close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayın

embedDownload
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANABİLİM DALLARI SEMİNER
PROGRAMI
BAHÇE BİTKİLERİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Reyhan AKAY
Kültür Bitkilerinin Gelişme ve Evrimleşme Süreci
Metin AKURAL
Bağlarda Yaz Budaması Uygulamaları
Kezban KESKİN
Çeliklerde Adventif Kök Oluşumu ve Köklenmeyi
Etkileyen Faktörler
Mehmet TOMAŞ
İncir üzerinde Adnan Menderes Üniversitesinde
Yapılmış Çalışmalar
Ahmet TUĞ
Bazı Sebzelerde Tuz Stresi
Semra HOZMAN
Bodur Meyvecilikte Terbiye Sistemleri
Fatma KARAKURUM
Dünyada Örtüaltı Meyveciliği Konusunda Yapılan
Çalışmalar
BAHÇE BİTKİLERİ DOKTORA
Öğrenci
Konu
Gökhan ORUÇ
Meyvecilikte Aşı Uyuşmazlıkları, Cevizin
Aşılanması ve Uyuşmazlık Sorunları
Türkiye’de Yapılmış Ceviz Seleksiyonları ve
Seleksiyonla Belirlenmiş Üstün Özellikli Ceviz
Genotipleri
BİTKİ KORUMA YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Sevdiye YORGANCI
İncir Mozaik Hastalık Etmenlerinin Taşınması
Sami ÇELTİKOĞLU
Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik
Yağmur Öykü DOĞAN
Entomopatojen Fungusların Akarlar Üzerine
Etkisi
Luman Barış VARDAR
Zeytin Halkalı Leke Hastalığı ile Mücadele
Yunus KORKOM
Trichoderma spp. Türlerinin Biyolojik Mücadelede
Kullanım Olanakları
Deniz ACAR
Türkiye’de Yapılmış Olan Herbisit Dayanıklılığı
Çalışmaları
Elvan SARIKAYA
Kök ur Nematodu Meloidogyne spp. ile Mücadelede
Entomopatojen Nematod ve Mutualistik
Bakterilerin Etkileri
Mehmet Alper KESİCİ
Organik Tarımda Bitki Paraziti Nematodlarla
Mücadele Yöntemleri
Serkan KAPTAN
Zeytin Zararlıları ile Mücadelede Biyoteknik
Yöntemlerin Kullanılması
Selahattin Serdar AYKUT Türkiye Zeytin Alanlarında Görülen Önemli
Zeytin Zararlıları Genel Değerlendirme
Derman PARMAK
Çilekte Botrytis cinerea ile Mücadelede Erken
Tahmin Uyarı Sistemi
Mehmet BAŞTEPE
Avcı Akarlar Avlarını Aktif Olarak Nasıl Bulurlar
Tarih
02.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
Saat
10:30
10:00
11:00
09.06.2014
13:00
10.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11:00
10:00
11:00
Tarih
03.06.2014
Saat
10:00
10.06.2014
10:00
Tarih
02.06.2014
02.06.2014
04.06.2014
Saat
10:00
10:00
15:00
09.06.2014
09.06.2014
15:00
15:00
10.06.2014
10:00
10.06.2014
10:00
11.06.2014
13:15
11.06.2014
13:15
13.06.2014
10:00
13.06.2014
10:00
13.06.2014
10:00
BİTKİ KORUMA DOKTORA
Öğrenci
Konu
Tarih
Sergül ÇOPUL
Transgenik Pamuk Çeşitlerinin, Pamuk Zararlıları 02.06.2014
ve Doğal Düşmanları Üzerindeki Etkileri
Ceren KARAGÖZ
Ülkemizde Süs Bitkilerinde Görülen Fungal 04.06.2014
Hastalıklar Konusunda Yapılan Çalışmalar
BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Nizamettin BİNGÖL
Mikrobiyal Liçing
Nurettin BEŞER
Amfibilerde Seksüel Dimorfizm
Burçak YAVUZ
Melatonin ve Meme Kanserindeki Rolü
Hüseyin ERCİNS
Böceklerde Foretik İlişkili Nematodlar
İlkem CEYLAN
Nanoteknoloji ve Kanser
Yusuf GEROĞLU
Bazı Gıda Kaynaklı Patojen
Mikroorganizmaların Temel Özellikleri,
