close

Enter

Log in using OpenID

01.09.2014-_44_Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı arasında

embedDownload
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER ( )
Hasan GÖKÇE (√)
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√)
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK ( )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
01/09/2014
44
Konu:Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı
arasında imzalanan Avrupa Kültür Başkenti Çatalca
Mübadele
Müzesi
İşletme
Protokolü'nün
onaylanması
GÜNDEM -5: Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı arasında ortak olarak imzalanan “ Avrupa
Kültür Başkenti Çatalca Mübadele Müzesi İşletme Protokolü ” nün onaylanması ile ilgili Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü' nün teklifi.
TEKLİF
:
“İlgi : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 11/12/2013 tarihli yazısı.
İlçemiz Kaleiçi Mahallesi, Bahar Sokağı 60 Ada 1 parsel üzerinde bulunan korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 4 kapı nolu yapıda, İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı'nın desteği ile çalışmaları başlatılan özel “Çatalca Mübadele Müzesi” nin,
Belediyemiz ve Lozan Mübadilleri Vakfı ortaklığıyla kurulması için, Özel Müzeler ve Denetimleri
Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeler Belediyemizce
tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne
iletilmiştir.
Ayasofya Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen
05/12/2013 tarihli raporda, söz konusu müzenin Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen şartlara haiz olduğu ifade edildiğinden, ilçemiz Kaleiçi Mahallesi Bahar
Sokağı 60 Ada 1 parsel üzerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli 4
kapı nolu yapıda Belediyemiz ve Lozan Mübadilleri Vakfı ortaklığıyla özel “Çatalca Mübadele
Müzesi” nin kurulması hususunda ilgi yazı ile “OLUR” alınarak Belediyemize bildirilmiştir.
İlgi yazılı “OLUR”a istinaden, Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı arasında ortak
olarak imzalanmış olan ekteki “Avrupa Kültür Başkenti Çatalca Mübadele Müzesi İşletme
Protokolü”nün, Belediye Meclisince onaylanması için yazımızın Meclise havalesini arz ederim.
AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ ÇATALCA MÜBADELE MÜZESİ
İŞLETME PROTOKOLÜ
MADDE 1: TARAFLAR
İşbu protokol bir tarafta Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Cd. No:50 Çatalca / İstanbul
adresinde mukim Çatalca Belediyesi, diğer tarafta İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sk. No:16/1 Beyoğlu
/ İstanbul adresinde mukim Lozan Mübadilleri Vakfı arasında aşağıdaki şartlarda karşılıklı
mutabakata varılarak imzalanmıştır.
1
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER ( )
Hasan GÖKÇE (√)
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√)
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK ( )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
01/09/2014
44
Konu:Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı
arasında imzalanan Avrupa Kültür Başkenti Çatalca
Mübadele
Müzesi
İşletme
Protokolü'nün
onaylanması
MADDE 2: TANIMLAR
İş bu protokolde geçen
-
“Protokol” tabiri İş bu Müze işletme Protokolü’nü,
-
“Ajans” veya AKB tabiri İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nı,
-
“Vakıf” tabiri proje müellifi LMV veya Lozan Mübadilleri Vakfı’nı,
-
“Belediye” tabiri Çatalca Belediyesi’ni,
-
“Taraf” tabiri Belediye ve LMV için ayrı ayrı,
-
“Taraflar” tabiri Belediye ve LMV’yi birlikte kısaca ifade etmek üzere kullanılmıştır.
MADDE 3: KONU
İşbu Protokol konusunu; 2010 Yılında LMV ve Çatalca Belediyesinin ortaklığı, AKB
Ajansı’nın sponsor desteğiyle açılan Avrupa Kültür Başkenti Çatalca Mübadele Müzesi’nin müze
olarak tescili ile Çatalca Belediyesi ve Lozan Mübadilleri Vakfı’nın ortaklığıyla bu müzenin
işletilmesi oluşturmaktadır.
MADDE 4: MÜZE YÖNETİMİ
LMV ve AKB Ajansı arasındaki proje yapım protokolü gereğince müzenin işletilmesinden
