, kuruluma yönelik uyarılar, elektrik tesisatı ve tesisata yönelik kontroller ele alınacaktır.
3.1
Görev tanımı ve uyarılar
Alanda bağlantı için gerekli olan kablolar:
1. Güç kaynağı kablosu.
2. SA Anahtar sinyali kablosu.
3. Çıkış sinyali kablosu: elektrikli ısıtıcı çıkışları sinyal kablosu, solenoit (3 yollu) valf çıkış sinyali kablosu.
Tesisat Uyarıları;
● Güç kaynağı, isim levhası üzerinde listelenen özelliklere uygunluk göstermelidir.
● Topraklama kablosu mevcut olmalıdır ve bu kablonun etkin bir şekilde topraklamaya bağlı olduğundan emin
olunmalıdır.
● Elektrik tesisatı işleri, nitelikli profesyonel teknisyen tarafından ısı pompası elektrik tesisatı şemasına göre
gerçekleştirilmelidir.
● Isı pompasının harici elektrik tesisatı, yerel yönetmelik ve yasalara uygunluk göstermelidir ve ısı pompasının ana
güç kaynağına devre kesici monte edilmelidir.
● Güç kabloları ve sinyal kabloları birbiriden ayrılmalı ve birbirine değmiyor olmalıdır.
● Tüm kablolar ve teller, soğutucu borularına ve valflarına değmiyor olmalıdır.
● Tüm elektrik tesisatı işleri tamamlandıktan sonra ve devre kesici açmadan önce dikkatli bir teftiş gerçekleştirilmelidir.
Açıklamalar:
A: Kontrol paneli için güç kaynağı
B: Su pompaları ve elektrikli ısıtıcılar için güç kaynağı
C: Su pompaları ve elektrikli ısıtıcılar için kontrol sinyal kablosu
D: İletişim kablosu
E: Isı pompası için güç kablosu
F: Topraklama teli kablosu
UYARI:
Sinyal kablosu zayıf elektriğe sahiptir ve güçlü elektriğe sahip elektrik kaynağı kablosundan ayrı tutulmalıdır;
minimum uzaklık 30’cm’den fazla olmalıdır.
22
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
3.1.1 Elektrik Bağlantıları Konumu
11
11
A
B
A
B
T>
T>
23
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Q1
L
L
N
N
24
NOT
* Q1:10A FR1/FR2:13A
* KONTROL SİNYALİ TERMİNALLERİ YALNIZCA SİNYAL ÇIKTILARI İÇİNDİR, HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ
CİHAZI ÇALIŞTIRAMAZ.
* ATLATICI (JUMPER) ANAHTARLAR FABRİKA AYARLIDIR VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAKTIR.
AL-EVI
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
3.1.2 Elektrik Tesisatı Şemaları (DIŞ ÜNİTE)
25
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
AL-EVI
İÇ ÜNİTE
26
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
3.1.3 Tavsiye Edilen Güç Kablosu Özellikleri
Güç kablosu özellikleri, her bir model için belirtilmiş olan aşağıdaki gerekliliklerin altında olmamalıdır.
Model
AL-EVİ
Güç Kaynağı
3.2
380V/3N~/50Hz
Güç Kablosu Özelliği (mm²)
6
Topraklama Teli Özelliği (mm²)
4
Sistem Elektrik Tesisatı
3.2.1 Elektrik Tesisatı Gereklilikleri
1. Elektrik kutusuna herhangi ekstra bir elektrik devresi bağlanmaz; aksi halde, meydana gelebilecek manyetik
karışma, ısı pompası ve kontrol baskılı devre kartında (PCB) arıza veya hasara ve en sonunda da garantinin geçersiz
hale gelmesine neden olabilir.
2. 220V güç, elektrik kutusunda veya kontrol PCB’de mevcuttur. Telleri ve kabloları bağlarken, lütfen güçlü akım ve zayıf
akımı ayrıma prensibini göz önünde bulundurun. LCD kontrolörün kablosu ile güç kablosu birbirine bağlanmamalıdır.
3. Tüm elektrik tesisatı yerel yönetmelikler ile uyumlu olmalıdır. Ev sahibi, evde mevcut olan gücün voltaj ve akım
bakımından stabil olmasını sağlamakla yükümlüdür.
4. Güç kaynağı devresinde el (manüel) anahtarı olmalıdır ve söz konusu anahtar kapatıldığında tüm boşaltılmalıdır.
5. Elektrik tesisatı için kullanılan güç kablosu yukarıdaki tabloda (bkz. Tab3-1) yer alan özelliklere uygunluk
göstermelidir.
6. Topraklama teli diğer elektrikli ev aletlerini ayırın.
7. Topraklama telinin güvenilirliğinin periyodik olarak kontrol edilmesi, elektrik çarpması riskinin
ortadan kaldırılmasında yardımcı olur.
8. Tüm elektrik tesisatı, elektrik kaçağının önlenmesi amacıyla, yağmur/su sızıntısından kaçınmak için
korumalı olmalıdır.
3.2.2 Elektrik Tesisatı Adımları
1. Topraklama telini, elektrik panosuna
sembolünün olduğu yere bağlayın ve iyice sıkıldığından emin olun.
2. LED kontrolörü ve kablosunu elektrik tesisatı şemasına göre bağlayın ve daha sonra LED kontrolör panelini evin
içerisinde sabitleyin.
3. Hem su deposu (silindir) üzerindeki sensor paketine hem de su deposu sensoru yüzeyine termal iletkenliğe sahip
silikon uygulaması yapılmalıdır. Düşmesini önlemek amacıyla, su deposu sensorunu sensor paketine yerleştirin ve
bağlayın.
4. Güç kablolarının ısı pompasına gittiği yerde uygun bir alana bir güç kontrol paneli monte edin.
5. Güç kablosu deliğinden, ısı pompasına güç kablosunu ve topraklama telini bağlayın.
6. Güç kablosu, güç kablosu klipsi ile sıkı bir şekilde tutturulmalıdır.
7. Güç kablosunu, güç kaynağı terminalindeki L ve N’ye doğru ve sıkı bir şekilde bağlayın.
8. Devre kesiciyi açmadan önce, tüm bağlantıların doğru ve sıkı bir şekilde yapıldığından emin olun.
27
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
3.3
Kontrol Edilecek Hususlar
1. Güç kaynağı özelliği, ısı pompasının isim levhası üzerindeki özellik ile aynı mı?
2. Herhangi bir açık veya kısa devre var mı?
3. Devre kesici, güç kablosu ve topraklama teli iyi bir şekilde bağlanmış mı?
5. Tüm vidaların sıkı bir şekilde vidalandığından emin olun.
Not: Isı pompası, etkin ve doğru bir şekilde topraklamaya bağlanmalıdır.