Rezervuarları ve Alınan Önlemler
Muhyettin ŞENTÜRK
Aydın’ın Petaloid Geofitleri
Sezgin KARAMAN
Küresel Isınmanın Deniz Kaplumbağalarına
Etkisi
Serap YÜCE
Obeziteye Yol Açan Kimyasallar ve Obezitenin
Neden Olduğu Sağlık Sorunları
Çiler KÖŞLÜOĞLU
Ochlerotatus phoeniciae (Diptera: Culicidae)nin
Dağılım Örüntüsü
Nesrin TEKİN
Adli DNA Analizi
BİYOLOJİ DOKTORA
Öğrenci
Bahadır TÖRÜN
Harun ÇİMEN
Erkan AKAR
15:00
Tarih
02.06.2014
03.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
Saat
10:15
13:15
13:15
14:15
13:15
14:15
06.06.2014
10.06.2014
15:15
12:30
11.06.2014
13:15
12.06.2014
15:15
13.06.2014
08:15
Konu
Tarih
Gıda Kaynaklı Patojen Mikroorganizmaların 09.06.2014
Belirlenmesinde Hızlı Yöntemler
Theileriosis
11.06.2014
Saat
12:30
FİZİK YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Fatma BALCI
Dış Manyetik Alanda Spin ½ Ising Modeli
Yücel BİLİR
Safsızlığın J1-J2 Heisenberg Spin Sisteminin
Dolaşıklığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
FİZİK DOKTORA
Öğrenci
Fatih ERSAN
Saat
10:00
Tarih
05.06.2014
04.06.2014
Saat
14:00
15:00
Tarih
11.06.2014
Saat
14:00
12.06.2014
15:00
Tarih
Sıvıların 12.06.2014
Saat
12:15
Konu
Kusurlu BSb Tek Tabakaların ve BSb Nano
Çubukların Elektronik Yapısının İncelenmesi
Bethe Örgüsü Üzerinde Ising Modeli
İLKÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Gürsel AKTAŞ
Fen Bilgisi
Öğretmen
Adaylarının
15:15
Gizem ALPAK
Burçin KALE
Rıdvan ÖZCAN
Ayçin ULUSOY TAŞ
Hasan AYDOĞAN
Serhat AYDIN
Özelliklerine İlişkin Kavram Yanılgılarının
Belirlenmesi
Çevre Sorunları ve Etik Yaklaşımlar
Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişim
Konusundaki Argümantasyon Düzeylerinin
Belirlenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin
Argümantasyonu Uygulama Düzeyleri
Ortaokul Öğrencilerinin "Çevre Kavramı"
Gelişimi
Özel Eğitimde Fen Öğretimi ve Özyeterlik
Fen Öğretiminde Bilimin Doğası Uygulamaları
12.06.2014
12.06.2014
13:15
13:45
12.06.2014
14:30
12.06.2014
15:15
12.06.2014
12.06.2014
16:00
16:45
Tarih
04.06.2014
02.06.2014
03.06.2014
Saat
12:30
12:30
12:30
05.06.2014
09.06.2014
12:30
12:30
04.06.2014
11.06.2014
13:30
13:30
Resveratrol ve tayin yöntemleri
12.06.2014
12:30
Konu
Adsorptif sıyırma voltametrisi ile eser element
tayini
Tıbbi amaçlı kullanılan polimerler
Tarih
06.06.2014
Saat
12:30
11.06.2014
12:30
Zeytin yağı sıkımında kullanılan katkı maddeleri,
tayin yöntemleri ve bunların zeytin yağı kalitesine
etkileri
10.06.2014
12:30
Tarih
12.06.2014
Saat
KİMYA YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Zehra Deniz KASİM
Hibrit hidrojellerde adsorpsiyon özellikleri
Tayfur ŞAYLICA
Metal içeren sıvı kristaller
Cengiz KANGAL
Altın içeren organometalik katalizörler ve
hidroaminasyon tepkimeleri
Osman BURGAZ
Homoaromatiklik
Ceren ŞEN
Bis(imino)piridin türevi ligantlar ve metal
kompleksleri
Aylin YURDAGÜL
Fitokimyasallar
Gülsün POYRAZ
Jeotermal enerji tesisleri ve çevreye etkileri
Oğuz ÖZKURT
KİMYA DOKTORA
Öğrenci
Kübra GENÇDAĞ
Gözde ÇETİN
Pınar ALP
