close

Enter

Log in using OpenID

Başvurusu Uygun Görülmeyenler Listesi

embedDownload
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2014/10 NOLU TEBLİĞ KAPSAMİNDA
İSTANBULİL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU RED LİSTESİ
RED (SEREKÇFSİ
Bişvuru No
10.34.00256
1034.00149
1034.00268
Kimlik No
29824890260
52882145140
14015440942
Yatırımcı Adı
ABDULLAH ÇUBUK
AHMET CAN
AHMET EREN
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
Köy
5EYMEN
MERKEZ
KURFALLI
Taı un Römorkları
Diskli tırmık
Tarım Römorkları
6 Toı iki dingilli römork talep edilmiş ancak tip onay belgesi tek dingilli vc 5000 kg.lıktır.
Başvuruda istenen ÇKS belgesi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1430 mm.olup, .1150
4
3034.00240
52255165720
AHMET FİLİZ
SİLİVRİ
AKÖREN
Bahçe Traktörü
rnm.den büyüktür.
S
6
7L
1034.00176
1034.00078
1034.00081
19916243814
27799948184
43459426502
AHMET KEMAL DORUK
AHMET TİMUÇİN
ALİ KULABER
SİLİVRİ
ÇATALCA
ÇATALCA
MERKEZ
MERKEZ
GÖKÇEALİ
Pülverizatör kendi yürür veya tr Traktör ruhsatında ortaklık olduğu halde diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat namesi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
8
9
1034.00013
1034.00072
40387520302
11513491612
APTULSARAÇ
ATA AVCI
BEYKOZ
ÇATALCA
CUMHURİYET
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Tarım Römorkları
Başvuru için En az 5 d e k a r kendi bağ-balıçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1245 mm.olup, 1150
10
11
12
13
14
IS
ib
17
18
1034.00119
1034.00144
1034.00254
10 34.00031
10 34,00132
1034.00101
İ Ü 34.00197
10 34.00245
10 34.00001
36076384850
17683484916
43483458166
47200322594
35482724892
31813813716
36025706740
21527190142
2510265538
ATİLLA TURAN
AYÇAN İŞKAÇIRAN
AYHAN ARSLAN
AYHAN SABAH
BEKİR A KAY
BİROI. TUNA
BÜLENT ORAL
CEZAYİR ÖZGÜLER
ÇINAR BALIKÇILIK DENİZCİLİK İN<
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
SİLİVRİ
BÜYÜKÇEKMECE
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SARIYER
FENERKÖY
MERKEZ
AKÖREN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
Çayır Biçme Makinası
Su ürünleri için buzlama makine
rnm.den büyüktür.
Başvuruda islenen Tip Onay Belgesi yok
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuruda istenen ı'ip Onay Belgesi yok
Başvuruda istenen hayvan vaılığı belgesi yok
Balıkçı gemisinde ortaklık olduğu halde diğer ortağın muvafakatnamesi yok
19
10 34.00192
33892778030
ERDİNÇ METİN
SİLİVRİ
MERKEZ
Pülveıizatör kendi yüıür veya tı Traktör ruhsalında ortaklık olduğu halde diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat namesi yok
Yüklenicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
20
10.34.00116
10172568550
ERGİN İRESAR
SİLİVRİ
ÇELTİK
Pülverizatör kendi yürür veya tı olduğunu gösterir beige dosya kapsamında rastlanılmamıştı!.