Yukarıda belirtilen kontrol edilecek hususlar tamamlandıktan sonra deneme amaçlı çalıştırma başlatılabilir.
28
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
BÖLÜM IV.
Sistemin Deneme Amaçlı Çalıştırılması
Bu bölümde, deneme amaçlı çalıştırma için hazırlık çalışmalarını içermektedir.
4.1
Deneme amaçlı çalıştırmadan önce uyarılar
● Deneme amaçlı çalıştırma gerçekleştirmeden önce elektriksel güvenlik kontrol edilmelidir.
● Hava girişi ve çıkışında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
● Su döngüsündeki tüm valfları açın ve hidrolik boru sistemini su ile yıkayın.
● Hidrolik sistemdeki tüm havanın çıkartıldığından emin olun, bkz. 4.3.
● Aşağıdaki kontrol edilecek hususları tamamlamadan ısı pompasının açılmasını yasaklayın.
● Açmadan önce, ısı pompası 12 saat boyunca güç kaynağına bağlı olmalıdır.
4.2
Kontrol Edilecek Hususlar
Açıklama
Kontrol Ed. Hus.
Isı pompası yatay ve sıkı bir şekilde kuruldu mu?
Isı pompası etrafındaki hava akımı iyi mi?
Kurulum alanı
Bakım için yeterli boşluk var mı?
Kurulumun dış görünüşü iyi gözüküyor mu?
Su borusu özellikleri uygun mu?
Sistem basıncı tatminkar seviyede mi?
Hidrolik Sistem
Yalıtım yapıldı mı?
Hava, hidrolik sistemden çıkartıldı mı?
Devre kesici devreye girdi mi?
Topraklama teli etkin bir şekilde bağlandı mı?
Kablo özellikleri uygun mu?
Anahtar özellikleri uygun mu?
Elektrik Sistemi
Sigorta özellikleri uygun mu?
Akım ve voltaj uygun mu?
Tüm bağlantılar sıkı bir şekilde yapıldı mı?
Güvenlik cihazı uygun mu?
Kontrolör doğru bir şekilde bağlandı mı?
29
Evet
Hayır
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
4.3 Deneme Amaçlı Çalıştırma Moduyla Hidrolik Sistemin Havasının
Alınması
Deneme amaçlı çalıştırma moduyla hidrolik sistemin havasını almak için LED kontrolörde aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirin.
Uyarı
1) Parametreler yalnızca SYS OFF modunda ayarlanabilir.
2) Yalnızca deneme amaçlı çalıştırma modunda değiştirin ve diğer parametrelerin değiştirilmesine izin
vermeyin!
1.
butonuna basın ve SYS OFF seçeneğini seçin, ilk önce buton açıklaması için Bölüm 5’e bakınız.
2. 3 saniye boyunca
ve
butonlarına aynı anda basın.
3. Sistem ana menüye girer, “Parameter Set” sekmesini seçmek için
4. “Parameter Set” sekmesine girmek için
veya
butonuna basın.
butonuna basın ve “Configuration” sekmesini seçmek için
butonuna basın.
5. “Configuration” sekmesine girmek için
veya
veya
butonuna basın ve “Commissioning” sekmesini seçmek için
butonuna basın.
6. “Commissioning” sekmesine girmek için
butonuna basın ve “HC1 Pump” seçeneğini “Yes” olarak değiştirin.
Hidrolik sisteme bağlı olarak, hava boşaltma sistemi 24 saatten daha fazla sürebilir.
Hava boşaltma sistemi tamamlandıktan sonra, lütfen HC1 Pump seçeneğini yeniden No yapınız, bu sayede
sistem normal bir şekilde çalışacaktır.
4.4
Deneme Amaçlı Çalıştırma
LED kontrolör ile ısı pompasının çalıştırın ve aşağıdakileri kontrol edin:
1. LED kontrolör ekranı ve butonları düzgün bir şekilde çalışıyor mu?
2. Gösterge düzgün bir şekilde çalışıyor mu?
3. Su akışları normal bir şekilde çalışıyor mu?
4. Su girişi ve çıkışı arasındaki su sıcaklığı farkı (4~7°C) normal mi?
5. Çalışma gürültüsü ve titreşim normal mi?
6. Soğuk hava tahliyesi, gürültü ve yoğunlaşma çevreyi rahatsız ediyor mu?
7. Soğutucu sızıntısı var mı?
Not: Isı pompası yeniden başlatıldığında, kompresör koruma amaçlı olarak 3 dakika geç devreye
girer.
30
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
4.5
Deneme Amaçlı Çalıştırma Açıklamaları
4.5.1 Isıtma ile ilişkin İlk Deneme Amaçlı Çalıştırma
Uyarı: Parametreler yalnızca SYS OFF modunda ayarlanabilir
Isıtma ile ilişkin ilk deneme amaçlı çalıştırma başladığında “HC1 control by” sekmesinde “Commission Temp” seçeneğini
seçin.
1. “AUTO” modunu seçmek için
butonuna basın, buton açıklaması için Bölüm 5’e bakınız.
2. “Parameter Set” seçeneğini seçmek için, 3 saniye boyunca
3. “Heating” seçeneğini seçmek için
ve
butonuna basın ve “Heating Circuit HC1” seçeneğini seçin,
veya
“HC1 Control by” seçeneğini seçin ve ayarı değiştirmek için
Temp” seçeneğini seçin ve
veya
veya
butonuna basın, “Commissioning
butonu ile onaylayın. Daha sonra çıkış yapmak için
Fixed Return Temp” seçeneğini seçmek için
için
butonlarına aynı anda basın.
veya
butonuna basın ve “HC1
butonuna basın, ayarı 40~45°C aralığına getirmek
butonuna basın, ayarı doğrulayın ve çıkın.
4. Sistem yukarıdaki ayarlarda çalışacaktır.
5. Deneme amaçlı çalıştırma tamamlandıktan sonra, “HC1 Control by” sekmesi altındaki “Commissioning
Temp” seçeneğini “External Temp” olarak değiştirin.