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Burak GÖLGESİZ
Investigation of mechanical properties of olive
waste products
Mehmet Altuğ ÖZDEMİR The comparison of hyperspectral image
classifications
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA
Öğrenci
Konu
Fatih AKKOYUN
The use of UAV for remote sensing applications
12.06.2014
Tarih
12.06.2014
Saat
MATEMATİK YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Halil SARI
Wreath Çarpımları
İhsan Onur ÖZEN
Desk Vektör Makineleri
Tarih
02.06.2014
03.06.2014
Saat
12:15
12:15
MATEMATİK DOKTORA
Öğrenci
Konu
Dilek AÇIKGÖZ
Lie Türevi
Tarih
04.06.2014
Saat
12:15
Tarih
06.06.2014
Saat
13:30
06.06.2014
06.06.2014
14:00
14:40
06.06.2014
15:20
Tarih
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
Saat
09:15
09:35
09:55
10:15
10:35
09.06.2014
10:55
Tarih
12.06.2014
Saat
09:30
TARIM EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Şeyda YILDIZ
Tüketicilerin iyi tarım uygulamalarına ait bilinç
düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek
yöntemler
Nur ŞİMŞEK
Girişimcilik ve Kadınlar
Yetkin Barış ŞİMŞEK
Çok değişkenli istatistiksel analizler ve tarım
ekonomisi araştırmalarında kullanımı
Münteha Kübra
Kuru incir ticaretinde ticaret borsalarının rolü
GÖKÇEOĞLU
TARIM MAKİNALERİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Mürsel AKDENİZ
Termik Motorlarda Kullanılan Alternatif Yakıtlar
Kansu Çağlar GÜRGEN
Fotovoltaik Sistemler ile Elektrik Enerjisi Üretimi
Cansu YILMAZ
Çiftlik Gübresi Dağıtma Mekanizasyonu
Bircan AKDENİZ
Mısır Silaj Mekanizasyonu
Neclet DEMİR
Tarım Makinelerinde Varyatör-Redüktör
Kullanımı
Pınar YILMAZÇELİK
Arazi Toplulaştırması ve Tarımsal Mekanizasyona
Yansımaları
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Berkant ÜLÜŞ
Organik Tarımda Bilinçli Su Kullanımı
Arzu Meltem KILINÇ
Arazi Toplulaştırmasında Yeni Yaklaşımlar
12.06.2014
10:30
Candan TÜNE
Sulama Yönetiminde Yeni Teknolojiler
12.06.2014
11:00
Hasan Yiğit KOCABIYIK
Sulamada Otomasyon
12.06.2014
11:30
Taner TOPUZ
Bağ Yetiştiriciliğinde Sulama ve Önemi
12.06.2014
13:00
İsmail AĞBAŞ
GAP Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi
Geliştirme Hizmetleri Kapsamında Yapılan Sanat
Yapıları
12.06.2014
13:30
Adem METİK
Kuraklık ve Kuraklık İndisleri
12.06.2014
14:00
Merve YILDIRIM
Atıksu Arıtma Tesisleri
12.06.2014
14:30
Tarih
12.06.2014
Saat
10:00
Tarih
10.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
Saat
09:15
11:30
09:15
10:00
10:45
11.06.2014
11:30
12.06.2014
09:30
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA DOKTORA
Öğrenci
Konu
Pınar GÖRÜCÜOĞLU
İncir Yetiştiriciliğinde Temel Sorunlar
TARLA BİTKİLERİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Hilmi EROL
Pamuk Tarımında Kullanılan Kimyasallar
Metin ATAY
Meteorolojik, Hidrolojik ve Tarımsal Kuraklık
Okan AKINCI
Bazı Yağ Bitkilerinde Büyüme Parametreleri
Gülşah DEĞİRMENCİ
Tahılların Biyogaz Üretiminde Kullanımı
Tuğçe AKSU
Kinoa (Quinoa) Bitkisinin Önemi ve Yetiştirilme
Olanakları
Emre KARA