proje ortakları olan LMV ve Belediye birlikte sorumludur.
Avrupa Kültür Başkenti Çatalca Mübadele Müzesinin yönetimi; Çatalca Belediye Başkanı,
Çatalca Belediye Başkanı'nın belirleyeceği iki görevli, LMV tarafından atanacak bir görevli ile Proje
destekçisi olan Ölçer ailesinin bir mensubunun oluşturduğu 5 kişilik mütevelli heyet tarafından
yürütülür. Mütevelli heyet toplantıları üyelerden birinin yazılı talebiyle Belediye Başkanının
onayıyla yapılır. Mütevelli heyet, üye tam sayısının yarısından 1 fazlasıyla toplanır. Belediye
2
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER ( )
Hasan GÖKÇE (√)
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√)
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK ( )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
01/09/2014
44
Konu:Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı
arasında imzalanan Avrupa Kültür Başkenti Çatalca
Mübadele
Müzesi
İşletme
Protokolü'nün
onaylanması
Başkanının katılamadığı durumlarda görevlendireceği bir Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye
Başkanını temsilen toplantılara katılır.
Mütevelli heyet kararlarını en az 3 üyenin kabul etmesiyle alabilecektir. Belediye Başkanı
gerekli gördüğü hallerde kendisinin belirlediği isimleri değiştirme hakkına sahiptir.
Mütevelli heyet müzenin işletilmesi sırasında Müzenin adına ve işlevine, müzecilik
ilkelerine aykırı bir karar alamaz. Mübadele konusunda müze hakkında alınacak tüm kararlar ancak
LMV görüşlerinde ve onayına uygun olduğu takdirde geçerli olacaktır.
MADDE 5: YÜKÜMLÜLÜKLER
Müzenin giriş ücretleri, mağaza kirası gibi gelirlerin yetmediği hallerde Müze ve çevre
temizliği, elektrik, su, doğalgaz, telefon giderleri Belediye tarafından karşılanır. Müze tanıtım
organizasyonları, broşür, katalog, web sitesi gibi hizmetler hem LMV hem de Çatalca Belediyesi
tarafından karşılanabilir ve belirtilen bu hizmetlerde müzenin işletilmesinden yetkili ve sorumlu olan
Çatalca Belediyesi ile Lozan Mübadilleri Vakfı’nın amblemleri yer alacaktır. Ayrıca müzenin
personel ve güvenlik hizmetleri Belediye tarafından üstlenilecektir. Bu hizmetlerin yürütülmesi
Mütevelli heyet tarafından düzenlenir.
MADDE 6: İŞ FAALİYET PLANI
Bu protokol her iki taraf tarafından onaylandıktan sonra müze tescili için birlikte TC Kültür
Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
MADDE 7: YÜRÜRLÜK
7 ana madde ve 2 sayfadan oluşan iş bu Protokol Taraflar’ca ..../..../..... tarihinde İstanbul’da
imzalanmış olup, taraflarca tüm maddeleri okunarak kabul edilmiş, imza tarihi itibari ile yürürlüğe
3
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER ( )
Hasan GÖKÇE (√)
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√)
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK ( )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
01/09/2014
44
Konu:Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı
arasında imzalanan Avrupa Kültür Başkenti Çatalca
Mübadele
Müzesi
İşletme
Protokolü'nün
onaylanması
girmiş ve bir nüshası LMV’ye, bir nüshası Çatalca Belediyesi’ne, bir nüshası Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne ve mütevelli heyet üyelerine verilir.
ÇATALCA BELEDİYESİ
LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI
Cem KARA
Ahmet Atila Karaelmas
Çatalca Belediye Başkanı
( Başkan Yardımcısı )
imza
Sefer Güvenç
( Genel Sekreter )
imza
Şeklindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26/08/2014 tarih 64156657/865 sayılı teklifi
Meclise okunarak müzakereye açıldı.
KARAR
: Belediyemiz ile Lozan Mübadilleri Vakfı arasında ortak olarak imzalanan
“Avrupa Kültür Başkenti Çatalca Mübadele Müzesi İşletme Protokolü”nün onaylanması
hususu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yazısı okunduğu şekli ile, Meclisimizin
01/09/2014 tarihli Eylül ayı toplantısının 1. oturumunda katılanların oy birliği ile kabul
edilmiştir.
Cem KARA
Belediye Başkanı
Belgin TEZER
Katip
4
Filiz ÖDER
Katip
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content