4.5.2 Minimum Soğutma Suyu Sıcaklığı için İşletmeye Alma
1. Soğutma işlemini gerçekleştirmek için evdeki en küçük soğutma devresini (terminal) seçin.
2. Soğuk su sıcaklığı istenen dereceye gelene ve ısı pompasını durana kadar ısı pompasının çalıştırın.
3. Soğutma devresi (terminal) talebi yeniden gelene ve ısı pompası yeniden başlayana kadar bekleyin.
Sistem konfigürasyonu ve parametrelerinin makul olduğunu doğrulamak amacıyla lütfen şunları kontrol edin:
Q1. Soğutma tatminkâr mı?
Q2. Isı pompasının durması ve yeniden çalışması arasındaki süre 5 dakikadan fazla mı?
4.5.3 En İyi Ekonomik Çözüm
En iyi Ekonomik Çözümü elde etmek amacıyla, sistem “External Temp” seçeneğinde çalıştırılmalıdır. Bunun yanı sıra,
zaman ayarlı ısı arttırma veya düşürme, “Increase” veya “Decrease”, seçeneklerinin kullanılması da sistemde daha
fazla enerji tasarrufu yapılmasında yardımcı olmaktadır.
Örneğin, Pazartesi ile Cuma günleri arasında insanlar evde olmadığı için 08.00 ila 18.00 saatleri arasında ısıtma
ihtiyacı düşükse, hem enerji tasarrufu sağlayacağı hem de evi ılık tutacağı için Temperature Decrease seçeneğinin
ayarlanması tavsiye edilir.
Menüye girmek için
butonuna basın, “Parameter Set” seçeneğini seçin, “Heating” seçeneğini seçin, “HC1
Heating Circuit” seçeneğini seçin, “Increase” veya “Decrease” seçeneğini seçin. Arttırılmış/azaltılmış sıcaklık değeri
(value), zamanı (time) ve haftası (week) ayarlanabilir.
31
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
BÖLÜM V. Isı Pompası Yöneticisi (Heat Pump Manager)
Isı Pompası Yöneticisi; su sıcaklığı ayarlarının kullanılması, çalışma durumunun izlenilmesi, ekran ve ısı pompası
üzerindeki ON/OFF butonunun kontrolüne yönelik bir menü-kılavuz sistemi içermektedir. Bölüm 5 temel olarak Isı
Pompası Yöneticisinin performansı, buton açıklamaları, çalışma modu, parametre ayarları ve parametre sorgusunu
ele almaktadır.
5.1
Buton Açıklamaları
Isı Pompası Kontrolörü genel görünüşü ve ana penceresi:
2013.08.08
18 : 30
AUTO
System Heating
Mod
Buton
Mod
Çıkış
Yukarı/
Arttır
Çıkış
Yukarı/Arttır
Aşağı/Azalt
Açıklama
Onay
Yardımcı İşlevi
Çalışma modunu değiştirmek için basın.
Ana menüde: AUTO-Summer-Boost-Holiday-CoolingSystem OFF.
Bir üst menüye dönmek için basın.
Ana pencerede, ısı eğrisini 1K yükseltme
penceresine girmek için basın.
Isı eğrisini ayarlarken, oda sıcaklığı değişikliği 24 saat
sonra hissedilecektir.
Ana pencerede, DHW yedek ısıtıcıyı
etkinleştirmek için 3 saniye boyunca
basın.
Farklı öğeler seçmek veya rakamı ayarlamak için basın.
Aşağı
/Azalt
Ana pencerede, ısı eğrisini 1K azaltma
penceresine girmek için basın.
Isı eğrisini ayarlarken, oda sıcaklığı değişikliği 24 saat
sonra hissedilecektir.
Farklı öğeler seçmek veya rakamı ayarlamak için basın.
Onay
Ana pencerede, sistem parametresini
sorgulamak/ayarlamak için basın.
Onay butonu ile yeni ayarlar kaydedilebilir.
32
Ana pencerede, manüel buz çözmeyi
etkinleştirmek için 3 saniye boyunca
basın.
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
5.2
Sembol Açıklamaları
Isı pompası elektriğe bağlandığında, sistem yüklenir, aşağıdaki ekran görüntülenir:
2013.08.08
18 : 30
(Yıl - Ay - Gün, Saat) (Mevcut
AUTO
çalışma modu)
System Heating
(Çalışma durumu)
(Her bir bileşenin çalışma durumu)
Sembol
Açıklama
Kompresör: Kompresör çalışırken görüntülenir.
Isıtma Sirkülasyonu Pompası: Bu pompa çalışırken görüntülenir.
Ev Isıtma Çevrimi için Yedek Elektrikli Isıtıcı: Bu öğe çalışırken görüntülenir. EMER Modunda, ev ısıtması
için yedek ısıtıcının (boyler gibi ikincil ısıtıcı) çalıştığını ifade eder.
Buz çözme: Isı pompası buz çözme çevriminde çalışırken görüntülenir. Manüel buz çözme esnasında
yanıp söner.
Antifriz İşlemi.
Ev Isıtma Talebi: Isı pompası evin ısıtılması için çalışırken görüntülenir. Herhangi bir ısıtma talebi
olmadığında (hedeflenen ısıya ulaşıldığında) yanıp söner.
Ev Soğutma Talebi: Isı pompası evin soğutulması için çalışırken görüntülenir. Herhangi bir soğutma talebi
olmadığında (hedeflenen ısıya ulaşıldığında) veya SA anahtarı devreden çıkartıldığında yanıp söner.
İletişim Arızası: Dış ünite, iç Isı Pompası Yöneticisi kontrolörü ile iletişime geçemediğinde görüntülenir.
Başarılı İletişim: Dış ünite, iç Isı Pompası Yöneticisi kontrolörü ile başarılı bir şekilde iletişime geçtiğinde
görüntülenir.
Hata Alarmı: Sistemde hata oluşunda yanıp sönmeye başlar.
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı: Gönderilen su sıcaklığı, ısı pompasının oluşturduğu maksimum izin verilebilir
sıcaklıktan yüksek veya bu sıcaklıkla aynı olduğunda görüntülenir.
Düşük Ortam Çalışma Kısıtlaması: Dış ortam sıcaklığı kompresörün minimum çalışma sıcaklığına
ulaştığında görüntülenir ve kompresör durur.