Balıkçı gemisi Ruhsat Tezkeresinin son geçerlilik tarihi 16/12/2012 tarihine kadar olup, ruhsat tezkeresi geçerli
21
22
23
24
25
?Ç
77
78
10.34.00011
10.34.00111
10,34.00065
i.Ü.34.00224
10.34.00041
10,34.00094
10,34,00095
10,34.00238
34735748708
23861078780
38266599957
33751782512
28258933482
23180101166
23774081686
55378061870
ERSİN KÜÇÜKOĞLU
ETEM ÖKTEM
FFRDİ ÖZKAN
FEVZİYE GÜMÜŞ
FIRAT VURAL
FİKRET ERGÜNE
FİKRET YILMAZ
Gİ'JRAY TÜREL
SARIYER
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
SİLİVRİ
ARNAVUT KÖY
BÜYÜKÇEKMECE
BÜYÜKÇEKMECE
SİIİVRİ
RUMELIFENERI
MERKEZ
ÖRCÜNLÜ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MFRKF7
29
10.34.00083
41173502946
HALİL YAVUZ
ÇATALCA
KIZILCAALİ
Su ürünleri için buzlama makine değildir.
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Tarım Römorkları
Başvuru için en di 20 dekar kendi arazisi yok
Diskli tırmık
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Tarım Römorkları
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 3 300 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Bahçe Traktörü
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1200 mm.olup, 1150
30
31
10.34,00060
10.34.00275
23033107324
74572087566
HALİT UYAR
HASAN AKKAYA
ÇATALCA
SARIYER
DAĞYENİCE
MERKEZ
Bahçe Traktörü
Süt Soğutma Tankı
32
10.34.00222
55369062398
HASAN ULUŞ
SİLİVRİ
MERKEZ
33
34
35
36
37
10.34.00043
10.34.00050
10.34.00073
10.34.00026
10.34.00228
24230102082
21830147376
38281599432
13868413240
43051473096
HÜSAMETTİN AY
HÜSEYİN ERBAY
HÜSEYİN ERTAP ÖZKAN
HÜSEYİN MERİÇ
HÜSEYİN PAMUK
ŞİLE
ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
ÇATALCA
SİLİVRİ
GÖÇE
BOYALI K
ÖRCÜNLÜ
MERKEZ
BÜYÜKKILIÇLİ
Pülverizatör kendi yürür veya tr Başvuru için en az 15 da kendi arazisi veya 10 da serası veya 10 da bağ-bahçe veya 10 da süs bitkileri arazisi yok
Başvuru için En az 20 dekar kendi bağ-bahçe veya 5 dekar serası veya 5 da sebze arazisi veya 5 dekar süs bitkileri
ekili arazisi yok
Bahçe Traktörü
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Yem hazırlama araçları
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Yem hazırlama araçları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
38
39
40
10.34.00170
10.34.00163
10.34.00260
23195134626
31810847226
29395928164
İBRAHİM AKPAK
İBRAHİM ATEŞ
İBRAHİM ÇAKIR
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
MERKEZ
MERKEZ
BEKİRLİ
El Traktörü ve Ekipmanları
Tarım Römorkları
Yem hazırlama araçları
41
42
10.34.00017
10.34.00187
24938074322
54856079284
İBRAHİM TUNCA
İSKENDER UNLUER
PENDİK
SİLİVRİ
KURNA
MERKEZ
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
M.
ilçe
Mekine Ekipman Türü
1r
2
3
S. NO
n
A A
1/3
mm.den büyüktür.
Aynı makineden iki (2) adet talep edilmiş
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Proforma fatura ve teknik özellikler belgesinde tek dingilli römork talep edilmiş ancak tiponay belgesi çift dingilli
römorka ait
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
27.06.2014 10:32
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2014/10 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA
İSTANBULİL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU RED LİSTESİ
t-
ilçe
Köy
RED GEREKÇESİ
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuruda istenen ÇKS belgesi yok
Yüktenicilerin zirai mücadele alet re makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizatör kendi yürür veya tr olduğunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
43
44
Bîşvuru No
1034.00217
1G34.00006
Kimlik No
18530290266
58837342190
Yatırımcı Adı
İSMAİL KORKUT
İSMET GENÇ
SİLİVRİ
PENDİK
MERKEZ
BALLICA
45
1034.00121
42304497520
İSMET YALÇINKA YA
SİLİVRİ
FENERKÖY
46
1034.00140
19913243978
KENAN DORUK
SİLİVRİ
MERKEZ
47
48
1034.00141
1034.00034
30709883840
19769215976
KERİM AĞALDAY
MAHMUT ŞEN
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
MERKEZ
BAKLALt
49
50
1034.00147
1034.00248
30283898360
29818890498
MAHMUT ŞEVKET YÜKSEL
MAKSUT ÇUBUK
SİLİVRİ
SİLİVRİ
MERKEZ
SEYMEN
Traktör ruhsatında ortaklık olduğı. halde diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat namesi yok
Yüklenicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizatör kendi yürür veya tr oldujjunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Tarım Römorkları
Traktör ruhsat fotokopisinin eksik olması nedeniyle traktörün başvuru sahibine ait olup-olmadığı tespit
Pülverizatör kendi yürür veya tr edilememiştir.
Başvjruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
51
52
10.34.00186
1034.00107
11222533672
28186929960
MEHMET BARIŞ
MEHMET DOĞAN GÜRMANI
SİLİVRİ
BÜYÜKÇFKMECE
MERKEZ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Balyalama makinesi
53
54
10.34.00182
10.34.00051
10.34.00243
10.34.00165
10.34.00265
33979774818
18146270256
55408060828
34294/64638
44521423702
MEHMET TEZYAPAR
MEHMET TUNCEL
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
MERKEZ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
Yem hazırlama araçları
MEHMET TÜREL
METİN ÖZTÜRK
MURAT PAÇALİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
58
10.34.00209
29950909508
MÜMİN CEYLAN
SİLİVRİ
MERKEZ
59
10.34.00005
45688454868
NAİL ÇELİK
PENDİK
MERKEZ
eo
61
1C.34.00071
10.34.00102
42133470774
38050607054
NECATİ ERCAN
NECDET ÜNER
ÇATALCA
ÇATALCA
KIZILCAALİ
MERKEZ
62
63
64
10162423234
26851979210
53812081378
28171930438
NURANÖZMENFROL
NURHAN YÜCEL
ORHAN ETEKE
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
66
10.34.00198
45607387550
ORUÇ GÜRMAN
RAHİM FKEN
SİLİVRİ
SİLİVRİ
ÇATALCA
BÜYÜKÇFKMECE
AKÖREN
65
10.34 00221
10.34.00235
10.34.00064
10.34.00098
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, s e b z e , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvjruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Yüklenicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizatör sabit veya el arabas olduğunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu tjaktörün iz genişliği 1430 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Bahçe Traktörü
Başvuru için En az 20 dekar kendi bağ-bahçe veya 5 dekar serası veya 5 da sebze arazisi veya 5 dekar süs bitkileri
ekili arazisi yok
Bahçe Traktörü
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1430 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Bahçp Traktörü
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Tarım Römorkları
Yem hazırlama araçları
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok, Hayvan varlığı belgesi yok
SİLİVRİ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
G7
68
69
70
71
72
73
74
21992174814
RAMAZAN ÇELİK
SİLİVRİ
19442259792
40819513674
31489825730
28609921748
20165202750
52267165374
19940243002
40657552408
23513124124
RAMAZAN TARHAN
RECAYİ KILIÇ
75
76
10.34.00210
10.34.00231
10.34.00104
10.34.00045
10.34.00019
10.34.00018
10.34.00201
10.34.00263
10.34.00166
10.34.00234
RECEP URAL
SADİK ERMİŞ
SAFFET CAN ER
SAİT FİLİZ
SALİH TAYLAN AHLATÇIOĞLU
SEBAHA1TİN KAPTAN
SEFER TOPAÇ
SİLİVRİ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
AKÖREN
MERKEZ
FENERKÖY
MERKEZ
77
78
79
10.34.00024
10.34.00252
10.34.00040
13982420100
40741549802
21920144452
SELAHATTİN MİRZA
SERTAÇ SAYIN
ŞABAN YÜKSEL
ARNAVUTKÖY
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
80
10.34.00003
51925010452
ŞAHİN ÖZER
SİLİVRİ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
81
82
10.34.00255
10.34.00208
25466059164
30673885550
ŞÜKRÜ AKBAŞ
TURGUT DEMİROĞLU
SİLİVRİ
SİLİVRİ
BEKİRLİ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
Tarım Römorkları
jS.NO
55
56
57
4M1-
• M*.
