close

Enter

Log in using OpenID

0.k-XS...ıMU.. - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 61332502/135.99/1788123
Konu :Eğitimde Meteroloji Günleri Projesi
06/05/2014
............................................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü)
İlgi : Meteroloji Müdürlüğünün 08/04/2014 tarih ve 19126051/ 774 / 3495 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile Akdeniz, Aydıncık, Gülnar, Mezitli, Mut ve Toroslar ilçelerinde ekli
listede bulunan okullarda Meteroloji ile ilgili tanıtım ve eğitim verileceği bildirilerek; ilçe
Milli Eğitim Müdürlüklerince eğitim ve tanıtım yapılacak günün tespit edilerek Mersin
Meteroloji Müdürlüğüne bildirilmesi istenmektedir.
Mersin Meteroloji Müdürlüğünün ilgi yazıları ve Eğitim verilecek okul listesi ekte
gönderilmiş olup; yazıya göre iplem yapılması hususunda gereğini rica ederim.
M.Sabrı ÖZBEY
Vali a.
M üdür Yardımcısı
EKLER :
Ek-1 ilgi Yazı ve Ekleri ( 4 Sayfa)
DAĞITIM :
Gereği
:
Akdeniz, Aydıncık, Gülnar, Mezitli, Mut ve Toroslar
İlçe Kaymakamlıklarına ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
GÜVC^Iİ cSöktfOfllk İmzaJt
r
■■
Ho Aynıdır
0.k-XS...ıMU..
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden al80-5d7b-37e7-b46l-e7ff kodu ile yapılabilir.
Mersin İt Millî Eğitim M üdürlüğü
Dumlupınar Mah.GMK Bulvarı
33130 Yeni ^eh ir/MERSİN
e-p o sta: yayginegitim [email protected] m eb.gov.tr - [email protected] gmail.com
W e b : http://m ersin.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şahin O K Ç U /V .H .K .İ
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tel: (0 324) 329 14 81-84
Dahili:32!
Faks :(0 324) 327 35 18-19
TC .
MERSİN VALİLİĞİ
Meteoroloji Müdürlüğü
Sayı : 19126051-774-3495
08/04/2014
Konu : Eğitimde Meteoroloji Günleri Projesi
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:
Meteoroloji
Genel
Müdürlüğünün
04/04/2014
tarih
ve
2014/40288162/15991n sayılı yazı ve ekli protokol listesi.
İlgi protokol uyarınca Mersin Meteoroloji Müdürlüğünce İlimiz merkez ve
ilçelerinde Akdeniz, Aydıncık, Gülnar, Mezitli, Mut ve Toroslar ilçelerindeki ekli listede
bulunan okullarda Meteoroloji ile ilgili tanıtım ve eğitim verilecektir.
Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçelerindeki okulların merkeze uzak olması nedeniyle
Birer (1) güne öğleden sonrasına denk gelecek şekilde Nisan ve Mayıs aylarında eğitim
verilmesi için belirtilen ilçelerdeki Mili Eğitim Müdürlüklerince eğitim ve tanıtım yapılacak
günün tespit edilerek Mersin Meteoroloji Müdürlüğüne bildirilmesi için gereğini,
Rica ederim.
fedefimet Suphi OLCAY
Vali a.
Vali Yardımcısı
EK LER:
1- M.G.Müdürlüğü Yazısı
(2Adet)
2- Protokol Listesi
(4 Adet)
3- Eğitim verilecek okul listesi (1 Adet)
08/04/2014 Ahmet TATAR Şef
08/04/2014 Mehmet DEMİR Müdür
Gazi Mah. 1314 Sok.
Yenişehir 33130 MERSİN
Tel/Faks:0 324 325 49 70/325 19 18
www. nıgm. gov.tr
-
1/1
-
w
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
*
"W
Sayı : 40288162-774-15991
04/04/2014
Konu : Eğitimde Meteoroloji Günleri Projesi.
DAĞITIM YERLERİNE
04/12/2013 tarihli Bakanlık Koordinasyon Toplantısında alınan karar mucibince,
Eğitimde Meteoroloji Günleri Projesi” kapsamında meteorolojik verilerin kullanılması,
ulaşımının kolaylaştırılması ve Meteorolojinin öğrencilere tanıtımı gayesiyle, Milli Eğitim
Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında 04/03/2014 tarihli Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı Okullarda ve Yaygın Eğitim Kuramlarında Meteorolojik Faaliyet ve
Ürünlerin tanıtılarak bunlara nasıl erişim sağlanacağına dair protokol gereği EK-1 Türkiye
genelinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda ve Yaygın Eğitim Kuramlarında
seminerlerin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır
Bu durumda;
- EK-2 listede bulunan Bölge Müdürlükleri tarafından, sorumlulukları sahasında yer
alan illerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda ve Yaygın Eğitim Kuramlarında
Meteorolojik Faaliyet ve Ürünlerin tanıtılarak bunlara nasıl erişim sağlanacağının anlatılacağı
seminerlerin düzenlenmesi ve personel görevlendirme de dahil gerekli tedbirlerin alınması,