33
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
5.3
Çalışma Modu
Farklı uygulama gerekliliklerine yönelik olarak Isı Pompası Yöneticisinde altı farklı mod bulunmaktadır: AUTO
(OTOMATİK), Summer (Yaz), Boost (Arttırma), Holiday (Tatil), Cooling (Soğutma), System OFF (Sistem
Kapalı).
AUTO Mod
AUTO Mod ısıtma modudur. Genel olarak, sistem varsayılan olarak AUTO modda çalışacaktır. Ortam sıcaklığı
etkinleştirilen “AUTO Summer” ayarına (21°C gibi) ulaştığında, sistem AUTO Summer moduna geçer ve Mevcut
Çalışma Modu “AUTO Summer” olarak görüntülenir.
Summer Modu
Summer Modu, ısıtma veya soğutmanın gerekli olmadığı geçiş sezonuna yönelik bir moddur.
Boost Modu
Boost Modu, sıcaklık artışının zamanı veya sıcaklık artışının derecesinin sistem zaman ayarını uzatmak için kullanılır.
Bu mod seçilmeden önce, “Timer” sekmesinden ön ayar yapılması gerekmektedir.
Holiday Modu
Holiday modunda sistem, kişiler evde olmadığında (genellikle 2 günden fazla) enerjiden tasarruf etmek amacıyla ve
evde gereksiz ısıtmanın gerçekleşmemesi için oda sıcaklığını en düşük seviyede tutacaktır. Bu mod seçilmeden önce,
“Timer” menüsünün altındaki “Holiday days” öğesinden ön ayar yapılması gerekmektedir.
Cooling Modu
Cooling modunda sistem soğutma modunda çalışacaktır ve sisteme soğuk su sağlayacaktır. Yerden ısıtma sistemi ve
fanlı ısıtma sistemi entegrelerinde dikkat edilmelidir.
System OFF modu
Bu modda sistem kapanacak, ancak elektrikle bağlantısı kesilmeyecektir. Korumalar hala mevcut olacaktır; örn.,
Antifriz işlevi.
EMER Modu
Sistem bu modu varsayılan olarak koruyacaktır. Bu mod yalnızca, sisteme bir yedek ısıtıcı (boyler gibi) takılı
olduğunda kullanılabilir. Sistemde harici bir yedek ısıtıcı bulunduğunda, bu modun çalışması için “Configuration”
menüsünden “Backup heater” sekmesinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. EMER modu seçildiğinde ısı pompası durur
ve yalnızca yedek ısıtıcı çalışır.
34
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
5.4
Parametre Sorgusu
Sorgu Öğeleri
Öğe Açıklaması
Ayrıntılar
Menu Information
Temperature
T1 Return Flow
T2 Flow
Isı pompasına dönüş sıcaklığı
T1 sensoru ile ölçülür T2
T3 Defrost T5
Isı pompasından su akışı
sensoru ile ölçülür T3 sensoru
Suction
Dış mekan kanatlı borulu bobin sıcaklığı
ile
Outdoor
Kompresör emiş sıcaklığı
ölçülür
Current Value
Dış mekan ortam sıcaklığı
sensoru ile ölçülür
T7
ölçülür T5
sensoru
ile
T7
HC1 Max. Temp/Cooling Min. HC1
Set
Temp/Cooling
Set Temp
Heating/Cooling Return Flow
Heating
Request/Cooling
Request
Heat Pump FlowAlarm Log
Soğutma devresinin min. ayarlama
sıcaklığı
Soğutma devresinin mevcut ayarlanmış
çalışma değeri.
Ölçülen devreden dönüş sıcaklığı
Talep “Var (Yes) veya “Yok
(No).
Devreden talep.
Kaydedilen her bir
alam bir sayfa olarak
gösterilir.
Isı pompasının mevcut akış sıcaklığı
Son 5 alarm kaydedilir.
35
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
5.5
Parametre Ayarları
Aşağıdaki tablo, ayarlanabilir parametreleri göstermektedir:
Menü
Configur
ation
(Konfi
gürasy
on)
Tanım
Ayar Aralığı
DHW Preparation
DHW mevcut veya değil
Evet/Hayır
DHW Electric Heater
Mevcut veya değil
Evet/Hayır
Backup Heater
Yedek ısıtıcı seçimi
Hayır/Daldırma Isıtıcı/Boyler
Boiler Location
Boyler konumu seçimi
Isıtma Devresi/ Isı Pompası
Terminal Type
Terminal tipi seçimi
Yerden Isıtma/Fanlı ısıtıcı
Cooling Preparation
Mevcut veya değil
Evet/Hayır
Solar Energy
Preparation
Mevcut veya değil
Evet/Hayır
Commissioning
Deneme amaçlı çalıştırma
için
Dönüş akışı sıcaklığı ayarla
Mater/HC1/DHW Pompası
3dk~5dk~25dk
Cooling Min. Temp
2 komp. başlangıcı için
gecikme süresi
Min. akış sıcaklığını ayarla
HC1 Isıtma Devresi 1
Isıtma devresi 1 ayarı
Parametre
Cooling Return Temp
Cooling
(Soğutm
a)
Cooling Energy Load
Delay
HC1 Control by
HC1 Fixed Temp
HC1 External Temp
HC1 Max. Temp
9°C~12°C~20°C
1°C~3°C~10°C
Sabit/Harici/İşletme Sıc.
Sabit su sıcaklığı
20°C~30°C~70°C
Eğri sıcaklığına göre
20°C~38°C~70°C
Maks. akış sıcaklığı
40°C~62°C~70°C
HC1Temp difference
İstenen sıcaklık ve
ayarlanan sıcaklık arasında
2°C~2°C~10°C
HC1 Hotter/Colder
Manüel yüksek/düşük sıc.