Makine Ekipman Türü
Tarım Rbmorkları
Yem ha:ırlama araçları
Diskli tırmık
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvjru için en az 50 dekar kendi arazisi ÇKS'ye kayıtlı değil, Hayvan varlığı belgesi yok
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1300 mm.olup, 1150
mm.ien büyüktür.
Başvjru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, s e b z e , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Yüklenicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizatör sabit veya cl arabas olduğunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
El Traktörü ve Ekipmanları
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Yem hazırlama araçları
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Yem hazırlama araçları
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
6 Ton iki dingilli römork talep edilmiş ancak tip onay belgesi tek dingilli ve 5000 kg.lıktır.
Tarım Römorkları
Hibe programından iki (2) defa faydalandığından başvurusu uygun bulunmamıştır.
Mibzer
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Tarım Römorkları
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1300 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Bahçe Traktörü
Tarım Römorkları
Balyalama makinesi
2/3
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Traktörü leasingli olup, leasing belgesi yok
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1340 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1430 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
f
—
27.06.2014 10:32
MAKİNE V E EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMİ
2014/10 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA
İSTANBULİL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU R E D LİSTESİ
Bışvuru No
s.ıvo
8 3
i
Kimlik No
10.34.00038
281449372.66
5 3 3 8 3 0 9 6 1 0 8
8 4
10.34.00053
85
10.34,00211
3 7 1 2 6 6 6 9 9 1 0
8 6
10.34.00025
4 8 8 7 1 2 6 6 8 6 6
10.34,00007
3 2 0 8 1 2 4 1 3 4 8
8 7
Yatırımcı Adı
TURHAN PEKtR
U NAL ÖZKAN
ilçe
ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
MERKEZ
MERKEZ
Makine Ekipman Türü
Tarım Römorkları
Tarım Fömorkları
Dünen tertibatı döner dingilli değildir
Baş/uruda istenen Tip Onay Belgesi yok
VEDAT LAÇİN
VEDAT ŞEN
VELİ KARADENİZ
YAŞAR GENCOĞLU
YUSUF AKSU
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
PENDİK
SİLİVRİ
ÇATALCA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
(URFALLI
DAĞYENİCE
El Traktörü ve Ekipmanları
Mibzer
Güneş Kolektörü
Yem hazırlama araçları
Tarım Römorkları
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, s e b z e , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvuru için en az 50 dekar kendi arazisi yok
Hibe Sözleşmesinden önce mal al m faturası düzenlendiğinden başvurusu uygun görülmemiştir.
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Köy
RED GEREKÇESİ
8 8
1C.34.00226
1 8 0 8 9 3 0 5 1 3 8
89
10.34.00080
5 5 5 0 1 0 2 5 5 6 4
9 0
1C.34.00203
53905114402
91
İC. 3 4 . 0 0 2 4 7
51124203402
YUSUF DURNA
YÜCEL KORUCUOĞLU
KAĞITHANE
SİLİVRİ
MERKEZ
AKÖREN
El Traktörü ve Ekipmanları
Tarım Römorkları
Baş/uru için En az 5 dekar kenci bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
92
İC. 3 4 . 0 0 0 6 2
4 2 2 3 8 4 6 7 4 2 2
ZEKİ METİN
SİLİVRİ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
DAĞLI
iihendis
"KOCATÜRK
Kır.Kal.ve Örg.Şb.Md.
3 / 3
27.06.2014
10:35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
691 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content