- Seminer programlarında, fiziki şartlar ve teçhizat bakımından kurum ve okul
imkânları dikkate alınarak http://www.egitim,mgm.gov.tr linkinde yer alan Meteoroloji
Genel Müdürlüğü tam tim videosu ve Proje için hazırlanan sununun kullanılması,
-Seminer Tarihlerinde mücbir sebeplerle Bölge Müdürlüğünde veya bağlı biriminizde
sunum yapacak personel bulunmaması halinde EK-3 de isimleri yer alan Merkez teşkilatımız
personelinin (Bölge Müdürlüğü nün en az bir hafta önceden resmi talebi üzerine) uygun
görülmesi halinde görevi en dirilebilmesi,
-Lüzumu halinde seminerde kullanılmak üzere Meteorolojinin tanıtımına ilişkin her
türlü broşür, materyal vb. dokumanın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından temin
edilmesi,
-Seminer tarihlerinin tespiti için EK-2 listesinde yer alan okulların iletişim bilgileri
verilen yöneticilerle irtibata geçilmesi,
Bu evrak 5U7U sayılı Elektronik imza Kanunu na jjore elektronik olarak imzalanmıştır. hnp://eoy&.mgm.gov.tr/dogaiama.a®px adreeı üzerinden
57F17219401VO kodu a» dcğrıiam a yapabilirsiniz.______________________________________________________________________________
-
06120 Kalaba/ANKARA
Tel/Faks:+90 312 359 75 45/360 25 51
www. mgm. gov.tr
1/ 2 -
-
Bir önceki aya ait faaliyetlere ilişkin bilgilerin yer alacağı Ek-4 formunun ayın iik
haftası saat lO^O’a kadar Excel formatında însan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığına
yazı ile bildirilmesi ve [email protected] e-posta adresine gönderilmesi,
hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
İsmail GÜNEŞ
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği:
Tüm Merkez Birimlerine
Tüm Meteoroloji Bölge Müdürlüklerine
EKLER:
1- EK-1 Protokol
2- EK-2 Bölge Müdürlüklerinin gidecekleri okul İsimleri
3- EK-3 Lüzumu halinde Merkezden görevlendirilecek personel listesi
4- Ek-4 form
Üu evrak &UVU «ayılı Elektronik İmza Kanunu na göre elektronik olarak imzalanmıştır. hrtp//eftys.mgm.goY.tWdogniama.a«p* adresi üzerinden
S7F17219401VO kodu ile doğrulama yapabilirsiniz.______________________________________________________________________________
Kütükçüalibey Caddesi No: 4
06120 Kalaba/ ANKARA
Tel/Faks:+90 312 359 75 45/360 25 51
www. mgnı. gov. tı
-
2/ 2 -
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNCE
MERSİN İL VE İLÇELERİNDE EĞİTİM VERİLECEK OKULLAR
MERSİN
MERSİN
MERSİN
AKDENİZ
AKDENİZ
AKDENİZ
MERSİN DENİZ TİCA RET ODASI DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ
MERSİN TJCARET MESLEK LİSESİ
PARMAKKURDU İLKOKULU VE ORTAOKULU
971643 ERCAN KARA
969344 METE KOYUNCU
713371 HÜSEYİN ŞAH
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
AYDINCIK
AYDINCIK
AYDINCIK
GÜLNAR
MEZİTLİ
MEZİTLİ
MEZİTLİ
MEZİTLİ
MEZİTLİ
MUT
MUT
MUT
AYDINCIK İMAM HATİP ORTAOKULU
AYDINCIK İMAM HATİP ORTAOKULU
CUMHURİYET İLKOKULU
ZEYNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
DavuRepe Belediyesi İlkokulu
FARİS KOKULU İLKOKULU
İÇEL ANADOLU LİSESİ
KUYULUK BELEDİYE ORTAOKULU
Kuzucubeien Ortaokulu
75.YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU
Aşa§! KöSClCdi İlkokulu
ÇAMLICA İLKOKULU
749483 RAMAZAN ÇOLAK
749483 RAMAZAN ÇOLAK
700283 OSMAN ŞİMŞEK
385680 NECMİ ÇELİK
743705 Nusrel AKYÜZ
743716 AHMET FINDIK
967897 Ahmet Omaç
743727 HAŞAN AŞKIN
707921 Pınar OCAKOĞLU ÇEKİÇ
707770 ÖZLEM GÜNEŞ
707079 Bekir YILMAZ
707145 CELAL EROĞLU
MERSİN
MERSİN
MERSİN
TOROSUVR
TOROSLAR
TOROSLAR
TOROSLAR
TOROSLAR
TOROSLAR
TOROSLAR
TOROSLAR
TOROSLAR
TOROSLAR
ABDULLAH GÜNAYDIN İLKOKULU
ATATÜRK ORTAOKULU
ÇUKUROVA İLKOKULLVORTAOKULU
DUMUŞALİ TOK SO Y İLKOKULU
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU
İnönü Ortaokulu
MUHSİN YANPAR İLKOKULU
MUSAU VELİ MAŞİM ÇİFTÇİ ORTAOKULU
Nihal Eroem Ticaret Meslek Lisesi
VALİ SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU ORTAOKULU
738002 SERDAL KIRATLI
713S00AKGÜL TAN
715547 ALAATTİN KIUNÇ
743935 YUSUF BALTACIOĞLU
738224 ERHAN KARAKAYA
713384 Ouran Kavak
709987 HAMZA PELİT
7133S8 MURAT AVCI
969343 Kamer KARAKAYA
713304 HARUN REŞİT ÇİMEN
m e r s in
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content