-15K~0K~15K
HC1 Increase
Increase Value
Heating
(Isıtma)
Su kontrol şekli
Ayrıntı
Increase Time
Weekly Increase
HC1 Decrease
Decrease Value
Decrease Timer
Weekly Decrease
Oda sıc. artışı için
zamanlayıcı
Su sıcaklığı artışı
Bir günde 2 periyot
Bir hafta içerisindeki her bir
gün için arttırma
zamanlayıcı
0K~5K~15K
T1
00: 00
00: 00
T1: Periyot 1
T2
00: 00
00: 00
T2: Periyot 2
Sat Mon Tue Wed Thu Fri
Sat
(Pzt, Sal, Çrş, Prş, Cum, Cts,
N~Y~T1~T2
Paz)
Oda sıc. düşüşü için
zamanlayıcı
Su sıc. düşüşü
Bir günde iki periyot
Bir hafta içerisindeki her bir
gün için azaltma
zamanlayıcı
Summer
36
Eğri yukarı veya aşağı hareket
eder
T1
00: 00
00: 00
T2
00: 00
00: 00
Sat Mon Tue Wed Thu Fri
Sat
(Pzt,
Sal, Çrş, Prş, Cum, Cts,
N~Y~T1~T2
Paz)
* etkinleştirildiğinde
görüntülenir
Arttırma zamanlayıcısı
olmadığını belirtir, T1, T2
geçerlidir
“T1”
T1’in etkinleştirildiğini
belirtir
“T2” T2’nin etkinleştirildiğini
belirtir
Hem T1 hem de T2’nin
etkinleştirildiğini belirtir
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Summer Heating
Return Set Temp
Summer modunda
ısıtma dönüş sıcaklığını
ayarlar
0K~5K~15K
Auto Sumer
Sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan
yüksek olduğunda Summer
moduna
girer.
Auto Summer Exit
Sıcaklık ayarlanan
sıcaklıktan
Delay
yüksek olduğunda Summer
modundan
çıkar. sıcaklıktan
Sıcaklık
ayarlanan
Auto Summer Exit
düşük olduğunda Summer
Holiday HC1 Return Set modundan çıkar.
Hedef sıc. düşürme ayarı
Temp Lower
Auto Summer Temp
Min. Heating Time
Min. ısıtma süresi
1saat~3saat~10saat
20°C~48°C~70°C
0K~15K~30K
10dk~40dk~120dk
HC1 Energy Load Delay 2 komp. başlangıcı için
gecikme süresi
Boost
Boost modunda
00: 00~00: 30~23:00:00
her 30 dk.
Tatil günlerini ayarlar
0 D~199D
Ayarlanan gün dahil
Y: Yıl, M: Ay, D: Gün
H: Saat, M: Dk., W: Hafta
2008. 02. 10
Defrost Start Temp
Buz çözmeye girme sıc.
-10℃~-3℃~0℃
Defrost End Temp
Buz çözmeden çıkma sıc.
10℃~15℃~35℃
Day of Holiday
Timer
(Zamanl Timer Setting
ayıcı)
Y. M. D .H : M / W
T7-T3 Exceed
Defrost
(Buz
Çözme)
10°C~15°C~25°C
Min Interval Time
Buz çözme sıc. ile dış
mekan sıc. arasındaki
sıc. farkı
Sistem buz çözme için
hazır
olduğunda
bekleme süresi
1K~8K~20K
20dk~60dk~90dk
Defrost Time
Maks. buz çözme süresi
1dk~10dk~20dk
Max. Interval Time
Sistem buz çözmeye
hazır olmasa bile buz
çözme aralığı
20dk~100dk~199dk
Until L’ (EVU)
Valley electricity için
Hayır
HP Attribute
Güç bağlanmadan önce
fabrika ayarları
Hayır/Evet
Heat Source Classify
A-W /W-W
HP Series
Split/Monoblok
Comp Number
1/2
Havadan suya, Sudan Suya
HP Model
System
P-UP
Backup Timer Limit
HC1 Pump Cycle
Sistem anormal olduğunda,
elektrikli ısıtıcının
başlamasını
sağlar
Yedek
ısıtıcının
başlaması
için ortam sıcaklığı
Su pompasının nasıl
çalışacağını seçer
Evet/Hayır
-20℃~2℃~20℃
Koşullu/Sürekli
Reset
Evet/Hayır
Language
İngilizce
Version
37
Yetkisiz reset yapılmaz
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
5.6
En İyi Ekonomik Çözüm
En iyi Ekonomik Çözümü elde etmek amacıyla, sistem “External Temp” seçeneğinde çalıştırılmalıdır. Bunun yanı sıra, zaman
ayarlı ısı arttırma veya düşürme, “Increase” veya “Decrease”, seçeneklerinin kullanılması da sistemde daha fazla enerji
tasarrufu yapılmasında yardımcı olmaktadır.
Örneğin, Pazartesi ile Cuma günleri arasında insanlar evde olmadığı için 08.00 ila 18.00 saatleri arasında ısıtma ihtiyacı
düşükse, hem enerji tasarrufu sağlayacağı hem de evi ılık tutacağı için Temperature Decrease seçeneğinin ayarlanması
tavsiye edilir.
Menüye girmek için
butonuna basın, “Parameter Set” seçeneğini seçin, “Heating” seçeneğini seçin, “HC1 Heating
Circuit” seçeneğini seçin, “Increase” veya “Decrease” seçeneğini seçin. Arttırılmış/azaltılmış sıcaklık değeri (value), zamanı
(time) ve haftası (week) ayarlanabilir.
5.7
Isıtma/Soğutma Blok Zamanlayıcı
Isı pompası, ısıtma/soğutmadan önce ev içi sıcak su hazırlamak için çalışacaktır. Ev içi sıcak su talebi geldiğinde, ısı pompası
ısıtma/soğutma işlemini durdurup, ev içi sıcak suyu ısıtacaktır. Evde ısıtma/soğutma ihtiyacının olduğu, ancak aynı zamanda
da ev için sıcak su talebinin geldiği durumlarda, Isıtma/Soğutma Blok Zamanlayıcı size yardımcı olacaktır.
Örneğin, 18:00 ila 21:00 saatleri arasında, evde ev içi sıcak su ihtiyacından çok ısıtma/soğutma ihtiyacı vardır; bu durumda,
Isıtma/Soğutma Blok Zamanlayıcı ayarlanarak ısı pompasının ısıtma/soğutma işlemini durdurarak ev içi sıcak su hazırlama
işlemine geçmesi engellenebilir. Isıtma/Soğutma Blok Zamanlayıcı ayarlarını gerçekleştirmek için lütfen aşağıdaki adımları
takip edin.
Menüye girmek için
butonuna basın, “Parameter Set” öğesini seçin ve daha sonra da “DHW Set Temp” seçeneğini
seçin; ev ısıtması esnasında ev içi sıcak su talebinin gelmesini engellemek için “Block 1” veya ev soğutması esnasında ev içi
sıcak su talebinin gelmesini engellemek için “Block 2” seçeneğini seçin.
