close

Enter

Log in using OpenID

01.09.2014-_46_yalova ili kaytazdere belediyesi ile kardeş belediye

embedDownload
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER ( )
Hasan GÖKÇE (√)
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√)
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK ( )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
01/09/2014
46
Konu:Yalova İli Kaytazdere Belediyesi ile Çatalca
Belediyesi'nin Kardeş Belediye olması
GÜNDEM -7: Yalova İli Kaytazdere Belediyesi ile Çatalca Belediyesi'nin Kardeş Belediye
olunması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün teklifi.
TEKLİF
:
“ Belediyeler arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının,
karşılıklı teknik yardımlaşmanın sağlanması, her iki belde halkı arasında sosyal ve kültürel
ilişkilerin geliştirilebilmesi bakımından, Belediyemiz ile Yalova ili Kaytazdere Belediyesi arasında
5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/p) maddesi hükümleri uyarınca “Kardeş Şehir” ilişkisi
kurulması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ”
Şeklindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26/08/2014 tarih 64156657/815-870 sayılı
teklifi Meclise okunarak müzakereye açıldı.
KARAR
: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, sosyal ve
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Yalova İli Kaytazdere Belediyesi ile Kardeş Belediye
olunması hususu, Meclisimizin 01/09/2014 tarihli Eylül ayı toplantısının 1. oturumunda
katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
Cem KARA
Belediye Başkanı
Belgin TEZER
Katip
İNCELENDİ
...../09/2014
Cem KARA
Belediye Başkanı
1
Filiz ÖDER
Katip
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
28 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content