Tek Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yem
Bitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak
Değerlendirilmesi
Orçun YILMAZ
Stevia Bitkisinin Önemi ve Yetiştirme Olanakları
Feride YAŞAR
Lavanta ve Lavandin bitkisinin Tarımı ve Kalitesi
12.06.2014
10:15
Uğur TAN
Çevresel Stresin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerdeki
Etkisi
12.06.2014
11:30
Tarih
10.06.2014
10.06.2014
Saat
10:00
10:45
Tarih
03.06.2014
06.06.2014
Saat
10:00
10:00
06.06.2014
10:30
03.06.2014
14:00
03.06.2014
14:30
02.06.2014
05.06.2014
10:00
10:00
05.06.2014
11:00
TARLA BİTKİLERİ DOKTORA
Öğrenci
Konu
Özlem YILDIRANCAN
Su Stresinin Fotosentez Üzerine Etkisi
Pamukta Yüksek Sıcaklık Stresi
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Halil Hakan DURMUŞ
Türkiye Gübre Sektöründe Sorunlar
Nevzat İŞGÖREN
Toprak İşleme Sistemlerinde Farklı Agregat
Büyüklüklerinde Organik Karbon Miktarlarının
Değişimi
Evrim YÜKSEL
Farklı Arazi Kullanımlarında Toprakta Organik
Karbon Stoklarının Değişimi
Ömer Özgür YÜCEER
Bitki Besin Maddesi Noksanlıklarının
Belirlenmesinde Çiçek Analizlerinin Kullanımı
Mustafa ÖZGEÇEN
Bitki Besin Maddesi Noksanlıklarının
Belirlenmesinde Dormant Sürgün Analizlerinin
Kullanımı
Kübra AKTEKİN
Bitkilerde Nitrat ve Nitrit Birikimi
Hilal TOPÇU
Taşkın Alanların Tespitinde Uzaktan Algılamanın
Faydaları
Ayşen KOCABAŞ
Tarımda Karasu ve Pirina Uygulamalarının
Toprakların Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME DOKTORA
Öğrenci
Konu
Tarih
Saat
Seçil KÜÇÜK
03.06.2014
13:30
Bitkisel Üretimde Su Kullanım Etkinliği ile Bitki
Besleme Arasındaki İlişkiler
ZOOTEKNİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Tarih
Orçun ELBİRLİK
Türkiye’ de Hayvan Beslemeyi ve Yem Sektörünü 04.06.2014
İlgilendiren Mevzuatların İrdelenmesi
Saat
09.30
Kemal ZIRTLAN
Süt İneklerinde Beslenme ve Konfor İlişkileri
04.06.2014
10:00
Hakan EROL
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Uygulamalar
ve Refah İlişkileri
04.06.2014
11:00
Neşet AYKUTLU
Kırkım Uygulamasının Koyunlar Üzerine Etkileri
05.06.2014
11:30
Serkan NASUHOĞLU
Denizli Yöresi Göçer Koyunculuk İşletmelerinin
Yapısal Özellikleri
05.06.2014
13.30
Buğrahan OCAKLI
Koyunlarda Et Kalite Kriterleri
04.06.2014
14:00
Ezgi TERK
Hayvanlarda Akrabalık
04.06.2014
14:30
Veli KOCAMAN
Silaj Katkı Maddeleri
04.06.2014
09:30
Veysel Ali ÜNAL
Besi Sığırlarında Davranış Özellikleri
04.06.2014
10:00
Ufuk ÇELİK
Türkiye ve Dünya’da İpekböcekçiliğinin Tarihsel
Gelişimi
05.06.2014
11:00
Abdülkadir KESKİN
Bal Arılarında Oğul ve Oğulla İlgili Davranışlar
05.06.2014
11:30
Duygu GÜLSÜN
Sığırlarda Verimleri Etkileyen Büyük Etkili
Genler
05.06.2014
13:30
Halil KANBER
Denizli İli Kıl Keçisi Yetiştiriciliği Geleneksel
Sürü Yönetimi Uygulamaları
05.06.2014
14:00
Merve KAYKI
Isı Şok Proteinlerinin Koyun ve Keçilerde
Sıcaklık Stresi Bakımından Önemi
05.06.2014
14:30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
365 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content