“Block 1” zamanlayıcı, ev ısıtılırken ev içi sıcak su talebinin gelmesini engellemek içindir. “Block 2” zamanlayıcı, ev
soğutulurken ev içi sıcak su talebinin gelmesini engellemek içindir.
“Block Time” ve “Weekly Set” menüsünde, her bir aktif gün ve aktif zaman ayrı ayrı “Block 1” ve “Block 2” olarak
ayarlanabilir.
38
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
BÖLÜM VI.
Sistem ve Bakım
Bu bölümde, ısı pompası için gerçekleştirilecek çalıştırma ve bakım işleri yer almaktadır.
6.1
Çalıştırma Uyarıları
1. Isı pompasının çalışma ortam sıcaklığı -25 ila +43°C arasındadır.
2. Isı pompası, ortam sıcaklığı düşük hale geldiğinde, otomatik olarak buz çözmeye geçecektir. Buz çözme 2 ila 10 dakika
sürebilir ve bu esnada fan duracak ve buz çözme amaçlı olarak kompresör çalışacaktır.
3. Isı pompasının ısıtma kapasitesi, ortam hava sıcaklığına bağlıdır. Ortam sıcaklığı düştüğünde, ısıtma kapasitesi de
düşecektir.
4. Isı pompasının durma periyodunda ve diğer başlangıçlarda kompresör 3 dakikalık çalışma gecikmesine tabidir.
UYARI:
Isı pompasında hata meydana gelmesi veya ısı pompasının bakıma alınması ya da uzun süreli katılması
gerekmesi halinde, ortam sıcaklığı eksi derecelerde ise, su ısı eşanjörü içerisindeki tüm sıvının tahliye edilmesi
son derece önemlidir. Aksi halde, su ısı eşanjöründe donma ve dolaysıyla da kırılma meydana gelebilir.
6.2
Yeniden Başlatma Uyarıları
Uzun süredir kullanımda olmayan ısı pompası elektriğe bağlanmadan önce aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır:
1. Isı pompasının dış görünüşünü kontrol edin ve ısı pompasını temizleyin.
2. Hidrolik sistemi temizleyin.
3. Tüm kabloların sıkı bir şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
39
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
6.3
Sistem Kontrolü ve Bakım amaçlı Teftiş
6.3.1 Elektriksel Parçaların Bakımı
Aşağıdaki öğeleri gözle kontrol edin:
1. Elektrik yalıtımı testi: sorunlu temas noktasını tespit edin. Devre kesici ve sigortaya dikkat edin, aksi halde PCB’de
hasar meydana gelebilir.
2. Kontaktörün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
3. Elektriksel parçaları ve kontrolörü tozdan arındırmak için fırça veya kuru kompresörlü hava ile temizleyin.
4. Kontak dokunma noktasını kontrol edin.
5. Terminal bağlantılarının sıkı bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
6. Aviation plug bağlantısının sıkı bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
6.3.2 Kontrol Devresi Bakımı
Aşağıdaki öğeleri gözle kontrol edin:
1. Dış görünüm teftişi ve çıkış voltajı için transformatörü kontrol edin.
2. Kullanım ömrü teftişi amacıyla, sensorları, kontrol kablosu portlarını ve ekran LED panelini kontrol edin.
3.Kontrol parçalarının temizleyin.
4. Kablo fişlerinin ve soketlerinin iyi bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
5. Kontrol paneli çıkışını kontrol edin.
6. Kontrol PCB’si üzerideki elektriksel kısımları kontrol edin ve değiştirin.
7. Güç kablosu özelliğini ve kullanım ömrünü kontrol edin.
6.3.3 Soğutma Sistemi Bakımı
Herhangi bir anormallik olup olmadığını görmek amacıyla aylık olarak kontroller gerçekleştirilmelidir. Arızaların meydana
gelmesini engellemenin tek etkin yolu periyodik kontroller gerçekleştirmektir. Soğutma sisteminde arıza meydana
geldiğinde, soğutma sistemi parametreleri arıza konusunda yardımcı olabilir
Isı Eşanjörü
Kanatlı-Borulu Isı Eşanjörü (Hava Isı Eşanjörü)
Hava Isı Eşanjörü, hidrofilik alüminyum kanat ve bakır borudan yapılmıştır. Isı pompası çalışırken, hava akışı kanatlıborulu ısı eşanjöründen geçer ve kanatlı-borulu ısı eşanjörünün yüzeyinde küçük bir partikül kalır. Bu durum, ısı
değişimi oranında yetersizliğe neden olur; dolayısıyla, ısı pompasından mümkün olan en iyi performansı alabilmek
amacıyla bu kısmın temizlenmesi çok önemlidir. Doğrudan suyla yıkanabilir veya kanatlı-borunun fırçalanması temizlik
açısından sonra derece iyi sonuçlar verebilir.
Not: Sert Lehimli Plakalı Isı Eşanjörü (Su Isı Eşanjörü)
İçerideki yüksek hızlı akıntı, Sert Lehimli Plakalı Isı Eşanjöründeki kendini temizleme işlevinin etkinleşmesine
neden olabilir. Bununla birlikte, yüksek sıcaklıktaki sert su nedeniyle de pul oluşumu meydana gelebilir. Bu
durumda, bir pompa teknik servisi tarafından %5 oksalik asit ile geri dönüşüm yıkaması gerçekleştirilmelidir.
Temizleme hizmeti normal bakım kapsamında değildir, lütfen kurulumu yapan firmaya danışın.
Isı eşanjörünün normal temizliği ücretli bir hizmettir, lütfen kurulumu yapan firma veya bayie danışın.
40
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
6.3.4 Kompresörün Değiştirilmesi
UYARI
Kompresör değişimi lisanslı profesyonel teknisyen tarafından gerçekleştirilmeli ve bu süreçte uygun koruma
uygulanmalıdır.
İzolasyon arızası nedeniyle kompresör motorunun yanması nadir görülen bir durumdur. Motor yanması genellikle
makine aksamından kaynaklı sorunlardan veya yağlama eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Periyodik teftiş ve bakım bu tür
sorunların düzeltilmesinde yardımcı olabilir. Böylece bakım masrafları da azalabilir.
Periyodik teftiş yapılırken, özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Tüm sigortalar ve devre kırıcılar kontrol edilmelidir.
2. Yüksek/düşük basınç anahtarı kontrol edilmelidir.
3. Kompresör arızası meydana gelmişse, arıza kaynağının makine aksamı mı yoksa elektriksel bir sorun mu olduğu
kontrol edilmelidir.
Makine Aksamı Kaynaklı Sorun
Sorun makine aksamından kaynaklanıyorsa ortada herhangi bir ekstra koku olmaz. Lütfen motoru döndürün, eğer
makine aksamından kaynaklanan bir sorun ortaya çıktıysa, kompresör değiştirilmelidir. Aynı zamanda, sorunun ileride
yeninden meydana gelmesini önlemek amacıyla, makine aksamından kaynaklanan sorun tespit edilmelidir. Eski
kompresör ile yeni kompresör değiştirilmeden önce soğutma sistemi temizlenmelidir.
Elektrik Kaynaklı Sorun
Elektrik kaynaklı sorun, meydana gelen ekstra koku sayesinde tahmin edilebilir. Yanık meydana geldiyse, kompresör
yağı siyah ve asitli bir hal alır; bu durumda, soğutma sisteminin içinin temizlenmesi gerekmektedir.
UYARI
Yeni kompresör değiştirilmeden önce soğutucu sistemin temizlenmemesi halinde, yeni kompresörde de yanık
meydana gelmesi durumunda garanti devre dışı kalır.
Kompresör yandığında, kurutucu filtre de değiştirilmelidir. Aynı zamanda, genleşme valfı da kontrol edilmeli
ve sıkışmış olması halinde genleşme valfının da değiştirilmesi son derece önemlidir. Kompresör değişimi ve
soğutma sisteminin temizliği lisanslı profesyonel teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Kompresör Değişimi için Tavsiye Edilen Prosedür
1. Gücü kesin;
2. Soğutucuda geri dönüşüm yapmak için, manifoldu emme borusundaki servis valfına bağlayın.
UYARI
Soğutucu geri dönüşüme tabi tutulmalıdır ve yasalar uyarınca imha edilmelidir. Havaya salınan soğutucu
çevreye zararlıdır ve yasalara aykırıdır.
3. Kompresör ve elektrik bağlantısını sökün.
4. Emme ve egzoz gazı bakır borusunu serbest bırakın.
5. Arızalı kompresörü çıkarın.
6. Soğutma sistemini temizleyin.
,
UYARI
41
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Yeni kompresörün emme ve egzoz borusundaki lastik tapa, bakır boru lehimlenmeden önce çıkarılmamalıdır.
Lastik tapa çıkarıldığında ve havaya maruz kaldığında, bakır lehimleme 15 dakika içerisinde yapılmalıdır.
7. Yeni kompresörü yerine yerleştirin, bakır boru ve lehimlemeyi bağlayın ve daha sonra da
kabloları bağlayın.
8. Sistemi vakumlayın ve isim levhasında yer alan miktar bilgisine göre soğutucuyu doldurun. Vakum süresi 60
dakikadan az olmamalıdır. Basıncın sağlanması amacıyla 10 dakika boyunca nitrojen enjekte edin.
9. Sistemde deneme amaçlı çalıştırma yapmadan önce ısı pompasını teftiş edin.
10. Elektriğe bağlayın ve gözlem amaçlı olarak ısı pompasını çalıştırın.
6.3.5 Hidrolik Sistemi Bakımı
1. Periyodik olarak su kalitesini kontrol edin ve filtreyi temizleyin. Ayrıca, hidrolik sistemde, evdeki sistemin yüksek
verimlilikte ısıtma/soğutma yapmasını sağlayacak yeterlilikte su akışı olduğundan emin olun.
2. Hidrolik sistemde genleşme haznesi mevcut olmalıdır.
3. Hava tahliyesi ve su miktarının periyodik olarak kontrol edilmesi hidrolik sistemin iyi koşullarda çalışmasını sağlar ve
ısıtma/soğutma üzerinde iyi bir etkiye sahiptir ve hatta ısı pompasının ömrünü uzatır.
42
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
6.4
Arıza Kodu
UYARI
Yüksek voltajlı elektrik insan vücudunda hasara ve hatta ölüme neden olabilir. Arıza giderme işlemlerini yalnızca
lisanslı profesyonel teknisyenler gerçekleştirebilir. Bakım esnasında özel uyarılara dikkat edilmelidir.
Arıza Kodu
Tanım
Açıklama
ET01
T1 Sensor Arızası
Giriş Suyu Sıcaklığı Sensoru Arızası
ET02
T2 Sensor Arızası
Çıkış Suyu Sıcaklığı Sensoru Arızası
ET03
T3 Sensor Arızası
Kompresör Buz Çözme Sıc. Sensoru #1 Arızası
ET04
T4 Sensor Arızası
Kompresör Buz Çözme Sıc. Sensoru #2 Arızası
ET07
Ortam Sıcaklığı Sensoru Arızası
ET10
T7 Sensor Arızası
T10 Sensor Arızası
ET13
T13 Sensor Arızası
HC1 Dönüş Suyu Sıcaklık Sensoru Arızası
DHW Sıcaklık Sensoru Arızası
ST15
İç Ünite Akış Anahtarı Arızası
ST16
Yüksek Basınç Anahtarı Kesintisi #1
İç Ünite Akış Anahtarı Kesintisi
Kompresörün Yüksek Basınç Anahtarı #1 Arızası
ST17
Düşük Basınç Anahtarı Kesintisi #1
Kompresörün Düşük Basınç Anahtarı #1 Arızası
ST18
Kompresörün Egzoz Gaz Sıc. Alarmı #1
ST20
Yüksek Basınç Anahtarı Kesintisi #2
Egzoz Gaz Anahtarı veya Aşırı Isınma Koruması
Açık
Kompresörün Yüksek Basınç Anahtarı #2 Arızası
ST21
Düşük Basınç Anahtarı Kesintisi #2
Kompresörün Düşük Basınç Anahtarı #2 Arızası
ST22
Kompresörün Egzoz Gaz Sıc. Alarmı #2
ST23
Yanlış Faz koruması
ST24
Dış Ünite Akış Anahtarı Arızası
TT26
Dış Ünite Akış Anahtarı Kesintisi
İletişim Arızası
TT25
Su Giriş/Çıkışı Arasında Büyük Sıc. Farkı
TT27
Su Çıkışı Sıcaklığı Çok Düşük
TT28
Yanlış Kompresör
Elektrikli Isıtıcının Devre Kesici Arızası
TT30
Görüntülenen Durum
Pause for Anti-Freezing
Great Water Temp
Egzoz Gaz Anahtarı veya Aşırı Isınma Koruması
Açık
380V/3N Güç Bağlantısı için Yanlış Faz
PCB’ler arasında iletişim arızası
T1 ve T2 arasında Büyük Sıc. Farkı,
yetersiz su akışı anlamına gelir
Mevcut Çıkış Suyu Sıc. Ayarlanan Değerden
Düşük
Kontrolörde HP Model Setin Hatalı Hareketleri
Elektrikli Isıtıcıyı Durdurur
Açıklama
Tanım
Buz çözme esnasında, çıkış suyu düşük
sıcaklıkta ou
T1 ve T13 arasında Büyük Sıc. Farkı
Kompresör durur, su pompası çalışmaya
devam eder
Isıtma/soğutma su döngüsünde küçük miktarda
su akışı, boru hattı sistemini kontrol edin.
Difference on Return Water
Pause for Over-low cold
Soğutma esnasında, dönüş soğuk suyu
çok düşük, ısı pompası durdu
return water
43
Donmayı önlemek amacıyla
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
6.5
Olası Arıza Çözümleri
Bir arıza veya anormallik tespit edildiğinde, lütfen olası çözüm için aşağıdaki tabloya başvurun. Bir sonuç alamamanız halind e,
ısı pompasının elektrik bağlantısını kesin ve yeni çözümler için kurulumu yapan firma veya bayii ile iletişime geçin.
Durum
Eksik/yanlış faz
Su akışı anahtarı
kesintisi
Olası Neden
Faz eksikliği
Yanlış faz
arızası
Yüksek basınç anahtarı
arızası
Egzoz gazı borusunda
aşırı ısınma
İletişim arızası
Akış anahtarını değiştirin
Yetersiz su akışı
Y-filtresi ve boru hattını temizleyin Havayı
Dönüş boru hattında hava
boşaltın
Isı pompası arızası
Yüksek basınç anahtarı arızası
Yetersiz su akışı
Sistem sıkışmış, sensor sökülmüş
Su akışını arttırın
Kontrol edin ve düzeltin
Soğutucu eksikliği
Sızıntıyı kontrol edin ve soğutucu doldurun Evaporatörü
Buharlaşma kirli veya tıkalı
kontrol edin ve tıkanıklığı giderin
Soğutucu eksikliği
Sızıntıyı kontrol edin ve soğutucu doldurun
Sistem sıkışmış
Arızayı kontrol edin ve düzeltin
Fiş ve soket gevşemiş
Kablo kopmuş
Sensor sökülmüş
,bozulmuş
çalışmıyor
Su doldurun ve dolu olduğundan emin olun ure it is
full
Yüksek basınç anahtarını değiştirin
Anahtarın değiştirin
Sensor kısa devre yapmış
Isı pompası
Su pompasını kontrol edin ve düzeltin
Düşük basınç anahtarı arızası
Fiş ve soket gevşemiş
Sensor arızası
Güç kaynağı kablosunu kontrol edin
Su akışı anahtarı arızası
Su yetersizliği
Yüksek basınç anahtarı
Çözüm
Güç arızası
Güç kablosu gevşemiş
Güç sigortası yanmış
Kontrol edin ve sıkıştırın
Kabloyu değiştirin
Kontrol edin ve sıkıştırın
Sensoru sıkın
Sensoru veya kabloyu değiştirin
Sensoru değiştirin
Güç kaynağının doğru olduğundan emin olun
Güç kablosunu sıkın
Sigortayı değiştirin
Su pompası çalışıyor ama su
Kapama valfı açılmamış.
Tüm valfları kontrol edin ve açın
akışı iyi değil.
Boru hattı sisteminde hava var
Boru hattında suyun dolu olduğundan emin olun Havayı
Su pompasından ses geliyor
Y-filtre sıkışmış
boşaltın
Soğutucu eksikliği
Boru hattı yalıtımı zayıf
Düşük ısıtma kapasitesi
Evaporatör kirli veya tıkanmış YY-filtre sıkışmış
44
Soğutucuyu
kontrol edin
vedeğiştirin
doldurun
Y-filtreyi temizleyin
veya
Boru hattı yalıtımını yapın
Evaporatörü temizleyin ve tıkanıklığı giderin
Y-filtreyi temizleyin
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Güç arızası
Güç kaynağının doğru olduğundan emin olun
Güç kablosu gevşemiş
Kompresör çalışmıyor
Kompresörün AC kontaktörü arızalı
Kompresör gürültü yapıyor
Kompresör aşırı ısınmış veya aşırı akım
almış
Kompresöre sıvı girmiş
Kompresör parçası bozulmuş
Fan vidası gevşemiş
Fan motoru yanmış
Fan dönmüyor
Fan kapasitörü arızalı
Fan AC kontaktörü bozulmuş
Kompresör çalışıyor ama HP
ısıtmıyor
Soğutucu dışarı sızmış
Kompresör arızası
Güç kablosunu sıkın
AC kontaktörünü değiştirin
Kontrol ederek arızayı giderin
Genleşme valfını kontrol edin
Kompresörü değiştirin
Vidayı sıkın
Motoru değiştirin
Kapasitörü değiştirin
AC kontaktörü değiştirin
Soğutucuyu kontrol edin ve doldurun
Kompresörü değiştirin
Teknik servislerimizden detaylı bilgi alınız.
Size en yakın servis bilgisi için:
www.serkonas.com.tr
SERKON AŞ, markası olan Aldea Isı Pompası ile ilgili herhangi bir bildiride bulunmadan ve herhangi bir yükümlülük
altına girmeden, dilediği herhangi bir zamanda, teknik özellikleri veya tasarımları durdurma ya da değiştirme hakkını
saklı tutar.
EVİ SERİSİ-MONOBLOK MODEL
Kullanım kılavuzu baskı: 01/2014
45
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Monoblok Model
Merkez:
TEKNİK BAYİİ/TEKNİK SERVİS
:Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad.
No:12 Bayrampaşa – İstanbul T(212) 252 21 41 F:(212) 244 58 26
İstanbul Anadolu Yakası :Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merkezi
No:142 Kayışdağı – Ataşehir T:(216) 455 68 40 F:(216) 455 19 14
Ege Bögle Müdürlüğü
:2821 Sok. No:92/C Halkapınar – İzmir
T(232) 433 1 444 / (232) 458 04 58 F:(232) 433 70 07
wwww.serkon.com
46
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content